Chinh phuc Word 2007 ky IV

Chinh phuc Word 2007 ky IV

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Chinh phuc Word 2007 ky IV

Voi Word 2007, de viet mot phuong trinh, ban co the chen cac bieu tuong trong hop thoai Symbol; su dung tinh nang Math AutoCorrect de chuyen chu thanh bieu tuong; hay su dung cach sau:

Viet mot phuong trinh

Voi Word 2007, de viet mot phuong trinh, ban co the chen cac bieu tuong trong hop thoai Symbol; su dung tinh nang Math AutoCorrect de chuyen chu thanh bieu tuong; hay su dung cach sau:

- Trong the Insert, nhom Symbols, nhan vao mui ten ben duoi nut Equation, sau do chon Insert New Equation.
- Tren thanh cong cu xuat hien them the Design, va ban co the nhan chuot vao cac nut trong nhom Symbols de chen cac ky hieu toan hoc, hay nhan chuot vao cac nut trong nhom Structures de chen vao tai lieu mot cau truc toan hoc co san, sau do chinh sua lai.

Chu y: De hien thi danh sach day du cac ky hieu toan hoc trong nhom Symbols, ban nhan nut More o goc duoi phai cua nhom.

Su dung cac bieu tuong trong Math AutoCorrect

Chinh phuc Word 2007 ky IV

- Nhan Microsoft Office Button, sau do nhan Word Options.
- Trong khung ben trai, nhan Proofing, sau do nhan nut AutoCorrect Options.
- Trong hop thoai AutoCorrect, nhan chon the Math AutoCorrect, sau do danh dau kiem truoc 2 muc Use Math AutoCorrect rules outside of math regions va muc Replace text as you type. Ghi nho cac ky tu o muc Replace (ky tu ban nhap) va muc With (ky tu toan hoc se thay the).
- Nhan OK 2 lan de dong cac hop thoai lai.
- Bay gio ban hay go thu cac ky tu (muc Replace) va nhan phim khoang trang, no se bien doi thanh ky tu toan hoc tuong ung. Vi du: approx, nhan khoang trang se bien thanh dau .

Chen mot phuong trinh thong dung

Chinh phuc Word 2007 ky IV

Trong the Insert, nhom Symbols, ban nhan chuot vao mui ten ben duoi nut Equation. Mot menu xuat hien voi danh sach cac phuong trinh thong dung. Muon su dung cai nao, ban chi viec nhan chon cai do de chen vao tai lieu va chinh sua lai theo y thich.

Them mot phuong trinh vao danh sach cac phuong trinh thong dung

- Chon mot phuong trinh muon them.
- Ben duoi Equation Tools, trong the Design, nhom Tools, nhan nut Equation, sau do chon Save Selection to Equation Gallery.
- Trong hop thoai Create New Building Block, ban nhap vao ten cua phuong trinh tai muc Name.
- Tai danh sach Gallery, chon Equations. Nhan OK.

Thay doi phuong trinh duoc soan thao trong Word 2007

Chinh phuc Word 2007 ky IV

Ban chi viec nhan chuot vao phuong trinh muon chinh sua va thay doi theo y thich.
Thay doi phuong trinh duoc soan thao trong Word phien ban cu hon
De thay doi mot phuong trinh duoc soan thao o phien ban cu, su dung Equation 3.0 add-in hay Math Type add-in, ban can su dung add-in ma da viet phuong trinh nay.
Ngoai ra, khi ban mo tai lieu co chua phuong trinh duoc viet trong phien ban cu cua Word, ban khong the su dung cac chuong trinh viet va thay doi phuong trinh duoc cung cap san, tru khi ban chuyen tai lieu sang dinh dang Word 2007.

* Chuyen tai lieu sang dinh dang Word 2007:

- Nhan Microsoft Office Button, sau do nhan Convert.
- Nhan OK trong hop thoai xac nhan.
- Nhan Microsoft Office Button, sau do nhan Save.

* Thay doi phuong trinh duoc soan thao bang Equation 3.0:

- Nhan dup chuot vao phuong trinh muon chinh sua.
- Thay doi phuong trinh theo y muon.

