Hoc cao dang de tim mot viec lam vung chac

Hoc cao dang de tim mot viec lam vung chac

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Hoc cao dang de tim mot viec lam vung chac
Cac chuyen vien tu van dang tu van truc tuyen nhung thac mac cua thi sinh tai toa soan TT - Anh: N.C.T.

Buoi tu van truc tuyen tuyen sinh do TT to chuc sang nay 8-4-2007, da giai dap nhung ban khoan cua thi sinh khi nop ho so dang ky du thi vao cac truong CD khi khong biet nhung nganh hoc cua he CD ung dung nhu the nao? Hoc xong co duoc lien thong DH?

Lien quan cac nganh hoc thuoc cac truong CD voi cac khoi A, C, D1, H, N, S, nhieu thi sinh con thac mac muon hoc de lam dien vien, nha thiet ke thoi trang, nhan vien thu ky van phong thi hoc o dau? Muon co tay nghe vung chac sua chua oto, dien, dien tu...; muon hoc nhung nganh lien quan den cong nghe nhu hoa hoc, thuc pham, sinh hoc thi hoc truong nao?...

Nhung thac mac lien quan den cac truong CD duoc giai dap boi:

- Thay Khuong Dai Thang - Truong phong Dao tao Truong CD Cong nghiep thuc pham TP.HCM

- Thay Ho Van Sy - Pho truong phong Dao tao Truong CD Ky thuat Ly Tu Trong TP.HCM

- TS Phan Thanh Vinh - phu trach dao tao Truong CD Van hoa nghe thuat va Du lich Sai Gon

---------------

Duoi day la noi dung tu van:

+ Nganh Cong nghe ky thuat Nhiet - lanh cua Truong CD Ky thuat Ly Tu Trong TP.HCM co phai la mot nganh moi khong? Nganh nay co ung dung nhieu trong cuoc song khong? (Nguyen Dinh Binh, 20 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Ho Van Si: Day khong phai la nganh moi, nganh Cong nghe ky thuat Nhiet - Lanh da duoc dao tao tai nhieu truong khoi ky thuat nhu truong DH Bach khoa TP.HCM, DH Su pham Ky thuat TP.HCM voi nhieu ten goi khac nhau nhu Cong nghe ky thuat Nhiet - Dien lanh..., co nhieu ung dung trong cuoc song tu dan dung nhu may lanh gia dinh den trong cong nghiep nhu Dien lanh cong nghiep, Bao quan va dong lanh thuc pham...

Hoc cao dang de tim mot viec lam vung chac
TS Phan Thanh Vinh - phu trach dao tao Truong CD Van hoa nghe thuat va Du lich Sai Gon - Anh: N.C.T.
+ Nganh Tieng Anh phien dich cua Truong CD Van hoa nghe thuat va Du lich Sai Gon co bao nhieu chi tieu? Khi tot nghiep se lam viec tai day va co de tim viec lam khong? (Nguyen Thi Thanh Thao, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
)

- TS Phan Thanh Vinh: Nam nay truong co 750 chi tieu vao he CD voi 12 chuyen nganh khac nhau, nhu vay moi nganh duoc tuyen it nhat la 1 lop khoang 50-60 sinh vien, co nganh nhieu hon tuy theo ket qua thi tuyen.

Nganh Tieng Anh phien dich sau khi ra truong co the lam viec tai nhung co quan don vi co nhu cau ve phien dich tieng Anh, dac biet hien nay la trong nganh du lich vi toc do phat trien hien nay cua nganh cong nghiep "khong khoi" nay o nuoc ta la rat lon. Chuc em thanh cong trong ki thi tuyen sap toi, hen gap lai em o Truong CD Van hoa Nghe thuat va Du lich Sai Gon.

+ Nganh Tin hoc cua Truong CD Cong nghiep thuc pham co chi tieu la bao nhieu, va hoc nganh nay sau khi ra truong co the lam viec o dau? Nganh nay co cac chuyen nganh rieng biet nhu: Mang, Phan mem khong a? (Thuy Tien, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Khuong Dai Thang: Chi tieu cua nganh Tin hoc khoang 200. Neu la SV cua nganh nay, SV co the chon mot trong hai chuyen nganh: lap trinh va quan ly mang; Cong nghe phan mem. Khi ra truong em co the lam viec tai cac cong ty phan mem, cong ty trien khai du an ve mang, cac trung tam dao tao va dich vu ve cong nghe thong tin,...

+ Nganh Cong nghe ky thuat co khi cua Truong CD Ky thuat Ly Tu Trong khi ra truong de tim viec lam khong? Nam nay truong co bao nhieu chi tieu nganh nay va diem chuan nam 2006 la bao nhieu? (Le Ngoc Quy, 21 tuoi, 113/59/32 Tran Van Dang, quan 3, TP.HCM)

- Thay Ho Van Si: Hien nay nganh Cong nghe Ky thuat Co khi la mot trong nhung nganh khi ra truong rat de tim viec, hau het thuong cung khong du cau, ly do vi Truong CD Ky thuat Ly Tu Trong Tp.HCM co moi quan he hon 180 cong ty san sang ho tro nha truong trong cong tac thuc tap truoc khi tot nghiep va tuyen dung khi co yeu cau, so luong thu tuyen dung doi voi nganh nay tai truong thuong nhieu va sinh vien khi ra truong co nhieu co hoi duoc lua chon cong ty de lam viec.

Gan lien voi viec cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc ta hien nay, nganh nay duoc xem nhu nganh mui nhon, dac biet voi su tien bo ve cong nghe tu dong hoa, ky thuat so... hien nay da co nhieu ung dung trong nganh Cong nghe ky thuat Co Khi, gop phan thay doi bo mat cua nganh rat lon.

Nam nay truong co 250 chi tieu cho nganh Cong nghe ky thuat Co khi , trong do 210 chi tieu co ngan sach.

Nam 2006 Truong CD Ky thuat Ly Tu Trong TP.HCM thuc hien xet tuyen vao CD, nganh Cong nghe ky thuat Co khi tuyen thi sinh dat tu diem san CD tro len.

