Chuyen phat nhanh Buu pham khong ngu dem

Chuyen phat nhanh Buu pham khong ngu dem

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Dich vu chuyen phat nhanh cua VNPT dang tim cho minh mot the manh dac trung, lau dai va hop ly trong mot thi truong canh tranh soi dong va quyet liet voi ca cac doi thu trong nuoc va quoc te.

Chuyen phat nhanh Buu pham khong ngu dem
Buu pham duoc phan loai truoc khi chuyen phat nhanh. (Anh: Dinh Hang)

Khoi dau dich vu, Buu dien TP.HCM da cung cap thu Collect phuc vu cho nhu cau goi va nhan thu cua nhung nguoi co nguoi than o nuoc ngoai. Nguoi Viet o nuoc ngoai va nguoi dan trong nuoc vao nhung nam 1988-1989 rat thich dich vu nay vi no rat nhanh va tien loi. Ngay nay, dich vu chuyen phat nhanh hay con goi la PTN

hoac EMS da phat trien theo suot chieu dai dat nuoc.

Tuong tu dich vu thu Collect, nhung nguoi o Viet Nam vao nam 1988 se khong phai tra tien cho viec goi thu di nuoc ngoai. Ba con cua ho o My, Phap, Canada,... se tra tien cho dich vu nay khi nhan thu Collect. Khac voi thu goi thong thuong theo duong buu chinh truyen thong, thu Collect se di rat nhanh. Thong thuong, goi thu kieu Collect se mat khoang mot tuan so voi goi thu theo kieu binh thuong phai mat den mot thang.

Loai thu dac biet nay se duoc goi kem theo cac duong bay thuong mai-dich vu de chuyen nhanh hon den cac nuoc co nguoi Viet sinh song. Nguoi goi chi can duoc xac nhan la nguoi nhan chap nhan tra tien cho dich vu nay (thu cuoc noi nguoi nhan). Sau do, dang thu nay duoc phat trien tro thanh dich vu "thu Express". Do tinh chat nhanh nhay, dam bao cua no, dan dan mo hinh nay duoc phat trien lan toa ra nhieu noi.

Thu Express da duoc Buu dien TP.HCM thuc hien cho chieu di-den va dam nhan viec chuyen thu ve cac tinh thanh khac. Sau do, Buu dien TP.HCM tiep tuc ky ket hop dong voi nhieu tinh, thanh de khai thac dich vu thu chuyen phat nhanh cho thi truong noi dia. Luc bay gio, Buu dien trung tam Sai Gon dam nhiem viec chuyen phat thu Collect cho huong quoc te va thu PCN cho huong noi dia.

Trung tam PCN ra doi tu do va truc thuoc Buu dien trung tam Sai Gon. Ben canh thu tu, nganh buu dien con phat chuyen nhanh cac loai buu pham, hang hoa don gian. Sau do, Trung tam PCN con nhan phat kieu hoi va giay fax den tan noi theo yeu cau (dich vu nay chi lam mot thoi gian ngan).

Sap nhap PCN + EMS

Den khoang dau nam 2003, do nhu cau phat trien thi truong, hai trung tam PCN va EMS duoc sap nhap va tro thanh Cong ty Chuyen phat nhanh TP.HCM. Do tinh chat hoat dong cua hai dich vu nay cung gan giong nhau nen su ket hop hai trung tam lon se gop phan mo rong thi truong. Thuong hieu PCN cung gan nhu duoc giu nguyen, chi thay doi doi chut tu ten goi "PCN" chuyen thanh "PTN".

Ong Nguyen Thanh Tung, pho giam doc Cong ty Chuyen phat nhanh, cho biet: "Viec giu lai thuong hieu PCN (PTN) giup chung toi duy tri moi quan he voi kha dong khach hang. Nhieu nguoi da biet den dich vu nay truoc kia voi ten goi PCN, neu bo ten nay cung dang tiec".

Hien nay, Cong ty van duy tri ca hai thuong hieu PTN va EMS voi muc cuoc phi tuong tu nhau. Thong thuong, khach hang quen dung dich vu nao thi chon goi theo dich vu do. Ten goi PCN bat dau duoc chuyen doi sang PTN tu 1999. Vao thoi diem do, dich vu chuyen phat nhanh da phat trien manh voi nhieu hinh thuc hoat dong khac nhau.

