Nhung giai dap moi nhat cua Bo GD DT ve de thi THPT va DH CD 2006

Nhung giai dap moi nhat cua Bo GD DT ve de thi THPT va DH CD 2006

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Nhung giai dap moi nhat cua Bo GD DT ve de thi THPT va DH CD 2006
Tu trai sang: Ong Do Duy Du - Uy vien thuong truc Ban chi dao thi va tuyen sinh, Bo GD-DT va TS Nguyen An Ninh - Cuc truong Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong giao duc, Bo GD-DT - Anh: Tuan Phung

9g sang nay, 2-4-2006, hai chuyen vien Bo GD-DT da cung trao doi nhieu van de lien quan den ky thi tot nghiep THPT va tuyen sinh DH-CD 2006 voi phu huynh va hoc sinh.

Vay phu huynh va hoc sinh quan tam dieu gi lien quan den hai ky thi cung TS Nguyen An Ninh - Cuc truong Cuc Khao thi & Kiem dinh chat luong giao duc va ong Do Duy Du - Uy vien thuong truc Ban chi dao thi va tuyen sinh?

De thi tot nghiep THPT va tuyen sinh DH, CD nam 2006 co nhung diem gi moi? De thi cho hoc sinh phan ban va khong phan ban se ra sao? Co gioi han nao cho noi dung on tap thi tot nghiep THPT?

Thi sinh can chuan bi nhu the nao khi lam bai thi trac nghiem khach quan mon ngoai ngu? Nhung vuong mac trong ho so dang ky du thi DH-CD 2006? Quyet dinh cuoi cung chon truong, chon nganh truoc khi nop ho so dang ky du thi...

Duoi day la noi dung duoc tu van:

+ Em nghe noi de thi co hai loai cau danh cho hoc sinh phan ban va khong phan ban. Vay cho em hoi muon lam cau nao thi lam phai khong? Neu lam mot cau theo de nao thi tu dau den cuoi deu phai lam theo de do? (Tran Hoang Thong, 18 tuoi, tranhoangthong@ )

- TS Nguyen An Ninh - Cuc truong Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong giao duc, Bo GD-DT: Doi voi de thi tot nghiep THPT, HS phan ban (ca hai ban Khoa hoc tu nhien va Khoa hoc xa hoi va nhan van) co chung mot de nen HS phan ban khong the chon de khong phan ban.

Trong de thi tot nghiep danh cho HS phan ban se co phan cau hoi tu chon danh cho ban KHTN va phan danh cho ban KHXH&NV.

Doi voi de thi tuyen sinh DH, CD chi co mot de thi cho HS ca chuong trinh phan ban va khong phan ban. Ngoai phan cau hoi chung (bat buoc), co phan cau hoi tu chon theo chuong trinh phan ban hoac khong phan ban. TS co the tuy chon theo phuong an co loi cho minh. Nhung khi da chon lam bai theo phan tu chon nao thi chi duoc lam theo phan do.

+ Em tot nghiep THPT nam 2005. Nam nay thi DH lai phai co bang tot nghiep THPT nhung bang tot nghiep cua em moi lanh thang truoc em de mat, bay gio chi con lai ban sao co cong chung. Em co the thi DH khong can ban chinh khong? Neu can ban chinh thi em phai lien he o dau de xin cap lai?

Nam nay em thi vao nganh Cong nghe thong tin Truong DH Khoa hoc tu nhien (DH Quoc gia TP.HCM). Em nghe noi de thi co chuong trinh phan ban, vay em la thi sinh tu do thi chon de khong phan ban phai khong? De ra nam nay se co muc do nhu nam ngoai hay se kho hon? (Lam Gia Huy, 19 tuoi, lamgiahuy@ )

- Ong Do Duy Du - Uy vien thuong truc Ban chi dao thi va tuyen sinh, Bo GD-DT: Em co the dung ban sao cong chung bang tot nghiep THPT de du thi DH, CD nhung khi trung tuyen, em can xin xac nhan cua So GD-DT ve viec da tot nghiep THPT de nop cho truong DH, CD.

De thi tuyen sinh DH, CD nam nay se co hai phan: phan bat buoc doi voi tat ca cac thi sinh, phan tu chon danh cho hoc sinh hoc theo chuong trinh khong phan ban va chuong trinh phan ban thi diem.

Tai phan tu chon nay, thi sinh duoc quyen chon lam cau hoi ma minh co nhieu kha nang lam tot nhat, khong phu thuoc vao viec da hoc theo chuong trinh nao.

+ Cho em hoi de thi mon Su co de lay diem khong? (Le Trung Kien, 17 tuoi, bienxanh2511t@ )

- TS Nguyen An Ninh: Doi voi mon Su hay cac mon khac cung vay, deu co the de lay diem neu em hoc va on tot, nam vung kien thuc co ban cua chuong trinh THPT.

Nhung giai dap moi nhat cua Bo GD DT ve de thi THPT va DH CD 2006
TS Nguyen An Ninh - Cuc truong Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong giao duc, Bo GD-DT - Anh: Tuan Phung
+ Neu da hoc du ba nam Anh van cua THPT nhung trinh do con yeu thi co the dang ky doi thanh mon Vat Ly duoc khong? (Bao Toan, 18 tuoi, mqnpt@ )

- TS Nguyen An Ninh: Truong hop cua em (da hoc du ba nam mon ngoai ngu bac THPT) thi khong duoc thi thay the bang mon Vat ly. Mon thay the chi ap dung doi voi nhung hoc sinh khong duoc hoc du ba nam ngoai ngu.

+ Co gioi han bai hoc thi tot nghiep THPT doi voi mon Su va Dia ly khong? (Le Tran Bich Van, 18 tuoi, bichvab566732@ )

-TS Nguyen An Ninh: Khong co gioi han noi dung thi nhung Bo GD-DT da co huong dan on tap cac mon THPT. Cac truong se co trach nhiem thong bao den hoc sinh noi dung nay.

+ Con toi dang ky du thi hai truong DH la DH KHXH&NV va DH dan lap Hong Bang. Bo ho so thu nhat o muc so 2 la DH KHXH&NV, khoi thi D1, ma nganh la 701. Bo ho so thu 2 thi o muc 2 giong nhu tren va muc 3 la truong DH dan lap Hong Bang, khoi thi D1, ma nganh la 404. Vay cho toi hoi la con toi ghi o 2 bo ho so nhu vay co duoc khong?

Tuy la 2 bo ho so nhung dang ky du thi chi mot truong va nguyen vong hoc tai hai truong khac nhau va hai nganh khac nhau nhu vay co hop le khong?

Con toi noi chi thi mot truong thoi nhung neu cao diem du dau vao DH KHXH&NV con khong du diem dau DH KHXH&NV ma du diem ben DH dan lap Hong Bang thi cung coi nhu la dau DH. Vay co dung khong? (Loan, 53 tuoi, hongloan53@ )

- Ong Do Duy Du: TS co nguyen vong 1 hoc tai truong DH, CD khong to chuc thi hoac he CD cua truong DH thi sau ghi muc 2 (khong can ghi ma nganh) thi can phai ghi day du muc 3. Nhu vay co nghia la TS chi thi nho tai truong ghi o muc 2 de lay ket qua tham gia xet tuyen vao truong ghi o muc 3. TS nay se khong duoc xet tuyen theo nguyen vong 1 vao truong da ghi o muc 2.

