Nguyen vong 2 vao truong nao cho chac

Nguyen vong 2 vao truong nao cho chac

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Nguyen vong 2 vao truong nao cho chac
Tu trai sang: ba Nguyen Thi Kim Dung, chanh van phong bao TT, TS. Nguyen Thuan, thay Tran Huu Lich, thay Nguyen Duc Hieu,TS. Pham Thi Ngoc My. Anh: TTD.

Gan 4.000 cau hoi da duoc gui den trong buoi tu van truc tuyen sang nay. Phan lon cac y hoi da duoc cac chuyen gia tra loi thoa dang. Tuy nhien, van con 1 so y, do thoi gian co han, ban tu van van chua giai quyet het duoc.

Cac ban co the tiep tuc tham gia buoi tu van vao 8h30 sang mai (Chu nhat 21-8) hoac lien lac truc tiep voi ban tuyen sinh cac truong de duoc giai dap.

Ban tu van gom co: TS Pham Thi Ngoc My, pho hieu truong Truong DH ban cong Marketing TP.HCM; TS Nguyen Thuan, pho hieu truong Truong DH Mo ban cong TP.HCM; Thay Tran Huu Lich, truong phong quan ly dao tao tai chuc Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM; thay Nguyen Duc Hieu, chuyen vien tuyen sinh Truong DH Giao thong van tai TP.HCM.

+ Em muon hoi dai dien truong DH BC Marketing --Em thi duoc 12.5d khoi D1 da duoc nhan doi mon Anh. Voi diem nhan doi tren thi co duoc nhan vao truong hoc o he CD duoc ko? Ho so tuyen sinh gom phieu diem va bao thu. Neu vay khi nop ho so ma ko co giay xin xet tuyen, lam sao truong co the biet minh muon xin vao nganh nao? (Minh Huy, 18 tuoi, pandakid2003@ )

- TS. Pham Thi Ngoc My: Khong tinh diem nhan doi mon tieng Anh. Phieu bao ket qua diem ban chinh, va mau so 1 danh cho xet tuyen nguyen vong 2 theo quy dinh cua Bo Giao duc & Dao tao, kem bao thu co ghi dia chi va so dien thoai (neu co) lien he.

Moi thac mac khac ve xet tuyen NV2, cac ban co the tim hieu them tai:

1. Truong DH Mo Ban cong: website: www.ou.edu. vn hoac email ve dia chi: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó vn .

2. Truong Dai hoc BC Marketing: 306 Nguyen Trong Tuyen, Phuong 1, Quan Tan binh, Tp.HCM. Dien thoai 08.9970941/ 9970940, fax: 08.9971065. Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó , website: www.vnmu.edu.vn .

3. Truong Dai hoc Su pham Ky thuat Tp. HCM: 1 Vo Van Ngan, Q. Thu Duc, Tp. HCM. Dien thoai: (08) 8961 333. Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó . Website: http://www.hcmute.edu.vn

4. Truong DH GTVT TP.HCM: Phong Dao tao truong DH GTVT TP.HCM so 2 D3 Van Thanh Bac, P.25, Q Binh Thanh, TP.HCM. Dien thoai: 08.8992862. Hoac co the truy cap tai: www.hcmutrans.edu.vn ; gui email ve: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

+ Truong DH BC Marketing xet tuyen them bao nhieu chi tieu vao NV2, va co nganh ke toan khong? (minh tam, 19 tuoi, sweetsmile2012@)

- TS. Pham Thi Ngoc My: he Dai hoc xet tuyen nguyen vong 2 khoang tren 500 chi tieu. He cao dang khoang tren 700 chi tieu. Truong hien co dao tao nganh ke toan.

+ Em duoc 18 diem, co the nop nguyen vong 2 vao truong dai hoc nao thich hop vao khoi nganh ky thuat: co khi, tin, xay dung, dien - dien tu... (le vao vuong, 19 tuoi, kingboy_0486)

- Thay Tran Huu Lich, Truong phong Quan ly Dao tao tai chuc, Giam doc Trung tam ngoai ngu, Dai hoc Su Pham Ky thuat Tp. HCM:

Diem san xet tuyen nguyen vong 2 cua Truong DH Su Pham Ky thuat TP. HCM vao nhom nganh co khi: Ky thuat cong nghiep, Co tin ky thuat, Thiet ke may, Ky thuat in: 18 diem. Tuy nhien, voi diem thi la 18, kha nang trung tuyen nguyen vong 2 la it co hy vong, vi thuong diem chuan cao hon diem san tu 1 den 3 diem.

+ Em thi khoi A duoc 12 diem. Em thuoc KV3. Vay em nen dang ki NV2 vao truong nao? (tranquynhtien, 20 tuoi, quynhtien@)

- Co Pham Thi Ngoc My, Pho Hieu truong Truong DH BC Marketing: Em thi du diem xet tuyen vao he cao dang truong Dai hoc BC Marketing thuoc Bo Tai chinh. Cac nganh hoc hien co: tin hoc quan ly, marketing, quan tri kinh doanh, ke toan, thuong mai, tham dinh gia.

+ Em trai toi du thi vao truong DH An Ninh khoi A duoc 15,5 diem. Vay NV2 co the dang ki vao truong nao? Voi 17 diem cua khoi B thi dang ki NV2 o dau? Xin cam on! (nguyen thi thanh huyen, 21 tuoi, chetcoi@)

- TS Nguyen Thuan - Pho Hieu truong truong DH Mo ban cong TP.HCM: Voi diem la 15.5 khoi A, ban co du dieu kien de tham gia xet tuyen NV2 tai tat ca cac truong co dao tao cac nganh thuoc khoi A. Tuy nhien, can phai can nhac de dang ky xet tuyen vao cac nganh ma kha nang duoc trung tuyen NV2 la cao nhat. Banco the theo doi cuon Nhung dieu can biet ve tuyen sinh CD, DH 2005 de biet cac truong codao tao cac nganh thuoc khoi B de lua chon. Voi diem tren, ban co the dang ky xet tuyen tai truong DH Mo ban cong TP.HCM nganh Cong nghe sinh hoc, kha nang trung tuyen cuaban la kha cao.

Nguyen vong 2 vao truong nao cho chac
Thay Tran Huu Lich, truong phong quan li dao tao tai chuc, truong DH Su pham Ki thuat TP.HCM. Anh: TTD.
+ Em thi duoc 22 diem, va bay gio em muon nop nguyen vong 2 vao truong DH Su pham Ky Thuat nganh Co Tin Ky Thuat thi co kha nang dau khong, xin cho em biet la nganh do se dao tao nhung giva sau nay em co the lam nhung cong viec nao khi tot nghiep nganh do. Xin cam on quy thay co . (Pham The Lam, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Tran Huu Lich, Truong phong quan ly dao tao tai chuc, Giam doc TT Ngoai ngu DH Su pham Ky Thuat: Em duoc 22 diem, nop don nguyen vong 2 vao nganh co tin ky thuat thi kha nang dau rat cao. Nganh co tin ky thuat dao tao nham trang bi cho nguoi hoc nhung kien thuc co ban de phat trien toan dien, co kha nang ap dung nhung nguyen ly ky thuat co ban va cac ky nang ky thuat de dam duong cong viec cua nguoi ky su tinh toan, thiet ke, nghien cuu, khai thac cong nghe moi.

Ky su co tin ky thuat co the: Giang day cac truong DH, Cao dang va trung hoc chuyen nghiep, cac bo mon co hoc, co so ky thuat co khi, ky thuat tu dong. Co the cong tac o cac Vien nghien cuu, Vien co hoc, Vien nghien cuu may, Vien tu dong hoa...

+Em muon hoi voi so diem 16 em co the dang ky duoc chac chan vao truong nao? em rat so vi hy vong vao dai hoc cua em bay gio rat mong manh,em hy vong cac thay se tu van giup em! Em cam on thay co nhieu. (kim phung, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Nguyen Thuan: Hien nay, tren ca nuoc con den 80.000 chi tieu NV2 cho cactruong DH. Diem thi nam nay cung khong cao, dac biet o khu vuc phia Nam.O cac truong ban cong, dan lap phia Nam, hau het diem xet tuyen NV2 bang diem san la 15 doi voi khoi A, B va 14 doi voi khoi C,D. Do vay, voi 16 diem, ban co the co hy vong vao cac truong DH ban cong, dan lap o phia Nam.

+ Xin hoi dai dien cua truong Dai hoc BC Marketing. Em toi thi khoi A duoc 16 diem, thuoc KV1 (Dac Lac), em toi muon hoc nganh Marketing hoac QTKD cua Truong DH BC Marketing. Vay neu em toi nop nguyen vong 2 vao quy truong thi kha nang trung tuyen se nhu the nao? Rat mong nhan duoc cau tra loi cua dai dien quy truong va Xin chan thanh cam on. (phan van thuan, 29 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS. Pham Thi Ngoc My: KV1 khoi A theo diem san la 11,5 diem. Voi diem tren, thi em cua ban hoan toan co kha nang de trung tuyen vao truong. Cam on.

+ Ki thi dai hoc vua qua em dat 14.5 diem khoi A [neu cong diem khu vuc 1 thi dat 16 diem, neu voi muc diem do thi em co the xet tuyen vao nhung truong dai hoc nao? va thu tuc de xet tuyen ra sao?em xin cam on (thuy linh, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Nguyen Thuan: ban co the tham khao cau tra loi truoc de hieu ro hon. Doi voi truong DH mo ban cong TP.HCM thi kha nang vao cac nganh Tin hoc, Xay dung, Cong nghiep, QTKD, Kinh te, tai chinh - Ngan hang, Ke toan la kha cao.

+ Em thi dai hoc duoc 18 diem, cong them diem khu vuc tong cong duoc 19, truot dai hoc Kinh te. Em dang ban khoan nen xet tuyen nguyen vong vao truong nao de co co hoi chac an. (nguyen van tuan, tuantnch)

- Thay Tran Huu Lich: Neu diem thi cua em la 19, thi nen nop don xet tuyen nguyen vong 2 vao nhung truong co diem san khoang 17. Vi thuong diem chuan cao hon diem san tu 2-3 diem, tuy nganh va tuy truong.

Truong Dai hoc Su Pham Ky thuat co diem san xet tuyen la 18, voi cac nganh: Ky thuat cong nghiep, Co tin ky thuat, Thiet ke may, Ky thuat in, Cong nghe moi truong... Rieng nganh Ky thuat nu cong co diem san xet tuyen la 16.

+ Em duoc 17 diem (khoi A). Em xin xet tuyen vao NV2 nganh khai thac may tau bien cua truong DH GTVT thi co hy vong trung tuyen khong? Con neu nhu em nop don vao truong DH Nong Lam thi co nhieu co hoi hon khong? (dothang, 20 tuoi, dovinhthang@)

-Thay Nguyen Duc Hieu - Chuyen vien Tuyen sinh truong DH GTVT: diem san xet tuyen NV2 nganh khai thac may tau bien cua truong DH GTVT TP.HCM la 16 diem. Voi so diem cua em rat it co hy vong trung tuyen. Em nen chon mot nganh cua 1 truong khac (khoi A) co xet tuyen NV2 ma diem san cang thap thi co nhieu co hoi hon.

+ Cho chau hoi: cac truong dan lap lay diem bang diem san, nhung khi nop ho so vao ho lay tu tren xuong phai vay khong a. Neu nhu vay thi nhung thi sinh bang diem san co khi khong co hi vong gi roi. (tran le phuong, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Nguyen Thuan: Doi voi cac truong ngoai cong lap o phia Nam, ki tuyen sinh 2004, nhieu truong van khong tuyen du chi tieu. Do vay, neu du diem san thi ban co the dang ky vao cac truong ngoai cong lap va kha nang trung tuyen NV2 khong phai la thap.

+ Em thi duoc 18 diem khoi A. Vay em co co hoi vao Dai Hoc Ban Cong Maketting Khong . (thao, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS.Pham Thi Ngoc My: Diem thi cua em co nhieu co hoi de vao truong.

+ Chao thay, xin cho em hoi: Em nam nay thi duoc 18.5 diem, em co the gui nguyen vong 2 vao nganh Ki thuat cong nghiep cua truong Su pham Ki thuat TP. HCM duoc khong? Va ti le dau % cua em la bao nhieu. Em dang o KV1, diem cong la 1.5. Em xin chan thanh cam on cac thay. (tran hoang anh, 18 tuoi, anhsaodem_k@)

- Thay Tran Huu Lich: Ket qua xet tuyen nguyen vong 2 cua nam 2004 nganh Ky thuat cong nghiep de em tham khao: Don nop vao: 82, So luong trung tuyen: 29, Ti le 35,4%. Voi diem san la 16 va diem chuan nguyen vong 2 la 18,5.

Vi the, neu em co diem thi la 18,5 cong them diem khu vuc la 1.5 diem, vay em co 20 diem, diem san nganh Ki thuat cong nghiep nam 2005 la 18, thi kha nang trung tuyen cua em la tuong doi cao.

+ Em thi khoi A duoc 15,5 diem.Nop ho so xet tuyen NV2 vao truong Dai hoc BC Marketing lieu co dau khong? (ta an trong, 19 tuoi tuoi, killer_jackie2003@ )

- TS. Pham Thi Ngoc My: diem thi cua em co du dieu kien de xet tuyen vao truong. Ngoai he dai hoc, truong con co he cao dang. Ngoai ra, truong con co dao tao lien thong cho sinh vien tot nghiep cao dang len dai hoc.

