Xet tuyen THPT vao cac truong TCCN o TP HCM

Xet tuyen THPT vao cac truong TCCN o TP HCM

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Xet tuyen THPT vao cac truong TCCN o TP HCM

Gio thuc hanh cua hoc sinh Truong Trung hoc Ky thuat nghiep vu Phu Lam TP.HCM

* Vi dieu kien khong cho phep nen em khong thi DH, nay em muon hoc nganh Tin hoc o TP.HCM nhung em chua biet truong nao chi danh cho hinh thuc xet tuyen va xet tuyen nhu the nao? (Luong Khac Cuong, ilove_1805@ )

- Ban tot nghiep THPT co the nop ho so xet tuyen vao nganh Tin hoc cac truong sau:

+ Truong Trung hoc Ky thuat nghiep vu Phu Lam: 215-217 Nguyen Van Luong, phuong 11, quan 6, TP.HCM; DT: 08. 8752779. Xet hoc ba nam cuoi cap; diem trung binh thi tot nghiep. Han cuoi nhan ho so tai truong: 15-8-2006. Tuyen thi sinh TP.HCM va cac tinh lan can.

+ He Trung cap trong Truong CD Ky thuat Ly Tu Trong: 390 Hoang Van Thu, phuong 4, quan Tan Binh, TP.HCM; DT: 08. 8440567. Xet diem trung binh thi tot nghiep THPT hoac tuong duong. Han cuoi nhan ho so tai truong:31-7-2006. Tuyen thi sinh TP.HCM va cac tinh lan can.

+ Truong Trung hoc Ky thuat Nghiep vu Nguyen Huu Canh: 500-502 Huynh Tan Phat, phuong Binh Thuan, quan 7, TP.HCM; DT: 08. 8730194 (chuyen so 13). Han cuoi nhan ho so tai truong: 20-8-2006. Tuyen thi sinh TP.HCM va cac tinh lan can.

+ Truong Trung hoc Cong nghiep TP.HCM: 2 Mai Thi Luu, quan 1, TP.HCM; DT: 08. 8223758. Xet hoc ba lop 12 cac mon Toan, Ly. Han cuoi nhan ho so tai truong: 1-8-2006. Tuyen thi sinh TP.HCM va cac tinh lan can.

+ Truong Trung hoc Ky thuat va Nghiep vu Nam Sai Gon: 3-5 Huynh Thi Phung, phuong 4, quan 8, TP.HCM; DT: 08. 8503120. Xet bang tot nghiep, diem hoc ba cuoi cap mon Toan, Ly. Han cuoi nhan ho so tai truong: 10-8-2006. Tuyen thi sinh TP.HCM va cac tinh lan can.

+ Truong Trung hoc Tu thuc Kinh te ky thuat Van Tuong:

469 Le Hong Phong, phuong 2, quan 10, TP.HCM; DT: 08. 8355873. Xet diem hoc ba lop 12; diem trung binh tot nghiep THPT; diem thi DH, CD. Han cuoi nhan ho so tai truong: 31-10-2006. Tuyen thi sinh trong ca nuoc.

+ He Trung cap trong Truong CD ban cong Cong nghe va Quan tri doanh nghiep: duong Tran Van Tra, phuong Tan Phu, quan 7, TP.HCM; DT: 08. 41350029. Xet tuyen hoc ba lop 12; diem trung binh tot nghiep THPT hai mon Toan, Ly. Han cuoi nhan ho so tai truong: 30-9-2006. Tuyen thi sinh trong ca nuoc.

+ Truong Trung hoc Ky thuat va Nghiep vu Thu Duc: 53 Vo Van Ngan, phuong Linh Chieu, quan Thu Duc, TP.HCM; DT: 08. 8970023. Xet diem hoc ba lop 12, diem thi tot nghiep THPT, diem thi DH-CD 2006. Han cuoi nhan ho so tai truong: 30-8-2006. Tuyen thi sinh TP.HCM va cac tinh lan can.

+ Truong Trung hoc Tu thuc Tin hoc Kinh te Sai Gon: 12-14-16-18 Nguyen An Ninh, phuong 16, quan Binh Thanh, TP.HCM; DT: 08. 5513658. Xet diem hoc ba lop 12; diem thi tot nghiep THPT; diem thi DH, CD 2006. Han cuoi nhan ho so tai truong: 30-10-2006. Tuyen thi sinh trong ca nuoc.