Vi vay, toi khuyen TS phai co su can nhac va quyet dinh la nguyen vong 1 vao truong co thi tuyen sinh hoac khong thi tuyen sinh de nop ho so. Viec nop hai ho so deu ghi day du muc 2, trong do co mot ho so ghi muc 3, the hien TS khong co quyet dinh ro rang va khong hieu noi dung can ghi o muc 2 va muc 3 trong ho so dang ki du thi.

Trong truong hop nay, khi truong DH KHXH&NV nhan duoc hai bo ho so ma o muc 2 ghi giong nhau, con muc 3 thi khac nhau, chac chan Hoi dong tuyen sinh se chon bo ho so co ghi muc va nhu vay TS se khong duoc xet tuyen theo nguyen vong 1 vao Truong DH KHXH&NV ma chi duoc xet tuyen theo nguyen vong 1 vao Truong DH dan lap Hong Bang.

+ Xin cho biet gioi han de thi doi voi mon thi Vat ly va theo y kien ca nhan cua chuyen gia voi gioi han nhu vay thi sinh nen tap trung on thi vao nhung phan nao?

Trong truong hop khong du diem vao DH nhung du diem chuan vao nguyen vong 2 cua mot truong khac, thi sinh se mua ho so de dang ky nguyen vong 2 o dau hoac co the xem mau don nay o dau? (Tran Thi Xuan Phuong, 52 tuoi, xpcong@ )

- TS Nguyen An Ninh: Khong co gioi han doi voi noi dung thi mon vat ly noi rieng va bat cu mon nao noi chung. TS nen on tap theo huong dan cua Bo GD-DT da gui cac So GD-DT, cac truong THPT.

Ho so dang ky xet tuyen NV2 gom giay chung nhan ket qua thi do truong TS da du thi cap (neu TS dat ket qua thi tu diem san tro len) va mot phong bi dan san tem ghi ro dia chi lien lac cua TS. Ho so xet tuyen duoc gui ve truong qua duong buu dien.

+ Toi muon cho con toi thi vao Hoc vien Hanh chinh quoc gia thi dang ky o dau va thi mon gi? (Le Thanh Ngan, 51 tuoi, muadong233@ )

- Ong Do Duy Du: Hoc vien Hanh chinh quoc gia to chuc thi tai hai noi: phia Bac va phia Nam. Ky hieu cua truong la HCH (phia Bac), HCS (phia Nam). Tuyen sinh 2 khoi A va C. Khoi A thi Toan, Ly, Hoa, khoi C thi Van, Su, Dia.

Neu la hoc sinh dang hoc lop 12 thi nop ho so tai truong dang hoc. Neu la thi sinh tu do thi nop ho so tai dia diem do So GD-DT quy dinh.

+ Nam nay em thi vao Truong DH The duc the thao TP.HCM. Vay khi lam ho so dang ky du thi thi em co phai kem theo giay chung nhan mien nui khong? (Hai, 19 tuoi, hai@ )

- Ong Do Duy Du: Em khong can phai xin giay chung nhan mien nui vi uu tien khu vuc can cu vao noi hoc va tot nghiep THPT. Vi vay, trong phieu dang ky du thi, em can ghi ro noi hoc va tot nghiep THPT.

+ Nhung thi sinh hoc theo chuong trinh khong phan ban khi cthi co duoc lam de thi phan ban khong? (Nguyen Ngoc Ky, 22 tuoi, liverpool0newcastle@ )

- TS Nguyen An Ninh: TS duoc phep lua chon de thi (phan tu chon) theo phuong an phu hop voi ban than nhat.

+ Em co the lam nguyen vong 1 vao truong DH co to chuc thi khong? (Bui Thi Ngat, 20 tuoi, hoamikhoctrongmua@ )

- Ong Do Duy Du: TS co nguyen vong 1 hoc tai truong co to chuc thi thi phai ghi day du muc 2 trong ho so dang ky du thi (ten truong, khoi thi, ma nganh) va khong ghi muc 3.

+ Em dang ky thi CD theo de rieng, vay cac nguyen vong 2,3 em phai nop vao cac truong nhu the nao? (Hung, 19 tuoi, hungvu_vn_00@ )

- TS Nguyen An Ninh: Neu em du thi vao mot truong CD thi theo de rieng, em se khong duoc xet NV2, NV3. Xet tuyen NV2, NV3 chi ap dung doi voi nhung truong DH, CD thi bang de chung cua Bo GD-DT va cac truong DH, CD khong to chuc thi, chi xet tuyen TS thi bang de thi chung.

+ Trong ky thi tuyen sinh vao DH-CD, nhung hoc sinh khong phan ban neu nhu lam xong phan de thi khong phan ban va lam tiep duoc de thi phan ban thi co duoc tinh diem khong? (Nguyen Viet Linh, 19 tuoi, vietlinh88@ )

- TS Nguyen An Ninh: TS se khong duoc tinh diem. Nguyen tac cham thi la chi tinh diem bai lam cua TS theo mot de thi.

Nhung giai dap moi nhat cua Bo GD DT ve de thi THPT va DH CD 2006
Ong Do Duy Du - Uy vien thuong truc Ban chi dao thi va tuyen sinh, Bo GD-DT - Anh: Tuan Phung
+ Neu em khong du diem xet nguyen vong 1 o truong em da dang ky thi, em co duoc xet vao truong khac khong? (Trinh Van Canh, 18 tuoi, vancanh@ )

- Ong Do Duy Du: Neu khong trung tuyen nguyen vong 1 nhung co ket qua thi bang hoac cao hon diem san thi duoc nha truong cap cho 2 giay chung nhan ket qua thi de tham gia xet tuyen nguyen vong 2, nguyen vong 3 vao cac nganh hoac cac truong khac co su dung ket qua thi theo de chung de xet tuyen.

Thoi han nop ho so xet tuyen nguyen vong 2 la tu 25-8 den 10-9, nguyen vong 3 tu 15-9 den 30-9. Ho so dang ky xet tuyen gom mot giay chung nhan ket qua thi do truong to chuc thi cap va mot phong bi da dan san tem va ghi ro dia chi lien lac cua thi sinh.

+ Em muon hoi, tuoi cua em nam nay co duoc thi vao An ninh khong? Va dot so tuyen da toi chua? Em nam nay 21 tuoi. (Mai Tan Quyet, 21 tuoi, taitulangman@ )

- Ong Do Duy Du: Dieu kien du thi vao cac truong cong an, ve do tuoi quy dinh nhu sau: la can bo trong nganh khong qua 28 tuoi, hoc sinh THPT hoac trung hoc bo tuc khong qua 20, rieng hoc sinh thuoc khu vuc 1 khong qua 22, chien si nghia vu cong an khong qua 24 (tinh den ngay du thi). Cac thu tuc khac can hoi tai cong an quan, huyen, thi xa.

