Rong cua cho thi sinh truot nguyen vong 1

Rong cua cho thi sinh truot nguyen vong 1

Tags: Ha Noi, Truong DH Su, Bo GD, dam bao chat luong, qua duong buu dien, thi sinh trung tuyen, giay chung nhan, ve so luong, co ke hoach, nguyen vong, chi tieu, ho so, du kien, cong nghe, nam nay, xet
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Den thoi diem nay, hau het cac truong DH, CD da cong bo diem thi tuyen sinh. Nhan dinh ve so luong thi sinh trung tuyen vao truong so voi chi tieu con thieu va dam bao chat luong dau vao, nhieu truong da co ke hoach xet tuyen nguyen vong tiep theo.

Rong cua cho thi sinh truot nguyen vong 1
Thi sinh du thi dai hoc nam 2012. Hien cac truong co hang nghin chi tieu bo sung cho thi sinh truot nguyen vong 1.
 
Du kien hang nghin chi tieu tiep theo cho thi sinh

Hoc vien Cong nghe Buu chinh Vien thong, du kien diem chuan nam nay tuong duong voi nam 2011 khoang tu 16 diem tro len voi he tu tuc hoc phi. Ong Le Huu Lap - Pho Giam doc Hoc vien cho biet, de nang cao chat luong dau vao, Hoc vien danh 50% chi tieu xet tuyen nguyen vong 2. Duoc biet, nam 2012, Hoc vien Cong nghe Buu chinh Vien thong co 2.200 chi tieu dao tao.

Truong DH Ha Noi, nam nay du kien diem chuan cao hon nam truoc co the tang tu 1 – 2 diem nhung truong van danh 200 chi tieu xet tuyen NV tiep theo.

De dam bao chat luong dau vao, Truong DH Cong nghe Giao thong van tai da thong bao xet tuyen bo sung vao he dao tao dai hoc chinh quy nam 2012 cho cac thi sinh co nguyen vong hoc tai truong. Doi tuong xet tuyen: Cac thi sinh du thi dai hoc khoi A theo de thi chung cua Bo GD-DT nam 2012 co tong so diem 3 mon dat tu diem san dai hoc tro len (khong co diem liet).

Theo ong Dinh Thanh Tam, Pho hieu truong Truong DH Tay Bac cho biet: "Du kien truong se lay diem chuan bang diem san cua Bo GD-DT. Ngoai ra truong se tuyen phan lon la cac nguyen vong tiep theo".

Truong DH Kinh doanh va Cong nghe Ha Noi, so thi sinh dat tu 13 diem tro len la hon 2.300, so thi sinh dat tu 14 diem tro len la gan 1.600. Trong khi do, chi tieu vao truong la 4.300. Du kien truong se lay diem thi bang diem san va se xet tuyen nguyen vong tiep theo.

Theo lanh dao truong DH Dien luc, du kien diem chuan nam nay tuong duong voi nam truoc. Nam nay truong danh 10- 15% chi tieu de xet tuyen nguyen vong tiep theo.

Theo ong Trinh Dinh Vinh, Pho hieu truong Truong DH Su pham Ha Noi 2, nam nay diem thi cua truong cao hon nam truoc nhung truong du kien truong se danh 20-30% chi tieu tuyen NV bo sung de bao dam chat luong dau vao.

Theo thong ke diem thi, Truong DH Su pham ky thuat Vinh chi co hon 50 thi sinh dat diem ba mon tu 13 diem tro len trong khi truong co 800 chi tieu DH. Do vay, nha truong thong bao xet tuyen NV2 doi voi ca 9 nganh dao tao DH. Ho so dang ky xet tuyen vao DH, CD gom: Giay chung nhan ket qua thi DH so 2 co dong dau do cua truong du thi. 1 phong bi da dan san tem ghi ro dia chi lien lac cua thi sinh (de Nha truong gui giay bao). Thoi gian nhan ho so dang ky xet tuyen: tu 15/8 den 30/11/2012. Thi sinh nop ho so dang ky xet tuyen qua duong buu dien hoac nop truc tiep tai Truong. Nhan Ho so DKXT tai dia chi: Phong Dao tao - Truong DH Su pham Ky thuat Vinh, phuong Hung Dung, thanh pho Vinh - Nghe An. DT: 0383.833002.

Truong DH Tai chinh - Ngan hang Ha Noi, so thi sinh dat tu 13 diem tro len cho ba mon chi dat duoc 1/2 so chi tieu. Theo do, du kien truong se phai tuyen them khoang 400 thi sinh cho NV bo sung.

Tuong tu, Truong DH Lam nghiep, DH Nong nghiep Ha Noi, DH Vinh, Hoc vien Ky thuat Mat ma, Dieu duong Nam Dinh, DH Cong nghiep Quang Ninh, Cong Doan, DH Cong nghiep Ha Noi, Thai Nguyen, DH Mo Ha Noi… du kien danh nhieu chi tieu xet tuyen NV tiep theo.

