Giao truc tuyen Tuyen sinh dau cap o TPHCM nam hoc 20072008

Giao truc tuyen Tuyen sinh dau cap o TPHCM nam hoc 20072008

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tu 8 gio sang chu nhat, 15-4, Bao Nguoi Lao Dong to chuc buoi giao luu truc tuyen tuyen sinh dau cap nham mo ra kenh doi thoai truc tiep, giup phu huynh va hoc sinh nam duoc nhung thong tin moi ve ke hoach tuyen sinh cac lop dau cap o TPHCM nam hoc 2007-2008.

Mau don dang ky tuyen sinh vao lop 10 THPT nam hoc 2007-2008

Den tham du buoi giao luu truc tuyen co ong Huynh Cong Minh, Giam doc So GD-DT TPHCM; ong Nguyen Hoai Chuong, Pho Giam doc So GD-DT TPHCM; ong Lam An, Truong phong Giao duc Trung hoc So GD-DT TPHCM; ba Pham Thi Thuy Vinh, Chu tich HDQT Truong PTDL Ngo Thoi Nhiem.

Buoi tu van do Truong PTDL Ngo Thoi Nhiem tai tro. Dip nay, Truong Ngo Thoi Nhiem, mot ngoi truong co toc do phat trien nhanh trong thoi gian qua va duoc nhieu phu huynh tin cay, se gioi thieu toan bo ke hoach tuyen sinh nam hoc 2007-2008 cua truong.

Duoi day la phan tra loi truc tuyen:

Thua cac thay co .Toi co cau hoi muon hoi .Do la van de tuyen sinh lop 10 tai TPHCM .Neu hoc sinh dang ki 2 nguyen vong ma ca 2 nguyen vong deu bi truoc thi lam sao Xin cam on cac thay co

Pham Le Ngoc Thuy ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Ong Huynh Cong Minh, Giam doc So GD-DT TPHCM: Neu thi sinh bi truot ca 2 nguyen vong (NV) thi cac em se khong duoc vao cac truong cong lap. Cac em se dang ky hoc o cac truong DL, tu thuc, giao duc thuong xuyen hoac trung cap chuyen nghiep. So GD-DDT se goi danh sach cua tat ca cac truong den tung phu huynh va hoc sinh lop 9, de hoc sinh tu chon lua. Danh sach nay gom tat ca la 177 truong. Chung toi cung can noi them, cac em phai ghi NV cho dung, tranh mat nhung co hoi tot trong viec tuyen sinh. Ghi NV dung co nghia la phai chon lua truong THPT co muc tuyen sinh phu hop voi hoc luc cua minh. Hai NV phai co do kho khac nhau. Boi vi, neu chung ta chon 2 NV deu kho nhu nhau vi neu rot 1 NV thi se rot ca. Neu co 1 NV kho va 1 NV de thi khi rot NV 1 kho, chung ta se co co hoi danh NV2 de hon. Chuc em thanh cong

. Xin cho biet nam nay 2007, truong THCS Hong Bang Q.5 co xet hoc sinh trai tuyen nhu moi nam va neu co thi tieu chuan xet tuyen nhu the nao? Khi nao co thong bao cu the de phu huynh chung toi biet va lam don cho phu hop? Xin cam on.

Dang Tran Lap - 8583931

- Ong Huynh Cong Minh: Tuyen sinh cac lop dau cap nam 2007 se giam toi da viec nhan hoc trai tuyen. Vi, chat luong truong lop cac truong o trong TP da duoc mo rong den cac dia ban dan cu trai deu tren 24 quan huyen. Dieu nay gop phan giai quyet nhung kho khan ve di lai, ton kem cua gia dinh PH. Nen tot nhat, hoc sinh nen chon lua truong tot nhat tren dia ban cu tru cau minh.

Viec tuyen sinh lop 6, truong THCS Hong Bang, Q.5 se duoc thuc hien theo chi dao cua ban chi dao tuyen sinh Q.5, moi chi tiet xinlien he Phong GD, Q.5.

. Co phai hoc sinh thi tuyen vao lop 10 nop ho so tai truong dang hoc voi 2 NV va neu hoc sinh do muon thi vao truong chuyen Le Hong Phong thi em do phai nop them mot bo ho so voi 4 NV tai truong chuyen. Neu hoc sinh do chi muon hoc lop thuong truong chuyen thi co phai thi mon chuyen khong va em do trong 4 NV chi can ghi NV 3 va 4 phai khong?

Dang Hong Hai - 8625056

- Ong Huynh Cong Minh: Hoc sinh lop 9 tham gia vao tuyen sinh lop 10 nam nay se nop ho so tai truong THCS dang hoc voi 2 NV. Neu cac em muon du thi vao truong chuyen, cac em cung se thuc hien tai truong THCS dang hoc voi cung mot bo ho so nhung ho so do phai ghi them 4 NV. Trong 4 NV nay co ghi ca nhung lop thuong cua cac truong chuyen. Ve noi dung du thi, hoc sinh se lam 3 bai thi voi lop 10 cac truong THPT thuong, do la: ngu van, toan va mot mon thu 3. Neu hoc sinh muon thi vao truong chuyen theo ho so dang ky thi cac em se lam them mot bai thi thu 4, mon thu 4 nay la mon chuyen.

. Toi co em gai dang hoc lop 9 o truong Tran Phu Q10. Va toi chua ro cach chuyen cap nam nay nhu the nao de huong dan cho em toi cach lam ho so. Mong Bao NLD cho toi nhung thong tin can thiet. Chan thanh cam on.

