Hoc nganh Du lich truong DH cong lapHoc nganh Du lich truong DH cong lap
Thi sinh lam thu tuc du thi sang 8-7-2005
* Nganh Du lich cua Truong DH Can Tho co tuyen khoi D khong? Diem chuan nam ngoai nganh nay la bao nhieu? Ngoai ra cho em hoi, o TP.HCM co truong DH cong lap nao tuyen nganh Du lich khong? (Huynh Anh Tuan, huynh_anh_tuan00@ )

- Nganh Du lich cua Truong DH Can Tho thi tuyen khoi C, ma nganh 606. Diem chuan nam 2005 la 15 diem.

Hien tai o TP.HCM muon hoc nganh Du lich tai truong DH cong lap, chi co khoa Dia ly cua Truong DH Khoa hoc xa hoi & Nhan van (DH Quoc gia TP.HCM) co chuyen nganh Dia ly du lich. Nganh nay thi hai khoi C va D1. Diem chuan nam 2005 khoi C la 15 diem va khoi D1 la 15.5 diem.

Sinh vien tot nghiep chuyen nganh Dia ly du lich co du kien thuc co ban, kha nang lam viec, nghien cuu va giang day trong cac linh vuc: Quy hoach va to chuc cac lanh tho du lich, Huong dan du lich, Quan tri du lich.

* Cho em hoi nganh Cong nghe sinh hoc la nganh nghien cuu ve gi, co bao nhieu truong o TP.HCM co tuyen sinh nganh nay va sau khi tot nghiep DH em co the lam viec o dau va co hoi nghe nghiep ra sao? (Duong Duc Toan, shinichikid_1412@ )

- Nganh Cong nghe sinh hoc trang bi sau ve kien thuc sinh hoc, cac ky thuat gen, cong nghe te bao, cong nghe vi sinh vat, cong nghe protein, cong nghe enzym, cong nghe sinh hoc moi truong, chan doan phan tu dung trong y hoc va phap y, cai thien cac giong cay trong va vat nuoi bang chuyen gen, che bien thuc pham, xu ly nuoc thai, san xuat vacnine, nuoi cay te bao dong vat, tao giong moi…

Sinh vien ra truong co the cong tac tai cac vien kiem nghiem, vien nghien cuu y duoc, vien nghien cuu ve thu y, vien cong nghe sau thu hoach; cac co quan y te; co quan thu y, benh vien, xi nghiep duoc, cac cong ty bao quan va che bien thuc pham, cac cong ty che bien nong lam nghiep, thuy san, bao ve moi sinh… hoac tham gia giang day, nghien cuu tai cac truong.

Tai TP.HCM, nganh Cong nghe sinh hoc duoc dao tao tai cac truong: DH Bach khoa (DHQG TP.HCM), DH Khoa hoc tu nhien (DHQG TP.HCM), DH Quoc te (DHQG TP.HCM), DH Mo ban cong TP.HCM, DH ban cong Ton Duc Thang, DH Nong lam TP.HCM, DHDL Ky thuat cong nghe TP.HCM, DHDL Van Lang.

* Cho em hoi nganh Tai nguyen moi truong truong nao dao tao? Nganh nay thi khoi nao? Diem chuan cua cac truong nam 2005 la bao nhieu? Khi ra truong lam viec o dau? ( chaoem_noidaucuatoi_vr086@ )

- Nganh Tai nguyen moi truong trang bi cho sinh vien kien thuc nham phuc vu cong tac dieu tra, nghien cuu, giang day va dieu hanh trong cac linh vuc tai nguyen va sinh thai moi truong, cong nghe moi truong, quan ly, kiem soat o nhiem va danh gia tac dong moi truong, bao ve moi truong va phat trien ben vung.

Sinh vien hoc nganh ngay co kha nang du bao, phat hien nhung van de moi truong da, dang va se xay ra, dong thoi biet to chuc thuc thi cac bien phap xu ly, khac phuc, phong tranh nhung su co xay ra co hai den moi truong.

Sinh vien tot nghiep co the cong tac tai cac So Khoa hoc - Cong nghe & Moi truong; cac co quan quan ly moi truong, cac co quan quy hoach, khai thac khoang san; cac hoat dong kinh te xa hoi, quoc phong… lien quan den cac linh vuc tren hoac lam cong tac nghien cuu, giang day tai cac truong vien.

Nganh Tai nguyen moi truong dao tao tai Truong DH Khoa hoc tu nhien (DHQG TP.HCM) - diem chuan nam 2005 la 18 diem, DH Nong lam TP.HCM - 15 diem… Nganh nay thi khoi A, B.

* Em dang dinh hoc nganh Cong nghe hoa hoc nhung em khong biet chac chan nganh nay phai thi khoi nao va co the hoc nganh nay o nhung truong nao? Em thay co rat it nguoi theo hoc nganh nay, vay co hoi tim viec lam sau khi tot nghiep nganh Cong nghe hoa hoc co thap lam khong? Co phai hoc nganh nay xong thi phai ra tinh lam viec khong vi theo em biet thi TP.HCM dang phat trien chu yeu la nganh dich vu. (Phung, chichchoethan16@ )

- Nganh Cong nghe hoa hoc thi khoi A, B va duoc dao tao tai cac truong DH Cong nghiep TP.HCM, DH Nong lam TP.HCM, DH Can Tho, DH Khoa hoc tu nhien (DHQG Ha Noi), DH Bach khoa Ha Noi, DH Bach khoa (DH Da Nang), DH ban cong Ton Duc Thang…

Sinh vien hoc nganh nay duoc trang bi nhung kien thuc chuyen nganh lien quan den chat luong, cong nghe, thiet ke, che tao va dich vu trong cac linh vuc nghien cuu va phat trien ve hoa chat, thuc pham.

