Khong co bang tot nghiep co duoc du thi DH

Khong co bang tot nghiep co duoc du thi DH

Tags: Ha Tay, Ban Tu, Viet Nam, Ha Noi, CD B, Anh Thuong, bang tot nghiep, bat buoc phai, nhu the nao, phong dao tao, du thi, ho so, co duoc, tuyen sinh, to chuc, truong
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Thac mac ve thi CD 3 chung? Nganh tieng Anh Thuong mai va Du lich hoc va lam gi? Khong co bang tot nghiep THPT co duoc du thi DH? Bang tot nghiep THPT loai trung binh co duoc du thi khoi truong quan doi?...

Hoi: Em dinh nop ho so thi vao 1 truong DH A va 1 truong CD B. Vay voi tieu chi thi CD 3 chung nam nay, em co duoc lay ket qua thi DH o truong DH A de xet tuyen vao truong CD B, hay la phai tham gia ky thi tuyen sinh do truong CD B to chuc sau ky thi DH?

Nam nay truong CD Bach khoa Ha Noi co tuyen sinh khong, thu tuc nop ho so nhu the nao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

+ Tra loi:

+ Thi CD “3 chung” co nghia la cac truong CD se to chuc thi chung de, chung dot va xet tuyen chung. Tuy nhien, viec xet tuyen chung chi ap dung trong khoi cac truong CD co to chuc thi tuyen sinh, viec cac truong CD khong to chuc thi co xet tuyen hay khong la do tung truong quyet dinh.

Em thi DH thi co the lay ket qua xet tuyen vao cac truong DH hoac CD khac co nhu cau xet tuyen NV2 va NV3.

Neu cac truong CD co to chuc thi thi em bat buoc phai tham du. Hau het cac truong CD to chuc thi khong xet tuyen NV2, NV3.

+ Truong DH Bach khoa Ha Noi co mo he CD. Truong co nhieu hinh thuc mo he CD trong truong gom chi tieu dao tao tai truong, chi tieu dao tao lien ket…

Em co the tham gia du thi he CD cua truong DH Bach khoa theo mot trong hai hinh thuc sau:

· Chi tieu dao tao chinh quy tai truong khong to chuc thi ma chi xet tuyen tu nhung thi sinh tham du ki thi DH.

· Chi tieu dao tao lien ket co to chuc thi. Em bat buoc phai lam ho so DKDT.

Thong tin chi tiet em lien he truc tiep voi Phong dao tao nha truong de duoc ho tro.

Xin cho biet nganh Tieng Anh Thuong mai va Du lich hoc nhung gi? Sinh vien tot nghiep nganh nay co the lam nhung cong viec gi? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Nganh Tieng Anh Thuong mai va Du lich nham dao tao cu nhan nganh Tieng Anh dat duoc trinh do nghiep vu du de hoat dong va co hieu qua trong linh vuc chuyen mon nhu bien dich va thong dich tieng Anh trong linh vuc thuong mai, su dung tieng Anh trong linh vuc du lich; trang bi cho sinh vien ky nang hoc tap hieu qua de co the tu hoc tap nham tiep tuc nang cao kien thuc va nang luc thuc hanh nghe nghiep, buoc dau hinh thanh nang luc tu duy va nang luc nghien cuu khoa hoc ve cac van de ngon ngu, dac biet la ngon ngu chuyen nganh.

Sinh vien tot nghiep nganh Tieng Anh Thuong mai va Du lich co the lam ve bien phien dich, quan he quoc te va doi ngoai tai cac doanh nghiep, co quan truyen thong, to chuc kinh te, xa hoi cua Viet Nam va quoc te, cac to chuc hoat dong du lich…

Em dang la sinh vien CD va nam nay muon du thi DH. Vay khi di thi DH, em co can bang tot nghiep cap 3 khong?Hien bang cap 3 cua em da nop cho truong noi em dang hoc. ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Theo quy dinh tuyen sinh, khi tham du ki thi DH, CD thi sinh bat buoc phai mang bang tot nghiep THPT ban goc hoac ban sao de can bo coi thi kiem tra doi chieu truoc khi cho thi sinh vao phong thi.

Do do, neu em da nop ban goc cho truong CD dang hoc thi co the dung ban sao de du ki thi DH, CD nam nay.

Em nghe noi theo quy che tuyen sinh moi la: Hoc sinh dang hoc DH, CD muon thi lai DH phai bao luu ket qua hoac la rut ho so nghi hoc. Xin duoc hoi thong tin tren co dung khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Quy che tuyen sinh nam 2008 khong co diem nao quy dinh dieu nay. Tai khoan 2 dieu 5 quy che tuyen sinh chi quy dinh, sinh vien khong duoc thi DH, CD neu chua duoc hieu truong cho phep du thi.

Em tot nghiep THPT dat bang trung binh thi co du dieu kien de thi vao cac truong quan su hay khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Quy dinh moi cua khoi cac truong quan doi khong yeu cau hoc luc cua thi sinh.

Thi sinh tot nghiep THPT, co du suc khoe, ly lich ro rang, la doan vien thi se duoc phep so tuyen tai dia phuong de dang ki du thi vao khoi cac truong quan doi.