- Ong Huynh Cong Minh: Van de tuyen sinh vao lop 10 nam nay, truong THCS dang hoc thong qua giao vien CN lop 9 se huong dan cu the den tung PH, HS tu ngay 2 den 15-5. O do moi PH va HS se nhan duoc 1 danh sach cac ten truong tham gia tuyen sinh de PH va hoc sinh chon lua va ghi nguyen vong. Sau do, moi hoc sinh se lam mot bo ho so chon 2 NV neu chi muon hoc cac truong PT thuong va ghi them 4 NV neu muon theo hoc tai cac truong chuyen. Bo ho so nay se nop tai truong THCS dang hoc.

. Co phai hoc sinh thi tuyen vao lop 10 nop ho so tai truong dang hoc voi 2 NV va neu hoc sinh do muon thi vao truong chuyen VD Le Hong Phong thi em do phai nop them mot bo ho so voi 4 NV tai truong chuyen Neu hoc sinh do chi muon hoc lop thuong truong chuyen thi co phai thi mon chuyen khong va em do trong 4NV chi can ghi NV 3 va 4 phai khong?

Dang Hong Hai ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Ong Nguyen Hoai Chuong, Pho Giam doc So Giao duc TPHCM: Hoc sinh co the nop 1 ho so tai truong THCS dang hoc don thu tuyen vao lop 10 se co 2 phan:

- Chon 2 nguyen vong vao cac truong cong lap binh thuong

- Chon 4 nguyen vong:

+ Nguyen vong 1,2: vao cac lop 10 chuyen cua cac truong chuyen hoac cac truong co lop chuyen

+ Nguyen vong 3,4: vao cac lop thuong cua cac truong chuyen (Le Hong Phong, Tran Dai Nghia)

Theo quy che cua Bo Giao duc, thi hoc sinh muon vao hoc cac lop o truong chuyen, phai du thi du 4 mon: Toan, Van, mon thu 3 + mon chuyen.

. Toi muon xin con vao lop 1 chuong trinh tang cuong tieng Anh. Xin cho biet dieu kien va hoc phi, cac khoan khac?

Tran Thi Hai Yen (Q3-TPHCM)

- Ba Pham Thi Thuy Vinh, Chu tich HDQT Truong PTDL Ngo Thoi Nhiem: Dieu kien: Dung tuoi quy dinh, kiem tra kha nang cua be thong qua viec hoi han xem xet chau co nhanh nhen, ngong hay khong de biet kha nang tiep thu cua be

Hoc phi: 1trieu dong/thang. Co giao vien nuoc ngoai giang day; 2 trieu dong/thang hoc tieng Anh do giao vien nuoc ngoai day 1 phan mon Toan, khoa hoc va nuoc ngoai cap chung chi ben canh van bang cua Bo GD-DT VN

. Truong Ngo Thoi Nhiem co day lop 6 chuong trinh tang cuong tieng Anh khong? Dieu kien xet tuyen nhu the nao? Lien he nhan ho so o dau? Hoc phi va cac khoan thu khac nhu the nao? Luc nao bat dau nhan don? Cam on

Nguyen Thuy Nga (P.11-Q. Binh Thanh)

- Ba Pham Thi Thuy Vinh: Co day chuong trinh tieng Anh tang cuong theo chuong trinh cua Bo GDDT Viet Nam

Co chuong trinh lien ket voi nuoc ngoai day tieng Anh cac mon Toan, Ly, Hoa va mot so chuong trinh thuoc mon khoa hoc tu nhien do nuoc ngoai cap bang ben canh van bang cua Bo GDDT viet nam.

Hoc phi : chuong trinh binh thuong 700.000d/1 thang. Tieng Anh tang cuong theo chuong trinh VN dong them 300.000d/1 thang.

Chuong trinh lien doanh voi nuoc ngoai tron goi ca hai chuong trinh la 2.500.000d/1 thang. Tien an sang 6000d/ 1 bua (khong bat buoc ). An trua : 12.000d/ 1 bua .

Nhan don tu nay den 20-08.

Xet tuyen hoc sinh hoan thanh chuong trinh tieu hoc co hoc tieng Anh tang cuong o tieu hoc . Neu chua hoc TATC o tieu hoc thi phai kiem tra trinh do tieng Anh.

. Chi tieu tuyen sinh lop 10 nam nay cua TPHCM nam nay la 66.710 chi tieu, tang gan 3.000 chi tieu so voi nam hoc truoc. Xin duoc hoi trong do chi tieu tuyen sinh vao lop 10 tang cuong tieng Anh la bao nhieu? Va tong so hoc sinh lop 9 nien khoa 2006-2007 cua toan thanh pho la bao nhieu? Cam on.

Ngo Quoc Hung ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Ong Lam An, Truong phong Giao duc Trung hoc So GD-DT TPHCM: Nam hoc 2006-2007, TPHCM co 2.400 hoc sinh se hoan tat chuong trinh tang cuong tieng Anh o cap THCS. So hoc sinh nay se duoc tiep tuc hoc chuong trinh tang cuong TA theo ket qua tuyen sinh vao lop 10 tai cac truong THTP o tat ca cac dia ban co hoc sinh da hoc xong chuong trinh tang cuong TA lop 9. Tong so hoc sinh lop 9 nien khoa 2006-2007 la 66.710 hoc sinh.tu ngay 2-5-2007 tai cac truong THCS, giao vien CN lop se huong dan chi tiet 177 truong tuyen sinh, trong do co truong day tang cuong TA lop 10.

