Hoc trung cap ve ky thuat nau an truong nao

Hoc trung cap ve ky thuat nau an truong nao

Tags: Ha Noi, Hai Phong, Nghe An, Truong TCCN, Truong DH, bang tot nghiep, nganh ky thuat, truong trung hoc, ve ky thuat, thi sinh, tuyen sinh, ho so, che bien, du thi, xet
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007

Hoc trung cap ve ky thuat nau an truong nao
Thi sinh lam bai thi trong ky thi tuyen sinh DH nam 2006 - Anh: VietNamNet
Truong DH, CD nao con nhan ho so du thi? Hoc tai chuc co duoc huong chinh sach? That lac bang tot nghiep THPT co duoc du thi? Truong TCCN nao dao tao nganh dau bep, nau an?... la nhung thac mac thi sinh gui ve TT.

>> Thong tin tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007
>> Nganh gi? Truong gi? Lam gi?
>> Cau truc de thi trac nghiem tot nghiep THPT va tuyen sinh 2007
>> Tu lieu diem chuan tuyen sinh DH-CD nam 2006
>> Hop thu tu van tuyen sinh
>> Chi tieu tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007

+ Hien con truong DH hay CD nao o TP.HCM (ke ca he tai chuc) con nhan ho so dang ky du thi khong? Em la con benh binh 61%, neu em hoc DH tai chuc thi co duoc huong chinh sach khong? (Dang Quang Tai, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Hien tai khong con truong nao tuyen sinh CD, con he DH thi co Truong DH Su pham TP.HCM tuyen 100 chi tieu nganh Lich su - Giao duc quoc phong (ma nganh: 610, thi khoi C, ma truong SPS). Truong nhan ho so dang ky du thi bo sung nganh nay den het ngay 7-5-2007 tai 280 An Duong Vuong, quan 5, TP.HCM. Thi sinh o xa co the gui ho so ve truong qua duong buu dien.

Cac truong DH tuyen sinh he tai chuc van dang tuyen sinh, nhu DH Khoa hoc xa hoi & Nhan van TP.HCM, DH ban cong Marketing, DH ban cong Ton Duc Thang... Sinh vien hoc he tai chuc tuy tung truong se duoc huong chinh sach: Uu tien 1: Duoc cong them 2 diem: Dan toc it nguoi; Thuong binh da xep hang; Con liet si; Nhung nguoi hien dang cong tac (hoac co ho khau thuong tru) tai nhung vung thuoc khu vuc 1, vung sau, vung cao. Uu tien 2: Duoc cong them 1 diem: Nhung nguoi da hoan thanh nghia vu quan su va nhung nguoi da tham gia cac luc luong vu trang, An ninh bien phong tu 2 nam tro len; Nhung nguoi duoc Nha nuoc tang thuong huan chuong cac loai; Con thuong binh da duoc xep hang.

+ Em da tot nghiep THPT nam 2006 va da lay bang tot nghiep roi nhung nay bang tot nghiep dang bi that lac. Neu den ngay thi em van khong tim thay bang tot nghiep THPT thi em phai lam nhung thu tuc gi de co the du thi? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Neu ban quen mang bang tot nghiep, truoc khi vao phong thi, ban phai lam giay cam ket. Va buoi thi sau do, ban phai trinh bang tot nghiep THPT cua minh.

Truong hop ban lam mat bang tot nghiep THPT, ban phai truc tiep lien he voi so GD-DT (noi ban da du thi tot nghiep THPT truoc day) de xin duoc cap lai pho ban bang tot nghiep THPT (dung de thay the bang tot nghiep trong nhung truong hop can thiet). Thoi gian cap pho ban bang tot nghiep THPT rat nhanh, con den 2 thang de thi nen ban co nhieu thoi gian de xin cap lai.

Dieu 25 trong quy che tuyen sinh neu ro: Thi sinh xuat trinh giay chung nhan tot nghiep tam thoi (doi voi nhung thi sinh vua du ky thi tot nghiep) hoac bang tot nghiep (doi voi nhung thi sinh da tot nghiep nhung nam hoc truoc. Do do, khong co bang tot nghiep THPT, giam thi phong thi se khong cho phep ban vao thi.