Ben canh loai hinh PTN trong ngay - phat thu/buu pham trong ngay con co PTN thoa thuan, tuc dich vu phat chuyen nhanh thong thuongdich vu nay khong doi hoi phai chuyen ngay trong ngay nhu PTN trong ngay. Ve tinh chat co ban, PTN thoa thuan cung chinh la dich vu phat chuyen nhanh thong thuong (PCN) truoc kia. Su khac biet giua cac loai hinh dich vu nay la thoi gian phat thu. Neu nhu thu PTN trong ngay cu sang nhan-chieu phat thi PTN thoa thuan se phat thu theo thoi gian thoa thuan giua nguoi goi thu va noi cung cap dich vu.

Buu pham se khong ngu dem!

Toc do goi thu nhanh trong nuoc ngay cang tang len theo su phat trien giao thong trong nuoc. Dich vu PTN cua Buu dien TP.HCM chiem san luong kha cao trong nganh buu chinh-vien thong (BC-VT). Cho den nay, Buu dien TP.HCM nhan chuyen phat thu trong ngay (PTN trong ngay) den khoang 14 tinh, thanh. Nhung khu vuc nao dam bao dieu kien thuan loi trong viec van chuyen hang hoa bang duong bo - duong hang khong se duoc nganh buu dien trien khai dich vu phat thu nhanh.

Tuy nhien, cung co mot so truc trac nhat dinh ve thoi gian khi thuc hien dich vu phat chuyen nhanh. Vi du, thu chuyen tu TP.HCM di Da Lat phai su dung phuong tien duong bo do duong bay TP.HCM-Da Lat co chuyen bay som qua nen khong the goi thu kip. Theo ong Tung, dep nhat la khoang giua trua (11g-11g30) neu dong goi buu pham/thu tu xong se chuyen len may bay.

Sap toi, neu co nhung ke hoach cai tien thi nganh buu dien co the thuc hien dich vu phat thu nhanh theo kieu: nhan thu buoi sang - phat thu buoi chieu; nhan thu buoi chieu - phat thu buoi sang hom sau. "Buu pham se khong ngu dem" va luu chuyen theo cung dong chay o-to, tau hoa, may bay,... de kip giao den tay nguoi nhan. Nhu the moi la thu phat nhanh!

VNPT: Giu vung thi phan trong nuoc

Duoc thong nhat mo trong pham vi ca nuoc tu ngay 1/8/1990, va chinh thuc trien khai tu nam 1992, dich vu EMS lan luot duoc Tong cong ty BC-VT Viet Nam (VNPT) trien khai o cac tinh, thanh va sau do nhan rong ra theo mo hinh "vet dau loang".

Mang luoi dich vu CPN trong nuoc cua VNPT: khoang 1.100 diem phuc vu bao gom 56 buu cuc cap I, 342 buu cuc cap II, 784 buu cuc cap III, 221 dai ly va 41 diem Buu dien Van hoa xa. EMS quoc te da vuon toi 51 nuoc la thanh vien cua Lien minh Buu chinh The gioi.

San luong dich vu EMS trong nuoc va quoc te cua VNPT

Nam So luong buu gui
2000 3,37 trieu
2001 4 trieu
2002 4,6 trieu
2003 5 trieu
6 thang dau nam 2004 2,7 trieu

Nhung nam tro lai day, doi voi linh vuc Buu chinh, doanh thu cua dich vu EMS co the xep vao loai di dau trong cac dich vu buu chinh truyen thong cung nhu cac dich vu buu chinh moi trien khai. Tuy vay, su phat trien ve doanh thu nay dang phan nao bi cham lai do su canh tranh kha manh me, gay gat cua nhieu doanh nghiep khac.

Du sao, duong nhu su canh tranh do cung moi chi chu yeu xay ra o nhung thi truong mau mo, nhung do thi lon, dong dan cu va phuong tien van chuyen, di lai de dang. Theo so lieu thong ke, nhung tinh, thanh cua Viet Nam nhu Ha Noi, TP.HCM, Hai Phong, Da Nang, Can Tho,... nhung noi co duong giao thong di lai de dang moi la diem nong cua su canh tranh dich vu chuyen phat nhanh EMS. Cong ty Buu chinh Lien tinh va Quoc te, trung tam dau moi chap nhan va van chuyen cac buu pham, buu kien bang duong chuyen phat nhanh cua VNPT da tung nhan van chuyen nhung buu pham, buu kien do cac cong ty Viettel, Saigon Postel... tai gui lai Buu dien va day deu la nhung buu pham, buu kien chuyen ve vung sau, vung xa.