.Toi co con trai nam nay vao lop 10, luc hoc cua chau kha . Doc bao thay nam nay co 2 nguyen vong nhung lai khong cho chuyen truong toi rat lo vi toi muon sau khi thi xong o thanh pho HCM toi cho con toi ra bac thi vao truong chuyen o tai thi xa Vinh Yen Tinh Vinh Phuc. Dieu toi ban khoan la sau khi thi xong biet duoc ket qua roi toi muon cho con toi ra bac du thi va neu dau o truong do toi se chuyen con toi ra ngoai do hoc co duoc khong.Con nguyen vong se thi vao truong Nguyen Thi Minh Khai he A va Nguyen Thuong Hien nhung neu ca 2 nguyen vong khong duoc thi chuyen qua he B truong Nguyen Thi Minh Khai duoc khong?

Phan Thi Duyen (trang.tran.vinatexhcmc.com.vn)

- Ong Lam An: Ban can can nhac ket qua hoc luc cua con em minh dac biet o nam hoc lop 9 de quyet dinh ghi 2 NV. Viec huyen truong se thuc hien theo quy che cua Bo GD-DDT (quyet dinh so 51/2000), thuc hien truoc ngay khai giang nam hoc moi ngay sau ket thuc hoc ky 1. Tuyen sinh nam hoc moi 2007-2008 khong co he ban cong trong truong cong. Chuc ban co dinh huong dung cho con truoc khi thi tuyen

. 1.Ky thi vao lop chuyen, truong chuyen co dam bao su cong bang trong thi cu hay khong? Co nhieu thay trong TPHCM day o truong chuyen, lop chuyen co duoc quyen uu tien ra de thi tuyen hay khong Hay cac thay trong Ban Giam hieu co quyen ra de thi hay khong Hien trong TPHCM toi biet co mot vai thay dam bao dam hoc tro minh thi do mon chuyen voi diem 10, nhung hoc phi luyen thi rat cao.2. Con toi hoc lop 9, thi dat giai 3 chuyen Sinh cap TPHCM 2007, va toi la thuong binh 4/4 co duoc huong diem uu tien trong ky thi vao lop chuyen, truong chuyen hay khong3. Con toi thi lop 10 chuyen sinh Le Hong Phong, nguyen vong 2 ghi lop chuyen sinh o truong nao vi truong Tran dai Nghia khong co chuyen sinh, nhu vay o truong Gia Dinh va Nguyen thuong Hien co lop chuyen sinh hay khong?

do quang hung ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Ong Nguyen Hoai Chuong: Ky thi vao lop chuyen, truong chuyen se do hoi dong thi cua So GD-DT Tp.HCM to chuc theo quy che cua Bo, de thi tuyen sinh vao lop 10 va de thi mon chuyen se do hoi dong ra de thi quyet dinh. Giao vien day o cac truong chuyen khong co quyen uu tien ra de thi tuyen sinh nay.

Con cua ong doat giai 3 mon Sinh, neu thi vao lop chuyen Sinh se duoc uu tien cong 1 diem. Nguyen vong 2 vao lop chuyen Sinh co the ghi vao truong Nguyen Thuong Hien.

. Danh sach cac truong tuyen sinh vao lop 10 chi ghi so luong hoc sinh se tuyen , khong ghi diem chuan tuyen vao , lam sao toi chon nguyen vong cho con toi theo suc hoc hien gio cua chau.Chau dang hoc song ngu tieng Phap , neu khong hoc tiep song ngu thi chon vao truong nao .Xin cho toi y kien .Cam on

pham thi thanh truc (thanh truc890@ hcm.fpt.vn)

- Ong Nguyen Hoai Chuong: Diem chuan tuyen sinh vao lop 10 chi co khi da hoan tat viec xet tuyen vao cac he truong, lop theo nguyen tac chon tu tren xuong den khi du chi tieu.

Con cua ba dang hoc lop song ngu tieng Phap, neu hoan thanh chuong trinh lop 9 song ngu se duoc xet chon vao cac truong Le Hong Phong, Nguyen Thi Minh Khai, Marie Curie tuy theo ket qua song ngu va diem thi tuyen vao lop 10. Neu khong hoc tiep song ngu thi co the chon vao truong co lop tieng Phap: Phan Dang Luu, Hung Vuong.

Ong Tran Thanh Hai, TBT Bao Nguoi Lao Dong, tang hoa cho ong Huynh Cong Minh, Giam doc So GD-DT TPHCM

. Lop 6 khong con he ban cong: vay hoc sinh dat diem trung binh 2 mon Tieng Viet va Toan co nghiem nhien duoc vao hoc truong THCS cong lap dung tuyen noi dang o ho khau truong tru hay la phai dat mot so diem do truong qui dinhTheo suy nghi cua nhieu phu huynh thi: nan chay truong va bat cong trong giao duc se duoc xoa neu nhu HS dau Tieu hoc la co the vao hoc ngay tai truong noi sinh song. Viec dua ra muc diem de vao mot truong nao do la bien tuong cua truong diem, truong chat luong cao ma theo So GD-DT la se bo hinh thuc nay.Mot nha truong tot la nha truong co the giao duc hieu qua voi tat ca hoc sinh tu trung binh tro len.Cau hoi cua toi co the coi nhu la mot kien nghi cua phu huynh hoc sinh. Chan thanh cam on

- Ong Nguyen Hoai Chuong: Moi hoc sinh da hoan thanh chuong trinh tieu hoc tai Tp.HCM deu duoc vao hoc lop 6 tai cac he truong theo quy dinh. Tuy tinh hinh thuc te ve co so vat chat truong lop, ban chi dao tuyen sinh cac quan huyen, xay dung phuong an tuyen sinh theo huong tao thuan loi de cac hoc sinh co the hoc tai cac truong gan nha, han che muc thap nhat nhan hoc sinh trai tuyen. Viec nay cung co the han che nan chay truong. Cam on kien nghi cua ong!