+ Thua thay Vinh, nam nay em on thi khoi H, va em du dinh thi vao Truong CD Van hoa Nghe thuat va Du lich Sai Gon nganh Do hoa may tinh. Nhung em van chua co thong tin gi nhieu ve nganh hoc nay. Cu the la em chua biet cac chuyen nganh, mon hoc va viec lam sau khi ra truong? (Tran Minh Dang, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Phan Thanh Vinh: Muon vao nganh Do hoa vi tinh em phai thi khoi H gom co mon Van va hai mon nang khieu la: ve hinh hoa chi hoac than va ve trang tri mau. Em can den truong som de xem ke hoach on thi cho mon Van va hai mon nang khieu. Cac mon hoc cho ca khoa hoc em co the vao trang web cua truong de xem. Dia chi trang web la: http://www.saigonact.edu.vn/ . Chuc em thanh cong trong ky thi nay.

+ Thua thay Thang, nganh Cong nghe giay cua Truong CD Cong nghiep thuc pham TP.HCM dao tao ve nhung gi a? Thay co the cho em mot so thong tin ve mon hoc chuyen nganh, viec lam sau khi ra truong khong a? (Hoang Ngan, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Khuong Dai Thang: Nganh Cong nghe giay dao tao chuyen ve thuc hanh cong nghe giay. SV co cac kha nang to chuc va quan ly day chuyen san xuat giay, kiem tra danh gia chat luong san pham giay, thiet ke giay, nghien cuu va cai tien nhung cong nghe cu, ap dung cong nghe tien tien vao san xuat, nham tao ra san pham co tinh tham my va tinh ky thuat cao. Sau khi tot nghiep, SV co kha nang lam viec tai cac doanh nghiep san xuat, kinh doanh giay, phong thiet ke giay hoac tham gia giang day tai cac co so dao tao nghe giay da.

+ Xin hoi TS Phan Thanh Vinh, nganh Viet Nam hoc - Huong dan vien du lich phai thi hay xet tuyen va diem chuan cua nganh nay nam 2006 la bao nhieu? Muon nop ho so thi em phai nop ra sao, co phai muon truong de du thi khong? Va sau khi tot nghiep thi se lam o dau va co de xin viec khong? (Hoang Van Kien, 20 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Phan Thanh Vinh: Nam nay truong van to chuc thi nhu nam 2006. Diem chuan nam 2006 la 10. Em co the ve truong thi hoac thi o mot truong khac nhung chon nguyen vong 1 la truong co ma truong la CVS. Nop don theo huong dan cua truong em dang hoc hoac so GD-DT dia phuong.

+ Truong CD Ky thuat Ly Tu Trong co nganh Cong nghe phan mem, vay nganh nay hoc ve nhung gi? Hoc nhu the nao? Va hoc trong bao lau? Ra truong co the lam viec o dau? (Nguyen Dinh Quoc, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Ho Van Si: Chuong trinh nganh Cong nghe phan mem tai Truong CD Ky thuat Ly Tu Trong TP.HCM co hai phan kien thuc: Kien thuc giao duc dai cuong va kien thuc giao duc chuyen nghiep.

Trong phan kien thuc giao duc chuyen nghiep trang bi cho nguoi hoc co kien thuc va nang luc thuc hanh nghe nghiep, cu the la: Phan tich, thiet ke va cai dat he thong thong tin; Lap trinh thanh thao cac ngon ngu C/C++, VB.net, ASP.net, Java, XML, SQL,...; Tu van, bao tri va phat trien cac ung dung cong nghe thong tin trong cac co quan, xi nghiep; Thiet ke trang web; Lam viec theo nhom...

Sau khi tot nghiep co the dam nhiem cac cong viec nhu tren tai cac co so kinh doanh, dao tao va nghien cuu. SV hoc tai phong may, ket hop ly thuyet va thuc hanh tai cho, thoi gian dao tao 3 nam.

+ Cho em hoi ve Truong CD Van hoa nghe thuat va Du lich Sai Gon, truong minh la truong cong lap hay dan lap? Hoc phi nhu the nao? Thoi gian hoc ra sao? Truong co mo lop luyen thi Thanh nhac hay khong, mon nang khieu thi gi a? (Nguyen Thuy Dung, 17 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Phan Thanh Vinh: Day la truong dan lap. Hoc phi cho nganh thanh nhac 6 trieu dong/nam vi day la nganh dac biet can dau tu nhieu thiet bi, may moc va moi chuyen gia gioi de giang day. Truong co mo lop luyen thi, em co the lien he de hoc. Chuc em thanh cong.

Hoc cao dang de tim mot viec lam vung chac

Thay Khuong Dai Thang - Truong phong Dao tao Truong CD Cong nghiep thuc pham TP.HCM - Anh: N.C.T.

+ Cho em hoi nganh Cong nghe sinh hoc cua Truong CD Cong nghiep thuc pham TP.HCM dao tao gom nhung chuyen nganh nao, va ung dung cua nganh do khi ra truong la gi? Truong co uu tien cho nhung sinh vien o xa nhu em khong? Em o tinh Ha Tinh, co duoc huong nhung uu tien gi khong? (Lam Do Le Vu, 20 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Khuong Dai Thang: Nganh Cong nghe sinh hoc co bon linh vuc ung dung: ung dung trong linh vuc thuc pham, ung dung trong linh vuc nong nghiep, ung dung trong linh vuc moi truong va ung dung trong linh vuc y hoc.

Truong la truong cong lap tuyen sinh trong ca nuoc, nen ap dung moi che do uu tien khi tuyen sinh theo quy che hien hanh cung nhu mien giam hoc phi theo dien chinh sach theo quy dinh.

Neu o xa den hoc, nha truong se gioi thieu cho tro o khu vuc gan truong de tien viec di chuyen va hoc hanh.

+ Xin hoi Truong CD Van hoa nghe thuat va Du lich Sai Gon tuyen sinh doi voi he Trung cap la nhu the nao? Em co the dung hoc ba THCS de xin vao hoc duoc khong? Sau khi tot nghiep sinh vien co the de dang tim viec lam khong? Xin cam on. (Nguyen Minh Tam, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Phan Thanh Vinh: He trung cap cua truong hien nay dao tao 9 chuyen nganh khac nhau. Muon vao hoc thi sinh chi can nop ho so xet tuyen:

+ He trung cap chuyen nghiep 2 nam doi voi hoc sinh da tot nghiep THPT hoac tuong duong, ca nhung hoc sinh thi dai hoc va cao dang nhung khong do.

