Phuong thuc tuyen sinh cua Hoc vien am nhac Quoc gia Viet Nam

Phuong thuc tuyen sinh cua Hoc vien am nhac Quoc gia Viet Nam

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Chuong trinh bieu dien nhac cu dan toc cua sinh vien Hoc vien am nhac Quoc gia Viet Nam

Nam 2008, truong Hoc vien am nhac Viet Nam se tuyen 200 chi tieu he DH va 250 chi tieu he TCCN. Vung tuyen sinh la thi sinh ca nuoc. Hoc vien la mot trong 4 truong to chuc thi theo de thi rieng.

Ho so DKDT nop truc tiep tai van phong tuyen sinh Hoc vien Am nhac quoc gia Viet Nam tu 10/5/2008 den 10/6/2008. Hoac chuyen phat nhanh theo dia chi tren qua duong Buu dien (han cuoi tren tem thu la 05/06/2008).

Duoi day la nhung thong tin tuyen sinh ve he DH va he TCCN:
A. He DH:

Cac chuyen nganh tuyen: Sang tac; Ly thuyet Am nhac (Ly luan); Chi huy giao huong; Piano; Violon; Viola; Cello; Contrebass; Thanh nhac; Flute, Oboe; Clarinette; Basson; Cor; Trompette; Trombone; Tuba; Go giao huong; Accordeson; Guitare ;Thap luc; Tam thap luc ; Sao; Nhi; Bau; Nguyet; Ty ba .Nhac Jazz : Keyboard (Piano,Electon); Go ; Guitare solo; Guitare bass ; Saxophon ; Accordeon.

Doi tuong va dieu kien du tuyen:

Co mot trong 2 loai bang sau:

- Bang tot nghiep THPT hoac THBT va co trinh do am nhac tuong duong tot nghiep Trung hoc am nhac chuyen nghiep.

- Bang tot nghiep Trung hoc Am nhac chuyen nghiep .

Luu y: Thi sinh hien dang hoc, chua tot nghiep He Trung hoc tai Hoc vien Am nhac Quoc gia Viet Nam co nguyen vong du thi tuyen phai co don va xac nhan dong y duoc du thi cua Chu nhiem khoa va Phong Dao tao -NCKH Hoc vien Am nhac Quoc gia Viet Nam.

Thoi gian thi tuyen:

Tu 04/07/2008 den 07/07/2008 tai Hoc vien Am nhac Quoc gia Viet Nam, 77 Hao Nam - O Cho Dua - Dong Da – Ha Noi.

Rieng doi voi nganh Thanh Nhac: - Cac thi sinh du thi co bang tot nghiep Trung hoc nganh Thanh nhac chuyen nghiep khong phai qua so tuyen va phai nop ban sao co cong chung bang tot nghiep khi nop ho so dang ky du thi.

- Cac thi sinh du thi chua co bang tot nghiep Trung hoc Nganh Thanh nhac phai du So tuyen tu ngay 20/06/2008 den 23/06/2008 tai Hoc vien Am nhac Quoc gia Viet Nam.

Noi dung So tuyen :

+Mot trong bay bai hat nuoc ngoai (Phai hat bang tieng Y) theo quy dinh duoi day:

1/ GIULIO CACCINI "Amarilli"; 2/ GIULIO CACCINI "Occhi immortalii" ; 3/ ANTONIO CALDARA "Alma del cor"4/ GIUSEPPE GIORDANI "Caro mio ben"; 5/ CLAUDIO MONTEVERDI "Lasciatemi morire" ; 6/ ALESSANDRO SCARLATTI "O cessate di piagarmi"; 7/ ALESSANDRO SCARLATTI "Sento nel core"

+ 1 bai hat Viet Nam tu chon

Mon thi va noi dung thi:

Thi 3 mon: Mon chuyen nganh; Mon kien thuc am nhac: Mon Van

1. Mon chuyen nganh:

+ Chuyen nganh Sang tac:

a/ Phan chuyen mon:( Thoi gian lam bai 180 phut )

- Pho nhac cho mot doan tho cho san thanh bai hat hoan chinh co phan dem Piano

- Phat trien chu de am nhac cho san thanh mot tac pham hoan chinh o hinh thuc 3 doan don (co the viet cho mot nhac cu doc tau co phan dem Piano, hoac viet cho dan Piano ).