. Cho em hoi truong Le Quy Don Q3 nam nay da tro thanh truong THPT tu chu tai chinh chua hoc phi cua truong ra sao truong day theo chuong trinh nhu the nao truong hoc theo truong trinh phan ban binh thuong nhu cac truong THPT khac hay hoc chuong trinh khac truong hoc 1 buoi hay 2 buoi em xin cam on

bui thi anh nguyet ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Ong Nguyen Hoai Chuong: Truong THPT Le Quy Don Q3 nam nay van tiep tuc thuc hien theo mo hinh giao duc tien tien nhu da thuc hien nam hoc 2006-2007. Truong day theo chuong trinh do Bo GD-DT quy dinh nhu cac truong THPT khac, truong thuc hien day 2 buoi/ngay, moi lop chi co 30 hoc sinh

. Toi la Chi Hoi truong Chi Hoi PHHS lop 7 truong PTCS VO TRUONG TOAN Q.1 . Cac chau dang duoc day va hoc 2 ngoai ngu , Tieng Nhat 5 tieng/tuan va Tieng Anh 4 tiet/tuan . Cac chau hoc tieng Nhat theo chuong trinh Sach Giao khoa do Bo Giao Duc bien soan va do Thay giao -nguoi Nhat truc tiep day . Moi Hoc ky deu kiem tra va xep loai hoc luc trong do co mon Tieng Nhat . Theo loi Co giao chu nhiem , tieng Nhat la ngoai ngu chinh , con tieng Anh la ngoai ngu tu chon . Cac chau con hoc tiep 2 nam Tieng Nhat theo chuong trinh sach giao khoa do Bo Giao Duc bien soan , hien cac chau trong lop hoc Tieng Nhat rat tot , tieng Anh thi khong duoc tot .Xin duoc hoi , 2 nam nua cac chau se du thi vao lop 10, ngoai 2 mon Van, Toan se du thi ngoai ngu la mon Tieng Nhat hay tieng Anh . Neu thi ngoai ngu la tieng Nhat thi se ghi nguyen vong nhu the nao Truong PTTH nao se tiep nhan cac chau vao hoc Cac chau co duoc hoc tieng Nhat tiep tuc hay khong?

Nguyen Thanh Long ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Ong Nguyen Hoai Chuong: Neu hoc sinh hoc ngoai ngu 1 la mon tieng Nhat thi se thi vao lop 10 mon tieng Nhat, hoc sinh se ghi nguyen vong vao truong THPT co giang day mon tieng Nhat.

. Con toi khong hoc chuong trinh tang cuong tieng Anh bac tieu hoc nhung chau dang hoc tieng Anh tai cac trung tam ngoai ngu. Trong nam hoc 2007-2008 gia dinh co nguyen vong cho chau hoc lop 6 chuong trinh tang cuong tieng Anh o cac truong nhu: Su pham Thuc nghiem Su pham, Nguyen Du (Q1), Vo Truong Toan, Tran Van On hay mot truong THCS co chuong trinh tang cuong tieng Anh. Chau phai thi nhu the nao? Lam ho so o dau? Xin So GD-DT TPHCM cho biet?

Nguyen Thi Thu Nga (so nha 1, duong 21 Phuong 4, quan 4-TPHCM)

- Ong Nguyen Hoai Chuong: Hoc sinh khong hoc chuong trinh tang cuong tieng Anh bac tieu hoc van co the thi tuyen vao lop 6 Truong Tran Dai Nghia neu du dieu kien va co the vao hoc cac lop tang cuong tieng Anh cua cac Truong THCS khac theo lo trinh B.

. Nam hoc 2007-2008, Truong Tieu hoc Dan lap va THPT TT Ngo Thoi Nhiem tuyen bao nhieu hoc sinh vao cac lop 1, 6, 10? Xin cho biet cac chuong trinh day hoc truong dang trien khai? Thoi gian thu nhan ho so?

Nguyen Van Tuong (Q. Binh Tan- TPHCM)

- Ba Pham Thi Thuy Vinh: Thoi gian nhan ho so tu nay den 20/08/2007, dia diem nhan ho so tai 3 co so cua truong.

Chi tieu tuyen sinh:

- Lop 1: nhan 90 hoc sinh

- Lop 6: nhan 180 hoc sinh

- Lop 10: nhan 300 hoc sinh

Truong trien khai day chuong trinh chuan cua Bo GD-DT ket hop nang cao cho hoc sinh kha, gioi kem cap cho hoc sinh yeu de dat yeu cau.

Co cac lop tang cuong tieng Anh, co giao vien nuoc ngoai day de giup cac em thi lay hoc bong.

. Con toi hoc lop 9 o Binh Duong, nay toi muon cho con vao lop 10 Truong Ngo Thoi Nhiem thi can dieu kien gi? Truong co to chuc noi tru khong?

Phan Thi nuong (Binh Duong)

- Ba Pham Thi Thuy Vinh: Con ban phai tot nghiep THCS. Co noi tru tai co so 2 cua Truong tai 65 Ho Ba Phan, Phuong Phuoc Long A, Q9, Tp.HCM

. Truong Ngo Thoi Nhiem hien co cac co so nao, dia chi o dau? Che do xe dua ruoc duoc thuc hien ra sao?

Nhieu phu huynh

- Ba Pham Thi Thuy Vinh:

Co so 1: 27 Pham Ngoc Thach, Q3. Co tu lop 1 den lop 6

Co so 2: 65 Ho Ba Phan, Phuong Phuoc Long A, Q9, Tp.HCM

Co so 3: 300 A Dien Bien Phu, Q. Binh Thanh. Co tu lop 6 den lop 12.