+ Em duoc 22 diem va em du dinh nop nguyen vong 2 vao nganh Co Tin Ky Thuat cu truong DH Su Pham Ky Thuat(19) thi co co hoi dau khong. Va xin cho em biet la nganh nay dao tao nhung gi. Xin cam on quy thay co. (Pham The Lam, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Tran Huu Lich: Diem san nganh Co tin ki thuat la 18 diem, neu diem thi cua em la 22 thi kha nang dau nguyen vong 2 cua em rat cao.

+ Em thi khoi D duoc 17 diem va khoi A em duoc 16.5.Em co du dinh xet tuyen NV2 vao truong Dai hoc Mo Ban Cong TPHCM vao nganh QTKD khoi D vay kha nang trung tuyen NV2 cua em co cao ko va khoi A theo cac thay em nen xet tuyen NV2 voi so diem khoi A la 16.5 vao truong nao.Em nghe noi Dai hoc Mo Ban Cong nop don xin xet tuyen NV2 truc tiep tai truong khong thong qua duong Buu Dien phai khong Em xin cam on (Huong Vy, 18 tuoi, tienvu1710@ )

- TS Nguyen Thuan: Theo thong bao xet tuyen NV2 cua truong DH Mo ban cong TP.HCM, ban se gui ho so xet tuyen theo duong buu dien. Voi 16.5 diem khoi A, ban co the dang ky xet tuyen vao cac nganh: Kinh te, QTKD, tai chinh -Ngan hang, Ke toan, Tin Hoc, Xay dung, Cong nghiep. Voi 17 diem khoi D, ban co the dang ky xet tuyen vao cac nganh; QTKD, Dong nam a hoc, xa hoi hoc, Cong tac xa hoi, Tieng Anh, Tieng Trung.Va kha nang trung tuyen la rat cao do truong DH mo ban cong TP.HCM co chi tieu xet tuyen NV2 rat cao (2400 chi tieu).

+ Em duoc 19 diem truoc dai hoc kinh te , em nen xet tuyen nguyen vong 2 xuong cao dang hay dai hoc dan lap .bang cua truong dan lap voi cong lap co gi khac nhau khong. (nguyen van tuan, 20/10/1985 tuoi, tuantnch)

- Thay Nguyen Duc Hieu: Voi so diem cua em xet tuyen vao nguyen vong 2 cua 1 truong DH dan lap hoac he CD cua truong DH GTVT TP.HCM (khoi A) thi chac chan trung tuyen. Bang cua DH dan lap voi cong lap deu co gia tri nhu nhau.

+ Chau thi khoi D1 duoc 12d. Chau muon vo CD Maketting ,co hoi la bao nhieu a?CD maketting gom nhung nganh nao khoi D1 a? ngoai ra chau co the nop don vo dau de co hoi la cao nhat? chau cam on. (ThuTrinh, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS. Pham Thi Ngoc My: Diem san xet tuyen khoi D1 cho he cao dang la 11 diem. Cac nganh xet tuyen khoi D1 la ke toan, quan tri kinh doanh, marketing, tham dinh gia, thuong mai, tieng Anh, nha truong xet chung cho cac nganh.

+ Em thi duoc 14.5 diem, em co the dang ki truong DH SU PHAM KY THUAT HE CD duoc ko? Em nen chon nganh nao cho phu hop (TRAN THI BAO ANH, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Tran Huu Lich: Diem san xet tuyen he cao dang truong DH Su pham Ki thuat TP. HCM nam nay la 13 diem; gom cac nganh: Ky thuat dien - dien tu, Dien khi hoa - Cung cap dien, Co khi che tao may, Co khi oto, Cong nghe cat may.

Neu la nu, em co the chon cac nganh, tru nganh co khi oto vi thuong nganh co khi o to sinh vien theo hoc chu yeu la nam. Nhung neu em co nguyen vong van co the dang ky xet tuyen nganh nay.

+ Bang dai hoc cong lap va dan lap khac nhau o cho nao.Co hoi tim viec sau nay truong nao cao hon hay nhu nhau .Em xin cam on thay (ngoc, 18 tuoi, halida2609)

- TS Nguyen Thuan: Xin neu cho ban mot thong tin trong khao sat viec lam SV sau khi tot nghiep cua du an GDDH la 100% SV co viec lam bat ke truong nao, bat ke nganh nao neu dat ket qua hoc tap loai xuat sac. Do vay, de co nhieu co hoi tim viec lam cung nhu co duoc mot viec lam tot, em nen co gang hoc tap.

+ Em thi DH duoc 13 diem em o doi tuong 06 va khu vuc 2NT vay em duoc cong bao nhieu diem? (nguyen the quan, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Nguyen Thuan: Doi voi khu vuc va doi tuong uu tien cua em thi diem chuan DH se thap hon 2 diem so voi doi tuong HS pho thong o khu vuc 3.

Nguyen vong 2 vao truong nao cho chac
Thay Nguyen Duc Hieu, chuyen vien tuyen sinh truong DH GTVT TPHCM. Anh: TTD.
+ Em thi duoc 16,5 diem thuoc khu vuc 1 nay em lam nguyen vong vao truong DH GTVT TPHCM nghanh kinh te xay dung duoc khong ?Nghanh nay lay diem xet tuyen la 17 (vo ngoc thanh, 20 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

-Thay Nguyen Duc Hieu: Voi diem thi va diem khu vuc uu tien cua em so voi diem san xet tuyen cua nganh Kinh te xay dung thi co hoi trung tuyen la rat it. Em nen xin xet tuyen nguyen vong 2 vao DH dan lap hoac he Cao Dang cua truong DH GTVT TP.HCM thi se co rat nhieu co hoi trung tuyen.

+ Em thieu nua diem dau dai hoc, bay gio em muon chuyen nguyen vong vao truong BC Marketing, nhung em chua thay truong chua co bat cu thong tin nao ve diem chuan vao cac nganh cua truong cho nguyen vong 2.

Vay cho em hoi muc diem chuan ma truong dua ra cho tung nganh la bao nhieu, em muon theo hoc nganh Marketing khoi D vi thay hop voi minh, xin thay co cho em biet truong dao tao nhung gi,va nghe nghiep sau nay, hoc phi cua truong so voi cac truong cong lap&dan lap khac co chenh lech nhieu khong.Em xin cam on thay co. (thao trang, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS.Pham Thi Ngoc My: Diem san xet tuyen he dai hoc khoi A la 15 diem, khoi D1 la 14 diem; chenh lech diem theo khu vuc la 0,5 diem; theo nhom doi tuong la 1 diem. Diem truong xet chung cho tat ca cac nganh hoc. Cac nganh xet khoi D1: marketing, quan tri kinh doanh, ke toan, thuong mai, tham dinh gia, tieng Anh. Hoc phi cua truong he dai hoc la 3.500.00d/nam.

+ Em duoc 15 diem, em muon lam nguyen vong vao mot truong cao dang. Vay em muon hoi la em nen nop vao truong nao thi co the dau? (tran thanh tuan, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Tran Huu Lich: Voi diem thi la 15 diem, ban co the nop don xet tuyen nguyen vong 2 vao he cao dang cua truong DH Su Pham ki thuat TP. HCM. Diem san xet tuyen nguyen vong 2 he cao dang cua truong nam nay la 13 diem.

Duoi day la ket qua xet tuyen nguyen vong 2 he cao dang cua truong DH Su pham ki thuat TP. HCM nam 2004 de em tham khao:

Diem chuan theo nganh nhu sau:

Dien khi hoa - cung cap dien: 15.5 diem

Co khi che tao may: 16 diem

Co khi o to: 14.5 diem

Cong nghe cat may: 14 diem.

Nguyen vong 2 vao truong nao cho chac
TS. Pham Thi Ngoc My (ben phai), pho hieu truong truong DH Ban cong Marketing. Anh: TTD.
+ Truong dai hoc mo he cao dang co lien thong len dai hoc ko. (thanh binh, 19 tuoi, me Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS.Pham Thi Ngoc My: Truong da duoc Bo Giao duc & Dao tao cho phep dao tao lien thong tu cao dang len dai hoc.

+ Em thi dai hoc Kinh Te Khoi A ,16d . Voi so diem nay em co the xin vo NV2 truong GTVT thi co kha nang khonh a? em cam on . (Thanh, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

-Thay Nguyen Duc Hieu: Voi so diem cua em nen xet tuyen nguyen vong 2 vao he CD truong DH GTVT TP.HCM thi co hoi trung tuyen cao hon.

+ Em xin hoi :truong dai hoc mo ban cong tphcm co nhan nguyen vong hai khoi b khong ? va neu co thi diem nhan nguyen vong hai khoi b cua truong la bao nhieu ? em xin cam on (bich tuyen, 18 tuoi, spring_cherry_07 @ yahoo.com)

- TS Nguyen Thuan: Truong DH Mo ban cong TP.HCM co nganh Cong nghe sinh hoc thuoc khoi B voi cac chuyen nganh sau: Cong nghe sinh hoc nong nghiep va moi truong, CNSH y duoc, CNSH thuc pham. Voi diem dang ky xet tuyen NV2 la 15, neu so thich nghe nghiep cua em phu hop voi cac nganh noi tren thi em co the dang ky xet tuyen vao troong DH Mo ban cong TP.HCM.

+ Thu tuc xin xet tuyen he cao dang co phai chi nop giay bao ket qua thi dai hoc khong a?.Co can giay to gi them nua khong? (truong duy quy, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

-Thay Nguyen Duc Hieu: Thu tuc xet tuyen vao he CD chi can em dien day du theo mau da in san o phan duoi (hoac trang sau)cua to giay chung nhan ket qua thi tuyen sinh DH, CD 2005 va gui qua buu dien den truong can xet tuyen. Thoi gian tu 25-8 den 10-9.

+ Con thi dai hoc vua roi chi dat 15 diem thoi. Con biet la xin xet tuyen vao dai hoc voi muc diem nay la khong co kha nang. Vi the con muon xin xet tuyen vao truong cao dang. Vay truong CD Cong nghiep thuc pham thanh pho co xet tuyen NV2 khong va diem la bao nhieu? Co kha nang hoc lien thong hay khong va con se hoc o dau a? (HIEU, 18 tuoi, HATUYET_05)

- Thay Tran Huu Lich: Thuong diem chuan cao hon diem san tren duoi 2 diem. Neu em hoc cao dang thi co the lien thong len dai hoc. Thoi gian dao tao 2 nam.

Truong DH Su pham Ki thuat Tp. HCM co dao tao lien thong tu cao dang len dai hoc, voi cac nganh sau: Ky thuat dien - dien tu, dien khi hoa - cung cap dien, co khi che tao may, co khi dong luc (co khi oto), cong nghe cat may.

Hang nam, vao thang 8, truong DH Su pham Ki thuat Tp. HCM to chuc thi chuyen tiep tu cao dang len dai hoc.

+ Bao gio thi het han gui don xet tuyen vay? (nguyen van quang, 18 tuoi, vitrianaochoanh878@ )

Thoi gian xet tuyen NV2 cua tat ca cac truong DH, CD tren ca nuoc (co to chuc thi hoac tham gia xet tuyen trong 2 ki thi tuyen sinh cua ca nuoc) la tu 25-8-2005 den 10-9-2005.

+ Truong cao dang ban cong marketing lay diem chuan nganh quan tri kinh doanh la bao nhieu? Diem xet tuyen nguyen vong 2 la bao nhieu va se tuyen bao nhieu chi tieu a? (an, 18 tuoi, niemtin87n)

- TS.Pham Thi Ngoc My: Truong thuc hien xet chung cho tat ca cac nganh, khong co diem chuan rieng cho tung nganh. Diem san xet tuyen nguyen vong 2 he dai hoc la 15 diem khoi A va 14 diem khoi D1, he cao dang la 12 diem va 11 diem tuong ung hai khoi tren. Nha truong xet tuyen phan lon la nguyen vong 2.

+ Em thi khoi D truong cao dang kinh te doi ngoai (13 diem 1,5 diem khu vuc) thi co the xet tuyen vao cao dang ban cong Marketing khong? (Nguyen Thi Thao, 27-08-1986 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS.Pham Thi Ngoc My: Truong khong xet tuyen thi sinh du thi truong cao dang.

+ Chau thi DHBK TPHCM duoc 22.5 khoa CNTT. Vay cho chau hoi NV2 nen nhu the nao de cho chac chan (DANG MINH TRUONG, 18 tuoi, TRUONGKTQT@)

- TS Nguyen Thuan: Voi 22.5 diem, kha nang ban trung tuyen NV2 vao cac truong DH phia Nam la rat cao. Doi voi cac truong ngoai cong lap, ban co the yen tam vao kha nang trung tuyen cua minh.

+ Giay bao diem chung nao co the nhan duoc a? Va con co the nhan giay nay o dau a?(HIEU, 18 tuoi, HATUYET_05)

- Thay Nguyen Duc Hieu: Giay bao diem cac truong se gui ve so GD&DT cac tinh. Em lien he voi noi em nop ho so dang ky du thi de nhan giay bao diem. Thoi gian xet tuyen nguyen vong 2 cua cac truong tu 25-8 den 10-9 theo dau buu dien.

