Ngay 6 3 phat hanh ho so DKDT Nhung dieu can biet

Ngay 6 3 phat hanh ho so DKDT Nhung dieu can biet

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>



Tu van tuyen sinh 2006

Ngay 6 3 phat hanh ho so DKDT Nhung dieu can biet
Cac chuyen vien tu van truc tuyen tai toa soan TT o TP.HCM - Anh: Thanh Dam

TT - Bat dau tu 9g sang nay, 5-3-2006, cac chuyen gia cua Bo GD-DT va dai dien mot so truong DH tai TP.HCM da giai dap nhung thac mac lien quan den ky thi DH-CD 2006 tren TT.

Nhung thac mac lien quan den ky thi DH-CD 2006 da duoc giai dap boi:

- PGS-TS Tran Thi Ha - Vu truong Vu DH & sau DH, thuong truc Ban Chi dao tuyen sinh DH-CD 2006, Bo GD-DT.

- Ong Do Duy Du - Thanh vien Ban Chi dao ky thi tuyen sinh DH-CD 2006, Bo GD-DT.

- TS Lam Mai Long - Pho hieu truong Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM.

- TS Nguyen Kim Quang - Pho phong Dao tao Truong DH Khoa hoc tu nhien, DH Quoc gia TP.HCM.

Cac ban thi sinh quan tam hay xem noi dung duoc tu van duoi day:

+ Em nghe noi nganh Cong nghe sinh hoc rat kho kiem viec lam. Nam nay em thi DH, em muon thi nganh nay, xin hoi co dung khong? Hoc nganh Cong nghe sinh hoc co kho khong? (Nguyen Thi Thanh Thuy, 19 tuoi, thanh_thuy444@ )

- TS Nguyen Kim Quang - Pho phong Dao tao Truong DH Khoa hoc tu nhien, DH Quoc gia TP.HCM: Cong nghe sinh hoc la mot trong nhung nganh mui nhon dang phat trien manh va can rat nhieu nguon nhan luc, con rat thieu nhung chuyen gia trinh do cao. Cac truong DH va Truong DH Khoa hoc tu nhien TP.HCM co dao tao nganh nay, da va dang dau tu trang thiet bi hoc tap nghien cuu hien dai. Neu co nguyen vong em co the thi vao nganh nay va tich cuc hoc tap co ket qua tot. Cong viec phu hop se cho em.

+ Truong DH Su pham Ky thuat TP.HCM co phai co mot chi nhanh o Da Lat khong? Va co phai truong dang hoc o CD Su pham Da Lat la he chinh quy khong? (Nguyen Thanh Luan, 20 tuoi, kiep_lu_hanh_153@

)

- TS Lam Mai Long - Pho hieu truong Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM: Truong DH Su pham Ky thuat TP.HCM dang lien ket voi Truong CD Su pham Da Lat dao tao lop DH chinh quy tai dia phuong. Day la lop dao tao giao vien ky thuat theo chi tieu cua Bo GD-DT giao va nhu cau cua dia phuong.

+ Khi nop ho so dang ky thi DH, em phai nhan lai nhung giay gi? (Tran Anh, 18 tuoi, trananh_ti1988@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha - Vu truong Vu DH & sau DH, Bo GD-DT: Em se duoc nhan lai to phieu so 2. Em can giu phieu so 2 can than, khong duoc lam mat hoac nhau nat vi phieu so 2 co gia tri xac nhan em da nop ho so dang ky du thi (DKDT) trong truong hop xay ra that lac, sai sot ho so. Hoac sau nay neu bi that lac giay bao du thi, khi den lam thu tuc du thi em can phai xuat trinh phieu so 2 cung voi cac giay to can thiet khac moi duoc nha truong cho phep du thi.

+ Em xin hoi de thi trac nghiem Anh van co de danh rieng cho hoc sinh hoc phan ban khong? (Nguyen Thi Ngoc Oanh, 18 tuoi, aries9_3@ )

- Ong Do Duy Du - Thanh vien Ban Chi dao ky thi tuyen sinh DH-CD 2006, Bo GD-DT: De thi tuyen sinh DH, CD nam nay co 2 phan: phan bat buoc doi voi tat ca thi sinh va phan tu chon danh cho thi sinh hoc theo chuong trinh phan ban thi diem hoac khong phan ban. Phan tu chon nay se gom 2 cau hoi: mot cau soan theo chuong trinh phan ban thi diem, mot cau soan theo chuong trinh khong phan ban. Thi sinh duoc quyen chon 1 trong 2 cau nay, khong phu thuoc vao viec hoc theo chuong trinh nao.

+ Thua chuyen gia, em vua tot nghiep khoa Cong nghe thuc pham Truong DHDL Cong nghe Sai Gon he CD nam 2005 va hien dang lam viec tai TP.HCM. Theo em duoc biet thi Truong DH Su pham ky thuat nam nay co tuyen sinh them nganh Tieng Anh ky thuat em rat muon duoc hoc nganh nay. Vay cho em hoi: Truong DH Su pham ky thuat co dao tao hoan chinh DH nganh nay khong? Neu phai thi vao thi thu tuc dang ky du thi nhu the nao a? (Ha Thi Thanh Hai, 23 tuoi, haibaby03@ )

- TS Lam Mai Long: Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM chua co he hoan chinh DH nganh tieng Anh ky thuat. Nganh nay thi khoi D va thu tuc dang ky du thi nhu binh thuong.

Ngay 6 3 phat hanh ho so DKDT Nhung dieu can biet
PGS-TS Tran Thi Ha - Vu truong Vu DH & sau DH (trai) cung dai dien bao TT tai Van phong dai dien Ha Noi - Anh: Tuan Phung
+ Cho em hoi nam nay lieu co thi sinh ao khong? Nhung truong khong to chuc thi tuyen nam nay lieu chung em co mot chut hy vong cho nguyen vong 2 khong? Em thay rat it truong lay thi sinh nguyen vong 2. Sao khong de muc 16 de chung em ghi nguyen vong hai nhu nam dau tien? Chung em vua khong nham, lai hieu mot cach de dang. (Le Minh Khoa, 19 tuoi, motminh_2005200@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Theo so luong ho so DKDT nhung nam gan day cho thay binh quan mot TS nop khoang 1,7 ho so. Ti le nay da tuong doi on dinh trong may nam ap dung phuong thuc tuyen sinh "ba chung". Vi vay, nam nay se co TS ao (so luong ho so DKDT so voi so luong TS du thi) du doan o muc cung tuong duong nam truoc.

Thuc te tuyen sinh nam 2005 cho thay nhieu truong khong to chuc thi tuyen co xet tuyen NV2. Nam nay so luong cac truong khong to chuc thi la 59 truong, trong do co 17 truong DH voi tong chi tieu tuyen moi len toi gan 45.000. TS van co co hoi duoc xet tuyen NV2 o nhung truong khong to chuc thi.

Muc 16 trong ho so DKDT nam truoc khong phai la muc de ghi NV2. Ho so DKDT nam nay duoc sua doi hop ly, khoa hoc hon de tranh tinh trang TS co the hieu nham dan den sai sot khi khai phieu DKDT. Thay cho muc 16, nam nay nhung TS co NV hoc o nhung truong khong to chuc thi can khai o muc 3, duoc xep lien ke voi muc 2 khai ten truong du thi. Tren ho so khong co muc danh de dang ky NV2.

Muon xet tuyen NV2, NV3, TS can su dung Giay chung nhan ket qua thi so 1, so 2 duoc nha truong cap sau khi co ket qua thi.

+ Em muon thi vao DH nganh Xay dung, thay co the cho em biet mot so truong co tuyen sinh nganh nay? (Nguyen Van Sang, 19 tuoi, lamvan_doantp@ )

- TS Lam Mai Long: Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM co tuyen sinh DH nganh nay. Ngoai ra con co Truong DH Bach khoa TP.HCM, DH Kien truc TP.HCM...

+ Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM nganh Co dien tu may nam truoc diem chuan la bao nhieu? (Nguyen Duc Cuong, 21 t tuoi, kitucxak@ )

- TS Lam Mai Long: Diem chuan nganh Co dien tu trong nhung nam gan day trung binh khoang 18 diem. Diem chuan nam 2005 la 17 diem. Em co the bam vao link sau cua Bao TT de xem diem chuan cua truong va cac truong khac: http://www.tuoitre.com.vn/Tuyensinh/Index.aspx?ArticleID=124743&ChannelID=142

+ Toi co ho khau tai Quang Nam, mua thi nam nay toi muon thi Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM, vay toi co the nop ho so tai truong khong va ho so cua toi co can phai cong chung khong va neu duoc toi se thi o dau? Toi co duoc vao TP.HCM thi khong hay phai thi tai cum thi? Toi khong muon thi tai cum, xin giup toi thi tai TP.HCM. (thai ngoc hoa, 21 tuoi, motmoitinhlo@ )

- TS Lam Mai Long: Em co the nop ho so thi tai truong va thi tai TP.HCM. Ho so thi can co xac nhan cua dia phuong theo quy dinh.

+ Em muon hoi neu em thi vao mot truong ma nop 2 bo ho so vao 2 nganh khac nhau co duoc khong? (Thanh Duyen, 19 tuoi, sun17_vt@ )

- TS Nguyen Kim Quang: Neu chua chon duoc nganh phu hop nhat voi nguyen vong va kha nang cua minh, em co the nop nhieu ho so dang ky du thi vao nhieu nganh nhung chi duoc du thi vao mot nganh va mot truong ma thoi. Hang nam, Truong DH Khoa hoc tu nhien TP.HCM cung da nhan hang tram ho so cua cac em dang ky nhieu nganh.

+ Em dang ky thi vao he CD Tin hoc cua DH Khoa hoc tu nhien. Neu em dau, sau nay em co the di lam o dau duoc? Neu di day hoc co duoc khong? (nguyen van the, 22 tuoi, kiet1985h@ )

- TS Nguyen Kim Quang: He CD Tin hoc cua Truong DH Khoa hoc tu nhien TP.HCM khong to chuc thi. Em co the dang ky thi vao truong va dang ky nguyen vong xet tuyen vao he nay o muc 3 cua phieu dang ky du thi. Nhu vay em se duoc uu tien xet tuyen vao he nay.

Nam qua, neu thi sinh chon nguyen vong 1 vao he nay thi diem xet tuyen cho thi sinh khu vuc 3 la >=12. Ra truong em co the lam tai bat ky co quan, cong ty, xi nghiep, truong hoc nao can den tin hoc, nghia la rat rong. Em co the hoc lien thong len dai hoc chinh quy cong nghe thong tin tai truong va neu co dieu kien kha nang len den bac cao hoc, tien si.

+ Em xin hoi thay Lam Mai Long, nam nay Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM co nhung nganh moi nao, thi khoi gi? (thanh thanh, 18 tuoi, aodai_nghich2000@ )

- TS Lam Mai Long: Nam nay Truong DH Su pham ky thuat co 3 nganh moi: nganh Cong nghe ky thuat may tinh, Quan ly cong nghiep - thi khoi A va nganh Anh van - thi khoi D. Em co the vao banner "Nganh gi? Truong gi? Lam gi?" trong trang Giao duc - Du hoc va Tuyen sinh cua Bao TT de tim hieu chi tiet hon.

+ Em o tinh Long An. Nam nay em muon thi vao Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM. Em khong biet mua ho so o dau? (mua o tinh hay o thanh pho). Em phai cong chung ho so du thi o xa hay o So GD-DT. Va em khong biet nop theo quy dinh cua Bo GD-DT la nop o dau (qua doc bao em thay doi voi nhung thi sinh tu do nop ho so DKDT nop theo quy dinh cua Bo GD-DT). (Tran Thi Thu Thuy, 19 tuoi, langcatbuon_21_8_87@ )

- TS Lam Mai Long: Ban co the nop ho so tai So GD-DT hoac truc tiep tai truong DH Su pham ky thuat TP.HCM. Ho so phai co cong chung tai xa. Ban co the mua ho so tai So GD-DT hoac tai truong.

+ Neu toi thi vao Truong DH Khoa hoc tu nhien thuoc DH Quoc gia TP.HCM thi khi lam ho so dang ki phai ghi nhu the nao? Va gui vao DH Khoa hoc tu nhien hay DH Quoc gia (le dong truc, 18 tuoi, jeni_yf@ )

- TS Nguyen Kim Quang: Truong DH Khoa hoc tu nhien TP.HCM la truong to chuc thi va xet tuyen. Em dang ky truc tiep vao truong. Tren phieu ho so dang ky du thi o muc so 2 em ghi ten truong, ma truong QST, va ma khoi la nganh em chon. Em nop tai truong pho thong neu con dang hoc lop 12, neu la thi sinh tu do em co the nop truc tiep tai truong tu 10-4 den 17-4-2006. Chuc em co ket qua tot.