Co xe dua don hoc sinh tan nha tu 300 den 1trieu dong/thang tuy tuyen duong. Xe dua don cac co so noi bo cua truong duoc mien phi.

. Toi co con gai dang hoc lop 11, co y dinh xin vao Truong Ngo Thoi Nhiem. Xin cho biet dieu kien an o noi tru truong co cho tu hoc, ren luyen TDTT, thu vien hay khong?

Le Thi My Hanh (Binh Thuan)

- Ba Pham Thi Thuy Vinh: Truong PT Ngo Thoi Nhiem co khu noi tru nam, nu rieng biet. co giao vien quan ly tung phong. Co giao vien quan ly hoc toi. An sang, trua, toi la 30.000 dong/ngay. Truong cung co khu vui choi da nang, co ho boi, thu vien, phong xem phim. Ban co the den tham quan truong chung toi se co huong dan cu the.

. Con toi dang hoc lop 9 o Nha Trang. Nam toi gia dinh du dinh cho chau vao Sai Gon hoc lop 10. Xin hoi muon vao truong Ngo Thoi Nhiem can phai co cac loai giay to gi? Yeu cau ve hoc luc ra sao?

Huynh Van Thanh (Nha Trang-Khanh Hoa)

- Ba Pham Thi Thuy Vinh: Dieu kien vao lop 10 o Truong Ngo Thoi Nhiem cung nhu nhung truong khac la con ban phai co bang tot nghiep THCS, giay khai sinh, hoc ba cap 2. Hoc sinh co hoc luc tu trung binh tro len deu duoc truong nhan vao. Sau do kiem tra trinh do de xep lop cho phu hop.

. Con toi dang hoc lop 11 nay xin chuyen vao Truong Ngo Thoi Nhiem thi truong co nhan khong, can dieu kien gi? Suc hoc hoi yeu thi nha truong co to chuc kem rieng cho chau khong?

Pham Hong (Q.4-TPHCM)

. Ba Pham Thi Thuy Vinh: Xin moi ban den truong de chung toi biet them chi tiet ve hoc luc cua chau de co cau tra loi duoc hoc lop 12 hay phai hoc lai lop 11. Truong co to chuc kem cap cho hoc sinh yeu kem.

. Toi o Da Lat, nam nay co y dinh cho con vao hoc cap 3 tai TPHCM vi co ba con o do. Toi muon hoi nha truong co to chuc thong bao ket qua hoc tap cua hoc sinh qua mang khong? Ngoai ra truong co website khong? Neu co thi cho biet dia chi de truy cap. Cam on

- Ba Pham Thi Thuy Vinh: truong co phat so lien lac hang thang cho phu huynh va thong bao ket qua hoc tap, ren luyen cua hoc sinh tren website cua truong tai dia chi: www.thpttt-ntnhiem-tphcm.edu.vn .

. Xin hoi ve che do hoc noi tru cua nha truong. doi voi hoc sinh nu nha truong co phuong phap quan ly nhu the nao khi chau hoc noi tru.

Tran Thi Mai (Dong Nai)

. Ba Pham Thi Thuy Vinh: Truong co khu noi tru danh cho nam, nu rieng biet. co giao vien quan ly tung phong. Co hop dong voi phu huynh ve cach quan ly doi voi tung em. Co to chuc cho cac em vui choi trong noi tru de khong buon chan.

. Truong to chuc day 1 buoi hay 2 buoi/ngay? Cac mon phu, nang khieu cua truong, si so ,lop, cac tiet hoc trong ngay, tuan?

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

- Ba Pham Thi Thuy Vinh: Truong to chuc hoc ca ngay (8 tiet/ngay) tu thu 2 den thu 6, thu 7 hoc buoi sang. Day hoc tat ca cac mon theo quy dinh cua Bo GD-DT, co lop tieng Anh tang cuong.

. Truong Ngo Thoi Nhiem co day chuong trinh song ngu o cap tieu hoc khong? So tiet va so mon co hoc ngoai ngu. hoc phi nhu the nao? Cam on.

Doan Thu Thuy, 248/9 Tran Ke Xuong, Q. Phu Nhuan-TPHCM.

- Ba Pham Thi Thuy Vinh: Truong co chuong trinh tang cuong tieng Anh theo chuong trinh cua Bo GD-DT. Day tieng Anh cac mon toan, khoa hoc tu lop 1 den lop 4, co giao vien nuoc ngoai day. hoc phi la 1,3 trieu/thang.

Chuong trinh lien ket voi nuoc ngoai, nuoc ngoai cap bang song song voi van bang cua Viet Nam. Hoc phi la 2 trieu dong/thang. Chi tiet cac mon hoc xin lien he tai truong tieu hoc Ngo Thoi Nhiem tai dia chi: 27 Pham Ngoc Thach, P6, Q.3.

. Toi quan tam den phuong phap giang day, phuong tien hoc tap cua truong ket qua hoc tap cua hoc sinh truong Ngo Thoi Nhiem nhu the nao?

Le Thanh Y (Tay Ninh)

- Ba Pham Thi Thuy Vinh: Phuong phap giao duc ket hop chat che giua nha truong voi phu huynh de giao duc toan dien cho cac em.

Phuong phap giang day trang thiet bi hien dai tao su thoai mai trong hoc tap phat huy tinh tu giac, tu duy sang tao va nang khieu cua hoc sinh. van dung kien thuc vao thuc tien de dem lai niem vui hung thu cho cac em.

