Bao ve may tinh khi ket noi mangNganh CNTT dang chu trong giai quyet 2 khia canh bo sung cho van de bao ve may khach trong cac he thong mang “khong dang tin cay”: bao mat nguoi su dung va bao mat may tinh. Vay bao mat nguoi su dung va may tinh la gi? Su khac biet giua chung? Cac cong nghe bao mat moi va su phu hop cua cac cong nghe nay voi chien luoc xay dung mot nen tang “dien toan tin cay”?

Bao mat nguoi su dung

Bao mat nguoi su dung la cac phuong thuc duoc su dung de thiet lap nhan dang (hay xac nhan tinh hop le ) nguoi su dung dang truy cap vao he thong may tinh hoac vao mang. Phuong thuc su dung co the chi don gian nhu la ten nguoi su dung va mat khau hoac co the dua vao mot thiet bi bao mat (token) nhu smart card ket hop voi ten nguoi su va mat khau hoac phuong thuc bao mat dua tren sinh trac hoc.

Smart card la mot thiet bi dien tu co kich co cua the tin dung, trong do da duoc cai dat mot bo vi xu ly va bo nho dung de nhan dang tinh hop le cua nguoi su dung. Thong tin nguoi su dung va chung nhan tinh hop le, bao gom cac chung nhan dang so hoa va khoa ma hoa, duoc luu tru an toan trong the. Nho co tinh nang linh hoat va da dang, the thong minh ngay cang duoc nhieu cong ty va to chuc lon cap cho nhan vien. The thong minh co rat nhieu tinh nang: chung co the duoc dung de truy cap vao he thong mang cong ty hoac lam the ra vao toa nha duoc kiem soat an ninh bang bo doc the ten. De truy cap vao mang, nhan vien dua the thong minh vao bo doc the duoc gan kem hoac tich hop cung may tinh hay ban phim may tinh. Dau doc nay trao doi du lieu voi may chu nhan dang (vi du nhu may chu RADIUS) de hoan tat quy trinh nhan dang. Ha tang mang sau do cho phep thuc hien truy cap nguon tai nguyen dua tren nhan dang tinh hop le da duoc thiet lap.

Bao mat thiet bi

Trai voi bao mat nguoi su dung, bao mat may tinh la nhung cach thuc duoc tao ra de nhan dang he thong may tinh hon la nhan dang nguoi su dung. Vi du, hai kich ban sau yeu cau mot vai muc do bao mat thiet bi:

• IP Security (IPsec) -  giao thuc IPsec dung tren cac mang IP co the duoc thiet lap nham yeu cau mot may tinh trong mang tu dinh danh truoc khi co the truy cap tai nguyen cua mang tong quat. May tinh do dung mot chung nhan dang so hoa de thiet lap quyen hop le cua minh cho may chu nhan dang truoc khi may tinh do co gang su dung cac tai nguyen san co tren mang. Theo cach do, cac quan tri mang co the cho phep chi nhung may khach duoc ho tro truy cap vao tai nguyen mang.

• Ma hoa tap tin tren o luu tru cuc bo - chung nhan tinh hop le cua may tinh cung duoc dung de ma hoa cac tap tin luu tren o cung cuc bo, bang cach do, “khoa” file doi voi mot may tinh nao do. Chung nhan hop  le cua may tinh se yeu cau “ mo khoa “ tap tin va truy cap vao noi dung cua tap tin.

Nhung kich ban nay yeu cau he thong cuc bo phai co kha nang tao va luu tru cac khoa ma hoa bi mat dung de ma hoa va giai ma du lieu, ky tai lieu bang chu ky so, va xac dinh tinh hop le cua he thong. Van de doi voi he thong PC hien tai, la khong co mot cach thuc tieu chuan de luu tru an toan cac khoa nhan dang may tinh. Do do, nhung khoa nay khong the khoi phuc duoc neu he thong may tinh bi danh cap hoac hu hong. Trusted Platform Module (TPM) la mot cong nghe noi bat duoc thiet ke nham khac phuc diem yeu nay trong cac he thong may tinh hien tai.