+ He trung cap chuyen nghiep 3,5 nam doi voi nhung hoc sinh tot nghiep cap 2 hoac hoc ba THCS. Hoc sinh se duoc hoc nghe va van hoa song song. Khi tot nghiep hoc sinh se co bang nghe va bang tot nghiep THPT.

Viec lam sau khi tot nghiep phu thuoc vao nhieu yeu to khac nhau, neu em hoc gioi thi kha nang xin viec la de dang. Cac nganh dao tao cua truong hien nay co nhu cau cua xa hoi rat lon, cho nen co hoi viec lam cua SV cua truong sau khi tot nghiep rat cao. Chuc em thanh cong!

+ Xin cho biet nganh Co khi cua Truong CD Cong nghiep thuc pham TP.HCM bao gom nhung chuyen nganh hep nao? Diem chuan va ti le choi cua nganh nay nam 2006 la bao nhieu? He trung cap cua truong co duoc lien thong len CD? Dieu kien lien thong? (Nguyen Huu Tam, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Khuong Dai Thang: Nganh Co khi co hai chuyen nganh: Co khi che tao may va Co dien tu. Nam 2006 truong to chuc thi de rieng va diem chuan cua nganh co khi la 15 diem.

He TCCN cua nha truong co lien thong len CD, dieu kien de duoc du tuyen la: Neu tot nghiep duoc xep loai tu Kha tro len duoc du tuyen ngay, nguoc lai phai co 2 nam kinh nghiem.

+ Em muon thi vao Truong CD Van hoa nghe thuat va Du lich Sai Gon. Em da dien vao phieu dang ky du thi noi dang ky du thi la tai truong do nhung khong biet ma truong do. Cau hoi thu 2 la em thi khoi N vao truong do nhung mon van thi chung theo de khoi C, con nang khieu thi thi theo de rieng, vay khi di thi mon van em se phai thi o dau? (Ngo Thi Ngoc Diem, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Phan Thanh Vinh: Ma truong la CVS. Khoi N em thi mon Van va hai mon nang khieu la Ky xuong am va Hat. Em hay vao truong de on thi va thi nhe.

+ Cho em hoi ve viec lien thong sau khi tot nghiep Truong CD Ky thuat Ly Tu Trong, minh co the lien thong den bat cu truong nao cua bo GD-DT hay chi lien thong voi cac truong ma truong Ly Tu Trong co lien ket dao tao? (Thanh, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Ho Van Si: SV sau khi tot nghiep tai Truong CD Ky thuat Ly Tu Trong TP.HCM duoc hoc lien thong o tat ca cac truong DH tren toan quoc co tuyen sinh he lien thong theo quy dinh. Vi du tai Truong DH Su pham Ky thuat TP.HCM co tuyen sinh he dai hoc chinh quy khoi K - doi tuong: tot nghiep CD he chinh qui dung voi cac nganh dao tao tai truong, thoi gian dao tao 2 nam...

+ Em muon hoc tai Truong CD Van hoa nghe thuat va Du lich Sai Gon nganh Viet Nam hoc. Vay nganh nay chi co mot chuyen nganh la Huong dan vien du lich thoi a? Hoc nganh nay duoc dao tao nhung gi? (Thuy Trang, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Phan Thanh Vinh: Hien nay nganh nay o truong chi mo mot chuyen nganh huong dan vien du lich nhu em biet. Chuong trinh dao tao nganh nay he CD la 3 nam co o trang web cua truong http://www.saigonact.edu.vn/ , em vao do de xem nhe. Chuc em thanh cong!

Hoc cao dang de tim mot viec lam vung chac
Thay Ho Van Si - Pho truong phong Dao tao Truong CD Ky thuat Ly Tu Trong TP.HCM - Anh: N.C.T.
+ Em muon hoi, khi minh dang ky vao nhung truong CD ma khong to chuc thi, sau khi co ket qua thi DH, minh duoc quyen xet tuyen vao may truong CD? Neu du diem san vao truong DH ma minh dang ky thi nhung khong du diem vao nganh ma minh da dang ky thi co duoc truong xet chuyen vao nganh khac cung truong hay khong? (Nguyen Xuan Thuong, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Ho Van Si: Neu em dang ky vao nhung truong CD khong to chuc thi, theo qui dinh em se duoc xet lan luot 3 nguyen vong ung voi 3 dot xet tuyen theo thoi gian qui dinh cua Bo GD-DT.

Neu du diem san vao truong DH ma minh dang ky thi nhung khong du diem vao nganh ma minh da dang ky thi tuy theo chi tieu nganh cua tung truong se co thong bao cu the xet chuyen vao nganh khac cung truong, thong thuong viec nay cac truong se xet tuyen vao dot 2, dot 3 (NV2, NV3) va chi tieu xet tuyen tung nganh phai duoc thong bao cong khai truoc khi nhan ho so dang ky NV2, NV3.

+ Nhung nganh Phat hanh xuat ban pham; Thu ky van phong; Viet Nam hoc - Huong dan du lich cua Truong CD Van hoa nghe thuat va Du lich Sai Gon co diem chuan nam 2006 la bao nhieu? Co hoi viec lam sau khi ra truong la nhu the nao? (Ngo Ba Canh, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Phan Thanh Vinh: Nam 2006 diem chuan cua cac nganh nay bang diem san (10 diem). Day la nhung nganh ma nhu cau nhan luc cua xa hoi rat cao. Tuy nhien muon co co hoi viec lam cao em phai hoc tap that tot. Chuc em thanh cong.

+ Em thi vao Truong CD Ky thuat Ly Tu Trong TP.HCM nganh Mang may tinh. Cho em biet khi thi dau vao truong em se duoc hoc nhung gi va ra truong se lam gi? (Nguyen Thanh Binh, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Ho Van Si: Chuong trinh nganh Mang may tinh tai Truong CD Ky thuat Ly Tu Trong co hai phan kien thuc: Kien thuc giao duc dai cuong va kien thuc giao duc chuyen nghiep.

Trong phan kien thuc giao duc chuyen nghiep trang bi cho nguoi hoc co kien thuc va nang luc thuc hanh nghe nghiep, cu the la: Thiet ke, lap dat va quan tri he thong mang may tinh cho co quan, xi nghiep; Xu ly cac su co thuong gap doi voi may tinh PC va he thong mang may tinh; Phan tich, thiet ke va cai dat cac chuong trinh ung dung bang ngon ngu VB.net; Tu van, bao tri va phat trien cac ung dung cong nghe thong tin trong cac co quan, xi nghiep; Thiet ke trang web; Lam viec theo nhom...