Tuy trinh do cua hoc sinh de co cach day cho phu hop, hoc sinh yeu kem duoc kem cap, cung co kien thuc bi hong, nang cao kien thuc cho hoc sinh kha gioi.

. Em gai cua con dang hoc lop 9 tang cuong tieng Anh , truong LQD , Q.3 .Qua bao chi , con duoc biet : Doi voi cac lop tang cuong tieng Anh , neu khong du diem vao truong chuyen , se duoc xet tuyen vao lop 10 tang cuong tieng Anh voi dieu kien phai tot nghiep THCS loai kha , gioi va co bang B tieng Anh hoac diem trung binh bai kiem tra tieng Anh tren 6 diem . Con xin phep duoc hoi : Truong THPT tang cuong tieng Anh trong truong hop nay la nhung truong nao co xet tuyen theo tuyen cua dia ban truong cap 2 Xep loai bang B anh van loai kha , gioi co duoc uu tien gi khi xet tuyen?

Nguyen Thien Thanh ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Ong Lam An: So hoc sinh hoan tat chuong trinh THCS va chuong trinh tang cuong TA o lop 9 se duoc tiep tuc hoc chuong trinh tang cuong TA lop 10 theo ket qua tuyen sinh. Dia ban xet tuyen tai cac truong THTP o tat ca cac dia ban co hoc sinh da hoc xong chuong trinh tang cuong TA lop 9. Tu ngay 2-5-2007 tai cac truong THCS, giao vien CN lop se huong dan chi tiet 177 truong tuyen sinh, trong do co truong day tang cuong TA lop 10

. Xin hoi nam nay cau truc de thi cac mon nhu the nao? Mon Toan thi phan co ban chiem ti le bao nhieu

Mot ban doc

- Ong Lam An: De thi tuyen sinh lop 10 se do Hoi dong chuyen mon cua So thuc hien theo nguyen tac khach quan trong ngan hang de da duoc xay dung sat chuong trinh lop 9 co phan hoa duoc trinh do hoc sinh. Vi vay hoc sinh can nam vung kien thuc can ban, khong hoc vet va phai co kha nang tu duy lien he van dung de lam tot bai thi tuyen.

. Tai bao Nguoi Lao Dong ngay 13/4/2007, GD So GDDT O. Minh cho biet tu ngay 14/4/07, So se cung cap thong tin ve truong THPT de phu huynh HS tim hieu truoc khi dang ky nguyen vong vao lop 10. Thong tin gom : ten truong, dia chi truong, chi tieu tuyen sinh, noi dung chuong trinh giang day cung nhu hoc phi cua cac truong. Chung toi de nghi So cho biet nhung thong tin tren. Rat cam on.

- Ong Lam An: Dung nhu y kien cua ban, cac co quan thong tan bao chi se dua tin danh sach 177 truong co tuyen sinh lop 10 (THPT, Bo tuc THPT, trung cap chuyen nghiep). Rieng bao Nguoi Lao Dong se thong tin chi tiet tren website: www.nld.com.vn vao ngay 16-4-2007

Den 10 gio 20, buoi tu van tuyen sinh dau cap da nhan duoc rat nhieu cau hoi tu ban doc. Do thoi gian co han, Ban Tu van se tiep tuc tra loi tren Bao Nguoi Lao Dong va NLD online trong thoi gian toi. Moi ban doc don xem.

Xin chan thanh cam on doc gia da quan tam theo doi va gui cau den chuong trinh.

--------------------oOo--------------------

TRUONG TIEU HOC DAN LAP VA THPT TU THUC NGO THOI NHIEM

10 nam phat trien va dang tren duong hoi nhap

Truong dau tien cua Viet Nam duoc nhan chung chi ISO

Khang dinh uy tin, chat luong, dang vung buoc tren duong hoi nhap

Truong Tieu hoc Dan lap & THPT Tu thuc

NGO THOI NHIEM

DT: 7310522 - 7311523 - 8999830 – 8231040 - 8238911

Fax: 7311523 – 8231029

Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Web:www.thpttt-ntnhiem – tphcm.edu.vn

Gioi thieu

Truong Ngo Thoi Nhiem duoc thanh lap tu nam 1997. Truong duoc cac cap lanh dao danh gia la truong co chat luong giao duc toan dien.

Nam 2002, la truong dau tien cua Viet Nam duoc cap chung chi ISO 9001:2000.

Nam 2006, duoc Bo Khoa hoc Cong nghe trao tang Cup vang ISO.

UBND TPHCM nhieu lan da cap bang khen cho truong.

Muc tieu va chat luong dao tao

- Nha truong thuc hien muc tieu giao duc toan dien ve dao duc, tri tue, the chat, tham my va cac ky nang hoc tap giup cho cac em hinh thanh nhan cach con nguoi Viet Nam. Chuan bi cho cac em co kien thuc va phuong phap hoc tiep cac bac hoc cao hon va tiep can nhung kien thuc tien tien cua thoi dai.

- Trong nhung nam qua truong khong ngung doi moi nham nang cao chat luong giang day. Hoc sinh do tot nghiep va dau vao truong CD, DH voi ti le cao. Nam hoc 2005 - 2006 hoc sinh tot nghiep THPT 100%.

Co so vat chat

Nha truong trang bi phong thu vien, phong thi nghiem, phong lab, phong nghe nhin, phong bo mon va phong nhac. Ca 3 co so deu co phong tin hoc noi mang Internet ADSL. Nha an rong, thoang, moi em co khau phan rieng. Cang-tin phuc vu cac loai do an, uong, dung cu hoc tap va ca nhan theo nhu cau cua hoc sinh. Co so 2 co ho boi dat chuan thi dau, san bong mini va khu the thao da nang. Phong y te co nhan vien y te truc suot 24 gio/7 ngay. Truong co xe dua don hoc sinh mien phi giua cac co so cua truong. Co doi xe dua don tan nha hoc sinh theo yeu cau.