Ngay 6 3 phat hanh ho so DKDT Nhung dieu can biet
TS Nguyen Kim Quang - Pho phong Dao tao Truong DH Khoa hoc tu nhien, DH Quoc gia TP.HCM - Anh: Thanh Dam
+ Que em o Ben Tre nhung hien tai em o TP.HCM va nop ho so du thi DH o Truong DH Khoa hoc tu nhien. Vay em co duoc huong diem uu tien khong? va duoc bao nhieu diem? (nguyen van the, 22 tuoi, kiet1985h@ )

- TS Nguyen Kim Quang: Theo qui che tuyen sinh DHCD 2006, diem uu tien khu vuc duoc tinh theo truong pho thong cua thi sinh. Tuy thoi gian hoc o truong nao nhieu nhat trong 3 nam pho thong trung hoc ma em duoc huong uu tien khu vuc 1, KV2-NT hay KV2. Em thi vao Truong DH Khoa hoc tu nhien TP.HCM hay truong khac em cung duoc xet uu tien.

+ Em muon thi vao nganh sua chua o to, em hoc trung binh co kha nang trung tuyen khong? (huy, 22 tuoi, kimchi020385@ )

- TS Lam Mai Long: Neu hoc luc trung binh, em nen thi vao he CD nganh Co khi o to, nhu vay se hop voi suc hoc cua em hon.

+ Nam nay la nam thi thu 2 cua em. Em thuoc KV2-NT vay em con duoc huong nhung diem uu tien gi? (Minh, 19 tuoi, takeshi_2702@ )

- TS Nguyen Kim Quang: Theo qui che tuyen sinh DH-CD, khu vuc uu tien duoc tinh theo truong pho thong. Em thi lai cung tinh theo cac truong THPT ma em da hoc o cac lop 10, 11, 12. Diem uu tien KV2-NT la 1 diem. Chuc em co ket qua tot trong ky thi nay.

+ Nganh Co dien tu DH Su pham ky thuat TP.HCM dao tao gi, ra truong lam o dau? (thu lan, 18 tuoi)

- TS Lam Mai Long: Nganh Co dien tu la nganh phoi hop giua cac linh vuc co khi, dien tu va may tinh. Ky su co dien tu chu yeu hoat dong trong linh vuc thiet ke va van hanh cac thiet bi, he thong dieu khien tu dong. Tat ca cac nha may, xi nghiep deu can ky su co dien tu. Em co the vao banner "Nganh gi? Truong gi? Lam gi?" trong trang Giao duc - Du hoc va Tuyen sinh cua Bao TT de tim hieu chi tiet hon.

+ Cho em hoi nganh Xay dung dan dung va cong nghiep dao tao nhung gi va ra truong co the lam o dau? Cach dang ky NV 2, 3 nhu the nao a? (Hoang, 18 tuoi tuoi, vuhoangpr@)

- TS Lam Mai Long: Xay dung dan dung la xay nha cua, Xay dung CN la xay cac cong trinh, nha xuong. Khi ra truong co the lam viec o cac cong ty xay dung, chu thau...

Cach dang ky nguyen vong 2,3 em nen doc ky trong cuon Nhung dieu can biet ve tuyen sinh 2006. Em co the vao banner "Nganh gi? Truong gi? Lam gi?" trong trang Giao duc - Du hoc va Tuyen sinh cua Bao TT de tim hieu chi tiet hon.

+ Cho em duoc hoi, em la thi sinh tu do thi DH thi nop ho so DKDT o dau, em o Kien Giang vay co phai em se nop ho so o so giao duc cua tinh minh khong? Thi sinh thi rot DH hai nam lien, vay co con duoc thi nhung nam tiep theo nua khong? (Huynh Thanh Hoang, 20 tuoi, hth0606@ )

- TS Nguyen Kim Quang: Dung la em co the nop ho so tai So GD-DT cua tinh minh. Ngoai ra, van phong Bo phia Nam cung nhu cac So GD-DT deu co nhan ho so thi sinh vang lai. Em cung co the nop ho so truc tiep tai truong dang ky du thi tu 10-4 den 17-4. Dieu kien du thi khong cam thi sinh du thi nhieu lan.

+ Diem vao cao dang va trung cap la lay diem san cua Dai hoc hay phai thi rieng? (Luong Hai Nam, 18 tuoi, hoangtusitinh160587@ )

- TS Lam Mai Long: Diem san cao dang do Bo GD-DT quy dinh. Diem xet tuyen he trung cap do cac truong quy dinh. Mot so truong DH, CD co the thi tuyen he CD, trung cap hoac xet tuyen tren co so diem thi DH.

Ngay 6 3 phat hanh ho so DKDT Nhung dieu can biet
Ong Do Duy Du - Thanh vien Ban Chi dao ky thi tuyen sinh DH-CD 2006, Bo GD-D. Anh: Tuan Phung
+ Chau muon hoi quy che tuyen sinh nam nay co thay doi gi? Thi sinh duoc dang ki nguyen vong nhu the nao? (Thuong, 18 tuoi, anhanh_0584@ )

- Ong Do Duy Du: Thi sinh se co 3 nguyen vong (NV). NV 1: Dang ki vao truong thi sinh du thi. Neu khong trung tuyen NV 1 nhung co ket qua thi lon hon hoac bang diem san thi duoc phat 2 giay chung nhan ket qua thi de tham gia xet tuyen NV 2 hoac NV 3.

Rieng qui che co mot so bo sung sua doi sau:

- Bo sung them vao doi tuong uu tien con cua nguoi hoat dong cach mang truoc 1-1-1945, con de cua nguoi hoat dong khang chien bi nhiem chat doc hoa hoc.

- Bo che do cong diem thuong vao ket qua thi tuyen sinh DH, CD doi voi hoc sinh tot nghiep THPT loai gioi.

- Ve viec lam tron diem: Khi cham thi khong lam tron diem, viec nay se do may tinh tu dong thuc hien doi voi tong ba mon thi.

- Tang hinh thuc ky luat doi voi mot so hanh vi vi pham nghiem trong qui che nhu danh mat bai thi co the bi cach chuc, buoc thoi viec hoac bi xu li theo phap luat doi voi can bo coi thi.

+ Em muon thi vao truong co dao tao phat thanh vien nhung khong biet nop don vao truong nao? Truong nay co dao tao DH khong, hay chi o CD, Trung cap? (Hoa, 18 tuoi, chieuthu04@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Hien nay chua co truong DH nao co chuyen nganh dao tao phat thanh vien.

+ Em muon hoi thu tuc DKDT khoi K cua Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM, thu tuc ho so the nao, ngay thi, mon thi? Truong co luyen thi khoi K khong? (Memory, 18 tuoi)

- TS Lam Mai Long: Em phai co bang Cong nhan ky thuat (toi thieu bac 3/7) hoac THCN, Trung hoc nghe phu hop voi nganh DH du thi. Nop ho so tai truong den het 1-7-2006. Thi tuyen ngay 1,2-8-2006. Mon thi: hai mon chung: Toan va Ly, mon ba la ky thuat dien (doi voi nganh dien), ve ky thuat (doi voi nganh Co khi) va Co khi dong luc, ky thuat may (doi voi nganh Cong nghe may), va Ky thuat nhiet (doi voi Nganh cong nghe nhiet dien lanh).

+ Nhung truong hop nao thi duoc cong diem thi DH. Neu o Dong Xoai (Binh Phuoc) thi thuoc KV1 va theo tuyen sinh thi ca tinh Binh Phuoc la deu duoc cong diem theo KV1 vay neu hoc tai truong THPT chuyen thi co duoc cong diem khu vuc khong? Neu duoc cong thi duoc cong bao nhieu diem? Neu co nhieu diem cong thi duoc cong toi da la bao nhieu diem? Em xin thay co the giai thich cho em hieu hon ve chon truong cua NV2 va 3 va cac truong khong to chuc thi la nhu the nao? (Cloud, 17 tuoi, cloud_lettetrs2000@ )

- TS Nguyen Kim Quang: Thi sinh duoc huong diem uu tien khu vuc (KV1, KV2NT, KV2) va uu tien chinh sach gom 2 nhom uu tien. Nam nay, qui che tuyen sinh bo cong diem thi hoc sinh gioi. Diem uu tien khu vuc duoc tinh theo truong pho thong ma em hoc cac nam lop 10, 11, 12. Truong chuyen cung nam trong dieu kien nay chu khong tinh theo ho khau. Cac truong THPT trong tinh Binh Phuoc co the co nhung KV va diem uu tien khac nhau. Em tham khao them cac dieu can biet ve tuyen sinh DH-CD.

Nam qua hau het cac truong deu cong diem uu tien khu vuc nhu sau: KV2: 0,5 diem; KV2-NT: 1d; KV1: 1,5d. Ngoai ra thi sinh co the huong them diem uu tien chinh sach neu thuoc nhom uu tien 1 hoac 2. Em nen chon nguyen vong 1 phu hop kha nang cua minh. Nguyen vong 2 va 3 se duoc cac truong cong bo sau khi co ket qua NV1. Neu chon truong hoac nganh khong to chuc thi em co the dang ky o muc 3 cua phieu dang ky du thi. Chuc em gap thuan loi va may man.

+ Em nam ngoai la hoc sinh truong chuyen, nam nay em thi lai thi em la thi sinh tu do. Vay em o khu vuc 2 nong thon, nam ngoai em hoc truong chuyen nen tinh la khu vuc 2. Hien gio em la thi sinh tu do thi tinh la khu vuc gi? Em dang la sinh vien cua mot truong DH, neu em thi lai thi em can lam gi? Em co can xin su cho phep cua hieu truong truong khong? (Nguyen Van Thang, 19 tuoi, kokichi07@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Neu em du thi DH nhu mot TS tu do, em se duoc tinh khu vuc uu tien theo noi da tot nghiep THPT. Qui dinh nay duoc ap dung cho tat ca TS, ke ca nhung TS da tot nghiep truoc nam 2006.

Vi em dang la SV mot truong DH, de duoc du thi, em can phai xin phep va duoc su chap thuan cua Hieu truong truong DH cua em.

+ Thua TS Lam Mai Long, em muon hoi Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM dao tao nhung nganh gi va diem chuan cua truong nam ngoai la bao nhieu? (vo thai hoang, 18 tuoi, xin_lam_nguoi_ban_than26@ )

- TS Lam Mai Long: Vi co rat nhieu nganh nen de biet them chi tiet em co the truy cap tren website cua TT ve dao tao cac nganh tai link sau: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?TopicID=559 ; ve diem chuan tai link sau: http://www.tuoitre.com.vn/Tuyensinh/Index.aspx?ArticleID=124743&ChannelID=142

+ Truong DH Su Pham Ky Thuat TP.HCM co dao tao he dai hoc nganh Xay dung dan dung khong a? Neu co thi ra truong se duoc cap bang gi? Va gia tri cua bang no nhu the nao so voi truong bach khoa a? (Huynh Tan Hung, 18 tuoi, buocngoac_03@)

- TS Lam Mai Long: Truong co dao tao he DH Xay dung dan dung va cong nghiep. Khi tot nghiep duoc cap bang ky su xay dung. Chuong trinh dao tao mang tinh thuc hanh cao.

+ Nam 19 tuoi, toi hoc va tot nghie THPT tai Tuy Hoa (Phu Yen) thuoc KV2, sau do toi theo gia dinh song tai Gia Lai va co ho khau thuong tru tai Gia Lai thuoc KV1. Nay toi thi lai DH, trong ho so muc 6 toi nen khi va khoanh tron KV1 hay KV2? Toi co duoc du thi vao nganh Y khoa o Truong DH Tay Nguyen khong? (nguyenduykhanh, 24 tuoi, nguyenduykhanh78@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Theo qui che hien hanh, TS du thi DH, CD phai tinh uu tien khu vuc theo noi hoc va tot nghiep THPT. Quy dinh nay ap dung doi voi ca nhung TS da tot nghiep THPT tu truoc, nay du thi theo dien TS tu do. Vi vay trong muc 6, em can khai KV2.

Truong DH Tay Nguyen tuyen sinh dao tao y khoa doi voi doi tuong co ho khau thuong tru tai cac tinh khu vuc Tay Nguyen. Vay neu co ho khau thuong tru tai Gia Lai, em co du dieu kien DKDT.

Ngay 6 3 phat hanh ho so DKDT Nhung dieu can biet
TS Lam Mai Long - Pho hieu truong Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM - Anh: Thanh Dam
+ Em xin hoi diem chuan 2005 Truong DH Su pham ky thuat khoang bao nhieu, nganh nao cao nhat, nganh nao thap nhat? (khanh binh, 20 tuoi, binh2308@ )

- TS Lam Mai Long: Diem chuan trung binh 2005 la 17,5. Nhung nganh diem thap la: Ky thuat nu cong, Thiet ke may, Co tin ky thuat. Nhung nganh diem cao: Nganh dien tu, Che tao may, Xay dung...

