Bao mat Wi Fi Lua chon giai phap naoBao mat la van de rat quan trong va dac biet rat duoc su quan tam cua nhung doanh nghiep. Khong nhung the, bao mat cung la nguyen nhan khien doanh nghiep e ngai khi cai dat mang cuc bo khong day (wireless LAN). Ho lo ngai ve bao mat trong WEP(Wired Equivalent Privacy), va quan tam toi nhung giai phap bao mat moi thay the an toan hon.

Bao mat Wi Fi Lua chon giai phap nao

IEEE va Wi-Fi Alliance da phat trien mot giai phap bao mat hon la: Bao ve truy cap Wi-Fi WPA (Wi-Fi Protected Access) va IEEE 802.11i (cung duoc goi la "WPA2 Certified" theo Wi-Fi Alliance) va mot giai phap khac mang ten VPN Fix cung giup tang cuong bao mat mang khong day.

Theo nhu Webtorial, WPA va 802.11i duoc su dung tuong ung la 29% va 22%. Mat khac, 42% duoc su dung cho cac "giai phap tinh the" khac nhu: bao mat he thong mang rieng ao VPN (Vitual Private Network) qua mang cuc bo khong day.

Vay, chung ta nen lua chon giai phap bao mat nao cho mang khong day?

WEP: Bao mat qua toi

WEP (Wired Equivalent Privacy) co nghia la bao mat khong day tuong duong voi co day. Thuc ra, WEP da dua ca xac thuc nguoi dung va dam bao an toan du lieu vao cung mot phuong thuc khong an toan. WEP su dung mot khoa ma hoa khong thay doi co do dai 64 bit hoac 128 bit, (nhung tru di 24 bit su dung cho vector khoi tao khoa ma hoa, nen do dai khoa chi con 40 bit hoac 104 bit) duoc su dung de xac thuc cac thiet bi duoc phep truy cap vao trong mang, va cung duoc su dung de ma hoa truyen du lieu.

Rat don gian, cac khoa ma hoa nay de dang bi "be gay" boi thuat toan brute-force va kieu tan cong thu loi (trial-and-error). Cac phan mem mien phi nhu Airsnort hoac WEPCrack se cho phep hacker co the pha vo khoa ma hoa neu ho thu thap du tu 5 den 10 trieu goi tin tren mot mang khong day. Voi nhung khoa ma hoa 128 bit cung khong kha hon: 24 bit cho khoi tao ma hoa nen chi co 104 bit duoc su dung de ma hoa, va cach thuc cung giong nhu ma hoa co do dai 64 bit nen ma hoa 128 bit cung de dang bi be khoa. Ngoai ra, nhung diem yeu trong nhung vector khoi tao khoa ma hoa giup cho hacker co the tim ra mat khau nhanh hon voi it goi thong tin hon rat nhieu.

Khong du doan duoc nhung loi trong khoa ma hoa, WEP co the duoc tao ra cach bao mat manh me hon neu su dung mot giao thuc xac thuc ma cung cap moi khoa ma hoa moi cho moi phien lam viec. Khoa ma hoa se thay doi tren moi phien lam viec. Dieu nay se gay kho khan hon cho hacker thu thap du cac goi du lieu can thiet de co the be gay khoa bao mat.

Giai phap tinh the: VPN (Vitual Private Network) Fix

Nhan ra su yeu kem cua WEP, nhung nguoi su dung doanh nghiep da kham pha ra mot cach hieu qua de bao ve mang khong day WLAN cua minh, duoc goi la VPN Fix. Y tuong co ban cua phuong phap nay la coi nhung nguoi su dung WLAN nhu nhung nguoi su dung dich vu truy cap tu xa.