+ Cho em hoi: em da du thi NV1 vao truong DH SPKT TPHCM va so diem em dat duoc la 14.5 diem cong voi diem uu tien khu vuc la 1.5 diem, tong em duoc 16 diem. Voi so diem do em da khong trung tuyen vao NV1. Bay gio em muon dang ky NV2 vao he cao dang nganh dien khi hoa - cung cap dien cua truong spkt. Ma diem san vao cao dang cua nganh do cua truong la 13, chi tieu lay la 67. Vay neu em nop ho so NV2 vao lieu co chac dau khong? Em mong co mot loi khuyen chan that tu bao TT. Em xin cam on nhieu! (Dinh Nho Tu, 21 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Tran Huu Lich: Thay neu ket qua xet tuyen nguyen vong 2, he cao dang vao nganh Dien khi hoa - cung cap dien nam 2004 de em tham khao va can nhac:

Diem chuan: 15.5

So don nop vao: 615

Voi diem chuan tren, so luong trung tuyen la 89 em, ty le giua so em trung tuyen va so em nop don la 14.5%.

+ Em thi DH khoi A, em lam bai duoc 14 diem, bay gio em rat lo lang vi khong biet phai dang ki NV2 vao truong nao de co kha nang dau. Rieng em thi em rat mong muon duoc theo hoc truong DH BC Marketing nhung em lo lang khong biet minh co vao duoc khong xin thay co giup em va cho em loi khuyen. Em xin cam on thay co rat nhieu. (TRAN DINH DIEN, 19 tuoi, bad_bad_baby_haha@ )

- TS.Pham Thi Ngoc My: Diem san xet tuyen khoi A he cao dang la 12 diem. Truong co dao tao lien thong len dai hoc cho tat ca cac nganh hoc duoc xet tuyen tu khoi A. Voi so diem do, em rat co kha nang vao truong.

+ Em thuoc KV1 thi khoi C duoc 11.5d vay em co the vao NV cua truong cao dang nao duoc khong ? (Nguyen Trung Tinh, 2 1 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Nguyen Thuan: Khong biet em thuoc doi tuong nao. Neu em thuoc cac doi tuong uu tien 2 hoac uu tien 1 thi em co the dang ky xet tuyen vao cac truong DH co diem chuan xettuyen NV2 bang diem san. Neu em khong thuoc doi tuong uu tien nao thi em co the tham gia xet tuyen NV2 vao cac truong DH, CD co dao tao he CD. Vi du: em co du dieu kien de tham gia xet tuyen NV2 vao truong DH Mo ban cong TP.HCM.

+ Voi diem thi la 18,5 em co the dau vao truong DH Marketing he dai hoc duoc khong? (hieu, 19 tuoi, motngaymoi86@ )

- TS.Pham Thi Ngoc My: Diem san la 15 khoi A va 14 khoi D1, em du dieu kien de trung tuyen vao truong.

+ Em thi khoi D1 duoc 11,5 diem co kha nang dau vao he CD nganh Tham dinh gia cua TRuong DHBC Marketing duoc khong? (Bich Thanh, 20 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS.Pham Thi Ngoc My: Diem san xet tuyen he cao dang khoi D1 la 11 diem. Em du dieu kien de xet tuyen.

+ Diem em thap hon diem san dai hoc nhung cao hon diem san cao dang vay em co duoc lam nguyen vong vao cao dang khong?va giay bao diem cua em nhu the nao?co giong cua dai hoc khong? em cam on (tran thanh tuan, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

-Thay Nguyen Duc Hieu: Giay bao diem se giong nhu giay bao diem cua nhung TS co so diem cao hon diem san va em co du dieu kien xet tuyen vao nguyen vong 2 he CD truong DH GTVT TP.HCM hoac truong khac co diem san xet tuyen bang diem cua em (cung khoi).

+ Em duoc 19.5 diem em co co hoi vao nganh KT XD cua truong GTVT TP HCM NGANH NAY DC 17 (tuan, 18 tuoi, tuanvanisterooy)

- Thay Nguyen Duc Hieu: Diem san xet tuyen NV 2 cua nganh KTXD la 17. Voi so diem cua em xet tuyen vao nganh nay co hoi trung tuyen la rat it.

+ Xin cho em hoi la truong DH MARKETING khi nao phat giay trung tuen NV1? Thoi han dang ki nhap hoc han chot la ngay may? Em dau vao nganh QTKD em muon chuyen nganh thuong mai quoc te duoc khong? Neu duoc thi thoi han xin chuyen la luc nao Xin cam on thay co (Quang Huy, 23 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS.Pham Thi Ngoc My: Thu ba, 23/8/2005, truong phat giay bao trung tuyen nguyen vong 1. Ngay nhap hoc la 11/10/2005. Khi den lam thu tuc nhap hoc, em co the xin chuyen nganh hoc.

+ Em thi khoi A vao truong Dai Hoc Su Pham Ky Thuat, nganh Cong Nghe Moi Truong, em duoc 16,5d, va em thuoc KV2 NT, ma diem chuan cua nganh nay la 17d. Vay em co dau duoc DH k? (Ngo Hoang Dong Nam, 21 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Tran Huu Lich: Diem chuan nguyen vong 1, nganh Cong nghe moi truong cua truong DH Su pham Ki thuat TP. HCM la 17 diem. Vi em khong noi ro so diem 16.5 cua em co bao gom diem uu tien khu vuc hay chua nen thay tra loi em nhu sau:

Neu 16.5 diem chua tinh diem uu tien KV 2 NT thi em co kha nang dau nguyen vong 1.

Con neu 16.5 diem la da bao gom diem uu tien khu vuc thi em khong trung tuyen nguyen vong 1, dong thoi em cung khong du diem xet tuyen nguyen vong 2. Trong truong hop nay, em co the nop don xet tuyen vao he cao dang cua truong.

Rieng he DH tai chuc cua truong DH Su pham Ki thuat TP. HCM co diem san xet tuyen la 11 nen em co the nop don vao he dai hoc tai chuc cua truong.

+ Thi vao truong DH GTVT, nganh kinh te van tai bien duoc 13.5 diem. Vay toi nen nop NV nhu the nao? Vi toi thay nganh lay 12/80, ca he DH va CD, vay la sao? Xin vui long giai dap, xin chan thanh biet on!. Ban doc. (Thuy Lieu, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

-Thay Nguyen Duc Hieu: Voi so diem cua em du dk xet tuyen NV 2 vao he CD cua truong. 12/80 co nghia la diem san xet tuyen la 12 va chi tieu 80.

+ Neu chau dang hoc he CD, nam sau chau thi do va vao hoc he DH cua cung truong do thi chau co bi fpht ko?Con neu chau thi DH truot thi chau duoc quay lai hoc CD ko? (Hien, 18 tuoi, hien_90)

- TS.Pham Thi Ngoc My: Neu em thi do vao he nao thi se duoc hoc vao he do. Cac truong se khong phat em dau. Con em dang hoc cao dang thi van tiep tuc hoc cao dang neu du dieu kien de xet hoc tiep theo quy che hoc tap cua Bo giao duc quy dinh.

+ Em thi chi duoc 14,5 diem. Vay co kha nang dau vao he cao dang truong DHSPKTHCM hay khong? Neu hoc tiep len dai hoc thi bang dai hoc do la he chinh quy hay he tai chuc? (nhan, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Tran Huu Lich: Diem san xet tuyen he cao dang cua truong DH Su pham Ki thuat TP. HCM la 13. Em co the nop don xet tuyen vao he cao dang. Sau khi hoc cao dang 3 nam, em co the thi chuyen tiep len dai hoc, thoi gian hoc 2 nam va do la he chinh quy.

+ Em thi Khoi D1 Truong DH Mo-BC TPHCM . Ket qua dat 11,5 diem . Em co the xin xet vao he Cao Dang cua Truong nay duoc khong ? Ho so can nhung gi ? (chau ba luan, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ; tra loi chung cho cau hoi cua em Nguyen Cong Hien, 19 tuoi)

- TS Nguyen Thuan: Diem xet tuyen NV2 vao he CD khoi D1 cua truong DH Mo ban cong TP.HCM la 11 diem. Vay emco du dieu kien de dang ky xet tuyen vao NV2 cac nganh: Tin hoc, QTKD. Ho so xet tuyen bao gom: giay chung nhan so 1 ket qua thi DH 2005 (ban chinh); 1 phong bi co dan tem ghi ro dia chi, so dien thoai neu co va gui qua duong buu dien.

+ Con toi du thi vao khoi A duoc 13 diem,xin hoi chau co co hoi xin vao nguyen vong 2 truong cao dang nao tai TP Ho Chi Minh? (son, 46 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS. Pham Thi Ngoc My: Diem san xet tuyen khoi A he cao dang cua truong Dai hoc BC Marketing la 12 diem. Truong co cac nganh ke toan, tin hoc quan ly, tham dinh gia, thuong mai, marketing, quan tri kinh doanh.

+ Em thi vao DAI HOC QUI NHON Khoi A Su Pham Hoa Duoc 16Diem. Vay thi NV 2,3 em nen nop don vao truong nao. Em xin chan thanh cam on. (Nguyen Thuy Huong Thao, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

-Thay Nguyen Duc Hieu: Voi so diem cua em em nen xin xet tuyen NV 2 vao 1 truong DH dan lap hoac he CD cua cac truong DH, CD co xet tuyen nguyen vong 2 (khoi A). Thoi gian xet tuyen nguyen vong 2 tu 25-8 den 10-9 theo dau buu dien. Thoi gian xet tuyen NV 3 tu 15-9 den 30-9.

+ Em thi DH khoi D1 duoc 13, tuc la khong du diem san. Vay e co the xin vao he CD truong DH Marketing duoc khong? E phai nop don tu ngay nao ? Xin cam on (Tran Ngoc Quynh Giao, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS.Pham Thi Ngoc My: Diem san he cao dang la 11 khoi D1. em gui ho so ve truong de xet tuyen tu ngay 25/8/2005 den 10/9/2005.

+ Em thi khoi A cong ca diem thuong duoc 19 diem, em co nguyen vong vao truong DHSPKT Tp HCM nganh nao thi co kha nang trung tuyen cao? Xin thay co tu van , em cam on! (Ta Thanh Tam, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Tran Huu Lich: Neu diem thi cua em la 19 thi em co the nop don xet tuyen nguyen vong 2 vao cac nganh: Ky thuat cong nghiep, Co tin ky thuat, Thiet ke may, Ki thuat in, Cong nghe moi truong, Ky thuat nu cong.

Diem san xet tuyen cac nganh la 18 diem, rieng nganh ky thuat nu cong la 16 diem.

Neu em nop don vao nganh ky thuat nu cong, thi kha nang trung tuyen se rat cao.

Nam 2004, nganh Co tin ky thuat co diem chuan NV2 la 17 diem, so don nop vao 63, so em trung tuyen la 54, ti le la 85.7%. Neu ket qua nam 2005 tuong tu nam 2004, thi kha nang trung tuyen vao nganh co tin ky thuat cua em cung rat lon.

+ Em o Dak Lak la KV1 em thi duoc 16 diem em du dinh nop ho so xet tuyen vao truong DH Mo-ban cong TPHCM nganh xay dung thi co hy vong dau khong?Va cho em hoi nganh xay dung cua truong dao tao la chuyen nghanh xay dung dan dung hay la xay dung cau duong? (le ban cuong, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Nguyen Thuan: Neu em o khu vuc 1 thi diem xet tuyen NV2 nganh Xay dung la 13.5 diem. Voi 16 diem, kha nang em trung tuyen NV2 la kha cao. Nganh nay dao tao ky su xay dung co kha nang thiet ke thi cong cac cong trinh dan dung, cong nghiep, cac cong trinh gia thong, cong trinh thuy loi, quy hoach cac khu dan cu, do thi.

Thay Nguyen Duc Hieu, chuyen vien tuyen sinh truong DH Giao thong van tai TPHCM. Anh: TTD

+ Ky thi dai hoc vua roi em dang ky thi vao truong Hoc Vien Buu Chinh Vien Thong cua TP.HCM, ket qua thi em dat 18 diem.Voi so diem tren em co the dang ky nguyen vong 2 vao truong dai hoc nao? Xin vui long giup em chon duoc truong dai hoc phu hop. (NGUYEN MINH CHAU, 08/11/1987 tuoi, loanntm@)

- Thay Nguyen Duc Hieu: Voi so diem cua em co the dang ky NV 2 vao truong DH dan lap hoac CD cua cac truong DH co xet tuyen NV 2 cung khoi thi thi se co nhieu co hoi trung tuyen.

+ Em thi duoc 17 diem .vay nop vao truong dhoc mo ban cong co kha nang dau ko?em thi khoi a (vo dat nhan, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó , duy hung 18 tuoi)

- TS Nguyen Thuan: Kha nang trung tuyen NV2 phu thuoc rat nhieu vao so luong chi tieu xet tuyen cua cac truong va cua tung nganh. Do vay, cac ban nen tham khao ky thong tin ve chi tieu xet tuyen cua cac truong. Doi voi truong DH Mo ban cong TP.HCM, tong chi tieu xet tuyen NV2 la 2400.

+ Thu tuc can thiet khi nop don xet tuyen nguyen vong 2? (ha, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Nguyen Thuan: ban nen tham khao lai cac cau tra loi o phan tren de biet cu the.

+ Nganh co tin ky thuat co the giup toi che tao nhung may moc , cong nghe cao nhu robot duoc khong? Ve co ban no khac nganh tu dong hoa o diem nao? (nguyen thanh phuc, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Tran Huu Lich: Truong DH Su pham Ki thuat TP. HCM co cac nganh lien quan toi nguyen vong muon hoc cac nganh che tao nhung may moc cong nghe cao cua em nhu: Co khi che tao may, co dien tu, cong nghe tu dong, dien tu dong, co tin ky thuat...

