Tu van tuyen sinh tai Dong Nai

Tu van tuyen sinh tai Dong Nai

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tu van tuyen sinh tai Dong Nai
Tranh thu dat cau hoi cho ban tu van tuyen sinh - Anh: Nhu Hung

14g30 chieu ngay 27-3, cac thanh vien dai dien truong DH QG TPHCM, DH Nong Lam TPHCM, DH Luat TPHCM, DH Kinh te TPHCM, DHDL Lac Hong, So Giao duc Dao tao Dong Nai da cung tham gia buoi tu van tuyen sinh tai Dong Nai. Day la chuong trinh do bao TS, Truong DHDL Lac Hong, Dai phat thanh truyen hinh Dong Nai va Nha xuat ban Tre phoi hop to chuc (tai quang truong tinh Dong Nai, so 1, Quoc lo 1K, thanh pho Bien Hoa, tinh Dong Nai).

Dai PT-TH Dong Nai truyen hinh truc tiep buoi tu van nay.

Cung tai buoi tu van nay, bao TS se trao giai thuong cho ba ban doc doat giai ky 1 cuoc thi “Khoi dong cung tuyen sinh 2005”.

* Em co NV1 mot truong co to chuc thi o TP.HCM, co the dang ky du thi tai mot truong o Ha Noi roi sau nay chuyen diem cho truong o TP.HCM duoc khong? (tran dinh phuong, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS: Theo Bo GD DT, viec thi sinh du thi o mot truong gan nhat roi chuyen diem NV1 sang mot truong co to chuc thi khac se rat thuan loi cho thi sinh nhung phuong an nay chua the ap dung duoc trong ky thi 2005.

* Em muon thi vao nganh xa hoi hoc truong DH KHXH va NV (DHQG TP.HCM), nganh nay ra truong lam gi, co de dau khong (hoc luc cua em day loai kha) (Nguyen Thanh Nam, 19 tuoi tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS: Nganh xa hoi hoc truong nay dao tao cu nhan co kien thuc ve tam ly xa hoi, tam ly lua tuoi, cong tac xa hoi, dan so hoc, chinh sach xa hoi, phat trien cong dong, gioi va phat trien, xa hoi hoc trong linh vuc moi truong, dan so, giao duc, quan ly, loi song... va ky nang ve nhung phuong phap, ky thuat nghien cuu xa hoi hoc.

Tot nghiep nganh nay co the lam viec tai cac vien, trung tam nghien cuu khoa hoc, cac to chuc xa hoi, co quan nha nuoc, giang day tai cac truong, lam cong tac quan ly, tu van cho cac to chuc kinh te xa hoi, lam cong tac xa hoi... Diem chuan nam 2004 la 17 (khoi C, D1).

* Nganh he thong tin kinh te, sinh vien se hoc nhung gi, ra truong sinh vien co the kiem viec lam o dau ? (quang tien dat, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS: Nganh nay dao tao cac kien thuc ve toan kinh te va tin hoc lien quan den linh vuc thong ke, he thong du lieu quan ly cua xax doanh nghiep. Tot nghiep, SV co kha nang to chuc va quan ly mang may tinh xu ly thong tin trong cac doanh nghiep, vi tinh hoa cac thao tac quan ly, thiet ke cac phan mem phuc vu cong tac quan ly hoac lam cong tac giang day ve linh vuc tin hoc quan ly.

* Chuong trinh hoc cua Khoa cong nghe thong tin cua truong DH Quoc te - DH Quoc Gia TP.HCM bao gom nhung gi? Thoi gian bao lau, co yeu cau diem TOEFL tren hoac bang 450 khong?

- TS Le Thi Thanh Mai: Khoa CNTT hoc trong 4 nam theo chuong trinh dao tao duoc xay dung tren co so chuong trinh cua cac DH tieu bieu nuoc ngoai va tham khao chuong trinh khung cua bo GDDT. Truong su dung sach giao khoa nguyen ban bang tieng Anh. Yeu cau TOEFL tren hoac bang 450 diem do quoc te cong nhan.

Tuy nhien, voi cac thi sinh chua du diem TOEFL, truong se to chuc kiem tra tieng Anh dau vao va xep lop hoc tieng Anh ngay tai truong. Trong vong 2-3 hoc ky thi sinh cung co the xin bao luu ket qua thi DH de hoc them tieng Anh.

