Toan canh 177 truong tuyen sinh lop 10 o TPHCM

Toan canh 177 truong tuyen sinh lop 10 o TPHCM

Tags: TT GDTX Q, TH KT, Go Vap, Phu Nhuan, Tan Phu, Binh Thanh, THPT chuyen Le Hong Phong, giao duc thuong xuyen, Co khi che tao, hoc phi, tieng Anh, tang cuong, bo tuc, tin hoc, lop 10, 2
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>PHHS tim hieu ve cac truong THPT truoc khi dang ky nguyen vong lop 10 (Anh chup tai Truong THPT chuyen Le Hong Phong - TPHCM ). Anh: H. LAN
Truong cong lap hoc 2 buoi/ngay thu them hoc phi 50.000 dong/thang; truong co chuong trinh tang cuong tieng Anh thu them hoc phi 70.000 dong/thang. He dan lap, tu thuc: Hoc phi thoa thuan giua phu huynh va nha truong. He giao duc thuong xuyen va bo tuc van hoa: Hoc phi 65.000 dong/thang

So GD-DT TPHCM vua cong bo chi tiet thong tin 177 truong THPT cong lap, cong lap tu chu tai chinh, trung tam giao duc thuong xuyen va bo tuc van hoa co tuyen hoc sinh lop 10 nam hoc 2007-2008. Theo de nghi cua ban doc, Bao Nguoi Lao Dong gioi thieu tom luoc ve cac truong nay nham giup phu huynh de dang khi dang ky nguyen vong.

He truong cong lap: Hoc phi 30.000 dong/thang (noi thanh), 25.000 dong/thang (ngoai thanh)

Q.1: THPT Bui Thi Xuan: hoc 2 buoi/ngay, tang cuong tieng Anh; THPT Tran Dai Nghia: Truong chuyen, 2 buoi/ngay; THPT Trung Vuong: 2 buoi/ngay, tang cuong tieng Anh; THPT Nang khieu TDTT: Thuoc So TDTT. Q.2: THPT Giong Ong To: tang cuong tieng Anh; THPT Thu Thiem. Q.3: THPT Nguyen Thi Minh Khai: 2 buoi/ngay, thu kich cau 15.000 dong/thang; tang cuong tieng Phap, tieng Anh; THPT Le Thi Hong Gam: thu kich cau 20.000 dong/thang. Q.4: THPT Nguyen Trai: 2 buoi/ngay; THPT Nguyen Huu Tho. Q.5: THPT Hung Vuong: tang cuong tieng Anh; THPT Le Hong Phong: Truong chuyen; PT Nang Khieu: Truc thuoc DH Quoc gia TPHCM, tuyen sinh rieng; Trung hoc Thuc hanh DHSP. Q.6: THPT Mac Dinh Chi: tang cuong tieng Anh; THPT Binh Phu: 2 buoi/ngay. Q.7: THPT Le Thanh Ton; THPT Ngo Quyen: 2 buoi/ngay, tang cuong tieng Anh; THPT Tan Phong. Q.8: THPT Luong Van Can; THPT Ngo Gia Tu; THPT Ta Quang Buu: 2 buoi/ngay; THPT Nguyen Thi Dinh: chuyen TDTT: 2 buoi/ngay. Q.9: THPT Nguyen Hue; THPT Phuoc Long: 2 buoi/ngay; THPT Long Truong: 2 buoi/ngay. Q.10: THPT Nguyen Du: 2 buoi/ngay, tang cuong tieng Anh; THPT Nguyen Khuyen: tang cuong tieng Anh. Q.11: THPT Nguyen Hien: 2 buoi/ngay; tang cuong tieng Anh; THPT Luong The Vinh. Q.12: THPT Thanh Loc; THPT Vo Truong Toan: 2 buoi/ngay; THPT Truong Chinh: 2 buoi/ngay. Q. Tan Binh: THPT Nguyen Thuong Hien: 2 buoi/ngay; tang cuong tieng Anh, co them cac lop chuyen; THPT Nguyen Chi Thanh: tang cuong tieng Anh. Q. Tan Phu: THPT Tran Phu; THPT Tan Binh. Q. Binh Thanh: THPT Thanh Da; THPT Gia Dinh: co lop chuyen ly - hoa; tang cuong tieng Anh; THPT Phan Dang Luu: thu kich cau 12.000 dong/thang; tang cuong tieng Anh; day tieng Phap ngoai ngu 2; THPT Vo Thi Sau: thu kich cau: 15.000 dong/thang; tang cuong tieng Anh. Q. Phu Nhuan: THPT Phu Nhuan: tang cuong tieng Anh. Q. Go Vap: THPT Go Vap: 2 buoi/ngay; THPT Nguyen Cong Tru; THPT Tran Hung Dao. Q. Thu Duc: THPT Thu Duc: 2 buoi/ngay; THPT Nguyen Huu Huan: tang cuong tieng Anh; THPT Tam Phu: 2 buoi/ngay; THPT Hiep Binh. H. Cu Chi: THPT An Nhon Tay; THPT Cu Chi; THPT Quang Trung: 2 buoi/ngay; THPT Trung Phu; THPT Trung Lap: 2 buoi/ngay; THPT Phu Hoa: 2 buoi/ngay; THPT Tan Thong Hoi; Thieu Sinh Quan: Truong truc thuoc Bo Tu lenh TP, 2 buoi/ngay, tuyen sinh rieng. H. Hoc Mon: THPT Ly Thuong Kiet; THPT Nguyen Huu Cau: tang cuong tieng Anh; THPT Ba Diem; THPT Nguyen Van Cu; THPT Nguyen Huu Tien: 2 buoi/ngay. H. Binh Chanh: THPT Binh Chanh; THPT Da Phuoc: 2 buoi/ngay; THPT Le Minh Xuan: 2 buoi/ngay. Q. Binh Tan: THPT An Lac: Thu kich cau 5.000 dong/thang; THPT Vinh Loc. H. Nha Be: THPT Long Thoi. H. Can Gio: THPT Binh Khanh: 2 buoi/ngay; THPT Can Thanh: 2 buoi/ngay.