+ Cho toi hoi, de thi tot nghiep THPH nam 2006 cua mon Lich su va Dia ly gom cac noi dung trong chuong trinh hoc cua lop 12 hay la toan bo noi dung da hoc trong chuong trinh cua cac lop 10, 11, 12?

Co the nop ho so du thi nhieu truong, nhung chi cho phep du thi tai mot truong cua khoi? Trong trang web http://ts.edu.net.vn/ cua Bo GD-DT co the truy cap de biet so luong thi sinh dang ky du thi tai cac truong? (Le Dinh Kha, 49 tuoi, khatiags@ )

- TS Nguyen An Ninh: Bo GD-DT da co huong dan on tap cac mon THPT. TS co the can cu tai lieu huong dan nay de on tap thi tot nghiep.

TS co the nop ho so dang ky du thi nhieu truong nhung se chi duoc du thi tai mot truong trong mot dot thi.

So luong TS dang ky du thi vao cac truong se duoc cong bo rong rai tren cac phuong tien thong tin dai chung, tren mang Internet bao gom ca trang web cua bo.

+ Neu em muon thi khoi D va khoi M thi duoc khong? (Nguyen Thi Dien, 18 tuoi, saobang31105@ )

- Ong Do Duy Du: Em can xem ky lich thi cua truong co khoi M. Neu ngay thi khong trung voi ngay thi khoi D thi em duoc dang ky du thi ca hai khoi.

+ Cho em hoi nam nay thi tot nghiep THPT 6 mon, trong 6 mon do toan la nhung mon danh cho ban C. Nhu vay se thiet cho ban A chung em, vi chung em se khong co thoi gian de hoc cho nhung mon thi DH. (Nguyen Thanh Thuy, 18 tuoi, thienthanvuive17@ )

- TS Nguyen An Ninh: Trong sau mon thi tot nghiep, ngoai ba mon thi co dinh (Van, Toan va Ngoai ngu), ba mon con lai duoc luan chuyen tung nam. Tat ca cac mon thi tot nghiep deu la mon hoc trong chuong trinh THPT ma TS phai hoc.

Ky thi tot nghiep THPT la de danh gia tot nghiep, doc lap voi ky thi tuyen sinh vao DH, CD hien nay.

+ Con gai toi da hoc xong phan van hoa cua Nhac vien TP.HCM, nay chau muon thi vao DH ben ngoai nen se theo hoc lop 12 he bo tuc nam nay va se thi tot nghiep he bo tuc. Xin hoi chau co the xin du thi mon ngoai ngu hay khong vi toi thay cong bo mon thi cua he bo tuc khong co mon ngoai ngu. (Thu Tam, 42 tuoi, methu62@ )

- TS Nguyen An Ninh: Trong cac mon thi tot nghiep cua he bo tuc THPT khong co mon ngoai ngu vi vay TS khong the thi mon nay.

+ Toi co nguoi em nam nay du dinh thi vao Truong DH Cong nghiep TP.HCM, chi nhanh tai Ha Noi, nhung phai nop ho so tai TP.HCM. Em toi co ho khau thuong tru tai Thai Binh, xin cho hoi neu nop ho so thi em toi duoc dang ky du thi o dau? Va ho so du thi DH cua em toi do bo toi lam gium co duoc khong? (Pham Thanh Tuan, 30 tuoi, thanhtuan200597@ )

- Ong Do Duy Du: DH Cong nghiep TP.HCM chi to chuc thi tai TP.HCM, khong co chi nhanh tai Ha Noi. Vi vay, neu TS co nguyen vong thi vao truong nay phai nop ho so tai truong va thi tai truong.

Con viec khai ho so, TS nen truc tiep lam. Trong truong hop nho nguoi khac lam ho thi phai thao luan thong nhat, tranh su nham lan, sai sot.

+ Nam nay em dang hoc nam 4 tai khoa Hoa Truong DH Khoa hoc (DH Hue). Em muon hoi nam nay em muon nop don du thi de hoc tiep vao DH Y khoa (DH Hue) nganh Duoc si (khoi A) thi can phai luu y nhung gi khi ghi ho so?

Khi thi dem theo the SV hay bang tot nghiep THPT (bang goc hay bang cong chung )? Lieu khi vao hoc em co the duoc bo qua hai nam dai cuong khong ? (Huy, 24 tuoi, englishonlinein@ )

- Ong Do Duy Du: TS dang hoc tai cac truong dao tao neu co nguyen vong du thi tuyen sinh vao cac truong DH, CD thi phai duoc hieu truong cua truong dang dao tao dong y bang van ban. Trong truong hop duoc phep di thi thi ho so du thi lam nhu doi voi hoc sinh THPT, nghia la phai trinh bang tot nghiep THP ban chinh.

Khi vao hoc, em khong duoc bo qua hai nam hoc dai cuong. Trong truong hop da tot nghiep mot DH, nay hoc DH bang thu hai thi se duoc xem xet de giam bot nhung mon da duoc hoc tai DH thu nhat.

+ Xin hoi, em muon thi DH khoi C nganh Du lich, voi luong kien thu hoc o lop 12, em co the du thi ma khong can di luyen thi khong? De thi DH co bam sat theo chuong trinh THPT khong? (Tuong Van, 20 tuoi, vanbui0505@ )

- TS Nguyen An Ninh: Trong nhung nam gan day Bo GD-DT dinh huong ra de thi bam sat theo chuong trinh pho thong. Do do TS phai nam that vung nhung noi dung kien thuc co ban trong chuong trinh, SGK moi co the lam tot bai thi.

+ Cho em hoi em nop don thi hai truong nhung den luc thi em se chon mot truong. Vay em phai xem chi tieu cua truong em dinh thi o dau? (Tran Thi Hong Hanh, 18 tuoi, chuyentinhhoatim_0305@ )

- Ong Do Duy Du: De chon truong du thi, em nen tham khao diem trung tuyen cua truong o nhung nam truoc, dong thoi sau ngay 10 - 5, em co the tham khao so luong ho so dang ky du thi vao tung truong se duoc cong bo tren cac phuong tien thong tin dai chung de can nhac lua chon. Em co the xem tai www.tuoitre.com.vn/tuyensinh , http://ts.edu.net.vn/ .

Nhung giai dap moi nhat cua Bo GD DT ve de thi THPT va DH CD 2006
TS Nguyen An Ninh: "TS phai nam that vung nhung noi dung kien thuc co ban trong chuong trinh, SGK moi co the lam tot bai thi" - Anh: Tuan Phung
+ Cho em hoi, thi tot nghiep co duoc mang Atlat Dia ly vao phong thi khong? (Thuy, 17 tuoi, black_a8@ )

- TS Nguyen An Ninh: Trong ky thi tot nghiep THPT, TS duoc mang Atlat Dia ly vao phong thi.