Nganh co tin ky thuat hoc cac kien thuc lien quan toi linh vuc co hoc, tin hoc, va co khi may. Neu em muon hoc cac linh vuc lien quan den cong nghe cao nhu robot thi co the theo hoc cac nganh che tao may, cong nghe tu dong...

+ Em khong biet nganh Marketing va tham dinh gia sau nay tot nghiep em lam viec o dau va lam gi.Em xin cam on. (ngoctham, 20 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS.Pham Thi Ngoc My: Nganh marketng sau khi tot nghiep co the lam viec tai cac phong kinh doanh, phong marketing cua cac don vi san xuat, thuong mai, dich vu, nghien cuu thi truong thuoc nhieu thanh phan kinh te de thuc hien cac nhiem vu: nghien cuu thi truong, khach hang, lap ke hoachmarketing, lap va thuc hien ke hoach phan phoi, phat trien thuong hieu, dinh gia, quang cao, khuyen mai, hoat dong chao hang, dich vu khach hang tai don vi.

Nganh tham dinh gia : sau khi tot nghiep lam viec tai cac co quan quan ly ve gia, ve thue... cua nha nuoc; lam viec tai cac cty tu van ve dich vu tham dinh gia va kinh doanh bat dong san, cac ngan hang thuong mai, cac cty kiem toan....

+ Cho em biet diem san cho NV2 vao cac truong DH SPKT TPHCM, DH GTVT (Nguyen Thi Thao, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

-Thay Nguyen Duc Hieu: Diem san xet tuyen NV 2 cua truong DH GTVT TP. HCM:

- He DH: Nganh Khai thac may tau thuy (102) co diem san: 16d. 7 nganh con lai co diem san la 17d.

- He CD: Diem san cho tat ca 5 nganh la 12.

+ Em thi duoc 17.5 diem vay nen xet tuyen NV2 vao truong nao phu hop voi so diem cua em,nganh em hoc la quan tri kinh doanh, xin cam on . (kiet, 20 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS.Pham Thi Ngoc My: Em du dieu kien nop ho so xet tuyen he dai hoc nganh QTKD cua truong DH BC Marketing.

+ Em toi thi vao truong hoc vien ktqsu duoc 18 diem, KV1 ,khong dau. Nay, em toi muon xet tuyen NV2 vao nganh co tin ki thuat cua truong DHSPKT.TPHCM thi co kha nang dau khong? Neu khong thi em toi nen dang ky vao truong nao cho phu hop? Mong cac Thay(Co) tu van giup em toi.Xin chan thanh cam on! (Bui Nhat Phong, 22 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Tran Huu Lich: Thay khong ro 18 diem cua em ban da bao gom diem uu tien khu vuc 1 hay chua. Neu da co diem uu tien khu vuc 1 thi 18 diem moi chi du diem san nop don xet tuyen nguyen vong 2, con kha nang trung tuyen se khong cao. Vi thuong diem chuan cao hon diem san.

Em ban co the lua chon dang ky nguyen vong 2 vao cac nganh va truong co diem san xet tuyen thap hon diem thi tu 2 diem tro len.

+ Em thi dai hoc khoi Aduoc 13 diem. Em muon nop vao cao dang cua truong ban cong marketing thi em co nhieu kha nang dau hay khong. Em xin cam on (to trinh, 23 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS.Pham Thi Ngoc My: Diem san xet tuyen he cao dang khoi A la 12 diem. Em du dieu kien de xet tuyen.

+ Em du dinh se nop nguyen vong hai vao nganh quan tri kinh doanh cua truong dai hoc mo, em muon hoi hoc xong co duoc lien thong len dai hoc hay khong,thoi gian hoc la bao lau, nop ho so theo dia chi nao, gom nhung gi, va truong lay chi tieu diem tu cao xuong hay ai gui den som thi co co hoi (nguyen hang, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Nguyen Thuan: DH Mo ban cong TP.HCM duoc hep dao tao lien thong, hoan chinh kien thuc tu CD len DH. Thoi gian dao tao CD la 3 nam, thoi gian lien thong DH la 1,5 nam. Ho so gui theo dia chi: Phong quan ly dao tao, DH Mo ban cong TP.HCM, 97 Vo Van Tan, phuong 6, Q.3. Ho so xet tuyen, ban tham khao cac cau tra loi tren. Chi co mot tieu chi duy nhat cho viec xet tuyen NV2 cua tat ca cac truong la diem thi tuyen sinh DH cua TS. Do do, ban khong phai lo lang ve viec gui ho so som hay muon, tat nhien la phai trong thoi gian quy dinh.

+ Truong DH maketting lay NV 2 DH la bao nhieu diem? Em 18.5d co kha nang dau ko? (xuan Son, 18 tuoi, dantruong_apls)

- TS.Pham Thi Ngoc My: Diem san dai hoc khoi A la 15 diem, khoi D1 la 14 diem. Em co nhieu kha nang de vao truong.

+ Diem thi em la 17 NV2 truong GTVT la 17, em co co hoi nao ko (duc anh nguyen, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

-Thay Nguyen Duc Hieu: Voi so diem cua em so voi muc diem san xet tuyen NV 2 thi co hoi trung tuyen la rat it. Em nen xin xet tuyen vao DH dan lap hoac he CD cua cac truong co xet tuyen NV 2 cung khoi thi thi se co nhieu co hoi trung tuyen hon.

+ Duoc 20 diem , co the nop nguyen vong 2 vao truong dai hoc nao trong khoi nganh ky thuat (nguyen thi bich hong, 24 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Tran Huu Lich: Voi diem thi 20 diem, em ban co the nop don xet tuyen nguyen vong 2 vao cac nganh va truong co diem san thap hon diem thi tu 2 diem tro len.

Truong DH Su pham ki thuat TP. HCM co cac nganh ky thuat xet tuyen nguyen vong 2: Ky thuat cong nghiep, Co tin ky thuat, Thiet ke may, Ky thuat in, Cong nghe moi truong, Ky thuat nu cong.

Diem san xet tuyen cac nganh la 18 diem Rieng nganh ky thuat nu cong co diem san xet tuyen la 16. Em co the nop don xet tuyen vao 1 trong cac nganh tren.

+ Cho em hoi: Neu duoi diem san co duoc nop don vao Truong DH Dan lap khong a ? (Phan Le Le, 18 tuoi, chuotnhat@)

- TS Nguyen Thuan: Neu diem thi tuyen sinh cua ban duoi diem san thi ban khong the nop ho so xet tuyen NV2 vao bat ky truong DH, CD nao (diem san CD thap hon diem san DH 3 diem).

+ Em muon hoi dai dien truong DH BC Marketing: nganh ke toan he cao dang truong tuyen bao nhieu chi tieu. neu thi duoc 14.5 co kha nang dau khong. (Dao Nguyet, 18 tuoi, daonguyet_tp24@ )

- TS.Pham Thi Ngoc My: Diem san xet tuyen cao dang nganh ke toan la 12 khoi A va 11 khoi D1. Em co kha nang vao truong.

+ Toi thi khoi A duoc 20.5 diem, doi tuong uu tien KV1-VS. toi muon nop don dang ki nguyen vong 2 vao 1 truong DH tai TP HCM, xin tu van giup toi chon truong, cam on? (Nguyen Quoc Tri, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

-Thay Nguyen Duc Hieu: Em co the dang ky NV 2 vao bat ky truong nao co cung khoi thi. Em luu y khi chon nganh dang ky xet tuyen chi tieu cang nhieu, muc chenh lech so voi diem san xet tuyen cang cao thi co hoi trung tuyen nhieu.

+ Thua thay em van con ban khoan khong biet cach xet tuyen NV2 nhu the nao? thay tra loi giup em voi a. em cam on thay (bao lam, 18 tuoi, show_me_love_2005)

- Thay Tran Huu Lich: Viec xet tuyen nguyen vong 2 nhu sau:

Neu em co diem thi tren diem san, cu the voi khoi A tu 15 diem tro len, thi em se nhan duoc 2 giay chung nhan ket qua thi. Trong do, co 1 giay de xet tuyen nguyen vong 2, 1 giay de xet tuyen nguyen vong 3. Sau khi co diem chuan, cac truong cong bo diem san xet tuyen nguyen vong 2. Em can cu vao diem san xet tuyen nguyen vong 2 cua cac truong de can nhac viec nop don.

Viec nop don xet tuyen NV2, NV3 qua duong buu dien. Thoi gian nhan don xet tuyen NV2 tu 25-8 den 10-9.

+ Em toi co diem thi khoi A vao truong DH Mo TP.HCM la 13 diem, Em toi xin xet tuyen NV2 cung tai truong tren theo he CD khong biet voi so diem 13 co nhieu hy vong khong ? va neu hoc CD lien thong len DH hoac cho nam sau thi lai DH. Vay duong nao tot hon va thoi gian ngan hon? Rat mong duoc cac chuyen gia tu van giup. Chan thanh cam on. Ngoc Huyen TP.HCM (HUYEN, 25 tuoi)

- TS Nguyen Thuan: Diem san he CD khoi A cua truong DH mo ban cong TP.HCM la 12 diem. Nhu vay em du dieu kien de dang ky tham gia xet tuyen NV2 he CD cac nganh: QTKD, Tin hoc. So luong chi tieu NV2 cua 2 nganh nay la 200. Ban van co the nop don xet tuyen nam nay. Neu trung tuyen va hoc kha thi ban co the lien thong DH, tong thoi gian hoc la 4.5 nam.

+ Truong SU PHAM KY THUAT TPHCM he CD lay bao nhieu diem va em duoc 12.5 diem co dau mot nganh nao khong? (nguyen tien anh, 20 tuoi, dailocniemtin@ )

- Thay Tran Huu Lich: Neu diem thi la 12.5 diem, ban chua du diem san de nop don xet tuyen vao he cao dang cua truong DH Su pham Ki thuat TP. HCM. Voi so diem nay, ban co the nop don xin hoc he dai hoc tai chuc cua truong DH Su pham Ki thuat TP. HCM.

+ Em thi khoi D1 duoc 17 diem (M1:6,M2:7, M3:4)hien dang o Ha noi, neu dang ky nguyen vong 2 tai TP HCM thi vao truong nao hop ly va dieu kien sinh hoat cua cac truong do nhu the nao? (chac chan phai xa gia dinh) (Bui Anh Thu, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS.Pham Thi Ngoc My: diem san xet tuyen khoi D1 la 14. Truong Dai hoc Bc Marekting 306 Nguyen Trong Tuyen, Phuong 1, Q.Tan binh, Tp.HCM, Dien thoai 08.8.9970941, fax: 08.9971065 website: www/ vnmu.edu.com.

+ Toi thi duoc 18 diem, muon dang ky nguyen vong 2 vao nganh co khi cua truong Dai hoc giao thong van tai Tp.HCM. Chi tieu cua truong nay la 17d/15. Toi ban khoan khong biet co nen dang ky ko? Hay la dang ky vao he cao dang. Diem san/ chi tieu la 12/80 (Thang, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Nguyen Duc Hieu: Nganh co khi o to cua truong DH GTVT TP.HCM khong xet tuyen NV 2. Voi so diem cua em dang ky NV 2 vao he CD thi co hoi trung tuyen nhieu. 12/80 co nghia la 12 la diem san xet tuyen, 80 la chi tieu chung cho 5 nganh he CD.

+ Em dang ky nguyen vong 2 vao nganh tin hoc cua Dai hoc Mo Ban Cong tp.HCM. Nhung em ghi lon la nganh Cong nghe thong tin nhung ma nganh thi dung lieu co duoc khong? (Nguyen Hoang Minh, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Nguyen Thuan: Tat ca nhung sai sot trong ho so, cac em co the dieu chinh sau khi nop ho so xet tuyen va dieu do khong anh huong den ket qua trung tuyen cua cac em.

+ Xin cho em hoi: nganh ky thuat in cua truong DHSPKT dao tao nhung gi? Voi 21 , em co tha nop don xet tuyen nganh nay duoc khong? (minh, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Tran Huu Lich: Ky su nganh cong nghe in co kha nang ap dung nhung nguyen ly ky thuat co ban va cac ky nang ky thuat de dam duong cong viec cua nguoi ky su cong nghe in; co kha nang chi dao, to chuc san xuat, va ap dung cac quy trinh cong nghe phu hop vao dieu kien san xuat thuc te tai cac co so san xuat nganh in; co the dam nhiem cong viec tai cac phan xuong in, thanh pham, cac phong thiet ke in, cac cung ty cung cap thiet bi nganh in, cac nha xuat ban, cac xi nghiep can dung bao bi dac thu trong linh vuc duoc pham, thuc pham, my pham...

Neu diem thi cua em la 21, em co the nop don xet tuyen nguyen vong 2 vao nganh in cua truong DH Su pham ki thuat TP. HCM. Kha nang trung tuyen cua em kha cao, vi diem san xet tuyen nguyen vong 2 nganh ky thuat in cua truong la 18.

+ Con toi thi vao dhkhtn tp hcm chi duoc 16 diem nay toi muon nop don xin vao nv2 nganh cong nghe sinh hoc truong dai hoc mo ban cong tp ho chi minh voi diem do con toi co the duoc xet tuyen khong xin cam on (tran thanh tam, 44 tuoi, 147 nguyen hue soc trang)

- TS Nguyen Thuan: Voi 16 diem, con cua anh (chi) hoan toan co du dieu kien nop don xet tuyen NV2, khoi B nganh Cong nghe sinh hoc truong DH Mo ban cong TP.HCM.

