Tuyen sinh 2013 Hang loat diem moi de dap ung thi truong lao dong

Tuyen sinh 2013 Hang loat diem moi de dap ung thi truong lao dong

Tags: Bui Van Ga, bo giao duc va dao tao, thi truong lao dong, tuyen sinh dai hoc, rut ngan thoi gian, truong dai hoc, vien am nhac, bo tai chinh, cao dang, hoc phi, thay doi, lien thong, tu chu, diem
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Mo rong doi tuong uu tien va tuyen thang, rut ngan thoi gian xet tuyen, thay doi co cau chi tieu nganh nghe, cho phep khoi truong van hoa nghe thuat duoc tu chu tuyen sinh va “siet” dau vao lien thong, do la nhung diem moi co ban trong ky tuyen sinh dai hoc, cao dang nam 2013.

Theo Bo Giao duc va Dao tao, nhung thay doi nay nham nang cao chat luong dao tao va phu hop voi nhu cau cua thi truong lao dong.

Tuyen sinh 2013 Hang loat diem moi de dap ung thi truong lao dong
Thi sinh du thi dai hoc. (Anh: Pham Mai)
Rut ngan thoi gian xet tuyen

Theo thong bao cua Bo Giao duc va Dao tao, thoi han ket thuc xet tuyen nam 2013 la ngay 30.10.2013, truoc mot thang so voi thoi han xet tuyen cua mua thi nam 2012 (ngay ket thuc xet tuyen nam 2012 la 31.11.2012).

Trong nam 2013, cac truong tiep tuc duoc tu chu, tu chiu trach nhiem trong cong tac xet tuyen, co the thuc hien nhieu dot, nhung thoi gian xet tuyen moi dot it nhat la 20 ngay.

Vu truong Vu Giao duc dai hoc Bui Anh Tuan cho biet, viec keo dai thoi gian xet tuyen nhu nam 2012 tren thuc te khong dem lai hieu qua, lam xao tron lich hoc cua cac truong. Vi the, nam nay bo quyet dinh rut ngan mot thang.


Cho 10 truong van hoa, nghe thuat tuyen sinh rieng

Nam 2013, cac truong co tuyen sinh cac nganh khoi nghe thuat (khoi H, N, S) thi mon ngu van xet tuyen dua vao ket qua thi tot nghiep trung hoc pho thong va diem tong ket 3 nam o bac hoc nay. Mon nang khieu se do hieu truong cac truong quyet dinh.

Voi cac truong co tuyen sinh cac nganh khoi van hoa (khoi C) se xet tuyen dua vao ket qua thi theo de thi chung cua Bo Giao duc va Dao tao.

Nhung truong duoc tu chu tuyen sinh gom: Hoc vien Am nhac quoc gia Viet Nam, Hoc vien Am nhac Hue, Hoc vien Am nhac thanh pho Ho Chi Minh, Dai hoc My thuat Viet Nam, Dai hoc My thuat thanh pho Ho Chi Minh, Dai hoc Su pham Nghe thuat Trung uong, Truong Cao dang My thuat trang tri Dong Nai, Cao dang Mua Viet Nam, Cao dang Van hoa nghe thuat Tay Bac va Truong Cao dang Van hoa nghe thuat Viet Bac.

Theo Thu truong Bo Giao duc va Dao tao Bui Van Ga, viec thi diem dua tren de xuat cua lanh dao cac truong, do khoi van hoa, nghe thuat co tinh dac thu cao, yeu cau ve nang khieu nghe thuat lon hon kien thuc co ban.

Ke tu nam 2002, khi bat dau thuc hien ky thi tuyen sinh dai hoc theo hinh thuc “ba chung” (chung de, chung dot, chung ket qua thi), day la lan dau tien Bo cho phep mot so truong duoc tuyen sinh rieng, doc lap so voi cac truong dai hoc, cao dang khac.

Mo rong doi tuong tuyen thang

Theo quy dinh moi, doi tuong uu tien xet tuyen cung nhu tuyen thang cua mua thi dai hoc, cao dang nam 2013 se duoc mo rong hon, bo sung nhieu doi tuong.

Cu the, tuyen thang vao cac truong dai hoc, cao dang nhung hoc sinh tham gia tap huan doi tuyen du thi Olympic khu vuc va Quoc te; hoc sinh doat giai hoi thi sang tao khoa hoc ky thuat quoc te, da tot nghiep trung hoc.

Hoc sinh la nguoi dan toc thieu so, hoc sinh co ho khau thuong tru tu 3 nam tro len tai 62 huyen ngheo va hoc sinh 20 huyen ngheo bien gioi, hai dao thuoc khu vuc Tay Nam Bo, duoc uu tien xet tuyen vao hoc va phai hoc du bi 6 thang.

Cac truong dai hoc, cao dang dong tren dia ban cac tinh thuoc khu vuc Tay Bac, Tay Nguyen va Tay Nam bo, duoc xet tuyen nhung thi sinh co ho khau thuong tru tu 3 nam tro len, hoc 3 nam lien tuc va tot nghiep trung hoc pho thong tai cac tinh thuoc khu vuc nay voi ket qua thi thap hon diem san 1 diem va phai hoc du bi 6 thang.

