Huy dong von qua web qua de

Huy dong von qua web qua de

Tags: Colony Invest, Nguyen Danh Minh, So Ke hoach - Dau tu, Co Quan Dieu Tra, huy dong von, ra nuoc ngoai, cua khach hang, nha dau tu, trang web, loi nhuan, dai ly, chung toi, co the, hoat dong, USD
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Voi viec kiem soat long leo cua cac co quan chuc nang hien nay, hoat dong huy dong von tai VN dang "an nen lam ra" den noi cac chuyen gia tai chinh cho rang nguoi nao cung co the mo mot trang web hoac mot cong ty de keu goi gop von tu nguoi dan.

Trieu tap 2 GD bi nghi lua dao truc tuyen da cap
Kinh doanh tien qua mang va nuoc mat nha nong

Ngoai cac trang web da duoc co quan cong an phat hien nhu http://www.gso-media.com/, http://www.vip-viet.com/, http://www.callyinvest.com/, http://www.money100.us/, mot so trang web khac van dang moi goi nha dau tu (NDT) voi muc lai suat that hap dan.

Mot trang web moi goi "dau tu” voi lai suat co the len toi 6%/ngay

Lai suat 6%/ngay

Ong Ho Huu Hanh, Giam doc Ngan hang Nha nuoc chi nhanh TP.HCM: "Co the tien con chay "loanh quanh" trong nuoc!"

Hien nay, viec nhung nguoi tham gia duong day kinh doanh ngoai te cua Colony Invest co chuyen ngoai te ra nuoc ngoai khong con phai cho ket qua dieu tra cua co quan cong an moi biet chinh xac duoc.

Luc truoc, Cong ty Golden Rock co tai khoan tai ngan hang VN. Con theo nhung thong tin ban dau thi Colony Invest khong truc tiep mo tai khoan ma chi la nhung ca nhan VN mo tai khoan de huy dong von.

Ho nhan gop von bang tien dong, va theo toi duoc biet, so tien nay van con chay loanh quanh tai VN. Con viec chuyen tien ra nuoc ngoai, neu co, cung chi do nhung dai ly cap mot thuc hien. Tuy nhien, co the ho khong chuyen truc tiep thong qua kenh chinh thuc ma thong qua duong day rieng cho phep thanh toan bu tru.

Tai trang web http://www.forex-investment.net/, NDT duoc moi gop so von toi thieu 100 USD va khong co gioi han tran. Gop tu 100-499 USD, NDT se duoc huong lai suat 3%/ngay, tu 500-999 USD duoc tra 4%/ngay, tu 1.000-10.000 USD duoc tra 5%/ngay va neu gop tu 10.000 USD tro len duoc huong den 6%/ngay.

Con tai http://www.k5invest.com/, NDT duoc chao den ba ke hoach dau tu, phan chia theo thoi gian hoan von la 40 ngay, 60 ngay hoac 100 ngay. Muc lai suat cam ket cao nhat la 4%/ngay. De thuyet phuc NDT, trang web nay con cho rang: "Dung so sanh chung toi nhu la nhung chuong trinh dau tu sieu loi nhuan hoac la mot tro choi game nhu thuc te da xay ra, vi chung toi co nguon loi nhuan that dua tren viec dau tu that tu nhung thi truong that" (?).

Theo cac chuyen gia tai chinh, voi nhung trang web co domain dat tai cac nuoc khac co the cac co quan chuc nang VN kho kiem soat, nhung voi cac trang web duoc mo tai VN de huy dong von va do cac ca nhan VN quan tri mang, ton tai trong mot thoi gian kha lau thi can dat lai vai tro quan ly cua cac co quan chuc nang. "Neu khung phap ly va tinh hinh quan ly tren the gioi mang con long leo nhu hien nay, nguoi nao cung co the lap ra mot trang web de huy dong von qua mang ca” - mot chuyen gia nhan xet.

Gui tien ra nuoc ngoai de dau tu?

Khong chi ton tai tren mang ao, viec huy dong von sieu loi nhuan con den tu cac cong ty co that 100%, duoc cac so ke hoach - dau tu cap phep han hoi.

"Loi nhuan cam ket la 20%/nam, bao dam cu moi qui NDT se duoc nhan 5%...", do la loi quang cao hap dan cho san pham RMP1 cua Cong ty TNHH dich vu tu van dau tu chien thuat Tactics (viet tat la Cong ty Tactics) do So Ke hoach - dau tu TP.HCM cap giay chung nhan dang ky kinh doanh. Theo giay phep, Tactics (tang 26, so 37 Ton Duc Thang, Q.1, TP.HCM) duoc hoat dong tu van dau tu va moi gioi thuong mai, tru tu van tai chinh va ke toan.