* Nam nay, ho so thi DH nop o dau cung duoc phai khong? Em dang hoc on o TP.HCM, nop ho so tai day duoc khong? Truong DHKHXH va NV co khoa du lich khong? (huynh trong giang, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS: Theo qui dinh, thi sinh tu do nhu ban nop ho so tai cac diem thu nhan do cac so Gd-DT qui dinh. Ban dang o TP.HCM, co the nop ho so tai so GD-DT TP.HCM (47 Ly Tu Trong, Q,1); tai cac diem thu nhan thuoc van phong 2 bo GD-DT hoac nop truc tiep tai truong ban dinh du thi. Truong DH KHXH va NV khong co nganh du lich, chi co chuyen nganh du lich thuoc nganh dia ly. Diem chuan nganh dia ly nam 2004 la 18 (khoi C) va 19 (khoi D)

* Truong DH Nong Lam co rat nhieu nganh hoc, trong do co nganh quan tri kinh doanh. Cho em hoi nganh quan tri kinh doanh cua truong co giong nganh quan tri kinh doanh o truong DH Kinh te khong?

- Co Le Thi Kim Hoan – Pho phong Dao tao DH Nong Lam: Ten nganh va ma nganh deu do Bo GDDT ky. Nganh quan tri kinh doanh cua truong DHNL cung nhu DH Kinh te. Sau khi tot nghiep, em co the lam cong tac tu van, quan ly va kinh doanh. Dac biet co loi the trong linh vuc san xuat va che bien san pham nong lam ngu nghiep.

* Muon hoc DH ban cong Marketting phai dang ky nhu the nao? (LUU THI MY HANH, 19 tuoi, MARKETING1986)

- TS: DH ban cong Marketting khong to chuc thi tuyen. Nhung thi sinh co NV1 vao truong nay phai lam ho so du thi vao truong khac (khoi A, D1). Trong ho so, thi sinh can ghi dung ten, ma nganh minh muon hoc o truong DH ban cong Marketting vao muc 16.

* Nganh cong nghe hoa cua truong DH Nong Lam dao tao nhu the nao, ra truong lam viec o dau? Hoc phi co uu tien, dai ngo gi doi voi sinh vien kha gioi hay khong?

- Co Le Thi Kim Hoan – Pho phong Dao tao DHNL: Nganh cong nghe hoa co muc tieu dao tao ra ky su cong nghe hoa. Kien thuc duoc trang bi lien quan den chat luong, cong nghe, thiet ke, che tao va dich vu trong cac linh vuc nghien cuu va phat trien ve hoa chat, thuc pham.

Tot nghiep co the lam viec trong cac nganh cong nghiep hoa chat, cac co quan nghien cuu va nhung nha may, xi nghiep duoc pham, vat lieu dien tu. Hoc phi 1,8 trieu/nam. Hoc sinh kha gioi se duoc cap hoc bong khuyen khich hoc tap. Ty le sinh vien duoc cap hoc bong khoang 8-9%. Co ba muc hoc bong la: 240.000d/thang, 180.000d/thang va 120.000d/thang.

* Em tot nghiep CD Tai chinh ke toan 4 thi co hoc lien thong len DH duoc khong?

- ThS Tran The Hoang, Truong phong Dao tao DH Kinh te: Tot nghiep Cao dang TCKT4 ban co the hoc he hoan chinh cua truong DH Kinh te TPHCM de lay bang Dai hoc. Hang nam truong co tuyen sinh, dao tao trong vong 3 hoc ky.

* Em thi vao cac truong khoi H va V, nen phai dong 80.000 dong/bo ho so. Hien truong chi thu 40.000d, con 40.000 thi dong o dau?

- Em yen tam, truong se thu khi thi sinh den du thi.

* Em co ho khau o Phu Yen, muon du thi vao DH Kinh te TP.HCM, vay em se thi o Qui Nhon hay vao TP.HCM thi? (phuong, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS: Theo qui dinh, thi sinh dang hoc THPT o Phu Yen muon thi vao cac truong DH o TP.HCM se du thi o cum Qui Nhon. Thi sinh co nguyen vong thi o Qui Nhon thi ghi Q vao muc 13.