Khai giang

Phuong phap va ke hoach giao duc

* Phuong phap giao duc: Ket hop chat che giua nha truong va gia dinh de tao dieu kien thuan loi cho cac em hoc tap va ren luyen.

- Trang thiet bi hien dai, tao su thoai mai trong hoc tap, phat huy tinh tu giac, tu duy sang tao va nang khieu cua hoc sinh. Boi duong phuong phap hoc tap, ren luyen ky nang, van dung kien thuc vao thuc tien dem lai niem vui, hung thu hoc tap cho hoc sinh.

- Thoi gian hoc doi voi tieu hoc tu thu hai den thu sau va doi voi cap 2, 3 hoc them sang thu bay.

- Truong co chuong trinh boi duong rieng cho moi doi tuong hoc sinh de cac em co dieu kien vuon len. Co lop tang cuong tieng Anh tu lop l den lop 10; tang cuong tieng Phap o bac tieu hoc. Lop l den lop 3 co chuong trinh day tieng Anh o bo mon toan va mon khoa hoc.

- Tu nam hoc 2007-2008, lop l den lop 3 va mot so lop 6 nha truong ap dung phuong phap va chuong trinh cua nuoc ngoai de giang day o mot so bo mon, co giao vien nuoc ngoai tham gia giang day. Truong dua chuong trinh tin hoc vao giang day cho tat ca cac khoi lop.

Ong Nguyen Thanh Tai, Pho Chu tich UBND Tp.HCM phat bieu chi dao trong le khai giang nam hoc 2006-2007

Hoat dong doi ngoai

- Truong co quan he voi cac to chuc, truong trung hoc, CD va DH tai cac nuoc Nga, Anh, Phap, My, Uc, Phan Lan, Hungary, Singapore, Trung Quoc... de giup cac em di du hoc.

- To chuc cac lop luyen thi IELTS cho hoc sinh co nhu cau di du hoc. Giup cac em tham gia thi lay hoc bong du hoc. Da nhieu em duoc hoc bong.

- To chuc chuong trinh tham quan ket hop voi hoc tieng Anh o nuoc ngoai trong dip he.

- Truong con co bo phan tu van mien phi va huong nghiep cho hoc sinh ve chon truong, chon nganh hoc trong va ngoai nuoc. Tu van cho cac em chon viec lam them, tim ky tuc xa, tim nguoi bao tro o nuoc ngoai. Cac truong cung thuong xuyen lien he voi truong Ngo Thoi Nhiem de thong bao tinh hinh hoc tap cua cac em nen phu huynh rat yen tam.

To chuc noi tru – ban tru

* Ban tru:

Nha truong to chuc day hoc ca ngay, quan ly hoc sinh chat che trong truong giup phu huynh hoc sinh yen tam.

* Noi tru:

Co so l va co so 2 co khu noi tru thoang mat, day du tien nghi va co khu nam – nu rieng biet. Giao vien o cung phong voi hoc sinh de quan ly va kem cac em hoc toi. Ngay nghi hoc sinh co the ve nha hoac o tai truong van co giao vien quan ly. Truong co xe dua don tung cum cho hoc sinh noi tru ve nha ngay nghi theo yeu cau cua phu huynh. Noi tru la noi tap cho cac em loi song tu lap, co trach nhiem voi gia dinh va xa hoi. Nha truong con co bo phan y te truc 24/24 gio de cham soc suc khoe cho hoc sinh, dua hoc sinh di benh vien khi can. Noi tru thuc su la ngoi nha thu hai cua cac em.

Doi ngu giao vien

Trong 10 nam qua, doi ngu giao vien co nang luc va tam huyet voi nghe duoc phu huynh va hoc sinh tin yeu. Giao vien khong ngung cai tien phuong phap giang day de phu hop voi tung doi tuong hoc sinh, tung lua tuoi. Khoi tieu hoc thuong to chuc cac tiet hoc ngoai troi theo tieu chi vui ma hoc. Moi hoc sinh vao truong duoc cham soc chu dao ve moi mat. Toan the giao vien, cong nhan vien cua truong dang vung buoc tren duong hoi nhap.

---------------------oOo----------------------

KE HOACH TUYEN SINH NAM HOC 2007 - 2008

1 gio hoc vi tinh

1. Chu yeu tuyen sinh cac lop dau cap (lop l, lop 6, lop 10). Tuy nhien van nhan cac lop khac nhung can xet ly do chuyen truong va kiem tra trinh do hoc sinh.

- Truong khong thi tuyen ma xet tuyen can cu vao ho so hop le. Tu lop 3 tro len co kiem tra trinh do de xep lop va de co ke hoach day phu hop voi trinh do hoc sinh. Lop 3 den lop 5: kiem tra cac mon toan, tieng Viet, tieng Anh. Hoc sinh lop 6, 7: kiem tra van, toan, ly, ngoai ngu. Tu lop 8 den lop 12: kiem tra cac mon toan, ly, hoa, ngoai ngu. Thoi gian kiem tra khoang trung tuan thang 8-2007.

2. Tuyen sinh cac lop tang cuong tieng Anh tu lop 1 den lop 9 (theo quy dinh cua So GD-DT TPHCM).

+ Tuyen sinh vao lop l tang cuong tieng Anh: khao sat nang khieu (mau khao sat do so huong dan).