Sau khi tot nghiep co the dam nhiem cac cong viec nhu tren tai cac co so kinh doanh, dao tao va nghien cuu; SV hoc tai phong may, ket hop ly thuyet va thuc hanh tai cho, thoi gian dao tao 3 nam.

+ Em muon thi vao nganh Dien vien cua Truong CD Van hoa nghe thuat va Du lich Sai gon, vay thi em phai thi nhung mon gi va lam thu tuc du thi nhu the nao? Em xin cam on. (Bui Quang Dong, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Phan Thanh Vinh: Muon vao nganh dien vien em phai thi khoi S gom mon van va hai mon nang khieu la dien xuat tieu pham va phan tich phim.

Em nop ho so du thi cao dang voi ma truong CVS, ma nganh 02. Luu y la truoc khi thi em nen vao truong de on thi mon van va 2 mon nang khieu nhu noi o tren de dat ket qua thi cao em nhe. Thay chuc em thanh cong trong ky thi nay va se tro thanh dien vien noi tieng trong tuong lai. Than chao em.

+ Em muon hoi TS Phan Thanh Vinh, em dinh thi vao Truong CD Van hoa nghe thuat va Du lich Sai Gon nhung em chua biet gi ve truong nay. Day la truong cong lap, dan lap hay tu thuc a? Thay co the gioi thieu chung cho em ve truong nay khong a? (Y Nhi, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Phan Thanh Vinh: Muon biet ro ve truong Thay moi em vao trang web: http://www.saigonact.edu.vn/ . Chuc em tim thay o do nhung nganh ma em thich va tro thanh sinh vien cua truong.

+ Nganh Cong nghe cat may cua Truong CD Cong nghiep thuc pham TP.HCM dao tao nhung gi? Sinh vien se duoc chu trong hoc nhung gi, thua thay? Em co the xin viec lam tai dau? (Huy Ton, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Khuong Dai Thang: Nganh Cong nghe may co 2 chuyen nganh: Cong nghe may va thiet ke thoi trang, SV duoc dao tao cu the la:

 • Biet thiet ke, sang tac mau va thuc hien cac loai trang phuc.
 • Biet thuc hien tat ca cac cong viec cua phong ky thuat: thiet ket, nhay, co, giac so do.
 • Biet lap cac loai tai lieu cho mot don dat hang san xuat cong nghiep nhu: tieu chuan ky thuat, dinh muc nguyen phu lieu, bang tac nghiep, qui trinh cat, qyi trinh may, thiet ke chuyen.
 • Nam duoc cac kien thuc ve an toan lao dong, ve sinh cong nghiep.
 • Biet su dung, kiem tra va bao duong thiet bi.
 • Biet to chuc va dieu hanh san xuat tai cac nha may, co so san xuat kinh doanh trong nganh cong nghe may va thiet ke thoi trang.

Sau khi ra truong em co the lam:

 • O tat ca cac vi tri trong phong ky thuat cua cong ty may.
 • Tuy theo kha nang em co the lam to truong ky thuat, to truong cat, truong nhom, truong pho phong...Neu kha nang tien Anh tot, em co the lam viec tai cac van phong dai dien cua cac cong ty nuoc ngoai voi cac cong viec theo doi don hanh, truong nhom, truong van phong s9a5i dien voi muc luong kha cao.
 • Tham gia kinh doanh thoi trang, phat trien thuong hieu o linh vuc thoi trang trong va ngoai nuoc.

+ Em muon hoi ve Truong CD Van hoa nghe thuat va Du lich Sai Gon nam 2007 truong co to chuc thi hay nhan ket qua tu dang ky thi DH? Vi em doc trong quyen Nhung dieu can biet ve tuyen sinh DH, CD 2007 la truong khong to chuc thi. Nhung ban em thi noi la truong co to chuc thi. Mong la thac mac cua em som duoc giai thich. (Tran Thi Hien, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Phan Thanh Vinh: Truong to chuc thi tuyen vao ngay 15 va 16/7/2007. Truong cung da gui cong van dinh chinh thong tin nay den cac so GD-DT tren toan quoc. Em hay nhanh chong hoan thanh ho so nhe. Ma truong la CVS. Chuc em thanh cong.

Hoc cao dang de tim mot viec lam vung chac
TS Phan Thanh Vinh dang tu van cho thi sinh - Anh: N.C.T.
+ Em dang hoc Truong CD Van hoa nghe thuat va Du lich Sai Gon, vay khi em hoc xong he CD thi co duoc hoc lien thong len DH khong? Va neu len DH thi bang cua em la bang DH hay la CD? Em muon hoi khi ra truong thi bang cua em se lam duoc o nhung noi nao? (Phan Thi Khanh Ly, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Phan Thanh Vinh: Sao em khong hoi truc tiep Thay o truong ma lai vao day. Nhung khong sao, thay se tra loi cho em. Nha truong da va dang chuan bi chuong trinh lien thong cho cac em. Neu co ket qua tot nghiep CD tot em se duoc lien thong len DH, sau khi hoc 1,5 nam nua em se co bang tot nghiep DH. Truoc mat em can hoc tot, on thi hoc ki I cho tot de lam da cho nhung HK toi em nhe. Chuc em thanh cong va gap thay o truong. Y cuoi thay chua duoc ro vi thay chua biet em dang hoc nganh gi?

+ So voi Truong DH Cong nghiep TP.HCM dao tao nganh Cong nghe ky thuat oto thi Truong CD Ky thuat Ly Tu Trong TP.HCM dao tao nhu the nao? Hai truong day hon kem nhau bao nhieu khi mot nganh ma den hai he DH va CD? Truong CD Ky thuat Ly Tu Trong TP.HCM co chu trong nhieu vao thuc hanh khong? (Luu Tan Tai, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Ho van Si: Chuong trinh dao tao nganh Cong nghe Ky thuat oto tai Truong CD Ky thuat Ly Tu Trong nham dao tao cac SV ve khai thac su dung va dich vu ky thuat oto, cong nghe san xuat phu tung, phu kien va lap rap o to, san pham dao tao la cac ky thuat vien cong nghe o to co tu duy khoa hoc, nang dong sang tao, co tinh than trach nhiem, y thuc cong dong va tac phong cong nghiep, co trinh do ly thuyet va ky nang thuc hanh ve cong nghe o to, co kha nang tu dao tao nang cao trinh do de lam viec trong cac linh vuc: Khai thac, su dung va dich vu ky thuat o to; Dieu hanh san xuat phu tung, phu kien va lap rap o to; Cai tien de nang cao hieu qua su dung o to; Dao tao chuyen mon.