* Em muon biet ty le choi vao truong DHDL Ngoai ngu Tin hoc TP.HCM la bao nhieu? Hoc luc cua em loai trung binh co the du thi vao truong duoc khong? (truc, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS: Ty le choi vao truong DHDL Ngoai ngu Tin hoc TP.HCM nam 2004 la 1:5,3. Hoc luc cua ban trung binh nhung cac mon du tuyen vao truong nay (khoi A hoac D) ban co diem kha khong? Ban cu nop don du thi vao truong de thu suc minh, neu cam thay khong tu tin lam, ban co the nop ho so du thi vao cac truong CD hoac THCN cho "chac an".

* Truong DH Quoc te co cap hoc bong cho SV neu dat diem cao trong ky thi tuyen sinh DH. Neu nam dau tien khong du tieu chuan tieng Anh de theo hoc thi ket qua cua ky thi co duoc bao luu sau khi em hoan tat chuong trinh tieng Anh hay khong? Va nguyen vong 2 co duoc xet cap hoc bong hay khong?

- TS Le Thi Thanh Mai: De nhan duoc hoc bong thi ngoai diem thi DH cao em con phai co trinh do tieng Anh tuong duong TOEFL 450 diem. Neu khong du tieu chuan tieng Anh thi hoc bong se khong duoc bao luu. Tuy nhien, do hoc bong duoc xet lai hang nam nen em van co the ghi ten hoc tai truong de co co hoi nhan hoc bong vao nam sau. NV2 cung duoc xet cap hoc bong.

* Em muon biet diem chuan nganh che bien thuy san DH Nong lam TP.HCM la bao nhieu? (thuy, 21 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS: Diem chuan nganh nay nam 2004 la 16 (khoi A) va 19 (khoi B).

* Bui Anh Bon (Lop 12 A1, THPT Ngo Quyen, Dong Nai): Nganh Dien – Dien tu (dieu khien tu dong) sau nay ra truong se lam viec o dau?

- DHQG TP.HCM tra loi: nganh nay khi ra truong co the lam viec tai cac cong ty dien luc, cac nha may san xuat phan phoi va tieu thu dien, cac khu cong nghiep, khu che xuat, Tong cong ty Buu chinh vien thong Viet Nam…

* Khoa Kinh te DHQG TP.HCM co nganh he thong thong tin quan ly, nganh nay ra truong se lam gi?

- DHQG TP.HCM tra loi: Nganh nay dao tao cac cu nhan nhung kien thuc tong hop trong hai linh vuc quan ly va he thong thong tin. Co the lam cac cong viec nhu giam doc thong tin quan ly hoac to chuc quan ly mang thong tin trong cac doanh nghiep; vi tinh hoa cac thao tac cung nhu thiet ke cac phan mem tin hoc can thiet cho cong tac quan ly.

* Em dang hoc lop 12 truong THPT Hung Vuong, TPHCM, em sinh nam 1988 (17 tuoi), vay co gap kho khan gi trong ky thi nam nay khong? Hien em dang o TP.HCM (co KT3) nhung ho khau con o Ninh Thuan, vay phai ghi nhu the nao vao muc 8 va muc 12 (ma don vi dang ky du thi)? (Nguyen Dinh Toan, 17 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS: Theo qui dinh, neu ban du dieu kien tot nghiep THPT ban se duoc du thi DH. O muc 8, thi sinh phai ghi dung noi minh co ho khau. O muc 12, nhung thi sinh nhu ban duoc huong dan ghi ma don vi dang ky du thi la S2. Ban nen truc tiep nho co nhan ho so o truong THPT ban dang hoc huong dan ghi chinh xac vao muc nay.

Tu van tuyen sinh tai Dong Nai
Cam nang tuyen sinh cua bao TS that day du thong tin- Anh: Nhu Hung
* Toi muon biet su khac biet giua nganh ngu van Anh cua DH KHXH va NV (DHQG TP.HCM) va nganh Anh van cua DH Su pham TP.HCM?

- Thay Ta Quang Lam: Nganh cu nhan Anh van cua DH su pham TP.HCM va Ngu van Anh cua DH KHXH va NV vi co ban giong nhau, theo chuong trinh khung cua Bo GD-DT. Tuy nhien ve cac mon hoc chinh cua tieng Anh, tuy theo chuyen nganh cac chuong trinh dao tao khac nhau.