Chuyen dich co cau chi tieu giua cac nganh nghe

Mua tuyen sinh nam 2013 se giu on dinh chi tieu he chinh quy nhu nam 2012 nhung Bo Giao duc va Dao tao khuyen khich cac truong thay doi ve co cau theo huong tang chi tieu tuyen sinh cac nganh ma xa hoi co nhu cau cao ve nhan luc thuoc nhom nganh ky thuat, cong nghe, nong lam, thuy san, y duoc, nghe thuat...

Mat khac, bo se dung viec mo truong, mo nganh thuoc khoi kinh te, tai chinh, ngan hang, quan tri kinh doanh vi nhan luc nganh nay da bao hoa.

“Siet” thi lien thong


Quy dinh moi nhat cua Bo Giao duc va Dao tao ve thi lien thong la nhung nguoi co bang tot nghiep trung cap nghe, trung cap chuyen nghiep, cao dang nghe, cao dang chua du 36 thang phai du thi cac mon van hoa hoac nang khieu tuong ung voi nganh dang ky hoc lien thong trong ky thi tuyen sinh cao dang, dai hoc chinh quy.

Day duoc coi la mot trong nhung quy dinh gay “soc” voi rat nhieu tranh cai trai chieu. Tuy nhien, theo ong Bui Anh Tuan, viec day va hoc lien thong trong thoi gian qua da bi buong long quan ly, dan den nhieu co so loi dung de truc loi, con thi sinh coi do la duong vong de lay bang dai hoc. Vi the, nam nay Bo quyet tam chan chinh tinh trang nay, tra bac trung cap, cao dang ve dung vi tri la dao tao nhan luc chu khong phai la "tram nghi chan" cua thi sinh.

Ben canh nhung diem moi tren, mua thi nam 2013 du kien co mot so thay doi ve le phi, hoc phi. Nhung diem moi nay dang duoc Bo Giao duc va Dao tao phoi hop voi Bo Tai chinh hoan tat ve mat van ban, thu tuc.

Tang le phi du thi dai hoc


Thu truong Bo Giao duc va Dao tao Bui Van Ga cho biet, bo da de nghi Bo Tai chinh cho phep nang muc le phi 100.000 dong tren moi bo ho so thay vi muc 80.000 dong nhu hien nay. Khi co quyet dinh chinh thuc, bo se thong bao cho thi sinh va truong biet.

Truoc do, cac truong dai hoc, cao dang da dong loat de xuat Bo cho tang muc le phi du thi vi voi muc le phi hien tai, cac truong phai bu lo hang tram trieu dong moi sau moi ky thi.

Thi diem thu hoc phi cao voi nganh “nong”

Cung theo Thu truong Bui Van Ga, Bo Giao duc va Dao tao dang tich cuc phoi hop voi Bo Tai chinh som trien khai xay dung de an thi diem tu chu hoc phi.

Theo do, hoc phi se duoc tinh toan lai tren co so chi phi dao tao va nhu cau xa hoi va se phan thanh ba nhom nganh: nhom duoc Nha nuoc ho tro hoc phi hoan toan, nhom duoc ho tro mot phan va nhom nganh tinh du hoc phi cho nguoi hoc.

Cu the, nhung nganh nhu cau cua nguoi hoc cao nhung thi truong lao dong da bao hoa nhu kinh te, tai chinh, ngan hang se thu hoc phi cao, Nha nuoc khong ho tro. Nguoc lai, nhung nganh xa hoi can nhung it nguoi hoc nhu nong, lam, ngu… se duoc Nha nuoc ho tro nhieu hon.

Theo ong Ga, bo dang de nghi cac truong dai hoc, hoc vien nghien cuu tung nganh hoc trong truong minh: Nganh nao, co che ra sao, nganh nao thu hoc phi cao, nganh nao can ho tro… va bao cao ve bo tong hop. Day se la co so de de xuat voi Thu tuong Chinh phu ve muc hoc phi moi, du kien trien khai ngay nam 2013.

Nhu vay, so voi 2012, nhung thay doi trong ky thi tuyen sinh nam da duoc dieu chinh theo huong phu hop hon voi nhu cau xa hoi va that chat hon ve yeu cau chat luong. Theo Bo truong Bo Giao duc va Dao tao Pham Vu Luan, chu truong cua bo la “noi it lam nhieu” va phan dau dam bao chat luong nhu ky vong cua nguoi dan.
VietBao.vn (Theo Vietnam+)

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Bui Van Ga, bo giao duc va dao tao, thi truong lao dong, tuyen sinh dai hoc, rut ngan thoi gian, truong dai hoc, vien am nhac, bo tai chinh, cao dang, hoc phi, thay doi, lien thong, tu chu, diem

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tuyển sinh 2013: Hàng loạt điểm mới để đáp ứng thị trường lao động

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tuyển sinh 2013: Hàng loạt điểm mới để đáp ứng thị trường lao động bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tuyen sinh 2013 Hang loat diem moi de dap ung thi truong lao dong

Nhan xet, hay lien he ve tin Tuyen sinh 2013 Hang loat diem moi de dap ung thi truong lao dong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tuyen sinh 2013 Hang loat diem moi de dap ung thi truong lao dong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0