Trung tuyen NV1 co duoc rut ket qua thi xet tuyen vao truong khacTrung tuyen NV1 co duoc rut ket qua thi xet tuyen sang truong khac? Khong du diem vao nganh dang ky co duoc chuyen sang nganh khac khong? Bao gio co giay bao diem? Co duoc bao luu ket qua thi dai hoc? Bo doi di thi co duoc cong diem uu tien?

Nam nay em thi Dai hoc khoi A duoc 7 diem, khoi B duoc 7,5 diem, Cao Dang, khoi A duoc 12 diem, va da trung tuyen NV1 cua truong he Cao Dang, xin hoi la em co duoc quyen rut ket qua thi Cao Dang de xet tuyen vao truong khac, co cung khoi thi duoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Neu em da trung tuyen NV1 roi thi khong duoc xet tuyen sang truong khac, do la quy dinh cua Bo GD-DT.

Em dang ky truong DH Cong nghiep TP.HCM. Em dang ky thi nganh Cong nghe ky thuat oto nhung khong du diem. Tuy nhien, o truong DH CN TP.HCM lay nguyen vong 2 nhung nganh khac bang diem cua em. Vay em co duoc chuyen nganh khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em duoc chuyen sang nganh khac cua truong cung khoi thi bang diem cua em. Em lien he voi phong dao tao cua nha truong de duoc chuyen.

Em thi vao truong CD Xay dung cong trinh do thi duoc 15,5, dau vao khoa lay 11,5. Em muon hoi la gio em muon chuyen sang khoa cong nghe ki thuat xay dung (14 diem) thi phai lam sao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em nen lien he truc tiep voi phong dao tao cua nha truong de duoc huong dan.

Vua qua em co thi 2 truong Dai hoc, mot truong thi dat tren diem chuan cua truong 1 diem mot truong dat tren diem san nhung khong do. Cho em hoi la den bao gio thi cac truong gui giay bao trung tuyen va giay bao diem ve nha? Co phai nha truong gui giay bao trung tuyen ve tan nha em, con truong se gui giay bao diem ve truong pho thong em tung hoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Nha truong se gui giay bao trung tuyen va giay bao diem theo phong bi co de dia chi ma em da nop trong ho so D KDT.

Em nam nay du thi vao truong DH Cong Doan nganh Tai Chinh Ngan hang, nhung em khong du diem nganh nay, chi du diem vao nganh Quan tri kinh doanh, vay em co duoc trung tuyen vao nganh do khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Nam nay, Truong Dai hoc Cong doan chi danh 250 chi tieu xet nguyen vong 2 (NV2) cho 2 nganh: Bao ho Lao dong (khoi A, A1) va Xa hoi hoc (khoi C, D1), khong xet tuyen NV2 nganh Quan tri kinh doanh. Do vay, em khong duoc xet tuyen sang nganh Quan tri kinh doanh. Tuy nhien, em co the lien he voi phong dao tao cua nha truong xem xet truong hop cua em.

Em du diem vao truong nhung khong du diem vao nganh. Vay em co nhan duoc giay bao diem khong? Em co duoc dang ky nguyen vong vao truong khac khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Neu em du diem san vao truong thi nha truong se gui giay bao trung tuyen cho em. Sau do, em se duoc lua chon nganh hoc phu hop voi muc diem cua em de dang ky. Trung tuyen NV1 thi em khong duoc dang ky nguyen vong vao truong khac.

Em la thi sinh du thi vao truong DH Tai nguyen va Moi truong HN khoi A nhung em khong trung tuyen. Va em da du thi vao truong HV Thanh thieu nien Viet Nam khoi D1 voi so diem la 15,5 nhung truong HV Thanh thieu nien Viet Nam khong to chuc thi nen em da muon truong DH Ha Noi de du thi.

Neu truong DH Tai nguyen va Moi truong con chi tieu, em co duoc lay diem khoi D1 nay xet sang truong DH Tai nguyen va Moi truong khoa Quan li dat dai khoi D1 co duoc khong>. Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Neu em da trung tuyen vao Hoc vien Thanh thieu nien Viet Nam thi em khong duoc xet tuyen sang truong khac. Trong truong hop em khong trung tuyen NV1 thi em duoc tham gia xet tuyen.

Em do vao 1 nganh cua DH Su pham HN. Sau khi vao truong em co duoc chuyen sang nganh khac co cung diem chuan khong. Va neu co thi thu tuc nhu the nao?( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em lien he voi phong dao tao cua truong de duoc giai dap.

Nam nay em thi dai hoc, em chi du diem san. Em muon hoi la em hoc truong cao dang, nam sau em muon thi lai dai hoc co can phai bao luu de thi lai khong. Neu khong thi can nhung thu tuc gi. Em muon hoi truong CD Cong nghe giao thong van tai nam nay khoa cong nghe cong trinh nganh xay dung cau duong lay bao nhieu diem ?( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Neu em muon bao luu ket qua thi dai hoc thi phai co ly do chinh dang va duoc xac nhan cua chinh quyen dia phuong va duoc su dong y cua nha truong. Em can lien he voi nha truong de duoc giai dap. De biet diem chuan cua truong CD Cong nghe giao thong van tai em vao trang web cua truong de xem chi tiet.

