Ho so xet tuyen NV2 NV3 phai nop kem le phi

Ho so xet tuyen NV2 NV3 phai nop kem le phi

Tags: Bo GD, Ong Ngo Kim Khoi, qua duong buu dien, giay chung nhan, nhu the nao, chua nhan duoc, cua buu dien, ho so, ket qua, le phi, tuyen sinh, trung tuyen, dang ky, TS, nop
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tuyen sinh DH, CD 2007

Ho so xet tuyen NV2 NV3 phai nop kem le phi
Thi sinh Nguyen Phuong Anh (du thi vao Truong DH Kien truc) nhan phieu diem tai So GD-DT TP.HCM - Anh: Nhu Hung
Phuong thuc nop ho so va le phi xet tuyen (LPXT) NV2? Chua nhan duoc giay chung nhan ket qua thi phai lam nhu the nao? Neu giay nay bi that lac co duoc cap lai? Ong Ngo Kim Khoi - pho vu truong Vu DH&SDH - cho biet:

- Theo qui che tuyen sinh DH, CD nam 2007, thi sinh (TS) khi dang ky xet tuyen NV2, NV3 phai nop ho so dang ky xet tuyen va LPXT qua duong buu dien phat chuyen nhanh.

Theo do, ho so bao gom: giay chung nhan ket qua thi co dong dau do cua truong, LPXT va mot phong bi dan san tem va ghi ro dia chi lien lac cua TS. Ho so va le phi phai nop trong thoi han tu ngay 25-8 den het gio giao dich cua buu dien ngay 10-9.

+ Nhu vay, nam nay khac voi nhung nam truoc la tat ca ho so xet tuyen NV2, NV3 deu phai nop kem theo LPXT, thay vi trung tuyen den truong nhap hoc moi phai nop le phi nhu truoc day?

Cac truong chi nhan ho so xet tuyen qua duong buu dien

Ngay 23-8, Bo GD-DT co cong van de nghi cac truong con chi tieu xet tuyen NV2, NV3 can thuc hien nghiem tuc cac qui dinh sau:

- Dot 2 tu ngay 25-8 den het gio mo cua giao dich thuong le cua buu dien ngay 10-9 va cong bo diem chuan trung tuyen truoc ngay 15-9.

- Dot 3 tu ngay 15-9 den het gio mo cua giao dich thuong le cua buu dien ngay 30-9 va cong bo diem chuan trung tuyen truoc ngay 5-10.

- Diem san xet tuyen DH, CD khong nhan he so; diem trung tuyen khong thap hon diem san; diem trung tuyen NV sau khong thap hon NV truoc.

- Cac truong chi nhan ho so dang ky xet tuyen qua duong buu dien chuyen phat nhanh, khong nhan truc tiep tai truong. Chi nhan giay chung nhan ket qua thi co chu ky va dau do cua truong to chuc thi. Chi sau khi ket thuc thoi han nhan ho so dang ky xet tuyen theo qui dinh, hoi dong tuyen sinh cac truong moi xem xet quyet dinh diem trung tuyen va goi thi sinh trung tuyen nhap hoc.

- Dung vay. Tat ca ho so dang ky xet tuyen deu phai nop kem theo LPXT cho cac truong DH, CD chu khong chi nhung ho so TS trung tuyen. Nam truoc, thuc hien nhu vay (viec nop ho so khong kem theo LPXT - PV) chi la giai phap tinh the nham uu tien tao thuan loi cho TS trong viec chuyen ho so qua duong buu dien. Nam nay chung toi dieu chinh lai theo dung qui dinh cua Bo Tai chinh.

+ Nhung tai sao co su thay doi trong cach thuc hien nhu vay ma Bo GD-DT lai khong co thong bao som va phoi hop voi ben buu dien de co huong dan cho TS, thua ong?

- Qui dinh nay da duoc dua vao qui che tuyen sinh 2007 va neu ro trong huong dan ve cong tac tuyen sinh trong tai lieu Nhung dieu can biet ve tuyen sinh DH, CD 2007 den tay TS tu dau thang ba. Dung la co cham mot chut trong su phoi hop voi phia buu dien de co huong dan thong nhat ve phuong thuc nhan chuyen phat ho so xet tuyen kem theo le phi cho TS.

Nhung cuoi tuan truoc, Bo GD-DT da trao doi voi Tap doan Buu chinh vien thong VN de co thong bao toi tat ca buu cuc trong ca nuoc phuong thuc nhan chuyen phat ho so cho TS.

+ Thua ong, hien nhieu TS lo lang vi den thoi diem nay van chua nhan duoc giay chung nhan ket qua thi. Trong truong hop nay, TS can lam the nao?

- Theo dung lich tuyen sinh, truoc ngay 20-8, cac truong phai gui giay chung nhan ket qua thi cung nhu giay bao trung tuyen hoac giay bao diem (tuy theo tung truong hop) cho TS, de TS co giay chung nhan ket qua nop ho so xet tuyen NV2 tu ngay 25-8.

