He CD Truong DH Cong nghiep TP HCM co xet tuyen NV3

He CD Truong DH Cong nghiep TP HCM co xet tuyen NV3

Tags: He CD Truong DH Cong, Truong DH Cong, Truong DHDL Hung Vuong, Truong CD Kinh, Thai Phi, Co khi che tao, ky thuat cong nghiep, kinh te ky thuat, nganh co khi, che tao may, khi dong luc, ho so, diem chuan, cong nghe, dia chi, xet
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>He CD Truong DH Cong nghiep TP HCM co xet tuyen NV3
Can bo phong dao tao Truong DHDL Van Hien nhan ho so xet tuyen NV2 qua buu dien
* Em du thi vao Truong CD Kinh te Ky thuat cong nghiep 2 dat duoc tong so diem la 18 nganh Co khi che tao may (04). Em duoc biet truong ha diem chuan, em thuoc KV2-NT thi co dau khong? (Thai Phi, thaiphi080605@ )

- Truong CD Kinh te ky thuat cong nghiep 2 da quyet dinh ha diem chuan he CD doi voi cac nganh, tru cac nganh Cong nghe det (01), Co khi che tao may (04) va Quan tri kinh doanh (12) khong ha diem chuan. Ban thuoc KV2-NT, duoc cong 1 diem, chua du dieu kien trung tuyen vao nganh Co khi che tao may (04) vi diem chuan nganh nay la 21 diem.

* Em thi khoi A duoc 12.5 diem, em thuoc KV2. Em co the xet tuyen NV3 vao nganh Quan tri kinh doanh cua Truong DHDL Hung Vuong khong? ( keobonbontn@ )

- Voi so diem cua ban, ban du dieu kien xet tuyen NV3 vao he CD nganh Quan tri kinh doanh (ma nganh C69, khoi A-D1) cua Truong DHDL Hung Vuong. Ban nhanh chong nop ho so xet tuyen NV3 gom: Giay chung nhan ket qua thi tuyen sinh (giay so 2) do truong du thi cap (co ky ten va dong dau do). Ban phai ghi day du thong tin tren cac o trong o phan don, ky va ghi ro ho ten; mot phong bi da dan san tem, ghi ro dia chi cua ban va so dien thoai (neu co) de truong xet NV3 thong bao ket qua xet tuyen.

Ban gui ho so dang ky xet tuyen qua duong buu dien chuyen phat nhanh tu ngay 15-9-2005 den ngay 30-9-2005. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong DHDL Hung Vuong, 239 Nguyen Trong Tuyen, quan Phu Nhuan, TP.HCM; DT: 08. 9972002.

* Em thi DH duoc 19.5 diem nhung khong do. Em xet tuyen NV2 vao Truong DH Ky thuat Cong nghiep (DH Thai Nguyen) nhung khong duoc. Xin cho em biet truong nao con chi tieu xet tuyen NV3 nganh Co khi khong? (Nguyen The An, nguyenanhtuanvietnam85@ )

- Truong DH Ky thuat Cong nghiep (DH Thai Nguyen) khong xet tuyen NV2 do vay ho so xet tuyen cua ban khong duoc chap nhan. Voi so diem 19.5, ban nhanh chong nop ho so xet tuyen NV3 vao nganh Co khi va cac nganh tuong duong cac truong sau (he DH: khoi A-B: 15 diem, C-D: 14 diem; he CD: khoi A-B: 12 diem, C-D: 11 diem):

+ Truong DHDL Luong The Vinh (ma truong DTV), nganh Co khi (ma nganh 103 - khoi A). Ho so gui ve: Phuong Loc Vuong, TP Nam Dinh, tinh Nam Dinh; DT: 0350. 680042.

+ Truong DHDL Lac Hong (ma truong DLH), nganh Co khi (104 - A). Ho so gui ve: 10 lien tinh lo 24, phuong Buu Long, TP Bien Hoa, tinh Dong Nai; DT: 061. 952778.

+ Truong DHDL Cuu Long (ma truong DCL), nganh Co khi (103 - A). Ho so gui ve: Huyen Long Ho, tinh Vinh Long; DT: 070. 821655 - 831155.