Em co the vao Bao TT de xem, bang cach bam vao link sau: http://www.tuoitre.com.vn/Tuyensinh/Index.aspx?ArticleID=124743&ChannelID=142

+ Truong DH Khoa hoc tu nhien co nganh Quan tri mang va bao mat khong? Cho em biet nganh do la nganh nao trong nhom nganh Cong nghe thong tin? (Hoang Thanh Trung, 20 tuoi, trumsg2006@ )

- TS Nguyen Kim Quang: Nganh Cong nghe thong tin cua Truong DH Khoa hoc tu nhien TP.HCM co chuyen nganh Mang may tinh va Vien thong thuoc nhom nganh Cong nghe thong tin. Co the nganh nay se thoa man nguyen vong cua em. Em co the dang ky ma truong QST, ma nganh 107, khoi A. Ngoai ra, nam nay truong con mo cac nganh moi trong nhom nganh nay la: Khoa hoc may tinh, Ky thuat phan mem, He thong thong tin. Chuc em dat duoc nguyen vong.

+ Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM TP.HCM co tuyen sinh he Trung cap khong? Thu tuc nop ho so nhu the nao? (Dang Van Bao, 20 tuoi, anhduonghoanga@ )

- TS Lam Mai Long: Truong co tuyen sinh he trung cap. Cac nganh: Dien cong nghiep va dan dung, Khai thac va sua chua thiet bi co khi, Co khi o to, nhiet dien lanh, cong nghe may, Cong nghe ky thuat dien tu. Ve xet tuyen: cac hoc sinh tot nghiep THPT can cu vao 2 mon toan, ly (hoac Hoa) trong ky thi tot nghiep THPT hoac diem thi DH 2 mon Toan, Ly. Ho so nop tai truong. Lien lac so DT: 8961333 - 8962867 - 8967273.

+ Toi thich Truong DH Khoa hoc tu nhien. Toi co the nop ho so lien mot luc 3 nganh khoi A cua Truong DH Khoa hoc tu nhien duoc khong (nganh: Cong nghe thong tin, Cong nghe sinh hoc, Ly)? Sau nay neu toi du diem tuyen sinh cua truong toi thich nganh nao thi hoc nganh do, lam nhu the co duoc khong? (Le Binh Nam Vu, 18 tuoi, haclong002@ )

- TS Nguyen Kim Quang: Chuc mung em co nguyen vong tro thanh nha nghien cuu khoa hoc co ban va ung dung. Neu chua dut khoat nguyen vong phu hop nhat, em co the nop nhieu ho so nhung khi thi chi duoc chon mot.

Theo qui che tuyen sinh, thi sinh trung tuyen nguyen vong nganh nao thi chi duoc theo hoc nganh do (vi chi tieu nganh khac da co ban khac). Neu co kha nang tot, sau mot nam hoc dat ket qua tot, theo qui che DH em co the xin dang ky hoc them nganh hoc thu 2 va sau khi tot nghiep mot nganh em cung co the hoc them nganh khac de co van bang thu 2 trong khoang 2 nam. Chuc em dat duoc nguyen vong.

+ Em thi truong DH kinh te Da Nang, va diem thi cua em co the chuyen qua cac truong DH khac (cung khoi) de xet tuyen duoc khong? Toi da la bao nhieu truong? Vi du: em thi DH kinh te Da Nang 3 mon 21 diem, em xin chuyen sang DH kinh te TP.HCM lay diem thap hon va cac truong khac cung co diem thap hon. Nhu vay co duoc khong, neu duoc phai lam thu tuc ra sao? (Vo Van Vinh, 20 tuoi, vovinhhvh@ )

- PGS-TS TranThi Ha: Em chi co the DKDT vao DH Da Nang de lay ket qua xet tuyen vao mot truong DH, CD khong to chuc thi cung khoi thi.

Trong truong hop em dang ky thi va hoc (NV1) tai truong DH Kinh te Da Nang, nhung khong trung tuyen NV1, em moi duoc su dung ket qua thi de dang ky xet tuyen (NV2 hoac NV3) vao mot truong DH, CD khac cung khoi thi con chi tieu xet tuyen. Thu tuc dang ky xet tuyen: Doi voi NV2 su dung giay chung nhan ket qua thi so 1. Neu khong trung tuyen, em duoc dang ky xet tuyen tiep NV3 bang giay chung nhan ket qua so 2.

+ Thua, truong DH SP KT co thuc hien mien hoc phi doi voi SV co nguyen vong thao nganh su pham? Muon duoc mien hoc phi em can lam nhung thu tuc gi? (Nguyen Van Hung, 21 tuoi)

- TS Lam Mai Long: Nam nay co 500 chi tieu mien hoc phi su pham. Khi trung tuyen va nhap hoc nha truong se huong dan cac em lam cac thu tuc nay. Uu tien cac SV hoc kha, co hoan canh kho khan hoac gia dinh thuoc dien chinh sach.

+ Xin cho em biet nganh Cong nghe tu dong va nganh Cong nghe dien tu dong cua truong DH Su pham ky thuat TP.HCM khac nhau nhu the nao ve chuong trinh dao tao? (Trong Nghia, 19 tuoi, italysiholland@ )

- TS Lam Mai Long: Ca 2 nganh nay deu lien quan den cac he thong thiet bi va dieu khien tu dong. Nganh Cong nghe tu dong nghien cuu cac he thong tu dong bang co khi, thuy luc, khi nen... Con nganh Cong nghe dien tu dong nghien cuu cac he thong dieu khien tu dong bang dien tu.

+ Chi tieu tuyen sinh vao cac nganh Ky thuat dien-dien tu, Cong nghe tu dong, Cong nghe dien tu dong, Ky thuat cong nghiep cua Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM nam nay la bao nhieu? (piloboy87, 19 tuoi, italysiholland@ )

- TS Lam Mai Long: Chi tieu du kien cac nganh: Ky thuat dien tu - 150. Cong nghe tu dong - 70. Cong nghe dien tu dong - 70. Ky thuat cong nghiep 100.

Ngay 6 3 phat hanh ho so DKDT Nhung dieu can biet
TS Nguyen Kim Quang - Anh: Thanh Dam
+ Thua thay Quang, em xin hoi nganh Khoa hoc vat lieu dao tao nhung gi, nu co hoc nganh nay duoc khong? Ra truong em co the lam viec o nhung co quan nao? (Hong Quynh, 17 tuoi)

- TS Nguyen Kim Quang: Nganh Khoa hoc vat lieu trang bi cho sinh vien cac kien thuc va kha nang thuc nghiem ve cac PP che tao vat lieu cao cap va mang mong; cac PP do dac va nghien cuu vat lieu mang mong; cac tinh chat cua cac loai vat lieu khac nhau (polymer, ceramic...) va nhung ung dung.

Nganh nay khong phan biet gioi tinh, nhieu sinh vien nu dam me va chuyen can da chung to nang luc hoc tap va nghien cuu rat tot. Voi kien thuc va ky nang vung vang, em co the lam tai cac co quan nghien cuu, dao tao, giao duc hoac tai cac cong ty, xi nghiep lien quan den linh vuc nghien cuu, cai tien, che tao vat lieu ky thuat cao. Chuc em dat duoc nguyen vong cua minh.

+ Nam nay chau thi DH. Chau nghe noi nam nay truong CD Cong nghiep da len DH, vay viec xet tuyen vao truong ra sao? Chau nghe noi se can cu vao diem thi khoi A de vao he Cao dang cua truong, vay neu muon hoc CD, chau phai dien vao ho so muc xet tuyen hay khong? Hoc he CD lieu co duoc hoc len DH khong a? Thoi gian la bao lau? Chau cam on cac co cac chu rat nhieu! (cryingbabe, 17 tuoi, not2young_not2old2k@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Chau van phai du thi vao khoi A cua truong nhung khi khai ho so DKDT, chau can khai day du muc 3 de nha truong chi xet chau vao he CD. Nha truong co chuong trinh dao tao lien thong len DH. Vi vay tot nghiep he CD, chau co co hoi hoc tiep len DH theo chuong trinh lien thong, rut ngan hon thoi gian dao tao DH thong thuong.

+ Em la SV, hien dang hoc truong DH Bach khoa nam 2. Em xin hoi la em co the dang ky thi DH nam nay khong va neu dau thi em co the hoc ca 2 truong cung luc duoc khong? Em phai mua va nop ho so o dau? Thoi han nop ho so? Ky thi Olympic SV toan quoc co gioi han do tuoi SV khong? Em xin cam on! (Minh, 20 tuoi, heonmap@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Neu em muon du thi them mot truong DH, em can xin phep va duoc su chap thuan cua Hieu truong truong DH em dang theo hoc. Neu thi do, em co the hoc hai truong neu em dat diem trung binh cac mon hoc tu 8.0 tro len theo qui dinh hien hanh.

Em co the mua ho so DKDT tai cac diem thu ho so danh cho TS tu do cua So GD-DT. Thoi gian nop ho so qua duong So GD-DT tu ngay 10-3 den ngay 10-4, nop truc tiep tai cac truong tu 11 den 17-4.

+ Thua TS Lam Mai Long. TS co the cho chau biet duoc nganh cong nghe thong tin nam vua roi lay bao nhieu diem? Co bao nhieu thi sinh dang ki du thi, va truong lay chi tieu la bao nhieu thi sinh? Chau hoc cung kha kha, khong biet la co the thi duoc khong a? Vao website cua truong roi, nhung lai khong thay truong dao tao nhu the nao ca? TS co the noi ro hon duoc khong a? (Bui Duc Nguyen Hong, 18 tuoi, buiducnguyenhong@ )

- TS Lam Mai Long: Diem chuan nganh nay nam 2005 la 18. Chi tieu nam nay la 150. Neu hoc luc kha va on tap that tot thi chau hoan toan co the vao duoc nganh nay.

Nganh Cong nghe thong tin Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM dao tao ky su Cong nghe thong tin co trinh do su pham bac 2. SV duoc trang bi kien thuc co ban, kien thuc ky thuat co so vung, kien thuc chuyen nganh trong linh vuc phan mem; nam vung ly thuyet va tiep can duoc cac phuong phap va cong nghe moi cua the gioi.

Duoc trang bi ky nang thuc hanh, dac biet voi cac mon Tin hoc ung dung; SV tot nghiep co kha nang quan ly mot co so tin hoc, quan tri mang cua co quan, truong hoc, doanh nghiep…

+ Em muon biet website cua Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM, truong thi khoi nao? (Thanh Thuy, 20 tuoi, hatainguyen@ )

- TS Lam Mai Long: Nganh thiet ke thoi trang thi khoi V, Anh van thi khoi D, cac nganh con lai thi khoi A. Em co the truy cap tai: www.hcmute.edu.vn

+ Em dang hoc he THCN tai Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM nganh Dien cong nghiep. Nay em muon thi khoi K len DH. Cho em hoi nganh nay co diem chuan ti le choi la bao nhieu, hoc may nam, khi nao nhan ho so du thi. (Ngo Quoc Cuong, 21 tuoi, ngheomacotien006@ )

- TS Lam Mai Long: Em co the du thi khoi K nganh Dien cong nghiep. Thoi gian hoc 4 nam. Ho so du thi nop tai truong den het ngay 1-7-2006. Thi tuyen ngay 1 va 2-8-2006. Ty le choi khoang 1-8 den 1-10.

+ Em muon duoc biet khi nao thi cac truong thong bao diem chuan? (Tran Van Hop, 18 tuoi, vanhop_bl@ )

- Ong Do Duy Du: Truoc ngay 20-8-2006, cac truong se cong bo ket qua thi cua TS va diem trung tuyen NV 1. Truoc ngay 15-10, cac truong se cong bo diem trung tuyen NV 2 va truoc 30-10, cong bo diem trung tuyen NV 3.

+ Nganh Moi truong cua truong nao hay nhat? (Pham Thi Thu, 19 tuoi, muathu_buon337@ )

- TS Nguyen Kim Quang: That kho co dieu kien so sanh mot cach khoa hoc va khong the noi duoc nganh Moi truong cua truong nao la hay nhat, tot nhat, de nhat... Thay chi co the gioi thieu voi em, do yeu cau dao tao cac chuyen gia bac cao ve khoa hoc moi truong, truong DH Khoa Hoc Tu Nhien TP.HCM da mo nganh nay va la mot trong vai truong mo ra dau tien trong ca nuoc.

Nganh Moi truong cua DH Khoa hoc tu nhien TP.HCM co thuan loi cua doi ngu cac giao su, giang vien kinh nghiem cua cac nganh khoa hoc lien quan nhu Toan, Tin Hoc, Vat ly, Hoa, Dia chat... Diem chuan tuyen sinh nam qua cua nganh nay tai truong la 18,0 cho ca hai khoi A va B la dieu kien thuan loi cho cac thi sinh co nguyen vong vao nganh nay. Chuc em co ket qua tot.

