Quan Tan Phu Quan 9 cong bo ke hoach tuyen sinh

Quan Tan Phu Quan 9 cong bo ke hoach tuyen sinh

Tags: Tan Phu, Phuoc Long B, Hiep Phu, Truong Thanh, Long Binh, Quan Tan Phu, Tang Nhon Phu B, Tang Nhon Phu A, truong tieu hoc, Phan Boi Chau, khu pho, Phuoc Long, tuyen sinh, cong bo, hoc sinh, phuong
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Chieu 5/6, them hai quan Tan Phu va 9 (TP.HCM) cong bo ke hoach tuyen sinh dau cap. Cac truong tieu hoc khong nhan tre som tuoi va khong thu so vang.

Quan Tan Phu:

giaoduc
Hoc sinh tieu hoc. Anh D.T
Lop 1: Cac truong Tieu hoc phai nhan het so hoc sinh trong do tuoi vao lop 1 tren dia ban. Khong nhan tre som tuoi vao lop 1.

Phan tuyen cu the nhu sau: Truong Au Co: 260 chi tieu nhan HS phuong Tan Thoi Hoa; Duy Tan: 129 nhan HS phuong Hiep Tan, phuong Phu Thanh; Doan Thi Diem: 612 nhan HS phuong Son Ky, phuong Tan Son Nhi, phuong Tay Thanh; Hiep Tan: 421 nhan HS phuong Hiep Tan, phuong Phu Thanh; Ho Van Cuong: 295 nhan HS phuong Phu Trung; Huynh Van Chinh: 518 (TCTA: 70) nhan HS phuong Hoa Thanh, phuong Phu Tho Hoa, phuong Phu Trung; TH Le Lai: 421 HS (TCTA: 70) nhan HS phuong Tay Thanh, phuong Son Ky; Le Van Tam: 572 HS (TCTA: 70) nhan HS phuong Tan Quy, phuong Tan Thanh; TH Phan Chu Trinh: 640 HS (TCTA: 70) nhan HS phuong Phu Thanh, phuong Phu Tho Hoa; Tan Huong: 295 HS (TCTA: 70) nhan HS phuong Tan Quy; Tan Quy: 172 nhan HS phuong Son Ky; Tan Son Nhi: 409 HS (TCTA: 70) nhan HS phuong Tan Son Nhi, phuong Tan Thanh; To Vinh Dien: 300 HS nhan HS phuong Tan Quy; Vo Thi Sau: 400 HS (TCTA: 70) nhan HS phuong Phu Thanh, phuong Phu Tho Hoa, phuong Tan Quy.

Cac truong co tuyen sinh chuong trinh tang cuong tieng Anh la: Huynh Van Chinh, Phan Chu Trinh, Le Van Tam, Le Lai, Tan Huong, Vo Thi Sau, Tan Son Nhi. Thoi gian phat don khao sat ngoai ngu tu ngay 15-22/6, thoi gian tuyen sinh lop 1 chuong trinh binh thuong tu ngay 16-26/7.

Lop 6: He tang cuong tieng Anh theo 2 lo trinh: A va B

Truong THCS Le Anh Xuan: nhan 2 lop lo trinh A: 70 hoc sinh va 2 lop lo trinh B: 70 hoc sinh. Lo trinh A: tiep nhan hoc sinh hoan thanh chuong trinh tieu hoc TCTA tai Huynh Van Chinh, co diem trung binh toan nam cua chuong trinh TCTA tu 6 diem tro len; Lo trinh B: tiep nhan hoc sinh hoan thanh chuong trinh tieu hoc TCTA tai Huynh Van Chinh, co diem trung binh toan nam cua chuong trinh TCTA tu 5 den duoi 6 diem va hoc luc ca nam cua nam hoc lop 5 hai mon Tieng Viet va Toan dat loai Kha va tuyen sinh vao lo trinh B voi chi tieu tren, con lai theo hinh thuc khao sat. Doi voi cac truong THCS Le Loi, Tan Thoi Hoa, Phan Boi Chau, Le Anh Xuan: tuyen hoc sinh lop 6 TCTA lo trinh B theo hinh thuc khao sat. Moi truong 2 lop voi 70 hoc sinh.

Cac truong phat va nhan ho so du tuyen tu 18 den 22/6. Khao sat ngay 06/7 va cong bo ket qua ngay 09/7/2007.

Truong THCS cong lap tu chu tai chinh Phan Boi Chau thuc hien mo hinh hoc 2 buoi, co lop ban tru, lop TCTA. Thoi gian: Tu 04 den 21/6: phat, nhan ho so xin xet tuyen. Cong bo ket qua xet tuyen vao ngay 26/6/2007. Ngoai ra truong con xet tuyen theo nguyen vong.

Nhung truong hop da trung tuyen lop 6 TCTA hoac da dang ky hoc tai truong Phan Boi Chau se khong duoc xet nguyen vong.

Cac truong THCS binh thuong: Sau khi tuyen vao truong cong lap tu chu tai chinh Phan Boi Chau va lop TCTA. So hoc sinh con lai da hoan thanh chuong trinh bac tieu hoc tai cac truong tieu hoc tren dia ban quan Tan Phu duoc phan bo den mot trong cac truong THCS trong quan gan truong tieu hoc dang hoc. Thoi gian nop ho so tu 16 - 27/7.