+ Truong DHDL Ky thuat cong nghe TP.HCM (ma truong DKC), nganh Co - Tin ky thuat (106 - A); Co khi tu dong - robot (109 - A). Ho so gui ve: 144/24 Dien Bien Phu, phuong 25, quan Binh Thanh, TP.HCM; DT: 08. 5120782.

+ Truong DHDL Cong nghe Sai Gon (ma truong DSG), nganh Co - Dien tu (103 - A). Ho so gui ve: 354 Ben Chuong Duong, quan 1, TP.HCM; DT: 08. 8367753.

+ Truong CD Su pham ky thuat Nam Dinh (ma truong CK2), nganh Co khi che tao may (05 - A); Co dien (han dien) (06 - A); Co khi dong luc (07 - A). Ho so gui ve: Phuong Loc Ha, TP Nam Dinh; DT: 0350. 637804.

+ Truong CD Su pham ky thuat Vinh (ma truong CK3), nganh Co khi che tao may (04 - A); Co khi dong luc (05 - A). Ho so gui ve: Phuong Hung Dung, TP Vinh, tinh Nghe An; DT: 038. 833002.

+ Truong CD Tu thuc Cong nghe Thanh Do (ma truong CTD), nganh Cong nghe co khi dong luc (04 - A). Ho so gui ve: Xa Kim Chung, huyen Hoai Duc, tinh Ha Tay; DT: 0910. 3000898.

* Em muon biet ten truong DH nao dao tao nganh Du lich, Quan tri khach san va website cua truong do. (Nguyen Thi Phuong Hoa, lovingyou498@ )

- Cac truong DH sau co dao tao nganh Huong dan du lich, Quan tri du lich - khach san va website cac truong gom:

+ Truong DHDL Van Hien, ma truong DVH, ma nganh 603, thi khoi A, C, D1, D3, D4. Dia chi truong: AA2 duong D2, Van Thanh Bac, phuong 25, quan Binh Thanh, TP.HCM; DT: 08. 5106733. Website: www.daihocvanhien.edu.vn

+ Truong DHDL Hung Vuong, ma truong DHV, ma nganh 501, thi khoi C, D1. Dia chi truong: 239 Nguyen Trong Tuyen, quan Phu Nhuan, TP.HCM; DT: 08. 9972002 hoac 736 Nguyen Trai, phuong 11, quan 5, TP.HCM; DT: 08. 8538327. Website: www.hungvuong.edu.vn

+ Truong DHDL Ngoai ngu - Tin hoc TP.HCM, ma truong DNT, ma nganh 401, thi khoi D1. Dia chi truong: 155 Su Van Hanh noi dai, quan 10, TP.HCM; DT: 08. 8629232. Website: www.huflit.edu.vn

+ Truong DHDL Binh Duong, ma truong DBD, ma nganh 401, thi khoi A, D1. Dia chi truong: 9 dai lo Binh Duong, phuong Hiep Thanh, thi xa Thu Dau Mot, tinh Binh Duong; DT: 0650. 822058. Website: www.bdu.edu.vn

+ Truong DHDL Duy Tan (Da Nang), ma truong DDT, ma nganh 401, thi khoi A, D1. Dia chi truong: 184 Nguyen Van Linh, TP Da Nang; DT: 0511. 650403 may 121 - 656159. Website: www.dtu.edu.vn

* Diem chuan NV2 he CD Truong DH Cong nghiep TP.HCM la bao nhieu? Truong co xet tuyen NV3 he CD khong va xet tuyen nhung nganh nao, diem chuan bao nhieu? (Truong Tan, nightofpassion2004@ )

- He CD Truong DH Cong nghiep TP.HCM co muc diem chuan NV2 cac nganh cu the nhu sau: Kinh te thuong mai, Thiet ke thoi trang, Anh van: 11 diem; Cong nghe nhiet lanh, Che tao may, Co dien, Co dien tu, Hoa vo co, May va thiet bi hoa chat, Cong nghe sinh hoc: 12 diem; Dien cong nghiep: 12.5 diem; Co khi sua chua o to, Hoa phan tich, Cong nghe may: 13 diem; Dien tu cong nghiep, Dien tu may tinh: 13.5 diem; Cong nghe phan mem, Mang may tinh: 14 diem; Hoa huu co, Cong nghe moi truong: 14.5 diem; Dien tu vien thong: 15 diem; Cong nghe thuc pham, Quan tri kinh doanh: 15.5 diem; Hoa dau: 16 diem; Ke toan: 16.5 diem.

