Diem thi CD Kinh te doi ngoai CD Tai chinh ke toan

Diem thi CD Kinh te doi ngoai CD Tai chinh ke toan

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Diem thi CD Kinh te doi ngoai CD Tai chinh ke toan

TS - Chieu nay (16-8-2007), TS tiep tuc co diem thi truong CD Kinh te doi ngoai, CD Tai chinh ke toan.

Tinh den thoi diem nay, da co 203 truong Dai hoc, Hoc vien, Cao dang cong bo diem thi.

>> Moi ban BAM VAO DAY de xem diem

Duoi day la danh sach cac truong da cong bo diem (duoc liet ke theo thu tu thoi gian dao nguoc):

203. CD Kinh te doi ngoai

202. CD Tai chinh ke toan

201. CD Co khi luyen kim

200. CD Y te Ha Noi

199. CD Su pham Ha Nam

198. CD Su pham Ha Tinh

197. CD Su pham Tay Ninh

196. CD Kinh te Ky thuat cong nghiep 1

195. CD Kinh te cong nghiep Ha Noi

194. CD Cong nghiep Nam Dinh

193. CD Phat thanh - Truyen hinh 1

192. CD Ky thuat - Cong nghe Dong Nai

191. CD Y te Khanh Hoa

190. CD Su pham Ha Noi

189. CD Su pham Hung Yen

188. CD Su pham Ha Tinh

187. CD Su pham Nha Trang

186. CD Su pham Long An

185. CD Dien tu - Dien lanh Ha Noi

184. DH Van hoa - Nghe thuat Quan doi (phia Bac, phia Nam)

183. Hoc vien Quan y (phia Bac, phia Nam)

182. Hoc vien Phong khong - Khong quan (phia Bac, phia Nam)

181. Truong Si quan Phao binh (phia Bac, phia Nam)

180. Truong Si quan Cong binh (phia Bac, phia Nam)

179. Truong Si quan Thong tin (phia Bac, phia Nam)

178. Hoc vien Khoa hoc quan su (phia Bac, phia Nam)

177. Hoc vien Ky thuat quan su (phia Bac, phia Nam)

176. Truong Si quan Luc quan 1 (phia Bac, phia Nam)

175. Truong Si quan Luc quan 2 (phia Bac, phia Nam)

174. Truong Si quan Tang - Thiet giap (phia Bac, phia Nam)

173. Truong Si quan Phong hoa (phia Bac, phia Nam)

172. Hoc vien Hai quan (phia Bac, phia Nam)

171. Hoc vien Bien phong (phia Bac, phia Nam)

170. Truong Si quan Dac cong (phia Bac, phia Nam)

169. Hoc vien Chinh tri quan su (phia Bac, phia Nam)

168. HEH - Hoc vien Hau can (phia Bac, phia Nam)

167. CD My thuat Dong Nai

166. DH Canh sat nhan dan

165. CD Van hoa - Nghe thuat Nghe An

164. CD Ky thuat Vinhempich (he Dan su)

163. CD Cong nghiep Hue

162. DH Su pham The duc the thao Ha Tay

161. CD Cong nghiep thuc pham TP.HCM

160. DH Quoc te (DH Quoc gia TP.HCM)

159. DH Luat Ha Noi

158. Hoc vien Canh sat nhan dan

157. CD Bach khoa Hung Yen

156. CD Cong nghiep Thai Nguyen

155. CD Kinh te - Ky thuat Kon Tum

154. CD Cong nghiep Phuc Yen

153. CD Y te Phu Tho

152. CD Cong dong Ha Tay

151. DH Vinh

150. DH Nong nghiep 1

149. DH Ngoai ngu (DH Da Nang)

148. Phan hieu DH Da Nang tai Kon Tum

147. DH Kien truc Da Nang

146. CD Cong nghe Thanh Do

145. DH Y duoc TP.HCM

144. DH Sai Gon (CD Su pham TP.HCM)

143. CD Tai chinh - Hai quan

142. DH Hung Vuong (Phu Tho)

141. DH Su pham The duc the thao TP.HCM

140. CD Ky thuat Ly Tu Trong TP.HCM

139. CD Ky thuat Y te 2

138. CD Giao thong van tai 3

137. DH Can Tho

136. Hoc vien Hang khong Viet Nam

135. DH My thuat TP.HCM

134. Hoc vien Ky thuat mat ma

133. DH Su pham Ha Noi 2