* Truong DH Su pham TP.HCM, nganh tin hoc, em muon vao nganh nay thi nhat thiet phai co bang tin hoc khac hay khong?

- Thay Ta Quang Lam: Nganh Su pham tin hoc thi khoi A, khong bat buoc phai co bang tin hoc.

* Nguyen Ngoc Thao Quyen (12A2, THPT Ngo Quyen, Dong Nai): Nganh Khoa hoc moi truong cua DH Khoa hoc tu nhien (DHQG TP.HCM) khoi A hoc nhung gi, ra truong lam viec o dau?

- DHQG TP.HCM tra loi: Nganh nay thi tuyen hai khoi A va B, thi sinh trung tuyen tu khoi A va B deu hoc cung mot chuong trinh. Ra truong cac ban co the lam viec tai cac linh vuc lien quan den moi truong nhu: danh gia tac dong moi truong, xy moi truong, phat trien ben vung. co the lam viec tai cac co quan cu the nhu: phong quan ly moi truong cua cac cap chinh quyen, cac cong ty nhu tu van moi truong, nuoi trong thuy san, cac co quan quy hoach va khai thac thuy san…

Tu van tuyen sinh tai Dong Nai
Cung chung nguyen vong- Anh: Nhu Hung
* Thi sinh tu do nhan giay bao thi va giay bao diem o dau? (hau, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS: Theo qui dinh, thi sinh nop ho so o dau sau nay nhan giay bao o do (tru mot so it truong hop giay bao se duoc gui cho thi sinh bang duong buu dien). Khi nop ho so, thi sinh nen xem ky huong dan co dan tai diem thu nhan ho so hoac hoi can bo nhan ho so: se nhan giay bao o dau de tranh that lac va chan tre sau nay.

* Em muon thi vao nganh Luat thuong mai cua truong DH Luat TP.HCM, nhung em biet rat it thong tin ve nganh nay. Quy thay co co the cho em biet thong tin ve nganh nay duoc khong a! Co phai cu hoc luat thi ra truong se thanh luat su? Neu khong thi khi ra truong tui em se lam viec o dau?

- Thay Le van Hien: Muc tieu dao tao cua DH Luat nham trang bi cho SV nhung kien thuc co ban ve phap luat, thuc tien phap ly va nhung kien thuc ve chinh tri, kinh te, van hoa, xa hoi… co lien quan den linh vuc phap luat, buoc dau co dinh huong chuyen sau va ren luyen ki nang thuc hanh de khi ra truong SV co the giai quyet mot so van de thong thuong trong linh vuc phap luat.

Sau khi tot nghiep tai DH Luat ban se duoc cap bang cu nhan luat. Neu muon hanh nghe luat su, ban phai tham gia mot khoa hoc khoang 6 thang hoc Hoc vien Tu phap to chuc de lay chung chi hanh nghe luat su (di nhien trong thoi gian nay ban phai tham gia tap su o mot van phong luat su nao do).

Ban khong chi hanh nghe luat su ma co the cong tac trong tat ca cac co quan nha nuoc hoac trong cac doanh nghiep trong va ngoai nuoc. Vi du nhu; toa an, vien kiem sat nhan dan, cong an. So tu phap…

* Em muon biet truong lay diem san la bao nhieu? Theo hoc nganh quan tri kinh doanh hoc phi la bao nhieu?

- Thay Tran The Hoang: nam 2004 truong lay diem chuan la 16,5 diem chung cho tat ca cac nganh. Hoc phi nam hoc 2004-2005 cua truong la 900 ngan dong/hoc ki.

* Tai sao bay gio o Phong GD-DT huyen Duc Co (Gia Lai) van chua thu ho so trung cap? Can bo nhan ho so o day noi: bay gio dang nhan ho so DH, em muon thi truong THCN nao den truong do nop! Em muon thi vao mot truong trung cap o TP.HCM nhung neu phai di xuong tan duoi do nop ho so thi xa qua! (linh, 21 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS: Theo qui dinh cua bo GD-DT, ngay 15-3 thi sinh bat dau nop ho so THCN roi. Ban nen hoi can bo o huyen Dac Co do co nhan ho so trung cap khong, neu bay gio chua nhan (vi ban nhan ho so DH) thi chung nao moi nhan? Trong truong hop phong GD-DT huyen Duc Co khong nhan ho so trung cap, ban nen truc tiep nop tai So GD-DT tinh Gia Lai. Du sao, len so nop ho so van gan hon phai xuong tan TP.HCM phai khong ban?