Ngay 13/11, trong vai NDT di tim hieu, chung toi da duoc mot nu nhan vien ten Hoa tiep tai van phong Cong ty Tactics. Theo loi ba Hoa, Tactics la dai ly tai VN cua Tap doan dau tu Richmark International (tru so o Canada nhung dang ky tai British Virgin Islands).

Ba Hoa cho biet muc dau tu toi thieu la 5.000 USD/don vi dau tu, con muc toi da khong gioi han. Nhu de cung co them long tin noi chung toi, ba Hoa cho chung toi xem mot ban cam ket dau tu cua mot khach hang moi ky co muc dau tu 10.000 USD. "Bo ra 5.000 USD, sau mot nam duoc 6.000 USD, em thay co khoan dau tu nao "happy" nhu the?" - ba Hoa noi.

Truoc cau hoi cua chung toi lam sao co the dam bao muc loi nhuan nhu the, mot nhan vien khac cua Tactics ten Minh khang dinh: "Loi nhuan 20%/nam la muc cam ket cua chung toi voi NDT. Tap doan Richmark dau tu rat nhieu linh vuc co the lay cai nay bu cai kia. Hoat dong trong hon mot nam qua, chung toi chi tra song phang loi nhuan cho nhieu NDT, co sao dau".

Tuy nhien, khi duoc hoi ve hoat dong cua cong ty, muc loi nhuan, ban cao bach… thi ong Minh tu choi cong bo. Ong Minh noi Tactics khong huy dong von ma chi lam tu van, nhung thua nhan NDT se den dong tien va nhan hoa don tai bo phan ke toan cua cong ty. "So tien NDT dong gop mot phan se chuyen ra nuoc ngoai de Richmark dau tu, mot phan duoc giu lai de chi tra loi nhuan. Chung toi khong phai mang da cap nhu Colony Invest ma giong nhu cac qui dau tu nuoc ngoai hoat dong o VN… Ho thi hoat dong o VN, con chung toi gui tien ra nuoc ngoai cho Richmark dau tu…" - ong Minh giai thich!

Lai nam dao dang… luoi

The nhung, theo nhung tai lieu Tactics cung cap cho NDT, co rat nhieu dieu khong ro rang va bat loi cho NDT. Chang han dieu khoan so 10 ghi: "Hop dong nay chiu su chi phoi va xay dung phu hop voi luat hien hanh cua British Virgin Islands va cac ben trong hop dong se phai tuan thu quyen xet xu cua toa an noi day." Ong Minh xac nhan rang NDT se ky vao ban hop dong bang tieng Anh, con phan tieng Viet chi de tham khao (?). Con theo ban phu luc hop dong, NDT chi duoc huong 100% loi nhuan va khong bi tru phi quan ly khi dau tu tren 365 ngay; neu rut tien truoc thoi han, so tien dau tu se bi tru theo cac khoan phi quan ly, phat va loi nhuan cung se khong phai la 100%. Ngoai ra, con mot diem luu y khac nua la cu moi don vi dau tu (5.000 USD), Tactics se duoc huong loi 4,5%.

Ngoai Tactics, con co mot so cong ty khac duoc So Ke hoach - dau tu TP.HCM cap phep de "tu van dau tu” nhung lai huy dong von "chui" song chua he bi co quan chuc nang "hoi tham".

(Theo Le Nguyen Minh - Nhu Hang/Tuoi tre)

Bat giam them mot chu "dai ly” Colony Invest

Sau Vu Thi Thu Hang, den luot Nguyen Danh Minh bi "xo kham". Trong anh: Trum "dai ly” Colony Invest Vu Thi Thu Hang bi dan giai ve trai giam -

Ngay 14-11, co quan dieu tra cho biet da bat tam giam Nguyen Danh Minh (sinh 1965), mot trong so cac "dai ly” cua duong day lua dao qua mang colonyinvest.net. Theo tai lieu dieu tra, Nguyen Danh Minh da thu gom tien cua cac "dai ly” cap duoi va "nha dau tu” de chuyen cho Vu Thi Thu Hang (da bi khoi to bat giam) gan 5 ti dong.

Den nay, co quan dieu tra da khoi to, bat giam 13 bi can, gom: Dang Thanh Hai (truy na), Nguyen Van Dan, Nguyen Quang Sang (thuoc mang callyinvest.com), Hoang Thi Bay, Vu Thi Thu Hang, Tran Tieu Linh, Nguyen Cat Bien, Nguyen Da Thu, Diep Dung Trung, Nguyen Danh Minh (thuoc mang colonyinvest.net), Nguyen Trung Quan, Nguyen Thi Mong Thu va Nguyen Thi Mong Huyen. Co quan dieu tra cung da bat khan cap Ly Hue Quyen va Tran Ha - hai "dai ly” chinh cua duong day lua dao qua mang colonyinvest.net.