Em thi DH Mo nhung truong do khong to chuc thi em phai thi nho truong DH Cong nghiep Viet tri. Em thi khoi D1 duoc 19 diem gio em muon chuyen sang truong khac co duoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Neu em da trung tuyen NV1 vao DH Mo thi khong duoc xet tuyen sang truong khac.

Em dang trong quan doi, nam nay em duoc don vi cu di du thi tuyen sinh dai hoc nam 2012, em duoc cong 1 diem uu tien.Vay cho em hoi neu em muon xet nguyen vong truong ngoai quan doi thi co duoc huong diem uu tien do khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em duoc quyen huong uu tien do.

Nam nay em thi vao Hoc vien Quan su, he dan su nganh Cong nghe thong tin, em thieu 0,5 diem, nhung em du diem vao nganh khac. Em co duoc giu lai truong de hoc nganh khac cung khoi A thap diem hon khong? Hay em duoc cap giay chung nhan ket qua thi va xet tuyen NV2 va truong khac? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em thi he dan su thi chi duoc xet tuyen vao he dan su cua truong. Tuy nhien, neu he dan su cua truong xet tuyen NV2 va thong bao muc diem xet tuyen bang diem cua em thi em duoc xet tuyen vao con khong em duoc truong cap giay chung nhan ket qua thi de xet tuyen sang truong khac.

Nam nay em thi vao truong Dai hoc Khoa hoc xa hoi va Nhan van, khoa Bao chi nhung biet diem san cua khoa la 22 diem ma em thi chi co 20 diem va duoc cong 1,5 diem khu vuc, thieu mat nua diem khong do duoc vao nganh nay. Em muon hoc mot trong cac nganh khac cua truuong thi phai lam the nao? Hoac mot so truong DH o Ha Noi nhu DH Su pham lieu co du dieu kien de vao hoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em xet tuyen vao nganh hoc khac trong truong voi dieu kien nganh do xet tuyen NV2 phu hop voi muc diem cua em. Neu em khong trung tuyen NV2 vao truong thi em duoc nha truong cap giay chung nhan ket qua thi de xet tuyen sang truong khac. Thong tin xet tuyen cua cac truong, em can theo doi tren cac phuong tien thong tin dai chung va trang web cua truong ma em muon xet tuyen.

VietBao.vn (Theo Dan Tri)
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2015: Sơ tuyển học bạ, kiểm tra riêng

Không chỉ sơ tuyển học bạ, hạnh kiểm để chọn lọc đầu vào, nhiều trường đại học đưa ra cách kiểm tra riêng, cách tính điểm riêng từng môn thi nên thí sinh cần phải nắm rõ để có quyết định đúng đắn khi nộp hồ sơ xét tuyển.

Tuyển sinh 2015: Nhiều phương thức tuyển nhưng vẫn lo thí sinh “ảo”

Đầu năm 2015, thêm nhiều trường đại học, cao đẳng công bố Đề án tuyển sinh riêng. Hầu hết các trường đều xét tuyển theo 2 phương thức là sử dụng kết quả thi THPT quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả quá trình học tập THPT. Mặc dù rộng cửa xét tuyển nhưng các trường vẫn lo thí sinh “ảo”.

Tuyển sinh 2015: Các trường bối rối, Bộ vẫn đang bàn

Khi thông tin “rò rỉ” ra ngoài với các dự báo 6 hay 9 nguyện vọng, bao nhiêu giấy chứng nhận kết quả thi cho mỗi thí sinh, các nhà tuyển sinh không khỏi bối rối về mùa tuyển sinh 2015. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga nói Bộ vẫn đang bàn thảo.

Quy định thi đại học và xét tốt nghiệp 2015

Bộ GD&ĐT tổ chức xây dựng đề thi với định dạng tương tự đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 theo hướng đánh giá năng lực người học ở cả 4 mức độ.

Tìm hiểu: Viet Nam, DH Tai, Cao Dang, quan tri kinh doanh, cap giay chung nhan, phong dao tao, truong dai hoc, thanh thieu nien, co duoc, trung tuyen, vao truong, ket qua, du diem, giay bao, em

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Trúng tuyển NV1 có được rút kết quả thi xét tuyển vào trường khác

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Trúng tuyển NV1 có được rút kết quả thi xét tuyển vào trường khác bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Trung tuyen NV1 co duoc rut ket qua thi xet tuyen vao truong khac

Nhan xet, hay lien he ve tin Trung tuyen NV1 co duoc rut ket qua thi xet tuyen vao truong khac co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Trung tuyen NV1 co duoc rut ket qua thi xet tuyen vao truong khac de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hop thu tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hop thu tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0