Trong cach cau hinh nay, tat cac nhung diem truy cap WLAN, va cung nhu cac may tinh duoc ket noi vao cac diem truy cap nay, deu duoc dinh nghia trong mot mang LAN ao (Vitual LAN). Trong co so ha tang bao mat, cac thiet bi nay duoc doi xu nhu la "khong tin tuong". Truoc khi bat cu cac thiet bi WLAN duoc ket noi, chung se phai duoc su cho phep tu thanh phan bao mat cua mang LAN. Du lieu cung nhu ket noi cua cac thiet bi se phai chay qua mot may chu xac thuc nhu RADIUS chang han... Tiep do, ket noi se duoc thiet lap thanh mot tuyen ket noi bao mat da duoc ma hoa boi mot giao thuc bao mat vi du nhu IPSec, giong nhu khi su dung cac dich vu truy cap tu xa qua Internet.

Tuy nhien, giai phap nay cung khong phai la hoan hao, VPN Fix can luu luong VPN lon hon cho tuong lua, va can phai tao cac thu tuc khoi tao cho tung nguoi su dung. Hon nua, IPSec lai khong ho nhung thiet bi co nhieu chuc nang rieng nhu thiet bi cam tay, may quet ma vach... Cuoi cung, ve quan diem kien truc mang, cau hinh theo VPN chi la mot giai phap tinh the chu khong phai la su ket hop voi WLAN.

Giai phap bao mat bang xac thuc

Mot su that la khi da kham pha ra nhung loi ve bao mat trong mang LAN khong day, nganh cong nghiep da phai ton rat nhieu cong suc de giai quyet bai toan nay. Mot dieu can ghi nho la chung ta can phai doi dien voi 2 van de: xac thuc va bao mat thong tin. Xac thuc nham dam bao chac chan nguoi su dung hop phap co the truy cap vao mang. Bao mat giu cho truyen du lieu an toan va khong bi lay trom tren duong truyen.

Mot trong nhung uu diem cua xac thuc la IEEE 802.1x su dung giao thuc xac thuc mo rong EAP (Extensible Authentication Protocol). EAP thuc su la mot co so tot cho xac thuc, va co the duoc su dung voi mot vai cac giao thuc xac thuc khac. Nhung giao thuc do bao gom MD5, Transport Layer Security (TLS), Tunneled TLS (TTLS), Protected EAP (PEAP) va Cisco"s Lightweight EAP (LEAP).

That may man, su lua chon giao thuc xac thuc chi can vai yeu to co ban. Truoc het, mot co che chi can cung cap mot hoac 2 cach xac thuc, co the goi la su xac thuc qua lai (mutual authentication), co nghia la mang se xac thuc nguoi su dung va nguoi su dung cung se xac thuc lai mang. Dieu nay rat quan trong voi mang WLAN, boi hacker co the them diem truy cap trai phep nao do vao giua cac thiet bi mang va cac diem truy cap hop phap (kieu tan cong man-in-the-middle), de chan va thay doi cac goi tin tren duong truyen du lieu. Va phuong thuc ma hoa MD5 khong cung cap xac thuc qua lai nen cung khong duoc khuyen khich su dung WLAN.

Chuan ma hoa 802.11i hay WPA2

Mot giai phap ve lau dai la su dung 802.11i tuong duong voi WPA2, duoc chung nhan boi Wi-Fi Alliance. Chuan nay su dung thuat toan ma hoa manh me va duoc goi la Chuan ma hoa nang cao AES (Advanced Encryption Standard). AES su dung thuat toan ma hoa doi xung theo khoi Rijndael, su dung khoi ma hoa 128 bit, va 192 bit hoac 256 bit.

De danh gia chuan ma hoa nay, Vien nghien cuu quoc gia ve Chuan va Cong nghe cua Mi, NIST (National Institute of Standards and Technology), da thong qua thuat toan ma doi xung nay. Va chuan ma hoa nay duoc su dung cho cac co quan chinh phu Mi de bao ve cac thong tin nhay cam. Neu muon biet chi tiet ve cach lam viec cua thuat toan Rijndael, ban co the ghe tham
http://en.wikipedia.org/wiki/Rijndael

Trong khi AES duoc xem nhu la bao mat tot hon rat nhieu so voi WEP 128 bit hoac 168 bit DES (Digital Encryption Standard). De dam bao ve mat hieu nang, qua trinh ma hoa can duoc thuc hien trong cac thiet bi phan cung nhu tich hop vao chip. Tuy nhien, rat it card mang WLAN hoac cac diem truy cap co ho tro ma hoa bang phan cung tai thoi diem hien tai. Hon nua, hau het cac thiet bi cam tay Wi-Fi va may quet ma vach deu khong tuong thich voi chuan 802.11i.

