Diem uu tien khu vuc duoc tinh nhu the nao

Diem uu tien khu vuc duoc tinh nhu the nao

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Diem uu tien khu vuc (va ca uu tien doi tuong) se duoc tinh vao diem thi cho tat ca thi sinh thuoc dien duoc huong uu tien. Diem trung tuyen do cac truong cong bo la muc diem danh cho thi sinh khong uu tien (hoc THPT o khu vuc 3 va khong thuoc dien uu tien doi tuong).


* Cho em hoi dan toc Hoa la dan toc thieu so, vay co duoc cong diem uu tien khi thi dai hoc khong a? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

 - Thi sinh co cha hoac me la nguoi Hoa duoc tinh diem uu tien theo doi tuong 1, muc diem uu tien danh cho doi tuong nay la 2 diem.

* Em doat giai nhi quoc gia mon tieng Phap. Em muon hoi nhu sau: Bay gio em vua nop ho so xin tuyen thang vao nganh quoc te hoc cua Truong DH KHXH&NV, vua nop ho so dang ky thi dai hoc theo dien uu tien vao hai nganh khac khong lien quan den tieng Phap. Neu em duoc tuyen thang thi ket qua thi dai hoc cua em o hai nganh kia con co gia tri hay khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )


- Nganh quoc te hoc Truong DH KHXH&NV (DHQG Ha Noi) co tuyen khoi D3, ban co the nop ho so tuyen thang vao nganh nay. Ngoai ra, ban co the dang ky du thi vao mot nganh co mon tieng Phap, neu diem thi bang diem san DH tro len ban se duoc xet tuyen vao nganh du thi. Neu ban dang ky du thi vao cac nganh khong lien quan den tieng Phap, ban duoc xet tuyen nhu thi sinh binh thuong. Truong hop ban vua duoc xet tuyen thang vao nganh quoc te hoc vua trung tuyen vao cac nganh du thi, ban duoc tu chon nganh hoc.

* Em muon thi hai truong: DH Cong nghiep Ha Noi (khoi A) va DH Thuong mai. Nhung em khong co nguyen vong hoc DH Thuong mai, chi du thi de xet tuyen vao he CD khoi A. Vay em nop ho so nhu the nao a? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Vi thi theo de chung, tat ca cac truong DH cung khoi se thi cung luc. Do vay, ban khong the du thi va co ket qua o ca hai truong khoi A. Truong hop cua ban, neu ban co nguyen vong hoc DH Cong nghiep Ha Noi, chi can lam ho so khoi A vao truong nay. Neu khong trung tuyen vao nganh da chon moi tinh den viec xet tuyen vao nganh khac, truong khac cung khoi. 

Rieng voi nguyen vong CD, ban co hai co hoi. Mot, neu khong trung tuyen vao DH Cong nghiep Ha Noi nhung co du diem san CD khoi A, ban se duoc dang ky xet tuyen vao cac truong CD (hoac he CD cac truong DH) co xet tuyen khoi A. Hai, ngoai co hoi xet tuyen theo ket qua DH Cong nghiep Ha Noi, ban co the lam them mot bo ho so khac dang ky du thi vao mot truong CD co to chuc thi khoi A. Sau nay, neu khong trung tuyen vao truong CD du thi, ban co them co hoi xet tuyen vao truong CD co xet tuyen ket qua thi CD.

* Muon xet tuyen vao he CD mot truong DH co to chuc thi tuyen thi phai lam ho so nhu the nao (mot hay nhieu bo ho so)? Neu em du thi DH cung truong va dat diem san CD, nha truong se tu xet diem vao he CD cho em phai khong hay em phai xem xet vao he CD? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )- Co hai cach de ban chon lua: Thu nhat, ban co the dang ky du thi vao mot nganh he DH truong do, neu khong trung tuyen vao nganh du thi, ban co the lam ho so xet tuyen xuong he CD cung truong (theo NV2). Thu hai, neu ban khong co nguyen vong xet tuyen vao DH, chi co nguyen vong hoc he CD o truong du thi, khi lam ho so, o muc 3, ban ghi ro ma nganh, ten nganh co nguyen vong hoc he CD. O muc 2, chi can ghi khoi thi, ky hieu truong (khong ghi ma nganh), khi do truong chi xet diem cho ban vao he CD (theo NV1).

* Cho em hoi diem uu tien khu vuc se duoc cong ngay vao diem thi hay chi cong neu khong du diem? Truong hop duoc cong ngay se thieu quyen loi doi voi thi sinh o khu vuc 3 va cung khong danh gia duoc that su nang luc cua thi sinh ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Diem uu tien khu vuc (va ca uu tien doi tuong) se duoc tinh vao diem thi cho tat ca thi sinh thuoc dien duoc huong uu tien. Diem trung tuyen do cac truong cong bo la muc diem danh cho thi sinh khong uu tien (hoc THPT o khu vuc 3 va khong thuoc dien uu tien doi tuong). Nhung thi sinh co diem uu tien khu vuc se duoc cong 0,5 den 1,5 diem (tuy khu vuc); thi sinh thuoc doi tuong uu tien se duoc cong 1 hoac 2 diem. Muc diem uu tien duoc cong tong diem uu tien khu vuc va doi tuong (toi da 3,5 diem).