+ Truong Trung hoc Tu thuc Ky thuat va Nghiep vu Bach Viet: 778/B1 Nguyen Kiem, phuong 4, quan Phu Nhuan, TP.HCM; DT: 08. 8420730. Xet diem hoc ba THPT (Toan, Ly); diem thi tot nghiep THPT; diem thi DH, CD 2006. Han cuoi nhan ho so tai truong: 31-7-2006. Tuyen thi sinh trong ca nuoc.

+ Truong Trung hoc Tu thuc Kinh te Ky thuat Tay Nam A: 1 Hoang Dieu, phuong 10, quan Phu Nhuan, TP.HCM; DT: 08. 9974121. Xer hoc ba lop 12 (Toan, Ly); diem trung binh tot nghiep THPT; diem thi DH, CD nam 2006. Han cuoi nhan ho so tai truong: 30-9-2006. Tuyen thi sinh trong ca nuoc.

+ Truong Trung hoc Tu thuc Kinh te Ky thuat Phuong Nam: 9 Nui Thanh, phuong 13, quan Tan Binh, TP.HCM; DT: 08. 8123013. Xet diem trung binh hoc ba lop 12, ket qua thi tot nghiep THPT; diem thi DH, CD (khong bi diem liet, tru cac nganh nang khieu). Han cuoi nhan ho so tai truong: 15-9-2006. Tuyen thi sinh trong ca nuoc.

+ He Trung cap trong Truong DH ban cong Ton Duc Thang: 98 Ngo Tat To, phuong 19, quan Binh Thanh, TP.HCM; DT: 08. 8407478. Xet diem thi DH, CD nam 2006; tot nghiep THPT, Trung hoc Bo tuc (neu thieu chi tieu). Han cuoi nhan ho so tai truong: 29-9-2006. Tuyen thi sinh trong ca nuoc.

+ Truong Trung hoc Dan lap Cong nghe thong tin Sai Gon: 7A Thoai Ngoc Hau, phuong Hoa Thanh, quan Tan Phu, TP.HCM; DT: 08. 9125151. Xet hoc ba lop 12 cac mon Toan, Ly. Han cuoi nhan ho so tai truong: 15-9-2006. Tuyen thi sinh trong ca nuoc.

+ Truong Trung hoc Dan lap Kinh te Ky thuat Phuong Dong: 32/5 tinh lo 14 Tan Thoi Nhat, quan 12, TP.HCM; DT: 08. 8833325. Xet diem trung binh tot nghiep THPT. Han cuoi nhan ho so tai truong: 15-10-2006. Tuyen thi sinh trong ca nuoc.

+ Truong Trung hoc Tu thuc Kinh te Ky thuat Sai Gon: 6A-8A Nguyen Thai Son, phuong 3, quan Go Vap, TP.HCM: DT: 08. 2937139. Xet diem hoc ba lop 12; diem trung binh tot nghiep THPT. Han cuoi nhan ho so tai truong: 21-10-2006. Tuyen thi sinh trong ca nuoc.

+ He Trung cap trong Truong CD Kinh te - Ky thuat Cong nghiep II: 20 Tang Nhon Phu, phuong Phuoc Long B, quan 9, TP.HCM. Xet hoc ba lop 12 mon Toan, Ly. Han cuoi nhan ho so tai truong: 1-7-2006. Tuyen thi sinh cac tinh tu Da Nang tro vao phia Nam.

+ He Trung cap trong Truong CD Cong nghiep thuc pham TP.HCM: 42/36 Le Trong Tan, phuong Tay Thach, quan Tan Phu, TP.HCM; DT: 08. 8163319. Xet diem thi tot nghiep THPT. Tuyen thi sinh cac tinh tu Da Nang tro vao phia Nam. Han cuoi nhan ho so tai truong: 12-8-2006.

+ He Trung cap trong Truong CD Tai chinh - Hai quan: B2/1A duong 385, phuong Tang Nhon Phu A, quan 9, TP.HCM; DT: 08. 7306946 - 7307573. Truong xet diem ke can ky thi CD cua truong. Tuyen thi sinh trong ca nuoc. Thi sinh lien he truc tiep voi truong de co thong tin chi tiet.