WPA (Wi-Fi Protected Access)

Nhan thay duoc nhung kho khan khi nang cap len 802.11i, Wi-Fi Alliance da dua ra giai phap khac goi la Wi-Fi Protected Access (WPA). Mot trong nhung cai tien quan trong nhat cua WPA la su dung ham thay doi khoa TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). WPA cung su dung thuat toan RC4 nhu WEP, nhung ma hoa day du 128 bit. Va mot dac diem khac la WPA thay doi khoa cho moi goi tin. Cac cong cu thu thap cac goi tin de pha khoa ma hoa deu khong the thuc hien duoc voi WPA. Boi WPA thay doi khoa lien tuc nen hacker khong bao gio thu thap du du lieu mau de tim ra mat khau. Khong nhung the, WPA con bao gom kiem tra tinh toan ven cua thong tin (Message Integrity Check). Vi vay, du lieu khong the bi thay doi trong khi dang o tren duong truyen.

Mot trong nhung diem hap dan nhat cua WPA la khong yeu cau nang cap phan cung. Cac nang cap mien phi ve phan mem cho hau het cac card mang va diem truy cap su dung WPA rat de dang va co san. Tuy nhien, WPA cung khong ho tro cac thiet bi cam tay va may quet ma vach. Theo Wi-Fi Alliance, co khoang 200 thiet bi da duoc cap chung nhan tuong thich WPA.

WPA co san 2 lua chon: WPA Personal va WPA Enterprise. Ca 2 lua chon nay deu su dung giao thuc TKIP, va su khac biet chi la khoa khoi tao ma hoa luc dau. WPA Personal thich hop cho gia dinh va mang van phong nho, khoa khoi tao se duoc su dung tai cac diem truy cap va thiet bi may tram. Trong khi do, WPA cho doanh nghiep can mot may chu xac thuc va 802.1x de cung cap cac khoa khoi tao cho moi phien lam viec.

Trong khi Wi-Fi Alliance da dua ra WPA, va duoc coi la loai tru moi lo hong de bi tan cong cua WEP, nhung nguoi su dung van khong thuc su tin tuong vao WPA. Co mot lo hong trong WPA va loi nay chi xay ra voi WPA Personal. Khi ma su dung ham thay doi khoa TKIP duoc su dung de tao ra cac khoa ma hoa bi phat hien, neu hacker co the doan duoc khoa khoi tao hoac mot phan cua mat khau, ho co the xac dinh duoc toan bo mat khau, do do co the giai ma duoc du lieu. Tuy nhien, lo hong nay cung se bi loai bo bang cach su dung nhung khoa khoi tao khong de doan (dung su dung nhung tu nhu "PASSWORD" de lam mat khau).

Dieu nay cung co nghia rang ki thuat TKIP cua WPA chi la giai phap tam thoi , chua cung cap mot phuong thuc bao mat cao nhat. WPA chi thich hop voi nhung cong ty ma khong khong truyen du lieu "mat" ve nhung thuong mai, hay cac thong tin nhay cam... WPA cung thich hop voi nhung hoat dong hang ngay va mang tinh thu nghiem cong nghe.

Ket luan

Trong khi su dung VPN Fix qua cac ket noi WLAN co the la mot y tuong hay va cung se la mot huong di dung. Nhung su khong thuan tien cung nhu gia ca va tang luu luong mang cung la rao can can vuot qua. Su chuyen doi sang 802.11i va ma hoa AES dem lai kha nang bao mat cao nhat. Nhung cac to chuc, co quan van dang su dung hang nghin nhung card mang WLAN khong ho tro chuan nay. Hon nua AES khong ho cac thiet bi cam tay va may quet ma vach hoac cac thiet bi khac... Do la nhung gioi han khi lua chon 802.11i.