Khu vuc phia Nam, theo lanh dao truong DH Can Tho, nam nay nhieu nganh du kien se xet tuyen nguyen vong tiep theo gom: Su pham Vat ly, Su pham Tieng Phap, Khoa hoc May tinh, Truyen thong va mang may tinh, He thong thong tin, Quan ly cong nghiep, Ky thuat co khi, Ky thuat may tinh, Ky thuat dieu khien va tu dong hoa, Lam sinh, Benh hoc thuy san…

Truong DH Nong lam TP.HCM, du kien xet tuyen NV2 cac nganh: nhom nganh Cong nghe ky thuat co khi, Cong nghe che bien lam san, Cong nghe ky thuat nhiet, Lam nghiep, Su pham ky thuat nong nghiep... va cac nganh bac CD.

Truong DH Sai Gon thong bao danh 40 chi tieu nganh Khoa hoc thu vien va 30 chi tieu nganh Giao duc chinh tri de tiep tuc xet tuyen NV2. Voi he cao dang, truong xet tuyen tat ca cac nganh bac CD voi 2.500 chi tieu.
 
Truong DH Cong nghiep TPHCM nam nay co tren 5.200 thi sinh dat 13 diem (chua tinh diem uu tien), trong khi do chi tieu bac DH nam nay la 5.000. Du kien diem chuan nhieu nganh cua truong se tu diem san tro len. Truong du kien xet nguyen vong bo sung cho cac nganh nhu: Cong nghe ky thuat nhiet, Cong nghe ky thuat co dien tu, Cong nghe may, Cong nghe ky thuat dien tu - truyen thong…
 
Hang ngay cac truong cong bo cong khai tren mang ho so DKXT cua thi sinh.
Hang ngay cac truong cong bo cong khai tren mang ho so DKXT cua thi sinh.
 
Ho so xet tuyen nop qua duong buu dien

Theo quy dinh cua Bo GD-DT, cac truong DH, CD se cong bo diem chuan NV1, xet tuyen cac nguyen vong bo sung (NV2, NV3) sau khi co diem san cua Bo. Moi thu tuc, dieu kien xet tuyen cac truong nhan va cong bo cong khai tren trang thong tin dien tu cua truong thong tin ve ho so DKXT cua thi sinh.

Nguyen tac xet tuyen cac truong lay diem tu cao xuong den het chi tieu. Do vay, thi sinh can theo doi chat che thong tin nhan ho so xet tuyen cua cac truong de du doan kha nang do cua minh.
 
Ho so DKXT gom: Giay chung nhan ket qua thi (ban goc hay ban sao co cong chung theo qui dinh cua tung truong) va 1 phong bi da dan san tem, co ghi ro dia chi, so dien thoai lien lac cua thi sinh. Thi sinh trung tuyen nhap hoc, phai nop ban goc Giay chung nhan ket qua thi co dong dau do cua truong to chuc thi (neu chua nop trong ho so DKXT).

Trong thoi han quy dinh cua cac truong, thi sinh nop ho so DKXT va le phi DKXT qua duong buu dien chuyen phat nhanh hoac chuyen phat uu tien hoac nop truc tiep tai truong.

Ho so va le phi DKXT cua thi sinh du nop qua duong buu dien chuyen phat nhanh hoac dich vu chuyen phat uu tien hoac nop truc tiep tai cac truong trong thoi han quy dinh cua truong, deu hop le va co gia tri xet tuyen nhu nhau. Neu khong trung tuyen hoac co nguyen vong rut ho so DKXT da nop, thi sinh duoc quyen rut ho so DKXT.

Thi sinh luu y, da trung tuyen DH, neu co nguyen vong hoc tai truong CD dia phuong cung khoi thi va trong vung tuyen, phai lam don kem Giay bao trung tuyen gui truong CD co nguyen vong hoc de truong xet tuyen.

Thi sinh du thi DH theo de thi chung chi duoc tham gia xet tuyen vao cac truong DH khi co tong diem 3 mon thi tu diem san DH tro len; vao cac truong CD (hoac he CD cua truong DH hoac truong cao dang thuoc cac dai hoc) khi co tong diem 3 mon thi tu diem san CD tro len (khong co mon nao bi diem 0).

Cac truong duoc quyen quy dinh viec nhan ban goc hay ban sao co cong chung Giay chung nhan ket qua thi cua thi sinh trong ho so DKXT.
VietBao.vn (Theo Dan Tri)

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Ha Noi, Truong DH Su, Bo GD, dam bao chat luong, qua duong buu dien, thi sinh trung tuyen, giay chung nhan, ve so luong, co ke hoach, nguyen vong, chi tieu, ho so, du kien, cong nghe, nam nay, xet

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Rộng cửa cho thí sinh trượt nguyện vọng 1

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Rộng cửa cho thí sinh trượt nguyện vọng 1 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Rong cua cho thi sinh truot nguyen vong 1

Nhan xet, hay lien he ve tin Rong cua cho thi sinh truot nguyen vong 1 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Rong cua cho thi sinh truot nguyen vong 1 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0