Sau khi tot nghiep SV co the lam viec tai cac nha may san xuat phu tung, phu kien va lap rap ot o, co so san xuat o to, cac co quan quan ly nha nuocva linh vuc an quoc phong lien quan den nganh, cac truong cao dang, trung hoc chuyen nghiep va day nghe, cac van phong dai dien, co so kinh doanh o to, may dong luc va phu tung.

Chuong trinh dao tao cua truong chu trong ky nang thuc hanh theo huong ung dung.

+ Truong cua em khong nhan ho so dang ky vao Truong CD Van hoa nghe thuat va Du lich Sai Gon vi noi truong nay la xet tuyen. Vay em phai nop ho so o dau va khi nao het han nhan ho so? (Tuong Van, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Phan Thanh Vinh: Truong to chuc thi tuyen va da gui cong van dinh chinh den cac so GD-DT tren toan quoc. Tuy nhien neu so o dia phuong em khong nhan ho so cua em, thi em co the gui truc tiep ho so den truong hoac bang chuyen phat nhanh kem theo le phi thi tuyen (khong duoc gui tien mat trong phong bi).

Dia chi cua truong la: Truong CD Van hoa nghe that va Du lich Sai Gon, 83/1 Phan Huy Ich, P.12, Q.Go Vap, TP.HCM. Em hay nhanh chong hoan thanh ho so. Chuc em thanh cong.

+ Em muon biet tieu chuan vao khoi N nganh Thanh Nhac cua Truong CD Van hoa nghe thuat va Du lich Sai Gon ra sao? Sau khi ra truong em co the lam viec tai dau? Truong co gioi thieu cho lam cho sinh vien khong? (Vo Thi Luu, 24 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Phan Thanh Vinh: Vao nganh Thanh nhac em phai thi khoi N gom mon van va 2 mon nang khieu la ki xuong am va hat. Em hay den truong de on cac mon truoc khi thi.

Khi ra truong SV thanh nhac co nhieu co hoi viec lam o cac nha hat, cong ty bieu dien, cac co so hoat dong nghe thuat tu trung uong den dia phuong hay giang day am nhac.. nhung truoc het la can phai hoc gioi, hat hay.

Trong qua trinh hoc tap cac em se duoc tiep can voi nhung nghe si noi tieng, ho truc tiep giang day cho cac em. Hien nay o truong co NSND Tran Hieu, NSUT Quang Ly va nhung nghe si khac giang day. Truong co moi quan he tot voi cac to chuc, don vi hoat dong tren lanh vuc nghe thuat de khong nhung cho SV thuc tap hien nay ma con gioi thieu cho sinh vien vao lam viec khi ra truong.

Thay chuc em thanh cong va hen gap em o truong voi tu cach la mot tan sinh vien thanh nhac. Thay chao em.

+ Cho em biet nganh Cong nghe may cua Truong CD Ky thuat Ly Tu Trong TP.HCM chu trong dao tao nhung gi cho sinh vien? Hoc nganh nay dao tao nghe may, mo cua hang quan ao thoi trang hay lien quan den may mac lam trong cac xuong? (Nguyen Ba Cuong, 22 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Ho Van Si: Sinh vien sau khi tot nghiep nganh Cong nghe may co kien thuc chuyen mon va ky nang thuc hanh nghe nghiep de giai quyet nhung van de thuoc chuyen nganh, cu the nhu sau: Nam vung cac phan kien thuc co ban ve cong nghe may; co cac kha nang nhu tham gia thiet ke cac san pham may va chuyen giao cong nghe; to chuc quan ly tung cong doan, day chuyen san xuat san pham may; thuc hanh thao tac cong nghe de san xuat ra cac pham may; dao tao can bo ky thuat nganh may.

Hoc cao dang de tim mot viec lam vung chac
Thay Khuong Dai Thang tu van cho thi sinh - Anh: N.C.T.
+ Xin hoi Truong CD Cong nghiep thuc pham TP.HCM nganh Cong nghe hoa hoc dao tao nhung gi? Sau nay sinh vien ra truong co hoi tim viec lam nhu the nao? Truong co lien thong len DH khong? (Tran Thi Thuy, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Khuong Dai Thang: Nganh cong nghe hoa hoc hien nay dao tao theo hai huong: Huong san xuat va huong phan tich & kiem dinh (hoa phan tich).

Sau khi ra truong SV nganh cong nghe hoa hoc co the dam nhan cac vi tri sau: Dieu hanh san xuat, van hanh cac thiet bi, nghien cuu cong nghe. Cac cong viec nhu quan doc, truong ca, to truong, nhan vien ky thuat, tro ly ky thuat, nhan vien hoac truong phong thi nghiem nhan vien KCS thuoc cac linh vuc:

 • Linh vuc dau khi
 • Linh vuc vat lieu silicat - giay xenlulo - pin ac qui - hop kim sat thep.
 • Linh vuc polimer
 • Linh vuc thiet bi
 • linh vuc hoa chat co ban
 • linh vuc moi truong
 • linh vuc mua ban dung cu, thiet bi, hoa chat cho cac phong thi nghiem.

Qua cac linh vuc tren, co hoi viec lam rat cao, chuc em thanh cong.