Cu the, sinh vien co kha nang su dung cac thiet bi, dieu khien cac thong so qua trinh cua thiet bi cung nhu nha may lien quan den cong nghiep hoa hoc, thuc pham, duoc pham. Co kha nang thiet ke va quan ly cac qua trinh, thiet bi hay nha may de co the san xuat ra san pham mot cach kinh te va an toan.

Ky su Cong nghe hoa hoc co the lam viec trong cac nganh cong nghiep hoa chat cung nhu cac co quan nghien cuu va phat trien, cac linh vuc lien quan nhu kiem soat o nhiem, an toan nha may,vat lieu dien tu, duoc pham va cong nghe sinh hoc. Song song do co the nghien cuu phat trien cac san pham cong nghiep nhu thuy tinh, do gom, kim loai, hoa chat, nhua, trong linh vuc thuc pham...

Tuy noi ban xin viec ma ban co the lam o TP.HCM hay ngoai TP.HCM vi nganh nay khong quy dinh hoc xong phai ra tinh lam nhu ban thac mac.

* Em muon hoi ve diem chuan cac nganh cua Khoa Kinh te va ÐH Bach khoa (DHQG TP.HCM) nam 2005. Em nghe noi moi nam Truong ÐH Khoa hoc tu nhien TP.HCM van co he CÐ? Neu co, em muon hoi ve diem chuan cac nganh hoc he CÐ do cua nam 2005? (Nguyen Chanh Cuong, ccluat@ )

- Diem chuan nam 2005 cac nganh Khoa Kinh te (DHQG TP.HCM): Kinh te hoc: 16; Kinh te doi ngoai: A-D: 21.5-20.5; Kinh te cong cong: 15; Tai chinh - ngan hang: 19.5; Ke toan - kiem toan: A-D: 21.5-20.5; He thong thong tin quan ly: 16; Luat kinh doanh: 17; Luat thuong mai quoc te: 16.

Truong DH Bach khoa (DHQG TP.HCM): Co dien tu: 27; Cong nghe hoa - thuc pham: 26.5; Cong nghe thong tin, Cong nghe sinh hoc: 25.5; Dien - dien tu, Co khi: 25; Xay dung: 24.5; Ky thuat giao thong: 22; Quan ly cong nghiep: 21.5; Ky thuat va quan ly moi truong, Cong nghe vat lieu: 20.5; Ky thuat he thong cong nghiep: 20; Thuy loi - Thuy dien - Cap thoat nuoc: 18.5; Ky thuat nhiet, Cong nghe det may, Ky thuat dia chat; Trac dia, Vat lieu va cau kien xay dung, Co ky thuat, Vat ly ky thuat: 18.

Truong DH Khoa hoc tu nhien (DHQG TP.HCM) co dao tao he CD nganh Tin hoc. Diem xet tuyen NV1 vao nganh nay la 12 diem, xet tuyen NV2 la 14 diem.

Cac bac phu huynh va cac ban hoc sinh co nhung yeu cau thac mac ve tuyen sinh DH-CD-THCN 2006, thac mac cac nganh hoc, hoc phi... co the gui email den TS tai dia chi: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

TS se tra loi thac mac cua ban doc trong thoi gian som nhat. De chinh xac ve noi dung, van de can hoi, ban doc vui long go chu co dau (font chu unicode).

QUOC DUNG

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Câu hỏi hay

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2015: Sơ tuyển học bạ, kiểm tra riêng

Không chỉ sơ tuyển học bạ, hạnh kiểm để chọn lọc đầu vào, nhiều trường đại học đưa ra cách kiểm tra riêng, cách tính điểm riêng từng môn thi nên thí sinh cần phải nắm rõ để có quyết định đúng đắn khi nộp hồ sơ xét tuyển.

Tuyển sinh 2015: Nhiều phương thức tuyển nhưng vẫn lo thí sinh “ảo”

Đầu năm 2015, thêm nhiều trường đại học, cao đẳng công bố Đề án tuyển sinh riêng. Hầu hết các trường đều xét tuyển theo 2 phương thức là sử dụng kết quả thi THPT quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả quá trình học tập THPT. Mặc dù rộng cửa xét tuyển nhưng các trường vẫn lo thí sinh “ảo”.

Tuyển sinh 2015: Các trường bối rối, Bộ vẫn đang bàn

Khi thông tin “rò rỉ” ra ngoài với các dự báo 6 hay 9 nguyện vọng, bao nhiêu giấy chứng nhận kết quả thi cho mỗi thí sinh, các nhà tuyển sinh không khỏi bối rối về mùa tuyển sinh 2015. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga nói Bộ vẫn đang bàn thảo.

Quy định thi đại học và xét tốt nghiệp 2015

Bộ GD&ĐT tổ chức xây dựng đề thi với định dạng tương tự đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 theo hướng đánh giá năng lực người học ở cả 4 mức độ.

Tìm hiểu: DHQG TP, Nganh Du, Truong DH Can Tho, DH Nong, Truong DH Khoa, Huynh Anh Tuan, khoa hoc tu nhien, cong nghe sinh hoc, Cong nghe hoa hoc, cac linh vuc, lien quan den, co kha nang, du lich, moi truong, diem chuan, em

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Học ngành Du lịch trường ĐH công lập?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Học ngành Du lịch trường ĐH công lập? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hoc nganh Du lich truong DH cong lap

Nhan xet, hay lien he ve tin Hoc nganh Du lich truong DH cong lap co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hoc nganh Du lich truong DH cong lap de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hop thu tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hop thu tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0