Mon thi nang khieu truong DH The duc The thao I nhu the nao

Mon thi nang khieu truong DH The duc The thao I nhu the nao

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Thi sinh tham du ki thi vao truong DH The duc The thao I nam 2007 (Anh: Thai An)

Cac thi sinh dang ky du thi vao truong DH The duc the thao I ngoai viec thi 2 mon van hoa la Toan, Sinh theo de thi khoi B cua Bo GD-DT thi con phai du thi mon Nang khieu. Vay quy dinh ve mon thi Nang khieu cua truong nhu the nao?

De cac ban thi sinh chuan bi mon thi nang khieu mot cach ky luong, DT xin cung cap day du nhung thong tin ve mon thi nang khieu cua truong.

Truoc khi buoc vao mon thi nang khieu cac thi sinh phai qua kiem tra the hinh. Neu co chieu cao thap, thieu can nang hoac co di tat, di hinh... thi sinh se bi tru diem mon Nang khieu the thao khi chua nhan he so 2.

Quy dinh ve the hinh khi du thi vao truong nhu sau: Co the hinh can doi, suc khoe va the luc tot, khong bi di tat, di hinh; dam bao hoc tap va cong tac TDTT lau dai. Chieu cao toi thieu doi voi nam la 165cm, can nang: 45kg; doi voi nu la 155cm, can nang: 40kg.

Mon thi nang khieu gom 2 phan: Phan thi nang khieu chung va phan thi nang khieu chuyen mon. Moi phan thi co diem toi da la 5. Diem thi mon nang khieu la tong diem cua hai phan thi.

1. Phan thi nang khieu chung:

Thi sinh bat buoc phai du thi 2 noi dung sau:

- Bat xa tai cho bang 2 chan (cm): Thi sinh thuc hien 2 lan, lay thanh tich cao nhat. Thi sinh thuc hien dung tai cho bang 2 chan tren van giam nhay (khong vuot qua mep tren cua van) va bat ve phia truoc (roi xuong ho cat bang 2 chan), xac dinh thanh tich tu diem roi gan nhat cho toi mep tren cua van giam nhay (thuoc do vuong goc voi van).

- Chay luon coc (s) (cu ly 30m ca di va ve ): Thi sinh thuc hien 1 lan. Chay 15m luon qua 5 coc; quay lai chay thang ve dich (tu vach xuat phat den coc thu nhat la 7m, moi coc cach nhau 2m). Pham quy: Khong duoc tinh thanh tich khi khong luon coc. Bi tru 0,25 diem neu: Lam do 1 coc.

2. Phan thi nang khieu chuyen mon:

Thi sinh tu chon chi 1 trong 14 nganh sau:

+ Dien Kinh (ma nganh: 901) thi cac noi dung:

- Bat xa 3 buoc tai cho (cm): thuc hien 2 lan, lay thanh tich xa nhat. Thi sinh dung tai cho bang 2 chan tren van giam nhay (khong nhay qua mep tren cua van) va bat ve phia truoc tiep dat bang 1 chan roi chuyen buoc thu 2 bang chan kia buoc cuoi cung roi xuong ho cat bang 2 chan, xac dinh thanh tich tu diem roi gan nhat cho toi mep tren cua van giam nhay.(thuoc do vuong goc voi van)

- Chay 100m: Thuc hien 1 lan o tu the xuat phat cao theo o chay.

+ The duc (ma nganh: 902) thi cac noi dung:

- Deo gap than (cm): Dung tren buc cao 50cm gap than ve truoc (chan thang) voi tay sau xuong duoi, tinh do sau voi duoc so voi mat buc.

- Ke bung thang giong (lan): Nam tay treo than o thang giong, nang chan vuong goc voi than, tinh so lan toi da.

+ Boi loi (ma nganh: 903) thi cac noi dung:

- Boi 50m 1 kieu boi tu chon, tinh thanh tich (s).

- Kiem tra do deo khop vai:

Cach thuc thuc hien: nam 2 dau gay the duc quay tay tu sau ra truoc va nguoc lai cang hep cang tot (cm). Yeu cau khong duoc co khop khuyu.

+ Bong Da (ma nganh: 904) thi cac noi dung:

- Da bong xa trong hanh lang 10m (m): Bong dat co dinh, moi thi sinh duoc da 2 lan. Thanh tich duoc tinh bang diem roi cua bong cham dat trong hanh lang 10m (lay thanh tich tot nhat trong 2 lan da). Thi sinh da bang bat cu ky thuat nao tru da bang mui ban chan.

- Dan bong luon coc 30m di ve (s): Tren quang duong 30m di ve co 2 coc dat o giua cach nhau 3m. Yeu cau thi sinh o 30m di phai dan bong luon qua 2 coc o giua, tiep tuc dan bong vong qua coc cuoi cung, o 30m ve thi day bong nhanh ve noi vua xuat phat (khong phai dan bong qua 2 coc nua) va chay nhanh ve dich. Bong phai ve dich truoc nguoi dan. Thuc hien 1 lan, tinh thoi gian thuc hien.

