Tuyen sinh dau cap quan Go Vap Tan Binh TP HCMGO VAP: LOP 1: Truong tieu hoc Nguyen Thuong Hien nhan 450 HS o P.1. Truong Tran Van On nhan 350 HS o KP 1, 2, 3, 4 (tu to 1 - to 72 va to 163) thuoc P.3. Truong Pham Ngu Lao nhan 350 HS o KP 5, 6, 7, 8, 9 (tu to 73 - to 158 va to 162, 164) thuoc P.3; KP 4, 5 (tu to 72 - to 106) thuoc P.7.

Truong Hanh Thong nhan 350 HS o P.4. Truong Nguyen Viet Xuan nhan 550 HS o P.5. Truong Tran Quoc Toan nhan 250 HS o cac KP 1, 2, 3, 6 (tu to 1 - to 71 va tu to 107 - 127).Truong Kim Dong nhan 400 HS o KP 1,2,3,4,7,8,9,10 (tu to 1 - 79 va tu to 117 - 167) thuoc P.10.

Truong Chi Lang nhan 550 HS o KP 3,4,5,6,7 (tu to 48 - 133) P.11; KP 6, 12 (tu to 99 - 116 va tu to 172 - 179) P.10. Truong Minh Khai nhan 450 HS KP 1, 2, 8, 9 (tu to 1 - 47 va tu to 134 - 165) P.11; KP 5 (tu to 80 - 98) P.10. Truong An Hoi nhan 1.000 HS KP 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 (tu to 41 - 41 H, 42 - 55, 56 - 64, 69 - 70B, 72 - 77A, 78 - 212) P.12.

Truong Lam Son nhan 300 HS KP 1, 2, 4 (tu to 1 - 40 va tu to 65 - 68 va to 71) P.12. Truong Hong Gam nhan 320 HS P.13 gom cac KP 1, 2, 3, 5 (to 1 - to 34 va tu to 64 - 67). Truong Luong The Vinh nhan 120 HS P.13 KP 3, 4, 5 (to 35 - 63). Truong Le Hoan nhan 400 HS P.15. Truong Phan Chu Trinh nhan 500 HS P.16 KP 2, 5, 6, 7 (tu to 31 - 42, 69 - 114).

Truong Vo Thi Sau nhan 450 HS P.16 KP 1, 2, 3, 4 (to 1 - 30 va to 43 - 68). Truong Tran Quang Khai nhan 250 HS P.17 KP 1,2,3,4 (to 1- 86), P.10 KP 11 (to 168 - 171). Truong Hoang Van Thu nhan 400 HS P.17 KP 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (tu to 87 - 277).

LOP 6:

Cac truong THCS cong lap bao gom: Truong Nguyen Van Troi nhan 500 HS o P.3. Truong Nguyen Van Nghi nhan 550 HS P1, P.5. Truong Go Vap 2 nhan 450 HS P.4, P.7. Truong Quang Trung nhan 500 HS P.10, P.11 (tu to 74 - to 165). Truong Nguyen Du nhan 360 HS P.11 (tu to 28 - to 73). Truong Pham Van Chieu nhan 600 HS P.12 (to 41 - to 212). Truong Tay Son nhan 500 HS P.13, P.12 (to 1- to 40) va P.11 (to 1 - to 27). Truong Pham Tay Ho nhan 600 HS P.15, P.16. Truong An Nhon nhan 300 HS P.17.

Cac truong THCS ban cong gom: Truong Son nhan 300 HS lop 6 P.1, 3, 4, 5, 7. Truong Thong Tay Hoi nhan 450 HS P.10, 11, 12. Truong Ly Tu Trong nhan 600 HS P. 13, 15, 16, 17.

Q.TAN BINH:

LOP 1: Ngay 31-7: cac truong tieu hoc cong bo danh sach HS lop 1. Tu 1 den 11-8: truong tieu hoc nhan ho so nhap hoc lop 1 trong tuyen. Tu 14 den 15-8: nhan ho so nhap hoc ngoai tuyen. Phan tuyen cu the nhu sau:

Truong tieu hoc Le Van Si nhan HS o P.1,2. Truong Nguyen Thanh Tuyen nhan HS P.2. Truong Nguyen Viet Xuan nhan HS P.2,3. Truong Binh Gia nhan HS P.2, 3. Truong Hoang Van Thu va Tan Son Nhat cung nhan HS P.2, 4. Truong Pham Van Hai nhan HS P.5.

