Quan ly hoat dong quang cao tai Ha Noi Co the lap lai trat tu

Quan ly hoat dong quang cao tai Ha Noi Co the lap lai trat tu

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Quan ly hoat dong quang cao tai Ha Noi Co the lap lai trat tu

Mo hinh diem thong tin rao vat mien phi

Tu lau nay nguoi dan Ha Noi da co nhieu buc xuc ve su lon xon trong hoat dong quang cao ngoai troi tai thu do. Sap toi day cac nha chuc nang phai ban tinh lai bang mot quy che moi…

Su lon xon, kho quan ly

Khong tinh (dung hon, khong the tinh va khong the quan ly) luc luong quang cao tu do (kieu rao vat, cat dan bang bien nho,…moc nhu nam ) thi Ha Noi hien co 60 doanh nghiep quang cao (trong 200 thanh vien tren ca nuoc) thuoc Hiep Hoi quang cao Viet Nam.

Co quy che ve quang cao (ra doi tu nam 2001) phan dinh ro trach nhiem cho cac co quan chuc nang nhu­ng hoat dong quang cao o Ha Noi luon o tinh trang lon xon, manh ai nay lam, cho nao trong va bat mat la co bien quang cao, hinh dang, kich co thi khong theo mot quy chuan nao, vua mat my quan thanh pho vua khong bao dam an toan.

Cong tac quan ly rat kho khan, so vu vi pham, tai pham luon gia tang trong khi so vu xu ly, cuong che duoc chi dem tren tren dau ngon tay.

Ong Tran Van Tung, chanh thanh tra So Van hoa - Thong tin Ha Noi cho biet: Ha Noi hien tai co khoang 200 ha dat co dat bien quang cao nhung qua nua dien tich tren bi vi pham.

Nam 2005, toan thanh pho co 225 bien quang cao tam lon (tren 40m2 tro len) nhu­ng co toi 121 bien sai pham. Con nam 2006, moi chi den thang 5, da co 148 bien, bang quang cao tam lon vi pham.

Cac khu vuc bi vi pham nhieu nhat la tuyen duong cao toc Ha Noi-Thang Long-Noi Bai, Phap Van - Ha Tay, Gia Lam-Bac Ninh, Ha Noi - Hung Yen …va dac biet cac cum nga ba, nga tu trong duong noi thanh. Hinh thuc vi pham chu yeu dung bien trai phep, khong dung vi tri cho phep, hoac co phep nh­ung sai kich th­uoc, noi dung d­uoc duyet.

Theo ke hoach cua thanh pho, cac sai pham nay duoc giao ve cho cap quan huyen xu ly thao do nhu­ng ket qua khong xu ly duoc, co noi con de phat sinh them. Moi day nhat thanh tra so vua xu ly 112 truong hop vi pham trong do tai quan Dong Da co 34 truong hop, huyen Soc Son 40 truong hop, quan Hoan Kiem 12 truong hop, quan Ba Dinh 9 truong hop, Cau Giay 13 truong hop...

Thanh tra nganh van hoa cung vua xu ly vi pham doi voi cac doanh nghiep nhu Cong ty quang cao Phu Si, Cong Ty Thai Duong, Cong ty Quang cao Tre, Cong ty Quang cao Viet Anh, Cong ty quang cao Canh dong vang… Ong Tran Van Tung buc xuc: Mac du thanh tra chuyen nganh va phong quan ly VHTT So da co nhieu bien phap truc tiep tham muu voi cac quan huyen va phoi hop voi cac luc luong lien nghanh tung dia phuong nhung hau nhu khong co ket qua.