* Thay doi phuong trinh duoc soan thao bang Math Type:

- Hay dam bao rang Math Type da duoc cai dat tren may.
- Nhan dup chuot vao phuong trinh muon chinh sua.
- Trong Math Type, chinh sua lai phuong trinh theo y muon.
- O menu File, nhan chon Close and Return to... de tro ve cua so soan thao Word.

KIEM TRA CHINH TA VA NGU PHAP

Tu dong kiem tra loi chinh ta va ngu phap (cac duong gon song mau do, xanh duong, xanh la cay)

Khi ban bat che do kiem tra chinh ta tu dong trong khi go, ban co the an tam rang khong bi mac nhieu loi chinh ta trong tai lieu. Word 2007 se danh dau nhung tu bi loi giup ta phat hien ra loi mot cach nhanh chong.

Vi du: Ban co the nhan chuot phai len tu sai de xem nhung cach sua loi duoc de nghi.
Tuong tu, neu bat che do kiem tra ngu phap tu dong, Word se danh dau nhung loi ngu phap trong tai lieu trong khi ban soan thao.
Vi du: Ban co the nhan chuot phai va chon nhung kieu sua loi de nghi. Ban cung co the chon Ignore Once de “lo” di loi nay, hoac chon About This Sentence de xem tai sao Word xem cau do la loi.

Bat hoac tat che do kiem tra chinh ta, ngu phap tu dong

- Nhan chuot vao Microsoft Office Button, chon Word Options.
- Trong hop thoai hien ra, chon Proofing o khung ben trai.
- De bat/tat che do kiem loi tu dong trong tai lieu hien hanh (dang mo), ban thuc hien nhu sau:
+ Tai muc Exceptions for, chon ten cua tai lieu hien hanh.
+ Chon hoac bo chon muc Hide spelling errors in this document only va Hide grammar errors in this document only.
- De bat/tat che do kiem loi tu dong trong tat ca tai lieu tu gio tro di, ban thuc hien nhu sau:
+ Tai muc Exceptions for, chon All New Documents.
+ Chon hoac bo chon muc Hide spelling errors in this document only va Hide grammar errors in this document only.

Kiem tra tat ca loi chinh ta va ngu phap sau khi soan thao van ban

Chinh phuc Word 2007 ky IV

- Chon doan van ban ban muon kiem loi (hoac khong chon neu muon kiem toan bo van ban).
- Bam phim F7 (hoac chon the Review, nhan nut Spelling & Grammar trong nhom Proofing).
- Neu chuong trinh phat hien ra loi chinh ta, hop thoai Spelling and Grammar xuat hien, to do tu sai.
+ Tai khung Suggestions, ban co the chon nhung goi y sua loi ma chuong trinh dua ra va nhan nut Change de sua theo goi y do.
+ Neu ban muon tu minh sua, hay nhan chuot vao tai lieu, noi tu dang bi phat hien la loi va sua lai theo y minh. Sua xong, nhan nut Resume de kiem tra tiep nhung tu khac.
+ Trong truong hop tu ma Word phat hien la loi nhung lai la tu ma ban cho la chinh xac va ban muon Word nhan ra tu nay la dung chinh ta de lan sau khoi “bat loi” nua, hay them no vao tu dien bang cach nhan nut Add to Dictionary.
+ Neu muon “lo” di tu sai va chuyen sang kiem tra tiep nhung tu khac, ban nhan nut Ignore Once (lo 1 lan) hoac Ignore All (lo tat ca).
+ Truong hop ban thuong xuyen bi mac loi o tu nay va ban muon Word tu dong sua lai thanh tu dung trong khi ban go van ban, hay chon tu dung trong khung Suggestions va nhan nut AutoCorrect.
- Ngoai ra, neu ban muon kiem tra luon ngu phap, hay danh dau chon Check grammar trong hop thoai Spelling and Grammar. Sau khi kiem tra chinh ta, chuong trinh se chuyen sang kiem tra ngu phap cho ban. Cach sua loi cung tuong tu nhu tren.