Day cung la nguyen do giai thich tai sao mac du VNPT dang phai chiu su canh tranh manh me trong linh vuc kinh doanh dich vu chuyen phat nhanh EMS voi nhieu doanh nghiep nha nuoc, tu nhan va hon 20 hang chuyen phat nhanh quoc te thuoc cac tap doan da quoc gia dang cung hoat dong trong thi truong Viet Nam, song voi mot mang luoi van chuyen trai rong den 56/64 Buu dien tinh, thanh, hien nay, thi phan dich vu EMS trong nuoc cua VNPT van chiem toi 85%.

O linh vuc chuyen phat nhanh quoc te cung vay, voi thi phan dich vu chuyen phat nhanh quoc te chi dung sau DHL, VNPT la mot trong nhung doanh nghiep cung cap dich vu chuyen phat nhanh dap ung duoc dong dao nhu cau cua khach hang.

Lay chat luong lam trong

Chuyen phat nhanh Buu pham khong ngu dem
Quay giao dich dich vu EMS cua VNPT. (Anh: Dinh Hang)

Du da phai chiu san se thi truong nhung co loi the canh tranh ve mang luoi phuc vu, VNPT van xac dinh phai co mot phuong huong, chien luoc phat trien dich vu dung dan, kip thoi trong giai doan canh tranh gay gat hien nay va sap toi: Chu trong chi tieu thoi gian va an toan buu gui.

Cung voi muc dich tang them suc hap dan cho dich vu EMS, VNPT da co nhung huong dan cu the toi cac don vi mo dich vu EMS duoc ap dung chinh sach gia cuoc het suc linh hoat cho cac khach hang lon, khach hang tiem nang. Cac Buu dien tinh, thanh duoc xay dung co che trich thuong ap dung ngay cho khach hang sau khi gui hoac trich thuong theo tung thang, tung quy (theo yeu cau cua khach hang).

Cac doanh nghiep cua VNPT nhu Cong ty VPS hien cung dang co nhung chinh sach nham thu hut khach hang su dung dich vu ve phia minh bang cach cung co hon nua khau van chuyen va khai thac.

Ben canh do, nhung chinh sach uu tien dich vu nhu ha gia cuoc, khuyen mai da va dang thuc hien buoc dau cung da dem lai hieu qua. Voi nhung khach hang gui tu Ha Noi vao TP.HCM va nguoc lai den gui buu pham, buu kien EMS tu 6g den truoc 10g30 sang se duoc VPS giam 10% cuoc chinh. Nhung chinh sach cham soc khach hang cung duoc VNPT chu trong hon.

Voi nhung tinh, thanh con lai, mac du luu luong dich vu chua lon de co the bo tri co so vat chat phuc vu, mot dich vu moi cua EMS la EMS thoa thuan da chinh thuc duoc VNPT cung cap tu ngay 15/8/2004 tren toan mang Buu chinh Viet Nam. Khong chi the den cac buu cuc trung tam nhu truoc kia, nay khach hang da co the su dung dich vu nay o cac buu cuc cap II, buu cuc cap III. Nhung noi xa xoi nhu huyen dao Phu Quoc truoc kia chua duoc trien khai dich vu EMS do chi tieu thoi gian nay cung da co dich vu EMS,...

Chat luong hon nua, nho... noi mang

Trong nhung nam qua, phan lon nhung la thu khieu nai cua khach hang ve dich vu EMS cua VNPT deu tap trung ve thoi gian van chuyen cua buu gui, ngay ca khi buu gui chua het thoi gian toan trinh cua no. Duoc biet, hang nam, so luong nhung vu khieu nai ma VNPT phai boi thuong chua den 0,05% tong so buu gui/nam, nhu nam 2003 la 0,04%. Tuy nhien, muc tieu cua doanh nghiep la lam sao co the giam thieu hon nua nhung sai sot dang tiec co the xay ra. Va khong nam ngoai muc dich nay, chuong trinh tin hoc quan ly va dinh vi buu pham EMS duoc VNPT xay dung va da trien khai tu quy IV nam 2003 da thuc su gop phan nang cao chat luong dich vu EMS rat nhieu.