Ngay 6 3 phat hanh ho so DKDT Nhung dieu can biet
PGS-TS Tran Thi Ha (phai) tu van truc tuyen cho thi sinh - Anh: Tuan Phung
+ Em muon nop don dang ky vao truong San Khau Dien Anh thi em phai lam sao, va phai co nhung dieu kien gi. (Bui Vuong, 21 tuoi, thanhtu20032003@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Truong San khau Dien anh la mot truong co thi tuyen nang khieu va thi bang de thi rieng. Vi vay em can lien he truc tiep voi truong de nam duoc lich va yeu cau so tuyen, thi nang khieu va thi mon van hoa theo qui dinh cua truong.

+ Nhung truong CD nao khong thi ma chi xet tuyen? (tran van thang, 19 tuoi, tranthang20_2005@ )

- Ong Do Duy Du: Nam nay co 59 truong DH, CD khong to chuc thi tuyen sinh nhung su dung ket qua thi theo de chung de xet tuyen. Danh sach nhung truong nay tim doc tren mang www.edu.net.vn .

+ Em xin hoi diem chuan nganh ky thuat in DH Su pham ky thuat TP.HCM nam 2005, chi tieu tuyen nganh nay nam 2006 la bao nhieu, em muon thi nganh nay phai ghi ma nganh nhu the nao? (Ho Quang An, 18 tuoi)

- TS Lam Mai Long: Diem chuan nganh in nam 2005 la 17. Chi tieu nam 2006 la 100. Ma nganh: SPK 111, khoi thi A.

+ Em muon hoi thay Long: em muon lam GV day ve ky thuat, co the du thi vao nganh nao cua truong, diem chuan co cao khong? (Le Trung Tin, 18 tuoi)

- TS Lam Mai Long: Muon lam GV day ve ky thuat, tot nhat em nen hoc nganh thiet ke may. Diem chuan nam 2005 la 17.

+ Chau da di lam viec o khu cong nghiep Song Than-Binh Duong. Chau dang muon du thi vao 1 truong DH co khoa My thuat cong nghiep he tai chuc. Chau nen thi vao truong nao? Thi he tai chuc co may nguyen vong? (Hoang Kim Quang, 1985 tuoi, ho_kimquy@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Ve he tai chuc cua cac truong My thuat Cong nghiep, em can lien he truc tiep voi truong de biet truong co to chuc dao tao tai chuc hay khong, thoi gian, dieu kien tuyen sinh... He Tai chuc yeu cau TS muon dao tao o nganh, truong nao can dang ky nguyen vong truc tiep tai nganh, truong do.

+ Xin quy thay cho em hoi danh sach va chi tieu cua cac truong DH-CD moi duoc thanh lap (Pham Ngoc Linh, 19 tuoi, pnl05a@ )

- Ong Do Duy Du: Nam nay co 21 truong DH, CD moi duoc thanh lap, lan dau tien tham gia tuyen sinh. Danh sach cac truong nay cac em co the tim doc tren mang giao duc www.edu.net.vn va tai Bao TT: www.tuoitre.com.vn

+ Em xin hoi TS Nguyen Kim Quang: hien em dang luyen thi tai truong DHKHTN, em muon nop ho so vao mot truong nao do o TP.HCM nhung muon du thi tai Can Tho, em se duoc huong dan lam ho so tai dau va nhu the nao? (ho khau cua em thuoc tinh An Giang va tot nghiep PTTH cung o An Giang), mong TS cho em duoc biet ,em chan thanh cam on. (Loi Kim Thinh, 19 tuoi, kim_thinh18@ )

- TS Nguyen Kim Quang: Em se duoc huong dan chi tiet cua Trung tam boi duong van hoa cua Truong, cu the em co the nop tai TT boi duong. Nham tao thuan loi cho thi sinh, em co the chon khu vuc thi tai Can Tho hoac tai Truong bang cach ghi trong phieu dang ky du thi. Chuc em thuan loi va co ket qua tot.

+ Cho em hoi la neu 1 truong co nhieu khoa thi minh co duoc thi 2 khoa (cung ban) trong truong do hay khong? (Nguyen Dang Khoa, 17 tuoi, Khoa_misha2221989@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Doi voi NV1, em chi duoc dang ky thi va xet tuyen vao mot nganh (khoa) trong truong co nhieu khoa va co diem xet tuyen rieng cho tung nganh (khoa). Neu khong trung tuyen NV1, em duoc dang ky xet tuyen NV2 vao nganh khac cua cung truong do.

Ngay 6 3 phat hanh ho so DKDT Nhung dieu can biet
Ong Do Duy Du - Anh: Tuan Phung

+ Em muon hoi ve cach lam ho so tuyen sinh DH nhu the nao? (hahanhuyen, 18 tuoi, xanurangchuot@ )

- Ong Do Duy Du: Cac em can chu y hai muc 2 va 3. Muc 2: Tat ca moi thi sinh deu phai khai. Muc 3: Chi danh cho thi sinh co nguyen vong (NV) 1 hoc tai nhung truong khong thi tuyen sinh hoac he CD cua cac truong DH, sau khi khai muc 2, nhung thi sinh nay phai khai them muc 3. Thi sinh co NV 1 hoc tai nhung truong co thi tuyen sinh khong phai khai muc 3.

+ Em muon hoi: khi nam nay khong co che do cong diem thuong cho HS thi TN bang gioi thi diem vao cac khoa cua cac truong DH se co cao nhu nam ngoai hay khong hay la thap hon? (nguyen hai phong, 19 tuoi, phonglantranggl@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Ve co ban, diem chuan cua cac truong DH, CD khong phu thuoc vao diem thuong cong cho TS tot nghiep THPT loai gioi. Vi vay, nam nay khi qui dinh cong diem thuong duoc bo se khong lam thay doi diem chuan. Diem chuan cua cac truong cao hay thap hon se phu thuoc vao ket qua thi thuc te cua TS.

+ Em dang la hoc sinh lop 12, cho em duoc hoi thay Mai Long: nam nay truong DH SPKT TP.HCM xet tuyen nhung nganh he cao dang nhu the nao? Co to chuc thi tuyen rieng hay lay tu diem thi DH de xet tuyen? Va truong co hop tac voi cac truong o DBSCL dao tao he DH o cac truong do? (my hang, 18 tuoi, myhang_2000@ )

- TS Lam Mai Long: Nam nay truong xet tuyen he Cao dang cac nganh nhu sau: Ky thuat dien-dien tu, Dien cong nghiep, Co khi che tao may, co khi dong luc, cong nghe cat may - tu ket qua thi DH khoi A. Chi tieu moi nganh la 60. Truong co hop tac dao tao he DH tai chuc voi nhieu co so tai DBSCL (Can Tho, Soc Trang, Kien Giang, Tra Vinh, Vinh Long...).

+ Nganh PR la nganh gi? Hoc o dau, co de xin viec lam khong? Ngoai Truong DH Cong nghiep TP.HCM, co truong nao khac day Quan ly khach san khong? Hoc nganh nay trong bao lau? Ra truong co de xin viec lam khong? Nam nay, muon thi vao Truong DH Can Tho can co yeu cau gi? He CD truong nay co day nganh Cong nghe sinh hoc khong? Diem chuan nam truoc la bao nhieu? (Thanh Huong, 18 tuoi, coheodatdethuong@ )

- Ong Do Duy Du: PR la nganh quan he cong chung. Day la mot nganh moi moi duoc mo tai Hoc vien Bao chi tuyen truyen.

Ngoai DH Cong nghiep TP.HCM, con co nhieu truong co nganh quan li khach san nhu Truong DH ban cong Ton Duc Thang... Chi tiet nhung truong co nganh nay cac em co the tim hieu trong cuon "Nhung dieu can biet ve tuyen sinh DH va CD nam 2006".

Truong DH Can Tho chi tuyen TS co ho khau o dong bang song Cuu Long. He CD cua truong nay chi tuyen sinh nganh Tin hoc.

+ Em muon hoi, tuyen sinh nam nay, muc 2 va muc 3 cua ho so se ghi nhu the nao? (vo minh tuan, 18 tuoi, vominhtuan_88@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Muc 2 la muc tat ca cac TS deu phai khai. Muc 3 danh rieng cho nhung TS co NV (NV1) hoc o nhung truong DH, CD khong to chuc thi, khong phai la muc de khai NV2.

Trong muc 2, TS phai khai day du ten truong, ma truong, ten nganh (neu co). Rieng nhung TS chi du thi de lay ket qua xet tuyen vao truong DH, CD khong to chuc thi, chi can khai ten truong du thi va ma truong o muc 2, khong can khai ma nganh, sau do TS phai chuyen sang khai day du muc 3.

+ Em xin hoi la neu em muon thi vao nganh thiet ke thoi trang thi em can nop ho so o dau? Va nganh nay co he CD khong a? Neu thi nganh nay thi em phai thi bao nhieu mon? Va cach cong diem cua cac mon the nao? Diem chuan cua nam 2005 ra sao? Em la HS gioi 3 nam lien co duoc cong diem thuong khong? (Hoang Chuong, 18 tuoi, manly_dn442@ )

- Nhom PV Giao duc: Ban co the nop ho so du thi vao cac truong: DH Su pham ky thuat TP.HCM, DH dan lap Van Lang... Neu ban dang hoc lop 12, ban se nop ho so tai truong ban dang hoc. Truong CD Kinh te ky thuat Cong nghiep 2 co dao tao nganh nay. Truong hop 3 nam lien HS gioi nhu ban khong thuoc dien duoc cong diem thuong.

+ Em muon thi vao truong DH SPKT TP.HCM nganh dien khi hoa va cung cap dien, xin cho em hoi la phai thi khoi gi, va diem dau nganh nay cua nam 2005? (Minh Chuong, 18 tuoi, minhchuongpt02@ )

- TS Lam Mai Long: Diem chuan nganh nay nam 2005 la 18. Thi khoi A.

+ Em co ho khau o thi xa Dong Ha, tinh Quang Tri, nhung hien song va lam viec tai TP.HCM, em o nha nguoi quen. Vay khi em lam ho so thi nop o dau va se du thi o dau? Em co duoc thi o TP.HCM khong? Xin cho em biet diem chuan truong DH ngoai thuong co so 2 tai TP.HCM? (Ha Minh Quang, 24 tuoi, trung11120022000@ )

- Ong Do Duy Du: Em co the nop ho so dang ki du thi ngay tai truong em dang hoc hoac tai noi em dang sinh song. Em co the du thi ngay tai TP.HCM.

Diem trung tuyen cua tat ca cac truong DH va CD nam 2005 co the tim doc tai link sau: http://www.tuoitre.com.vn/Tuyensinh/Index.aspx?ArticleID=124743&ChannelID=142

+ Em muon thi vao Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM, em thi nganh Xay dung dan dung & cong nghiep, em xin hoi nam truoc nganh nay lay bao nhieu diem? (Duong Bao Toan, 20 tuoi, duongbaotoantp_1987@ )

- TS Lam Mai Long: Diem chuan nganh em hoi nam 2005 la 19.

+ Em nghe noi nganh khoa hoc moi truong khi ra truong cung kha de xin duoc viec, vay nganh nay co gi khac voi cong nghe moi truong? Em muon hoi them neu hoc cao dang, sau khi tot nghiep muon hoc lien thong dai hoc can phai lam gi? Em rat cam on! (Tran Tan Loc, 18 tuoi, nhceoking@ )

- TS Nguyen Kim Quang: Noi chung nganh Khoa Hoc Moi Truong hay Cong Nghe Moi Truong deu trang bi cho SV kien thuc, ky nang, cong nghe ve linh vuc moi truong phuc vu cho cong tac nghien cuu, dieu tra, khac phuc, cai tien dieu kien moi truong trong san xuat, doi song va tac dong len con nguoi. O moi truong co the co nhung dac thu trong huong dao tao chuyen nganh va chuyen sau rieng do muc tieu va dieu kien trang thiet bi va doi ngu.

O DH Khoa hoc tu nhien, nganh Khoa Hoc Moi Truong co cac chuyen nganh: KH Moi Truong, Tai nguyen Moi Truong, Quan ly Moi Truong, Tin hoc cho Moi Truong. Nam qua diem chuan cho nganh nay cua DH KHTN la 18,0 cho ca 2 khoi A va B. Do nhu cau nhan luc, he Cao Dang, hien nay DHKHTN chi mo Cao dang Tin Hoc va co the lien thong len cac bac hoc cao hon bang cach thi hoac tuyen thang phu thuoc ket qua tot nghiep. Chuc em thoa man nguyen vong cua minh.

+ Em muon thi vao truong DH Cong an thi em phai mua ho so o dau, cach ghi nhu the nao, chung nao moi het han nop ho so? (Nghia, 19 tuoi, boynghia2005@ )

- Ong Do Duy Du: Tat ca TS du thi vao cac truong cong an deu phai qua so tuyen tai Cong an tinh, TP - noi hoc sinh co ho khau thuong tru. TS nop ho so truc tiep cho cong an quan, huyen, thi xa de chuyen ve cong an tinh, TP, khong qua So Giao duc - dao tao. Ho so mua tai noi so tuyen.