+ Cho em hoi dai dien cua dh gtvt tphcm nganh kinh te xay dung cua truong nam nay co lay nv2 k ?va neu co thi diem chuan bao nhieu? (vo thi ngoc yen, 19 tuoi, vongocyen102004@ )

-Thay Nguyen Duc Hieu: Nganh kinh te xay dung cua truong DH GTVT TP. HCM co xet tuyen NV 2 voi diem san xet tuyen la 17, chi tieu la 49. Diem chuan la can cu vao ho so dang ky xet tuyen cua TS va lay tu diem cao xuong den khi du chi tieu thi do la diem chuan.

+ Truong dai hoc SPKT con chi tieu cho NV2 khoi A? Em duoc 18.5 diem...em co du diem vao truong (trongnghia, 19 tuoi, chumkhengot0321@ )

- Thay Tran Huu Lich: Truong DH Su pham ki thuat con 15% chi tieu xet tuyen nguyen vong 2. Cac nganh xet tuyen nguyen vong 2 cua truong gom: Ky thuat cong nghiep, co tin ky thuat, thiet ke may, ky thuat in, cong nghe moi truong, ky thuat nu cong. Diem san xet tuyen NV2 la 18, rieng nganh ky thuat nu cong la 16.

+ Chao thay co. Cho em hoi, truong DH Marketing hoc phi 1 nam khoang bao nhieu a. Em cam on. (Nguyen Gia Luan, 18 tuoi, luannguyengia@ )

- TS.Pham Thi Ngoc My: Hoc phi he DH: 3.500.000d/nam; he cao dang:2.900.000d/nam.

+ Dai hoc ban cong Marketing co nhung nganh moi nao? (kiet, 19 tuoi)

- TS.Pham Thi Ngoc My: cac nganh hoc: marketing, QTKD, tham dinh gia, ke toan, thuong mai, tin hoc quan ly, tieng Anh thuong mai.

+ Em thi truong dh su pham kt nganh cong nghe cat may nhung chi duoc 13,5 diem, em thuoc kv2_nt duoc cong 1 diem , voi so diem nhu vay thi co hoi vao he cao dang nganh cn may cua em co mong manh qua khong ? co truong dh hoac cd nao tuyen voi so diem nay khong ? (tran boi kim loan, 19 tuoi, myloan28986@ )

- Thay Tran Huu Lich: Thay neu ket qua xet tuyen nguyen vong 2, he cao dang nganh Cong nghe cat may nam 2004 de em tham khao va can nhac:

Diem chuan NV2: 14

So don nop vao: 343

So thi sinh trung tuyen: 98

Ty le: 28.6%.

+ Em dau nguyen vong 1 nhung ko thich hoc vi em lo dang ki dai , vay em co duoc tham gia vao nguyen vong 2 vao nganh ,a em yeu thich ko xin cam on (tran van tuan, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Nguyen Thuan: Kha nang hoan thanh khoa hoc cung nhu su thanh cong nghe nghiep trong tuong lai phu thuoc rat lon vao viec ban chon nganh nghe hoc tap co phu hop voi so thich nghe nghiep hay khong. Nha truong ton trong so thich nghe nghiep cua SV, do vay, ban co the dieu chinh nganh hoc khi nhap hoc, khong nhat thiet phai tham gia xet tuyen NV2.

+ Em thi vao truong DH GTVT, em du dk vao he CD cua truong.Nhung chi tieu nganh chi co 80. Nha em lai o xa, nen thu tuc gui giay to rat lau. Neu khi em gui NV2 vao ma truong da du chi tieu thi sao? Hinh thuc xet tuyen theo chi tieu la gi a? Em co nen den tan truong de nop cho som hon, duoc khong a? (Thuy Trang, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Nguyen Duc Hieu: Thu tuc dang ky xet tuyen vao NV 2 he CD cua truong DH GTVT TP. HCM: em dien day du theo mau da in san tren to giay chung nhan diem va gui theo duong buu dien den truong thoi gian tu 25-8 den 10-9 theo dau buu dien. Truong hop em o xa khong phai lo lang. Hinh thuc xet tuyen lay diem tu tren cao xuong den khi du chi tieu. Em khong phai den truong nop ho so xet tuyen NV2.

+ Em thi duoc 14.5diem. Em muon hoc truong cao dang cong lap co nganh: Dien cong nghiep. Nho cac thay,co co the cho em biet mot so truong duoc khong a (cuong, 18 tuoi, vietcuong15_04)

- Thay Tran Huu Lich: DH Su pham ky thuat Tp. HCM co nganh Dien khi hoa va Cung cap dien (tuong tu nhu nganh Dien cong nghiep). Diem san xet tuyen he cao dang nganh nay la 13 diem. Em co the nop don xet tuyen NV2 vao nganh nay hoac nop don xin hoc he dai hoc tai chuc nganh Dien khi hoa va Cung cap dien cua truong.

+ Em thi khoi A duoc 14,5, co the dang ki vao he cao dang cua truon marketing duoc khong (minh, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS.Pham Thi Ngoc My: Em nen nop ho so de xet tuyen vao truong. Diem san he cao dang khoi A la 12 diem. Truong co dao tao lien thong len dai hoc. Em yen tam.

+ Xin hoi khi nop NV2 vao mot truong thi phai nop theo dia chi truong do.Vay dia chi do minh lay o dau mat khac ngoai viec ghi dia chi ra rm con ghi gi khac ko.VD:"phong dao tao hay phong tuyen sinh..." (Dinh Dang Dinh, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Nguyen Thuan: Cac truong co xet tuyen NV2, NV3 deu co thong tin ve dia chi nop ho so xet tuyen tren cac phuong tien thong tin dai chung va trong cuon "Nhung dieu can biet ve tuyen sinh DH, CD 2005".

+ Em co so diem thi dai hoc la 19 . em ko duoc uu tien gi nua . vay em chon nganh co diem chuan nv2 la 18 co mao hiem lam khong hay chi nen chon nganh co diem nv2 thap hon? va thap hon thi khoang may diem moi co nhieu hy vong? em cam on! (thang, 23 tuoi, onestarlone8x12a2@ )

-Thay Nguyen Duc Hieu: Em chon co nganh co diem san xet tuyen NV 2 la 18 rat mao hiem, co hoi trung tuyen la rat it. Em nen chon nganh co diem san xet tuyen NV 2 cang thap so voi diem cua minh cang co nhieu co hoi trung tuyen.

+ Toi thi khoi A duoc 8 diem. Toi co the nop ho so NV2 vao cac truong cao dang hoac trung cap nao khong? Neu co thi can lam nhung thu tuc nao? Nop ho so o dau? (nguyen thi tuyen, 19 tuoi, haivt27@)

- Thay Tran Huu Lich: Truong DH Su pham ky thuat TP. HCM co dao tao he trung hoc chuyen nghiep voi 6 nganh: Cong nghe ky thuat dien tu, Dien cong nghiep va dan dung, Khai thac, sua chua thiet bi co khi, co khi o to, nhiet dien lanh, cong nghe may.

Voi diem thi la 8, em co the nop don vao he nay cua truong DH Su pham ky thuat Tp. HCM de hoc. Thoi gian nhan ho so den het ngay 16-9-2005. Muon biet chi tiet, em co the lien he so dien thoai: 08 8962 867 - 8967 273.

+ Em thi khoi duoc 16.5 diem. Em thuoc KV1 vung cao duoc uu tien 1.5 diem. Em muon dang ky nguyen vong 2 vao truong Dai Hoc BC Marketing. Xin cho em biet thu tuc the nao a? Theo uoc doan thi em co co hoi thanh cong la bao nhieu phan tram a. Em xin cam on. (Nguyen Gia Luan, 18 tuoi, luannguyengia@)

- TS.Pham Thi Ngoc My: Em du dieu kien de xet tuyen vao truong . Thu tuc gom giay bao ket qua diem thi ban chinh, mau so 1 dang ky nguyen vong cua Bo GD&DT, va bao thu co dia chi va dien thoai (neu co) de lien he. Em yen tam.

+ Theo qui che, em duoc biet la nop giay xet nguyen vong 2vao ngay 25 .Vay khi em gui qua duong buu dien giay bao som hon thi giay do co duoc chuyen toi truong khong? Va giay xet tuyen em nop som thi co loi the gi khong? (le tran vy quynh, 19 tuoi, vyquynh2001)

-Thay Nguyen Duc Hieu: Theo quy dinh cua Bo GD&DT tat ca cac truong DH, CD co xet tuyen NV 2 thoi gian nhan don tu ngay 25-8 den 10-9 cho tat ca cac Ts co NV va gui qua duong buu dien. Em khong nen gui som hon, muon hon thoi gian tren. Giay xet tuyen NV 2 nop som khong co loi the gi.

+ Em du dinh dang ki xet tuyen NV2 vao truong DH Mo -TPHCM (khoi A) nganh KE TOAN nhung khong biet diem chuan nganh nay la bao nhieu? Voi 18.5 em co kha nang dau khong a ?Con khoi D thi em du dinh dang ki vao khoa NGU VAN TRUNG QUOC cua truong KHXH&NV -TPHCM, voi chi tieu 100 va diem chuan cua nganh nay la 16.5 (em duoc 17.5) thi em co kha nang dau khong? (Vu Thi Ngoc Phuong, 18 tuoi, chujoon@ )

- TS Nguyen Thuan: Diem chuan xet tuyen NV2 vao nganh Ke toan, DH Mo ban cong TP.HCM la 15. Voi 18.5 diem, kha nang trung tuyen cua em la rat cao. Noi chung, diem chuan trung tuyen NV2, NV3 phu thuoc vao 2 yeu to: 1. So luong chi tieu xet tuyen; 2. so luong TS dang ky xet tuyen. Ban nen xem xet 2 yeu to tren de co the du doan kha nang trung tuyen cua minh.

+ Neu muon vao hoc he trung hoc cua truong su pham ky thuat thi phai lam nhung thu tuc gi? co thi tuyen khong? co hoc lien thong len dai hoc duoc khong? (HOALAN, 22 tuoi, hoalan1489@ )

- Thay Tran Huu Lich: Neu muon hoc he Trung hoc chuyen nghiep, ban khong can thi tuyen. Ho so xet tuyen he Trung hoc chuyen nghiep gom: Don xin xet tuyen, ghi ro nganh dang ky hoc, diem thi mon Toan, Ly lop 12 hoac phieu diem thi DH. Ban sao giay chung nhan tot nghiep THPT, kem bang diem cac mon thi tot nghiep.

Tot nghiep Trung hoc chuyen nghiep, ban co the lien thong len dai hoc (thi khoi K). Thoi gian hoc dai hoc la 4 nam. Thang 8 hang nam, truong to chuc thi khoi K he chinh quy.

+ Hoi: Em thi Khoi A - Dot 1 duoc 12.5 diem.chua tinh diem uu tien. Vay Em co the duoc dang ky nguyen vong 2, NV3 vao nhung truong nao ?Cho Em biet ten mot vai truon de Em dang ky. Xin cam on (Phan Van Minh ha, 20 tuoi, haeastwest@ )

-Thay Nguyen Duc Hieu: Voi so diem cua em chi co the xet tuyen vao he CD truong DH dan lap Van Hien, dan lap Ky thuat cong nghe... hoac cac truong CD co xet tuyen thi em co nhieu co hoi trung tuyen.

+ Em duoc 17 diem,em dang ban khoan khong biet phai nop nv2 vao truong nao sau day thi kha nang dau se cao:he cao dang trong truong dai hoc su pham ky thuat tphcm (nganh ky thuat dien tu) va he cao dang trong truong dai hoc khoa hoc tu nhien tphcm(nganh tin hoc). xin cho em biet nganh tin hoc cua truong tu nhien dao tao nhung gi,ra truong co the lam gi?.em xin cam on. (huynh anh hy, 20 tuoi, tinhvobo_2107@ )

- Thay Tran Huu Lich: Diem san xet tuyen he cao dang nganh Ky thuat dien - dien tu truong DH Su pham ky thuat la 13. Voi diem thi 17, thi kha nang trung tuyen nguyen vong 2 vao he cao dang cua truong, nganh ky thuat dien - dien tu kha cao.

+ Nha em thuoc dang ho ngheo thi khi di hoc co duoc giam hoc phi khong?em xin cam mon. (le the hoang phu, 18 tuoi, lephu55@ )

- TS Nguyen Thuan: Doi voi truong DH mo ban cong TP.HCM, nha truong co chinh sach mien giam hoc phi hoac cho vay hoc phi doi voi SV ngheo. Em co the lien he phong cong tac chinh tri sau khi nhap hoc de biet them chi tiet.

+ Em dem nop tai truong phieu dang ky ngueyn vong hai co duoc hay khong (Chau Quoc Hong An, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

-Thay Nguyen Duc Hieu: Dang ky xet tuyen NV 2 vao tat ca cac truong DH, CD co xet tuyen cac nganh, he con thieu chi tieu deu phai gui qua duong buu dien den truong can xet tuyen ke ca nha gan truong. Thoi gian tu 25-8 den 10-9 theo dau buu dien.

+ Trong quyen tuyen sinh DH 2005 em khong thay co truong CDBC Marketing,vay em co the xet NV2 CD duoc khong?Em phai xem ma truong va ma nganh nay o dau? (Phuong Nga, 19 tuoi, elegy0601@ )

- TS.Pham Thi Ngoc My: Trong quyen tuyen sinh DH 2005 cua Bo GD&DT la Truong Dai hoc Bc Marketing, truong co xet tuyen he cao dang khoi A diem san la 12 va khoi D1 la 11. Em hay vao website: www.vnmu.edu.com .