Su chuyen huong sang WPA van con la nhung thu thach. Mac du, van con nhung lo hong ve bao mat va co the nhung lo hong moi se duoc phat hien. Nhung tai thoi diem nay, WPA la lua chon tot.

Minh Phuc (Theo Newsfactor)

Viet Bao

Video nổi bật

Dập tắt lửa bằng âm thanh...
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Công Nghệ NỔI BẬT

Phát hiện lỗi nặng trong iOS, đe dọa phá hỏng iPhone

Lỗi này đe dọa các thiết bị chạy OS. X 10.10 và iOS 8 từ chối dịch vụ kích hoạt từ xa, thậm chí là bị phá hỏng hoặc ảnh hưởng đến hệ thống mạng mà các thiết bị này kết nối vào.

5 cách sử dụng iPad siêu độc đáo có thể bạn chưa biết

Khi Steve Jobs công bố iPad vào ngày 27 tháng 1 năm 2010 tại một cuộc họp báo của Apple diễn ra ở San Francisco, không ai có thể đoán trước được những công dụng mà thiết bị này có thể mang đến trong suốt 5 năm sau đó. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu giải trí cũng như làm việc của người sử dụng, iPad còn từng gây ấn tượng mạnh mẽ trong những tình huống vô cùng bất

Người tiêu dùng Việt chỉ là những kẻ đua đòi?

"Điện thoại không chính hãng tại Việt Nam tăng trưởng do nhu cầu chứng tỏ đẳng cấp". Đây là một cái tít thông cáo báo chí khá dài của hãng nghiên cứu thị trường IDC Việt Nam phát đi ngày 30/3/2015, dễ gây cho người đọc cảm giác về "người Việt xấu xí" hay đua đòi và bon chen...

2 phút để giúp bạn hiểu hơn về chiếc Samsung Galaxy S6 Edge

Với nhiều người không biết, họ có thể tìm hàng giờ mà cũng không thấy thứ họ cần, nhưng với chúng tôi, chúng tôi chỉ xin bạn có 2 phút để nói về siêu phẩm Galaxy S6 Edge của Samsung. Hai phút là khoảng thời gian mà bạn có thể đọc và hiểu về sản phẩm này, với câu từ ngắn gọn, hàm ý xúc tích hy vọng bài viết sẽ không lãng phí 2 phút mà bạn bỏ ra đọc hết bài.

Vì sao không thể tận dụng được 100% dung lượng pin của sạc dự phòng?

Có một điều không thể phủ nhận, sạc dự phòng chính là một trong những phát minh tuyệt vời, đối với những người thường xuyên phải sử dụng điện thoại, phải làm những công việc ngoài trời thì sạc dự phòng chính là một trong những chiếc phao cứu sinh không thể thiết của họ.Tuy nhiên, có một điểm mà nếu những người tinh ý thì hoàn toàn có thể nhận ra được, đó là

Tìm hiểu: Fi Alliance, VPN Fix, Wired Equivalent Privacy, WPA Personal, Fi Protected Access, mang cuc bo khong day, thiet bi cam tay, May quet ma vach, duoc su dung, nguoi su dung, diem truy cap, rat quan trong, bao mat, ma hoa, giai phap, khoa

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bảo mật Wi-Fi: Lựa chọn giải pháp nào?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bảo mật Wi-Fi: Lựa chọn giải pháp nào? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bao mat Wi Fi Lua chon giai phap nao

Nhan xet, hay lien he ve tin Bao mat Wi Fi Lua chon giai phap nao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bao mat Wi Fi Lua chon giai phap nao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin Tong hop trong chuyen muc Cong nghe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin Tong hop
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0