Nen tang dien toan bao mat tuong lai

TPM chi la mot phan trong chien luoc xay dung mot nen dien toan an toan cho tuong lai. Ly tuong ma noi, nen bao mat nay khong the bi xam hai hoac truy cap trai phep. Nen bao mat nay cung cap kha nang xac thuc manh me tinh hop le cua nguoi su dung va bao ve du lieu luu tru trong o cung cuc bo. Chien luoc nay cung bao ham ca phan mem bao mat va phan cung bao mat tich hop san.

Nen tang dien toan bao mat tuong lai nay phai bao gom nhieu thanh phan hon chu khong chi co viec tao va luu tru khoa ma hoa cua TPM. Mot giai phap tieu chuan hoan thien phai gom ca he dieu hanh may khach, CPU va chipset, va cac phuong thuc bao mat thiet bi xuat nhap he thong may khach nhu ban phim, man hinh, va chuot. Mot so sang kien dang duoc thu nghiem de phat trien cac thanh phan nay.

Co so dien toan bao mat the he moi cua Microsoft®Windows® (Next Generation Secure Computing Base - NGSCB)

NGSCB la thanh phan he dieu hanh bao mat tuong lai cua Microsoft phuc vu cho chien luoc nay. NGSCB bao gom mot bo cac phan mem con hien dang nam trong lich trinh ra mat cung he dieu hanh the he moi cua Microsoft la “Longhorn”.

Bao mat NGSCB duoc thiet ke nham cho phep mot ung dung hoac mot phan cua ung dung chay trong mot moi truong tin cay goi la “Nexus mode” (che do Nexus). Ung dung duoc xac thuc boi co so ha tang NGSCB va chay trong bo nho ao duoc bao ve tach biet voi cac ung dung khac. Du lieu luu tru trong o cung cung nhu cac du lieu xuat nhap (ban phim, man hinh, ...) deu duoc ma hoa.

Nguoi dung mong cho NGSCB se thuc day phan cung TPM the he moi dua tren dac tinh TCG 1.2. Viec nay co the doi hoi CPU, video, ban phim va thiet bi USB phai duoc dieu chinh phu hop.

Bao mat CPU va Chipset

Cong nghe LaGrande (LT) cua Intel® se cung cap kha nang ho tro phan cung cho moi truong thuc thi song hanh va duoc bao ve - moi truong khong the thieu cua kien truc NGSCB. Theo thong tin tu Intel, cong nghe LT nay bao gom ca bo xu ly, chipset, thiet bi xuat nhap ban phim va chuot, cac cai tien he do hoa se mang den cac kha nang sau:

• Moi truong thuc thi biet lap va duoc bao ve voi cac tai nguyen chuyen biet do bo xu ly, chipset, va ung dung loi he dieu hanh quan ly. Nhung moi truong duoc bao ve nay se chay song hanh voi moi truong thuc thi tieu chuan.

• Ho tro co che dua tren phan cung nhu TPM de cung cap kha nang luu tru an toan cac khoa ma hoa va cac du lieu bi mat khac.

• Bao ve du lieu trao doi giua cac ung dung va ban phim/chuot su dung cong USB.

• Bao ve du lieu trao doi giua cac ung dung va thiet bi hien thi.

• Dich vu cung cap tinh hop le cua cac ung dung phan mem.

Ket luan

Nganh cong nghiep CNTT dang co buoc tien manh me trong viec xay dung mot giai phap bao mat chuan me bang phuong thuc xac dinh tinh hop le cua may tinh. Giai phap nay co tinh nang toan dien cua TPM, kha nang ho tro san co cua he dieu hanh, va ha tang PKI tren mang. Hien van chua ro khi nao thi tat ca nhung nhan to nay se hoan thien va san sang cho viec trien khai deu dan cac giai phap dau cuoi. Trong khi do, mot giai phap chay tren nen TPM de cung cap kha nang xac dinh tinh hop le cua may tinh co the phu hop voi moi truong hoat dong trong cac linh vuc quoc phong, tai chinh va y te la nhung noi he thong bao mat co vai tro vo cung quan trong. Ngoai mo dun TM, giai phap nay cung phai co phan mem tuong thich TPM day du va ho tro ha tang may chu, bao gom ca PKI. Phuong thuc xac dinh tinh hop le cua may tinh luon phai di kem voi phuong thuc hoan thien va manh me de xac dinh tinh hop le cua nguoi su dung.

