He khong chinh quy co duoc hoc lien thongTuyen sinh DH-CD-TCCN 2007

He khong chinh quy co duoc hoc lien thong
Thi sinh lam bai thi trong ky thi tuyen sinh DH nam 2006 - Anh: Tien Phong
Truong nao dao tao 1 nam he Trung cap? Hoc he khong chinh quy cac truong TCCN hoac CD thi co the hoc lien thong truong nao? Truong TCCN nao phia Nam dao tao nganh Quan tri kinh doanh?... la nhung thac mac thi sinh hoi ve tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007.

>> Thong tin tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007
>> Nganh gi? Truong gi? Lam gi?
>> Cau truc de thi trac nghiem tot nghiep THPT va tuyen sinh 2007
>> Tu lieu diem chuan tuyen sinh DH-CD nam 2006
>> Hop thu tu van tuyen sinh
>> Chi tieu tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007

+ Toi da tot nghiep he CD ky thuat Truong DH Bach khoa Ha Noi, nay muon hoc he TCCN cua Truong CD Tai nguyen va Moi truong TP.HCM. Truong nay co dao tao 1 nam he Trung cap khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tat ca cac truong TCCN, he Trung cap trong cac truong DH-CD tuyen sinh dao tao trung cap deu co thoi han 2 nam doi voi doi tuong tot nghiep THPT va tuong duong; 3.5 nam den 4 nam doi voi doi tuong tot nghiep THCS. Nhu vay, viec hoc 1 nam he Trung cap khong co truong nao dao tao (co mot so truong dao tao he Cong nhan ky thuat voi thoi gian dao tao 15 thang).

+ Em da tot nghiep TCCN he chinh quy. Hien nay em muon hoc tiep len CD thi Truong DH dan lap Lac Hong co he lien thong khong? Neu hoc he khong chinh quy Truong CD Tai chinh - Hai quan thi sau nay em muon hoc lien thong len DH duoc khong va hoc o truong nao? (Ho Kim Tuyet, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Truong DH dan lap Lac Hong vua duoc Bo GD-DT cho phep dao tao lien thong tu TCCN len CD, CD len DH va TCCN len DH tu nam hoc 2007-2008 cac nganh Ke toan, Tin hoc ung dung.

He dao tao lien thong chi ap dung cho cac sinh tot nghiep he chinh quy. Theo quy dinh chung ve dao tao lien thong, neu thi sinh tot nghiep TCCN tu loai kha tro len duoc phep hoc lien thong ngay; thi sinh chi can den truc tiep truong minh dinh thi hoc lien thong de mua ho so dang ky va tham du ky thi tuyen.

Neu thi sinh tot nghiep loai trung binh hoac trung binh kha thi thi sinh chua du dieu kien de thi hoc lien thong; thi sinh phai co it nhat 2 nam kinh nghiem o linh vuc minh da tot nghiep. Thoi gian hoc lien thong tu 18 thang den 2 nam (doi voi bac CD) hoac 2,5 nam den 4 nam (doi voi bac DH).

+ Em da tot nghiep THPT nam 2005 nay em muon hoc he TCCN nganh Quan tri kinh doanh, vay truong TCCN nao nhan ho so xet tuyen vao nganh nay va cac dieu kien de duoc xet tuyen? Em tot nghiep THPT o ngoai Bac, hien nay em moi nhap ho khau vao huyen Dong Hai, tinh Bac Lieu, vay em co the nop ho so xet tuyen o cac truong TCCN nao o phia Nam? (Vu Manh Cuong, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Neu cac truong khong gioi han vung tuyen thi ban co the nop ho so xet tuyen vao tat ca truong TCCN nao cung duoc, nhung phai thoa dieu kien tuyen sinh cua cac truong. Theo quy dinh, ho so du tuyen TCCN gom: phieu dang ky tuyen sinh TCCN 2007 (theo mau chung cua Bo GD-DT, co ban tai cac diem thu nhan ho so hoac tai cac truong TCCN); rieng doi voi cac truong TCCN xet tuyen, thi sinh se phai nop kem ho so ban sao hoc ba THPT (hoac THCS), giay chung nhan tot nghiep tam thoi hoac bang tot nghiep THPT (hoac THCS); giay chung nhan ket qua thi DH, CD 2007.

Duoi day la nhung truong TCCN phia Nam xet tuyen sinh theo thac mac cua ban:

+ He Trung cap trong Truong DH dan lap Van Lang (45 Nguyen Khac Nhu, phuong Co Giang, quan 1, TP.HCM; DT: 08. 8367933), ma truong GD20. Thoi han xet tuyen: ke tu ngay 15-7-2007. Thi sinh lien he voi truong de biet thong tin chi tiet. Xet diem tuyen sinh DH, CD khoi A, B; diem thi tot nghiep THPT; diem lop 12 cac mon Toan, Hoa hoac Toan, Sinh doi voi nganh Quan tri kinh doanh chuyen nganh Quan tri benh vien (ma nganh 01); mon Toan, Anh van hoac Toan, Van doi voi nganh Quan tri kinh doanh chuyen nganh Quan tri nha hang - khach san (02); mon Toan, Ly hoac Toan, Hoa doi voi nganh Quan tri kinh doanh chuyen nganh Quan ly cong trinh do thi (03), Ke toan (04), Tin hoc (05).

