Khoi D1 khoi thi nhieu nganh hocKhoi D1 khoi thi nhieu nganh hoc
Thi sinh lam bai thi tai Truong DH Ngoai thuong trong ky thi tuyen sinh DH 2005.

Trong bon mon ngoai ngu: Anh, Nga, Phap, Trung, khoi D1 la khoi co nhieu nganh hoc. Chung toi xin gioi thieu nhung truong DH, CD tuyen sinh khoi D1 va diem chuan nam 2005 cua nhung truong nay.

Thuc te tuyen sinh tu cac nam truoc cho thay: Truong DH Ngoai thuong Ha Noi luon la Truong dan dau ve diem trung tuyen (chua nhan he so mon ngoai ngu da la 23,0 diem). Truong co nhieu lua chon cho thi sinh la Truong DH Ngoai ngu Ha Noi (Thanh Xuan, Ha Noi) voi nhieu nganh hoc phong phu, muc diem va ty le choi kha on dinh giua cac nam. Tuong tu la truong DH Ngoai ngu (DH Quoc gia Ha Noi) va DH Khoa hoc xa hoi va nhan van.

Thi sinh nen tim hieu ve nhung nganh hoc moi cua nhung truong nay de dang ky theo hoc, boi nhung nganh hoc moi thuong it thi sinh du thi va diem tuyen khong qua cao. Cac khoa dao tao tieng Anh, Nhat, Han... luon doi hoi cao o thi sinh, trong khi mot vai nganh dao tao tieng Bo Dao Nha, tieng Tay Ban Nha va tieng Nga muc diem trung tuyen thap hon. Mot dac thu cua dao tao khoi D la thi sinh se phai hoc hai ngoai ngu trong truong, vi vay, neu dang ky hoc nhung tieng khong pho bien, thi sinh van co co hoi duoc hoc mon Ngoai ngu thu hai la tieng Anh. Tuy nhien, khi dang ky du thi, thi sinh nen can nhac ve chi tieu (cac ngoai ngu hiem thuong co chi tieu khong nhieu) va kha nang tim viec lam sau khi ra truong.

Nhung nganh khong chuyen ngoai ngu ma chi dao tao ngoai ngu nhu mot cong cu lam viec (kinh te, luat, bao chi, ngon ngu...) la su lua chon tot khi muon co mot "dau ra" dap ung duoc yeu cau cua thi truong lao dong.

Sau day la diem chuan nam 2005 cua mot so nganh dao tao trong cac truong DH cong lap, ngoai cong lap tai Ha Noi co tuyen sinh khoi D1 va diem chuan cua tung nganh. Vi nhieu nganh khoi D1 cung chung chi tieu voi D2, D3, D4 va ca khoi C nen ty le "choi" trong cac nganh kha gat gao, thi sinh nen can nhac viec dang ky nganh hoc phu hop voi trinh do cua minh.

+ Cac truong DH cong lap:

Dai hoc Bach khoa Ha Noi: Tieng Anh: 29,5 diem (tieng Anh nhan he so 2).

DH Cong doan: Quan tri kinh doanh: 17,0 diem (he so 1).

DH Luat Ha Noi: 17,0 diem (ngoai ngu he so 1) cac nganh: Phap luat Kinh te; Luat Hinh su; Luat Dan su; Hanh chinh - Nha nuoc; Luat Quoc te.

DH Ngoai ngu Ha Noi Thanh Xuan: (diem ngoai ngu nhan 2): Khoa hoc may tinh: 25,0 diem; Quan tri kinh doanh: 28,0 diem; Quoc te hoc: 24,0 diem; Du lich: 24,0 diem; Hoc tieng Anh: 24,5 diem; Hoc tieng Nga: 22,0 diem Hoc tieng Phap: 25,5 diem; Hoc tieng Trung: 26,0 diem; Hoc tieng Duc: 21,5 diem; Hoc tieng Nhat: 26,0 diem; Hoc tieng Han: 25,0 diem; Hoc tieng Tay Ban Nha: 23,5 diem; Hoc tieng ltaly: 23,5 diem; Hoc tieng Bo Dao Nha: 20,0 diem.