Diem uu tien khu vuc duoc tinh theo noi thi sinh hoc THPT. Quy dinh khu vuc uu tien duoc tinh theo dieu kien kinh te, xa hoi, co hoi hoc hanh tung dia phuong cu the. Khu vuc ba la nhung noi co dieu kien kinh te, xa hoi, dieu kien hoc tap tot, truong lop khang trang, thay co gioi… noi chung, thi sinh o khu vuc ba co nhung dieu kien thuan loi de co ket qua hoc tap tot nhat. Trong khi do, thi sinh o tinh le, vung cao, vung sau, hai dao… dieu kien kinh te, xa hoi kho khan hon nhieu, ke ca xe co di lai, chi phi hoc hanh, ke ca bua an cac ban o do van con thieu thon.


Ky thi DH la ky thi quoc gia theo de chung khong phan biet thi sinh dia phuong nao, dieu kien hoan canh, co hoi hoc tap on luyen ra sao. Neu khong co chinh sach uu tien khu vuc, thi sinh tinh xa von kho khan moi thu qua thiet thoi hon khi phai “choi” voi thi sinh thi thanh. Diem uu tien la mot cach bu dap cho nhung kho khan thieu thon cua thi sinh vung sau. Nhung quy dinh diem uu tien khu vuc hien tai co the chua phai cong bang tuyet doi cho moi nguoi nhung do chinh la cach tao cong bang hon giua thi sinh cac vung mien trong ky thi tuyen sinh DH.

* Cho em hoi o khu vuc mien Nam va Tay nguyen co nhung truong nao dao tao nganh cong nghe hat nhan. Theo em tim hieu thi cong nghe hat nhan la chuyen nganh thuoc nganh vat ly dung khong? De dang ky xet tuyen NV2 vao nganh nay thi em phai lam nhu the nao? Trong sach "Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc - cao dang nam 2012" em thay khong co ma nganh cua nganh cong nghe hat nhan, vay khi dang ky em ghi ma nganh cua nganh vat ly phai khong? Trien vong cua nganh nay nhu the nao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )


- Vat ly hat nhan von la chuyen nganh thuoc nganh vat ly hoc o mot so truong. Hien nay, ngoai nganh vat ly hoc, Truong DH Khoa hoc tu nhien (DHQG TP.HCM) da co nganh ky thuat hat nhan. Hat nhan la mot huong nghien cuu chuyen sau thuoc nganh vat ly. Neu ban dam me linh vuc nay, co the tim hieu them thong tin va theo hoc nganh vat ly, sau nay chon huong ky thuat hat nhan. Mot so truong phia Nam va Tay nguyen co nganh vat ly hoc: DH Khoa hoc Hue, DH Da Lat, DH Quy Nhon…

Hien chua the biet duoc truong nao se co tuyen NV2 nganh vat ly va nganh hat nhan. Ban nen theo doi thong tin tuyen sinh NV2 tren cac bao tu ngay 15 den 25-8 de biet thong tin truong nao co chi tieu NV2 nganh nay. Day la mot nganh du kien se phat trien trong tuong lai khi Viet Nam co nhung co so nghien cuu phat trien nang luong hat nhan. Tuy nhien, khong phai phat trien o at nhu cac nganh kinh te, dich vu. Nganh nay can nguoi dan than va co kha nang hoc tap, nghien cuu chuyen sau linh vuc. Ban cung nen tim hieu ky hon ve nganh nay truoc khi chon lua.

* Cho em hoi: chi tieu tuyen sinh cua truong la 80, tuyen hai khoi A, B chi lay 80 thi sinh co diem cao nhat hay la moi khoi lay 80? ( LE THI THANH THUY, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )


- Trong truong hop nay, 80 la tong chi tieu tuyen ca hai khoi thi. So sinh vien trung tuyen co the khong dung bang con so nay, co the nhieu hoac it hon vai chi tieu. Diem trung tuyen cua hai khoi cung nhu so nguoi trung tuyen tung khoi khong nhat thiet phai bang nhau. Khi xet tuyen, tuy thuoc vao pho diem cua thi sinh du thi vao truong, truong se can doi va quyet dinh muc diem hop ly ca hai khoi.

* Em muon xet NV2 vao Truong DH Ngan hang TP.HCM. Cho em hoi co nganh ke toan khong? Bao nhieu diem co the trung tuyen? (Nguyen Danh Thang, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Truong DH Ngan hang TP.HCM co tuyen sinh nganh ke toan bac DH. Hien chua biet truong co tuyen sinh NV2 nganh nay hay khong. Thuc te tuyen sinh cac nam truoc, Truong DH Ngan hang TP.HCM thuoc nhom truong co diem chuan cao (tu 18 diem tro len voi nguyen vong 1) va truong khong tuyen sinh NV2 vao DH. Bac CD truong nay lai khong tuyen nganh ke toan. Ban nen tim truong co diem chuan thap hon moi co the co chi tieu NV2 va co hoi trung tuyen cao hon.