Quy dinh chong cheo, doanh nghiep “vua keu ca, vua vi pham"

Theo ong Nguyen Duc Binh, Truong phong quan ly van hoa thong tin cua So VHTT Ha Noi thi nguyen nhan chinh dan den nhieu sai pham trong hoat dong quang cao hien nay la do he thong phap luat chong cheo, thieu thong nhat. Don cu nhu viec ton tai hai loai giay phep cho mot bien quang cao tu 15 met tro len la bat hop ly, chua thuc hen viec cai cach hanh chinh triet de ( do la giay phep xay dung do So Xay dung cap va giay phep quang cao do So VHTT cap). Dieu nay gay kho khan cho cac doanh nghiep, dong thoi tao khe ho cho ho lach luat.

Ngoai ra, viec xay dung khung sat, cot be tong de lap dung bien quang cao khong co giay phep xay dung thuoc tham quyen xu ly cua thanh tra xay dung nhung den nay nganh nay chua chu dong( vi cho rang do la viec cua nganh VHTT) thuc hien kiem tra, xu ly hoac phoi hop xu ly. Ben canh do cong tac xu ly sai pham va cuong che kho khan do luc luong mong, them do chinh quyen co so chua thuc su kien quyet nen tinh trang vi pham ngay cang gia tang.

Trong khi nganh van hoa thong tin dau dau vi cong tac quan ly hoat dong quang cao ngay mot kho khan thi gioi kinh doanh cho rang khi hoat dong kinh doanh noi chung dang soi dong nh­u hien nay thi bien quang cao moc len nhieu la dieu tat yeu, va neu cu nhu­ cach quan ly nhu­ bay lau nay, thi khong the khien doanh nghiep chap hanh dung luat d­uoc...

Ong Tran Hung, Pho Chu tich Hiep hoi Quang cao Viet Nam cho rang, viec xu ly cac truong hop vi pham khong triet de va khong nghiem minh khien cac doanh nghiep dua nhau manh ai nay lam,bat chap quy dinh, va dua nhau “anh lam duoc, toi cung lam duoc”. Ben canh do khong it doanh nghiep ta than ve thu tuc cap giay phep quang cao hien nay qua ruom ra va nhieu khe.

Theo quyet dinh 10 ngay 9/3/2001 cua UBNDTP Ha Noi, thu tuc xin cap giay phep thuc hien quang cao het suc don gian, chi di qua mot “cua” la so VHTT Ha Noi. Sau do ho so nay duoc mot hoi dong tham dinh gom dai dien So Giao thong Cong chinh, So Xay dung, So quy hoach kien truc tham dinh cac noi dung lien quan va cuoi cung So VHTT co trach nhiem cap giay phep. Thoi han toi da cho cac co quan noi tren la 22 ngay. Quy dinh nhu vay dung tinh than cai cach hanh chinh, mot cua, cac doanh nghiep cung khong bi mat co hoi kinh doanh vi cho lau.

The nhung, thuc te, hoi dong tham dinh nhu noi tren chua bao gio duoc thanh lap (va hoat dong) khien cac doanh nghiep muon co duoc giay phep deu phai tu di den tung co quan quan ly de co thoa thuan.

Theo dai dien cua cong ty Vinaxad thi de duoc cap mot phep mot tam bien phai mat toi ba thang (hien nay lai them mot lan dang ky va cho duoc chap thuan cua So hoac Bo Thuong mai nua-theo quy dinh cua Luat thuong mai), tong cong phai mat khoang bon thang, thoi gian cho keo dai khien nhieu doanh nghiep mat co hoi lam an.

Chinh vi kho khan o khau cap phep, va cung khong co quy hoach thong nhat nen cac doanh nghiep danh lam lieu, thay cho nao trong thi dat bien quang cao va co quan quan ly luon luon chay theo xu ly cac sai pham do. Nhung xu ly phan lon moi chi phat cho ton tai, con thao do thi hau nhu khong thuc hien duoc. Trong tong so 148 bien vi pham hien nay, moi chi co vai tam bien duoc thao do.Lap luan cua cac nha quang cao la: chung toi khong sai ve noi dung quang cao , chi chua xin duoc giay phep.