+ Xin cho em hoi la muon mua ho so thi DH, CD o dau? Hien em dang o Q.2, TP.HCM, em xin cam on. (nguyen thi huong, 21 tuoi, nguyenhuong_1606@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Ho so DKDT DH duoc phat hanh o cac truong THPT, cac diem thu ho so danh cho TS tu do va theo he thong phat hanh cua cac So GD&DT.

+ Viec uu tien diem doi tuong KV1 duoc cong bao nhieu diem? HS dat loai gioi ky thi TN PTTH duoc cong bao nhieu diem? (thinh, 56 tuoi, quocthinhong@ )

- Ong Do Duy Du: TS tot nghiep THPT tai khu vuc 1 duoc huong diem trung tuyen thap hon khu vuc 3 la 1,5 diem. Tu nam 2006, bo che do cong diem thuong vao ket qua thi tuyen sinh DH, CD doi voi hoc sinh tot nghiep THPT loai gioi.

+ Em o Gia Lai, khi thi o truong DH Tay Nguyen thi co duoc cong 1,5 diem nhu thi o cac truong khac khong? (nguyen hai phong, 19 tuoi, phonglantranggl@ )

- Ong Do Duy Du: Neu em tot nghiep THPT tai cac tinh thuoc khu vuc Tay Nguyen thi em duoc huong diem trung tuyen thap hon so voi hoc sinh o khu vuc 3 la 1,5 diem. Neu em la nguoi dan toc thieu so thi duoc huong diem trung tuyen thap hon hoc sinh binh thuong la 2 diem.

+ Thua cac thay, co: Em co nguoi ban tot nghiep lop 12 nam hoc 2003-2004 voi chuong trinh phan ban khoi B. Vay nam nay ban em phai thi chuong trinh phan ban hay khong phan ban? Em xin cam on. (NGO THANH PHONG, 20 TUOI tuoi, phongchangdeptrai@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Nam nay moi co khoa HS dau tien tot nghiep chuong trinh THPT phan ban thi diem. De thi tuyen sinh nam nay ngoai phan kien thuc chung, se co phan cau hoi tu chon danh rieng cho HS tung chuong trinh phan ban hay khong phan ban.

+ Xin co Tran Thi Ha cho chau hoi them thong tin: tr­­uong dai hoc y te cong cong Ha Noi voi khoa y te cong cong dai hoc y TP.HCM dao tao co gi khac nhau, diem chuan vao truong nam 2005? (phan hai ha, 17 tuoi, haiha@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Ve co ban, chuong trinh dao tao cu nhan y te cong cong cua hai truong tuong tu nhu nhau. Diem chuan cua cac truong nam 2005, em co the tham khao tai bao TT tai link sau: http://www.tuoitre.com.vn/Tuyensinh/Index.aspx?ArticleID=124743&ChannelID=142

+ Em thi dau nguyen vong 1 o 1 truong nhung em chua hoc, em co the bao luu ket qua ma khong hoc 1 hoc ky nao vay co duoc khong? (Xuan Thao, 20 tuoi, nguyet_vi2003@ )

- Ong Do Duy Du: Em khong duoc bao luu ket qua trong truong hop nay.

Ngay 6 3 phat hanh ho so DKDT Nhung dieu can biet
TS Lam Mai Long - Anh: Thanh Dam

+ Truong DH SPKT co noi rang HS nao dang ky phuc vu nganh su pham sau khi TN se duoc mien giam hoc phi. Em muon biet sau khi TN em se phuc vu o Truong DH SPKT hay la day o truong nao khac. Neu muon duoc o lai giang day tai truong thi can nhung dieu kien nao? Em xin cam on! (huynh thi thanh, 18 tuoi, anhsang_niemtin1510@ )

- TS Lam Mai Long: Neu dang ky va duoc xet chon phuc vu su pham, em se duoc mien hoc phi. Neu tot nghiep loai gioi thi em co the duoc giu lai truong. Em cung co the giang day tai cac truong Cao dang, Trung cap chuyen nghiep, Trung cap Ky thuat, trung tam day nghe, theo nhu cau dia phuong.

+ Em muon biet nganh sinh hoc va cong nghe sinh hoc truong DH KHTN khac nhau nhu the nao? (Tran Hoang Thao, 19 tuoi)

- TS Nguyen Kim Quang: Doi tuong nghien cuu chinh cua hai nganh nay deu la sinh hoc, do do nhieu kien thuc va ky nang co ban cua hai nganh nay la giong nhau. Co the hieu dac diem cua hai nganh la: nganh sinh hoc trang bi kien thuc va di sau nghien cuu co ban ve doi song, nguon goc va su phat trien cua sinh vat tu cau truc, chuc nang cac phan tu sinh hoc trong te bao cho toi tac dong qua lai giua sinh vat voi moi truong song.

Trong khi do, Cong Nghe Sinh Hoc quan tam den cac ky thuat, cong nghe nhu cong nghe di truyen va cac ung dung cua no, chan doan phan tu dung trong y hoc va phap y, cai thien giong cay trong va vat nuoi bang PP chuyen gen, cong nghe enzym, che bien thuc pham, xu ly nuoc thai, san xuat vacxin... Tuy nguyen vong hoc tap sau nay, viec bo sung kien thuc giua hai nganh rat de dang va thuan loi.

+ Neu em dang ki vao truong Dai hoc Thuy San Nha Trang thi em co the thi o cum thi Qui Nhon duoc khong? Mong thay co phuc dap, xin cam on. (thai van phuoc, 20 tuoi, thaiphuoc_vn@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Em co the du thi tai cum thi Qui Nhon neu em co ho khau thuong tru tai mot trong cac tinh: Binh Dinh, Phu Yen, Gia Lai, Kon Tum, Quang Ngai, Quang Nam.

+ Nganh dien - dien tu cua truong DH Su pham Ky Thuat dao tao nhung gi? Ky su khi ra truong se lam viec o dau? (Cao Tuan, 18 tuoi tuoi, aongancodon@ )

- TS Lam Mai Long: Nganh dien - dien tu dao tao ky su co kien thuc va nang luc co the dam nhan vi tri chuyen trach trong cong nghe dien - dien tu nhu thiet ke, van hanh, bao tri cac trang thiet bi trong cac lanh vuc khac nhau nhu: dien tu cong nghiep, dan dung, vien thong, van hanh va sua chua thiet bi dien.

Ky su nganh Ky thuat dien - Dien tu co the lam viec tai cac xi nghiep cong nghiep, cac cong ty dien tu, vien nghien cuu ung dung, cac truong DH va CD, cac co so va trung tam day nghe nganh ky thuat dien-dien tu.

+ Khong con muc 16 vay thi ghi nhu the nao? Ghi nguyen vong vao truong co thi tuyen nhu the nao? Ho so du thi DH-CD bao gom nhung gi, cach ghi ho so dang ky du thi ra sao? Quy che tuyen sinh nam nay thay doi the nao? (hiep, 18 tuoi, codon_timban_13252006@ )

- Ong Do Duy Du: Nam nay muc 16 la de ghi dia chi lien lac cua TS. Muc danh cho TS co NV 1 hoc tai nhung truong DH, CD khong thi tuyen sinh hoac he CD cua cac truong DH da chuyen thanh muc 3. TS co NV 1 hoc tai nhung truong DH, CD khong thi tuyen sinh hoac he CD cua cac truong DH sau khi khai muc 2 phai khai them muc 3. TS co NV 1 hoc tai truong DH co thi tuyen sinh khong phai khai muc 3.

+ He chuyen tiep truong DH SP KT nam nay tuyen nhung nganh nao? Truong co tuyen nhung SV tot nghiep CD cac truong khac khong? (kien trung, 18 tuoi)

- TS Lam Mai Long: He chuyen tiep Cao dang - DH tuyen sinh cac nganh: Ky thuat dien tu, dien cong nghiep, co khi che tao may, co khi dong luc va cong nghe may. TS tot nghiep he CD trong ca nuoc co dieu kien phu hop deu co the du thi.

+ Cho em hoi them: muon lam ho so thi DH-CD theo trang web: http://ts.edu.net.vn nhu the nao? Em xin cam on. (T, 20 tuoi, truong_tdh@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: TS chua duoc DKDT qua mang. TS co the in mau phieu DKDT tu tren mang nhung van phai khai va lay xac nhan day du va nop theo qui dinh qua so GD&DT hoac tai truong DH, CD.

+ Em nam nay thi DH 2 lan. Vi dieu kien nen em vao TP.HCM ma chua nhap ho khau nen khi lam ho so TS, phan xac nhan, em phai lam the nao? Xin cam on! (hieu, hai muoi tuoi, pang_xehoainiemsh@ )

- Ong Do Duy Du: Em co the xin xac nhan cua UBND phuong, xa noi em dang sinh song.

+ Em co ho khau thuong tru tai TP Hai Phong nhung em lam o 1 cong ty TNHH o TP.HCM. Nam nay em muon du thi vao truong DH GTVT, em se lam ho so va nop truc tiep vao truong du thi duoc khong? Va khi nao em co the nop duoc? Em se nhan giay bao du thi o dau? Em xin cam on. (dinh tien vu, 23 tuoi, tienvu_191183@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Em duoc nop ho so truc tiep tai truong DH em muon du thi. Thoi gian nop ho so tai truong la tu ngay 11 den 17-4. Giay bao du thi se duoc gui ve dia chi em dang ky trong ho so DKDT.Vi vay em can khai dia chi lien lac that cu the, chinh xac.

+ Em dang la SV nam nhat. Nam nay em muon thi lai? Em nghe noi khi thi can phai co chu ky cua thay hieu truong o truong DH dang hoc? Neu khong co thi co the vao thi nhu thi sinh tu do khong? Yeu cau de duoc thi lai khi dang la SV mot truong DH khac? (thi dau thi hoc truong thi nam nay, khong hoc tiep o truong DH dang hoc) (ngoc phuong, 19 tuoi, ngocphuong87_incon@ )

- Ong Do Duy Du: TS dang hoc tai nhung truong dao tao, muon du thi DH, CD phai duoc su dong y bang van ban cua hieu truong truong dang hoc, neu khong, ket qua thi se khong duoc cong nhan.

+ Que em o Hue. Hien em dang hoc tai TP.HCM, nam nay em muon thi lai thi em phai lam ho so nhu the nao? (tran huu hoang, 19 tuoi, tranhuuhoang_12787@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Em can lam ho so DKDT theo dien TS tu do va nop tai so GD&DT TPHCM. Uu tien khu vuc tinh theo noi em da hoc va tot nghiep THPT.

+ Cho em hoi nam nay chi tieu tuyen sunh cua nganh cong nghe dien tu dong va nganh cong nghe tu dong thuoc truong DH su pham ki thuat la bao nhieu? Chuong trinh dao tao cua 2 nganh tren khac nhau nhu the nao? (nghia, 20t tuoi, italysiholland@ )

- TS Lam Mai Long: Chi tieu nganh cong nghe dien tu dong la 70, nganh cong nghe tu dong cung la 70.

Nganh cong nghe tu dong dao tao cac kien thuc va ky nang ung dung cac nguyen ly ky thuat de thiet ke quy trinh cong nghe, to chuc, quan ly qua trinh gia cong tu dong trong cong nghiep (CIM/CAD/CAM/CNC).

SV tot nghiep nganh nay co kha nang van hanh san xuat va xu ly su co cac thiet bi va he thong tu dong trong cac xi nghiep san xuat, trung tam dieu hanh, dich vu, kinh doanh, thiet bi san xuat tu dong. Dong thoi, ky su cong nghe tu dong co kha nang cai tien va cap nhat hoa cong nghe tu dong va biet sang tao ra viec lam cho ca nhan va tap the.

Nganh cong nghe dien tu dong dao tap kien thuc lien quan den linh vuc dien, dieu khien tu dong. SV duoc trang bi ky nang de co the dam nhan vi tri nguoi chuyen trach trong linh vuc thiet ke, trien khai, xay dung, dieu hanh, bao tri dien; tu dong hoa qua trinh san xuat, tu dong hoa cac may cong cu, thu thap du lieu va giam sat cac he thong san xuat cong nghiep (SCADA), robot…

Ngay 6 3 phat hanh ho so DKDT Nhung dieu can biet
PGS-TS Tran Thi Ha: "Bo GD-DT da co quy dinh nguyen tac ra de thi tot nghiep THPT va tuyen sinh DH, CD cho nam 2006". Anh: Tuan Phung
+ Toi la phu huynh co con hoc tai truong THPT MAC DINH CHI, mot truong phan ban. Toi dang rat lo voi van de thi cu cua con minh. vay cho toi hoi: doi voi HS hoc "phan ban" thi hinh thuc ra de THPT chu yeu nhu the nao? Co noi dung on tap khong? Va viec thi DH thi co gi khac so voi hoc khong phan ban khong? (vo thi minh ha, 53 tuoi, balanngo@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Bo GD-DT da co qui dinh nguyen tac ra de thi tot nghiep THPT va tuyen sinh DH, CD cho nam 2006 - nam dau tien co HS tot nghiep chuong trinh THPT phan ban thi diem du thi.

