Quy Nhon va ngay chu nhat truc tuyen

Quy Nhon va ngay chu nhat truc tuyen

Tags: Quy Nhon, PV Doan Tu Duy, DHQG TPHCM, DH Bach, PV Phuc Dien, Bo GD, cong nghe thuc pham, ngay chu nhat, cong nghe hoa, cau tra loi, co the, chuyen nganh, truc tuyen, dao tao, tuyen sinh, hoc
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Quy Nhon va ngay chu nhat truc tuyen
* Nam nay em du vao nganh cong an, vay Bo GD - DT hay Bo cong an ra de thi? Neu chang may thi truot thi em co the lay ket qua nay de xet tuyen theo khoi A vao mot truong khac con thieu chi tieu khong? (DUONG MINH HAI, 20 tuoi, O9_Ham Tu, TP. Quy Nhon, Binh Dinh)

- PV Doan Tu Duy: Cac truong khoi cong an su dung de thi chung cua Bo GD - DT. Theo qui dinh, thi sinh khong trung tuyen vao cac truong nganh cong an, duoc xet tuyen vao mot truong cung khoi khac.

* Em muon thi trung hoc y nhung khong co ho khau o TPHCM (em o Tien Giang), co nganh nao khong can ho khau o thanh pho khong? (DO THI NGOC THUY, 18 tuoi)

- PV Doan Tu Duy: Ban co the du tuyen vao truong Trung hoc y te Tien Giang hoac he trung hoc cua truong DH Y duoc TPHCM.

* Hoc phi cua dan lap , ban cong la bao nhieu mot nam (tinh trung binh thoi). Co phai hoc dan lap hay ban cong thi bang cap se khong co gia tri so voi bang cua dai hoc cong lap nhu khoa hoc tu nhien , kinh te, giao thong van tai ... (nghia trung, 19 tuoi, to hien thanh quan 10)

- PV Phuc Dien: Tuy tung nganh, tung truong, hoc phi binh quan o cac truong DH ban cong, dan lap khoang 3 - 4 trieu dong/nam. Bang tot nghiep cac truong DH ban cong dan lap ve nguyen tac co gia tri ngang bang voi bang cua cac truong DH cong lap, quan trong la kien thuc va trinh do cua nguoi duoc cap bang. Neu ban hoc ban cong, dan lap nhung ban no luc het minh, co kien thuc sau rong ban hoan toan co nhieu co hoi duoc tuyen dung sau khi tot nghiep.

* Nganh cong nghe hoa truong DH Bach khoa (DHQG TPHCM) co dao tao chuyen nganh dau khi khong? Muon hoc nganh nay phai lam gi? (toan, 18 tuoi, Hai Duong)

- PV Doan Tu Duy: Nganh cong nghe hoa hoc truong DH bach khoa (DHQG TPHCM) co cac chuyen nganh nhu cong nghe hoa, cong nghe che bien dau khi, qua trinh va thiet bi, cong nghe hoa ly, cong nghe thuc pham, tuyen sinh theo khoi A. Nhu vay, de duoc hoc nganh dau kho, truoc het ban phai du thi vao nganh cong nghe hoa hoc. Sau thoi gian hoc dai cuong, tuy theo so thich va nang luc cua ban, ban co the duoc xet tuyen vao hoc chuyen nganh dau khi.

* Em muon thi vao nganh tieng Trung truong DHKHXH&NV (DHQG TPHCM) nhung khong biet tieng Trung, vay em du thi bang tieng Anh duoc khong ? (Tran Vien Kien, 18 tuoi, Q. 6, TPHCM)

- PV Doan Tu Duy: Nganh tieng Trung truong DHKHXH&NV (DHQG TPHCM) tuyen sinh theo hai khoi D1 va D4 nen ban co the du thi bang tieng Anh. Chi tieu nganh nay nam 2004 la 150.

* Thi sinh tu do nop ho so nhu the nao? (Thanh Hy, 18 tuoi, Ninh Thuan)

- PV Phuc Dien: Ban co the nop tai cac So GD-DT, tai cac diem thu nhan ho so cua Van phong 2 Bo GD-DT hoac nop truc tiep tai truong dinh du thi.