Chinh phuc Word 2007 ky IV

Tim tu trong tu dien

Su dung tinh nang Research, ban co the tim cac tu trong tu dien. Cach thuc hien:
- Trong the Review, nhom Proofing, nhan nut Research.
- De tim mot tu don trong tai lieu, giu phim Alt va nhan chuot vao tu can tra cuu.
- De tra nghia mot cum tu, ban dung chuot chon cac tu do, giu phim Alt va nhan chuot trai vao vung chon.
- Tai khung Research ben phai man hinh, muc Search for, ban se thay tu can tra hien thi trong day. Ben duoi la phan giai nghia cua no.
- Ban cung co the go truc tiep tu can tra nghia vao o Search for va nhan OK.

Tra tu dong nghia, phan nghia

Chinh phuc Word 2007 ky IV

Su dung tinh nang Research, ban con co the tra tu dong nghia va tu phan nghia.
- Trong the Review, nhom Proofing, ban nhan nut Thesaurus.
- Giu phim Alt va nhan chuot vao tu can tra. Ket qua se hien thi trong khung Research o ben phai.
- De chen tu dong nghia hoac phan nghia do vao tai lieu hien hanh, noi con tro dang dung, ban dua chuot vao tu trong danh sach ket qua, nhan chuot vao mui ten ben canh tu, chon Insert.
- De tim tiep tu dong nghia / phan nghia cua tu trong danh sach tim duoc, ban nhan chuot vao tu do trong danh sach ket qua.
Ghi chu: Ban co the tim tu dong nghia, phan nghia trong ngon ngu khac (ngoai tieng Anh) bang cach nhan chuot vao hop danh sach ben duoi khung nhap lieu Search for va chon mot ngon ngu, vi du nhu tieng Phap (French) chang han.

Dich van ban

Chinh phuc Word 2007 ky IV

Khac voi cach tra nghia tung tu, trong phan nay chung ta se cung tim hieu cach dich mot doan van ban dai.
- Trong the Review, nhom Proofing, ban nhan nut Translate.
- Hoac ban cung co the nhan chuot phai vao vi tri bat ky trong tai lieu, chon Translate - Translate.
- De chon ngon ngu dich, tai khung Translation o ben phai, chon ngon ngu nguon tai muc From, ngon ngu dich tai muc To.
- De dich mot tu bat ky trong tai lieu, ban giu phim Alt va nhan chuot trai vao tu. Nghia cua no se duoc hien thi trong khung Translation o ben phai.
- De dich mot doan van ban, ban dung chuot chon doan van ban do, giu Alt va nhan chuot trai vao vung chon. Nghia cua no se duoc hien thi trong khung Translation o ben phai.
- De dich toan bo tai lieu, tai khung Translation, ban nhan chuot vao nut Translate the whole document. Sau do, bam Yes trong hop thoai xac nhan. Ban dich se duoc hien thi trong mot cua so duyet Web moi mo ra.
- Ngoai ra, ban cung co the dich tu hoac doan van bang cach tu minh nhap vao khung Search for, sau do nhan nut Start Searching .

Bat tinh nang “dua chuot vao tu de hien thi nghia trong mot Screentip”

Chi can dua chuot vao tu, nghia cua no (da duoc dich sang ngon ngu khac) se hien thi trong mot Screentip ben canh, rat tien loi. De bat tinh nang nay, ban thuc hien nhu sau:
- Tai the Review, nhom Proofing, nhan chuot vao mui ten ben canh nut Translation Scre enTip.
- Chon mot ngon ngu muon dich sang trong menu xuat hien.
- Muon tat tinh nang nay, ban chon Turn Off Translation ScreenTip.

Tu dong tao hyperlink cho dia chi Web

Chinh phuc Word 2007 ky IV

Word tu dong tao mot hyperlink khi ban go vao mot dia chi Web (chang han www.microsoft.com) va nhan Enter hoac phim khoang trang. Neu muon tat/bat tinh nang nay, ban nhan Microsoft Office Button, chon Word Options. Nhan Proofing. Nhan nut AutoCorrect Options, nhan chon the AutoFormat As You Type. Tai hop Internet and network paths with hyperlinks, ban bo chon hoac chon de tat/bat tinh nang nay.