Nguyen tac chung van la de thi phai dam bao noi dung bam sat chuong trinh va sach giao khoa THPT, chu yeu la lop 12, khong qua kho, qua phuc tap, khong danh do, phu hop voi thoi gian lam bai, co kha nang phan loai TS. De dam bao quyen loi cua HS hoc theo hai chuong trinh khac nhau, co su danh gia chinh xac, de thi se gom hai phan: Phan cau hoi bat buoc doi voi tat ca TS va phan cau hoi tu chon duoc ra theo noi dung chuong trinh THPT phan ban va chuong trinh khong phan ban.

Doi voi phan tu chon, khong co su bat buoc doi voi TS. TS duoc tuy y lua chon mot trong hai phan tu chon cua chuong trinh phan ban hoac khong phan ban de lam bai thi, khong phan biet TS hoc theo chuong trinh nao. Tuy nhien khi da lua chon de thi theo chuong trinh nao thi TS phai lam tron ven theo phan de do.

Doi voi chuong trinh THPT phan ban, de thi khoi A va B ra theo chuong trinh ban Khoa hoc tu nhien, khoi C va D ra theo chuong trinh ban khoa hoc xa hoi va nhan van.

+ Neu em thi vao nganh Cong nghe thong tin thi em se phai thi nhung mon nao va co nguyen vong hay khong? (Luong Hai Nam, 18 tuoi, hoangtusitinh160587@ )

- TS Nguyen Kim Quang: Nganh Cong nghe thong tin tuyen khoi A, thi sinh phai du thi cac mon: Toan, Vat ly, Hoa hoc.

+ Thua TS Lam Mai Long xin cho em hoi la nam nay truong co nguyen vong 2 vao cao dang khong? va do la nganh gi ? (minhchuong, 19 tuoi, minhchuongpt02@ )

- TS Lam Mai Long: Em co the dang ky nguyen vong 2 vao Cao dang cac nganh: Ky thuat dien -dien tu, Dien cong nghiep, co khi che tao may, co khi dong luc va cong nghe cat may.

+ Em xin hoi: neu em khong co kha nang dau duoc vao dai hoc, ma em muon hoc vao he cao dang truong dai hoc do thi cach tham gia du thi nhu the nao, va nhung truong dai hoc nao co he cao dang de lien thong len DH??? (Nguyen Ngoc Xuan An, 18 tuoi, kan_miyoun3112@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Em can dang ky va den du thi tai truong DH co he CD do de lay ket qua xet tuyen. Trong ho so DKDT, em can khai ro muc 3 de truong phan loai, chi xet tuyen em vao he CD.

Nhung truong DH co chuong trinh lien thong tu CD len DH: DH Cong nghiep Ha Noi, DH Cong nghiep TP.HCM, DH Su pham ky thuat Hung Yen, DH ban cong Ton Duc Thang...

+ Cho em hoi chung nao thi bat dau duoc dang ki ho so du thi ? Nop ho so o dau? Va can chup may tam hinh cho moi bo ho so? Em xin cam on. (Truong Phi Son, 17 tuoi, kes_son@ )

- Ong Do Duy Du: Ho so bat dau nop tu ngay 10-3 den 10-4 tai truong THPT hoac tai cac dia diem do So Giao duc - dao tao qui dinh. Tu 11-4 den 17-4, nop truc tiep tai truong DH, CD. Moi bo ho so can nop kem theo 3 tam hinh.

+ Em hoc tap o TP.HCM nhung que em o Phu Yen, em muon dang ki du thi vao truong DH Su pham ki thuat TP.HCM, em co the nop ho so va thi tai truong do duoc khong? (pham nguyen duy hai, 19 tuoi, duyhai_py@ )

- TS Lam Mai Long: Em hoan toan co the nop ho so tai truong va chon dia diem thi tai TP.HCM.

+ Khi thi DH can chuan bi nhung gi? (vothanhnhan, 18 tuoi, thanhnhan@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Khi den du thi DH, TS can mang theo giay bao du thi, bang tot nghiep THPT hoac giay chung nhan tot nghiep tam thoi (doi voi nhung TS tot nhgiep nam 2006), chung minh thu nhan dan, giay chung nhan so tuyen (doi voi nhung nganh co yeu cau so tuyen), le phi du thi.

+ Truong DH Khoa Hoc Tu Nhien nam nay co nganh dia chat thi khoi B. Cho hoi nganh nay ra sao, hoc nhung gi, diem chuan co cao khong va ra truong se lam gi? (thy nga, 18 tuoi, thynga1963@ )

- TS Nguyen Kim Quang: Truong DH Khoa Hoc Tu Nhien nam nay tuyen sinh khoi B nganh Dia Chat la do yeu cau chuyen mon va nguyen vong cua thi sinh co nang luc khac. Nganh nay trang bi cho SV cac kien thuc ve khoa hoc trai dat, dac biet la cac vat lieu tao thanh lop vo trai dat, trang bi cac PP tim kiem tai nguyen, khoang san qui, nuoc, dau khi,...

Tuy moi truong lam viec chu yeu la thuc dia hay cong tac thi nghiem, xu ly tai lieu tai van phong ma nam hay nu deu co co hoc phat huy nganh nghe nay. Diem chuan tuyen sinh cac nam qua thuong khong qua cao, chang han nam 2005 la 16 diem. Chuc em dat duoc nguyen vong.

Ngay 6 3 phat hanh ho so DKDT Nhung dieu can biet
Ong Do Duy Du tra loi tu van - Anh: Tuan Phung
+ Ki thi DH-CD nam nay, viec cong diem doi voi cac thi sinh o khu vuc 1,2,3 co thay doi gi khong? va diem duoc cong thang vao diem thi hay chi duoc cong khi khong dat chi tieu? (Ly Kien Nghiep, 18 tuoi, nghiep2107@ )

- Ong Do Duy Du: Nam nay, che do uu tien khu vuc van giu nguyen nhu nam ngoai, nghia la thi sinh tot nghiep THPT o khu vuc 2, khu vuc 2 nong thon, khu vuc 1 duoc huong diem trung tuyen thap hon so voi hoc sinh o khu vuc 3 lan luot la 0,5 diem, 1 diem va 1,5 diem. Diem nay duoc tinh vao diem thi chu khong tinh khi khong dat chi tieu.

+ Em xin hoi neu o trong Sai Gon muon thi mot truong o ngoai Ha Noi thi phai lam the nao a? Em xin cam on! (nguyen hung cuong, 19 tuoi, thienbinh872004@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Em can phai den du thi tai truong o Ha Noi.

+ Thua cac thay co, hoc sinh tu do thi can phai lam them giay chung nhan gi a hay chi can lam ho so nhu hoc sinh cap 3 thoi a? (tran thi anh, 18 tuoi, nangha16687@ )

- Ong Do Duy Du: Thi sinh tu do lam ho so dang ki du thi nhu doi voi hoc sinh dang hoc lop 12.

+ Toi da dau vao truong DH SPKT TP.HCM, nhung toi khong theo hoc ma chuyen sang mot truong khac. Bay gio toi muon thi lai vao truong, lieu co kho khan gi khong? Toi da hoc tai truong duoc khoang mot thang thi chuyen. (Pham Quoc Dai, 19 tuoi, thuyenvienxu_54@ )

- TS Lam Mai Long: Neu em da co quyet dinh cho thoi hoc nay muon hoc lai thi em co the du thi nhu binh thuong.

+ Em muon hoi cac truong Cao Dang nao o khu cuc mien Nam co to chuc thi? Va cac truong nao to chuc xet tuyen? (Cao Thanh Tuan, 18t tuoi, aongancodonlove@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: co 42 truong CD trong ca nuoc khong to chuc thi chi xet tuyen, trong do co cac truong CD o phia Nam nhu: CD Ky thuat Ly Tu Trong (TPHCM), CD Giao thong Van tai 2, CD Luong thuc thuc pham, CD tu thuc Kinh te ky thuat nghiep vu Nguyen Tat Thanh...

+ Xin hoi thay Lam Mai Long, 1. Em co bang CNKT (3/7) Nganh Co Dien Tu cua truong Cong nghe Hung Vuong (TT Day nghe Q5 cu) co the thi tiep vao khoi K, nganh Dien Tu hoac DKH & Cung cap dien cua DHSPKT khong? 2. Cuoi nam hoc nay (khoang thang 7) em moi co bang CNKT 3/7, vay em co the du thi khoi K vao thang 8 toi khong? Em cam on! Ngo Huu Doan (Ngo Huu Doan, 32 tuoi, ngohuudoan@ )

- TS Lam Mai Long: Anh phai mang bang CNKT (3/7) va bang diem toi truong de xem xet cu the. Neu chua co bang phai co giay chung nhan tot nghiep do nha truong cap.

+ Hien nay em la thi sinh tu do em co duoc cong diem khu vuc 2 nong thon khong a? (nguyen van tam, 19 tuoi, tamlangtu_hth@ )

- Ong Do Duy Du: Thi sinh tot nghiep THPT tai khu vuc 2 nong thon duoc huong diem trung tuyen thap hon hoc sinh khu vuc 3 la 1 diem, khong phan biet la thi sinh tu do hay khong.

+ Em muon biet them cu the thong tin ve nganh khoa hoc may tinh cua Truong DH KHTN. Thoi gian dao tao may nam va khi ra truong SV duoc trang bi nhung gi? (anh duc, 18 tuoi, angellove_z@ )

- TS Nguyen Kim Quang: Khoa Hoc May Tinh la mot chuyen nganh cua nhom nganh Cong Nghe Thong Tin cua truong. Nganh nay trang bi cho SV kien thuc co ban ve cong nghe thong tin va chuyen sau ve may tinh giup SV vua co kien thuc vung vang ve cong nghe phan cung va ky nang phan mem dap ung cac yeu cau cai tien va phat trien cong nghe thong tin. Chuc em hoc tot de dat nguyen vong.

Ngay 6 3 phat hanh ho so DKDT Nhung dieu can biet
TS Nguyen Kim Quang - Anh: Thanh Dam
+ Em muon thi vao truong DH KHTN he DH, khoa CNTT. Truong hop em khong du diem, em co the nop don vao he CD (cung nganh) cua truong khong? Neu duoc thi khi hoc xong 3 nam CD, em co the hoc lien thong len DH cua truong khong? Xin cam on! (HOANG, 20 tuoi, singlebellboy@ )

- TS Nguyen Kim Quang: Chuc mung em co nguyen vong dut khoat ve nganh cong nghe thong tin. Do doi ngu giang day cua truong kha manh tren linh vuc cong nghe thong tin nen chi tieu tuyen sinh DH va CD ve nhom nganh Cong nghe thong tin cua DH Khoa hoc tu nhien TP.HCM la cao nhat trong cac truong DH, cu the nam nay nhom nganh nay tuyen tong cong 550 SV dai hoc va 800 he cao dang. Do do, diem tuyen sinh DH nam qua khong qua cao, diem chuan la 22 diem.

Neu rui khong trung tuyen dai hoc em co the dang ky xet tuyen nguyen vong 2 Cao dang va sau khi tot nghiep se duoc lien thong len DH chinh quy. Chuc em dat nguyen vong cua minh.

+ Nganh cong nghe cat may va nganh thiet ke thoi gian khac nhau nhu the nao? (doanthailinh, 19 tuoi)

- TS Lam Mai Long: Nganh thiet ke thoi trang trang bi kien thuc va ky nang thuc hanh lien quan den linh vuc may mac, thiet ke thoi trang. Cu the: cong nghe may, mau sac, chat lieu cac loai nguyen phu lieu, ky thuat may, my thuat trong thiet ke, quan ly cong nghe may…

SV nganh nay co nang luc cu the: phac hoa mau va ung dung thiet ke mau; thu thap, phan tich va tong hop va the hien y tuong tren mau moi; tim hieu, so sanh, chon loc va phat trien cac xu huong thoi trang the gioi ket hop hai hoa voi van hoa mac dan toc Viet Nam; nam vung nguyen tac ve va phuong phap thiet ke cac san pham may; nam vung nguyen tac to chuc va quan ly san xuat mat hang thoi trang; co kha nang thiet lap mang luoi kinh doanh hang thoi trang.