+ Thua TS Phan Thanh Vinh, em da nop ho so thi khoi D1 vao Truong DH Can Tho, nganh Huong dan vien du lich. Neu em khong du diem vao truong DH nay thi em co the dang ky xet tuyen nguyen vong 2 vao Truong CD Van hoa nghe thuat va Du lich Sai Gon khong? (Le Thi Ngoan, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Phan Thanh Vinh: Em hoan toan co the duoc nop don xet tuyen nguyen vong 2 va 3 vao Truong CD Van hoa nghe thuat va Du lich Sai Gon. Ma truong la CVS, ma nganh huong dan vien du lich la 07. Chuc em thanh cong

+ Thay cho em hoi, em ghi ma truong cua Truong CD Cong nghiep thuc pham TP.HCM bi sai nhung em khong phat hien ra. Khi mang phieu so 2 ve nha em moi thay sai. Xin hoi, ho so cua em co van de gi khong? Em co duoc du thi khong? (Do Nhat Tien, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Khuong Dai Thang: Ma truong CD cong nghiep thuc pham TP.HCM la CCT. Neu em ghi sai ma truong va lai trung voi ma truong CD khac thi co kha nang ho so se goi den ma truong day. Vay de chac chan , em nen lam bo ho so khac va goi ngay. Chuc em khoe va tu tin trong ky thi toi.

+ Em thich nhung nganh lien quan den co khi, em thi DH nhung co le khong dau nen dang ky du thi them vao Truong CD Ky thuat Ly Tu Trong TP.HCM. Khi trung tuyen thi em se hoc nhung gi, thoi luong thuc hanh khoang bao nhieu % va hoc ly thuyet khoang bao nhieu %? Co ung dung voi thuc te de de xin viec khong? (Tran Nguyen Quang Tin, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Ho Van Si: Noi dung chuong trinh dao tao cua nganh Cong Nghe Ky thuat Co Khi bao gom hai khoi kien thuc: Dai cuong va chuyen nghiep; Khoi kien thuc chuyen nghiep co cac phan kien thuc co so nganh voi cac mon: hinh hoa - ve KT, co ung dung, Nguyen ly - Chi tiet may, Dung sai Ky thuat do, Vat lieu hoc . . . , kien thuc nganh nhu: Cong nghe che tao may, trang bi dien trong may cong nghiep, Thuy luc - Khi nen trong cong nghiep, may cat kim loai, Cong nghe CAD/CAM-CNC, thuc tap han, nguoi, may cong cu, CAD/CAM-CNC, thuc tap tai nha may... thoi luong thuc hanh khoang 30%.

Hien nay nganh Cong nghe Ky thuat Co khi la mot trong nhung nganh khi ra truong rat de tim viec, hau het thuong cung khong du cau, ly do vi Truong CD Ky thuat Ly Tu Trong co moi quan he hon 180 cong ty san sang ho tro nha truong trong cong tac thuc tap truoc khi tot nghiep va tuyen dung khi co yeu cau, so luong thu tuyen dung doi voi nganh nay tai truong thuong nhieu va sinh vien khi ra truong co nhieu co hoi duoc lua chon cong ty de lam viec.

Gan lien voi viec cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc ta hien nay, nganh nay duoc xem nhu nganh mui nhon, dac biet voi su tien bo ve cong nghe tu dong hoa, ky thuat so... hien nay da co nhieu ung dung trong nganh Cong nghe ky thuat Co Khi, gop phan thay doi bo mat cua nganh rat lon.

+ Em dang ky du thi vao nganh Tieng Trung cua Truong CD Van hoa nghe thuat va Du lich Sai Gon. Em muon hoi sau khi hoc nganh nay ra truong co the chon lam nhung nghe gi. Thay co the giup em liet ke, goi y mot so nganh nghe co the lua chon khong a? (Nguyen Van Hoai, 17 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Phan Thanh Vinh: Sau khi ra truong em co the lam viec trong cac co quan don vi co nhu cau phien dich tieng Trung dac biet hien nay la trong nganh du lich va thuong mai. Em cung co the lam viec o cac co quan ngoai giao co su dung tieg Trung hoac di day hoc. Chuc em thanh cong.

+ Em dang hoc mot truong CD nhung thay khong phu hop nen em muon du thi de vao hoc tai Truong CD Ky thuat Ly Tu Trong TP.HCM nganh Cong nghe phan mem. Xin cho em biet, khi vao hoc, em co duoc mien mot so hoc phan em da hoc ben truong kia khong? (Linh, 17 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Ho Van Si: Neu em chon con duong phai du thi lai de vao hoc CD tai truong CDKT Ly Tu Trong - nganh Cong nghe Phan Mem thi em phai hoc theo chuong trinh dao tao cua truong.

+ Em nam nay thi vao Truong CD Cong nghiep thuc pham TP.HCM nganh Quan tri kinh doanh. Em hoc nganh nay se duoc dao tao nhung gi? Khi ra truong bang cap co phai la cu nhan khong? Em co the hoc lien thong len DH duoc khong va truong nao cho lien thong? (Tran Thien Binh, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Khuong Dai Thang: Khi tot nghiep nganh quan tri kinh doanh, em co the am hieu cac kien thuc hien dai ve quan tri cac hoat dong kinh doanh, quan tri du an dau tu, quan tri doanh nghiep, nghiep vu thanh toan quoc te. Tu do, co the giup em trong viec nghien cuu thi truong, hoach dinh chien luoc va lua chon cac bien phap tham nhap thi truong co hieu qua, co kha nang tham gia dam phan va ky ket cac hop dong trong kinh doanh ...

Khi ra truong, khi tot nghiep em se duoc cap bang cu nhan CD nganh Quan tri kinh doanh. Hien nay, truong da co du an len truong DH. Nhu vay co kha nang em se duoc lien thong ngay tai truong khi tot nghiep. Than chao em.

+ Xin cho biet tot nghiep he Trung cap cua Truong CD Ky thuat Ly Tu Trong TP.HCM co duoc lien thong len he CD cua truong? Dieu kien de duoc lien thong? Cac nganh nghe nao se duoc lien thong? (Minh Tan, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Ho Van Si: Hien nay truong dang thuc hien de an dao tao lien thong he CD cho doi tuong tot nghiep Trung cap chuyen nghiep va Trung cap nghe. Khi duoc cho phep se co thong bao cu the ve dieu kien, cac nganh dao tao... Chuc em thanh cong.

Hoc cao dang de tim mot viec lam vung chac
Thay Ho Van Si tu van cho thi sinh - Anh: N.C.T.
+ Ho so dang ky du tuyen, em quen ghi ma truong o phieu so 1, em da ghi ma truong o ngoai bao ho so, khong biet ho so cua em co hop le khong va em co the sua vao ngay chinh sua ho so hay khong? (Van, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Ho Van Si: Noi dung ghi tren Phieu so 1 va bia ngoai ho so giong nhu nhau, vi the em yen tam, bo phan thu ho so se chuyen ve dung truong em da chon. Sau ngay 6-5-2007 khi cac So GD-DT se chuyen ho so ve truong , em co the lien he voi truong theo so DT 08-8457475 de duoc kiem tra cho chac chan. Chuc em thanh cong.