+ He Trung cap Truong CD Kinh te TP.HCM (33 Vinh Vien, phuong 2, quan 10, TP.HCM; DT: 08. 8322825), ma truong 0203: Xet ket qua diem thi tot nghiep THPT hai mon Toan, Van. Han cuoi nhan ho so tai truong: 1-9-2007, tuyen doi tuong THPT tu Da Nang tro vao. Cac nganh tuyen: Tin hoc ke toan (ma nganh 01); Quan tri kinh doanh (02); Kinh doanh thuong mai (03); Kinh te ngoai thuong (04); Ke toan doanh nghiep (05); Huong dan vien du lich (06); Thue (07); Ke toan hanh chinh su nghiep (08).

+ Truong Trung hoc Tu thuc Kinh te Ky thuat Phuong Nam (9 Nui Thanh, phuong 13, quan Tan Binh, TP.HCM; DT: 08. 8123013 - 8100208), ma truong 0220. Xet diem trung binh hoc ba lop 12, diem thi DH-CD 2007. Han cuoi nhan ho so tai truong: 20-10-2007, tuyen thi sinh trong ca nuoc. Cac nganh tuyen: Du lich khach san (ma nganh 01); Hach toan ke toan (02); Trac dia ban do (03); Tin hoc (04); Quan ly nong nghiep (05); Anh van thuong mai (06); Cong nghe che bien va bao quan thuc pham (07); Quan tri kinh doanh (08); Kinh doanh thuong mai va dich vu (09); Quan ly dat dai (10); Dieu duong da khoa (11).

+ He Trung cap trong Truong CD Kinh te Tai chinh Vinh Long (1B Nguyen Trung Truc, phuong 8, thi xa Vinh Long, tinh Vinh Long; DT: 070. 823359 - 823443), ma truong 5701. Xet tuyen hoc sinh tot nghiep THPT hoac tuong duong theo diem thi tot nghiep THPT hai mon Toan, Van. Han cuoi nhan ho so tai truong: 30-7-2007, tuyen thi sinh co ho khau tai cac tinh Dong bang song Cuu Long. Cac nganh tuyen: Tai chinh - Ngan hang (ma nganh 36.34.01) gom chuyen nganh Ngan sach - Thue, Bao hiem, Tai chinh - Tin dung; Ke toan tren may tinh (36.34.02) gom chuyen nganh Ke toan doanh nghiep, Ke toan hanh chinh su nghiep, Ke toan thuong mai - dich vu; Quan tri kinh doanh (36.34.03).

Ho so xet tuyen gom co: Phieu dang ky du thi (co phat hanh tai cac So GD-DTcac tinh); Ban sao hoc ba cap 3 co cong chung; Giay chung nhan tot nghiep tam thoi, ban xac nhan diem tot nghiep hai mon Van va Toan neu trong giay chung nhan khong ghi (doi voi thi sinh tot nghiep nam 2007); Ban sao bang tot nghiep co cong chung, ban xac nhan diem thi tot nghiep hai mon Van va Toan (doi voi thi sinh tot nghiep nam 2006 tro ve truoc); 2 bao thu dan tem ghi ro dia chi thi sinh.

Ngoai ra con co truong sau to chuc thi tuyen:

+ He Trung cap trong Truong DH Cong nghiep TP.HCM (12 Nguyen Van Bao, quan Go Vap, TP.HCM; DT: 08. 9855858 - 9851932), ma truong 057. Han cuoi nop ho so tai truong: 31-7-2007. Thi tuyen mon Toan, Ly cac nganh Cong nghe thong tin (ma nganh 01); Dien tu cong nghiep (02); Dien tu vien thong (03); Dien tu may tinh (04); Dien cong nghiep (05); Dien lanh (06); Cong nghe han (07); Co khi sua chua oto (08); Cong nghe may va thoi trang (15); Ke toan (16); Quan tri kinh doanh (18). Thi tuyen mon Toan, Hoa cac nganh Hoa vo co (09); Hoa huu co (10); Hoa phan tich (11); Hoa dau (12); Cong nghe thuc pham (13); Ky thuat moi truong (14); May va thiet bi hoa chat (17).

Cac bac phu huynh va cac ban hoc sinh co nhung yeu cau thac mac ve tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007, thac mac cac nganh hoc, quy che... co the gui email den TS tai dia chi: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

TS se tra loi thac mac cua ban doc trong thoi gian som nhat. De chinh xac ve noi dung, van de can hoi, ban doc vui long go chu co dau (font chu unicode).

QUOC DUNG

Viet Bao

Video nổi bật

Smartphone Bkav đọ chất lượng âm thanh với iPhone 6
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Câu hỏi hay

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Nhiều trường hoàn thiện đề án tuyển sinh

Sau khi Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2015 chính thức được ban hành, nhiều trường đã gấp rút hoàn thiện đề án tuyển sinh cho phù hợp với quy chế và kịp thời công bố cho thí sinh. Các phương án tuyển sinh đã chốt nhiều điểm quan trọng như căn cứ xét tuyển, ngưỡng xét tuyển riêng,

Tìm hiểu: He Trung, Vinh Long, Truong DH, Truong TCCN, quan tri kinh doanh, khong chinh quy, thi tot nghiep, giay chung nhan, lien thong, tuyen sinh, thi sinh, dao tao, ho so, ke toan, xet

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hệ không chính quy có được học liên thông?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hệ không chính quy có được học liên thông? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin He khong chinh quy co duoc hoc lien thong

Nhan xet, hay lien he ve tin He khong chinh quy co duoc hoc lien thong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet He khong chinh quy co duoc hoc lien thong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0