+ Em du tinh se hoc lam dau bep nhung khong biet truong nao dao tao nganh nay. Em muon hoc TCCN chu khong muon hoc cac lop lay chung chi 3 thang hay 6 thang. (Binh, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó va nhieu thi sinh)

+ Truong CD Cong nghiep thuc pham TP.HCM (ma truong 044) co dao tao he Trung cap nganh Ky thuat nau an (hoc lam dau bep) - ma nganh 11. Truong xet tuyen theo hoc ba lop 12 cac mon Toan, Hoa; diem thi DH, CD. Ngay xet tuyen tu 15-7-2007. Truong tuyen thi sinh cac tinh trong ca nuoc. Ban co the lien he voi truong de biet thong tin chi tiet: 42/36 Le Trong Tan, phuong Tay Thach, quan Tan Phu, TP.HCM; DT: (08) 8163319.

+ Truong Trung hoc Nghiep vu va Du lich Hue (4 Tran Quang Khai, TP Hue, tinh Thua Thien - Hue; DT: 054. 826206), ma truong 128. Thi tuyen mon Toan, Van nganh Ky thuat che bien mon an (05). Ngay thi: 5-8-2007. Tuyen thi sinh cac tinh mien Trung va Tay Nguyen. Thi sinh lien he voi truong de biet thong tin chi tiet.

+ Truong Trung hoc Nghiep vu va Du lich Vung Tau (459 Truong Cong Dinh, phuong 7, TP Vung Tau, tinh Ba Ria - Vung Tau; DT: 064. 859964 - 853334), ma truong 118. Xet diem thi tot nghiep THPT hai mon Van, Toan nganh Ky thuat che bien mon an (05). Ngay xet tuyen: 27-8-2007. Han cuoi nhan ho so tai truong: 20-8-2007. Tuyen thi sinh cac tinh dong bang song Cuu Long.

+ Truong Trung hoc Nghiep vu va Du lich Hai Phong (8 Tran Phu, TP Hai Phong; DT: 0313. 552322), ma truong 228. Xet hoc ba lop 12 mon Van, Toan nganh Ky thuat che bien mon an (03). Ngay xet tuyen: 10-8-2007. Han cuoi nhan ho so tai truong: 5-8-2007. Tuyen thi sinh cac tinh trong ca nuoc. Thi sinh lien he voi truong de biet thong tin chi tiet.

+ He Trung cap trong Truong CD Du lich Ha Noi (Duong Hoang Quoc Viet, huyen Tu Liem, Ha Noi; DT: 04. 7650745), ma truong 117. Thi tuyen mon Van, Toan nganh Ky thuat che bien mon an (04). Ngay thi: 9 va 10-8-2007. Tuyen thi sinh cac tinh trong ca nuoc. Thi sinh nop phieu dang ky du thi truc tiep tai truong tu nay den het ngay 20-7-2007.

+ Truong Trung hoc Thuong mai - Du lich Ha Noi (Duong Pham Van Dong, quan Cau Giay, Ha Noi; DT: 04. 7643938 - 7641121), ma truong 0104. Xet diem trung binh mon Toan, Van lop 12 hoac diem thi tot nghiep THPT nganh Ky thuat che bien an uong (07). Ngay xet tuyen: 25-8-2007. Tuyen thi sinh ho khau Ha Noi va cac tinh. Thi sinh lien he voi truong de biet thong tin chi tiet.

+ Truong Trung hoc tu thuc Kinh te Ky thuat Quang Trung (Phuong Phuc Dong, quan Long Bien, Ha Noi; DT: 04. 8752376), ma truong 0114. Xet diem tot nghiep THPT nganh Ky thuat che bien an uong (08). Ngay xet tuyen: 30-10-2007. Tuyen thi sinh ho khau Ha Noi va cac tinh tu Thua Thien - Hue tro ra. Thi sinh lien he voi truong de biet thong tin chi tiet.

+ Truong Trung hoc Dan lap Bach nghe Ha Noi (1 pho Nhan Hoa, phuong Nhan Chinh, quan Thanh Xuan, Ha Noi; DT: 04. 5573259), ma truong 0116. Xet hoc ba diem trung binh hai mon lop 12 nganh Ky thuat che bien mon an (04). Ngay xet tuyen: 15-7-2007. Tuyen thi sinh ho khau Ha Noi va cac tinh. Thi sinh lien he voi truong de biet thong tin chi tiet.