Nganh cong nghe cat may trang bi nhung kien thuc va nang luc cu the: nam vung cong nghe san xuat may cong nghiep tren toan bo day chuyen cong nghe cat may; nam vung phuong phap to chuc va quan ly chuyen; co kha nang thiet ke qui trinh san xuat san pham may tren chuyen; kiem tra chat luong san pham may.

+ Diem chuan nganh cong nghiep thuc pham nam 2005? (Hoang Anh, 18 tuoi)

- TS Lam Mai Long: Nganh cong nghiep thuc pham nam 2005 co diem chuan tuyen sinh nam 2005 la 19.

+ Khoa Toan-Tin truong DH KHTN dao tao nhung nganh gi? Toi nghe noi ra truog neu muon di day mon Toan o cac truong THPT phai hoc them khoa giang day (4-5 thang). Neu khong hoc thi ra truong SV co the lam viec o dau? (QTRAN, 18 tuoi, quetran-26888@ )

- TS Nguyen Kim Quang: Khoa Toan Tin dao tao cac chuyen nganh: Dai so, Giai tich, Giai tich so, Toan kinh te, Thong ke, Toan co, Phuong phap toan trong tin hoc, Toan tin ung dung. Truong dao tao cho SV co kien thuc vung vang va chuyen sau ve toan va tin hoc nhung khong dao tao ky nang su pham. Do do, SV ra truong neu tham gia giang day cac truong pho thong can phai bo tuc cac mon hoc ve su pham. Trong cac truong pho thong va dai hoc hien nay co rat nhieu thay co xuat than tu DH Khoa Hoc Tu Nhien. Chuc em dat nguyen vong cua minh.

+ Em muon hoi rang: em da thi DH mot lan roi nhung ket qua rot, dang le ra nam nay em see thi nhung do chua quyet dinh duọc nam nay minh co thi khong, vua la do ket qua nam truoc hoi thap nen em cung thay chan nen em quyet dinh nam nay chua thi. Vay cho em hoi la nam sau em 20 tuoi co duoc thi nua khong? (luong dinh sy, 19 tuoi tuoi, muahacuoi_12h@ )

- Ong Do Duy Du: Khong gioi han do tuoi thi DH, CD, tru cac truong thuoc khoi quoc phong, cong an, kiem sat va mot so nganh nang khieu.

+ Nam nay toi dinh du thi vao DH Ngoai thuong. Nghe noi truong nay nam nay co them nganh moi la tai chinh ngan hang. Cho toi hoi: neu thi truong nay, toi se thi o dau, chi tieu cua nganh la bao nhieu? (tuanminh, 20 tuoi, thatwhyyougoaqway2002@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Doi voi DH Ngoai thuong, em co the nop ho so de du thi tai truong o Ha Noi hoac co so 2 tai TP.HCM. Chi tieu tuyen cu the cua nganh moi, em co the tham khao tai cuon "Nhung dieu can biet ve tuyen sinh DH, CD nam 2006".

+ Cach dang ky nguyen vong hai nhu the nao? khong dang ky nguyen vong 2 va 3 thi co duoc xet tuyen khong? (Le Nhat Hoang, 19 tuoi, kokono483@ )

- Ong Do Duy Du: Neu khong trung tuyen NV 1 vao truong da du thi nhung co ket qua thi bang hoac cao hon diem san, thi sinh se duoc cap 2 giay chung nhan ket qua thi de xet tuyen NV 2 va NV 3. NV 2 nop don xet tuyen tu ngay 25-8 den 10-9. NV 3 tu ngay 15-9 den 30-9. Ho so gom: giay chung nhan ket qua thi co dong dau cua truong, mot phong bi da dan tem va ghi dia chi lien lac cua thi sinh. Ho so gui cho truong theo duong buu dien chuyen phat nhanh.

+ Thua thay Lam Mai Long, nganh ky thuat nhiet - dien lanh co phai la nganh dien lanh khong? Tot nghiep co the lam viec o dau? ( violet1088@ )

- TS Lam Mai Long: Co the hieu 2 nganh nay la 1. Ten chinh thuc cua nganh dao tao DH la Ky thuat nhiet-dien lanh.

Ky su nganh Ky thuat Nhiet - Dien lanh co the dam nhiem cac cong viec tai cac co so san xuat, kinh doanh, cac co quan quan ly khoa hoc - cong nghe co lien quan den cac chuyen nganh cong nghe nhiet, nhiet dien, dien lanh va dieu hoa khong khi, hoac tham gia giang day hay nghien cuu trong cac vien nghien cuu, truong dao tao ki su, can bo ki thuat va cong nhan nganh Ky thuat Nhiet - Dien lanh

+ Em muon hoi: minh thi 1 khoi ma co the dang ky 2 truong duoc khong? Nhu vay lam ho so the nao? (vancong_12A, 19 tuoi, anhphailamsaobp2005@ )

- Ong Do Duy Du: Moi mot dot thi em co the du thi tai mot truong. Co 3 dot thi, nhu vay, em co the dang ki tai 3 truong.

+ Em hoc 2 nam o TP, 1 nam o que nhung ho khau van o que thi co duoc diem uu tien hay khong? (ngo ba nguyen, 20 tuoi, conduongmuadong3012@ )

- Ong Do Duy Du: Neu em hoc 2 nam o TP thi em se huong diem trung tuyen qui dinh cho TP.

+ Em nghe noi tot nghiep nganh ky thuat cong nghiep se lam GV co phai khong? Ngoai nganh SP, SV tot nghiep nganh nay co the lam viec o linh vuc gi? (Phan Tuan Kiet, 18 tuoi)

- TS Lam Mai Long: Tot nghiep nganh nay em co the lam giao vien ky thuat trong cac truong CD, Trung cap ky thuat, day nghe... Giang day cac mon hoc thuoc linh vuc co khi, dien, co khi dong luc. Cung co the lam viec trong cac xi nghiep cong nghiep trong cac linh vuc noi tren.

+ Em nghe noi thoi gian nop ho so la tu ngay 10-3 den 10-4, tai sao den bay gio chua co ho so va cuon tuyen sinh DH-CD 2006? Nhu vay lam sao hoc sinh co du thoi gian de tham khao va lua chon (Hanh Duyen, 17 tuoi, love_u_4_ever20@ )

- Ong Do Duy Du: Bat dau tu ngay 6-3, cac So giao duc - dao tao se dong loat phat hanh ho so dang ki du thi, qui che tuyen sinh, nhung dieu can biet ve tuyen sinh DH, CD nam 2006. Thi sinh se co 5 tuan de suy nghi lua chon va nop ho so dang ki du thi (tu ngay 10-3 den 10-4 nop qua So Giao duc - dao tao va tu ngay 11-4 den 17-4 nop truc tiep tai truong DH, CD).

Ngay 6 3 phat hanh ho so DKDT Nhung dieu can biet
PGS-TS Tran Thi Ha - Anh: Tuan Phung
+ Em nghe noi nam nay co su thay doi ve quy che thi vay co phai nop ho so vao truong nao thi phai len truong do thi phai khong? (dang nguyet loan, 21 tuoi, thocon566@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Qui dinh ve dia diem thi van ap dung nhu nam 2005, khong co thay doi.

Cac TS co ho khau tai cac tinh thuoc tung cum thi Qui Nhon, Can Tho va Vinh muon du thi vao cac truong DH tai Ha Noi va TPHCM khong can phai den truong du thi ma thi ngay tai tung cum thi.

+ Neu em thi khoi A cua truong DH nay thi co the xin xet tuyen truong DH khac khong? Xin cam on. (nguyen, 18 tuoi, vedau.net2@ )

- Ong Do Duy Du: Em co the duoc xet tuyen vao khoi A cua cac truong khac.

+ Hoc nganh dien tu vien thong cua truong DH khoa hoc tu nhien sau khi ra truong se lam viec o dau? Khi thi vao thi se dang ki ra sao? Em muon hoc phan nganh Dien tu nano cua nganh thi phai dang ki ra sao? (Thanh Tuan, 18 tuoi tuoi, cucphan1088@ )

- TS Nguyen Kim Quang: SV tot nghiep nganh Dien tu - Vien thong co the co kha nang tham gia cac cong viec nhu thiet ke, quy hoach, nghien cuu va phat trien cac dich vu, giang day,... tai cac co quan lien quan den dien tu, may tinh, tin hoc, vien thong. Nganh dien tu nano la mot chuyen nganh se duoc chon sau khi trung tuyen va hoc kien thuc khoa hoc co ban trong 3 hoc ky. Em co the dang ky ma truong QST, ma khoi A va ma nganh 105. Chuc em co ket qua nhu nguyen vong.

+ Em o Daklak, thuoc khu vuc 1. Vay nam nay em co duoc cong diem khong, neu co thi duoc cong may diem? (em hoc ca 3 nam PTTH o huyen) (Doan Ha, 20 tuoi, hoamoclandhdna@ )

- Ong Do Duy Du: Neu tot nghiep THPT tai Dak Lac, em duoc huong dieim trung tuyen thap hon hoc sinh khu vuc 3 la 1,5 diem.

+ Cach thuc thi tuyen vao truong DH An ninh nhu the nao? Em duoc biet doi voi nu thi hoc luc phai tu gioi tro len. Em o TP khac co phai ap dung quy che do khong? Neu em khong co dieu kien di TP.HCM thi, lieu em co the thi o TP em o roi chuyen ket qua xuong truong DH minh can thi khong? Em xin cam on. (Nguyen Thi Thao Trang, 18 tuoi, ohayo_aishiteru@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Truong DH An ninh ap dung qui dinh tuyen sinh cua cac truong khoi cong an. TS bat buoc phai qua so tuyen tai cong an tinh thanh pho noi TS dang ky ho khau thuong tru. Ve tuoi, la HS THPT hoac bo tuc THPT tuoi khong qua 20, rieng HS o KV1 khong qua 22 tinh den ngay du thi).

Viec tuyen nu theo nhu cau cua tung dia phuong nhung khong qua 10% tong so da qua so tuyen. Yeu cau so tuyen, dieu kien cu the em can lien he voi bo phan tuyen sinh cua cong an tinh thanh pho noi em dang ky ho khau thuong tru.

Em dang ky du thi vao truong DH nao, em can den truong do du thi.

+ Thua ong Do Duy Du, nganh kien truc cong trinh co he cao dang khong? (ho ngoc khoi, 18 tuoi, loving_you_mousy@ )

- Ong Do Duy Du: Nganh kien truc cong trinh dao tao tai DH Kien truc Ha Noi va DH Kien truc TP HCM nhung chi dao tao he DH, khong co he CD.

+ Em muon thi khoi B nen em muon biet nhung nganh nao thuoc khoi B ma diem tu 15 den 20 diem. (phan hong luan, 19 tuoi, changkhothuychung_xk@ )

- TS Nguyen Kim Quang: Khoi B tuyen sinh cua truong gom cac nganh: Sinh hoc, Cong nghe Sinh hoc, Khoa hoc Moi Truong, Dia Chat (moi mo cho khoi B). Diem chuan nam qua nganh thuoc khoi B thap nhat la Sinh hoc (17 diem), Moi truong (18 diem) va cao nhat la cong nghe sinh hoc (24 diem). Chuc em dat nguyen vong.

+ Cach ra de cua nam nay? (nguyenphanlocan, 18 tuoi, gang_ter79@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: De thi nam nay co mot diem moi la co phan tu chon cho tung chuong trinh THPT phanban va khong phan ban.

Nguyen tac chung van la de thi phai dam bao noi dung bam sat chuong trinh va sach giao khoa THPT, chu yeu la lop 12, khong qua kho, qua phuc tap, khong danh do, phu hop voi thoi gian lam bai, co kha nang phan loai TS. De dam bao quyen loi cua HS hoc theo hai chuong trinh khac nhau, co su danh gia chinh xac, de thi se gom hai phan: Phan cau hoi bat buoc doi voi tat ca TS va phan cau hoi tu chon duoc ra theo noi dung chuong trinh THPT phan ban va chuong trinh khong phan ban.

Doi voi chuong trinh THPT phan ban, de thi khoi A va B ra theo chuong trinh ban Khoa hoc tu nhien, khoi C va D ra theo chuong trinh ban khoa hoc xa hoi va nhan van.

+ Em que o Quang Ngai, hien dang o TP.HCM va dang hoc DH Van Lang nhung nam nay em dinh thi lai vao truong DH Kien truc. Em muon hoi, em co duoc cong diem vung hay khong? Va em co phai lam thu tuc gi o DH Van Lang hay khong? Em xin cam on! (Do Hoai Nhan, 20 tuoi, dohoainhan01051987@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Muon du thi vao truong DH Kien truc em can phai xin phep va duoc su chap thuan cua Hieu truong truong DH Van Lang. Khi du thi, em se duoc tinh diem uu tien khu vuc theo noi da hoc va tot nghiep THPT.

