Ke hoach tuyen sinh quan 8 11 TP HCM

Ke hoach tuyen sinh quan 8 11 TP HCM

Tags: Phu Tho, Thai Phien, Hung Phu A, Au Duong Lan, Bong Sao, Tuy Ly Vuong, Tran Nguyen Han, Lac Long Quan, Phan Dang Luu, Nguyen Trung Ngan, Quan 8, cac lop, tuyen sinh, ke hoach, ban cong, HS
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Quan 8 va 1 (TP.HCM) vua cong bo ke hoach tuyen sinh cac lop dau cap. Nam hoc 2007 - 2008, Quan 8 khong tuyen cac lop ban cong trong truong cong.

giaoduc
HS tan truong. Anh D.T
Quan 11:

Lop 1: Nhan HS theo ho khau va KT3. Ngay 4 - 9/6, cac phuong phat giay bao theo danh sach phan tuyen. Ngay 31/7 cac truong cong bo danh sach HS.

Phan tuyen cu the nhu sau: Truong Hung Viet, Thai Phien nhan HS tai phuong 1; Truong Nguyen Thi nhan HS phuong 2; Truong Phung Hung, Thai Phien, Nguyen Ba Ngoc nhan HS phuong 3; Truong Pham Van Hai nhan HS phuong 4; Truong Hoa Binh, Tran Van On nhan HS phuong 5; Truong Au Co nhan HS phuong 6; Truong De Tham nhan HS phuong 7; Truong Lac Long Quan, Phu Tho, Han Hai Nguyen nhan HS phuong 8; Truong Han Hai Nguyen nhan HS phuong 9; Truong Thai Phien, Nguyen Ba Ngoc nhan HS phuong 10; Truong Quyet Thang, Trung Trac nhan HS phuong 11; Truong Phu Tho nhan HS phuong 12, 13; Truong Dai Thanh, Trung Trac nhan HS phuong 14; Truong Trung Trac nhan HS phuong 15; Truong Le Dinh Chinh nhan HS phuong 16.

Cac lop tang cuong tieng Anh (TCTA): Truong Trung Trac nhan HS phuong 11, 15; Truong Lac Long Quan nhan HS phuong 8,9; Truong Phung Hung nhan HS phuong 1, 3, 10; Truong Phu Tho nhan HS phuong 2, 12, 13; Truong Le Dinh Chinh nhan HS phuong 4,16; Truong De Tham nhan HS phuong 6,7; Tran Van On nhan HS phuong 5,14.

Cac truong Au Co, Pham Van Hai, Lac Long Quan, Thai Phien, Han Hai Nguyen, Hoa Binh, Phu Tho, Le Dinh Chinh, Nguyen Thi, De Tham se tuyen cac lop tang cuong tieng Hoa.

Ngay 12/7 tat ca HS dang ky se duoc khao sat nang khieu tieng Anh.

Lop 6: Cac truong se nhan tat ca nhung HS da hoan thanh bac TH tren dia ban quan.

Phan tuyen cu the nhu sau: Truong THCS Lu Gia nhan HS cac truong TH Trung Trac, Quyet Thang; Hau Giang nhan HS cac truong Han Hai Nguyen, Nguyen Thi, Le Dinh Chinh, Pham Van Hai; Phu Tho nhan HS cac truong Phu Tho, Lac Long Quan, Au Co, Thai Phien; Nguyen Van Phu nhan HS cac truong Hung Viet, Phung Hung, Hoa Binh; Nguyen Minh Hoang nhan HS cac truong Au Co, De Tham; Nguyen Hue nhan HS cac truong Tran Van On, Dai Thanh, DL Dam Sen; Le Anh Xuan nhan HS cac truong Thai Phien, Nguyen Ba Ngoc, DL Binh Thoi, DL Viet My.

Truong THCS Le Quy Don, Chu Van An tuyen HS co hoc luc mon lop 5 hai mon Toan, Tieng Viet dat loai gioi va tuyen HS lop TCTA cho lo trinh A va B. Ngay 6/7 se khao sat nang khieu. Cac truong se phat va nhan ho so tu ngay 11 - 16/6.

Cac truong Hau Giang, Phu Tho tuyen HS chuong trinh TC tieng Hoa.

Quan 8:

Mam non: Cac nhom tre uu tien nhan nhung tre sinh nam 2005 co ho khau thuong tru tai dia phuong, la con cua giao vien, nhan vien nha truong; Tre sinh nam 2005 co cha, me la can bo cong chuc dang cong tac tai Quan 8.

Doi voi lop la, tat ca tre co nam sinh 2001, neu chua qua lop mau giao 5 tuoi phai tham du hoc chuong trinh 36 buoi do cac truong mam non to chuc, phu huynh can lien he voi cac truong mam non theo ho khau thuong tru, truoc khi nop don vao lop 1.

Khoi tu thuc, dan lap va nhom tre gia dinh duoc phep tuyen sinh rong rai moi doi tuong, nhung khong duoc vuot qua chi tieu.

Tu 1/6 - 15/6, Phong giao duc duyet chi tieu. Sau 20/6, cac don vi bat dau nhan ho so hoc sinh.