+ Cau Long (ma nganh: 905) thi cac noi dung:

-Phat cau cao sau: Thi sinh dung o khu vuc giua san (1,5m vach phat cau gan den giua san) thuc hien ky thuat phat cau cao sau den duong bien ngang cuoi san don ben kia luoi (vao o cheo). Moi thi sinh duoc phat 03 lan, thanh tich tinh theo khoang cach tu diem roi cua cau den duong bien ngang o lan phat cau co diem roi gan nhat (phia trong san).

- Danh cau cao sau: Thi sinh dung o khu vuc cuoi san (1,5m tu duong bien ngang den giua san) tu tung cau de thuc hien ky thuat danh cau cao sau theo duong thang den duong bien ngang cuoi san don ben kia luoi. Moi nguoi thuc hien danh cau 03 lan, thanh tich tinh theo khoang cach tu diem roi cua cau den duong bien ngang o lan cau roi gan nhat (phia trong san). Hanh lang danh cau duoc tinh bang ½ san don theo chieu doc.

+ Bong Ro (ma nganh: 906) thi cac noi dung:

- Bat voi cao co da (cm): Thi sinh chay da thuc hien dong tac giam nhay len cao cham vao bang co chia cac khau do toi cm. Thanh tich duoc tinh la do cao do duoc tu mat dat den diem cham bang: Thuc hien 02 lan, tinh lan bat cao nhat.

- Dan bong 2 buoc nem ro 1 tay tren cao (qua): Thi sinh dung chech 45 do so voi bang ro, tu ngoai vong 3 diem tu dan bong vao thuc hien 2 buoc nem ro 1 tay tren cao. Thuc hien 10 lan tinh so qua vao ro hop le.

+ Bong Ban (ma nganh: 907) thi cac noi dung:

- Giat bong thuan tay (Theo duong cheo vao o 50cm x 50cm ). Thi sinh thuc hien 20 qua giat bong thuan tay theo duong cheo thuan (co nguoi phuc vu). Thanh tich tinh theo so qua vao o (chi tinh so qua dung ky thuat). Thuc hien 2 lan, lay lan cao nhat.

- Vut nhanh trai tay (Theo duong cheo vao o 40cm x 40cm ): Thi sinh thuc hien 20 qua vut nhanh trai tay theo duong cheo (co nguoi phuc vu). Thanh tich tinh theo so qua vao o (chi tinh so qua dung ky thuat). Thuc hien 2 lan, lay lan cao nhat.

+ Bong Chuyen (ma nganh: 908) thi cac noi dung:

- Bat voi cao co da (cm): Thi sinh chay da giam nhay bang 2 chan bat voi cao cham tay vao bang co danh dau muc cao thap khac nhau. Thanh tich bat voi cao duoc do tu mat dat toi diem cham tay cao nhat ma thi sinh dat duoc. Moi thi sinh duoc thuc hien 2 lan lay thanh tich lan bat voi cao nhat.

- Go bong bat tuong (lan): Thi sinh dung cach tuong toi thieu 2m thuc hien dong tac go bong bat tuong lien tuc 10 lan.Thanh tich duoc tinh: so lan go bong dung ky thuat khong pham loi, khong pham quy.

Chu y: Lan go bong khong duoc tinh khi: Diem tiep xuc go bong thap hon truc vai; Pham loi dinh bong hoac 2 tieng; Khoang cach dung go cach tuong nho hon 2m; Thi sinh khong go bong lien tuc (de roi bong khong go hoac dang go bat bong lai coi nhu da ket thuc bai thi ).

- Bong Nem (ma nganh: 909) thi cac noi dung:

- Dan bong toc do tren doan duong thang 30m (s): Duoc thuc hien 2 lan; Thanh tich lay lan tot nhat.

- Nem bong xa co da trong hanh lang 10m (m): Duoc thuc hien 2 lan; Thanh tich lay lan tot nhat.

+ Co Vua (ma nganh: 910) thi cac noi dung:

- Giai bai tap co the chieu het sau 2 nuoc di: Thoi gian thuc hien 2 phut.

Nhiem vu: giai bai tap co the chieu het trong 2 nuoc di, xac dinh phuong an giai dung (manh nhat).

- Ghi nho the co: Ghi nho 1 the co trong 30 giay. Het 30 giay, giam thi se dua ra 1 the co tuong tu nhu the co truoc nhung co 2 quan co da thay doi vi tri. Yeu cau trong 30 giay, xac dinh 2 vi tri do.

Luu y: Noi dung thi duoc xay dung duoi dang trac nghiem. Loi giai dung nhung voi thoi gian khac nhau se co muc diem khac nhau.