+ Truong Trung hoc tu thuc Kinh te - Cong nghe Nguyen Binh Khiem (6 Tran Quoc Hoan, quan Cau Giay, Ha Noi; DT: 04. 7545431), ma truong 0133. Xet hoc ba diem trung binh hai mon lop 12 Toan, Ly; Toan, Van nganh Ky thuat che bien mon an (07). Ngay xet tuyen: 30-10-2007. Tuyen thi sinh ho khau Ha Noi va cac tinh. Thi sinh lien he voi truong de biet thong tin chi tiet.

+ He Trung cap trong Truong CD Cong dong Hai Phong (2 Nguyen Binh, quan Ngo Quyen, Hai Phong; DT: 0313. 735130), ma truong 03CD. Xet hoc ba lop 12 cac mon Toan, Ly nganh Che bien an uong (09). Ngay xet tuyen: 27-8-2007. Han cuoi nop ho so tai truong: 31-7-2007. Tuyen thi sinh co ho khau Hai Phong. Thi sinh lien he voi truong de biet thong tin chi tiet.

+ Truong Trung cap tu thuc Du lich Mien Trung (Xa Nghi Huong, thi xa Cua Lo, tinh Nghe An; DT: 038. 3955018 - 3955016), ma truong 2907. Xet diem hai mon Van, Toan theo hoc ba lop 12 nganh Ky thuat che bien mon an (03). Nhan ho so den ngay 15-9-2007. Ngay xet tuyen: 15-9-2007. Tuyen thi sinh cac tinh trong ca nuoc.

+ Truong Trung cap Dan lap Kinh te Ky thuat Hong Lam (Duong Le Viet Thuat, TP Vinh, Nghe An; DT: 038. 3571997 - 3571889), ma truong 2909. Xet diem ghi trong hoc ba lop 12 (doi tuong THPT); lop 9 (doi tuong THCS) hai mon Toan, Van nganh Ky thuat che bien mon an (04). Han nhan ho so va xet tuyen: tu thang 7-2007 den 30-11-2007. Tuyen thi sinh Nghe An va cac tinh lan can. Thi sinh lien he voi truong de biet thong tin chi tiet.

Cac bac phu huynh va cac ban hoc sinh co nhung yeu cau thac mac ve tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007, thac mac cac nganh hoc, quy che... co the gui email den TT tai dia chi: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

TT se tra loi thac mac cua ban doc trong thoi gian som nhat. De chinh xac ve noi dung, van de can hoi, ban doc vui long go chu co dau (font chu unicode).

QUOC DUNG

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Steve Jobs nhìn thấy iPhone trong bức hoạ 350 năm tuổi

Tim Cook cho rằng không chắc Steve Jobs sáng tạo ra iPhone, mà có thể lấy cảm hứng đâu đó, giống như cách Cook thường nhìn thấy iPhone khi xem bức tranh 350 tuổi.

Đại gia U50 đặt cọc cả nửa tỷ để "đẻ thuê" con trai bằng mọi giá

Ông H. là chủ của một doanh nghiệp khai thác và sản xuất gỗ rất lớn ở miền Bắc, bản thân ông đã có vợ và hai cô con gái xinh xắn, nhưng ông luôn bị ám ảnh bởi định kiến "phải có con trai bằng mọi giá".

Tìm hiểu: Ha Noi, Hai Phong, Nghe An, Truong TCCN, Truong DH, bang tot nghiep, nganh ky thuat, truong trung hoc, ve ky thuat, thi sinh, tuyen sinh, ho so, che bien, du thi, xet

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Học trung cấp về kỹ thuật nấu ăn trường nào?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Học trung cấp về kỹ thuật nấu ăn trường nào? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hoc trung cap ve ky thuat nau an truong nao

Nhan xet, hay lien he ve tin Hoc trung cap ve ky thuat nau an truong nao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hoc trung cap ve ky thuat nau an truong nao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hop thu tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hop thu tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0