Ghi tren phieu xet tuyen NV nhu the nao

Ghi tren phieu xet tuyen NV nhu the nao

Tags: DH Hai Phong, CD SP, Hoc vien Ngan hang, nhu the nao, du dieu kien, HV Ngan Hang, giay chung nhan, thi sinh, trung tuyen, giay bao, co the, dang ki, tham gia, em, xet
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ghi tren phieu xet tuyen NV nhu the nao

Chi tieu xet tuyen he CD truong Hoc vien Ngan hang? Du diem san sao chua co giay bao? Em co the tham gia xet tuyen he CD SP? Co hoi trung tuyen he ngoai ngan sach truong hoc vien Buu chinh? Thac mac ve xet tuyen NV2?...

Hoi: Em dat 23 diem trong ki thi tuyen sinh 2007, truot NV1 vao truong KTQD. Em muon nop NV2 vao HV Ngan hang (he cao dang). Diem xet tuyen va chi tieu NV2 cua he cao dang HV Ngan hang la bao nhieu? Khi ghi vao phieu nop NV2 phai ghi chi tiet nhung gi? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Diem xet tuyen he CD cua HV ngan hang la 16,5 diem. Doi voi thi sinh hoc tai Hoc vien Ngan hang thi chi tieu nganh Tai chinh-Ngan hang la 332; Tai chinh - Ke toan la 150 chi tieu.

Doi voi thi sinh hoc o phan vien Phu Yen chi tieu nganh Tai chinh - Ngan hang la 150 chi tieu.

Cach ghi thong tin tren phieu nop NV2:

Mau phieu so 2:

PHAN DANH CHO THI SINH DANG KI XET TUYEN

DOT 2 (NV2) KHI KHONG TRUNG TUYEN NV1

Ten truong dang ki xet tuyen:………. Ky hieu truong…..

Dang ky hoc DH hoac CD…………..

Ten Khoa, Nganh dang ki hoc…… Ma nganh…..

Dia chi lien he cua thi sinh:……….

…..Ngay …thang…nam 2007

Ho ten, chu ky cua thi sinh

+ Muc ten truong dang ki xet tuyen: Ghi day du ten truong thi sinh tham gia xet tuyen.

+ Ky hieu truong: Ghi chinh xac ma truong thi sinh da chon tham gia xet tuyen.

+ Dang ki hoc DH hoac CD:

- Muc nay thi sinh luu y: nhieu truong xet tuyen ca he DH va he CD nen neu thi sinh dang ky xet tuyen he DH thi ghi DH, he CD thi ghi CD.

- Doi voi cac truong CD thi thi sinh chi can ghi CD.

+ Ten khoa, nganh dang ki hoc: Ghi chinh xac nganh minh dang ki xet tuyen.

+ Ma nganh: Ghi chinh xac ma nganh thi sinh da chon truoc do.

+ Dia chi lien he cua thi sinh: Ghi chinh xac dia chi cua minh kem theo so dien thoai (neu co)

Hoi: Em thi truong DH Ban Cong Ton Duc Thang nganh 201 nganh cong nghe hoa hoc. Theo nhu em biet thi em duoc 11.25 thuoc KV, khong du diem vao nganh do, nhung gio em van chua co phieu bao diem de em di xet nguyen vong 2? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Diem san DH khoi A la 15 diem; CD la 12 diem. Do do diem san DH, CD doi voi thi sinh o KV1 lan luot la 13,5 va 10,5 diem.

Do Em duoc 11,25 diem nen chi du dieu kien de nhan giay chung nhan diem tham gia xet tuyen vao cac truong CD.

Hien tai nha truong da gui giay bao chung nhan diem thi cho nhung thi sinh du dieu kien de nhan. Em hay lien he voi noi minh nop ho so DKDT de nhan nhe. Neu noi tra giay chung nhan thong bao truong DH Ban cong Ton Duc Thang da cap giay chung nhan nhung khong co ten em thi em nen lien he truc tiep voi truong de duoc cap giay nhe.

Hoi: Tren Toa Soan em thay he Cao dang su pham cua truong DH Hai Phong co xet NV2 ban Ly-Hoa voi 40 chi tieu. Ttruong co can cu ho khau o Hai Phong moi duoc xet tuyen khong, va phai ghi NV2 cua minh toi dia chi nao de duoc xet tuyen tai "he cao dang su pham cua truong DH Hai Phong ban Ly-Hoa"?

Khi xet tuyen NV2 thi sinh phai luon nho den vung tuyen sinh cua truong xet tuyen.

Doi voi he su pham truong DH Hai Phong chi xet tuyen nhung thi sinh co ho khau thuong tru o TP Hai Phong.

Em van ghi dia chi gui ve truong DH Hai Phong theo dia chi 171 Phan Dang Luu, Kien An, Hai Phong. Em nen nho: trong phieu chung nhan diem so 2 co dong: Dang ki vao he DH hay CD. Neu em dang ki he nao thi ghi he do.

Hoi: Nam truoc em co hoc o 1 truong dai hoc. Nam nay em trung tuyen vao 1 truong dai hoc khac. Cho em hoi khi dang ky vao truong thi co can giay dang ky nghia vu cua nam truoc khong ? (em da co chung chi quoc phong)( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Thi sinh trung tuyen vao mot truong DH khac thi ho so nhap hoc phai thuc hien lai nhu trung tuyen lan dau.