Mot so nganh hoc hoan toan bang tieng Anh: Quan tri kinh doanh, Tai chinh, Du lich, Quoc te hoc, Cong nghe thong tin.

DH Ngoai thuong Ha Noi: khoi D1: diem 23,0 (he so 1), cac nganh: Kinh te doi ngoai (ma 451, 454, 455); Tieng Anh thuong mai.

Khoa Kinh te (DH Quoc gia Ha Noi): Kinh te chinh tri: 21,0 diem; Kinh te doi ngoai: 24,0 diem; Quan tri kinh doanh: 23,5 diem; Tai chinh - Ngan hang: 24,5 diem) tieng Anh: hoc Phien dich 26,0 diem, hoc su pham 27,0 diem; Tieng Nga: hoc phien dich 25,0 diem, hoc su pham 26,0 diem; Tieng Trung: hoc phien dich 26,0 diem, hoc su pham 27,0 diem; Tieng Duc: hoc phien dich 25,0 diem, hoc su pham 27,0 diem; Tieng Nhat: hoc phien dich 26,5 diem, hoc su pham 29,0 diem; Tieng Han Quoc: 25,0 diem.

Khoa Luat (DH Quoc gia Ha Noi): Luat hoc: 18,0 diem; Luat kinh doanh: 21,0 diem.

Khoa Su pham (DH Quoc gia Ha Noi): SP Ngu van: 20,0 diem; SP Lich su: 21,0 diem.

DH Khoa hoc Xa hoi va Nhan van (DH Quoc gia Ha Noi): Diem ngoai ngu he so 1. Tam ly hoc: 18,5 diem; Khoa hoc quan ly: 19,0 diem; Xa hoi hoc: 19,0 diem; Triet hoc: 18,0 diem Van hoc: 19,0 diem; Ngon ngu: 18,0 diem; Lich su: 20,0 diem. Bao chi: 20,0 diem; Thong tin – Thu vien: 18,0 diem; Luu tru va Quan tri van phong: 18,5 diem; Dong phuong hoc: 19,5 diem; Quoc te hoc: 19,0 diem; Du lich: 19,0 diem; Han Nom: 18,0 diem.

DH Su pham Ha Noi 2: Tieng Anh (ngoai Su pham): 15,5 diem.

DH Su pham Ha Noi: Nganh su pham tieng Anh diem ngoai ngu nhan he so 2. Nhung nganh khong chuyen ngu nhan he so 1. SP Ngu van: 21,5 diem SP Lich su: 17,5 diem SP Giao duc chinh tri: 17,5 diem Viet Nam hoc: 17,5 diem; SP Tieng Anh: 28,0 diem; SP Giao duc tieu hoc: 20,0 diem; SP Giao duc dac biet: 17,0 diem.

Hoc vien Bao chi Tuyen truyen: Thi sinh phai la Doan vien TNCS Ho Chi Minh hoac la Dang vien Dang CSVN. Xa hoi hoc: 17,0 diem; Triet hoc Mac - Lenin: 16,0 diem; Kinh te chinh tri: 17,5 diem; Bao in: 20,0 diem; Bao anh: 18,5 diem; Bao phat thanh: 19,0 diem; Bao truyen hinh: 20,5 diem; Bao mang dien tu: 19,5 diem; Thong tin doi ngoai: 19,5 diem; Tieng Anh: 17,5 diem.

DH Van hoa Ha Noi: Phat hanh sach: 15,5 diem; Thu vien - Thong tin: 16,0 diem; Bao tang: 15,0 diem; Van hoa du lich: 16,5 diem.

Hoc vien An ninh nhan dan: An ninh dieu tra: 22,5 diem; Tieng Anh (thi tieng Anh): 17,5 diem; Tieng Trung (thi tieng Anh): 22,5 diem.

Hoc vien Canh sat nhan dan: 21,0 diem.

Hoc vien Quan he quoc te: Tieng Anh 22,0 diem; tieng Trung 21,0 diem.