Tu van tuyen sinh tai Dong Nai
Toan canh buoi tu van tuyen sinh tai Dong Nai - Anh: Nhu Hung
* Em dinh thi vao DH Y Duoc TP.HCM. Cho em hoi: nganh bac si da khoa va duoc si nganh nao co tuyen them chi tieu bo sung, diem chuan bao nhieu? (duc thinh, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS: Nam 2004, nganh bac si da khoa va nganh duoc si DH Y Duoc TP.HCM khong tuyen NV2. Con nam nay co tuyen bo sung hay khong thi bay gio chua the biet duoc! Diem chuan nganh duoc 2004: 25,5; nganh bac si da khoa: 24,5

* Nganh co khi DH Nong lam TP.HCM dao tao nhu the nao? ra truong lam viec o dau? Hoc phi truong nay khoang bao nhieu?(TAM, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS: Nganh co khi nong lam dao tao dao tao cac kien thuc lien quan den nguyen ly may, chi tiet may, thiet ke may, vat lieu hoc, cong nghe che tao may, cac loai may moc trong nong nghiep, may nghien, may che bien lua gao. ky thuat lanh, cac loai may say trong linh vuc cong nghe thuc pham. Ky su tot nghiep nganh nay co the lam viec trong linh vuc co khi noi chung va cac nganh co khi phuc vu nong thon, cac xi nghiep co khi che tao may, xi nghiep che bien thuc an gia suc, nong lam san, cac xi nghiep dong lanh, lam cong tac nghien cuu giang day tai cac truong, vien.

Tu van tuyen sinh tai Dong Nai
TS Nguyen Duc Nghia, Pho giam doc DHQG TPHCM dang tu van tuyen sinh truoc gio khai mac- Anh: Nhu Hung
* Khoa Dong phuong hoc cua truong DH KHXH&NV dao tao nhung gi? Ra truong se lam o dau?

- Khoa Dong phuong hoc gom cac nganh: Dong A, Dong Nam A hoc, Nam A - Thai Binh Duong. Tuy chuyen nganh, sinh vien con duoc trang bi kien thuc ve ngon nghu, van hoa, chinh tri, luat, quan he quoc te... Tot nghiep co the lam viec o cac co quan ngoai giao, cac co quan kinh te, van hoa va du lich...

* Em nghe noi truong CD Su pham Dong Nai se dao tao 200 chi tieu Dai hoc. Vay tieu chuan de xet tuyen nhu the nao?

- ThS Ta Quang Lam: Truong CD Su pham Dong nai co chi tieu tuyen sinh he DH la 100 (Toan 50, Tin 50), dao tao giao vien cho cac truong cua Tinh. Tieu chuan xet tuyen: du thi khoi A, co diem thi lon hon diem san, co nguyen vong tro thanh giao vien, nop ho so theo nguyen vong 2 tai Phong dao tao cua truong. Truong thuc hien va cap bang la DH Su pham TPHCM, cap bang DH he chinh quy. Nop xet NV2 tu 25-8 den 10-9.

* Duong Thi Hong Tham (12A2, THPT Chu Van An, Bien Hoa): Neu trung tuyen vao truong Lac Hong, em co the nhan duoc hoc bong khong? Dieu kien nhan hoc bong cua truong la gi?

- Thay Tran Hanh: Neu trung tuyen vao truong, em co the nhan duoc hoc bong. Hang nam truong danh 300 trieu de cap hoc bong cho nhung SV vuot kho hoc bong.

* Em thuoc doi tuong uu tien 06, thuoc KV2, vay em duoc uu tien bao nhieu diem?

- Tra loi: Diem trung tuyen thuoc dien nay se thap hon diem chuan 1,5 diem.

* Nguyen Ro (12C2, THPT Bui Thi Xuan, Dong Nai): Em muon thi hai truong cung mot khoi ma hai truong deu to chuc thi thi em duoc thi khong?

- TS. Nguyen Duc Nghia: vi hai nganh cung khoi thi va cung dot nen em chi co the lua chon mot trong hai nganh de thi ma thoi!