+ Em co nguoi em thi vao DH SU PHAM KY THUAT TPHCM vua roi duoc 13.5 diem va duoc cong diem kv 1diem. tong cong la 14.5diem. em dinh xin chuyen diem xuong xet NV2 CAO DANG cua truong nganh CO KHI CHE TAO MAY khong biet em cua em co co hoi dau khong ? va neu co thi co may dau la bao nhieu phan tram? hoac voi so diem ay thi nop truong nao co the dau? xin chan thanh cam on! (nguyen trong toi, 28 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Tran Huu Lich: Thay neu ket qua xet tuyen NV2 vao he cao dang nganh co khi che tao may cua truong DH Su pham ky thuat Tp. HCM nam 2004 de em tham khao va can nhac:

Diem chuan NV2: 16

So don nop vao: 692

So thi sinh trung tuyen: 87

Ti le: 12.6%

Voi 14.5 diem, em co the nop don xin hoc he dai hoc tai chuc cua truong DH Su pham Ky thuat nganh co khi che tao may.

+ Em thi dai hoc dwoc 14 diem,vay em co the nop don xet tuyen vao cao dang co khi oto cua trwong GTVT TPHCM duoc khong.va co hoi cua em la bao nhieu phan tram (hien, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Nguyen Duc Hieu: Voi so diem cua em du dk xet tuyen NV 2 vao nganh co khi o to (C68) he CD. Tuy nhien cach xet tuyen la lay diem tu tren xuong den du chi tieu. Co hoi nhieu hay it phu thuoc vao so luong va muc diem cua ho so dang ky xet tuyen.

+ Em thi khoi D , duoc 12,5d , kha nang dau vao he CD truong DHBC Maktting co cao khong?He CD truong nay co xet NV3 khong,diem xet tuyen NV3 la bao nhieu? (nguyen quoc duy, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS.Pham Thi Ngoc My: Diem san khoi D1 he cao dang la 11. Em du dieu kien de nop ho so xet tuyen. Sau khi co ket qua xet tuyen NV2, truong moi xac dinh diem xet tuyen NV3.

+ Em thi duoc 13,5 diem khoi c va o kv2, em co the dang ki nv2 vao truong nao la chac dau?dai hoc Mo Ban Cong TPHCM tuyen nv2 khoi c cac nganh la bao nhieu?hoc phi la bao nhieu a? (Nguyen Ho To Uyen, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Nguyen Thuan: Diem xet tuyen NV2 vao cac nganh khoi C, khu vuc 2 cua truong DH Mo ban cong TP.HCM la 13.5 diem. Hoc phi trung binh cua 1 hoc ky la 1.300.000 dong.

+ Nganh kinh te van tai bien cua truong DH GTVT TPHCM, he Cd co tuyen nu khong? va chi tieu cua nganh nay la bao nhieu? (Nguyen, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

-Thay Nguyen Duc Hieu: Truong DH GTVT TP.HCm co nganh Kinh te van tai bien he CD va co tuyen nu. Chi tieu cua nganh nay la 80, diem san xet tuyen la 12.

+ Cho em hoi he CD truong DHBC MARKETING co xet NV2 vao nganh QTKD ko? (THANH THUY, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS.Pham Thi Ngoc My: Truong co xet tuyen. Em hay nop ho so xet tuyen.

+ Chau toi thi vao DH Mo TP.HCM, khoi A duoc 13 diem . Vay chau toi xin xet NV2 tai truong nao se co nhieu hy vong hon? Voi so diem nhu vay GD rat hoang mang khong biet nen khuyen chau nen chon truong nao cho an toan. Mong duoc cac Chuyen Gia tu van giup. Rat cam on. Bao Ngoc TP.HCM (Bao Ngoc, 29 tuoi tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS nguyen Thuan: Anh (chi) co the tham khao lai cac cau hoi truoc de biet them chi tiet.

+ Toi duoc 15,5diem ,o khu vuc 2nong thon the toi nen nguyen vong vao truong nao,vi toi thi SP Tin Hue ,diem chuan cua truong nay la 17 diemvoi so diem cua toi cong them 1 diem khu vuc nua la 16,5 diem xin thay tu van giup (thanhtham, 21 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Nguyen Thuan: ban tham khao tren cac phuong tien thong tin dai chung de biet duoc truong nao co xet tuyen NV2 nganh Tin hoc de co the lua chon. Rieng tai truong DH Mo ban cong Tp.HCM, voi 16.5 ban rat co kha nang trung tuyen.

Nguyen vong 2 vao truong nao cho chac
Toan canh buoi tu van truc tuyen. Anh: TTD
+ Em la hoc sinh thuoc khu vuc 1.Nguyen vong 1 cua em vao truong DH GTVT HCM nhung em thi duoc 11,5 diem!!! Em khong du diem san xet Dh nhung du diem san cao dang,em xet nguyen vong 2 vao nghanh CNTT cua truong GTVT HCM,nhu vay em co bao nhieu % co hoi trung tuyen?Nha truong co uu tien cho thi sinh thi truong minh khong?Hay la binh dang voi cac thi sinh tu truong khac nop don vao??Em xin cam on (nguyen huu chi lang, 18 tuoi, bonetti20032001@ )

-Thay Nguyen Duc Hieu: Voi so diem cua em dang ky xet tuyen vao Nv 2 he CD nganh CNTT co hoi trung tuyen rat it. Nha truong thuc hien dung quy che tuyen sinh binh dang voi tat ca cac TS co NV 2 xet tuyen vao truong va thi cung khoi.

+ Toi hien la sinh vien nam 2 khoa cong nghe vat lieu DH Bach Khoa Tp Ho Chi Minh .Do cam thay nghanh hoc hien tai khong phu hop voi so thich nen nam nay toi co thi vao khoa Dien cua truong va trung tuyen NV 1 . Xin ban tu van cho biet neu toi muon hoc khoa Dien thi co duoc hoc tiep nam 3 khong hay phai hoc lai tu dau ?Toi xin chan thanh cam on ! (Le Cong Vinh, 20 tuoi, hiep165@)

- Thay Tran Huu Lich: Theo quy che, SV dang hoc khong duoc du thi tuyen sinh. Vi the, neu em da thi dau vao nganh hoac truong khac thi diem thi hoc phan em da tich luy se khong duoc bao luu va phai hoc lai tu nam thu 1.

+ Em muon xet nguyen vong hai vao mot truong dai hoc cung khu vuc(noi em song KV1), vay em co duoc huong diem uu tien khong? (dang the hien, 18 tuoi, boy_kimquy2002)

- Thay Nguyen Duc Hieu: Truong hop cua em, em hay lien he truc tiep voi truong em muon xet tuyen NV 2. Vi cac truong xet tuyen va cong diem uu tien khu vuc khong giong nhau.

+ Cho em hoi,khoi D1 truong DH Mo BC gom co nhung nganh gi? Truong co ky tuc xa khong a? Va truong BC Marketing khoi D1 co nhung nganh gi? Khi xin xet NV 2 em co phai xin xet ca nganh hoc cu the hay la trung tuyen roi moi duoc chon? Em cam on ! (Hoang Dung, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS.Pham Thi Ngoc My: DH BC Marketing co cac nganh xet khoi D1gom: marketing, tham dinh gia, ke toan, thuong mai, tieng Anh, QTKD. Truong co KTX cho SV. Ngoai ra, truong con thuc hien day du cac chinh sach theo quy dinh cua Bo GD&DT nhu hoc bong, sinh vien thuoc dien vung sau vung xa... Ngoai ra truong co chinh sach ho tro sinh vien ngheo. Truong xet diem NV 2 chung cho tat ca cac nganh.

+ Em thi CD duoc 17 diem thi co kha nang de xet tuyen vao truong DH MO ban cong TP. HCM khong? thi CD co the xet tuyen len DH duoc hay khong? em rat lo lang mong quy thay co giup do . em rat cam on (nguyen thi suong, 18 tuoi, thuc_anh32)

- TS Nguyen Thuan: DH Mo ban cong TP.HCM chi nhan ho so xet tuyen NV2 doi voi cac TS tham gia ki thi tuyen sinh chung cua Bo GD-DT. Neu em chi tham gia vao cac ki thi tuyen sinh rieng do cac truong to chuc thi em khong the tham gia xet tuyen NV2 vao truong DH Mo ban cong TP.HCM.

+ sau khi ra truong kha nang tim viec lam cua sinh vien nganh co tin ky thuat co cao khong , khoang bao nhieu phan tram? chi tieu NV2 la bao nhieu , xin cam on (nguyen thanh phuc, 19 tuoi, pltvm102@)

- Thay Tran Huu Lich: Chi tieu NV2 nganh Co tin ky thuat la 35 (diem san xet tuyen la 18 diem).

SV sau khi ra truong chu yeu phai tu tim viec lam. Theo thong ke cua truong, SV tot nghiep nganh co tin ky thuat kha nang tim duoc viec lam kha cao. SV tot nghiep vua nhan bang ky su vua nhan chung chi su pham bac 2, vi the, co the di lam tai cac cong ty, nha may, hoac lam cong tac giang day tai cac truong dai hoc, cao dang va chuyen nghiep...

+ Truong DH GTVT tphcm co XT NV2 Em 18.5d co kha nang dau ko? (xuan Son, 18 tuoi, dantruong_apls)

- Thay Nguyen Duc Hieu: Truong DH GTVT TP.HCM co xet tuyen NV 2 o ca 2 he DH va CD. Voi so diem cua em, xet tuyen NV 2 vao he CD thi co rat nhieu co hoi trung tuyen con vao he DH thi co hoi trung tuyen la it.

+ Toi muon hoi ve van de hoc phi cua cac truong DH DL Huflit, DH BC Marketing, DH DL Van Hien. Nhung truong nay hoc phi co cao qua khong? xin cac ong giup dum, cam on. (Nguyen Thanh Phuong, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS.Pham Thi Ngoc My: Hoc phi cua truong Dai hoc Bc Marketing :

+ He dai hoc: 3.500.000d/nam

+ He cao dang : 2.900.000d/nam

Truong thuc hien day du cac che do chinh sach theo quy dinh cua Bo GD&DT doi voi cac truong cong lap nhu: hoc bong, chinh sach sinh vien vung sau, vung xa, dien xoa doi giam ngheo. Ngoai ra, truong con co chinh sach ho tro sinh vien ngheo vuot kho...

+ EM THI DUONG DAI HOC SU PHAM KI THUAT NGHANH DIEN KHI HOA -CUNG CAP DIEN NHUNG EM CHI DUOC 10.5 BAY GIO EM MUON XIN CHUYEN XUONG CAO DANG CUA TRUONG NAY DUOC KHONG? EM CO HO KHAU O LAM DONG (HUYNH CONG HUONG, 19 tuoi, HUYNHPHUONG164@)

- Thay Tran Huu Lich: Thay khong biet ro so diem 10.5 da bao gom diem uu tien khu vuc hay chua. Neu da bao gom diem uu tien khu vuc thi chua du diem san de xet tuyen vao he cao dang.

Voi so diem la 10.5, em co the nop don vao hoc he trung hoc chuyen nghiep cua truong DH Su pham ki thuat TP. HCM voi nganh Dien cong nghiep va dan dung (cung tuong tu nhu nganh Dien khi hoa - Cung cap dien).

+ Em duoc 21.5 diem co the dang ky nv2 vao truong co diem tuyen nv2 la 19.5d duoc khong ? (nguyenthanhtruc, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

-Thay Nguyen Duc Hieu: Diem san xet tuyen cang thap hon so voi diem cua em hien co cang nhieu thi co hoi trung tuyen cua em nhieu hon. Vi no phu thuoc vao rat nhieu yeu to nhu: so luong va muc diem cua ho so dang ky xet tuyen, chi tieu cua nganh ma em muon xet tuyen...

Nguyen vong 2 vao truong nao cho chac
TS Nguyen Thuan, pho Hieu truong truong DH Mo Ban Cong TPHCM. Anh: TTD
+ Tai sao khi hoc cac truong ÐH BC va DL du hoc gioi van kho ma tim duoc viec lam trong co quan nha nuoc. Vi ho chi trong tam bang cong lap cho du la bang khong ra gi!Em rat muon vao DH du la NV2 vi(NV1 em khong du diem).

Em rat tin vao su Ðao tao cua cac truong (nhu Mo BC, BC MARKETING)nhung trong tinh trang nhu vay em phai chon duong nao day?Em khong muon phai sau 4 nam ÐH roi phai "chay chot", lo lot de tim viec mot cach vat va nhu bao ban da di truoc.Loi nay do ai thay co oi!?.. (Hoang, 18 tuoi, Quang Nam)

- TS Nguyen Thuan: Theo Luat GD, gia tri van bang cua cac truong DH la nhu nhau, khong phan biet loai hinh dao tao. Mot thuc te la ti le SV cac truong DH cong lap hien nay, sau khi ra truong co duoc viec lam la cao hon cac truong ngoai cong lap. Dieu nay khong phai do su khac biet ve bang cap ma la su khac biet ve kien thuc va ky nang duoc dao tao.

Tuy nhien, cac co quan, don vi nha nuoc, tu nhan, dac biet la cac doanh nghiep nuoc ngoai tuyen dung khong chi dua vao bang cap ma con thong qua danh gia kien thuc va ky nang cua ung vien. Khi theo hoc bat ky mot truong nao, neu cac em co gang hoc tap, trau doi kien thuc va ky nang trong thoi gian hoc tap tai truong thi em co the hoan toan tu tin vao kha nang tim viec cua minh. Em khong the co su phat trien nghe nghiep neu khong co tai nang thuc su.