+ Cho em biet, hoc sinh gioi co duoc cong diem thi khong? Neu co, tai sao da gioi roi con phai cong diem? (dangmy nhut, 20 tuoi, dang_minhnhat@ )

- Ong Do Duy Du: Tu nam 2006, che do cong diem thuong vao ket qua thi tuyen sinh DH, CD doi voi hoc sinh tot nghiep THPT loai gioi da duoc bai bo.

+ Em nghe noi de thi DH nam nay se khong co phan luong giac phai khong. Boi vi chuong trinh phan ban se khong thi phan nay, do vay phan chung giua phan ban va khong phan ban se khong co luong giac. (Nguyen Hieu Trung, 18 tuoi, sv_vntk21@ )

- TS Nguyen An Ninh: BO GD-DT da co huong dan on tap cho ca HS phan ban va khong phan ban. TS phai can cu theo huong dan nay de chuan bi cho ky thi.

+ Em la doi tuong con thuong binh hang 3/4 (ti le 41%) duoc cong bao nhieu diem trong ki thi tot nghiep va DH (Nguyen Thi Ngoc Bich, 17 tuoi, freezingheart_jade@ )

- Ong Do Duy Du: Con thuong binh co ti le thuong tat duoi 81% thi thuoc nhom uu tien 2, duoc huong diem trung tuyen thap hon so voi HS binh thuong la 1 diem trong ky thi tuyen sinh DH, CD.

+ Em la mot hoc sinh mien Bac va dang theo hoc theo chuong trinh thi diem phan ban. Em muon vao Nam thi, cu the o TP.HCM. Em muon hoi, thu tuc du thi cua thi sinh mien Bac khi vao Nam thi nhu the nao? Va muc 3 trong ho so DKDT DH-CD phai viet nhu the nao? Ma ho so DKDT tu do la gi? Em nop ho so tai truong em du thi. (Nguyen Thi Dieu Linh, 19 tuoi, vangtran_suytu2006@ )

- Ong Do Duy Du: TS dang hoc tai mien Bac, muon du thi vao cac truong DH, CD o mien Nam thi phai nho nguoi than nop truc tiep ho so va le phi dang ki du thi tai truong ma TS co nguyen vong hoc, nha truong se huong dan chi tiet viec ghi muc 13.

+ Em nghe noi nam nay thi DH chi on trong chuong trinh lop 12 phai khong? (Tang Thi Kieu Nhi, 18 tuoi, parti_gurlz88@ )

- TS Nguyen An Ninh: Thi tuyen sinh nhu hien nay la de danh gia kha nang cua TS vao hoc bac DH, CD. Do do, ngoai kien thuc lop 12, TS con phai nam vung nhung kien thuc co ban o cac lop duoi va de thi van co ca noi dung lop 10, lop 11.

+ Em muon hoi la khi nao thi co chi tieu DH cua Truong DH Cong nghiep Ha Noi? (Nga, 18 tuoi, tuoidabuon_ph148@ )

- Ong Do Duy Du: Khi nao Truong DH Cong nghiep Ha Noi nhan duoc chi tieu tuyen sinh, truong se cong bo tren cac phuong tien thong tin dai chung va se gui van ban ve cac So GD-DT de cac so thong bao cho TS.

+ Tai sao nam nay lai thi tot nghiep toan khoi C, mot khoi luong kien thuc se khong the hoc het duoc vi em hoc khoi A. Bay gio lai nhoi nhet them mot luong kien thuc khoi C nua thi se rat kho. Vay xin hoi, co phai nam vua roi khoi C thi co qua nhieu diem 0 nen nam nay phai thi khong? (Trinh Thi Tram Anh, 18 tuoi, sacmaucatinh88@ )

- TS Nguyen An Ninh: Trong sau mon thi tot nghiep THPT, co ba mon duoc luan chuyen hang nam. Tat ca cac mon hoc trong chuong trinh THPT ma TS da hoc. Khong phan biet la mon cua khoi nao vi day la ky thi tot nghiep THPT.

+ Cho em hoi la thi Anh van ca trong ky thi tot nghiep va DH noi dung thi bao gom chuong trinh cua ca lop 10, 11, 12 va khong chi tap trung chu yeu vao lop 12 khong phai khong? (Nguyen Dac Ba Nhat, 18 tuoi, s.gonzzaroses_ix@ )

- TS Nguyen An Ninh: Trong cac mon thi, ngoai ngu la mon dac thu, chu yeu danh gia ky nang cua TS sau khi da hoc xong chuong trinh THPT. Vi vay khong the noi nhung ky nang nay chi nam o chuong trinh hoc lop 12.

+ Xin cho em biet, bao gio het han nop ho so du thi DH? (Khang, 18 tuoi, vkt_vn@ )

- Ong Do Duy Du: Cac So GD-DT se ket thuc viec nhan ho so dang ky du thi vao ngay 10-4. Sau do, TS co the nop ho so truc tiep tai truong tu 11-4 den 17-4.

Nhung giai dap moi nhat cua Bo GD DT ve de thi THPT va DH CD 2006
TS duoc su dung may tinh FX570MS trong ky thi DH-CD 2006
+ Cho em hoi, nam nay co duoc su dung may tinh FX570 MS khong? (Nguyen Trong, 19 tuoi, orange4banana@ )

- TT: Nam nay, theo danh muc may tinh duoc phep su dung trong phong thi do Trung tam Tin hoc (Bo GD-DT) cong bo, TS duoc su dung may tinh FX570MS.

+ Ve nguyen vong 2 thi sau khi thi minh biet ket qua thi DH moi dang ky truong de xet nguyen vong 2 phai khong? Em van chua hieu ro ve nguyen vong 2 va 3 nhu the nao? (Nhu Y, 18 tuoi, ngonluanhaymua_hn@ )

- Ong Do Duy Du: Truoc ngay 20-8, cac truong DH, CD se cong bo ket qua thi cua TS va muc diem trung tuyen nguyen vong 1. Nhung TS khong trung tuyen nguyen vong 1 nhung co ket qua thi bang hoac cao hon diem san se duoc truong to chuc thi cap cho 2 giay chung nhan ket qua thi.

Tai moi giay chung nhan nay co phan danh rieng de TS ghi nguyen 2 va nguyen vong 3. TS dung 2 giay chung nhan nay de dang ky xet tuyen nguyen vong 2 vao nhung truong co chi tieu trong thoi han tu 25-8 den 10-9, con nguyen vong 3 tu 15-9 den 30-9.

Ho so dang ky xet tuyen nguyen vong 2, 3 gom: giay chung nhan ket qua thi (co dong dau do cua truong to chuc thi) va mot phong bi dan san tem, ghi ro dia chi lien lac cua TS. Ho so gui cho truong theo duong buu dien chuyen phat nhanh.

+ Cac thay cho em hoi ve phan de thi tot nghiep THPT. Phan mon Su, Dia co gioi han khong? Co nam trong chuong trinh 11 khong? Khi ra de, co phan cau hoi mo danh cho HSG khong? (Tran Quy, 18 tuoi, james-truong_baclieu@ )

TS Nguyen An Ninh: Bo GD-DT da co huong dan on tap doi voi tat ca cac mon THPT, trong do co mon Su, Dia.