* Co nen thi DH ngay sau khi tot nghiep THPT hay khong? (phuong anh, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- PV Phuc Dien: Tat ca HS tot nghiep TtHPT deu duoc du thi DH ngay sau khi tot nghiep THPT nhu mot dip thu suc minh. Neu ban tu nhan dinh thay kien thuc cua minh chua du vung vang de vuot qua ky thi sap toi, ban co the on luyen lai cho ky thi nam sau. Tuy nhien, bo mot nam luyen thi la mot giai phap kha ton kem ca tien bac, thoi gian va cong suc (trong khi viec thi DH nam sau cung khong de hon chut nao). Ban co the du thi vao cac truong CD, THCN hoac nop ho so vao cac truong nghe , ban se co nhieu kha nang trung tuyen vao mot truong vua suc minh, thoi gian hoc ngan hon, do vay ban se ra truong va co viec lam som hon theo duoi mot muc tieu qua kho khan so voi suc hoc cua minh. Sau nay, neu co y chi va kha nang, ban hoan toan co the vua di lam vua di hoc cac chuong trinh lien thong hoac DH tai chuc.

* Em la mot thi sinh o tinh, em dang on thi o TPHCM vay muc xac nhan ho so DKDT em can phai ve que de xac nhan hay khong? Va em muon biet nganh dien khi hoa - cung cap dien cua truong DHSPKT sau nay ra truong se lam gi? (Tuan Viet, 19 tuoi, Quan 3, TPHCM)

- PV Doan Tu Duy: Thi sinh dang hoc tai cac truong THPT thi se do truong xac nhan, thi sinh tu do phai co xac nhan cua chinh quyen dia phuong. Sinh vien tot nghiep nganh dien khi hoa - cung cap dien co the giang day trong cac truong CD, THCN va day nghe, lam viec o cac cong ty san xuat thiet bi dien, dien tu, lam ky su van hanh va bao tri cho mot so nha may, xi nghiep..., cac don vi nganh dien luc...

* Nganh cong nghe hoa truong DH Bach khoa (DHQG TPHCM) co dao tao chuyen nganh dau khi khong? Muon hoc nganh nay phai lam gi? (toan, 18 tuoi, Hai Duong)

- PV Doan Tu Duy: Nganh cong nghe hoa hoc truong DH bach khoa (DHQG TPHCM) co cac chuyen nganh nhu cong nghe hoa, cong nghe che bien dau khi, qua trinh va thiet bi, cong nghe ho ly, cong nghe thuc pham, tuyen sinh theo khoi A. Nhu vay, de duoc hoc nganh dau kho, truoc het ban phai du thi vao nganh cong nghe hoa hoc. Sau thoi gian hoc dai cuong, tuy theo so thich va nang luc cua ban, ban co the duoc xet tuyen vao hoc chuyen nganh dau khi.

* Nganh "cong nghe sinh hoc" sau khi ra truong se lam gi? Xin cam on! (Nguyen Quoc Tan, 19 tuoi tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- PV Doan Tu Duy: Tuy theo chuyen nganh hoc, sinh vien ra truong co the tim duoc viec lam o nhieu linh vuc khac nhau: chuyen nganh vi sinh va cong nghe thuc pham co the lam viec trong cac nha may san xuat bia, nuoc ngot, do hop, banh keo, xuat nhap khau thuy hai san, san xuat cac che pham sinh hoc...; chuyen nganh CNSH trong nong nghiep co the lam viec trong cac co so san xuat phan bon vi sinh, san xuat thuc an gia suc, gia cam, trong nam...; chuyen nganh sinh thai va ky thuat bao ve moi truong co the lam viec, tu van cho cac khu du lich sinh thai, xu ly chat thai, xu ly o nhiem moi truong, cac so khoa hoc - cong nghe, so tai nguyen - moi truong, vien sinh thai tai nguyen moi truong, vien sinh hoc nhiet doi...