b/ Lam bai hoa thanh tai cho. Thoi gian : 60 phut

Phoi Hoa thanh 4 be cho giai dieu, hinh thuc 1 doan nhac; Co chuyen dieu cong nang cap I, Cac vong hoa thanh ly dieu.

c/ Bieu dien hai bai tren dan Piano o trinh do Trung hoc, co thoi gian toi thieu 10 phut

+ Chuyen nganh Ly thuyet am nhac (Ly luan)

a/ Phan chuyen mon ( Thi van dap )

- Thi sinh boc tham de tai de thuyet trinh truoc Hoi dong ve nhung van de lien quan den lich su am nhac, cau truc tac pham, ngon ngu am nhac...cua mot trong cac tac gia, tac pham am nhac co dien, lang man the ky XVIII - XIX : Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Liszt , Mendelssohn, Schumann, Grieg, Tchaikovsky.

- Kiem tra nang luc xuong am.

b/ Lam bai hoa thanh tai cho. Thoi gian : 60 phut

- Phoi Hoa thanh 4 be cho giai dieu, Hinh thuc 1 doan nhac; Co chuyen dieu cong nang cap I, Hop am at kep, Cac vong hoa thanh ly dieu.

c/ Bieu dien hai bai tren dan Piano o trinh do Trung hoc, co thoi gian toi thieu 10 phut.
+ Chuyen nganh Chi huy giao huong:
a/ Phan chuyen mon: - Chi huy mot tac pham thuoc mot trong cac loai hinh Ouverture, poeme, symphonie hoac mot chuong giao huong tren dan piano 4 tay.
- Kiem tra nang luc xuong am.

b/ Lam bai hoa thanh tai cho. Thoi gian : 60 phut

- Phoi Hoa thanh 4 be cho giai dieu, hinh thuc 1 doan nhac; Co chuyen dieu cong nang cap I, Hop am at kep, Cac vong hoa thanh ly dieu.

c/ Bieu dien hai bai tren dan Piano o trinh do Trung hoc, co thoi gian toi thieu 10 phut.

+ Chuyen nganh Piano.

Bieu dien cac tac pham o trinh do tot nghiep Trung hoc voi chuong trinh quy dinh nhu sau:

- Mot bai ky thuat (Etude)

- Mot bai phuc dieu

- Mot chuong Concerto hoac Sonate

- Mot bai Viet Nam hoac nuoc ngoai

+ Nhom chuyen nganh dan Day(Violon,Viola,Cello,Contrebase): Bieu dien o trinh do tot nghiep trung hoc voi chuong trinh quy dinh nhu sau:

- Mot gam day du ba quang tam ( rieng contrbass chi 2 quang tam ) va gam 2 day (quang 3; 6; 8)

- Mot bai tap trong cac sach Kreuzert, Rode, Dont, Paganini...

- Hai phan Partita co tinh chat tuong phan viet khong phan dem cua J.S.Bach - Mot hoac hai chuong Concerto ( chuong I hoac chuong II+III )

- Mot tac pham Viet Nam hoac nuoc ngoai

+ Nhom chuyen nganh Ken
(Flute,Oboe,Clarinette,Basson,Trompette, Cor,Trombone, Tuba)

Bieu dien o trinh do tot nghiep trung hoc voi chuong trinh quy dinh nhu sau: - Mot gam truong – thu nguyen am 2 quang 8 - Hai bai luyen tap (Etudes).

- Mot chuong trong tac pham lon (Concerto - sonate)

- Mot tac pham Viet Nam hoac nuoc ngoai

+ Chuyen nganh Go giao huong:

Bieu dien o trinh do tot nghiep trung hoc voi chuong trinh quy dinh nhu sau:

- Mot gam truong - thu song song hai quang 8

- Mot bai cho trong con

- Mot bai tap cho Timpani

- Mot tac pham cho Marimba

- Mot chuong, chuong I hoac chuong II + III trong tac pham hinh thuc lon (concerto hoac sonate ).

+ Chuyen nganh Accordeon.

Bieu dien o trinh do tot nghiep trung hoc voi chuong trinh quy dinh nhu sau:

- Mot bai phuc dieu.

- Mot chuong tac pham hinh thuc lon (Concerto hoac Sonate; Suite; Variation )

- Mot tac pham muoc ngoai.

- Mot tac pham Viet Nam.

+ Chuyen nganh Guitare.

Bieu dien o trinh do tot nghiep trung hoc voi chuong trinh quy dinh nhu sau: - Mot bai ky thuat (Etude).