+ He Trung cap trong Truong CD Giao thong van tai III: 569 Kinh Duong Vuong, phuong 12, quan 6, TP.HCM; DT: 08. 8750592. Xet diem tong ket hoc ba lop 12 hoac diem thi CD tai truong. Han cuoi nhan ho so tai truong: 31-7-2006. Tuyen thi sinh trong ca nuoc.

+ He Trung cap trong Truong DH dan lap Van Hien: 38 Ton That Thuyet, phuong 15, quan 4, TP.HCM; DT: 08. 5121027. Xet mon Toan, Ly, Hoa, Van, Su, Dia, Ngoai ngu. Diem hai mon xet tuyen lay tu nguon hoc ba lop 12, diem thi tot nghiep, diem thi DH-CD nam 2006 theo khoi A, B, C, D, H. Han cuoi nhan ho so tai truong: 11-11-2006. Tuyen thi sinh trong ca nuoc.

+ He Trung cap trong Truong DH dan lap Cong nghe Sai Gon: 354 Ben Chuong Duong, phuong Cau Kho, quan 1, TP.HCM; DT: 08. 8367753. Xet hoc ba lop 12; diem trung binh hai mon Toan, Ly. Han cuoi nhan ho so tai truong: 30-9-2006. Tuyen thi sinh trong ca nuoc.

+ He Trung cap trong Truong CD dan lap Cong nghe thong tin: 357/6B Trinh Dinh Thao, phuong Hoa Thanh, quan Tan Phu, TP.HCM). Xet ket qua thi CD cua truong; ket qua thi DH khoi A; ket qua hoc tap THPT va bang tot nghiep THPT. Thi sinh lien he truc tiep voi truong de co thong tin chi tiet.

* Khi muon hoc truong DH dan lap, tu thuc thi can nhung thu tuc gi, co thi tuyen nhu he DH chinh quy khong? Cho em biet o khu vuc mien Trung va Tay Nguyen co nhung truong nao? (Nguyen Van Son, leloi1232004@ )

- Truong DH dan lap, tu thuc cung nhu cac truong DH cong lap, thi sinh muon hoc phai tot nghiep THPT, bo tuc THPT. Hinh thuc thi la thi tuyen, ngoai ra con co mot so truong tuyen sinh bang hinh thuc xet tuyen. Khi tot nghiep, sinh vien duoc cap bang DH chinh quy.

O khu vuc mien Trung va Tay Nguyen co cac truong: DH dan lap Duy Tan, DH dan lap Phu Xuan va truong moi thanh lap la DH tu thuc Phan Chau Trinh; truong du kien thanh lap la DH tu thuc Kien truc Da Nang.

Cac bac phu huynh va cac ban hoc sinh co nhung yeu cau thac mac ve tuyen sinh DH-CD-TCCN 2006, thac mac cac nganh hoc, quy che... co the gui email den TS tai dia chi: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

TS se tra loi thac mac cua ban doc trong thoi gian som nhat. De chinh xac ve noi dung, van de can hoi, ban doc vui long go chu co dau (font chu unicode).

QUOC DUNG

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Câu hỏi hay

Comment :Xet tuyen THPT vao cac truong TCCN o TP HCM
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Xet tuyen THPT vao cac truong TCCN o TP HCM bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Xet tuyen THPT vao cac truong TCCN o TP HCM ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Xet tuyen THPT vao cac truong TCCN o TP HCM ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Admission into high school vocational schools in the city?
System Center, University of Saigon, Da Nang, Luong Keqiang, technical and economic, school, graduation exams, Tan Phu, how candidates, records, expiring, school records, jobs
* For conditions do not allow competition to the University, they now want to study Information Technology in the city but I do not know just for school admission form and admission like? (Measure Keqiang, ilove_1805 @).

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Xét tuyển THPT vào các trường TCCN ở TP.HCM?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Xét tuyển THPT vào các trường TCCN ở TP.HCM? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Xet tuyen THPT vao cac truong TCCN o TP HCM

Nhan xet, hay lien he ve tin Xet tuyen THPT vao cac truong TCCN o TP HCM co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Xet tuyen THPT vao cac truong TCCN o TP HCM de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hop thu tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hop thu tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0