Truong DH Cong nghiep TP.HCM khong xet tuyen NV3 he CD.

* Truong DH Cong nghiep TP.HCM co he Trung cap Ke toan khong? Neu co, em phai lam ho so nhu the nao de duoc hoc va hoc trong thoi gian bao lau? (Chi, love_alone_you71211@ )

- Truong DH Cong nghiep TP.HCM co dao tao he Trung cap nganh Ke toan trong thoi gian 2 nam va 4 nam. Cu the nhu sau:

+ Bac Trung cap 2 nam: ky hieu truong 057, khoi thi: A (Toan - Ly), ma nganh 20. Tuyen sinh hoc sinh tot nghiep THPT va tuong duong. Hinh thuc tuyen sinh: thi tuyen va thi sinh mua ho so du thi tai Trung tam Tuyen sinh cua Truong DH Cong nghiep TP.HCM. Tot nghiep duoc cap bang Trung hoc chuyen nghiep he chinh quy.

+ Bac Trung cap 4 nam: ky hieu truong 057, khoi A (Toan - Ly), ma nganh 20. Tuyen sinh hoc sinh tot nghiep THCS (lop 9). Hinh thuc tuyen sinh: xet tuyen theo hoc ba va thi sinh mua ho so dang ky tai Trung tam Tuyen sinh cua Truong DH Cong nghiep TP.HCM. Tot nghiep duoc cap bang Trung hoc chuyen nghiep he chinh quy.

Tuy nhien, bac trung cap 2 nam da het han nhan ho so tu ngay 31-7-2005 va thi vao ngay12 va 13-8 vua qua; bac trung cap 4 nam da het han nhan ho so tu ngay 31-7-2005.

* Em nop don xet tuyen NV2 vao Truong DH Giao thong van tai co so 2 nhung den nay van chua biet diem chuan xet tuyen. Bao TS co the cho em biet diem chuan la bao nhieu khong? Mong tra loi cho em som nhat co the. (Cong Vinh, honmoixa20044@ )

- Truong DH Giao thong van tai (co so 2 TP.HCM) vua cong bo diem chuan trung tuyen NV2 vao chieu 16-9-2005. Theo do, diem chuan NV2 nganh Dau may - Toa xe, Co khi o to la 19.5 diem; Cong trinh giao thong cong chinh: 21.5 diem.

NHOM PHONG VIEN TS

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

GÓC NHÌN: Ibra tới để 'chết vì Mourinho'?

'Mourinho là kiểu người mà tôi sẵn sàng chết vì ông ấy' – Zlatan Ibrahimovic từng nói vào năm 2013. 3 năm sau, anh đang có cơ hội để tái ngộ người thầy cũ ở Manchester United. Tuy nhiên, khi đã 34 tuổi, hẳn là phải có gì khác so với khi anh mới 26 tuổi và có 1 mùa giải duy nhất từng thi đấu dưới sự chỉ đạo của Jose Mourinho!?

Vụ cướp chấn động Hà Nội: Cướp 480 cây vàng và 1 tỉ đồng

Công an Hà Nội chiều 25-5 đã thông tin chính thức về vụ cướp vàng, tiền chấn động mà thủ phạm đã cướp chiếc ô tô chở 480 cây vàng các loại cùng 1 tỉ đồng tiền mặt.

Tìm hiểu: He CD Truong DH Cong, Truong DH Cong, Truong DHDL Hung Vuong, Truong CD Kinh, Thai Phi, Co khi che tao, ky thuat cong nghiep, kinh te ky thuat, nganh co khi, che tao may, khi dong luc, ho so, diem chuan, cong nghe, dia chi, xet

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hệ CĐ Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có xét tuyển NV3?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hệ CĐ Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có xét tuyển NV3? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin He CD Truong DH Cong nghiep TP HCM co xet tuyen NV3

Nhan xet, hay lien he ve tin He CD Truong DH Cong nghiep TP HCM co xet tuyen NV3 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet He CD Truong DH Cong nghiep TP HCM co xet tuyen NV3 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hop thu tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hop thu tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0