Chuong trinh quan ly va dinh vi Buu pham EMS giup nhan vien buu dien va khach hang su dung dich vu co the theo doi duoc hanh trinh buu gui tu khau nhan gui tai buu cuc goc, hanh trinh chuyen di cua buu gui va den buu cuc nhan phat. Vao website Buu chinh Viet Nam o dia chi http://vnpost.com.vn , khach hang se de dang kiem tra duoc hanh trinh buu gui cua minh gio da di den dau. Va ngay ca nhan vien Buu dien cung se nhanh chong xu ly nhung truc trac co the xay ra trong qua trinh nhan, phat buu gui EMS. Day thuc su la mot trong nhung buoc chuyen minh dang ghi nhan cua VNPT.

Tuy nhien, hien nay he thong thong tin dinh vi van chua duoc mo rong ra toan mang ma moi chi chu trong o nhung noi co thi phan dich vu cao, cu the la 25 tinh, thanh co san luong chiem 90% san luong tren toan mang cua VNPT, voi 104 may tram duoc cung cap. Cac tinh, thanh con lai phai cho mot du an tiep theo.

Trong khi do, hon 20 hang chuyen phat nhanh quoc te thuoc cac tap doan da quoc gia dang cung hoat dong trong thi truong Viet Nam da xac dinh cong nghe moi cung la yeu to canh tranh hang dau. Nhu TNT Express da ap dung dich vu su dung Internet, cho phep khach hang theo doi qua trinh chuyen hang, bao gia gui hang, yeu cau nhan hang, kiem tra hang hoa ky gui, va truy cap thong tin ve thoi gian van chuyen tu truoc do kha lau.

Nhan luc va yeu to con nguoi trong... tiep thi

Hien nay, ben canh viec toi uu hoa hon nua mang luoi cung nhu chat luong dich vu cua minh, VNPT cung xac dinh chinh sach dao tao va dao tao lai nguon nhan luc cua minh. Can mot su chuyen doi manh me trong nhan thuc cua doi ngu nhan vien kinh doanh phuc vu tai cac Buu dien tinh, thanh va tu cac don vi quan ly chuc nang den cac cong tac dau tu mang luoi, phat trien dich vu. Boi tu cac nhan vien giao dich den nhung buu ta lam cong tac chuyen phat deu la cac dai dien cho doanh nghiep truc tiep tiep xuc voi khach hang.

Do la dieu kien quan trong gop phan quyet dinh toan bo hanh trinh tu nhan chuyen va phat toi khach hang. Cong tac giao duc nhan thuc cho nguoi lam cong tac buu chinh nhu nhan vien quan ly, giao dich vien, nhan vien tiep thi, nhan vien giai quyet khieu nai... tai cac buu dien co so de co the dam bao duoc uy tin va chat luong cua dich vu EMS.

Tai khau khai thac, cac buu gui chuyen phat nhanh EMS duoc uu tien ve mat bang va nhan luc khai thac so voi cac buu pham, buu kien khac nham rut ngan thoi gian khai thac, chia chon buu gui. O nhieu tinh, thanh, dich vu chuyen phat nhanh EMS da mo den cac Buu cuc huyen va cac diem phuc vu trung tam. Cac duong thu thu gom buu pham EMS tu Buu dien Trung tam ve cac Buu dien quan, huyen da buoc dau dam bao thoi gian chuyen phat buu pham.

Nhung phat trien do la rat can thiet, do dich vu chuyen phat nhanh se co toc do sinh lai rat cao va cac cong ty dich vu chuyen phat nhanh se tiep tuc cuoc dua de gianh thi phan truoc het voi thi truong trong nuoc.

Chi Thinh - Dinh Hang - Thuy Nguyen

Viet Bao
Comment :Chuyen phat nhanh Buu pham khong ngu dem
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chuyen phat nhanh Buu pham khong ngu dem bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chuyen phat nhanh Buu pham khong ngu dem ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chuyen phat nhanh Buu pham khong ngu dem ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Công Nghệ
Courier: Postal sleepless nights!
Vietnam, Dinh Hang, courier services, competitive market, the central post office, courier , the competition, on time, postal customers, domestic, development, postal, post offices, EMS
courier services of VNPT are looking for a specific strength, and the long-term of a vibrant competitive market and fierce competition in both domestic and international ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chuyển phát nhanh: Bưu phẩm không ngủ đêm!

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chuyển phát nhanh: Bưu phẩm không ngủ đêm! bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chuyen phat nhanh Buu pham khong ngu dem

Nhan xet, hay lien he ve tin Chuyen phat nhanh Buu pham khong ngu dem co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chuyen phat nhanh Buu pham khong ngu dem de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Doanh nghiep trong chuyen muc Cong nghe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Doanh nghiep
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0