De thi tot nghiep THPT se bam sat theo chuong trinh HS duoc hoc (ca phan ban va khong phan ban). Dong thoi co yeu cau phan hoa trinh do cua HS.

+ Do luc nho chuyen vao Nam sinh sonq em da that lac giay khai sinh nen khi nhap hoc em da lay ten khac. Ten trong giay khai sinh cua em la Nguyen Van Hoa, con di hoc em lay ten Nguyen Xuan Hoa, ngay thang nam sinh cung khac. Bay gio em da tim lai duoc giay khai sinh roi va em da lam giay chung minh theo giay khai sinh do, chi co di hoc la ten khac thoi.

Vay bay gio em muon hoi la em muon thi DH, CD thi can nhung thu tuc gi de duoc vao phong thi? Hay chi cho em cach nhanh nhat de em co the di thi vi thoi gian con qua ngan. (Nguyen Xuan Hoa, 18 tuoi, xuanhoa7602@ )

- Ong Do Duy Du: Em can phai mang tat ca giay to (giay khai sinh, chung minh thu, bang tot nghiep, the hoc sinh...) kem theo don den So Tu phap tinh, TP de de nghi So Tu phap tinh, TP co van ban chung nhan chinh thuc ho va ten, ngay, thang nam sinh cua em. Viec nay het suc quan trong, khong chi de du thi DH, CD ma con lien quan den rat nhieu viec sau nay cua em.

+ Em co ho khau thuong tru o khu vuc 1, nhung hien tai em dang hoc nghe o khu vuc 2 - nong thon. Vay neu em thi lai DH thi se huong che do theo khu vuc nao? (Le Phi Lanh, 20 tuoi, noiaybinhyen_060306@ )

- Ong Do Duy Du: Uu tien khu vuc duoc tinh theo noi hoc va tot nghiep THPT, nghia la truong THPT dong tai khu vuc nao thi hoc sinh duoc huong uu tien theo khu vuc do, khong phu thuoc vao ho khau cua hoc sinh.

+ Em nam nay se thi DH, nhung em thay luong bai vo qua nhieu. Xin cho em biet gioi han on tap duoc khong? (MT, 18 tuoi, mtlck2001@ )

- TS Nguyen An Ninh: Bo GD-DT da co huong dan on tap THPT. Nhung khong co tai lieu nao "gioi han" pham vi ra de, ke ca doi voi thi tot nghiep THPT va tuyen sinh DH.

+ Em co ho khau o Dak Lak nhung theo hoc THPT tai Da Nang thi em thuoc khu vuc nao? (tuyen, 18 tuoi, tuyen_joker@ )

- Ong Do Duy Du: Em hoc va tot nghiep THPT tai Da Nang thi huong khu vuc uu tien theo noi dong cua truong THPT o Da Nang.

+ Tai sao doi voi chuong trinh phan ban de thi tot nghiep THPT la giong nhau doi voi ca hai ban A va C? (Chinh, 18 tuoi, ngoisaoxanh@ )

- TS Nguyen An Ninh: Vi yeu cau doi voi tot nghiep THPT la phan kien thuc co ban. Do do, ban KHTN va ban KHXH&NV co chung mot de thi. Tuy nhien, trong de thi nay, ngoai phan chung (bat buoc), co phan tu chon phu hop voi tung ban. TS co the lua chon cho minh phan phu hop nhat.

+ Em biet la ngay thi DH-CD da quy dinh theo ngay, vay em co the thi hai truong CD duoc khong? Em nghe noi, thi mot truong la mot ngay, em khong hieu ro nua. (Phuong Huyen, 18 tuoi, matbuon2000kore@ )

- Ong Do Duy Du: Em can can cu vao ngay thi cua cac khoi va ngay thi vao cac truong DH, CD de dang ky du thi. Neu ngay thi khong trung nhau thi em co the du thi tai nhieu truong.

Nhung giai dap moi nhat cua Bo GD DT ve de thi THPT va DH CD 2006
Ong Do Duy Du: "Muc 3 trong ho so dang ky du thi khong phai la muc ghi nguyen vong 2 va 3" - Anh: Tuan Phung
+ Em dang ky vao Truong DH Ngan hang TP.HCM. Neu em co nguyen vong khong du diem hoc DH ma du diem hoc CD Tai chinh thi co ghi vao muc 3 trong ho so thi khong? (Thuy Duong, 18 tuoi, thuy_duong67@ )

- Ong Do Duy Du: Muc 3 trong ho so dang ky du thi khong phai la muc ghi nguyen vong 2 va 3. Muc 3 nay chi danh cho TS co nguyen vong 1 hoc tai nhung truong DH, CD khong thi hoac he CD cua cac truong DH.

Neu em khong trung tuyen nguyen vong 1 vao DH Ngan hang nhung co nguyen vong hoc CD Tai chinh thi em phai dang ky xet tuyen vao CD Tai chinh theo nguyen vong 2 hoac nguyen vong 3, sau ngay 20-8, neu ket qua thi cua em bang hoac lon hon diem san CD.

+ Cho em hoi, du doan diem san nam nay co cao khong? (Nguyen Huu Trang, 18 tuoi, nguyen_tranglt@ )

- TS Nguyen An Ninh: Khong the du bao truoc ve diem san nam nay duoc. Vi diem san phu thuoc vao trinh do, chat luong cua TS moi nam, do do phu thuoc truc tiep vao ket qua thi cu the hang nam. Diem san co the thay doi qua tung nam.

+ Xin cho em hoi, nhung mon khoi B, C van co phan phan ban va khong phan ban phai khong? (Van Cuong, 19 tuoi, ngvancuong1987@ )

- Ong Do Duy Du: Trong de thi tuyen sinh DH, CD nam nay, ngoai phan bat buoc doi voi tat ca TS, con co phan tu chon. Phan tu chon nay duoc bien soan theo chuong trinh phan ban thi diem va chuong trinh khong phan ban de TS tu chon.

Noi dung de thi theo phan phan ban thi diem: khoi A va B theo chuong trinh ban KHTN, khoi C va D theo chuong trinh ban KHXH&NV.

+ Cho em hoi, phan cau hoi tu chon trong de thi DH chiem khoang bao nhieu diem? (Nguyen Thi Ngoc Bich, 17 tuoi, freezingheart_jade@ )

- TS Nguyen An Ninh: Ti le tu chon va phan bo diem cho phan nay se do hoi dong ra de thi cua tung mon quyet dinh trong qua trinh xay dung de thi.

+ Em la con thuong binh hang 4/4, em duoc huong khu vuc 2. Vay cho em hoi, em duoc huong bao nhieu diem trong ky thi tuyen sinh DH 2006? (Nguyen Duy Khanh, 20 tuoi, devitkhanh 99 @)

- Ong Do Duy Du: Neu em la con thuong binh co ti le thuong tat duoi 81%, dong thoi lai hoc va tot nghiep pho thong tai khu vuc 2 thi em se duoc huong diem trung tuyen thap hon so voi hoc sinh pho thong o khu vuc 3 la 1,5 diem (trong do co 1 diem uu diem doi tuong va nua diem uu tien khu vuc).