Trong truong hop den thoi han nop ho so xet tuyen NV2 van chua nhan duoc giay bao, TS can lien he ngay voi noi minh da nop ho so dang ky du thi (truong THPT, phong GD-DT hay bo phan tuyen sinh cua so GD-DT).

Truong DH, CD chi gui giay chung nhan ket qua thi truc tiep cho nhung TS nop ho so tai truong (theo ma 99), con lai se gui ve so GD-DT. Trong truong hop khong tim thay giay bao noi da nop ho so dang ky du thi hoac o so GD-DT, TS can lien he truc tiep voi truong DH, CD da du thi de nha truong kiem tra va co bien phap xu ly kip thoi.

+ Neu nhu bi that lac, TS co duoc cap lai giay chung nhan ket qua thi hay khong, thua ong?

- Xu ly nhu the nao phai tuy thuoc tung truong hop cu the. Truoc het, can xac dinh duoc giay chung nhan ket qua thi cua TS that lac o khau nao can cu vao viec giao nhan cua buu dien. Neu da duoc chuyen phat den tay TS ma bi mat thi TS phai tu chiu trach nhiem, vi theo qui che, giay chung nhan ket qua thi chi duoc cap mot lan, khong cap lai.

Neu bi that lac trong qua trinh chuyen tu truong den so GD-DT hoac tu so den tay TS (can cu theo ky nhan voi buu dien), TS can xin xac nhan cua so GD-DT de de nghi nha truong giai quyet. Neu co du can cu, truong se xem xet cap lai cho TS. Noi chung, khi chua nhan duoc giay chung nhan ket qua, TS can chu dong som lien he voi bo phan tuyen sinh cua so GD-DT noi nop ho so va truong da du thi.

Gui ho so va le phi qua buu dien nhu the nao?

Ve qui trinh thu nhan va chuyen phat nhanh ho so kem theo le phi dang ky xet tuyen NV2, NV3 cho thi sinh, ba Phan Thi Anh Xuan - chuyen vien ban buu chinh - phat hanh bao chi Tap doan Buu chinh vien thong VN - cho biet:

- Neu binh thuong, TS se phai su dung cung luc hai dich vu chuyen ho so va chuyen tien rieng, ton phi hon. Nhung Tap doan Buu chinh vien thong da quyet dinh cung cap cho TS mot dich vu tron goi la dich vu ghi so bao dam uu tien dac biet. Dich vu nay duoc trien khai o tat ca cac buu cuc trong ca nuoc.

+ TS can lam thu tuc gui ho so va LPXT tai buu dien nhu the nao, thua ba?

- TS den cac buu cuc chi can viet mot phieu gui theo dich vu ghi so bao dam uu tien dac biet va nop ca ho so cung LPXT cho buu dien, buu dien se thu ho tien va chuyen lai nha truong. TS can dac biet luu y: LPXT phai nop truc tiep cho buu dien, khong duoc de tien trong ho so. Neu de kem trong ho so la khong hop le va buu dien se khong chiu trach nhiem. Cuoc tron goi chuyen phat nhanh ho so va LPXT la 15.000 dong (da bao gom VAT).

Trong truong hop muc LPXT khong phai la 15.000 dong ma nhieu hon theo yeu cau cu the cua mot so truong, buu dien van ap dung muc cuoc thong nhat la 15.000 dong.

+ Doi voi nhung truong hop da gui ho so khong kem theo LPXT tu truoc ngay 28-8 se duoc giai quyet nhu the nao, thua ba?

- Doi voi nhung ho so da duoc nhan gui truoc khi trien khai theo dich vu nay, chung toi co yeu cau cac buu cuc tim cach lien he voi TS de thu bo sung LPXT theo qui dinh cua Bo GD-DT va xu ly theo hinh thuc LPXT gui sau khi chuyen tien cho cac truong.

Khi chuyen ho so xet tuyen cho cac truong, buu dien cung se de nghi truong van xet tuyen cho nhung ho so co LPXT gui sau trong thoi gian cho buu dien lien he voi nguoi gui de yeu cau nop bo sung LPXT nham bao dam quyen loi cua TS.

Dong thoi, khi nam duoc thong bao nay, nhung TS da nop ho so ma chua nop kem theo LPXT cung can chu dong den lien he voi buu cuc noi da gui ho so de nop bo sung.

THANH HA thuc hien

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Bo GD, Ong Ngo Kim Khoi, qua duong buu dien, giay chung nhan, nhu the nao, chua nhan duoc, cua buu dien, ho so, ket qua, le phi, tuyen sinh, trung tuyen, dang ky, TS, nop

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hồ sơ xét tuyển NV2, NV3 phải nộp kèm lệ phí

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hồ sơ xét tuyển NV2, NV3 phải nộp kèm lệ phí bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ho so xet tuyen NV2 NV3 phai nop kem le phi

Nhan xet, hay lien he ve tin Ho so xet tuyen NV2 NV3 phai nop kem le phi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ho so xet tuyen NV2 NV3 phai nop kem le phi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0