He cong lap tu chu tai chinh: Hoc phi: 110.000 dong/thang

Truong THPT Nam Sai Gon (Q.7): hoc phi 600.000 dong/thang; THPT Quoc te Viet Uc: Lien ket dao tao, hoc phi 600 USD/thang; THPT Le Quy Don: Phuong thuc dao tao quoc te, hoc phi 800.000 dong/thang.

Q.1: THPT Thalmann; THPT Luong The Vinh: 2 buoi/ngay, tang cuong tieng Anh, thu kich cau 120.000 dong/thang. Q.3: THPT Marie Curie: tang cuong tieng Anh, Phap; THPT Nguyen Thi Dieu: tang cuong tieng Anh. Q.5: THPT Tran Khai Nguyen; THPT Tran Huu Trang. Q.10: THPT Nguyen An Ninh; THPT Dien Hong; THPT Suong Nguyet Anh. Q. 11: THPT Nam Ky Khoi Nghia: tang cuong tieng Anh. Q. Tan Binh: THPT Nguyen Thai Binh; THPT Ly Tu Trong: thu kich cau: 40.000 dong/thang. Q. Tan Phu: THPT Tay Thanh. Q. Binh Thanh: THPT Hoang Hoa Tham. Q. Phu Nhuan: THPT Han Thuyen. Q. Go Vap: THPT Nguyen Trung Truc.

He dan lap, tu thuc: Hoc phi thoa thuan giua phu huynh va nha truong

Q.1: THPT Dang Khoa; THPT Quoc te Horizon; THPT Dan lap My. Q.3: THPT Nguyen Binh Khiem; THPT Huynh Thuc Khang; THPT Uc Chau; THPT Bac My; THPT A Chau. Q.5: THPT An Dong; THPT Thang Long; THPT Khai Tri. Q.6: THPT Phan Boi Chau. Q.8: THPT Nam My. Q.9: THPT Ngo Thoi Nhiem. Q.10: THPT Nhan Tri; THPT Van Hanh; THPT Duy Tan.

Q.11: THPT Quoc te APU. Q. Tan Binh: THPT Nguyen Khuyen; THPT Truong Vinh Ky; THPT Thai Binh; THPT Thanh Binh; THPT Hoa Binh; THPT Viet Thanh; THPT Nguyen Trai. Q. Tan Phu: THPT Nhan Van; THPT Tri Duc; THPT Quoc van Sai Gon. Q. Binh Thanh: THPT Hung Dao; THPT Dong Do; THPT Thai Binh Duong; THPT Hong Duc; THPT Phan Huy Ich; Q. Phu Nhuan: THPT Quoc Te; THPT Hong Ha. Q. Go Vap: THPT Hermann Gmeiner; THPT Bac Son; THPT Pham Ngu Lao. Q. Binh Tan: THPT Phan Chau Trinh; THPT Ngoi Sao.