+ Mon Lich su nam nay ve thang diem co gi khac so voi nam ngoai? (Nhu Y, 18 tuoi, ngoisaobietcuoi_vtq@ )

- TS Nguyen An Ninh: Noi dung de thi va thang diem la do Hoi dong ra de thi hang nam quyet dinh. Thang diem phai bam sat theo noi dung cu the cua de thi.

+ Xin cuc truong cho biet de thi DH nam nay cua khoi A co gi thay doi so voi nam 2005 hay khong? Neeu thay doi thi cuc truong co the noi ro hon khong? (Le Hong Minh, 20 tuoi, langtuxunghe_2728@ )

- TS Nguyen An Ninh: Ngoai chu truong thi mon ngoai ngu bang de trac nghiem va noi dung phan ban trong cac mon thi, nam 2006 khong co chu truong nao khac ve de thi.

+ Em bi mat giay CMND va chua duoc cap lai. Vay trong ho so dang ky du thi co phai ghi so CMND cu khong? (Ho Duy Hai, 19 tuoi, tinhyeuthamkin2512@ )

- Ong Do Duy Du: Em phai xin cap lai CMND va phai ghi dung so CMND duoc cap lai.

+ Tren Bao TT ngay 31-3-2006 tren trang 10 co gioi thieu ve nganh Quan tri quang cao, em muon hoi nhung truong nao dao tao nganh nay, thi khoi nao, hoc trong bao lau, ma truong va ma nganh, diem chuan cac nam truoc, ti le choi... Noi chung la cac chi tiet ve nganh nay, cang chi tiet cang tot a. (Thanh Loan, 18 tuoi, xeomaomaza@ )

- TT: Nganh Quan tri quang cao duoc dao tao tai Truong DH Kinh te quoc dan Ha Noi. Chuyen nganh nay tuyen sinh khoi A, co ma nganh la 430.

Day la mot nganh moi. thong tin chi tiet ve nganh hoc nay em co the tham khao tren muc gioi thieu nganh hoc trong muc Tuyen sinh cua TT tai dia chi http://www.tuoitre.com.vn/Tuyensinh .

+ Em o Nha Trang, hien dang hoc o TP.HCM (co dang ky tam tru). Nam nay em muon thi lai DH. Neu em lam ho so thi co can phai ve Nha Trang de dong dau khong, hay duoc quyen dong dau o tai noi em dang o? Neu em dong dau o tai noi em dang o la TP.HCM thi em co duoc huong diem uu tien khong? (Le Thanh Huyen, 18 tuoi, naughty_sun17@ )

- Ong Do Duy Du: Neu em dang on thi tai TP.HCM va chi cu tru ngan han o day thi UBND phuong se khong xac nhan ho so cho em. Vi vay, em phai xin xac nhan tai noi em cu tru dai han. Con che do uu tien hoan toan khong phu thuoc vao viec khai ho so dang ky du thi o dau hoac nop ho so dang ky du thi o dau.

+ Nam nay neu em duoc giai quoc gia nhung khong su dung quyen tuyen thang, em co duoc cong diem khong? Co phai nop them giay to gi kem theo ho so khong? Neu co thi giay to nay o dau (sap het han nop ho so ma van chua co ket qua chinh thuc quoc gia). (Vo Anh Dung, 18 tuoi, anhdung.lvc@ )

- Ong Do Duy Du: Neu em doat giai trong ky thi quoc gia chon hoc sinh gioi theo chuong trinh lop 12 nhung khong su dung quyen tuyen thang thi khi du thi DH, CD, em se duoc cong diem thuong. De duoc uu tien nay, em can phai nop cho truong giay chung nhan thi hoc sinh quoc gia. Giay chung nhan dat giai hoc sinh gioi quoc gia se do Bo GD-DT cap.

Nhung giai dap moi nhat cua Bo GD DT ve de thi THPT va DH CD 2006
TS Nguyen An Ninh: "Doi voi mon ngoai ngu thi trac nghiem, em co the on tap theo tai lieu huong dan on tap do Bo GD-DT ban hanh" - Anh: Tuan Phung
+ On thi trac nghiem mon Anh van thi co gioi han gi khong? Thi THPT co gioi han chuong trinh gi khong? (Tran Thi Phuong Nhung, 18 tuoi, rubiespinky@ )

- TS Nguyen An Ninh: Huong dan on tap do Bo GD-DT ban hanh, khong phan biet thi trac nghiem hay thi tu luan doi voi cac mon thi. Do do, doi voi mon ngoai ngu thi trac nghiem, em co the on tap theo tai lieu huong dan nay.

+ Nam nay co quy dinh cong diem thuong cho con cua nguoi bi nhiem chat doc da cam. Vay cho em hoi neu duoc cong thi cong bao nhieu va thi sinh do thuoc doi tuong may.

Va neu em vua la con thuong binh hang 4/4 vua la con cua nguoi bi nhiem chat doc da cam thi che do diem thuong nao cao hon? (Pham Dinh Tho, 20 tuoi, iloveher_die2001@ )

- Ong Do Duy Du: Neu em vua la con thuong binh co ti le thuong tat duoi 81%, dong thoi thuoc dien la con de cua nguoi hoat dong khang chien bi nhiem chat doc hoa hoc, duoc UBND cap tinh xac nhan thi em se thuoc nhom uu tien 1, tuc la se duoc huong diem trung tuyen thap hon so voi hoc sinh pho thong binh thuong la 2 diem.

Uu tien con nguoi nhiem chat doc da cam cao hon con thuong binh 4/4, va chi duoc huong uu tien theo che do cao hon, nghia la huong uu tien theo dien chat doc da cam, duoc huong diem thap hon 2 so voi hoc sinh binh thuong.

+ Em dang la thi sinh thuoc dien thi sinh vang lai nhung em khong the xin duoc dau do tai noi em tam tru nen em khong the lam duoc ho so. Em rat mong Bao TT cho em loi khuyen, em can phai lam gi trong truong hop nay? (Do Tien Dung, 20 tuoi, dotd1985@ )

- TT: Em can phai ve noi em dang ky ho khau thuong tru de xin xac nhan vao ho so

+ Cho em hoi neu hoc chuong trinh Anh van he 3 nam thi co du kien thuc thi DH khong? De thi DH mon Anh ra trong muc do nhu the nao? (Bao Nhi, 18 tuoi, jennylove_andy@ )

- TS Nguyen An Ninh: Day la ky thi tuyen sinh vao hoc DH nen de thi phai kiem tra ky nang, dap ung yeu cau lua chon nhung TS co du kha nang.

De thi khong phan biet chuong trinh Anh van ba nam hoac bay nam ma chi co yeu cau chung ve kien thuc va ky nang tieng Anh. Vi vay, neu em co trinh do, ky nang tot thi van co the duoc lua chon vao chuyen nganh phu hop.

+ Truong em hoc la truong phan ban vay khi thi tot nghiep co phai thi chung voi cac truong khong phan ban hay la truong em se lap mot hoi dong thi rieng? (toan huyen chi co hai truong la hoc theo chuong trinh phan ban thoi) (Tran Thi Thanh Huong, 18 tuoi, thanhhuongdq@ )

- TS Nguyen An Ninh: HS cac truong hoc theo chuong trinh phan ban se thi rieng.

