Khoi N M H T V K R thi mon gi

Khoi N M H T V K R thi mon gi

Tags: Khoi N, Binh Dinh, Bo GD, DH Quy Nhon, CD Su, So GD, tam ly hoc, lam thu tuc, Khoa Kinh te, nhu the nao, du thi, thi sinh, tuyen sinh, ho so, tu do, em
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Thi sinh tu do lam thu tuc du thi ra sao, co bao nhieu khoi thi ngoai bon khoi "truyen thong", truong nao dao tao nganh tam ly hoc, trong trot, v.v... Do la nhung thac mac cua ban doc gui ve TS tiep tuc duoc giai dap (phan 7).

Khoi N, M, H, T, V, K, R thi mon gi?

Em la hoc sinh o Lao Cai, nam 2003 em da thi truot DH. Nam nay, em nop ho so nhu the nao va o dau? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ) . Em la thi sinh tu do, muon hoi thu tuc lam ho so cua thi sinh tu do nhu the nao, co khac gi voi thi sinh chuan bi thi tot nghiep khong? (misaco cuong, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Ho so dang ky du thi cua thi sinh gom: Mot tui dung ho so va hai phieu dang ky du thi co danh so 1 va 2, ba anh chup theo kieu chung minh thu co 4x6; ban sao hop phap giay chung nhan la doi tuong uu tien (neu co).

Thi sinh tu do nop ho so va le phi DKDT tai dia diem do So GD-DT quy dinh trong thoi gian tu 15/3 den 15/4. Thi sinh co the nop ho so va le phi truc tiep cho cac truong trong thoi gian tu 16/4 den 22/4/2004. Nhung ho so nop khong dung thoi han khong co gia tri.

Khi lam thu tuc du thi, thi sinh tu do phai xuat trinh ban sao bang tot nghiep. Truong hop bi mat the du thi hoac cac giay to can thiet khac, thi sinh phai bao cao va lam cam doan de Uy vien phu trach diem thi xem xet theo uy nhiem cua truong ban coi thi.

Em du dinh thi vao Hoc vien Ngan hang, he CD, co the ghi vao NV1 duoc khong? Em sinh song, hoc tap va tot nghiep tai KV1-VS, thuoc doi tuong uu tien 5b, duoc cong 5 diem (theo quy dinh nam ngoai). Nam nay, chinh xac em duoc cong bao nhieu diem? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó , Huynh Anh)

He CD cua Hoc vien Ngan hang dao tao nganh Tai chinh tin dung, khong to chuc thi tuyen rieng ma lay ket qua thi DH. Nhu vay, em muon hoc he CD thi van phai tham du ky thi to chuc vao ngay 4 va 4/7. Em luu y la nam nay, trong ho so dang ky du thi chi co mot dong dang ky (chu khong phai hai dong ghi NV1 va NV2 nhu nam 2003).

Nam nay, em duoc huong uu tien 3,5 diem. Em tham khao them quy dinh ve thi sinh chi co NV hoc CD tai dia chi: Sua doi 17 diem trong quy che tuyen sinh DH .

Em rat thich nganh trong trot, nhan giong cay trong. Vay truong nao co nganh nay, diem thi cac nam truoc nhu the nao? (tran hong linh, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Muon theo hoc nganh nay, em co the du thi tai truong DH Nong nghiep I Ha Noi, hay DH Nong Lam TP.HCM, DH Can Tho.

DH Nong nghiep I Ha Noi co khoa Nong hoc voi cac chuyen nganh: cay trong, bao ve thuc vat, lam vuon va sinh vat canh, dau tam, chon giong cay trong. Tuyen sinh khoi A, B.

DH Nong Lam TP.HCM co cac nganh: canh quan va ky thuat hoa vien, nong hoc. Tuyen sinh khoi A va B.

DH Can Tho co hai nganh: nong hoc, trong trot. Tuyen sinh khoi B.

Diem chuan cua cac nganh nay nam 2003, em tham khao tai dia chi: Diem chuan (bam vao day)

O Viet Nam co nganh Tam ly hoc? Em muon tim hieu ve nganh hoc nay? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Nganh Tam ly hoc duoc dao tao tai DH Khoa hoc Xa hoi va Nhan van (thuoc DHQG Ha Noi), tuyen sinh cac khoi C, D1, D2, D3, D4. Sinh vien theo hoc duoc boi duong kien thuc ve khoa hoc tam ly. DH Su pham Ha Noi dao tao nganh Su pham Tam ly giao duc, tuyen sinh khoi C. Nganh nay bo sung kien thuc hep hon, di sau vao tam ly nguoi day, nguoi hoc.

Co may khoi thi ngoai khoi A, B, C, D? Nhung khoi do thi mon gi? (Duong Pham Thuy, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Ngoai bon khoi tren, con co cac khoi thi DH, CD la: N, M, H, T, V, K, R.

Khoi T thi mon Toan, Sinh va Nang khieu The duc The thao (tuyen vao cac truong The duc the thao, Khoa The thao cua truong DH, CD Su pham).

Khoi V thi mon Toan, Ly va Ve, thi vao cac truong DH va Khoa Kien truc.

Khoi N thi mon Van, Nang khieu, nhac, ky xuong am (Khoa Su pham Am nhac, DHSP Ha Noi; cac truong CD Su pham).