Em da co chung chi quoc phong thi se duoc mien mon hoc giao duc quoc phong trong qua trinh hoc o truong moi.

Hoi: Toi co chau nam nay thi Dai hoc khoi A duoc 21,5 diem (tinh ca diem khu vuc), khong do NV1. Duoc biet Hoc vien buu chinh vien thong co tuyen NV2 - chi tieu dao tao ngoai ngan sach. Xin ban tu van cho biet voi so diem nhu vay chau co co hoi do vao do hay khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Mac du muc diem san NV2 cua truong doi voi thi sinh du thi DH truong khac la 17 diem nhung co kha nhieu thi sinh diem cao dau don vao he ngoai ngan sach cua truong.

Do do voi muc diem 21,5 thi chau ban van co co hoi trung tuyen song cung chua the khang dinh co hoi do se cao. Theo Ban tu van thi diem chuan NV2 he ngoai ngan sach cua truong se dao dong tu 19-23 diem (tuy tung nganh).

Hoi: Em da thi do vao truong DH Ky thuat cong nghiep Thai Nguyen. Neu nhu toi ngay 25/8 han cuoi cua viec nhan giay bao trung tuyen ma em chua nhan duoc giay bao thi em len lam nhu the nao? Neu nhu khong co giay bao em co the xin truong cap lai giay bao cho em duoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Khong co chuyen quy dinh ngay 25/8 la han cuoi cua viec nhan giay bao trung tuyen, em nen kiem tra lai thong tin nay.

Viec chua nhan duoc giay bao co the do bi that lac hoac cham tre trong khau cap phat.

Em nen hoi nhung ban thi cung truong da trung tuyen. Neu cac ban da nhan duoc giay bao ma em van chua nhan duoc thi em lien he truc tiep voi phong dao tao cua nha truong phan anh de nha truong co the ho tro cho em tot hon.

Ve nguyen tac thi sinh trung tuyen nhung khong nhan duoc giay bao thi van nhap truong binh thuong, nha truong se cap lai giay bao cho thi sinh sau.

Hoi: Ban tu van xin cho em biet nhung thong tin ve truong Cao Ðang cua truong ÐH Ngoai Thuong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Truong DH Ngoai thuong chi co he CD chu khong co truong CD. He CD cua truong dao tao duy nhat nganh: Quan tri Kinh doanh xet tuyen o khoi A va D. Diem san khoi A la 18 diem; khoi D la 17 diem (khong nhan he so mon ngoai ngu).

Hoi: Em thi DH khoi C duoc 18,5 diem. Em muon hoi voi so diem do em co the xet tuyen vao truong nao o Ha Noi? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Bo GD-DT vua hoan tat khau du lieu cac truong xet tuyen NV2. Em co the tham khao trong bai “Toan canh NV2 DH,CD nam 2007”.

Voi muc diem khoi C la 18,5 diem thi co rat nhieu truong DH, CD o HN de tham gia xet tuyen.

Hoi: Trong ki thi vua qua em thi truong CD Su pham TPHCM khoi B khoa Moi truong, duoc 14,5 diem. Hien tai em thuoc dien KV2-NT. Vay em co trung tuyen vao truong do khong? Neu khong thi em co the dang ki NV2 o truong nao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Diem chuan khoi nganh Khoa hoc moi truong khoi B la 17,5 diem doi voi thi sinh o KV3 nen diem chuan doi voi thi sinh o KV2-NT la 16,5 diem.

Em duoc 14,5 diem nen khong trung tuyen.

Mat khac em thi CD (thi dot 3) nen khong the dung ket qua de tham gia xet tuyen NV vao cac truong khac.

Hoi: Em thi khoi A duoc 11 diem (chua cong diem uu tien KV2NT). Em co the duoc xet tuyen vao nhung truong nao? Ma theo nguyen vong 2 cua em la cao dang dien luc khi do diem san la 12 diem vay em co duoc goi vao truong khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em can luu y: Diem cac truong cong bo xet tuyen NV2 goi la diem san chu khong phai la diem chuan. Day la muc diem toi thieu de thi sinh co the nop ho so xet tuyen vao truong. Nhung thi sinh duoi muc diem san cua truong se khong du dieu kien tham gia xet tuyen.

Em chi co the tham gia xet tuyen vao cac truong CD voi muc diem san xet tuyen vao truong la 12 diem.

Voi muc diem san he CD cua truong DH Dien luc la 12 diem thi co hoi trung tuyen cua em gan nhu khong con.

Ban Tu van Tuyen sinh

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: DH Hai Phong, CD SP, Hoc vien Ngan hang, nhu the nao, du dieu kien, HV Ngan Hang, giay chung nhan, thi sinh, trung tuyen, giay bao, co the, dang ki, tham gia, em, xet

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Ghi trên phiếu xét tuyển NV như thế nào?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Ghi trên phiếu xét tuyển NV như thế nào? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ghi tren phieu xet tuyen NV nhu the nao

Nhan xet, hay lien he ve tin Ghi tren phieu xet tuyen NV nhu the nao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ghi tren phieu xet tuyen NV nhu the nao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0