132. DH Kinh te - Quan tri kinh doanh (DH Thai Nguyen)

131. DH Ky thuat cong nghiep (DH Thai Nguyen)

130. DH Nong lam (DH Thai Nguyen)

129. DH Su pham (DH Thai Nguyen)

128. DH Y khoa (DH Thai Nguyen)

127. Khoa Cong nghe thong tin (DH Thai Nguyen)

126. Khoa Khoa hoc tu nhien va Xa hoi (DH Thai Nguyen)

125. CD Kinh te - Ky thuat (DH Thai Nguyen)

124. CD The duc the thao Da Nang

123. CD Dong A

122. DH KHXH&NV (DH Quoc gia Ha Noi)

121. Khoa Su pham (DH Quoc gia Ha Noi)

120. Khoa Luat (DH Quoc gia Ha Noi)

119. Hoc vien Bao chi - Tuyen truyen

118. Hoc vien Quan ly giao duc

117. DH Kinh doanh va Cong nghe Ha Noi

116. CD Ky thuat - Cong nghe Van Xuan

115. DH Hoa Sen

114. CD Xay dung so 3

113. CD Ky thuat Cao Thang

112. CD Cong nghiep Sao Do

111. CD Xay dung cong trinh do thi

110. Trung tam Dao tao Boi duong Can bo y te TP.HCM

109. CD Kinh te TP.HCM

108. DH Y Ha Noi

107. DH Dieu duong Nam Dinh

106. CD Kinh te - Ky thuat cong nghiep 2

105. CD Kinh te - Tai chinh Vinh Long

104. CD Su pham Ky thuat Vinh Long

103. DH Bach khoa (DH Quoc gia TP.HCM)

102. Hoc vien Ngan hang

101. CD Thuong mai

100. DH Mo TP.HCM

99. DH Thuong mai

98. DH Van hoa Ha Noi

97. Vien DH Mo Ha Noi

96. Hoc vien Hanh chinh quoc gia (phia Bac va phia Nam)

95. DH Luat TP.HCM

94. DH Y duoc Can Tho

93. DH Su pham Da Nang (khoi A)

92. DH Nong lam TP.HCM

91. CD Cong nghiep Tuy Hoa

90. DH Cong nghe (DH Quoc gia Ha Noi)

89. DH Khoa hoc tu nhien (DH Quoc gia Ha Noi)

88. Khoa Kinh te (DH Quoc gia Ha Noi)

87. Khoa Luat (DH Quoc gia Ha Noi)

86. Khoa Su pham (DH Quoc gia Ha Noi)

85. Hoc vien Cong nghe Buu chinh vien thong (phia Nam)

84. Hoc vien Quan he quoc te

83. DH Y te cong cong

82. CD ban cong Cong nghe va Quan tri doanh nghiep

81. DH Cong nghiep Ha Noi

80. DH Thuy loi (phia Bac va phia Nam)

79. DH Ky thuat Y te Hai Duong (CD Ky thuat Y te 1 - Bo Y te truoc day)

78. DH Kinh te (DH Da Nang)

77. DH Khoa hoc (DH Hue)

76. DH Kinh te (DH Hue)

75. DH Nghe thuat (DH Hue)

74. DH Ngoai ngu (DH Hue)

73. DH Nong lam (DH Hue)

72. DH Su pham (DH Hue)

71. DH Y khoa (DH Hue)

70. Khoa Giao duc the chat (DH Hue)

69. DH Bach khoa (DH Da Nang)

68. DH Ha Noi

67. DH Kien truc Ha Noi

66. Hoc vien Cong nghe buu chinh vien thong (phia Bac)

65. DH Hong Duc

64. DH Hai Phong

63. DH Cong doan

62. DH Y Hai Phong

61. DH Su pham TP.HCM

60. DH Y Thai Binh

59. CD Cong dong Dong Thap

58. CD Cong nghiep Det may thoi trang TP.HCM

57. DH Kinh te TP.HCM

56. DH Duoc Ha Noi

55. DH Ngoai thuong (phia Bac)

54. DH Mo dia chat

53. CD Cong dong Quang Ngai

52. CD Su pham Kon Tum

51. CD Kinh te - Cong nghe TP.HCM

50. CD dan lap Cong nghe thong tin TP.HCM

49. DH Khoa hoc tu nhien (DH Quoc gia TP.HCM)

48. DH Van hoa TP.HCM

47. DH dan lap Lac Hong

46. CD Van hoa nghe thuat va Du lich Sai Gon

45. DH Quy Nhon

44. DH Tra Vinh

43. DH Dien luc

42. DH Su pham Ha Noi

41. CD Y te Thai Nguyen

40. Hoc vien Y duoc hoc co truyen Viet Nam

39. DH Chu Van An

38. DH An Giang

