Lam tron tong diem co thiet cho thi sinh

Lam tron tong diem co thiet cho thi sinh

Tags: Bo GD, Nhan Giay, duoc lam tron, giay chung nhan, ket qua, thi sinh, khu vuc, cong bo, trung tuyen, quy dinh, truong, thi, em, xet, tong
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Lam tron tong diem co thiet cho thi sinh
Anh Le Anh Dung

Em duoc 4,75 diem mon Ve thi co duoc lam tron len 5 diem khong? Cach lam tron diem cua Bo GD-DT co thiet cho thi sinh? Tai sao khong de nguyen quy dinh nhu nam 2005 la lam tron diem theo tung mon thay vi lam tron tong diem? Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Neu tong diem 3 mon thi le 0,75 diem thi bai thi cua em se duoc lam tron. Theo Pho Vu truong Vu DH&Sau DH (Bo GD-DT) Ngo Kim Khoi thi cach lam tron tong diem se han che thiet thoi cho thi sinh. Cu the, thi sinh chi duoc lam tron toi da 0,25 diem thay vi 0,75 diem nhu truoc.

Ap dung quy dinh nhu nam 2005 la lam tron theo tung mon thi rat thiet cho nhung thi sinh co diem tron tung mon. Boi, neu 2 mon thi moi mon co diem 4,75 lam tron thi thi sinh duoc cong 0,5 diem...Do do, Bo GD-DT da ban hanh quy dinh lam tron tong diem.

Diem san cua Bo GD-DT quy dinh co tinh diem uu tien khong? Xin hoi diem uu tien cho cac vung tuyen sinh la bao nhieu? Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Diem san cac khoi do Bo GD-DT xac dinh dua tren ket qua diem thi cua cac truong; trong do, co tinh den yeu to vung mien... nhung chua tinh diem uu tien. Diem san duoc coi la "nguong" de cac truong can cu do xac dinh diem tuyen sinh. Viec tinh diem uu tien cua cac truong thuc hien theo quy che tuyen sinh.

Muc chenh lech diem trung tuyen giua cac nhom doi tuong la 1 diem va giua cac khu vuc ke tiep la 0,5 diem.

Neu ket qua thi co cong ca diem uu tien moi bang diem san cua Bo GD-DT. Nhu vay co duoc coi la du diem san va duoc phep xet tuyen vao cac truong DH, CD khac hay khong? Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Khi cac truong gui giay bao ket qua thi thuong tinh ca diem uu tien khu vuc va doi tuong. Neu trung tuyen nguyen vong (NV)1 em khong nhan duoc 2 giay chung nhan ket qua so 1 (de xet tuyen NV2) va so 2 (dung xet tuyen NV3 neu khong trung tuyen NV3).

Neu ket qua thi (co tinh ca diem uu tien) bang hoac cao hon diem san DH thi duoc tham gia xet tuyen dot 2, dot 3 vao cac truong DH, CD cung khoi thi, trong vung tuyen. Neu ket qua thi thap hon diem san DH nhung bang hoac cao hon diem san CD thi duoc tham gia xet tuyen vao cac truong CD cung khoi thi, trong vung tuyen.

Xin hoi diem chuan cua truong DH Su pham 2 khoa Toan nam nay la bao nhieu? Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Hien, truong moi cong bo diem thi tren mang em co the tham khao tai dia chi http://diemthi.vietnamnet.vn/ . Diem chuan chinh thuc em cho den sau 12/8 nhe.

Em thi truong DH Ngoai thuong co so 2. Ket qua duoc 21,25 diem va em thuoc khu vuc 2 nong thon. Truong lay 22 diem khu vuc 3. Vay em truot hay do? Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Theo quy che tuyen sinh quy dinh muc chenh lech diem trung tuyen giua cac nhom doi tuong la 1 diem va giua cac khu vuc ke tiep la 0,5 diem. Neu em thuoc khu vuc 2 nong thon se duoc cong 1 diem.

Nhu em noi, truong lay 22 diem khu vuc 3 thi kha nang do vao truong cua em se cao. Boi, voi ket qua 21,25 se duoc quy tron thanh 21,5 cong voi 1 diem khu vuc nen em co the hy vong...

Cho em hoi, ho so xet tuyen NV2 gom nhung gi? Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ]

Ho so dang ky xet tuyen NV2 nop cho truong co NV theo hoc qua duong buu dien chuyen phat nhanh, gom: Giay chung nhan ket qua thi co dong dau do cua truong + mot phong bi da dan san tem va ghi ro dia chi cua thi sinh.

Thi sinh da du thi nganh nang khieu, neu mon van hoa thi theo de thi chung, duoc tham gia xet tuyen vao chinh nganh do cua cac truong co nhu cau xet tuyen, trong vung tuyen cua truong.