+ Em thi khoi A duoc 19 diem, em dinh nop don vao NV2 truong DH Su Pham Ky Thuat TPHCM, nganh thiet ke may, khong biet co co hoi hay khong? nganh nay lay chi tieu la 60 (H.C, 18 tuoi, hynosps@)

- Thay Tran Huu Lich: Thay dua ra ket qua xet tuyen NV2 nganh thiet ke may nam 2004 de em tham khao va can nhac:

Diem chuan NV2: 19

So don nop: 251

So thi sinh trung tuyen: 70

Ti le: 28%

Nam 2005, diem san xet tuyen NV2 nganh Thiet ke may la 18 diem.

+ Xin hoi dai dien truong BC Marketing em thi khoi a 16,5 thuoc kv2NT . he dai hoc cua truong co nganh ke toan khong ,voi so diem do kha nang dau la bao nhieu ,neu rot he dai hoc co the duoc chuyen diem xuong he cao dang cua truong khong (le thi thuy dung, 18 tuoi, thuydungle87@ )

- TS.Pham Thi Ngoc My: Diem san khoi A cua KV2 NT la 14 diem. Em du dieu kien de xet tuyen vao he dai hoc nganh ke toan.

Truong co he Cao dang va co dao tao lien thong len dai hoc cho cac nganh. Diem san xet he cao dang khoi A la 15.

+ Thua cac thay co, con thi truong DH Kinh Te TP.HCM - Khoi A, ket qua cua con la 15 diem. Con muon nho Quy thay co huong dan cho con cach chon truong CD theo NV2. Con nen chon Truong CD cua DH Su Pham Ky Thuat hay Truong CD cua DH TN (Thang Thien Kim, 18 tuoi, flowers0782@)

- Thay Tran Huu Lich: Diem san xet tuyen NV2 he cao dang cua truong DH Su Pham Ki thuat la 13 diem. Voi diem thi la 15, em co the nop don xet tuyen vao cac nganh cao dang cua truong DH Su pham Ky thuat TP. HCM.

+ Dai hoc Mo Ban Cong TP HCM tuyen NV2 bao nhieu diem khoi A nganh ke toan,nganh tai chinh tin dung,lay bao nhieu thi sinh,neu dau thi nam dau dong tien hoc bao nhieu (van thi xuan suong, 18 tuoi, funnysun_21087)

- TS Nguyen Thuan: Cac nganh Ke toan, Tai chinh - Ngan hang, chi tieu tuyen NV2 la 200 cho moi nganh. Hoc phi cua hai nganh nay la 1.400.000/hoc ki.

+ He CD truong DH GTVT TP.HCM xet tuye nhung nganh nao? Diem xet tuyen la bao nhieu? Dien chuan NV2 co kha nang qua cao so voi diem xet tuyen khong? Em duoc 13 diem khong biet co co hoi khong? (thuy an, 18 tuoi)

- Thay Nguyen Duc Hieu: He CD truong DH GTVT TP. HCm xet tuyen NV 2 cac nganh:

1. Dieu khien tau bien (C65)

2. May tau thuy (C66)

3. CNTT (C67)

4. Co khi o to (C68)

5. Kinh te van tai thuy (C69)

Diem san xet tuyen cho cac nganh tren la 12. Chi tieu cho moi nganh la 80. Diem chuan NV 2 cao hon nhieu hay it so voi diem san xet tuyen phu thuoc vao luong ho so va muc diem cua TS dang ky xet tuyen... Voi so diem cua em du dk xet tuyen NV2 he CD.

+ Em muon dang ki nguyen vong vao truong dai hoc su pham ky thuat tphcm. Vay dang ky vao nganh nao thi de trung tuyen (an van hai, 19 tuoi, vn_ngayxuaoi@)

- Thay Tran Huu Lich: DH Su pham ki thuat TP. HCM xet tuyen NV2 vao cac nganh: Ky thuat cong nghiep, Co tin ky thuat, Thiet ke may, Cong nghe moi truong, Cong nghe in, Ky thuat nu cong. Diem san xet tuyen cac nganh la 18, rieng nganh Ky thuat nu cong la 16 diem.

Can cu tren so diem san nay va dua vao diem thi cua em, em can nhac nop don.

+ Em thi duoc 19 diem,va bay gio em muon nop nguyen vong 2 vao truong dai hoc nao co nganh ke toan hay tai chinh ngan hang xin thay co hay cho biet em nen nop vao truong nao cho de dau? (Tuong vi, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS.Pham Thi Ngoc My: Dai hoc BC Marketing co nganh ke toan, thuong mai, QTKD, marketing, tham dinh gia, tin hoc quan ly ... Diem san xet tuyen dai hoc khoi A la 15, khoi D1 la 14. Em du dieu kien nop ho so xet tuyen vao truong, em yen tam.

+ Em da tham gia thi dai hoc o ca hai khoi A va B. diem khoi A cua em la 10 diem, khoi B la 11 diem. em la thi sinh o KV1. voi muc diem nay em co the dang ky nguyen vong 2 vao truong cao dang nao la tot nhat? xin cac anh ,cac bac hay giup em, boi o em la mien nui rat han che thong tin, em khong biet duoc minh nen lam nguyen vong vao truong nao thi hop ly. em xin chan thanh cam on! (doan thanh hai, 24 tuoi, nhat_thien2001@ )

- TS Nguyen Thuan: Voi thong tin ma ban neu, ban co du dieu kien xet tuyen NV2 he CD vao cac truong co xet tuyen NV2 he CD. Ban nen tham khao so luong chi tieu xet tuyen NV2 cua cac truong de du doan kha nang trung tuyen cua minh.

+ Em thi 14 diem duoc diem khu vuc la 1diem em co the nop vao truong DH Giao Thong Van Tai TPHCM nganh Kinh te van tai bien co the dau khong ? (NGUYEN THAI NHUT VINH, 19T tuoi, boyvinh86@ )

- Thay Nguyen Duc Hieu: Voi so diem cua em du Dk xet tuyen vao NV 2 he CD nganh Kinh te van tai thuy. Co hoi trung tuyen lai phu thuoc vao cac yeu to ma toi da tra loi o cac cau hoi tren.

+ Em nam nay thi duoc 13 diem ,em co the vao cd bc maketing duoc ko?thay co the cho em bit nv2 cua truong bc maketing duoc ko? (linh, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS.Pham Thi Ngoc My: Truong Dai hoc BC Marketing xet tuyen he cao dang khoi A la 12 diem, khoi D1 la 11 diem. Em du dieu kien nop ho so xet tuyen.

+ Vung tuyen cua truong DH GTVT TP.HCM? Truong co tinh diem uu tien giong nhu cac truong khac khong? (hong han, 18 tuoi)

- Thay Nguyen Duc Hieu: Truong DH GTVT TP.HCM tuyen sinh tren ca nuoc. Nhung TS du thi cua truong deu duoc tinh uu tien khu vuc theo quy che tuyen sinh.

+ Cho em hoi neu em khong dat NV1 nhung dat NV2 thi em co the dang ki bao luu ket qua de nam sau hoc khong vi em muon on thi lai neu ki thi nam sau em khong do se quay lai hoc thi the nao? em xin cam on (nguye^~n ba" kha^m, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Nguyen Thuan: Neu co ly do chinh dang, em co the bao luu ket qua trong thoi gian 1 nam. Neu nam sau em dang ky nhap hoc thi em van duoc huong quyen loi nhu cac SV nhap cung nam do.

+ Thua thay co cho em hoi, muon nop nguyen vong 2 vao truong DAI HOC SU PHAM KI THUAT T.P HO CHI MINH khoa THIET KE MAY thi bao nhieu diem moi dau ? (chenh lech bao nhieu diem so voi diem nguyen vong 2 cua truong la 18) (LE DUC ANH, 18 tuoi, anhhungxadieu792@)

- Thay Tran Huu Lich: Thay neu ket qua xet tuyen nguyen vong 2 nganh Thiet ke may cua truong DH Su pham ki thuat TP. HCM nam 2004 de em tham khao, can nhac:

+ Diem san xet tuyen: 16

+ Diem chuan NV2: 19

+ So nop don: 251

+ So trung tuyen: 70

Ti le: 27.9%

Sau khi thi sinh het han nop don (vao ngay 10-9), cac truong thong ke de dinh diem chuan nguyen vong 2. Thi sinh se biet duoc diem chuan NV2 sau ngay 10-9.

+ Xin cho em biet su khac nhau giua nguyen vong 2 va nguyen vong 3 la the nao a (do thi thao, 19 tuoi, melancholy_girl_171287)

-Thay Nguyen Duc Hieu: Viec xet tuyen NV 2 doi voi cac truong DH, CD khi xet tuyen NV 1 con thieu. Doi voi TS rot NV 1 ma co so diem bang hoac lon diem san xet tuyen NV 2 cua truong cung khoi thi ma em co y dinh xet tuyen thi duoc goi la NV 2. Tuong tu doi voi NV 3.

+ Cho em hoi diem cua em la 15.5 (chua nhan he so) em muon vao nganh tieng anh cua truong DH ban cong Marketing thi em co co hoi dau khong? va truong lay diem NV1 cua nganh tieng Anh la bao nhieu? (vi, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS.Pham Thi Ngoc My: diem san xet tuyen khoi D1 la 14. Diem san xet tuyen NV1 bang NV2. Nhung thi sinh da dang ky NV1 vao truong neu du diem xet tuyen thi nha truong se gui giay bao trung tuyen tu ngay 23/8/2005.

+ So diem thi Dh cua em vua roi la 15,5d khoi C . Em muon dang ky nguyen vong 2 vao truong DH Mo BC TPHCM khoa Dong Nam A. Vay em mong cac thay co cho biet lieu voi so diem ay em co do duoc nguyen vong 2 nhu minh muon hay khong? Bo em mat som , me bi liet 1 chan,em lai la con ca , gia dinh co hoan canh het suc kho khan .Vay em xin hoi cac thay em co duoc mien giam hoc phi khi theo hoc khong a? Va neu duoc thi thu tuc lam ho so the nao a.Vi que em o tan Y Yen - Nam Dinh. Em mong cac thay giai dap, em xin cam on cac thay! (Nguyen Van Thang, 18 tuoi, kokichi07@ )

- TS Nguyen Thuan: Em hoan toan co the nop don xet tuyen NV2 nganh Dong Nam A cua truong va kha ang trung tuyen cua em la kha cao. Nha truong co cac che do chinh sach doi voi cac SV ngheo, Sv thuoc dien chinh sach. Sau khi nhap hoc, em co the lien he phong Chinh tri va cong tac SV de biet thu tuc xin mien giam hoc phi. Ngoai ra, neu em hoc gioi thi co the huong them hoc bong hoc tap cua nha truong.

+ Em thi dai hoc du diem san nhung thuoc khu vuc 1 thi khi xet tuye nguyen vong 2 co duoc cong diem uu tien khu vuc khong va co con co hoi nao cho em de co the xet tuyen nguyen vong 2 nua khong (phung ngoc minh toan, 18 tuoi, minhtoan1012@ )

- TS.Pham Thi Ngoc My: Khi xet NV2, cac truong deu xet cong diem uu tien KV va doi tuong cho thi sinh nhu xet NV1. Em co the nop ho so xet tuyen vao truong Dai hoc BC Marketing 306 Nguyen Trong Tuyen, Phuong 1, Quan Tan binh, Tp.HCM.

+ Em la nu, thi khoi A duoc 24 diem bay gio em nen nop nguyen vong 2 vao truong cong lap nao o TP HCM cho phu hop mong cac thay co tu van cho em. Em xin cam on ! (Hoang thi Trang Nha, 18 tuoi, hoangtrangnha05)

-Thay Nguyen Duc Hieu: Em nen tim hieu cac truong DH co xet tuyen NV 2, cu the diem san cac nganh so voi diem cua em hien co. Muc chenh lech nhieu co hoi trung tuyen nhieu.

+ Kinh thua quy thay co ban tuyen sinh. Em thi DH Su Pham Tp HCM khoi A, Em duoc 18,5 Nganh SP Hoa Em Da rot nguyen vong 1. Nay em muon chuyen nguyen vong 2 vao Truong DH Su Pham Ky Thuat Tp HCM co duoc khong? Neu duoc em phai lam nhung thu tuc nao. Em rat muon tro thanh mot giao vien nhung thi mai chang du diem dau. Em xin Quy thay co huong dan giup em.Xin cam on. (Vu Hoang Minh, 22 tuoi, Hoangminhbest@)

- Thay Tran Huu Lich: Em co the nop don xet tuyen NV2 vao truong DH Su pham Ki thuat TP. HCM.

Neu trung tuyen vao truong DH Su pham Ky thuat TP. HCM, em co nguyen vong tro thanh giao vien sau khi ra truong, em co the dang ky dien phuc vu nganh Su pham. Trong truong hop nay, em duoc mien hoc phi trong qua trinh hoc.

Diem san xet tuyen NV2 cac nganh: Thiet ke may, co tin ky thuat, Ky thuat cong nghiep, Cong nghe in, Cong nghe moi truong: 18 diem

Nganh Ky thuat nu cong: 16 diem.

Theo cac nam truoc, thuong diem chuan cao hon diem san.