He giao duc thuong xuyen (GDTX) va Bo tuc van hoa (BTVH): hoc phi 65.000 dong/thang

Q.1: TT GDTX Q.1; BTVH Thanh doan; he BTVH cua CD KT Cao Thang. TT GDTX Q.2. Q.3: TT GDTX Q.3; Phan hieu BTVH Le Thi Hong Gam; TH Giao thong Cong chanh: Sua chua may vi tinh, sua chua khai thac thiet bi co khi (o to), dien CN va dan dung, thi cong nen mong cau duong bo, quan ly doanh nghiep van tai, tin hoc ung dung cong nghe du lieu, ke toan GTVT. Co day bo tuc trung hoc. Hoc phi theo khung quy dinh. TT GDTX Q.4. TT GDTX Q.5. Q.6: TT GDTX Q6; He BTVH cua TH KT - NV Phu Lam; TH KT - NV Phu Lam: Tin hoc, dien tu, dien lanh, dien CN va dan dung. Co khi che tao, sua chua khai thac thiet bi co khi o to. May va thiet ke thoi trang, hach toan va ke toan. Co day bo tuc trung hoc. Hoc phi theo khung quy dinh. Q.7: TT GDTX Q7; THKT - NV Nguyen Huu Canh: Co khi che tao dien CN - dan dung. May lanh, dieu hoa khong khi. Tin hoc, ke toan. Thiet ke thoi trang. Tin hoc ung dung. Dien tu CN. Co dien tu. Co khi dong luc. QLBD thiet bi CN. Day BTVH hoc phi theo khung quy dinh. Q.8: TT GDTX Q.8; he BTVH cua TH KT - NV Nam Sai Gon; TH KT - NV Nam Sai Gon: Tin hoc, Tin hoc ke toan, cong nghe may, ke toan doanh nghiep san xuat, dien tu, thoi trang, ho tro PC va mang, day bo tuc theo khung quy dinh. TT GDTX Q.9. TT GDTX Q.10. Q.11: TT GDTX Q.11; He BTVH cua CD Hai Quan. TT GDTX Q.12. Q. Tan Binh: TT GDTX Q. Tan Binh; he BTVH cua Truong THPT Ly Tu Trong; CD Ky thuat Ly Tu Trong: Dien tu, dien cong nghiep va dan dung, dien lanh, sua chua khai thac thiet bi co khi, co khi che tao, tin hoc, ky thuat may. Day bo tuc trung hoc, hoc phi theo khung quy dinh. Q. Tan Phu: TT GD TX Q. Tan Phu; He Bo tuc van hoa cua Truong THPT Tran Phu. Q. Binh Thanh: TT GDTX Q. Binh Thanh; he BTVH cua Truong THPT Thanh Da; BTVH Ton Duc Thang. Q. Phu Nhuan: TT GDTX Q. Phu Nhuan; he BTVH cua DH Ngoai thuong; TH tu thuc KT-KT Tay Nam A: Tin hoc, hach toan ke toan, che bien va bao quan thuc pham, du lich, thu ky van phong, tai chinh tien te, my thuat cong nghiep, quan ly cong trinh do thi, quan tri doanh nghiep san xuat. Co day bo tuc trung hoc. Hoc phi thoa thuan. Q. Go Vap: TT GDTX Q. Go Vap; he BTVH Truong THPT Go Vap; he BTVH Truong THPT Nguyen Trung Truc; he BTVH cua Truong DH Cong nghiep. Q. Thu Duc: TT GDTX Q.Thu Duc: hoc phi 45.000 dong/thang; he BTVH cua truong TH KT-NV Thu Duc: hoc phi 45.000 dong/thang; truong TH KT-NV Thu Duc. H. Cu Chi: TT GDTX huyen Cu Chi; TH KTKT-NV Tay Sai Gon: Ky thuat vien thong, hach toan ke toan, KT cong nghe may va thoi trang, Doanh thac buu chinh vien thong, tai chinh tien te, tin hoc, du lich, nghiep vu kinh doanh. Day bo tuc trung hoc. Hoc phi thoa thuan. TT GDTX H. Hoc Mon. TT GDTX Q. Binh Tan: Hoc phi 45.000 dong/thang. TT GDTX H. Nha Be: Hoc phi 45.000 dong/thang. TT GDTX H. Can Gio: Hoc phi 45.000 dong/thang.

HUY LAN tong hop

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: TT GDTX Q, TH KT, Go Vap, Phu Nhuan, Tan Phu, Binh Thanh, THPT chuyen Le Hong Phong, giao duc thuong xuyen, Co khi che tao, hoc phi, tieng Anh, tang cuong, bo tuc, tin hoc, lop 10, 2

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Toàn cảnh 177 trường tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Toàn cảnh 177 trường tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Toan canh 177 truong tuyen sinh lop 10 o TPHCM

Nhan xet, hay lien he ve tin Toan canh 177 truong tuyen sinh lop 10 o TPHCM co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Toan canh 177 truong tuyen sinh lop 10 o TPHCM de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0