Truong Bach Dang, Chi Lang, Dong Da cung nhan HS P.6. Truong Banh Van Tran, Phan Dinh Phung nhan HS P.6, P.7. Truong Tran Van On nhan HS P.8. Truong Ly Thuong Kiet 1 va Ngoc Hoi cung nhan HS P.9. Truong Phu Tho Hoa nhan HS P.10, 14 va Q.TP. Truong Le Thi Hong Gam nhan HS P.10 va Q.TP.

Truong Nguyen Van Troi nhan HS P.11, 12, 14. Truong Lac Long Quan nhan HS P.11, 8, 10. Truong Cach Mang Thang 8 va Nguyen Khuyen nhan HS P.12, 13, 14. Truong Tran Quoc Tuan nhan HS P.12, 13. Truong Yen The nhan HS P.13, 14. Truong Son Cang nhan HS P.13. Truong Tran Quoc Toan nhan HS P.12, 14. Truong Tan Tru va Nguyen Van Kip cung nhan HS P.15.

* Tuyen sinh lop 1 tang cuong tieng Anh:  gom cac truong Dong Da, Nguyen Thanh Tuyen, Tan Son Nhat, Tran Quoc Tuan, Son Cang, Hoang Van Thu, Tan Tru, Banh Van Tran, Le Van Si.

Trong do, Truong Dong Da chi chon HS tang cuong tieng Anh trong so HS lop 1 da duoc tuyen vao truong theo chi tieu phan bo. Cac truong con lai tuyen HS co ho khau hoac KT3 tai quan, co cha, me la can bo, cong nhan vien chuc thuoc cac co quan cua Q.Tan Binh. Dang ky xet tuyen tu 3 den 7-7. HS phai trai qua dot khao sat nang khieu ngoai ngu vao 12-7.

* Tuyen sinh lop 1 tang cuong tieng Phap tai Truong Tran Quoc Toan: dang ky xet tuyen tu 12 den 15-6. Khao sat kha nang ngoai ngu ngay 24-6.

* Tuyen sinh lop 1 tang cuong tieng Hoa tai Truong tieu hoc Le Thi Hong Gam: dang ky tu 3 den 7-7. Khao sat nang khieu vao 12-7.

LOP 6:

Tat ca HS lop 5 da theo hoc tai cac truong tieu hoc (cong lap, dan lap) tren dia ban quan da hoan thanh chuong trinh tieu hoc deu duoc phan bo vao truong THCS cong lap. Phong GD-DT se xet tuyen theo hai giai doan: giai doan 1: xet tuyen theo nguyen vong va giai doan 2: phan bo theo dia ban. HS chi duoc lam don xet tuyen vao mot truong THCS theo nguyen vong.

Muon nop don xet tuyen theo nguyen vong: HS phai dat danh hieu HS gioi nam lop 5. Viec xet tuyen dai tra thuc hien sau khi da xet tuyen theo nguyen vong va vao cac lop tang cuong ngoai ngu. Phan tuyen nhu sau:

Truong THCS Ngo Si Lien nhan HS cac truong tieu hoc: Le Van Si, Nguyen Thanh Tuyen, Binh Gia, Nguyen Viet Xuan, Tan Son Nhat, Tran Quoc Toan (Phap van). Truong THCS Au Lac nhan HS truong tieu hoc: Le Van Si, Binh Gia, Pham Van Hai, dan lap quoc te. Truong Tran Van Dang nhan HS truong: dan lap Quoc te, Pham Van Hai, Bach Dang, Phan Dinh Phung.