+ Em muon biet, cac nganh tieng Anh, Trung, Han, Nhat cua Truong CD Van hoa nghe thuat va Du lich Sai Gon chu trong day nhung gi? Hoc xong em co the di day duoc khong, hoac di lam huong dan du lich duoc khong? (Nguyen Thi Ngoc, 20 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Phan Thanh Vinh: Cac chuyen nganh nay cua Truong chu trong den kha nang phien dich. Hoc xong em co the di lam o cac co quan don vi du lich, thuong mai, ngoai giao...Neu co them chung chi Su pham em cung co the di day hoc. chuc em thanh cong.

+ Thua thay Ho Van Sy, em la nu, em nen hoc nganh nao cua Truong CD Ky thuat Ly Tu Trong TP.HCM thi thuan loi nhat? Cac nganh dao tao cua truong sau khi tot nghiep khoang bao nhieu phan tram tim duoc viec lam phu hop khong trai nganh da hoc? (Nguyen Thi Hoa, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Ho van Si: Tren nguyen tac cac nganh dang dao tao tai truong CDKT Ly Tu Trong khong phan biet nam hay nu, chon nganh tuc chon nghe nghiep sao cho phu hop voi so thich va nang khieu. thuc te co nhung phu nu dang song va lam viec voi nghe nghiep tuong chung nhu nam moi co the lam duoc nhung ho van thanh cong va con gioi hon bao nhieu nam dong nghiep khac. Hom nay tren bao TT co dang bai cua ba Nguyen Thi Oanh - Thac si phat trien cong dong voi nhan de "Nghe nghiep nhu hon nhan, la ca mot cuoc doi!" rat hay, em tim doc nhe. Chuc em thanh cong.

+ Em muon tro thanh nha thiet ke thoi trang nhung khong hieu gi ve nganh nay. Vay cho em hoi, muon tro thanh mot nha thiet ke thoi trang thi can nhung dieu kien gi? Nhieu nguoi noi voi em, muon thanh cong thi phai ton nhieu von dau tu phai khong? (Nguyen Bich Tram, 17 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Phan Thanh Vinh: Muon tro thanh nha thiet ke thoi trang truoc tien em phai vao hoc nganh nay (chuong trinh dao tao em co the vao trang web cua truong http://www.saigonact.edu.vn/ de xem), phai co long dam me nghien cuu va chac chan phai co mot it nang khieu. Von dau tu thi can thiet nhung khong phai la dieu kien tien quyet, neu em hoc gioi va co nang luc thi nhieu nguoi san sang bo von dau tu cho em. Chuc em thanh cong.

+ Em dat cau hoi cho Truong CD Cong nghiep thuc pham TP.HCM. Hien nay truong dang dao tao nhung nganh gi? Hoc nganh Tin hoc ra truong co de xin viec khong? Neu tieng Anh han che thi viec theo hoc nganh nay co anh huong gi khong? (Hieu, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Khuong Dai Thang: Truong CD Cong nghiep thuc pham TP.HCM hien nay dao tao 13 nganh (bao gom 19 chuyen nganh), cu the la:

 • Cong nghe thong tin
 • Ky thuat Dien-Dien tu
 • Co khi
 • Cong nghe hoa hoc
 • Cong nghe thuc pham
 • Cong nghe che bien thuy san
 • Ke toan
 • Cong nghe sinh hoc
 • Ky thuat moi truong
 • Cong nghe May - thoi trang
 • Cong nghe giay
 • Quan tri kinh doanh
 • (Viet Nam hoc) Huong dan du lich

Neu em hoc nganh cong nghe thong tin cua truong, theo thong ke qua cac nam vua qua, ty le co viec lam la rat cao, vi chat luong dao tao cua nha truong da duoc khang dinh.

Con viec tieng Anh cua em co phan han che, thi theo thay, trong qua trinh hoc, truong co Trung tam Ngoai ngu-Tin hoc, em nen trau doi them, dong thoi cac thay co trong qua trinh giang day se giang kem theo cac thuat ngu chuyen mon de SV hoc tap tot va tham khao tai lieu chuyen mon cua minh. Chuc em thanh cong.

+ Em muon hoi Truong CD Ky thuat Ly Tu Trong TP.HCM nganh Cong nghe phan mem khi tot nghiep co lien thong DH khong? Neu co lien thong thi dieu kien de lien thong nhu the nao? Va nganh nay khi tot nghiep he CD co de tim viec lam khong? Cho em biet them truong co ky tuc xa khong, vi nha em o xa. (Le Trung Quan, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Ho Van Si: SV sau khi tot nghiep tai Truong CD Ky thuat Ly Tu Trong TP.HCM duoc hoc lien thong o tat ca cac truong DH tren toan quoc co tuyen sinh he lien thong theo qui dinh.

Hien nay truong dang thuc hien de an dao tao lien thong he Cao dang cho doi tuong tot nghiep Trung cap chuyen nghiep va Trung cap nghe. Khi duoc cho phep se co thong bao cu the ve dieu kien, cac nganh dao tao...

Truong hien nay chua co ky tuc xa, nhung de ho tro cho SV dang theo hoc tai truong thi Doan Thanh nien cua truong co chuong trinh gioi thieu dia chi nha tro gia re, thuan tien hoac mien phi... cho SV co nhu cau. Chuc em thanh cong.

Hoc cao dang de tim mot viec lam vung chac
TS Phan Thanh Vinh tu van cho thi sinh - Anh: N.C.T.
+ Em muon biet them ve Truong CD Van hoa nghe thuat va Du lich Sai Gon. Cac nganh hoc cua truong co lien thong len DH khong? Em muon hoc nganh Quan tri kinh doanh nha hang - khach san thi co phai hoc luon nganh Quan tri du lich khong? Hai nganh nay chung hay rieng? (Huu Tan, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Phan Thanh Vinh: Hien nay truong dao tao nganh Quan tri Du lich-Khach san-Nha hang chinh la nganh kinh doanh khach san nha hang nhu em trinh bay. Cac nganh cua truong deu co the lien thong neu SV co ket qua hoc tap tot. Chuc em thanh cong.