+ Tuyen sinh lop 6 tang cuong tieng Anh: hoc sinh phai hoan thanh chuong trinh tieu hoc va hoc sinh da hoan thanh chuong trinh tang cuong tieng Anh o bac tieu hoc. Truong hop hoc sinh chua hoc tang cuong tieng Anh o bac tieu hoc thi phai qua kiem tra trinh do tieng Anh va hoc luc lop 5 cac mon tieng Viet, toan phai loai gioi.

3. Tuyen sinh vao lop 10:

- Ban co ban.

- Ban co ban nang cao khoi A: toan, ly, hoa.

- Ban co ban nang cao khoi D: toan, van, Anh. Lop 10 tang cuong tieng Anh cung chinh la ban co ban nang cao toan, van, ngoai ngu. Hoc sinh phai du dieu kien da hoc tang cuong tieng Anh o lop 9 hoac chung chi A Anh van, hoac diem trung binh tieng Anh lop 9 la 7.0 xep loai kha tro len.

- Bo GD-DT co chu truong thi tot nghiep pho thong va tuyen sinh dai hoc cung l ky thi, thay doi mon thi vao cac chuyen nganh thi truong se dap ung duoc ngay theo nguyen vong cua hoc sinh ve viec nang cao cac mon hoc theo nganh vao dai hoc. Truong tu, luong tra cho giao vien khac voi truong cong va day ca ngay nen co nhieu dieu kien de thich ung ngay khi co chu truong moi.

- Dieu kien xet tuyen ho so hop le (tot nghiep THCS) va kiem tra trinh do cac mon van, toan, ly, hoa, ngoai ngu de tu van va xet vao cac ban theo nguyen vong ket hop voi kha nang cua hoc sinh.

4. Tuyen sinh cac lop co chuong trinh nuoc ngoai song song voi chuong trinh chuan cua Bo GD-DT. Ben canh van bang cua Bo GD-DT Viet Nam, ben nuoc ngoai cap van bang cua nuoc ngoai. Dieu kien hoc sinh co diem mon tieng Anh va trung binh ca nam cua nam hoc truoc dat loai kha tro len.

Truong hoc ca ngay, co noi tru va co to chuc phu dao cho hoc sinh yeu, kem, luyen thi dai hoc, luyen thi de lay hoc bong nuoc ngoai. Co bo phan tu van mien phi cho hoc sinh huong nghiep, chon nganh hoc trong nuoc, lam ho so cho hoc sinh di du hoc.

Thoi gian phat ho so chieu sinh: - Dot I: tu nay den ngay 20-8-2007.

- Sau ngay 20-8: co xet (neu con cho).

5. Hoc phi va cac khoan chi phi khac:

Hoc phi: Tu 700.000 VND/thang den 800.000 VND/thang. Neu tinh them chi phi an, o, quan ly noi tru: khoang 2 trieu VND/thang.

CHUONG TRINH HOC HE TU 18-6 DEN 18-8-2007

Muc dich: On tap cung co kien thuc cho hoc sinh yeu. Nang cao cho hoc sinh kha, gioi. Ket hop cac hoat dong ngoai khoa de cac em hieu biet them ve nhung kien thuc xa hoi ma trong nam hoc khong co dieu kien thuc hien. (Vi du chuong trinh VUI HOC) thong qua do vui, cac tro choi, tu sang tac vu, kich de phat huy tinh nang dong, sang tao cho cac em. To chuc cho cac em di tham quan phong canh va moi truong hoc tap cua Singapore. Dong thoi giup phu huynh hoc sinh khong co dieu kien cham soc quan ly de cac em khong sa nga vao nhung tieu cuc cua xa hoi.

Dia chi lien lac: Co so l: 27 Pham Ngoc Thach, P.6, Q.3.

DT: (08).8231040 - (08).8238911 (gom cac lop ban tru, noi tru tieu hoc va lop 6).

Co so 2: 65D Ho Ba Phan, P.Phuoc Long A, Q.9.

DT: (08).7310522 - (08).6402324 - (08).7310523 (gom cac lop ban tru, noi tru tua 6 den lop 12).

Co so 3: 300A Dien Bien Phu, P.17, Q.Binh Thanh.

DT: (08).8999830 - (08). 5125342 (gom cac lop ban tru tu 6 den lop 12)

NLDO

Viet Bao
Comment :Giao truc tuyen Tuyen sinh dau cap o TPHCM nam hoc 20072008
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Giao truc tuyen Tuyen sinh dau cap o TPHCM nam hoc 20072008 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Giao truc tuyen Tuyen sinh dau cap o TPHCM nam hoc 20072008 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Giao truc tuyen Tuyen sinh dau cap o TPHCM nam hoc 20072008 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Delivery Enrollment early online in the City for the 2007-2008 academic year
Department of Education, Ministry of Education, Ngo The Times School, Tel city, Vinh Pham Thi Thuy, Nguyen Hoai Chuong, proficiency tests, teaching methods, Nguyen Thi Minh Khai, like, the records, primary schools, Learning English, students, programs, children
From 8 am Sunday, 15-4, Nguoi Lao Dong held a web chat enrollment beginning to open up channels for direct dialogue, help parents and students understand the new information on the enrollment plan in the first year level in the City ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giao trực tuyến Tuyển sinh đầu cấp ở TPHCM năm học 2007-2008

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giao trực tuyến Tuyển sinh đầu cấp ở TPHCM năm học 2007-2008 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Giao truc tuyen Tuyen sinh dau cap o TPHCM nam hoc 20072008

Nhan xet, hay lien he ve tin Giao truc tuyen Tuyen sinh dau cap o TPHCM nam hoc 20072008 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Giao truc tuyen Tuyen sinh dau cap o TPHCM nam hoc 20072008 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0