Truong Tan Binh nhan HS Truong Hoang Van Thu, Banh Van Tran, Nguyen Van Troi, dan lap Rang Dong. Truong Nguyen Gia Thieu nhan HS truong Dong Da, Chi Lang. Truong Quang Trung nhan HS truong Tran Van On , Lac Long Quan. Truong Ly Thuong Kiet 2 nhan HS truong Ly Thuong Kiet 1, Ngoc Hoi, dan lap Duc Tri, Lac Long Quan, dan lap Thanh Binh. Truong Pham Ngoc Thach nhan HS truong Le Thi Hong Gam, Phu Tho Hoa.

Truong Ngo Quyen nhan HS truong Hoang Van Thu, Nguyen Khuyen, CMT8, Yen The, dan lap Phuong Nam. Truong Vo Van Tan nhan HS truong Lac Long Quan, Nguyen Van Troi, Tran Quoc Toan. Truong Hoang Hoa Tham nhan HS truong Tan Son Nhat, Yen The, Son Cang. Truong THCS Truong Chinh nhan HS truong Nguyen Thanh Tuyen, Tran Quoc Tuan, Tran Quoc Toan, Tan Tru. Truong Le Loi (Tan Phu) nhan HS truong Nguyen Van Kip, Tan Tru.

* Tuyen sinh lop 6 tang cuong tieng Anh: o : Nguyen Gia Thieu, Truong Chinh, Ngo Quyen, Tan Binh, Au Lac, Vo Van Tan. Cac truong nhan ho so du khao sat tu 19 den 23-6. Khao sat trinh do: 6-7.

* Xet tuyen lop 6 tang cuong tieng Hoa tai Truong THCS Pham Ngoc Thach. Dang ky tu 19 den 23-6.

* Xet tuyen lop 6 tang cuong tieng Phap lo trinh A tai Truong THCS Ngo Si Lien: danh sach duoc cong bo vao 15-7.

H.HG.

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Tuyển sinh bậc Phổ thông

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2015: Sơ tuyển học bạ, kiểm tra riêng

Không chỉ sơ tuyển học bạ, hạnh kiểm để chọn lọc đầu vào, nhiều trường đại học đưa ra cách kiểm tra riêng, cách tính điểm riêng từng môn thi nên thí sinh cần phải nắm rõ để có quyết định đúng đắn khi nộp hồ sơ xét tuyển.

Tuyển sinh 2015: Nhiều phương thức tuyển nhưng vẫn lo thí sinh “ảo”

Đầu năm 2015, thêm nhiều trường đại học, cao đẳng công bố Đề án tuyển sinh riêng. Hầu hết các trường đều xét tuyển theo 2 phương thức là sử dụng kết quả thi THPT quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả quá trình học tập THPT. Mặc dù rộng cửa xét tuyển nhưng các trường vẫn lo thí sinh “ảo”.

Tuyển sinh 2015: Các trường bối rối, Bộ vẫn đang bàn

Khi thông tin “rò rỉ” ra ngoài với các dự báo 6 hay 9 nguyện vọng, bao nhiêu giấy chứng nhận kết quả thi cho mỗi thí sinh, các nhà tuyển sinh không khỏi bối rối về mùa tuyển sinh 2015. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga nói Bộ vẫn đang bàn thảo.

Quy định thi đại học và xét tốt nghiệp 2015

Bộ GD&ĐT tổ chức xây dựng đề thi với định dạng tương tự đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 theo hướng đánh giá năng lực người học ở cả 4 mức độ.

Tìm hiểu: HS P, Tan Binh, Tan Son Nhat, Truong Tran Van On, Le Van Si, Nguyen Thanh Tuyen, truong tieu hoc, Quan Go Vap, Tran Quoc Toan, Hoang Van Thu, tu to, tuyen sinh, tang cuong, dan lap, lop 1, HS

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tuyển sinh đầu cấp quận Gò Vấp, Tân Bình (TP.HCM)

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tuyển sinh đầu cấp quận Gò Vấp, Tân Bình (TP.HCM) bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tuyen sinh dau cap quan Go Vap Tan Binh TP HCM

Nhan xet, hay lien he ve tin Tuyen sinh dau cap quan Go Vap Tan Binh TP HCM co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tuyen sinh dau cap quan Go Vap Tan Binh TP HCM de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de THPT THCS trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... THPT THCS
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0