* Nguyen Thanh Tung (Truong Cong nhan ki thuat Dong Nai): Neu nam nay toi trung tuyen DH, ma chua co dieu kien hoc ngay, vay em co duoc luu diem de hoc nam ke tiep hay khong?

- Tra loi: ban chi duoc bao luu voi nhung ly do dac biet: gia dinh co hoan canh kho khan, suc khoe khong dam bao…, moi duoc xem xet bao luu.

* Hoc nganh su pham anh va nganh tieng Anh hoc ra truong deu co the di day phai khong? (NLM.THOA, 20 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS: Hoc nganh cu nhan tieng Anh (ngoai SP) co the di day duoc o cac trung tam ngoai ngu va cac truong hoc. Tuy nhien, khi xet tuyen cong chuc, cac tinh chi uu tien xet nhung nguoi co bang SP tieng Anh (vi ho duoc dao tao chuyen mon su pham, duoc dao tao theo dung nhu cau dia phuong), tot nghiep nganh tienh Anh ngoia su pham kho co co hoi duoc tuyen dung lam GV cac truong pho thong.

* Em muon xet tuyen vao truong CD khong to chuc thi thi co can nop ho so ngay bay gio hay doi den khi co diem thi DH roi moi co ho so xet tuyen? (thuy, 1986 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS: Neu ban co NV1 vao truong CD khong thi (khong co NV hoc DH), ban phai lam ho so ngay bay gio va du thi vao mot truong DH khac cung khoi dong thoi ghi ro nganh, truong ban muon hoc vao muc 16. Neu ban du thi vao mot truong DH (co NV1 vao truong nay) va du dinh se xet tuyen vao truong CD (neu khong trung tuyen DH) thi khong can lam ho so. Sau nay, neu khong trung tuyen vao DH, ban se lam thu tuc xet tuyen sau.

* Thi DH The duc the thao co can kham suc khoe khong? (LE DUY LAM, 18 tuoi, NINH PHU,NINHHOA,KHANHHOA)

- TS: Thi lam ho so va du thi vao truong DH The duc The thao, ban khong can nop giay kham suc khoe. Nhung ban nen luu y cac dieu kien theo yeu cau nhu: co cothe can doi, suc khoe tot, khong bi di tat, di hinh, nam cao 1m65 nang 45 kg tro len; nua cao 1m55 nang 40 kg tro len. Sau nay, khi nhap hoc vao truong, tat ca SV deu co giay kham suc khoe chung nhan du dieu kien hoc tap theo qui dinh.

* Em da nop ho so DKDT roi, vay co doi lai duoc khong?

- Theo quy dinh con hon 10 ngay nua moi het thoi gian nhan ho so. Em co the den truong truc tiep nop ho so. Thoi gian: 11-4-2005 den 17-04-2005.

* Mot HS lop 12A10, truong THPT Ngo Quyen: Co the cung mot luc nop hai ho so vao DH Luat ma khong can ghi vaomuc so 16 khong? Con mot ho so ghi DH Luat nhung ghi them vao muc so 16 vao mot truong CD co xet tuyen co duoc khong?

- Thay Le Van Hien: Ban co the nop mot luc hai ho so de du thi, nhung voi dieu kien la hai khoi thi khac nhau. Truong DH Luat TP.HCM co to chuc thi, nen ban chi can lam mot bo ho so va ghi day du o muc so 2 la duoc, muc so 16 bo trong va khong nen thi vao. Ban muon nguyen vong 2 vao mot truong CD xet tuyen thi ban phai cho sau ngay 25-8 moi co the nop nguyen vong 2 vao cac truong CD xet tuyen.

* Luu Thuy Trang (12A1, THPT Chu Van An, Bien Hoa): Diem trung tuyen vao truong DH Luat TP.HCM duoc quy dinh theo tung khoa thi hay lay diem thi tu cao xuong thap cua tat ca cac thi sinh thi vao truong. He Trung hoc cua truong xet tuyen theo hinh thuc thi tuyen hay lay diem ke can DH. Truong co dao tao lien thong tu Trung hoc len DH khong? Qua tim hieu em duoc biet tat ca cac SV cua khoa deu duoc dao tao chung mot chuong trinh va sau khi tot nghiep la cu nhan luat khong phan chia nganh dung khong?