37. DH Ngan hang TP.HCM

36. DH Tay Nguyen

35. DH Tay Bac

34. DH Lam nghiep

33. DH Kinh te quoc dan

32. DH Giao thong van tai TP.HCM

31. DH Xay dung Ha Noi

30. Hoc vien Tai chinh

29. DH Bach khoa Ha Noi

28. DH ban cong Marketing

27. DH Cong nghiep TP.HCM

26. DH Su pham Ky thuat Vinh

25. DH Quang Binh

24. DH dan lap Ky thuat cong nghe TP.HCM

23. DH Kien truc TP.HCM

22. CD Bach Viet

21. CD Nguyen Tat Thanh

20. DH Khoa hoc xa hoi & Nhan van (DH Quoc gia TP.HCM)

19. DH Da Lat

18. DH Phu Yen

17. DH Ngoai thuong (co so 2 TP.HCM)

16. Khoa Kinh te (DH Quoc gia TP.HCM)

15. DH Nha Trang

14. DH dan lap Ngoai ngu - Tin hoc TP.HCM

13. CD Xay dung Mien Tay

12. CD Su pham T.U TP.HCM

11. CD Y te Quang Nam

10. CD Kinh te - Ky thuat Kien Giang

9. DH Su pham Dong Thap

8. DH Cong nghe thong tin (DH Quoc gia TP.HCM)

7. DH Su pham Ky thuat TP.HCM (khoi K, A, V, D1)

6. DH ban cong Ton Duc Thang

5. DH Hang hai

4. DH Tien Giang

3. DH Giao thong van tai Ha Noi (co so phia Bac va co so 2 TP.HCM)

2. DH Quang Nam

1. DH dan lap Thang Long

TS se lien tuc cap nhat diem thi va diem chuan cac truong. Moi cac ban thi sinh don xem.

Xin luu y:

- Co hai cach de xem diem hoac ban nhap ho ten (day du ho va ten theo tieng Viet co dau) hoac so bao danh (chi nhap phan so, khong nhap phan chu) de xem diem thi.

- De su dung duoc tieng Viet co dau, ban co the chon che do go Telex hay VNI trong o "Tieng Viet" ke ben.

- Voi nhung truong hop tim thay so bao danh va ho ten nhung khong co diem, do la do thi sinh khong thi.

TS

Viet Bao
Comment :Diem thi CD Kinh te doi ngoai CD Tai chinh ke toan
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Diem thi CD Kinh te doi ngoai CD Tai chinh ke toan bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Diem thi CD Kinh te doi ngoai CD Tai chinh ke toan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Diem thi CD Kinh te doi ngoai CD Tai chinh ke toan ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Scores colleges External Economic Affairs, Finance and accounting colleges
colleges Master, Normal University, Natural colleges, colleges of Industry, Hue University, Engineering colleges, colleges of Foreign Economic Relations, Hanoi National University, Korea University Gia Vietnam, Phys, Technical Teachers, University of Thai Nguyen, field officers, to the north, the academy, the
afternoon (16-8-2007), TS scores continue colleges Business foreign trade, colleges Financial Accounting ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Điểm thi CĐ Kinh tế đối ngoại, CĐ Tài chính kế toán

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Điểm thi CĐ Kinh tế đối ngoại, CĐ Tài chính kế toán bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Diem thi CD Kinh te doi ngoai CD Tai chinh ke toan

Nhan xet, hay lien he ve tin Diem thi CD Kinh te doi ngoai CD Tai chinh ke toan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Diem thi CD Kinh te doi ngoai CD Tai chinh ke toan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0