Khoi M gom Van, Toan, Nang khieu (Hat, Ke chuyen, Doc dien cam); khoi H gom: Van, Hinh hoa, Trang tri; khoi R cua truong DH Van hoa, thi mon Van, Su va Nang khieu (mot trong 3 mon: dan - hat - xuong am (voi nganh Am nhac), ket cau mot cau chuyen hoac mot chuong trinh sinh hoat van hoa, dan, hat, mua, dong kich, doc tho dien cam (voi nganh Phuong phap Cau lac bo).

DH Su pham Ky thuat TP.HCM con co khoi K, danh cho cac thi sinh da tot nghiep CD hoac co bang nghe bac 3/7. Mon thi cua khoi K gom Toan, Ly va mot mon chuyen nganh da hoc o CD hoac THCN.

Em tot nghiep THPT nam ngoai tai Vinh Phuc. Hien em dang hoc o Binh Dinh. Vay em nop ho so o dau, co nop o Binh Dinh duoc khong? Va co duoc du thi o cum thi Quy Nhon khong? (ha tran, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em co the nop ho so dang ky du thi tai So GD-DT Binh Dinh (8 Tran Phu, Quy Nhon) theo dien thi sinh tu do. So GD-DT se co thong bao dan niem yet tai tru so, em toi do de xem.

Neu thi vao DH Quy Nhon thi em duoc du thi tai Binh Dinh. Neu em du thi vao cac truong o Ha Noi hay TP.HCM thi phai den do de thi.

Que em o Binh Dinh, hien em dang cong tac o TP.HCM. Nam nay, em muon thi DH o Thanh pho, vay em nop ho so o dau? Em co the lam ho so va nop tai Thanh pho duoc khong? Em sinh ngay 22/12/83, em con duoc du thi vao cac truong khoi An ninh khong? Neu con thi ho so phai lam the nao? Diem chuan cua CD Hai quan la bao nhieu (em thi khoi A)? (tran khong, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em nop ho so tai truong DH ma minh muon du thi, tai Phong Dao tao, tu ngay 16 den 22/4.

Doi voi nganh cong an, em thuoc dien hoc sinh THPT hoac THBT. Theo quy dinh cua Bo Cong an, nhung hoc sinh nay khong qua tuoi 20 thi dat yeu cau du thi. Nam nay, em da 21 tuoi nen khong thuoc dien nay.

Nam 2003, truong CD Hai quan khong to chuc thi ma xet tuyen tu ket qua thi DH cua thi sinh theo de chung cua Bo GD-DT. Muc xet tuyen NV3 la 16,5 (khoi D1).

Thong thuong, diem chuan cua cac truong DHDL thap hon nhieu so voi truong DH cong lap co phai khong? Em muon biet diem chuan Khoa Kinh te, DHDL Cuu Long va mot so truong DH co tuyen sinh Khoa Kinh te khoi D o TP.HCM. (dinh phuong tinh, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Diem chuan cua cac truong DH cong lap thuong cao hon cac truong DHDL.

DHDL Cuu Long nam 2003 khong to chuc thi ma xet tuyen tu ket qua thi cua cac truong DH khac. Cac chuyen nganh kinh te nhu Thuong mai - Dich vu, Kinh doanh du lich, Tai chinh - Tin dung, Ke toan cua truong co diem trung tuyen NV3 la 9.

Em co the tham khao diem chuan Khoa Kinh te, khoi D cac truong DH tai TP.HCM tai: http://www.edu.net.vn/tracuudiem/

Em muon biet thong tin cua truong CDSP Ha Nam? Em muon thi vao DH Quy Nhon, nganh Dia ly thi thi o dau? Lieu truong co xet uu tien khu vuc cho em, vi ho khau cua em o Ha Nam? Truong DH Van hoa da mo them nganh moi la Van hoa cac dan toc thieu so Viet Nam, vay sau khi hoc xong nganh nay, cong viec se la gi? (hoan thao, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Nam nay, truong CD Su pham Ha Nam tuyen sinh 150 chi tieu cho ba nganh: Toan - Tin khoi A, Hoa - Sinh khoi B, va Van - Nhac khoi M, moi nganh 50 chi tieu. Truong to chuc thi tuyen tu ngay 16 den 19/7 (nam ngoai, truong khong to chuc thi ma xet tuyen).

Em muon thi vao DH Quy Nhon thi phai vao tan truong de du thi. Truong tuyen sinh trong ca nuoc va em van duoc xet uu tien theo khu vuc.

Hoc nganh Van hoa cac dan toc thieu so, em co the lam viec tai cac So, Phong Ban Van hoa cua cac tinh hoac cong tac nghien cuu ve linh vuc nay tai cac Vien nghien cuu ve van hoa, nhan van. Dieu nay phu thuoc vao ket qua hoc tap cua em va kha nang nghien cuu, tich luy kien thuc cua ban than.

Moi thac mac khac ve tuyen sinh, cac ban co the gui email ve TS theo dia chi: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó .

TS se chuyen toi Ban Chi dao tuyen sinh, Bo GD-DT va Hoi dong tuyen sinh cac truong DH, chuyen gia tu van de giai dap cho cac ban.

Than men!

  • Nhom PV Giao duc
Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Khoi N, Binh Dinh, Bo GD, DH Quy Nhon, CD Su, So GD, tam ly hoc, lam thu tuc, Khoa Kinh te, nhu the nao, du thi, thi sinh, tuyen sinh, ho so, tu do, em
Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0