Quy che moi, co la “ cay gay than”?

Nhieu nguoi dan thu do dang quan tam va hy vong vao mot quy che quan ly hoat dong quang cao moi cung nhu quy hoach vi tri dat bien quang cao tren dia ban thanh pho Ha Noi sap duoc ban hanh (du kien trong thang 7-2006). Hien nay du thao da lay duoc y kien cua cac quan huyen, so nganh lien quan.

Ong Pham Quang Long, Giam doc So VHTT Ha Noi cho biet du thao quy che va quy hoach se cham dut duoc tinh trang quang cao lon xon bay lau nay va dan dua hoat dong kinh doanh nay di vao ne nep. Theo do, nhung noi nhu mat ho nuoc, tren noc nha va cac giai phan cach giao thong deu khong duoc dat bien quang cao. Ngoai ra nhung khu vuc khong duoc phep dat bien la quang truong Ba Dinh, tru so cac co quan Dang va Nha nuoc, truong hoc, benh vien, cac to chuc quoc te, di tich lich su, khu vuc xung quanh ho Hoan Kiem, pho Trang Tien, Trang Thi, khu pho co.

Du thao cung quy dinh cac bang quang cao tam lon deu phai duoc dung tren mot cot tru, du la hai, ba mat. Khong chi dam bao my quan do thi, bien mot cot se ben vung, an toan va chiem khong gian it hon cac loai bien dung chan khung. Dien tich bien tung khu vuc cung duoc quy dinh rieng va dac biet chi ra cho nao duoc phep danh cho quang cao.

Dang chu y nhat la quy hoach lai cac tuyen duong bac Thang Long - Noi Bai (cua ngo vao thanh pho, noi tung co hang tram bang bien quang cao co phep va khong phep nhieu nam nay).

Du thao cung dua ra 121 diem dat bien quang cao tren duong bac Thang Long-Noi Bai, 38 diem tai quoc lo 1A, 13 diem o quoc lo 5.

Du quy hoach dua ra da qua muon (so voi yeu cau cua phap lenh quang cao tu nam 1999 yeu cau cac so van hoa - thong tin lam quy hoach va so voi thuc te quan ly) va ban than doanh nghiep cung vi pham kha nhieu nhung chinh cac doanh nghiep lai dang nong long cho doi minh duoc quan ly mot cach khuon phep, vi khong ai muon uy tin kinh doanh giam chi vi nay do mai do.

Tuy vay, cac doanh nghiep dang boan khoan vi chua duoc tham gia dong gop y kien cho du thao va qui hoach.

Ong Tran Hung cho rang dieu nay la can thiet boi khi cac doanh nghiep chua duoc gop y thi “co khi co quan quan ly “cham” cac diem quy hoach nhung vi tri do khong dep, khong ai xin cap phep ca cung lang phi, con mat cua cac nha quang cao tinh hon cac nha quan ly.

Ben canh do mot so quy dinh trong du thao nhu phai co hop dong kinh te giua nha quang cao va don vi quang cao, phai co chung nhan ve logo, hinh anh, hay quy dinh thoi gian hieu luc thi hanh (15 ngay)… la khong can thiet va khong phu hop yeu cau thuc te .

Cau chuyen quy hoach cu the o diem nao hien nay dang la bi mat cua co quan quan ly, the nhung gioi kinh doanh lai dang xam xi chuyen doanh nghiep nay, no da “xi” cho truoc va noi thang ra ho nghi ngo bi ro ri thong tin. Nhu vay lieu con binh dang, lanh manh trong kinh doanh nua khong?