- Thay Le Van Hien: Truong xet tuyen theo mot chuan, lay tu cao xuong thap cho den het chi tieu. He trung cap cua truong thi rieng, doi tuong du thi la nhung nguoi dang cong tac tai cac xa phuong thi tran (khong lay diem ke can DH). Truong khong dao tao lien thong tu trung hoc len DH.

SV tot nghiep DH Luat duoc cap bang cu nhan luat (khong ghi ten chuyen nganh tren tam bang).

* Khoa Anh van cua truong DH Nong Lam ngoai viec thi tuyen khoi D1 thi con yeu cau nop them bang cap ve Anh van nao khac khong? Chuong trinh dao tao keo dai may nam?

- Co Le Thi Kim Hoan: Nganh Anh van cua DHNL tuyen sinh khoi D1, thi sinh chi can dat diem chuan la trung tuyen, khong can bang Anh van khac. Tuy nhien diem chuan cua nganh nay mon tieng Anh duoc nhan he so 2.

Chuong trinh dao tao keo dai 4 nam. SV nganh cu nhan Anh van duoc trang bi cac kien thuc, phuong phap day va hoc tieng Anh. Tu nam thu 3 se dinh huong theo 2 chuyen nganh: giang day tieng va quan ly.

Ban muon biet chi tiet ve chuong trinh tung mon hoc xin moi lien lac voi phong dao tao DHNL hoac khoa ngoai ngu DHNL. Xin luu y rang hau het cac mon hoc trong tung nganh cu nhan Anh van deu duoc giang day bang tieng Anh.

* Mot HS Truong THPT Ngo Quyen, Bien Hoa: Em duoc biet nganh bao quan va che bien nong san thuc pham cua DH Nong lam TP.HCM co hai khoi A va B.Vay em muon hoi khoi A va B hoc co giong nhau khong? Neu em thi khoi A thi sau nay em kiem viec lam de dang khong?

- Co Le Thi Kim Hoan: Nganh nay tuyen sinh ca hai khoi A va B, co nghia la thi sinh thi khoi nao neu trung tuyen thi deu duoc vao hoc chung mot nganh, khi vao hoc thi hoc chung mot chuong trinh khong phan biet thi sinh thi khoi nao.

* Ngo Thi Mai (12A1, THPT Ngo Quyen, Bien Hoa): Toi muon biet ro hon ve nganh duoc thu y cua DH Nong lam TP.HCM. Diem chuan 2004 va chi tieu 2005? Hoc nganh nay thi tuong lai co phu hop voi xu the phat trien voi dat nuoc?

- Co Le Thi Kim Hoan: Nganh duoc thu y diem chuan nam 2004 khoi A la 15 diem, khoi B la 19 diem. Nganh duoc thu y co chi tieu tuyen 2005 la 60, nganh duoc thu y la mot chuyen nganh cua bac si thu y.

Dung 17 gio, chuong trinh truyen hinh truc tiep tren Dai phat thanh va truyen hinh Dong Nai ket thuc, va tai Hoi truong buoi tu van van tiep tuc tiep dien voi su tu van truc tiep cua cac thay co trong ban tu van tuyen sinh.

Nhom PV TUOI TRE

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Tư vấn trực tuyến

Comment :Tu van tuyen sinh tai Dong Nai
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tu van tuyen sinh tai Dong Nai bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tu van tuyen sinh tai Dong Nai ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tu van tuyen sinh tai Dong Nai ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Publications International, in Dong Nai
University Business, Bien Hoa, Vietnam National University Ho, Ms. Le Thi Kim Hoan, University of Law, as Hung, Department of Education and Training, Business Administration, Dong Nai Television, programs create, Dong Nai, training rooms, work, how, records, children
27-3 pm on 1430 hrs, members representing QG City University, City University of Agriculture and Forestry, HCMC University of Law, University of Economic City, Lac Hong, Department of Education and Training Dong Nai has also attended the recruitment consultants in Dong Nai. This is due to report TS program ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tư vấn tuyển sinh tại Đồng Nai

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tư vấn tuyển sinh tại Đồng Nai bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tu van tuyen sinh tai Dong Nai

Nhan xet, hay lien he ve tin Tu van tuyen sinh tai Dong Nai co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tu van tuyen sinh tai Dong Nai de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hop thu tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hop thu tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0