- Mot chuong tac pham hinh thuc lon (Concerto hoac Sonate; Suite; Variation )

- Mot bai phuc dieu.

- Mot tac pham Viet Nam hoac nuoc ngoai.

+ Chuyen nganh Thanh nhac ( gom ca cac thi sinh da qua so tuyen )

Bieu dien o trinh do tot nghiep trung hoc voi chuong trinh quy dinh nhu sau:

- Mot aria trich trong nhac kich Viet Nam hoac nuoc ngoai.

- Mot Romance nuoc ngoai

- Mot ca khuc Viet Nam

- Mot bai dan ca Viet Nam .

+ Chuyen nganh nhom Nhac cu truyen thong: Tranh, tam thap luc, Sao Nhi, Bau, Nguyet, Ty ba ( Thi hai nhac cu )

Nhac cu 1 : Mot trong cac nhac cu sau: (Tranh,Tam thap luc, Sao, Nhi, Bau, Nguyet, Ty ba) Bieu dien o trinh do tot nghiep trung hoc voi chuong trinh quy dinh nhu sau:

-Hai bai trong cac phong cach Bac, Trung, Nam (Cheo, Hue, Cai luong)

-Hai tac pham voi tinh chat khac nhau ve ky thuat

Nhac cu 2: Mot trong cac nhac cu con lai bieu dien o trinh do tot nghiep trung hoc voi chuong trinh quy dinh nhu sau:

- Mot bai phong cach tu chon.

- Mot bai sang tac moi tu chon.

+ Nhom chuyen nganh bieu dien nhac JAZZ: Keyboard ( Piano, Electon); Go ; Guitare solo; Guitare bass ; Saxophon ; Accordeon .

a/Chuyen nganh Keyboard JAZZ:

- Gam

- Mot tac pham phuc dieu trong tap Binh quan luat cua J.S.Bach

- Mot chuong sonate (hoac bien tau hoac rondo)

- Hai tac pham jazz (tac pham nguyen ban)

- Mot tac pham ngau hung tu do tren mot chu de tu chon.

b/Chuyen nganh Accordeon JAZZ:

- Noi dung thi nhu chuyen nganh Keyboard JAZZ:

c/Chuyen nganh Go JAZZ

- Mot tac pham ky thuat tong hop jazz

- Mot tac pham choi play Along

- Mot tac pham ngau hung tu do

- Mot Etude voi Piano

d/ Chuyen nganh Guitare JAZZ:

d.1/ Chuyen nganh Guitare JAZZ solo

- Gam

- Mot tac pham hinh thuc lon (Sonate hoac bien tau)

- Hai tac pham jazz (tac pham nguyen ban)

- Mot tac pham ngau hung tu do tren mot chu de tu chon.

d.2 Chuyen nganh Guitare JAZZ bass:

- Gam

- Mot tac pham hinh thuc lon (Sonate hoac bien tau)

- Mot tac pham choi Play Along

- Mot tac pham ngau hung tu do voi Piano (hoac keyboard) hoac go

d.3 Chuyen nganh Saxophone JAZZ:

- Gam

- Mot chuong Sonate (hoac bien tau hay Rondo)

- Hai tac pham Standard jazz nguyen ban

- Mot tac pham ngau hung tu do tren moi chu de tu chon

2. Mon kien thuc am nhac: (Mon thi chung cho tat ca cac chuyen nganh) bao gom cac noi dung sau:

+ Kien thuc tong hop (Thi viet - Thoi gian lam bai: 60 phut)gom 3 noi dung:

- Lich su Am nhac: Cac tac pham tieu bieu va dac diem sang tac cua mot trong muoi nhac si sau: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Chopin, Liszt, Wagner, E.Grieg, Glinka.

- Phan tich Hoa thanh: Viet ky hieu chuc nang hoa thanh duoi tung hop am.

- Phan tich mot trich doan tac pham khi nhac,hinh thuc tu 1 den 3 doan don ( thuoc phong cach am nhac co dien, lang man )

+ Ghi am: Don dieu ( Thoi gian 30 phut); hop dieu (Thoi gian : 30 phut )

+ Don dieu: Co tu 3 den 4 dau hoa; Co bien am, ly dieu; Co dao phach; Nhip 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 .

+ Hop dieu: Dang hai be phuc dieu. Cac giong co tu 2 den 3 dau hoa; Co bien am, ly dieu.