Trong mot dien bien khac, hom qua 14-11 co quan dieu tra cung da xac dinh them hai doi tuong la L.T.H. va L.T.Q.N. la "dai ly’ cap 1 cua mang colonyinvest.net. Theo quang cao cua H., muc lai suat ma khach hang duoc huong nhu sau: neu dau tu 100-499 USD se duoc huong muc lai suat 2,5%/ngay; dau tu 500 - 999 USD huong loi tuc 2,8%/ngay; dau tu 1.000 USD tro len se huong muc loi tuc 3%/ngay. Vong quay cua dong von la 100 ngay, duoc tinh vao cac ngay… lam viec trong tuan (tru thu bay, chu nhat).

Ti le hoa hong nhu sau: H., N. (dai ly cap 1) se huong chenh lech 0,02 USD/1 USD dau tu cua khach hang gui vao (1 USD = 17.600 dong). Cac "dai ly” cap duoi cua H., N. duoc huong 10% hoa hong/von dau tu cua khach hang thu 1-4; 12% hoa hong/von dau tu cua khach hang thu 5, 6; 15% hoa hong/von dau tu cua khach hang thu 7.

Theo tai lieu co quan dieu tra, tu 30-9 den 31-10 co khoang 280 khach gui vao tai khoan cua H. khoang 4 ti dong. Hang ngay co khoang 7-9 nguoi den gui hoac dien thoai den de nho H., N. gui vao tai khoan nay.

Kiem soat tai khoan cua H., co quan dieu tra phat hien tong so tien mat ma H. da thu duoc cua nhung "dai ly” cap duoi la 136.512 USD (tren 2,4 ti dong). H. da tham gia giao dich tren mang Colony Invest 5.769 lan, so tien huy dong duoc tu nguoi tuyen tren hoac an phan tram hoa hong phat sinh dau tu la tren 8,7 ti dong.

Ngoai ra, co quan dieu tra cung da xac dinh them mot so doi tuong la mat xich quan trong trong duong day lua dao qua mang colonyinvest.net, gom: Nguyen Huu Duc, Nguyen Tuan Thach, Nguyen Van Tinh… Theo nguon tin, Nguyen Tuan Thach da nhan cua cac nha dau tu tren 1,5 ti dong, Nguyen Van Tinh nhan tren 2 ti dong…

(Theo Hoang Khuong/Tuoi tre)

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Công Nghệ NỔI BẬT

Phục hồi tin nhắn đã xoá trên Facebook thật dễ dàng!

Bạn đã lỡ tay xóa bỏ những tin nhắn trên Facebook vào một này nào đó, bạn muốn tìm lại một số nội dung quan trọng đã nhắn và bối rối vì mình đã xóa chúng đi? Đừng lo lắng mà hãy bình tĩnh thực hiện vài bước hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn lấy lại các tin nhắn đã xóa. Thật tuyệt phải không?

Cách chuyển đổi video YouTube sang nhạc MP3 không cần phần mềm

Bạn vô tình xem được một đoạn video nào đó trên YouTube và rất thích bản nhạc nền trong đó, nhưng lại không muốn tải về cả đoạn video. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi video từ YouTube hoặc SoundCloud sang định dạng MP3 trực tuyến không cần phần mềm.

Hậu trường việc Facebook tạo nên bộ Reactions mới (Phần 2)

Reactions, bộ biểu tượng cảm xúc mới đã chính thức đổ bộ xuống Facebook của người dùng toàn cầu sau một thời gian dài nghiên cứu và thử nghiệm. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng để ra mắt một thay đổi mang tính lịch sử này cần trải qua khá nhiều quá trình. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.

Tổng hợp 13 mẹo vặt thú vị trên iPhone

Chiếc iPhone của bạn có khá nhiều tính năng thú vị mà có lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ tới, chẳng hạn như nó cấu giấu một bản đồ lưu lại tất cả nơi bạn đã đến, hoặc nó sẽ cho phép bạn điều khiển điện thoại chỉ bằng một cái lắc đầu... Hãy cùng FPT Shop khám phá 15 mẹo vặt thú vị trên iPhone nhé.

Tìm hiểu: Colony Invest, Nguyen Danh Minh, So Ke hoach - Dau tu, Co Quan Dieu Tra, huy dong von, ra nuoc ngoai, cua khach hang, nha dau tu, trang web, loi nhuan, dai ly, chung toi, co the, hoat dong, USD

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: "Huy động" vốn qua web quá dễ

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet "Huy động" vốn qua web quá dễ bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Huy dong von qua web qua de

Nhan xet, hay lien he ve tin Huy dong von qua web qua de co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Huy dong von qua web qua de de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin Tong hop trong chuyen muc Cong nghe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin Tong hop
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0