Vien DH Mo Ha Noi: Ke toan: 17,5 diem; ATKD: 16,0 diem.

Cac nganh sau diem tieng Anh nhan he so 2 va deu co diem chuan la 19,0 diem: QTKD (Du lich, khach san; Huong dan du lich; Tieng Anh).

+ Cac truong dan lap:

DH DL Dong Do: Diem NV2 cac nganh: Quan tri kinh doanh: 16,0 diem; Quan tri du lich: 14,0; Thong tin hoc: 14,5 diem; Quan he quoc te: 15,0 diem; Tieng Anh: 17,5 diem.

DH DL Phuong Dong: Quan tri kinh doanh: 14,0 diem; Huong dan du lich: 14,0 diem; Quan tri van phong: 14,0 diem. Khoi chuyen ngu nhan he so 2 mon ngoai ngu, va diem trung tuyen la 18,0 diem: Tieng Anh; Tieng Phap; Tieng Trung; Tieng Duc - Anh; Tieng Nhat.

Ngoai ra he CD cua truong co cac nganh Du lich, Ke toan cung tuyen khoi D1.

DH DL Quan ly kinh doanh Ha Noi: 14,0 diem cac nganh: Quan ly kinh doanh; Ke toan; Tai chinh ngan hang; Viet Nam hoc; Tieng Anh; Tieng Trung.

He CD co nganh Thuong mai - Maketing va Tai chinh - Ngan hang.

DH DL Thang Long: Ke toan: 15,0 diem; Tai chinh – Ngan hang: 15,0 diem; Quan tri kinh doanh: 15,0 diem; Tieng Anh: 20,0 diem (ngoai ngu nhan 2); Tieng Nhat: 15,0 diem.

Theo Tin tuc/ Nhan Dan

Nguon:DanTri

Video nổi bật

Chết Cười Với Những Sự Cố Hài Hước Trong Tiệc Cưới
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2015: Sơ tuyển học bạ, kiểm tra riêng

Không chỉ sơ tuyển học bạ, hạnh kiểm để chọn lọc đầu vào, nhiều trường đại học đưa ra cách kiểm tra riêng, cách tính điểm riêng từng môn thi nên thí sinh cần phải nắm rõ để có quyết định đúng đắn khi nộp hồ sơ xét tuyển.

Tuyển sinh 2015: Nhiều phương thức tuyển nhưng vẫn lo thí sinh “ảo”

Đầu năm 2015, thêm nhiều trường đại học, cao đẳng công bố Đề án tuyển sinh riêng. Hầu hết các trường đều xét tuyển theo 2 phương thức là sử dụng kết quả thi THPT quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả quá trình học tập THPT. Mặc dù rộng cửa xét tuyển nhưng các trường vẫn lo thí sinh “ảo”.

Tuyển sinh 2015: Các trường bối rối, Bộ vẫn đang bàn

Khi thông tin “rò rỉ” ra ngoài với các dự báo 6 hay 9 nguyện vọng, bao nhiêu giấy chứng nhận kết quả thi cho mỗi thí sinh, các nhà tuyển sinh không khỏi bối rối về mùa tuyển sinh 2015. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga nói Bộ vẫn đang bàn thảo.

Quy định thi đại học và xét tốt nghiệp 2015

Bộ GD&ĐT tổ chức xây dựng đề thi với định dạng tương tự đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 theo hướng đánh giá năng lực người học ở cả 4 mức độ.

Tìm hiểu: Tieng Anh, Khoi D1, Tieng Trung, SP Giao, Tieng Nhat, DH Ngoai, DH quoc gia Ha Noi, ngoai ngu, nganh hoc, su pham, he so, quan tri, thi sinh, nhan, thi

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Khối D1 - khối thi nhiều ngành học

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Khối D1 - khối thi nhiều ngành học bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Khoi D1 khoi thi nhieu nganh hoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Khoi D1 khoi thi nhieu nganh hoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Khoi D1 khoi thi nhieu nganh hoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0