Tao mot hyperlink tuy y den mot tai lieu, tap tin hay trang Web
1. Chon doan text hoac hinh anh ma ban muon dung de hien thi nhu mot hyperlink.
2. Trong the Insert, nhom Links, ban nhan nut Hyperlink.
3. Hop thoai Insert Hyperlink xuat hien.

- De lien ket den mot file hoac trang Web co san, ban nhan nut Existing File or Web Page ben duoi muc Link to, sau do nhap vao dia chi ma ban muon lien ket den trong hop Address. Neu khong biet dia chi cua mot file, ban co the dung khung duyet file/thu muc trong cua so nay de chon file minh muon lien ket.
- De lien ket den mot file ma ban chua he tao no, hay nhan nut Create New Document ben duoi muc Link to, sau do nhap ten cua file moi se tao tai muc Name of new document. Tai muc When to edit ban co the chon la Edit the new document later (soan tai lieu nay sau) hoac Edit the new document now (soan ngay bay gio).

De tuy bien ScreenTip (hien thi khi ban re chuot len hyperlink), ban nhan nut ScreenTip va go vao dong ghi chu. Neu ban khong chi dinh dong ghi chu nay, Word se su dung duong dan hay dia chi cua file lien ket den lam ScreenTip.

- Nhan OK khi tao xong hyperlink.

Tao mot hyperlink den trang e-mail trong

Thuc hien buoc 1 va buoc 2 nhu tren de hien thi hop thoai Insert Hyperlink.

3. Ben duoi muc Link to, ban nhan nut E-mail Address.
4. Tai muc E-mail address, nhap vao dia chi e-mail ma ban muon khi nhan vao hyperlink se gui thu cho dia chi nay.
5. Tai muc Subject, ban nhap tieu de thu. Nhan OK.

Tao mot hyperlink den vi tri bat ky trong tai lieu hay trang Web hien hanh

Chinh phuc Word 2007 ky IV

De su dung tinh nang nay, truoc het ban can danh dau vi tri dich muon lien ket den trong tai lieu hien hanh.

* Chen mot bookmark:

1. Trong tai lieu hien hanh, chon doan text hay doi tuong ma ban muon gan mot bookmark.
2. Trong the Insert, nhom Links, ban nhan nut Bookmark.
3. Cua so Bookmark xuat hien. Tai Bookmark name, ban go vao mot ten de nhan dang bookmark nay (luu y, ten khong duoc chua khoang trang). Nhan Add de them vao.

* Them lien ket den bookmark:

1. Chon text hoac doi tuong ma ban muon hien thi nhu mot hyperlink.
2. Nhan chuot phai va chon Hyperlink trong menu ngu canh.
3. Ben duoi muc Link to, ban nhan nut Place in This Document.
4. Trong danh sach ban chon mot bookmark muon lien ket den. Nhan OK.

Tao mot hyperlink den vi tri bat ky trong tai lieu hay trang Web khac (khong phai trang hien hanh)

1. Truoc tien ban tao nhung bookmark trong file dich (file ma ban se lien ket den) tuong tu cach o tren.
2. Mo tai lieu nguon, chon doan text hay doi tuong muon hien thi la hyperlink.
3. Nhan chuot phai, chon Hyperlink trong menu ngu canh.
4. Ben duoi muc Link to, nhan nut Existing File or Web Page.
5. Tai khung Look in, ban duyet den file dich muon lien ket den.
6. Nhan nut Bookmark, sau do chon nhung bookmark muon lien ket den trong tai lieu dich. Nhan OK.

Go bo mot hyperlink

Ban nhan chuot phai vao hyperlink muon go bo, chon Remove Hyperlink trong menu ngu canh.

Ap dung nhanh mot kieu mau (Quick Style)

Chinh phuc Word 2007 ky IV

Ap dung mot kieu mau

1. Chon doan text ban muon ap dung kieu mau.
2. Trong the Home, nhom Styles, nhan chuot vao mot kieu ma ban thich. Neu khong thay kieu dinh dang ma minh mong muon, ban nhan nut More de mo rong khung Quick Styles.

Vi du, ban muon doan text dang chon duoc ap dung kieu tieu de, nhan nut Title trong khung danh sach.
Ban co the xem truoc kieu dinh dang duoc ap dung nhu the nao bang cach re chuot vao tung kieu minh muon xem, no se ap dung “thu” voi doan text ban dang chon.