+ Thi trac nghiem mon Tieng Anh lieu co khach quan khong? Hay thi trac nghiem nhu vay se co co hoi nhieu hon cho nhung hoc sinh co the danh dau thi trac nghiem trong thoi gian ngan ma van co the co diem cao? (Cao Thi Nga, 21 tuoi, vinhhalong1985@ )

- TS Nguyen An Ninh: Cau tra loi la co khach quan hon. Thuc te da chung minh qua ky thi thu trac nghiem tren toan quoc thang 1-2006 vua qua.

+ Em dang hoc he CD cua Truong DH Cong nghiep TP.HCM nhung nam nay em muon thi lai mot truong khac ngoai Bac la Truong DH Su pham Ky thuat Hung Yen vi em co ho khau thuong tru o Ninh Binh.

Em nop ho so tai Truong DH Cong nghiep TP.HCM luon nhung khi em nop ho so nha truong khong thu ban photocopy phieu so 1. Vay bay gio em phai lam sao? Xin huong dan cu the cach lam ho so truong hop cua em, em phai photocopy phieu so 1 sau khi da viet hay chua viet? (Pham Trung Son, 19 tuoi, situtaihoa_183_2005@ )

- Ong Do Duy Du: Truoc het neu em muon du thi thi phai duoc su dong y bang van ban cua hieu truong Truong DH Cong nghiep TP.HCM. Neu hieu truong dong y bang van ban thi em duoc phep du thi tai DH Su pham ky thuat Hung Yen.

Trong truong hop nay, em phai ghi day du muc 2 trong ho so dang ky du thi vi nguyen vong 1 cua em la hoc tai Truong DH Su pham Ky thuat Hung Yen va hoan toan khong phai ghi muc 3 va khong phai nop ban photocopy to phieu dang ky du thi so 1.

+ Trong ho so tuyen sinh DH-CD o muc 2 ve ma nganh co 3 o trong tuong ung voi 3 so ,nhung ma nganh em thi chi co 2 so (la 01), em lo ghi ma nganh cua em voi 2 so 01 vao 2 o dau trong 3 o o muc 2 ve ma nganh ,nhu the co sai khong? Truong em thi chi co 5 nganh ung voi 5 ma so : 01, 02, 03, 04, 05. (Tran Minh Thao, 19 tuoi, tranminhthao872003@ )

- Ong Do Duy Du : Em ghi nhu vay cung duoc, khong can phai sua chua.

+ Muc 3 o ho so du thi co can thiet ghi neu minh khong co nguyen vong phai khong? (Bao Ngoc, 18 tuoi, ngoc522@ )

- Ong Do Duy Du: Neu em khong co nguyen vong 1 hoc tai nhung truong DH, CD khong thi hoac he CD cua truong DH thi em hoan toan khong can ghi muc 3 trong ho so dang ky du thi.

+ Cac truong DH dan lap co truong to chuc thi tuyen sinh co truong khong, phai khong a? (Bao Ngoc, 18 tuoi, ngoc522@ )

- Ong Do Duy Du: Dung vay. Trong so cac truong DH dan lap, co nhung truong sau day khong to chuc thi tuyen sinh, chi xet tuyen: DHDL Dong Do, DHDL Hai Phong, DHDL Luong The Vinh, DHDL Cuu Long, DHDL Duy Tan, DHDL Cong nghe Sai Gon, DHDL Hong Bang, DHDL Hung Vuong, DHDL Phu Xuan, DHDL Van Hien, DHDL Van Lang, DHDL Yersin Da Lat.

Nhung giai dap moi nhat cua Bo GD DT ve de thi THPT va DH CD 2006
Ong Do Duy Du dang tu van truc tuyen cho thi sinh - Anh: Tuan Phung
+ Cho em hoi, ho so tuyen sinh DH khoi K co khac ho so tuyen sinh chung khong va mua ho so nay o dau? Hoc phi khi hoc khoi K la bao nhieu? (Pham Van Thuy, 21 tuoi, xuanthuyvt@ )

- Ong Do Duy Du: Ho so du thi cua tat ca cac khoi, trong do co khoi K, la nhu nhau. Ho so mua tai cac so GD-DT.

+ Toi muon biet Bo GD-DT co thong bao gioi han on thi tot nghiep cho cac dia phuong chua, de cac truong tap trung on thi cho cac em? (To Van Dan, 49 tuoi, tvd@ )

- TS Nguyen An Ninh: Bo GD-DT da ban hanh huong dan on tap THPT va gui ve cac So GD-DT, cac truong co the can cu tren tai lieu nay de huong dan cho HS.

+ Em tot nghiep THPT nam 2005, do dieu kien nen em khong lay duoc bang tot nghiep. Vay giay chung nhan tot nghiep tam thoi duoc khong? (Nguyen Phuong, 20 tuoi, phuongminh@ )

- Ong Do Duy Du: Neu tot nghiep THPT tu nam 2005 thi phai trinh Hoi dong tuyen sinh ban chinh bang tot nghiep. Neu tot nghiep nam 2006 thi duoc phep trinh giay chung nhan tot nghiep tam thoi.

+ Em bi sai ten dem trong bang tot nghiep va CMND. Cho em hoi, em co the sua bang duoc khong hay sua CMND? (Pham Van Thuy, 21 tuoi, xuanthuyvt@ )

- Ong Do Duy Du: Em can lam ho so va don den So Tu phap tinh, TP de xin sua doi som va de duoc huong dan. Sua bang tot nghiep hay CMND phu thuoc vao giay to nao la chinh xac. Viec nay rat quan trong, khong nhung de du thi tuyen sinh DH, CD ma con anh huong den nhieu viec sau nay cua em.

+ Nam nay em thay cac truong CD ghi trong cuon tuyen sinh cac ngay tuyen sinh rat khac nhau, vi du CD Kinh te : 20 va 21-7, CD Xay dung 2: 14 va 15-7, CD ban cong Cong nghe va quan tri doanh nghiep: 18 va 19-7. Xin cho em biet that cu the ve van de nay.

Em da goi dien den truong de hoi thi cac thay co bao truong ghi the nao thi se lam theo vay. Neu nhu vay la nam nay chung em co the thi nhieu truong CD dung khong? Em nghi day cung la cau hoi cua rat nhieu thi sinh nhu em, mong duoc giai dap.(Tuyen, 20 tuoi, hvahyntdhn@ )

- Ong Do Duy Du: Chi cac truong DH thi bang de chung cua bo moi thi chung ngay, chung dot. Con cac truong CD thi theo de rieng co the chon ngay thi khac nhau trong thoi gian qui dinh cho dot thi 3.

Em co the du thi tai nhieu truong CD khac nhau neu ngay thi khong trung.