+ Xuong am: (Chi gianh rieng cho nganh Thanh nhac): Cac giong co tu 2 den 5 dau hoa; Co bien am, ly dieu.

3. Mon Van: Theo chuong trinh THCB theo muc do Ban B.

B. He TCCN: 250 chi tieu.

+ He 4 nam:

Cac chuyen nganh tuyen: Sang tac; Ly thuyet am nhac; Chi huy hop xuong; Thanh nhac

Cac mon thi: Mon chuyen nganh; Ky xuong am

Thoi gian thi: Tu 30/06/2008 den 02/07/2008 tai Hoc vien Am nhac Quoc gia Viet Nam.

Doi tuong va dieu kien du thi:

+ Co bang tot nghiep pho thong co so

+ Ve do tuoi: Du 16 tuoi den 25 tuoi ( tinh den thang 6/2008 )

Noi dung cac mon thi:

+Nganh sang tac:

+ Phan Chuyen mon: Thoi gian lam bai 180 phut

- Pho 1 bai tho cho san thanh 1 bai hat (Khong co phan dem Piano)

- Phat trien chu de am nhac cho san thanh mot hoac hai doan don hoan chinh ( co the viet cho mot nhac cu doc tau khong co phan dem hoac viet cho dan piano ).

- Bieu dien tu 1 den 2 bai tu chon tren dan piano co thoi gian toi thieu 8 phut.

+ Xuong am: Cac giong co tu 1 den 2 dau hoa; Nhung am hinh tiet tau pho bien va dao phach don gian; Nhip 2/4 , 3/4 , 4/4

+ Ghi am: (Thoi gian 45 phut): Mot bai don dieu thuoc giong co 1 dau hoa va 4 quang Hoa thanh.

+ Nganh Ly thuyet am nhac:

+ Phan chuyen mon

- Phan thi viet:Viet mot bai luan ve mot bai ca khuc .Bai viet co do dai 04 trang, kho giay A4 . Thoi gian lam bai 120 phut.

Kien thuc tong hop (noi dung thi nam trong mon ly thuyet am nhac co ban).Thoi gian lam bai:45 phut.

- Bieu dien tu 1 den 2 bai tu chon tren dan piano co thoi gian toi thieu 8 phut.

+Xuong am: Cac giong co tu 1 den 2 dau hoa; Nhung am hinh tiet tau pho bien va dao phach don gian; Nhip 2/4 , 3/4 , 4/4

+ Ghi am (Thoi gian 45 phut): Mot bai don dieu thuoc giong co 1 dau hoa va 4 quang Hoa thanh.

+ Nganh chi huy hop xuong:

+ Phan chuyen mon

- Chi huy hai bai ca khuc co hai tinh chat am nhac khac nhau voi phan dem piano.

- Bieu dien tu 1 den 2 bai tu chon tren dan piano co thoi gian toi thieu 8 phut.

+Xuong am: Cac giong co tu 1 den 2 dau hoa; Nhung am hinh tiet tau pho bien va dao phach don gian; Nhip 2/4 , 3/4 , 4/4

+Ghi am: (Thoi gian 45 phut): Mot bai don dieu thuoc giong co 1 dau hoa va 4 quang Hoa thanh.

+ Nganh Thanh Nhac

Thoi gian so tuyen: Tu 20/6 den 23/6/2008 tai Hoc vien Am nhac Quoc gia Viet Nam.

Thoi gian thi chung tuyen (danh cho cac thi sinh da qua vong so tuyen): Tu 30/06/2008 den 02/07/2008 tai Hoc vien Am nhac Quoc gia Viet Nam.

Noi dung cac mon thi:

- Phan chuyen mon

Bieu dien mot bai ca khuc Viet Nam hoac mot bai hat nuoc ngoai loi Viet Nam va mot bai dan ca.

+Xuong am: Cac giong co tu 1 den 2 dau hoa; Nhung am hinh tiet tau pho bien va dao phach don gian; Nhip 2/4 , 3/4 , 4/4

+Ghi am: (Thoi gian 45 phut): Mot bai don dieu thuoc giong co 1 dau hoa va 4 quang Hoa thanh

+ He 6 nam:

Cac chuyen nganh tuyen: Nhi; Bau; Sao; Nguyet; Ty ba; Tranh; Tam thap luc; Go dan toc.

Doi tuong tuyen sinh: Hoc xong lop 7/12

Thoi gian thi: Tu 30/06/2008 den 02/07/2008 tai Hoc vien Am nhac Quoc gia Viet Nam.