Tao mot kieu mau

Chinh phuc Word 2007 ky IV

1. Chon doan text ma ban muon tao mot kieu moi. Vi du, ban muon tao mot dinh dang in dam, chu mau do.
2. Trong the Home, nhom Font, ban lan luot in dam (nhan nut B) va to do chu (chon mau tu nut Font Color).
3. Nhan chuot phai vao vung chon, tro toi Styles, va nhan Save Selection as a New Quick Style.
4. Nhap vao ten cua style moi (chang han Style 1) va nhan OK.

Lap tuc kieu chu moi tao se nam gon trong nhom Styles o the Home, san sang de ban su dung.

Thay doi kieu mau

1. Dinh dang doan text theo y thich cua ban.
2. Trong the Home, nhom Styles, nhan chuot phai vao style ma ban muon thay doi, chon Update to Match Selection.
Trong tai lieu, tat ca nhung doan text da duoc ap dung kieu nay truoc do se duoc cap nhat lai voi dinh dang moi.

Go bo mot kieu mau

1. Trong the Home, nhom Styles, ban nhan chuot phai vao kieu mau muon go bo.
2. Chon Remove from Quick Styles gallery.

Cai dat diem dung tab (Tab stops)

De cho viec cai dat tab duoc thuan tien, ban nen cho hien thi thuoc ngang tren dinh tai lieu bang cach nhan nut View Ruler o dau tren thanh cuon doc.

Ban co the nhanh chong chon tab bang cach lan luot nhan vao o tab selector – la o giao nhau giua thuoc doc va thuoc ngang (o goc tren ben trai trang tai lieu) cho den khi chon duoc kieu tab mong muon, sau do nhan chuot vao thanh thuoc ngang noi ban muon dat tab.

Tuy tung truong hop cu the ma ban co the su dung mot trong cac loai tab sau:
Tab trai: Dat vi tri bat dau cua doan text ma tu do se chay sang phai khi ban nhap lieu.
Tab giua: Dat vi tri chinh giua doan text. Doan text se nam giua vi tri dat tab khi ban nhap lieu.
Tab phai: Nam o ben phai cuoi doan text. Khi ban nhap lieu, doan text se di chuyen sang trai ke tu vi tri dat tab.
Tab thap phan: Khi dat tab nay, nhung dau cham phan cach phan thap phan se nam tren cung mot vi tri.
Bar Tab: Loai tab nay khong dinh vi tri cho text. No se chen mot thanh thang dung tai vi tri dat tab.
Neu ban muon dat diem dung tab tai vi tri phu hop ma khong the xac dinh chinh xac khi nhan chuot len thanh thuoc ngang, hoac ban muon chen ky tu dac biet truoc tab, ban co the dung hop thoai Tabs bang cach nhan dup chuot vao bat ky diem dung tab nao tren thanh thuoc.

Sau khi cai dat diem dung tab xong, ban co the nhan phim Tab de nhay den tung diem dung trong tai lieu.

Chinh phuc Word 2007 ky IV

(Theo Nguyen Hong Phuc/E-Chip)
Viet Bao

Comment :Chinh phuc Word 2007 ky IV
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chinh phuc Word 2007 ky IV bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chinh phuc Word 2007 ky IV ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chinh phuc Word 2007 ky IV ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Công Nghệ
Conquering Word 2007 ... (Part IV)
Click OK, Math AutoCorrect, Word, Math Type, click Microsoft Office Button, Word Options, spell check, the current document, synonym, text, spelling errors, the list , push the button, the equation, can you
With Word 2007, to write an equation, you can insert the symbol in the Symbol dialog box and use this feature to turn text into Math AutoCorrect symbols; or use following ways:.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chinh phục Word 2007... (kỳ IV)

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chinh phục Word 2007... (kỳ IV) bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chinh phuc Word 2007 ky IV

Nhan xet, hay lien he ve tin Chinh phuc Word 2007 ky IV co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chinh phuc Word 2007 ky IV de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Kinh nghiem trong chuyen muc Cong nghe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Kinh nghiem
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0