Giai dap dieu nay, ong Pham Quang Long cho rang, thong tin quy hoach co bi ro ri di chang nua (va thuc te cung khong the tuyet doi mat duoc vi co rat nhieu nganh tham gia ) thi nganh cung se bang nhieu bien phap (tat nhien phai giu kin) kien quyet khong de tinh trang dau co dia diem dep nhu su lo ngai cua nhieu nguoi. Con rieng doi voi quang cao rao vat (kieu khoan cat be tong, luyen thi cap toc) hien nay So VHTT da co mot du an ve viec xay dung cac diem thong tin rao vat mien phi (mo hinh trong anh) duoc thanh pho phe duyet va hien nay dang trien khai thi diem o mot so quan, huyen.

Theo do , toan thanh pho se co khoang 200 diem duoc chon dung tu thong tin voi rat nhieu ngan keo danh cho cac thong tin nhu: lao dong va viec lam, tuyen sinh va dao tao, ban va cho thue o to, xe may, dien tu vien thong, do dung gia dinh va van phong…vv. Cac ca nhan, don vi co nhu cau quang cao chi viec mang thong tin (in tren giay) den dat vao cac o quy dinh.

Cung theo ong Pham Quang Long, sau khi co cac diem rao vat mien phi nay, neu ca nhan, don vi nao vi pham se bi xu phat (co van ban quy dinh) truoc tien la, phoi hop voi nganh buu chinh vien thong cat thue bao dien thoai. Tuy nhien, moi bien phap deu co nhung bat cap ma theo nhieu nguoi co trach nhiem, trong khi cho mot che tai va he thong phap ly chat che thi hon het moi nguoi dan, moi doanh nghiep can tu giac chap hanh va nang cao tinh than bao ve tham my, canh quan thanh pho.

Ong Pham Quang Long to buon ba: nhieu khi dat loi nhuan len qua cao nen cac doanh nghiep tu minh danh mat hinh anh dep cua dat nuoc, thu do minh. Nhieu truong hop van ban yeu cau nhieu lan cac doanh nghiep van khong chap hanh, thao do, So VHTT danh phai gui cong van cay nho su phoi hop xu ly cua dai su quan cac nuoc co san pham quang cao va thuong sau do ho chap hanh rat tot. Nhu vay, su vi pham nhin chung la do cac don vi quang cao chu khong phai cac doanh nghiep duoc quang cao.

Muon van hon khong. Du thao quy che quan ly hoat dong quang cao dang cho phe duyet trong khi cac doanh nghiep cung nong long cho doi mot su quy dinh chat che cung nhu thong thoang, tien loi, thong nhat vao mot dau moi quan ly, do phien ha, keo dai va cung do… phai vi pham. Va hon het, khong ai khac, nguoi dan Ha Noi, dang hy vong ve mot ngay mai, khong kho chiu va khong bi tai nan boi… bien quang cao.

Theo Nhan Dan

Viet Bao

Comment :Quan ly hoat dong quang cao tai Ha Noi Co the lap lai trat tu
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Quan ly hoat dong quang cao tai Ha Noi Co the lap lai trat tu bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Quan ly hoat dong quang cao tai Ha Noi Co the lap lai trat tu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Quan ly hoat dong quang cao tai Ha Noi Co the lap lai trat tu ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Văn Hóa
Managing advertising activities in Hanoi: Can restore order?
Hanoi Department of Culture, Thang Long, Noi Bai, promotional activities, to restore order, advertising companies, advertising, clutter, advertisers, licensors, business, process, violations, information, text
From Hanoi residents have long had many complaints about the clutter of outdoor advertising operations in the capital. Coming the abacus to function again with a new regulation ....

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Quản lý hoạt động quảng cáo tại Hà Nội: Có thể lập lại trật tự?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Quản lý hoạt động quảng cáo tại Hà Nội: Có thể lập lại trật tự? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Quan ly hoat dong quang cao tai Ha Noi Co the lap lai trat tu

Nhan xet, hay lien he ve tin Quan ly hoat dong quang cao tai Ha Noi Co the lap lai trat tu co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Quan ly hoat dong quang cao tai Ha Noi Co the lap lai trat tu de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin van hoa trong chuyen muc Van hoa.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin van hoa
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0