Kha nang ho tro TPM san co trong he dieu hanh Microsoft se chua san sang cho den khi NGSCB ra mat cung voi Longhorn. NGSCB se khong ho tro dac tinh TPM 1.1 hien tai. Thay vao do, no se mac nhien ho tro the he TPM 1.2 ke tiep. Dell co ke hoach dua ra tuy chon TPM 1.2 vao mua he 2005. Dell khuyen cao lua chon nay cho nhung khach hang yeu cau kha nang ho tro NGSCB san co hoac cac tinh nang bo sung cua TPM 1.2.
Voi nhung khach hang yeu cau tuy chon TPM tam thoi, Dell da cung cap TPM 1.1 kem theo may de ban Dell™ OptiPlex™, may tram luu dong Dell Precision™, va may tinh xach tay Dell Latitude™ dau nam 2005. Dell cung dua ra cac cong nghe xac dinh tinh hop le cua nguoi su dung trong cac may tinh OptiPlex, Dell Precision va may xach tay Latitude. Cac cong nghe do bao gom the thong minh, ban phim USB tich hop dau doc the thong minh, va cac thiet bi xac dinh tinh hop le bang phuong phap sinh trac hoc cua cac hang thu ba.

Mike Tan - Giam doc khu vuc cao cap cua Dell

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Công Nghệ NỔI BẬT

Phát hiện lỗi nặng trong iOS, đe dọa phá hỏng iPhone

Lỗi này đe dọa các thiết bị chạy OS. X 10.10 và iOS 8 từ chối dịch vụ kích hoạt từ xa, thậm chí là bị phá hỏng hoặc ảnh hưởng đến hệ thống mạng mà các thiết bị này kết nối vào.

5 cách sử dụng iPad siêu độc đáo có thể bạn chưa biết

Khi Steve Jobs công bố iPad vào ngày 27 tháng 1 năm 2010 tại một cuộc họp báo của Apple diễn ra ở San Francisco, không ai có thể đoán trước được những công dụng mà thiết bị này có thể mang đến trong suốt 5 năm sau đó. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu giải trí cũng như làm việc của người sử dụng, iPad còn từng gây ấn tượng mạnh mẽ trong những tình huống vô cùng bất

Người tiêu dùng Việt chỉ là những kẻ đua đòi?

"Điện thoại không chính hãng tại Việt Nam tăng trưởng do nhu cầu chứng tỏ đẳng cấp". Đây là một cái tít thông cáo báo chí khá dài của hãng nghiên cứu thị trường IDC Việt Nam phát đi ngày 30/3/2015, dễ gây cho người đọc cảm giác về "người Việt xấu xí" hay đua đòi và bon chen...

2 phút để giúp bạn hiểu hơn về chiếc Samsung Galaxy S6 Edge

Với nhiều người không biết, họ có thể tìm hàng giờ mà cũng không thấy thứ họ cần, nhưng với chúng tôi, chúng tôi chỉ xin bạn có 2 phút để nói về siêu phẩm Galaxy S6 Edge của Samsung. Hai phút là khoảng thời gian mà bạn có thể đọc và hiểu về sản phẩm này, với câu từ ngắn gọn, hàm ý xúc tích hy vọng bài viết sẽ không lãng phí 2 phút mà bạn bỏ ra đọc hết bài.

Vì sao không thể tận dụng được 100% dung lượng pin của sạc dự phòng?

Có một điều không thể phủ nhận, sạc dự phòng chính là một trong những phát minh tuyệt vời, đối với những người thường xuyên phải sử dụng điện thoại, phải làm những công việc ngoài trời thì sạc dự phòng chính là một trong những chiếc phao cứu sinh không thể thiết của họ.Tuy nhiên, có một điểm mà nếu những người tinh ý thì hoàn toàn có thể nhận ra được, đó là

Tìm hiểu: Nganh CNTT, he thong may tinh, khong dang tin cay, bao ve du lieu, nguoi su dung, tinh hop le, he dieu hanh, cua may tinh, bao mat, cong nghe, nhan dang, ho tro, kha nang, Mat Nguoi, DELL

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bảo vệ máy tính khi kết nối mạng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bảo vệ máy tính khi kết nối mạng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bao ve may tinh khi ket noi mang

Nhan xet, hay lien he ve tin Bao ve may tinh khi ket noi mang co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bao ve may tinh khi ket noi mang de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin Tong hop trong chuyen muc Cong nghe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin Tong hop
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0