+ Kinh thua! Em muon hoi la em thi duoc 16.5 diem vay em co the dau vao truong DHBC maketing duoc khong?Vay truong DHBC maketing co nhung nganh hoc nao co the cho em biet duoc khong?em xin cam on! (huynh thi bao kham, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS.Pham Thi Ngoc My: Diem san dai hoc khoi A la 15, khoi D1 la 14. Em du dieu kien nop ho so vao truong. Em hay yen tam. Truong co cac nganh marketing, tham dinh gia, tin hoc quan ly, thuong mai , QTKD, ke toan, rieng nganh tieng Anh chi xet D1.

+ Toi co mot dua em nam nay thi dai hoc khoi B va thi vao truong dai hoc nong lam tphcm khoa cong nghe sinh hoc duoc 19 diem chua cong diem khu vuc 2 va dien uu tien 06 vay truong nong lam co con tuyen nguyen vong 2 nao ma em toi co the vao hoc duoc ? Voi diem nay thi em toi co the xin dang ky nuyen vong 2 vao truong Dh su pham ky thuat tphcm khoa cong nghe moi truong khong ? (thuyduong, 24 tuoi, hoang_thuyduong2000@)

- Thay Tran Huu Lich: Nganh Cong nghe moi truong cua truong DH Su pham Ky thuat TP. HCM chi xet tuyen thi sinh thi khoi A. Em thi khoi B, nen khong thuoc dien xet tuyen NV2 vao nganh nay.

+ Em nam roi hoc truong DH Mo BC TPHCM, nganh QTKD ( cao dang). Nam nay em co thi lai ( vi thay nganh dang hoc khong dung so thich ), em thi khoi B voi Kq la 14,5 diem o KV2_NT. Cac thay cho em hoi , em thi khoi B nhung nganh em thich la nganh" ngan hang", neu em ghi nguyen vong la nganh do thi truong DH Mo co nhan em khong. Neu khong duoc em dang ki nganh cong nghe sinh hoc ( neu dau) thi cac mon em hoc nam truoc co duoc chuyen qua khong? Rat mong duoc tra loi.....em xin cam on. (nguyen manh tuan, 21 tuoi, vht1605@ )

- TS Nguyen Thuan: Em co du dieu kien xet tuyen vao nganh Cong nghe sinh hoc. Cac mon da hoc vao nam truoc do duoc nha truong cho phep chuyen diem.Em khong the dang ky xet tuyen vao nganh Ngan hang, vi nganh nay khong tuyen sinh khoi B va khong dao tao he CD.

+ Em thi vao truong Dai hoa giao thong van tai Thanh Pho Ho Chi Minh nganh cong nghe thong tin dat diem 13,5 diem chua cong 1 diem uu tien. Nhu vay em co trung tuyen vao cao dang giao thong van tai nganh cong nghe thong tin khg? Neu trung tuyen em phai hoc nganh cntt hay co the chuyen nganh kinh te van tai bien co diem san la 12 diem va thu tuc nhu the nao? (luongtrucquynh, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

-Thay Nguyen Duc Hieu: Em muon hoc nganh CNTT he CD cua truong thi em phai gui ho so dang ky xet tuyen NV 2 den truong theo mau da in san trong giay chung nhan diem. Thoi gian tu 25-8 den 10-9. Neu trung tuyen em chi duoc hoc nganh minh da dang ky.

+ Em thi duoc 20 diem vay em co the xet tuyen vao truong dai hoc nao khong ? Xin cho em biet ten truong xet tuyen. Em xin chan thanh cam on. (Hoang my, 19 tuoi, tunhienhuong@)

- Thay Tran Huu Lich: Hien co nhieu nganh cua nhieu truong, nhat la cac truong thuoc khoi dan lap, ban cong co nhieu chi tieu xet tuyen nguyen vong 2. Voi diem thi 20 diem, co hoi trung tuyen NV2 cua em la kha cao.

Neu em thi khoi A, em co the nop don xet tuyen NV2 vao truong DH Su pham Ky thuat TP. HCM cac nganh: Co tin ky thuat, Thiet ke may, Ky thuat cong nghiep, Cong nghe in, Cong nghe moi truong, Ky thuat nu cong. Diem san xet tuyen cac nganh la 18 diem, rieng nganh ky thuat nu cong la 16 diem.

+ Em thi Dai Hoc khoi A .em duoc 13,5 diem ,em thuoc khu vuc 1.Duoc cong 1,5 diem .Tong cong la em duoc 15 diem .vua du diem san .nay em muon lam nguyen vong 2 vao truong Dai Hoc mo -Ban Cong TH.HCM ,nganh Xay Dung Dan Dung .Vay co hoi trung tuyen cua em vao truong nay co cao khong.Em xin cam on quy thay co (tran minh hao, 20 tuoi, tranminh_hao20002yahoo.com; phuong 19 tuoi)

- TS Nguyen Thuan: Tong chi tieu xet tuyen NV2 cua truong DH Mo ban cong TP.HCm la rat cao. Do vay, cac ban co diem thi tuyen bang diem san thi co the co hy vong trung tuyen NV2 vao truong.

+ Em toi co thi vao truong DH GTVT nhung chi dat 13 diem.Nay toi muon xin y kien cua nhung chuyen gia de em toi co the manh dan va co mot quyet dinh sang suot khi xet tuyen vao NV2.De khoi bi truot vao NV 2.Toi chan thanh cam on. (Le Thi Kim Oanh, 1983 tuoi, nguoibacbeo82@ )

-Thay Nguyen Duc Hieu: Voi muc diem cua TS, chi du dk xet tuyen NV 2 vao he CD cac truong DH cong lap va dan lap co cung khoi thi. Con kha nang trung tuyen hay khong tuy thuoc vao cac yeu to toi da neu o nhung cau tra loi tren.

+ Em thi dai hoc su pham ki thuat tphcm duoc 14 diem vay em co the xet tuyen vao he cao dang cua truong duoc ko? (tung, 18 tuoi, haunghe_qn@)

- Thay Tran Huu Lich: Diem san xet tuyen NV2 he cao dang cua Truong DH Su pham ki thuat Tp. HCM la 13 diem. Em co the nop don xet tuyen vao he cao dang cua truong. Tuy nhien, voi so diem la 14, kha nang trung tuyen cua em la khong cao.

+ Em muon hoi ve chi tieu cua truong Ban Cong Marketing ve nguyen vong 2. Em thi duoc 18.5 co kha nang do vao truong khong, va nganh nao thi kha nang do la cao nhat. Em xin cam on(Le Van Hoa, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS.Pham Thi Ngoc My: Chi tieu xet tuyen NV2 vao truong rat lon. Voi so diem tren, em co kha nang trung tuyen cao vao hau het cac nganh dao tao hien co cua truong. Luu y truong chi xet khoi A va D1.

+ Truong dh ban cong marketing lay diem san la bao nhieu.va he cao dang cua truong lay bao nhieu (pham thi ngoc, 20 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS.Pham Thi Ngoc My: Diem san xet tuyen he dai hoc khoi A la 15 va D1 la 14; he cao dang khoi A la 12 va khoi D1 la 11. Diem xet tuyen chenh lech theo doi tuong la 1 diem, chenh lech theo khu vuc la 0,5 diem.

+ Em nghe noi la nguyen vong hai thuong phai co di cua sau,vay lam sao co co hoi cho minh (Thuy Dung, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Nguyen Thuan: Khong co "canh cua sau" nao dan den thanh cong trong su phat trien nghe nghiep va co mot tuong lai ben vung. Hay bang no luc cua chinh ban than va hay dung tren doi chan cua minh de di den tuong lai!

+ Hoc phi cua truong DH mo nhu the na`o a? (xuan Son, 18 tuoi, dantruong_apls)

- TS Nguyen Thuan: Hoc phi cua truong DH Mo ban cong TP.HCM tinh theo tin chi, trung binh la 65.000 dong/tin chi. Nhu vay, hoc phi trung binh la 1.300.000 dong/hoc ki den 1.500.000 dong/hoc ki tuy theo nganh.

+ Em muon hoi truong DHBC Marketing co xet nguyen vong 2 o he CD bao gom nhung nghanh nao?Diem thi DH cua em la 12 va diem uu tien khu vuc la 0,5 vay em co duoc huong 0,5 diem do trong luc xet nguyen vong 2 hay khong?Va voi so diem do kha nang em dau vao truong co cao khong?Em xin cam on. (ngoctham, 20 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS.Pham Thi Ngoc My: Diem san xet tuyen he cao dang khoi A la 12 va khoi D1 la 11. He cao dang gom nganh marketing, tham dinh gia, ke toan, QTKD, tin hoc quan ly, thuong mai va tieng Anh. Rieng nganh tieng Anh chi xet khoi D1 va tin hoc quan ly chi xet khoi A. Truong xet NV2 chenh lech diem theo khu vuc la 0,5 diem va theo doi tuong la 1 diem. Em du dieu kien nop ho so de xet tuyen vao truong.

+ Em thi khoi A, duoc 20 diem. Vay em co the nop don xet tuyen NV2 vao truong DH Su pham Ky thuat Tp. HCM la co kha quan khong? Em muon hoi kinh te hoc va kinh te cong dong sau khi hoc xong ra lam nhung nganh gi? Truong cao dang Cong nghiep thuc pham TP. HCM co lien thong len dai hoc khong? (trinh, 18 tuoi, tuyettrinhlike@)

- Thay Tran Huu Lich: Truong DH Su pham ki thuat xet tuyen nguyen vong 2 cac nganh: Ky thuat cong nghiep, Co tin ky thuat, thiet ke may, cong nghe in, cong nghe moi truong, ky thuat nu cong. Diem san xet tuyen cac nganh la 18. Rieng nganh ky thuat nu cong la 16 diem.

Voi diem thi 20, em co the nop don xet tuyen NV2 vao mot trong cac nganh tren. Kha nang trung tuyen cua em la kha quan.

Neu em muon nganh kinh te hoc va kinh te cong dong sau khi ra truong lam viec gi, em co the lien he voi Truong Dai hoc Kinh te TP. HCM hoac khoa Kinh te, DH Quoc gia TP. HCM de biet thong tin chi tiet.

+ Truong dai hoc giao thong van tai co cong diem uu tien khu vuc ko a ? nguyen vong hai can 17 diem tro len thi em duoc 16 diem cong mot diem uu tien khu vuc la nop don duoc chu a ? (nguyen thanh loan, 19 tuoi, tuoimo_1987)

-Thay Nguyen Duc Hieu: Truong DH GTVT TP.HCM co cong diem uu tien khu vuc. Diem cua em du dk xet tuyen NV 2. Thoi gian nop don tu ngay 25-8 den ngay 10-9 the dau buu dien.

+ Thua cac thay cho em hoi, em thuoc KV1(Soc Trang)thi dh em duoc 12,5d.Vay em co the dang ki xet tuyen NV2 vao truong dh Mo-Ban cong TP duoc khong,khi do em se duoc cong bao nhieu diem.Em dinh dang ki vao nganh QTKD cua truong, nhung dang ban khoan khong biet truong danh bao nhieu chi tieu cho nganh em chon.Mong cac thay giai dap giup em, em xin cam on. (Dong Nhat Minh, 18 tuoi, fragileheart872003)

- TS Nguyen Thuan: Khong biet em thuoc doi tuong uu tien nao va em thi khoi nao. Neu em la HS pho thong, thi khoi D1 thi em du dieu kien xet tuyen NV2 vao nganh QTKD. Chi tieu NV2 cua nganh nay la 200.

+ Em thi khoi Aduoc 13 diem, em du dinh nop vao he cao dang cua truong ban cong marketing ,thi kha nang vao duoc truong co cao khong?(minhnhat, 18 tuoi, versace087@ )

- TS.Pham Thi Ngoc My: Diem san xet tuyen he cao dang khoi A la 12 diem chung cho cac nganh . Em du dieu kien de nop so xet tuyen vao truong. Cam on.

Truong se tiep tuc tra loi cac cau hoi con lai chua duoc giai dap trong sang nay cua tat ca cac ban.Cam on va chuc cac ban may man!

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Tư vấn trực tuyến

Comment :Nguyen vong 2 vao truong nao cho chac
Viết phản hồi
Ý kiến bạn đọc (1)  

Viết phản hồi

 
 
 
 
 
em nen lam the naom cam on

vuong tien sy 2011-08-02 11:13

   0

Em thi vao cd cong nghiep hue dat 16 diem ., khoi A. nhung khong da hay trat cac thay co the cho em biet voi muc dien do em nen xet vao truong nao, co nganh dien tu vien thong khong a. em cam ơn

Phản hồi Phản hồi voi trich dan Trich dan

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nguyen vong 2 vao truong nao cho chac bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nguyen vong 2 vao truong nao cho chac ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nguyen vong 2 vao truong nao cho chac ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Expectation 2: How to make the field?
Pham Thi Ngoc My, Mr. Tran Huu Calendar, Dr. Nguyen Thuan, Mr Nguyen Duc Hieu, Open University, University TP Transport, university teachers, Transport University, University of Pedagogy, Pedagogy engineering, environmental technology, capable, qualified, thanks, Engineering, can, I
Nearly 4,000 questions were sent to the online counseling session this morning. Most have been to ask experts answered satisfactorily. However, there are still a number of reviews, due to time constraints, the private problem is not resolved. you can continue ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nguyện vọng 2: vào trường nào cho chắc?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nguyện vọng 2: vào trường nào cho chắc? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nguyen vong 2 vao truong nao cho chac

Nhan xet, hay lien he ve tin Nguyen vong 2 vao truong nao cho chac co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nguyen vong 2 vao truong nao cho chac de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hop thu tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hop thu tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0