+ Em muon thi vao Truong CD Van hoa nghe thuat va Du lich Sai Gon, vay em co the nop ho so qua duong buu dien duoc khong? Va khi nop ho so, can nop them gi nua (le phi...)? (Ngoc Diep, 18 tuoi tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Phan Thanh Vinh: Em den truc tiep tai truong de nop ho so va nhan lai phieu so 2 va bien lai nop le phi du thi, tu ngay 11-4 den 17-4-2007. Dia chi cua truong la: Truong CD Van hoa nghe thuat va Du lich Sai Gon, 83/1 Phan Huy Ich, P.12, Q.Go Vap, TP.HCM.

+ Nganh Cong nghe thuc pham em nghe noi la nganh "hot" nhat cua Truong CD Cong nghiep thuc pham TP.HCM, vi nam roi diem chuan toi 22 diem. Thua thay, em co hoc luc trung binh - kha, vay em nen thi vao nganh nao cua truong thi de trung tuyen nhat? (Thanh, 20 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Khuong Dai Thang: Cam on em da tim hieu ky ve truong. Ngoai nganh cong nghe thuc pham ra con co cac nganh khac ma truong dang dao tao, em co the tham khao trong phan tra loi cua cau hoi tuong tu ve nganh dao tao hoac trong Nhung dieu can biet ve tuyen sinh DH, CD 2007 de biet them thong tin. Cam on em.

+ Em la thi sinh tu do. Em da lam ho so, nhung chua nop. Em duoc biet la ngay 10-4 thi het han, nghia la trong ngay 10-4 la con nhan ho so phai khong? Sau ngay nay truong co nhan ho so khong a? (Hoang Duong Minh Tam, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Ho Van Si: Tu ngay 11-4 den 17-4-2007: Thi sinh co the nop ho so dang ky du thi tai truong tai Phong Dao tao cua truong. Hen gap em!

+ Cho con hoi TS Phan Thanh Vinh la moi truong dao tao nganh Quan tri kinh doanh cua Truong CD Van hoa nghe thuat va Du lich Sai Gon nhu the nao va diem xet tuyen la bao nhieu? Con nghe noi nganh Quan tri kinh doanh thuong kho kiem viec lam vay truong co tao dieu kien viec lam cho SV ra truong khong? (Ngoc Tram, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Phan Thanh Vinh: Nganh nay la nganh nhieu SV hoc tap nhat cua truong. Diem chuan nam 2006 la 10. Nam nay truong to chuc thi tuyen vao ngay 15 va 16-7-2007. Co hoi viec lam o nganh nay rat cao, truong se ho tro tim viec lam cho SV tot nghiep.

- Thay Ho Van Si: Hai chuyen nganh cua nganh Tin hoc la Cong nghe phan mem va Mang may tinh chi khac nhau o phan Kien thuc chuyen nganh, con lai hoan toan giong nhau

Chuong trinh nganh Cong nghe phan mem tai Truong CD Ky thuat Ly Tu Trong trang bi cho nguoi hoc co kien thuc va nang luc thuc hanh nghe nghiep, cu the la: Phan tich, thiet ke va cai dat he thong thong tin; Lap trinh thanh thao cac ngon ngu C/C++, VB.net, ASP.net, Java, XML, SQL,...; Tu van, bao tri va phat trien cac ung dung cong nghe thong tin trong cac co quan, xi nghiep; Thiet ke trang web; Lam viec theo nhom...

Sau khi tot nghiep co the dam nhiem cac cong viec nhu tren tai cac co so kinh doanh, dao tao va nghien cuu. SV hoc tai phong may, ket hop ly thuyet va thuc hanh tai cho, thoi gian dao tao 3 nam.

Chuong trinh nganh Mang may tinh tai Truong CD Ky thuat Ly Tu Trong trang bi cho nguoi hoc co kien thuc va nang luc thuc hanh nghe nghiep, cu the la: Thiet ke, lap dat va quan tri he thong mang may tinh cho co quan, xi nghiep; Xu ly cac su co thuong gap doi voi may tinh PC va he thong mang may tinh; Phan tich, thiet ke va cai dat cac chuong trinh ung dung bang ngon ngu VB.net; Tu van, bao tri va phat trien cac ung dung cong nghe thong tin trong cac co quan, xi nghiep; Thiet ke trang web; Lam viec theo nhom...

Sau khi tot nghiep co the dam nhiem cac cong viec nhu tren tai cac co so kinh doanh, dao tao va nghien cuu; SV hoc tai phong may, ket hop ly thuyet va thuc hanh tai cho, thoi gian dao tao 3 nam.

+ Truong CD Ky thuat Ly Tu Trong TP.HCM cam on den tat ca cac em thi sinh da dat cau hoi quan tam den cac van de ve tuyen sinh 2007 cua truong. Chuc cac em manh khoe, chon nganh phu hop va dat ket qua cao trong ky tuyen sinh DH, CD 2007.

Moi thac mac, moi cac em lien he truc tiep voi truong theo dia chi: 390 Hoang Van Thu, phuong 4, quan Tan binh, TP.HCM; Dien thoai nong tuyen sinh: 08-8457475 ; 08-8110521 hoac gui email : Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó . Mong duoc tiep don.

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Tư vấn trực tuyến

Comment :Hoc cao dang de tim mot viec lam vung chac
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hoc cao dang de tim mot viec lam vung chac bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Hoc cao dang de tim mot viec lam vung chac ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hoc cao dang de tim mot viec lam vung chac ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Education colleges to find a steady job
Dr. Phan Thanh Vinh, Engineering College, College Office, Saigon, Ho Chi Minh Ly Tu Trong, Master Ho Van Si, travel guides, food products, software engineering, mechanical engineering, how, computer networks, find jobs, potentially, a graduate, I
online counseling session enrollment by the organization this morning TT 8-4 - 2007, was to answer the concerns of the candidate will be filed entrant into college not knowing the discipline of colleges application system like? Have been completed inter-university?.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Học cao đẳng để tìm một việc làm vững chắc

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Học cao đẳng để tìm một việc làm vững chắc bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hoc cao dang de tim mot viec lam vung chac

Nhan xet, hay lien he ve tin Hoc cao dang de tim mot viec lam vung chac co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hoc cao dang de tim mot viec lam vung chac de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0