Truong nao tuyen thi sinh bi khiem thi

Truong nao tuyen thi sinh bi khiem thi

Tags: DH Ngoai, Ha Noi, DH Thuy, Bo GD, nhu the nao, co ket qua, bat buoc phai, ho so, tuyen sinh, vao truong, khiem thi, thi sinh, du thi, em, xet
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Truong nao tuyen thi sinh bi khiem thi
Anh: Huu Nghi

Truong nao tuyen sinh thi sinh bi khiem thi? Ghi ho so nhu the nao? Du thi hai khoi co duoc khong? Bao nhieu diem thi do tot nghiep THPT? Thong tin truong DH Thuy loi?...

Hoi: Em muon hoi la nguoi khiem thi co duoc phep thi Dai hoc he chinh quy khong? va duoc dang ky nhung khoa nao? Hien em dang hoc lop 12 o Hai Phong, trong lop chi co minh em la nguoi khiem thi. Em rat tha thiet duoc thi vao khoa Tam ly cua truong DH Quoc gia Ha Noi nhung khong ro khoa do co tuyen sinh nguoi khiem thi vao he chinh quy hay khong?

Em cung khong biet nhung truong nao tuyen sinh nguoi khiem thi de lam ho so du thi. Neu duoc ban tuyen sinh co the chi giup em thu tuc nop ho so thi DH cua nguoi khiem thi duoc khong? Em rat mong nhan duoc su giup do cua ban tuyen sinh.

+ Tra loi:

Hien tai chua co quy che tuyen sinh nao danh cho nguoi bi khiem thi. Hien nay so truong tuyen thi sinh bi khiem thi la rat han che. Truoc mat Ban tu van chi biet chac chan co truong DH Hue tuyen sinh chinh quy he DH danh cho nguoi khiem thi.

Ban tu van da lien he voi Truong DH Khoa hoc xa hoi va Nhan van thuoc DH Quoc gia Ha Noi dao tao chuyen nganh Tam ly thi duoc biet truong khong tuyen sinh he chinh quy nganh nay doi voi thi sinh bi khiem thi ma chi tuyen sinh o he tai chuc.

Thu tuc du thi danh cho nguoi bi khiem thi se do cac truong quyet dinh vi vay em phai lien he truc tiep voi cac truong de duoc ho tro thong tin tot hon.

Hoi: Noi em sinh bay gio thuoc dia phuong khac, vay trong ho so em phai ghi noi sinh la thuoc dia phuong hien nay hay truoc kia? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em nen ghi noi sinh trung voi hoc ba va giay khai sinh goc de tranh viec rac roi sau nay.

Hoi: Em dang la hoc sinh lop 12, nha em o Viet Tri - Phu Tho. Nam nay em thi DH, em muon gui ho so DKDT vao truong DH Quy Nhon. Ban tu van cho em hoi noi nop ho so DKDT va ma don vi DKDT ghi nhu the nao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em dang la hoc sinh lop 12 nen ho so DKDT bat buoc phai nop tai truong THPT em dang theo hoc. Ma don vi dang ki du thi cua truong em nen lien he truc tiep voi thay co trong truong de duoc ho tro.

Hoi: Trong cuon “Nhung dieu can biet” co ghi truong Dai hoc Ngoai Thuong co xet tuyen he cao dang, nhung em lai khong thay ten truong trong danh sach nhung truong chi xet tuyen, vay day co phai la xet tuyen nguyen vong 2?

Neu em nop 2 ho so cung co muc 2 dang ki du thi vao mot truong, nhung mot ho so chi ghi muc 2 khong ghi muc 3, con mot ho so ghi them muc 3 la 1 truong khac chi xet tuyen, em co duoc nop ca 2 ho so do khong?

Neu em chi nop ho so ma co ghi them muc 3 o tren, trong truong hop em thua diem hoac du diem vao truong da dang ki du thi o muc 2 , thi co duoc vao hoc truong nay khong (du khi ghi phieu ko duoc ghi ma nganh o muc 2 vi da ghi o muc 3) hay bat buoc phai vao truong chi xet tuyen ghi o muc 3? Nhung truong chi xet tuyen se xet tuyen theo hinh thuc cu the nao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Do truong DH Ngoai thuong la mot truong to chuc thi nhung truong dao tao hai he gom: He DH va He CD nen trong danh sach 71 truong DH, CD khong to chuc thi khong co ten truong DH ngoai thuong. He CD cua truong DH Ngoai thuong chinh la NV2.

Em nen luu y: Neu em su dung muc 3 thi NV1 cua em chinh la truong khong to chuc thi. Do do cho du em co du diem vao truong minh DKDT “nho” thi em cung khong duoc phep xet tuyen vao truong.

Nhung truong chi xet tuyen la nhung truong khong to chuc thi hoac he CD cua cua cac truong to chuc thi nhung khong thi tuyen he CD lay ket qua tuyen sinh DH cua nhung thi sinh tham du ki tuyen sinh DH de lay du chi tieu vao truong.

Qua trinh xet tuyen phai dam bao nguyen tac: Thi sinh tham gia xet tuyen phai co tong diem 3 mon du thi bang tu muc san DH (hoac CD) do Bo GD-DT quy dinh tro len. Sau khi nhan ho so dang ki xet tuyen NV2( NV3) cua thi sinh truong se lay diem tu cao xuong thap cho den luc du chi tieu. Muc diem thap nhat de co the trung tuyen vao truong goi la diem san.