Lop 1: Dam bao nhan tat ca HS trong do tuoi vao lop 1 thuoc khu vuc duoc phan cong. Doi voi cac lop ban tru, nhan HS theo tuyen va uu tien cac doi tuong sau: Co cha va me dang cong tac tai Quan 8; co cha hoac me dang cong tac tai Quan 8; co cha hoac me dang cong tac tai thanh pho cu ngu tai Quan 8.

Cac lop tang cuong ngoai ngu: Truong Ly Thai To tuyen 2 lop tieng Hoa, uu tien cho HS nguoi Hoa; Truong Bong Sao nhan 2 lop tieng Phap, tuyen HS thuong tru tai Quan 8; Cac truong Au Duong Lan, Nguyen Trung Ngan, Tran Nguyen Han tuyen tang cuong tieng Anh. HS dang ky se duoc khao sat tai truong, neu khong dat yeu cau, se tro ve hoc cac truong noi cu ngu.

Cac truong binh thuong co chi tieu nhu sau: Nguyen Truc: 200CT, Rach Ong: 280, Au Duong Lan: 480, Vam Co Dong: 280, Thai Hung: 240, Bong Sao: 480, Phan Dang Luu: 250, Pham The Hien: 120, Nguyen Trung Ngan: 240, An Phong: 90, Tran Danh Lam: 240, Hung Phu A; 200, Hung Phu: 240, Dinh Cong Trang: 90, Ly Thai To: 110, Tuy Ly Vuong: 440, Tran Nguyen Han: 260, Hong Duc: 240, Nguyen Nhuoc Thi: 240, Van Nguyen: 180, Nguyen Cong Tru: 300.

Cac truong tuyen sinh tu 1/7, cong bo danh sach vao ngay 31/7. Ho so bao gom: Don xin nhap hoc, Khai sinh hop le, Ban sao ho khau hoac Giay chung nhan tam tru duoc Cong an dia phuong xac nhan truoc ngay 1/6, Giay chung nhan uu tien (neu co).

Tuyen ban tru: Au Duong Lan tuyen HS phuong 1, 2, 3 va mot so khu vuc phuong 4; Phan Dang Luu tuyen HS phuong 5, 6; Bong Sao tuyen HS phuong 5 va mot so khu vuc phuong 4; Nguyen Nhuoc Thi tuyen HS phuong 14, 15 va mot so khu vuc phuong 13; Nguyen Trung Ngan tuyen HS phuong 6, 7; Tran Danh Lam tuyen HS phuong 8 va mot so khu vuc phuong 9, 2, 3; Hung Phu tuyen HS phuong 9, 10, 11; Tran Nguyen Han tuyen HS phuong 12, 13; Nguyen Cong Tru tuyen HS phuong 15, 16.

Lop 6: Ke tu nam hoc 2007 - 2008, Quan 8 khong tuyen cac lop ban cong trong truong cong va thuc hien xoa dan cac lop ban cong trong truong cong.

Cac truong tuyen nhu sau: Duong Ba Trac nhan HS cac truong Rach Ong, Au Duong Lan, Nguyen Truc; Khanh Binh nhan HS cac truong Au Duong Lan; Chanh Hung nhan HS cac truong Vam Co Dong, Thai Hung, Bong Sao Au Duong Lan; Bong Sao A nhan HS cac truong Tran Nguyen Han, Bong Sao, Tuy Ly Vuong; Phan Dang Luu nhan HS cac truong Pham The Hien, Bong Sao, Phan Dang Luu; Binh An nhan HS cac truong Nguyen Trung Ngan, An Phong, Pham The Hien; Tran Danh Ninh nhan HS cac truong Tran Danh Lam, Hung Phu A; Hung Phu A nhan HS cac truong Hung Phu A, Hung Phu, Dinh Cong Trang; Tung Thien Vuong nhan nhan HS cac truong Tuy Ly Vuong, Ly Thai To, Tran Nguyen Han; Le Lai nhan HS cac truong Nguyen Nhuoc Thi, Hong Duc, Van Nguyen; Binh Dong nhan HS cac truong Nguyen Cong Tru, Van Nguyen.

Ho so lop 6 bao gom: Don xin nhap hoc, Khai sinh hop le, Hoc ba bac Tieu hoc, Giay chung nhan hoan thanh bac Tieu hoc, Ban sao ho khau hoac giay tam tru co Cong an xac nhan, Giay uu tien (neu co).

Phong Giao duc Quan 8 quy dinh, cac truong khong tu dat ra cac quy dinh gay phien ha cho phu huynh hoc sinh. Cac thu tuc ve tuyen sinh phai duoc dan cong khai tai truong.

  • Doan Truc
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Phu Tho, Thai Phien, Hung Phu A, Au Duong Lan, Bong Sao, Tuy Ly Vuong, Tran Nguyen Han, Lac Long Quan, Phan Dang Luu, Nguyen Trung Ngan, Quan 8, cac lop, tuyen sinh, ke hoach, ban cong, HS

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Kế hoạch tuyển sinh quận 8, 11 (TP.HCM)

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Kế hoạch tuyển sinh quận 8, 11 (TP.HCM) bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ke hoach tuyen sinh quan 8 11 TP HCM

Nhan xet, hay lien he ve tin Ke hoach tuyen sinh quan 8 11 TP HCM co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ke hoach tuyen sinh quan 8 11 TP HCM de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0