Thoi han nop ho so xet tuyen dot 2 tu ngay 25/8 den het gio giao dich cua buu dien ngau 10/9. Ket qua xet tuyen dot 2 do cac truong cong bo truoc ngay 15/9.

Dot 3 (neu khong dau NV2) thi sinh nop ho so tu ngay 15/9 den het gio giao dich cua buu dien ngay 30/9. Ket qua xet tuyen dot 3 do cac truong cong bo truoc ngay 5//10.

De biet chi tieu NV2 cua cac truong thi phai lam the nao? Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Ngay sau khi Bo GD-DT cong bo diem san xet tuyen, cac truong se cong bo dong thoi chi tieu xet tuyen NV2 (neu con) va muc diem tuyen. Em co the theo doi thong tin cac truong co xet tuyen NV2 tren cac phuong tien thong tin dai chung.

Lam sao de biet diem san vao CD. Em co the biet cac truong xet tuyen NV2, NV3 o dau? Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Diem san DH, CD do Bo GD-DT quy dinh, du kien se cong bo ngay 12/8. Em co the theo doi thong tin cac truong co xet tuyen NV2 tren cac phuong tien thong tin dai chung.

Em thi khoa Su pham Ngu van (DHQG HN) duoc tong diem 20,25. Em thuoc khu vuc 2 duoc cong 0,5 diem. Vay ket qua thi co duoc lam tron khong? Du kien diem chuan khoa Su pham nam nay la bao nhieu? Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Theo Ban chi dao thi (Bo GD-DT) thi nhung ket qua co tong diem 3 mon dat diem le 0,25 se duoc lam tron thanh 0,5; con nhung ket qua co tong diem le 0,75 se duoc lam tron thanh 1 diem. Do do, tong diem cua em cung se duoc lam tron theo quy dinh.

Hien, cac truong va khoa thanh vien cua DHQG Ha Noi dang trinh phuong an diem chuan du kien va se duoc cong bo trong mot vai ngay toi. Do vay, chua co cau tra loi cho em ve du kien diem chuan cua khoa Su pham.

Em muon hoi khi nao thi nhan giay chung nhan ket qua thi so 1, so 2 va nhan o dau? Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Truoc ngay 20/8, thi sinh theo doi ket qua thi va diem trung tuyen doi 1 tren mang internet va tren cac bao dai. Truoc ngay 25/8 thi sinh den noi da nop ho so va le phi dang ky du thi de:

Nhan Giay bao trung tuyen dot 1

Nhan Giay chung nhan ket qua thi so 1 va so 2 (neu khong trung tuyen dot 1 nhung co ket qua thi cao hon diem san CD).

Nhan Giay bao diem (neu ket qua thi thap hon diem san CD)

Em thi DH khoi A duoc 17 diem ( khong do NV1) vay em nen dat NV2 vao nhung truong nao thi kha nang trung tuyen se cao? Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Hien, chua co danh sach cac truong co tuyen NV2 nen chung toi chua co loi khuyen cho em. Vay, em cho them vai ngay nua khi cac truong cong bo chi tieu va muc diem tuyen NV2 de co lua chon phu hop cho minh nhe.

Tong diem 3 mon thi cua em dat 19,25. Nhu vay se duoc lam tron the nao? Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Ban Chi dao thi tuyen sinh DH, CD 2006 (Bo GD-DT) cho biet, nhung bai thi co tong diem le nhu vay se duoc quy tron thanh 19,5 diem...

  • Ban Giao duc

Tra diem thi:

Soan tin: DT so bao danh gui toi 996 hoac 998

Vi du: De xem diem thi cua thi sinh co so bao danh la VHHD110433, soan tin DT VHHD110433 gui so 996 hoac 998

(So bao danh ghi giong nhu trong phieu bao thi, bao gom ca ma truong).

Tra diem chuan:

Soan tin: DC ma truong gui toi 996 hoac 998

Vi du: De xem diem chuan cua truong DH Van hoa Ha Noi (co ma truong la VHH), soan tin: DC VHH va gui toi so 996 hoac 998

Ban co the nhan tin ngay tu bay gio va chung toi se gui ket qua cho ban ngay khi co diem tuyen sinh

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Bo GD, Nhan Giay, duoc lam tron, giay chung nhan, ket qua, thi sinh, khu vuc, cong bo, trung tuyen, quy dinh, truong, thi, em, xet, tong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Làm tròn tổng điểm có thiệt cho thí sinh?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Làm tròn tổng điểm có thiệt cho thí sinh? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Lam tron tong diem co thiet cho thi sinh

Nhan xet, hay lien he ve tin Lam tron tong diem co thiet cho thi sinh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Lam tron tong diem co thiet cho thi sinh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hop thu tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hop thu tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0