Hoi: Em la hoc sinh da tot nghiep THPT nam 2006 va co dang ky du thi DH. Nam 2006 dia chi cua truong em la xa Co Bi - Huyen Gia Lam - Ha Noi nhung den nam nay thi trong cac dia chi cua ma truong THPT thi lai khong co ma no da thay doi. Vay em phai dien ho so DKDT nhu the nao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em nen ghi theo ma truong THPT theo ma moi ma Bo GD-DT quy dinh Viec thay doi nay vu DH da co cong van sua doi, bo xung ma truong THPT, don vi DKDT... em co the tham khao tai trang: www.hed.edu.vn

Hoi: Trong dot thi tot nghiep THPT hoc sinh phai dat diem o cac mon nhu the nao thi dat?

Em dang lam ho so de du thi DH nhung khong biet co the dang ky bao nhieu nguyen vong va khai vao ho so nhu the nao? Lieu co the dang ky bao nhieu nguyen vong trong dot thi CD? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Ki thi tot nghiep nam nay thi 6 mon do do em phai co diem tong 6 mon thi tu 30 diem tro len va khong co diem nao 0 diem thi moi do tot nghiep.

Em chi co the dang ki duy nhat mot nguyen vong, sau khi co ket qua tuyen sinh em se co quyen dang ki them 2 nguyen vong.

Cach thuc lam ho so em nen tham khao ban be hoac nho thay co huong dan.

Thi cao dang chi chung de va chung thoi gian khong xet tuyen chung nen trong dot thi CD em chi co duy nhat mot nguyen vong.

Hoi: Em nam nay hoc lop 12 du dinh thi vao DH Hoa Sen nganh 102 (mang may tinh) duoc biet nganh tuyen sinh o 2 khoi la A va D1 vay em co duoc quyen thi vao ca 2 khoi cung mot nganh va mot truong khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Do hai khoi thi to chuc o hai dot thi khac nhau nen em hoan toan duoc phep DKDT vao hai khoi thi cua mot nganh cua truong.

Hoi: Cho em hoi DH Ngoai thuong co xet tuyen theo hinh thuc lay diem chung vao truong khong? Neu em thi vao truong DH Ngoai thuong Ha Noi ma khong du diem vao nganh minh dang ki (nhung du diem vao truong) thi em co duoc chuyen sang nganh khac khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

DH Ngoai thuong se tuyen vao truong theo hinh thuc xac dinh theo tung ma nganh DKDT ket hop voi diem san vao truong theo tung khoi thi.

Neu thi sinh trung tuyen vao truong theo tung khoi thi nhung khong du diem tuyen vao nganh da DKDT ban dau thi duoc dang ki chuyen sang cac nganh khac cung khoi thi con chi tieu.

Hoi: Em muon thi vao truong DH Dan lap Van Hien nhung em chua muon dang ki bay gio co duoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Truong DH Dan lap Van Hien khong to chuc thi tuyen ma chi xet tuyen nen em hoan toan co the dang ki nguyen vong cua minh vao truong sau khi co ket qua tuyen sinh DH (NV2, NV3).

Tuy nhien de lam duoc dieu nay em bat buoc phai tham du ki thi tuyen sinh DH, CD o mot truong DH nao do de co ket qua tuyen sinh cao hon diem san cua Bo GD-DT.

Hoi: Em dang muon nop ho so thi vao Hoc vien Quan y he dan su vay em co can den cac co quan cong an de kham so tuyen va lam ho so o do hay khong? Tuoi quy dinh thi vao truong la bao nhieu?( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Hoc vien Quan y thuoc khoi truong quan doi, em phai tham gia kham so tuyen tai uy ban quan su huyen hoac tinh chu khong phai la den cac co quan cong an. Sau khi qua vong so tuyen em se duoc nhung nguoi chuc trach o day huong dan lam ho so DKDT.

Theo quy dinh moi thi do tuoi du thi vao cac truong khoi quan doi la tu 17- 21.

Hoi: Toi dang du dinh thi DH Thuy loi hoc tai Ha Noi nhung khong biet diem chuan nam 2006 cua truong nhu the nao? Nha truong phan khoa luon ngay khi tuyen sinh hay lay diem chuan vao truong sau do phan khoa? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Diem chuan nam 2006 cua truong DH Thuy loi: Cong trinh thuy loi, Thuy van Moi truong, May xay dung va Thiet bi thuy loi, Tin hoc, Ky thuat xay dung cong trinh la 22; Thuy nong - cai tao dat, Cong trinh thuy dien 24; Ky thuat co so ha tang 23; Kinh te thuy loi 22,5.

Truong DH Thuy loi se xet tuyen theo diem chuan vao truong va diem xet tuyen theo nganh.

Neu ban trung tuyen xet tuyen theo nganh se duoc phan khoa ngay. Neu ban trung tuyen theo diem chuan vao truong se duoc phan khoa sau.

Ban Tu van Tuyen sinh

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: DH Ngoai, Ha Noi, DH Thuy, Bo GD, nhu the nao, co ket qua, bat buoc phai, ho so, tuyen sinh, vao truong, khiem thi, thi sinh, du thi, em, xet

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Trường nào tuyển thí sinh bị khiếm thị?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Trường nào tuyển thí sinh bị khiếm thị? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Truong nao tuyen thi sinh bi khiem thi

Nhan xet, hay lien he ve tin Truong nao tuyen thi sinh bi khiem thi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Truong nao tuyen thi sinh bi khiem thi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0