+ Em hien dang hoc tai tinh Binh Duong nhung em khong co ho khau tai Binh Duong ma ho khau cua em o ngoai Thanh Hoa. Em muon thi hai truong o ngoai Ha Noi nhung em vao So GD-DT Binh Duong nop ho so thi cac thay trong so khong nhan va bao em phai tu ra Bac nop. Vi ly do em con phai hoc het chuong trinh cap 3 nen khong ra do nop duoc. Vay em phai nop o dau moi duoc? (Nguyen Van Son, 18 tuoi, simbad192002@ )

- Ong Do Duy Du: Neu em co nguyen vong thi tai cac truong tai Ha Noi, tot nhat em nho nguoi than truc tiep nop ho so va le phi DKDT tai truong ma em muon du thi. Nha truong se huong dan khai muc 13 (ma don vi DKDT). Va em se phai den truong o Ha Noi du thi.

Neu em dang hoc THPT tai Binh Duong thi ho so cua em se duoc truong THPT em dang hoc xac nhan ma khong can xac nhan o Thanh Hoa.

+ Doi voi hoc sinh thi truot tot nghiep THPT thi khi nop ho so cho so GD-DT thi ghi ma don vi DKDT la gi? Ghi ma don vi DKDT theo ma truong THPT hay theo ma khac? (Hoang Nam, 19 tuoi, hoangnam2006@ )

- Ong Do Duy Du: Neu truot tot nghiep THPT, em khong du dieu kien du thi tuyen sinh DH, CD.

+ Doi voi thi sinh khong phan ban trong ki thi tot nghiep THPT chi co mot lua chon duy nhat cho minh ve de thi hay van co hai de chon mot (doi voi mon van) (Ha Thu, 18 tuoi, hathu_t2h@ )

- TS Nguyen An Ninh: Doi voi HS khong phan ban, de thi tot nghiep THPT van duoc ra nhu moi nam.

+ Em toi da nop ho so mot truong CD khoi A tai Dong Nai. Bay gio muon nop ho so them mot truong DH cung kho thi tai TP.HCM duoc khong? Quy che tuyen sinh nam nay co giong cac nam truoc khong? O truong da het han nop ho so, bay gio muon nop them thi phai nop o dau? Neu nop nhu vay thi sau nay nhan ket qua o dau? (Duong, 26 tuoi, duong_loan1986@ )

- Ong Do Duy Du: Em co the nop ho so DKDT them mot truong DH cung khoi o TP.HCM va em co the du thi tai ca hai truong vi khac dot thi (neu truong CD cua em co to chuc thi theo de thi rieng)

Het han nop ho so o truong THPT, em co the nop truc tiep tai cac truong DH, CD trong thoi han tu 11-4 den 17-4. Em se duoc nhan ket qua theo dia chi em dang ky trong ho so.

+ Em co ho khau o Quang Nam, tot nghiep o Quang Nam, nhung gia dinh em vo TP.HCM song va da co KT3 roi. Vay em nop ho so vao Truong DH Kinh te TP.HCM thi em se thi o dau? Quy Nhon hay TP.HCM? Va ghi muc nay o ho so tuyen sinh nhu the nao? (Truong Dinh Cong Vu, 17 tuoi, congvinh1979@ )

- Ong Do Duy Du: Em se duoc du thi tai TP.HCM. Ho so cua em se do cong an dia phuong noi gia dinh em dang ky tam tru dai han (KT3) xac nhan. Trong ho so DKDT, em khai dia chi KT3 va bo trong muc khai cum thi.

Nhung giai dap moi nhat cua Bo GD DT ve de thi THPT va DH CD 2006
Ong Duong Duc Da Trang - Pho Truong van phong dai dien Bao TT tai Ha Noi tang hoa cho TS Nguyen An Ninh va ong Do Duy Du - Anh: Tuan Phung
+ Xin cac thay cho em hoi ve cach lam bai thi DH, minh co nhat thiet phai lam bai giong nhu dap an moi duoc diem toi da hay chi can lam dung la duoc? (Ngoc, 20 tuoi, maingoc@ )

- TS Nguyen An Ninh: Doi voi moi mon thi, TS co the lam nhu dap an hoac khong dung trinh tu nhu dap an nhung phai dung, hop ly va nam trong chuong trinh THPT thi van duoc tinh theo thang diem toi da.

+ Em muon thi vao mot truong ma truong do khong to chuc thi tuyen sinh thi em thi o truong khac roi chuyen diem sang phai khong? (Dau Hoang Tuong, 18 tuoi, ithinkaboutyou109@ )

- Ong Do Duy Du: Em can dang ky va den du thi tai mot truong DH co cung khoi thi. Ngay khi nop ho so DKDT, em can nop them mot ban photo mat truoc phieu so 1 de chuyen cho truong khong to chuc thi em co nguyen vong hoc.

Khi co ket qua thi, neu em co diem thi, truong ma em du thi se chuyen ket qua thi cua em den truong em co nguyen vong hoc de truong do xet tuyen em.

Rat nhieu thac mac cua ban doc gui den ban tu van nhung thoi gian co han nen chung toi khong tra loi het cho cac ban duoc. Moi cac ban vao trang Giao duc - Du hoc va Tuyen sinh tren TT de xem nhung thong tin moi nhat ve tuyen sinh DH-CD-THCN 2006 va lam ho so de nop vao cac truong.

Cac ban cung co the gui thac mac qua email tuyensinh@tuoitre.net.vn , nhung thac mac se duoc tra loi qua Hop thu tuyen sinh cua TT. Chuc cac ban dat duoc ket qua nhu mong muon!

Toan canh diem chuan DH-CD 2005

Nganh gi? Truong gi? Lam gi?

Thong tin DH-CD-TCCN 2006

Tu van truc tuyen tuyen sinh

NHOM PHONG VIEN TT

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Tư vấn trực tuyến

Comment :Nhung giai dap moi nhat cua Bo GD DT ve de thi THPT va DH CD 2006
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhung giai dap moi nhat cua Bo GD DT ve de thi THPT va DH CD 2006 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhung giai dap moi nhat cua Bo GD DT ve de thi THPT va DH CD 2006 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhung giai dap moi nhat cua Bo GD DT ve de thi THPT va DH CD 2006 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
An explanation by the State Department of Education on high school exam and universities, colleges 2006
Mr. Do Duy Du, Dr Nguyen An Ninh, the Ministry of Education, Hanoi, Tuan Phung, University Public, media mass, graduation exams, knowledge base, entrance examinations, certificates, diplomas, in the program, in which case, contests, children
9 am today, 2-4-2006, two experts with the Ministry of Education has discussed many issues related to high school graduation exam and university-colleges admissions in 2006 with parents and students ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Những giải đáp mới nhất của Bộ GD-ĐT về đề thi THPT và ĐH, CĐ 2006

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Những giải đáp mới nhất của Bộ GD-ĐT về đề thi THPT và ĐH, CĐ 2006 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhung giai dap moi nhat cua Bo GD DT ve de thi THPT va DH CD 2006

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhung giai dap moi nhat cua Bo GD DT ve de thi THPT va DH CD 2006 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhung giai dap moi nhat cua Bo GD DT ve de thi THPT va DH CD 2006 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hop thu tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hop thu tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0