* Em duoc biet neu khong co phieu so 2 thi se khong duoc lay phieu bao diem. Vay lam the nao de em co the lay phieu bao diem duoc? (thanhtuan19929@...)

- Neu ban tot nghiep THPT nam 2012, ban se nhan phieu bao diem tai truong THPT noi ban da hoc. Truong hop mat phieu so 2 co le cung khong gap kho khan gi. Truong hop ban nop ho so tai cac diem thu nhan thuoc so GD-DT, co the ho yeu cau phai co phieu so 2 de doi chieu (tranh truong hop nham lan, that lac trong khau tra ket qua thi). Khoang 20 den 25-8, ban den noi da nop ho so trinh bay ly do mat phieu so 2 de duoc giai quyet.

* Em thi duoc 11 diem, muon xin xet tuyen vao he CD cua Truong DH Sai Gon thi em can lam gi? Em du thi Truong DH Sai Gon, vay em co the xin xet tuyen vao he CD cua truong DH khac duoc khong? Em co du thi vao truong CD (lam de CD), vay em co duoc xin xet tuyen vao truong DH co he CD khong? Luc em lam ho so dang ky du thi, trong do co muc gui diem thi, giay bao diem thi cho dia chi nao thi em ghi dia chi noi em o, nhung bay gio em da don nha roi, vay em phai lam sao? Em co bi anh huong gi khong? (HUYNH TUYET DUNG, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )


- Ve viec xet tuyen NV2 vao DH Sai Gon, ban phai cho bo cong bo diem san va cho truong nay cong bo thong tin xet tuyen NV2 nhung nganh nao, khoi nao, diem xet tuyen la bao nhieu de xem minh co du diem va cung khoi thi de duoc nop ho so hay khong… Neu diem xet tuyen he CD nganh ban muoc hoc bang hoac thap hon tong diem cua ban (sau khi da tinh diem uu tien), ban duoc nop ho so du tuyen.

Ho so du tuyen la giay chung nhan ket qua thi (truong du thi se gui cho ban), ban ghi day du ten nganh, ma nganh du tuyen, ten Truong DH Sai Gon va nop cho truong. Ban nen luu y he CD cua truong co xet ket qua thi de CD hay chi xet theo ket qua thi DH, truong yeu cau nop ban chinh hay chap nhan ban sao ket qua thi DH, CD de thuc hien dung quy dinh.

Thuc te cac nam truoc cho thay he CD hau het cac DH cong lap chi xet tuyen theo diem thi DH. Cac truong CD khong to chuc thi tuyen va he CD cac truong ngoai cong lap co xet tuyen theo ket qua thi CD.


Neu ban la thi sinh tu do va nop ho so tai so GD-DT, ban se nhan ket qua thi tai noi da nop ho so. Truong hop ban nop ho so tai truong du thi, ket qua thi se chuyen ve dia chi ban ghi tren ho so. Truong hop nay neu da chuyen sang noi o khac, ban phai thuong xuyen lien lac noi o cu de nhan ket qua thi som nhat va tranh that lac giay bao. Den khoang 25-8, neu van chua nhan duoc ket qua thi, ban co the mang phieu so 2 den phong dao tao truong du thi de xin cap lai ket qua.

VietBao.vn (Theo Giaoducvietnam)
Comment :Diem uu tien khu vuc duoc tinh nhu the nao
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Ý kiến bạn đọc (1)  

Viết phản hồi

 
 
 
 
 
Tiêu đề

phương 2012-08-13 07:29

   0

em muốn hoi xem, điểm trúng tuyển vào trường đại hoc có bao gồm điểm ưu tiên và điểm khu vực không?

Phản hồi Phản hồi voi trich dan Trich dan

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Diem uu tien khu vuc duoc tinh nhu the nao bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Diem uu tien khu vuc duoc tinh nhu the nao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Diem uu tien khu vuc duoc tinh nhu the nao ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
The priority areas are like?
Saigon University, University Bank, Industrial University of Hanoi, economic conditions, HCM City Banking University, nuclear technology, like, no priority, for all, International Studies, the the candidates, records, you
Score regional priorities (and priority objects) will be included in test scores for all eligible candidates preferred. Point admitted by the public schools is a score for non-preferred candidates (high school education in areas 3 and not subject to ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Điểm ưu tiên khu vực được tính như thế nào?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Điểm ưu tiên khu vực được tính như thế nào? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Diem uu tien khu vuc duoc tinh nhu the nao

Nhan xet, hay lien he ve tin Diem uu tien khu vuc duoc tinh nhu the nao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Diem uu tien khu vuc duoc tinh nhu the nao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hop thu tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hop thu tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0