Em dang hoc nam thu nhat nganh Viet Nam hoc (chuyen nganh Huong dan du lich) truong CD Ky thuat Khach san va Du lich. Sau khi tot nghiep em muon hoc lien thong len truong DH Thuong mai co duoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Hien truong DH Thuong mai khong dao tao hinh thuc lien thong ma chi dao tao he hoan chinh DH.

De hoc he hoan chinh DH, sinh vien phai tot nghiep mot truong CD dung hoac gan dung voi chuyen nganh dao tao.

Truong DH Thuong mai khong dao tao nganh Viet Nam hoc va khong co chuyen nganh Huong dan vien du lich do do em khong the du thi he nay.

Hien em la hoc sinh 12 THPT cua khu vuc phia Nam. Neu muon dang ki du thi vao cac truong khoi cong an nam 2008 thi em phai lam nhung thu tuc gi, nhu the nao? Co phai la khi dang ki du thi vao cac truong khoi cong an, neu khong du diem dau vao he DH thi chi co the xet tuyen xuong trung hoc tai truong thoi, khong duoc xet tuyen nguyen vong 2 vao cac truong dan su khac? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

De co the dang ky du thi (DKDT) vao khoi cac truong cong an, em bat buoc phai tham gia vong so tuyen tai cong an tinh, thanh pho noi minh dang cu tru. Em nen lien he voi cong an huyen, tinh, thanh pho noi minh cu tru de duoc huong dan them ve thu tuc de duoc so tuyen.

Khoi cac truong cong an deu to chuc thi “3 chung” nen neu truot khoi cac truong nay nhung co ket qua thi tu muc diem san cua Bo GD-DT tro len thi em hoan toan duoc phep dung ket qua thi de tham gia xet tuyen vao bat ki khoi cac truong DH, CD dan su khac.

De xet tuyen vao mot truong DH, CD dan su nao do, diem thi cua em phai bang muc diem san ma truong do dua ra tro len.

Em la thi sinh tu do, que o Ha Tay, tot nghiep THPT nam 2005. Truoc day, em hoc tai 1 truong DH o Ha Noi. Bay gio em muon lam ho so de thi vao mot truong dai hoc o phia Nam (TPHCM) thi ghi ho so nhu the nao?

Neu em nop ho so tai phong dao tao tai huyen em o Ha Tay thi ghi ma dang ky la bao nhieu? Con neu em vao trong TPHCM roi nop ho so truc tiep cho truong DH noi em du thi thi phai ghi nhu the nao? Va hien tai thi da co the nop ho so DKDT duoc chua? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Cach thuc lam ho so DKDT em thuc hien nhu lan dau tien minh du thi DH.

Do em khong noi em thuoc Phong giao duc nao cua Ha Tay nen Ban Tu van xin dua ra ma tinh, ma quan huyen de em lua chon:

So GD-DT Ha Tay: 2000; thi xa Ha Dong: 2001; thi xa Son Tay: 2002; huyen Ba Vi: 2003; huyen Phuc Tho: 2004; huyen Thach That: 2005; huyen Quoc Oai: 2006; huyen Chuong My: 2007; huyen Dan Phuong: 2008; huyen Hoai Duc: 2009; huyen Thanh Oai: 2010; huyen My Duc: 2011; huyen Ung Hoa: 2012; huyen Thuong Tin: 2013; huyen Phu Xuyen: 2014.

Trong do 20 la ma tinh Ha Tay; ma cac huyen tuong ung cua Ha Tay tu 01-14.

Neu em nop ho so DKDT truc tiep cho truong du thi thi ghi ma don vi DKDT la 99.

Hien tai em chua the nop ho so DKDT. Thoi gian nop ho so DKDT la tu ngay 10/3-10/4 (theo tuyen Phong, So) va tu ngay 11-17/4 (neu nop truc tiep tai truong du thi).

Em duoc biet neu thi sinh thi truong DH Giao thong Van tai trong Nam va co diem san bang hoac cao hon so voi mien Bac thi se duoc chuyen ra Bac hoc. Vay em muon thi khoi D truong DH Ngoai thuong thi co co che tuyen sinh nhu vay khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Ban Tu van chua nhan duoc thong tin nhu co che em noi o truong DH Giao thong Van tai.

Theo thong tin tu Phong dao tao cua truong DH Ngoai thuong thi co che em noi khong ton tai.

Xin cho em biet khi nao Bo GD-DT phat hanh quyen sach Huong dan tuyen sinh dai hoc, cao dang nam 2008? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Theo ong Ngo Kim Khoi, Pho Vu truong Vu DH va DH, quyen “Nhung dieu can biet ve tuyen sinh DH, CD nam 2008” se duoc phat hanh muon nhat vao ngay 10/3.

Ban Tu van Tuyen sinh

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Ha Tay, Ban Tu, Viet Nam, Ha Noi, CD B, Anh Thuong, bang tot nghiep, bat buoc phai, nhu the nao, phong dao tao, du thi, ho so, co duoc, tuyen sinh, to chuc, truong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Không có bằng tốt nghiệp có được dự thi ĐH?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Không có bằng tốt nghiệp có được dự thi ĐH? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Khong co bang tot nghiep co duoc du thi DH

Nhan xet, hay lien he ve tin Khong co bang tot nghiep co duoc du thi DH co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Khong co bang tot nghiep co duoc du thi DH de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0