+ Nam nay vi sao khong co muc 16? Lieu bon em thi DH co the chuyen diem van xuong thi mon nang khieu o CD khong? Neu duoc thi phai ghi vao muc bao nhieu? (mac thi thanh lan, 20 tuoi, cogaingongao_ht2004@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Muc 16 duoc thay bang muc 3. Nhung truong, nganh nang khieu co qui dinh rieng ve mon thi nang khieu. TS du thi theo dung qui dinh cua nha truong.

+ Thua thay, em rat thich nghien cuu vat ly va cung thich dien tu, tin hoc. Nhu vay em nen dang ky hoc truong nao, nganh nao va nganh nao de co viec lam hien nay hon? (Pham van Tra, 18 tuoi, travanpham@ )

- TS Nguyen Kim Quang: Em co the dang ky vao DH Khoa Hoc Tu Nhien ma truong QST, ma khoi A va ma nganh em co the tham khao tai lieu nhung dieu can biet ve tuyen sinh de chon nganh thich hop. Co gang hoc tap tot em se co kha nang chon duoc viec lam thich hop.

+ Doi voi bo doi vua xuat ngu muon nop ho so de duoc cong diem uu tien thi can nop them nhung gi? (trung, 22 tuoi, sophantla@ )

- Ong Do Duy Du: Bo doi xuat ngu co thoi gian phuc vu tu 18 thang tro len thuoc doo tuong uu tien 3. Trong ho so dang ki du thi can nop ban photo giay chung nhan xuat ngu.

+ Truong DH KHTN co dao tao nganh CN hoa hoc khong? Diem chuan nam ngoai la bao nhieu, hoc ve nhung gi? (Dinh Van Men, 18 tuoi, sieuquayhocduong_md@ )

- TS Nguyen Kim Quang: Truong DH Khoa Hoc Tu Nhien dao tao nganh Hoa Hoc gom cac chuyen nganh: Hoa ly, Hoa Huu co, Hoa phan tich va Hoa vo co, trang bi cho SV kien thuc khoa hoc co ban, phuong phap va ky nang ung dung ve hoa hoc mot cach hieu qua trong dao tao, nghien cuu va san xuat. Diem chuan tuyen sinh nam qua khong qua cao (19 diem). Chuc em dat duoc nguyen vong.

Ngay 6 3 phat hanh ho so DKDT Nhung dieu can biet
TS Lam Mai Long - Anh: Thanh Dam
+ Nganh Dien tu vien thong Truong DH SPKT TP.HCM dao tao may nam? Sau nay ra lam gi? Nganh nay co phu hop voi xa hoi bay gio khong, co can thiet doi voi Can Tho bay gio khong? (Nguyen Dang Khoa, 19 tuoi, ndkhoa202@ )

- TS Lam Mai Long: Nganh nay dao tao 4,5 nam. Voi bang Ky su Dien tu vien thong em co the lam viec tai dai phat thanh, truyen hinh, cac co so san xuat thiet bi dien tu vien thong... Nhu vay nganh nay se can thiet cho moi dia phuong.

+ Muon nop NV1 tai truong DH khong to chuc thi thi lam sao?(nhat uyen, 19 tuoi, saobientim87@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Muon dang ky NV1 vao truong khong to chuc thi, TS can ghi ten truong va ma truong du thi o muc 2 va ghi day du muc 3 trong phieu DKDT, nop them mot ban photocopy mat truoc phieu DKDT so 1 va du thi o mot truong cung khoi thi de lay ket qua xet tuyen.

+ Cho em hoi: nam nay thi tuyen sinh thi thi sinh co duoc dang ky thi tai truong nay ma co nguyen vong hoc vao truong khac ma co to chuc thi co duoc khong? Vi du: dang ky thi o truong DH Y duoc TP.HCM ma co nguyen vong hoc o truong DH Y duoc Can tho. Xin hoi co duoc khong?(nguyen bao anh, 19 tuoi, chantinh_anh_87@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Khong duoc thuc hien nhu vay. Chi doi voi nhung truong DH, CD khong to chuc thi, moi xet tuyen bang ket qua thi cua TS o mot truong khac cung khoi thi.

+ Neu em muon biet diem dau vao cua cac truong DH nam 2005 thi vao dia chi nao? (cao thanh quynh, 25 tuoi, caoquynh81@ )

- Nhom PV Giao duc: Em co the tham khao tren bao TT trong trang Giao duc - Du hoc va Tuyen sinh co banner Diem chuan va NV2 hoac bam vao link sau: http://www.tuoitre.com.vn/Tuyensinh/Index.aspx?ArticleID=124743&ChannelID=142

+ Em muon biet nganh Dien Tu Vien Thong cua truong DH KHTN TP.HCM dao tao nhung gi? khi ra truong se lam nhung viec gi? (Cao Tuan, 18tuoi tuoi, aongancodonlove@ )

- TS Nguyen Kim Quang: Nganh Dien tu Vien thong cua DH Khoa Hoc Tu Nhien dao tao cho SV co kien thuc vung vang ve toan, vat ly, dien tu, may tinh va lap trinh may tinh du kha nang de tham gia giai quyet cac van de ve linh vuc dien tu va vien thong. Nganh co cac chuyen nganh nhu: Vi dien tu va dien tu nano; May tinh va mang; Vien thong dap ung yeu cau chuyen mon cua co quan quan ly, dao tao, san xuat, kinh doanh, dich vu lien quan den dien tu, vien thong. Chuc em dat duoc nguyen vong.

+ De dang ky thi vao truong DH Cong an nhan dan, can nop ho so o dau va ly lich de tuyen sinh nhu the nao va can nhung tieu chuan nao de du thi? cong, 18 tuoi, hyunhcong@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Cac truong cong an co mau ho so DKDT rieng va chi tuyen nhung TS da qua so tuyen. Vi vay TS can lien he voi cong an cac quan huyen noi TS dang ky ho khau thuong tru de nhan ho so, sau khi duoc xac minh ly lich, TS se duoc tham gia so tuyen. Tieu chuan tuyen sinh cu the, TS co the tham khao tai cuon "nhung dieu can biet ve tuyen sinh DH, CD 2006" hoac bo phan tuyen sinh cua cong an cac tinh thanh pho.

+ Moi HS duoc nop toi da bao nhieu ho so? (a, 17 tuoi, nguyenminh12a1@ )

- Ong Do Duy Du: So ho so nop cho moi dot khong bi han che nhung moi dot chi du thi duoc 1 truong.

+ Truong dao tao can bo y te co thi tuyen sinh khong va thi nhung nganh nghe nao, co thi vao nganh y ta khong? Diem thi nhu the nao? (Le thi quynh nhu, 18 tuoi, Mickey_20032005@ )

- Ong Do Duy Du: Chi co Trung tam Dao tao can bo y te TP.HCM. Trung tam nay to chuc thi khoi B, ngay thi theo qui dinh cua bo Giao duc - dao tao la ngay 9 va 10 - 7. Chi tieu 120 hoc sinh. Trung tam nay chi co nganh bac si da khoa, dao tao trong 6 nam.

+ DH Tay Nguyen co tuyen sinh trong ca nuoc khong? (nguyenthubinh, 20 tuoi, changngockyanh_dth@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: Truong DH Tay Nguyen co pham vi tuyen sinh la khu vuc Tay Nguyen.

+ Ky thi tuyen sinh nam nay, em nghe noi khong con diem uu tien cho khu vuc 2 nong thon nua phai khong a? (laï thi duong, 18 tuoi, mot_nay_xuan@ )

- Ong Do Duy Du: Ky thi nam nay van con diem uu tien cho khu vuc 2 nong thon. Khu vuc nay duoc huong diem trung tuyen thap hon khu vuc 3 la 1 diem.

+ Minh dang hoc chuong trinh phan ban. Khi minh thi DH, trong phan tu chon, minh chon phan cua chuong trinh cai cach duoc khong? (bao loan, 18 tuoi, thuocdietgian@ )

- Ong Do Duy Du: Em co the chon phan de thi cua chuong trinh cai cach.

+ Em van chua hieu lam ve van de nguyen vong. Vi du bay gio em thi 1 truong DH duoc qua diem san nhung khong dau, luc do em duoc co nguyen vong vao nhung truong nao? (do xuan hung, 18 tuoi, namttuocbongdem_221@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: TS co ba NV nhung chi duoc xet lan luot tung NV, neu da trung tuyen NV nay khong duoc xet tiep NV sau.

Sau khi khong trung tuyen NV1, neu co diem thi dat bang diem san tro len, TS se duoc cap hai giay chung nhan ket qua so 1 va so 2. TS dung giay chung nhan so 1 de dang ky xet tuyen NV2 vao nhung truong con chi tieu. Neu khong trung tuyen NV2, TS tiep tuc dung giay chung nhan so 2 de dang ky xet tuyen NV3...

Thoi han dang ky xet tuyen tung NV duoc qui dinh trong cuon "Nhung dieu can biet ve tuyen sinh DH, CD". Sau tung dot xet tuyen, cac truong con chi tieu se thong bao tren cac phuong tien thong tin dai chung. TS can theo doi de kip thoi nam duoc thong tin va chon truong phu hop voi nguyen vong va ket qua thi cua minh.

+ The nam nay bo giao duc va dao tao co to chuc thi trac nghiem khong? (bui thi huong, 22 tuoi, phonglan211@ )

- Ong Do Duy Du: Nam 2006, thi trac nghiem cac mon ngoai ngu. Nam 2007 se thi trac nghiem them cac mon Ly, Hoa, Sinh. Cac nam sau se tiep tuc se thi trac nghiem cac mon con lai.

+ Dieu kien li lich dang ki vao cac truong quan su an ninh la gi? (bao, 18 tuoi, haleey_76@ )

- PGS-TS Tran Thi Ha: TS muon du thi vao cac truong khoi quan su can dang ky de duoc huong dan khai ho so va so tuyen tai Ban chi huy quan su cac quan huyen.

TS muon du thi vao truong khoi cong an can nop ho so tai cong an cac quan huyen- noi TS dang ky ho khau thuong tru. TS se khai ho so theo mau rieng cua nganh cong an. Ho so ly lich cua TS se duoc xac minh, neu du dieu kien moi duoc tham gia so tuyen.

+ Chau muon du thi vao Truong CD Kinh te - Ky thuat thuong mai nhung muon du thi vao truong DH Vinh de lay diem vao Truong CD kinh te - ky thuat thuong mai. The muc ghi ten du thi truong bac co the noi ro cho chau duoc khong a? Chau cam on bac nhieu. (truong van cuong, 21 tuoi, anhchangdangyeu2162004@ )

- Ong Do Duy Du: Trong truong hop nay, tai muc 2 phieu dang ki du thi, em ghi ten truong, ki hieu truong, khoi thi cua DH Vinh, con tai muc 3, em ghi ten truong, ki hieu truong, khoi thi va nganh hoc cua Truong CD Kinh te ky thuat thuong mai.

Hon 1.000 cau hoi cua ban doc gui den ban tu van nhung thoi gian co han nen chung toi khong tra loi het cho cac ban duoc. Moi cac ban vao trang Giao duc - Du hoc va Tuyen sinh tren TT de xem nhung thong tin moi nhat ve tuyen sinh DH-CD-THCN 2006 va lam ho so de nop vao cac truong.

Cac ban cung co the gui thac mac qua email Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó , nhung thac mac se duoc tra loi qua Hop thu tuyen sinh cua TT. Chuc cac ban dat duoc ket qua nhu mong muon!

Toan canh diem chuan DH-CD 2005

Nganh gi? Truong gi? Lam gi?

NHOM PHONG VIEN TT

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Tư vấn trực tuyến

Comment :Ngay 6 3 phat hanh ho so DKDT Nhung dieu can biet
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ngay 6 3 phat hanh ho so DKDT Nhung dieu can biet bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ngay 6 3 phat hanh ho so DKDT Nhung dieu can biet ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ngay 6 3 phat hanh ho so DKDT Nhung dieu can biet ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Release Date 6-3 records DKDT, "What you should know ..."
TS Lam Mai Long, Dr. Tran Thi Ha, Mr. Do Duy Du, Dr. Nguyen Kim Quang, University of Technology, Ministry of Education, University of Technical HCMC, HCMC University of Natural Sciences, the information technology industry, Da Nang University of Economics, University of Education, biotechnology, electronics and telecommunications, as no, g
Starting 9am today, 5-3-2006, the experts of the Ministry of Education and representatives from several universities in Vietnam have to answer questions related to exam-University colleges 2006 on TT ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Ngày 6-3 phát hành hồ sơ ĐKDT, "Những điều cần biết..."

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Ngày 6-3 phát hành hồ sơ ĐKDT, "Những điều cần biết..." bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ngay 6 3 phat hanh ho so DKDT Nhung dieu can biet

Nhan xet, hay lien he ve tin Ngay 6 3 phat hanh ho so DKDT Nhung dieu can biet co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ngay 6 3 phat hanh ho so DKDT Nhung dieu can biet de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hop thu tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hop thu tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0