Noi dung cac mon thi:

- Kiem tra nang khieu chuyen nganh: Kiem tra ban tay, do nhay cua ngon tay.Cac em biet choi dan co the bieu dien ba bai tu chon va duoc uu tien trong xet tuyen

- Kiem tra nang khieu am nhac ( Cao do - tiet tau - tri nho am nhac - cam thu am nhac ). Cac em biet Xuong am duoc uu tien trong xet tuyen.

+ He 7 nam

Cac chuyen nganh tuyen: Viola; Cello; Contrebasse; Flute; Oboe; Clarinette; Fagott; Trompette; Cor; Trombone; Tuba; Go giao huong; Accordeon; Guitare; Saxophone; Electronic keyboard ( organ dien tu ); Go nhac nhe.

Doi tuong va dieu kien du tuyen: Hoc xong lop 6/12

Thoi gian thi: Tu 30/06/2008 den 02/07/2008 tai Hoc vien Am nhac Quoc gia Viet Nam.

Noi dung cac mon thi:

- Kiem tra nang khieu chuyen nganh: kiem tra ban tay, do nhay va phan xa cua ngon tay. Doi voi cac nhac cu ken hoi: the luc, moi rang; do nhay va phan xa cua ngon tay .Cac em biet choi nhac cu co the bieu dien ba bai tu chon va duoc uu tien trong xet tuyen

- Kiem tra nang khieu am nhac ( Cao do - tiet tau - tri nho am nhac - cam thu am nhac ). Cac em biet Xuong am duoc uu tien trong xet tuyen.

+He 9 nam:

Nganh tuyen: Piano; Violon

+ Nganh Piano:

Doi tuong tuyen sinh: Hoc xong lop 3/12

Thoi gian thi: Tu 30/06/2008 den 02/07/2008 tai Hoc vien Am nhac Quoc gia Viet Nam.

Noi dung cac mon thi:

- Phan Chuyen mon: Bieu dien 3 hoac 4 bai, bao gom: mot bai ky thuat; mot bai phuc dieu; mot bai Sonatine hoac bien tau o trinh do tuong duong So cap 2 He 11 nam cu va duoc uu tien trong xet tuyen.

- Kiem tra nang khieu am nhac ( Cao do - tiet tau - tri nho am nhac - cam thu am nhac ). Cac em biet Xuong am duoc uu tien trong xet tuyen.

+Nganh Violon

Doi tuong tuyen sinh: Hoc xong lop 3/12

Thoi gian thi: Tu 30/06/2008 den 02/07/2008 tai Hoc vien Am nhac Quoc gia Viet Nam.

Noi dung cac mon thi:

- Kiem tra nang khieu chuyen nganh: Kiem tra ban tay, do nhay va phan xa cua ngon tay.Cac em biet choi dan co the bieu dien hai bai tu chon va duoc uu tien trong xet tuyen.

- Kiem tra nang khieu am nhac ( Cao do - tiet tau - tri nho am nhac - cam thu am nhac ). Cac em biet Xuong am duoc uu tien trong xet trong xet tuyen.

Nguyen Hung

Viet Bao
Comment :Phuong thuc tuyen sinh cua Hoc vien am nhac Quoc gia Viet Nam
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phuong thuc tuyen sinh cua Hoc vien am nhac Quoc gia Viet Nam bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Phuong thuc tuyen sinh cua Hoc vien am nhac Quoc gia Viet Nam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phuong thuc tuyen sinh cua Hoc vien am nhac Quoc gia Viet Nam ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Ways entrance of the Academy of Country Music Vietnam
JAZZ guitar, coordinate Hoa, Vietnam National, Vietnam Music, music institute, priority, diploma, eight hexadecimal, work, time, academic, professional, performance, high school, to
2008, the Vietnam Academy of Music will recruit 200 university and 250 target system targets vocational system. Entrance area is the candidate country. Academy is one of four schools competition organized by individual exam ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Phương thức tuyển sinh của Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Phương thức tuyển sinh của Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Phuong thuc tuyen sinh cua Hoc vien am nhac Quoc gia Viet Nam

Nhan xet, hay lien he ve tin Phuong thuc tuyen sinh cua Hoc vien am nhac Quoc gia Viet Nam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Phuong thuc tuyen sinh cua Hoc vien am nhac Quoc gia Viet Nam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0