* Cac truong CD va DH co thi cung ngay khong, em muon thi mot luc CD va DH duoc khong? Em rat thich hoc ve may moc de co the che tao duoc xe hoac may bay, thi phai hoc nganh nao? (Nguyen Duc Dzu, 18 tuoi, Tan Phu-Dong Nai)

- PV Doan Tu Duy: Ban co the dang ky du thi vao mot truong DH va mot truong CD voi dieu kien truong CD nay co to chuc thi rieng (khong lay ket qua thi DH de xet tuyen). Ban co the hoc cac nganh co khi dong luc (o to) tai cac truong DH, CD hoac nganh ky thuat giao thong (chuyen nganh o to, hang khong) cua truong DH Bach khoa (DHQG TPHCM) de co the hoc va lam viec phu hop voi so thich cua minh.

- Truong DH Thuy san Nha Trang co dao tao tai TP. HCM khong? Nganh nao? (Pham Van Thai)

PV Doan Tu Duy: Truong DH Thuy san Nha Trang co co so dao tao tai TPHCM (so 89 Dinh Tien Hoang, Q. Binh Thanh). Cac nganh tuyen sinh dao tao trinh do DH: Khai thac hang hai (khai thac thuy san, dam bao an toan hang hai tau ca, quan ly tai nguyen bien):101-A; co khi (CK tau thuyen, CK dong luc, CK che tao, ky thuat cong nghiep, may lanh va thiet bi nhiet): 102-A; tin hoc (cong nghe thong tin): 103-A; cong nghe thuc pham (che bien thuy san, cong nghe thuc pham): 201-A; nuoi trong thuy san (nuoi trong thuy san, quan ly moi truong, bao ve nguon loi thuy san): 301-B; kinh te (kinh te thuy san, kinh te thuong mai): 401-A; quan tri kinh doanh (QTKD, QTKD du lich, ke toan doanh nghiep, tai chinh doanh nghiep): 402-A. Truong dao tao trinh do CD cac nganh: co dien lanh: C65-A, tin hoc: C66-A, nuoi trong thuy san: C67-B, kinh te: C68-A, che bien thuy san: C69-A.

Hon ba tieng dong ho giao luu, tuy rang luong cau tra loi chua dap ung het duoc so luong cau hoi ma cac ban dat ra, the nhung dau sao nhom thuc hien chuong trinh cung da co gang het suc minh de trong khoang thoi gian co the dap ung toi da cac cau hoi cua cac thi sinh.

“Cam on ban to chuc, cam on bao TS va tinh Doan Binh Dinh da to chuc thanh cong buoi giao luu nay!”, do la cau ket thuc cua TS Nghia khi chia tay voi cac HS thanh pho bien Quy Nhon. Tran Van Tuan, den tu huyen Tuy Phuoc da tam su voi PV TS: “Mot buoi tu van tuyen sinh chua the dap ung het, nhung voi toi the da la qua du. Nhung tai lieu ma toi nhan duoc, nhung cau tra loi tu cac Thay ma toi duoc nghe da giup do cho toi rat nhieu trong viec chuan bi dang ki du thi….”. Tuy la ket thuc, nhung khi nhin lai chung toi van thay cac thay giao dang… vat va tra loi tiep cac cau hoi cua cac ban thi sinh. Ngay ca thay Hung, Thay Nghia tuy da noi tieng chia tay, nhung cuoi cung cung phai nan lai de tra loi tiep thac mac cua cac ban HS TP. Quy Nhon.

Tai Toa soan TS, nhom PV tu van cung danh tam gac lai cac cau tra loi do khuon kho thoi gian va danh hen vao nhung buoi tu van truc tuyen tiep theo, du cau hoi van tiep tuc do ve!

Tu van truc tuyen tuyen sinh, duong nhu khong co doan ket….

NHOM PV TS (thuc hien)


Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Tư vấn trực tuyến

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Quy Nhon, PV Doan Tu Duy, DHQG TPHCM, DH Bach, PV Phuc Dien, Bo GD, cong nghe thuc pham, ngay chu nhat, cong nghe hoa, cau tra loi, co the, chuyen nganh, truc tuyen, dao tao, tuyen sinh, hoc

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Quy Nhơn và ngày chủ nhật trực tuyến

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Quy Nhơn và ngày chủ nhật trực tuyến bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Quy Nhon va ngay chu nhat truc tuyen

Nhan xet, hay lien he ve tin Quy Nhon va ngay chu nhat truc tuyen co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Quy Nhon va ngay chu nhat truc tuyen de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0