+ Vo Thuat (ma nganh: 911) thi cac noi dung:

- Da vong cau 20 giay (tinh so lan):

+Thi sinh nam: Di chuyen da vong cau hai chan lien tuc vao tam hai dich trong 20 giay. Khoang cach giua hai dich da la 3,4m, chieu cao cua dich da so voi mat tham la 1,2m.

+Thi sinh nu: Di chuyen da vong cau hai chan lien tuc vao tam hai dich trong 20 giay. Khoang cach giua hai dich da la 3m, chieu cao cua dich da so voi mat tham la 1,2m.

Thanh tich: So lan da vong cau hai chan vao hai dich trong 20 giay. (chi tinh so lan da vong cau dung ky thuat: Du luc, trung dich, khong mat thang bang hoac truot nga ).

- Phoi hop cac ky thuat (Tinh thoi gian): Thi sinh thuc hien ky thuat da vong cau, dam thang, da ngang, da tong sau, quet truoc, lon xuoi, da che doc ket hop di chuyen theo so do.

Thanh tich: Tinh thoi gian thuc hien tu luc co hieu lenh thuc hien phoi hop cac ky thuat di chuyen den khi tro ve cham dich.

Yeu cau: Thuc hien cac ky thuat da va dam phai dung, du luc, trung dich khong mat thang bang, truot nga. Bo dich, truot dich bi tru diem.

+Vat (ma nganh: 912) thi cac noi dung:

- Cau vong quay 20 giay (vong): Nguoi thuc hien o tu the cau vong sap, dau ty xuong tham, hai tay chong hai ben hoac khoa o phia truoc chan. Khi co hieu lenh, nguoi thuc hien lam dong tac di chuyen chan theo chieu thuan, lat than thanh cau ngua sau do nhanh chong lat sap tro ve tu the ban dau, cu nhu vay thuc hien lien tuc trong 20s. Thuc hien voi toc do toi da, lung va goi khong duoc cham tham.

Cach tinh thanh tich: Tinh so lan thuc hien dung yeu cau trong 20s.

- Thoat bo tai cho 20 giay (lan): Nguoi thuc hien o tu the bo cao (hai tay chong sap phia truoc). Khi co hieu lenh, nguoi thuc hien lam dong tac dap chan phai qua tay trai dong thoi tay trai thu ve sat suon (hong ha thap), sau do tro ve tu the chong sap va nhanh chong doi ben, cu nhu vay thuc hien lien tuc trong 20s.Thuc hien voi toc do toi da, hong ha thap va phai day het ve truoc.

Cach tinh thanh tich: Tinh so lan thuc hien dung theo yeu cau trong 20s.

+ Ban Sung: (ma nganh: 913) thi cac noi dung:

- Ban sung truong hoi: Quy trinh thuc hien: Ban 10 vien bang sung truong hoi o cu ly 10m (tu the dung, thoi gian 15phut/10vien). Tinh tong so diem dat duoc.

- Giu sung tren tay 1 phut tinh do on dinh: Quy trinh thuc hien: Thi sinh giuong sung o tu the dung ban, dieu chinh duong ngam vao bia o cu ly 10m trong thoi gian 1 phut. Dung may ban lasez do thoi gian on dinh sung.

+ Quan Vot: (ma nganh: 914) thi cac noi dung:

- Danh bong nay phai trai (qua): Thi sinh du thi dung chuan bi o vi tri trung tam cua duong bien ngang cuoi san doi dien may ban bong o cuoi san ben kia, di chuyen sang 2 ben theo bong cua may ban sang, de thuc hien danh bong nay phai trai qua san. (Moi thi sinh thuc hien 10 qua lien tuc). Thanh tich duoc tinh bang so qua danh duoc vao san.

+ Giao bong (qua): Thi sinh du thi dung o khu vuc giao bong, giao lien tuc 5 qua vao o ben phai va 5 qua vao o ben trai. Thanh tich duoc tinh bang so qua giao duoc vao o.

Nguyen Hung

Viet Bao

Comment :Mon thi nang khieu truong DH The duc The thao I nhu the nao
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mon thi nang khieu truong DH The duc The thao I nhu the nao bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Mon thi nang khieu truong DH The duc The thao I nhu the nao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mon thi nang khieu truong DH The duc The thao I nhu the nao ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Mon implementation gifted University Sport I like?
Ministry of Education, University Sport I, like, who make, on the diagonal, perpendicular, candidates, talents, achievements, exam techniques, contests, football, rock
The Wondergirls are the most successful girl band in 2007 Korea .. The lessons from this failure are still hot. These are questions of the candidates you send DT ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Môn thi năng khiếu trường ĐH Thể dục Thể thao I như thế nào?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Môn thi năng khiếu trường ĐH Thể dục Thể thao I như thế nào? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Mon thi nang khieu truong DH The duc The thao I nhu the nao

Nhan xet, hay lien he ve tin Mon thi nang khieu truong DH The duc The thao I nhu the nao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Mon thi nang khieu truong DH The duc The thao I nhu the nao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0