Quan 9:

Mam non:

Truong Hiep Phu nhan HS khu pho 1,2,3 phuong Hiep Phu; Vang Anh nhan HS khu pho 4,5,6 phuong Hiep Phu; Phuoc Binh nhan HS phuong Phuoc Binh; Phuoc Long nhan HS phuong Phuoc Long A; Phuoc Long B nhan HS phuong Phuoc Long B; Tuoi Tho nhan HS phuong Phu Huu; Hoang Yen nhan HS phuong Tang Nhon Phu A; Phong Phu nhan HS phuong Tang Nhon Phu B; Tan Phu nhan HS phuong Tan Phu; Truong Thanh nhan HS phuong Truong Thanh; Son Ca nhan HS phuong Long Thanh My; Long Binh nhan HS phuong Long Binh; Long Truong nhan HS phuong Long Truong; Long Phuoc nhan HS phuong Long Phuoc.

Lop 1: Ngay 25/6, cac truong thu nhan ho so nhap hoc cua HS.

Phan tuyen nhu sau: Truong Dinh Tien Hoang nhan HS khu pho 1,2 phuong Hiep Phu; Hiep Phu nhan HS khu pho 3,4,5, 6 phuong Hiep Phu va khu pho 4 Tang Nhon Phu B; Phuoc Binh nhan HS ca phuong Phuoc Binh, khu pho 5 phuong Phuoc Long A, khu pho 5 (cac to: 6,7,8,9,10,13,15,16,17,18,19) va khu pho 6 phuong Phuoc Long B; Phuoc Long nhan HS khu pho 1,2,3,4 phuong Phuoc Long A; khu pho 1,2,3,4 va khu pho 5 (cac to: 1,2,3,4,5,11,12,14) phuong Phuoc Long B; Phu Huu nhan HS ca phuong Phu Huu; Truong Van Thanh nhan HS ca phuong Tang Nhon Phu A; Phong Phu nhan HS khu pho 1,2,3 phuong Tang Nhon Phu B; Tan Phu nhan HS ca phuong Tan Phu; Truong Thanh nhan HS ap Phuoc Hiep, Tam Da, Ich Thanh thuoc phuong Truong Thanh va ap Phuoc Hiep phuong Long Truong; Long Thanh My nhan HS ap 1, Go Cong, Long Hoa thuoc phuong Long Thanh My; Nguyen Minh Quang nhan HS ap Chan Phuc Cam, My Thanh, Gian Dan phuong Long Thanh My; Long Binh nhan HS ap Phuoc Thien, Long Buu, Ben Do, Cu Lao, Cau Ong Tan thuoc phuong Long Binh; Ta Uyen nhan HS ap Thai Binh 1,2, Long Son, Vinh Thuan, Gian Dan thuoc phuong Long Binh; Phuoc Thanh nhan HS ca phuong Long Truong (tru ap Phuoc Hiep) va ap Phuoc Lai phuong Truong Thanh. Truong Long Phuoc nhan HS ca phuong Long Phuoc.

Cactruong co tang cuong tieng Anh: Dinh Tien Hoang, Hiep Phu, Phuoc Binh, Phuoc Long, Phong Phu, Tan Phu, Long Thanh My, Nguyen Minh Quang.

Lop 6:

Truong Hoa Lu: nhan HS khu pho 1,2,3 phuong Hiep Phu; khu pho 2 Tang Nhon Phu B; khu pho 1 Phuoc Long B. Truong Tran Quoc Toan: nhan HS khu pho 4,5,6 phuong Hiep Phu va ca phuong Tang Nhon Phu A. Truong Tang Nhon Phu B: nhan HS khu pho 3,4 (cac to: 5,6,7,8,9,10), khu pho 5 (to: 1,2,3,4,7,14,18,19) phuong Phuoc Long B; khu pho 1,3,4 phuong Tang Nhon Phu B. Truong Phuoc Long: nhan HS khu pho 1,2,3 phuong Phuoc Long A; khu pho 2 phuong Phuoc Long B. Truong Phuoc Binh: nhan HS ca phuong Phuoc Binh, khu pho 4,5 phuong Phuoc Long A, khu pho 5 (to: 5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17) va khu pho 4 (to: 1,2,3,4,11,12), khu pho 6 phuong Phuoc Long B. Truong Tan Phu: nhan HS ca phuong Tan Phu. Truong Hung Binh: nhan HS ca 6 KP phuong Long Thanh My, ap Phuoc Thien phuong Long Binh. Truong Phu Huu: nhan HS ca phuong Phu Huu. Truong Long Truong :nhan HS ap Ong Nhieu, Phuoc Lai, Truong Luu, Tam Da thuoc phuong Long Truong; ap Phuoc Lai phuong Truong Thanh. Truong Long Binh: nhan HS ca phuong Long Binh, tru ap Phuoc Thien. Truong THCS Truong Thanh: nhan HS ap Phuoc Hiep, Tam Da, Ich Thanh phuong Truong Thanh va ap Phuoc Hiep phuong Long Truong. Truong Long Phuoc: nhan HS ca phuong Long Phuoc.

  • Doan Truc
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Tan Phu, Phuoc Long B, Hiep Phu, Truong Thanh, Long Binh, Quan Tan Phu, Tang Nhon Phu B, Tang Nhon Phu A, truong tieu hoc, Phan Boi Chau, khu pho, Phuoc Long, tuyen sinh, cong bo, hoc sinh, phuong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Quận Tân Phú, Quận 9 công bố kế hoạch tuyển sinh

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Quận Tân Phú, Quận 9 công bố kế hoạch tuyển sinh bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Quan Tan Phu Quan 9 cong bo ke hoach tuyen sinh

Nhan xet, hay lien he ve tin Quan Tan Phu Quan 9 cong bo ke hoach tuyen sinh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Quan Tan Phu Quan 9 cong bo ke hoach tuyen sinh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0