Diem chuan DH Can Tho- Truong Dai hoc Can Tho thong bao diem xet tuyen ky thi tuyen sinh dai hoc nam hoc 2004-2005.

Diem xet tuyen

Truong DHCT se tuyen nhung thi sinh co du dieu kien theo quy dinh cua Bo GD-DT, co tong so diem cua ba mon thi (khong co mon nao bi diem 0,0; thi sinh khoi T co diem mon nang khieu nhan he so 2 va dat tu 10 tro len sau khi da nhan he so) nhu sau:

Ma

Nganh hoc

Nguyen vong 1 (NV1)

Nganh xet

NV2

KV2

KV2 NT

KV1

N3

N2

N1

N3

N2

N1

N3

N2

N1

101

SP Toan hoc

19,5

18,5

17,5

19,0

18,0

17,0

18,5

17,5

16,5

102

SP Vat ly

17,0

16,0

15,0

16,5

15,5

14,5

16,0

15,0

14,0

103

SP ToanTin hoc

16,0

15,0

14,0

15,5

14,5

13,5

15,0

14,0

13,0

104

SP Vat lyTin hoc

14,0

13,0

12,0

13,5

12,5

11,5

13,0

12,0

11,0

105

Co khi (N/nghiep, G/thong, Che bien, Che tao may)

13,5

12,5

11,5

13,0

12,0

11,0

12,5

11,5

10,5

X

106

Thuy cong dong bang

13,5

12,5

11,5

13,0

12,0

11,0

12,5

11,5

10,5

X

107

Cong trinh nong thon

13,5

12,5

11,5

13,0

12,0

11,0

12,5

11,5

10,5

X

108

Tin hoc

13,5

12,5

11,5

13,0

12,0

11,0

12,5

11,5

10,5

X

109

Ky thuat Moi truong

13,5

12,5

11,5

13,0

12,0

11,0

12,5

11,5

10,5

X

110

Dien tu

13,5

12,5

11,5

13,0

12,0

11,0

12,5

11,5

10,5

X

111

Ky thuat Dien

13,5

12,5

11,5

13,0

12,0

11,0

12,5

11,5

10,5

X

112

Xay dung dan dung va cong nghiep

16,0

15,0

14,0

15,5

14,5

13,5

15,0

14,0

13,0

113

Khai thac thuy san

13,5

12,5

11,5

13,0

12,0

11,0

12,5

11,5

10,5

X

114

SP Tieu hoc

13,5

12,5

11,5

13,0

12,0

11,0

12,5

11,5

10,5

X

115

Co dien tu

14,0

13,0

12,0

13,5

12,5

11,5

13,0

12,0

11,0

X

201

Cong nghe thuc pham

15,5

14,5

13,5

15,0

14,0

13,0

14,5

13,5

12,5

202

SP Hoa hoc

19,5

18,5

17,5

19,0

18,0

17,0

18,5

17,5

16,5

203

Cong nghe Hoa hoc

15,0

14,0

13,0

14,5

13,5

12,5

14,0

13,0

12,0

204

Hoa hoc

13,5

12,5

11,5

13,0

12,0

11,0

12,5

11,5

10,5

X

301

SP Sinh vat

17,0

16,0

15,0

16,5

15,5

14,5

16,0

15,0

14,0

302

Trong trot

14,5

13,5

12,5

14,0

13,0

12,0

13,5

12,5

11,5

X

303

Chan nuoiThu y

14,5

13,5

12,5

14,0

13,0

12,0

13,5

12,5

11,5

X

304

Nuoi trong Thuy san (NTTS, Benh hoc TS)

15,0

14,0

13,0

14,5

13,5

12,5

14,0

13,0

12,0

306

Nong hoc

14,5

13,5

12,5

14,0

13,0

12,0

13,5

12,5

11,5

X

307

Moi truong

16,5

15,5

14,5

16,0

15,0

14,0

15,5

14,5

13,5

309

Cong nghe Sinh hoc

19,0

18,0

17,0

18,5

17,5

16,5

18,0

17,0

16,0

310

Thu y

14,5

13,5

12,5

14,0

13,0

12,0

13,5

12,5

11,5

X

312

SP SinhKy thuat NN

14,5

13,5

12,5

14,0

13,0

12,0

13,5

12,5

11,5

313

Quan ly nghe ca

14,5

13,5

12,5

14,0

13,0

12,0

13,5

12,5

11,5

X

401

Ke toan

13,5

12,5

11,5

13,0

12,0

11,0

12,5

11,5

10,5

X

402

Tai chinh (TC-Tin dung, TC-Doanh nghiep)

14,5

13,5

12,5

14,0

13,0

12,0

13,5

12,5

11,5

403

Quan tri kinh doanh (T/hop, Du lich, Marketing)

13,5

12,5

11,5

13,0

12,0

11,0

12,5

11,5

10,5

X

404

Nong nghiep & PTNT

13,5

12,5

11,5

13,0

12,0

11,0

12,5

11,5

10,5

X

405

Ngoai thuong

13,5

12,5

11,5

13,0

12,0

11,0

12,5

11,5

10,5

X

406

Quan ly dat dai

13,5

12,5

11,5

13,0

12,0

11,0

12,5

11,5

10,5

X

501

Luat (Hanh chinh, Thuong mai, Tu phap)

14,5

13,5

12,5

14,0

13,0

12,0

13,5

12,5

11,5

X

601

SP Ngu van

17,0

16,0

15,0

16,5

15,5

14,5

16,0

15,0

14,0

602

SP Lich su

16,5

15,5

14,5

16,0

15,0

14,0

15,5

14,5

13,5

603

SP Dia ly

15,5

14,5

13,5

15,0

14,0

13,0

14,5

13,5

12,5

604

Ngu van

14,5

13,5

12,5

14,0

13,0

12,0

13,5

12,5

11,5

X

605

SP Giao duc cong dan

15,0

14,0

13,0

14,5

13,5

12,5

14,0

13,0

12,0

606

Du lich (huong dan vien du lich)

14,5

13,5

12,5

14,0

13,0

12,0

13,5

12,5

11,5

X

701

SP Anh van

18,5

17,5

16,5

18,0

17,0

16,0

17,5

16,5

15,5

703

SP Phap van

13,5

12,5

11,5

13,0

12,0

11,0

12,5

11,5

10,5

X

751

Anh van

16,5

15,5

14,5

16,0

15,0

14,0

15,5

14,5

13,5

753

Phap van

13,5

12,5

11,5

13,0

12,0

11,0

12,5

11,5

10,5

X

901

SP The duc the thao

14,0

13,0

12,0

13,5

12,5

11,5

13,0

12,0

11,0

C65

CD Tin hoc

X

(N1: nhom uu tien 1; N2: nhom uu tien 2; N3: nhom hoc sinh pho thong; Khu vuc (KV): KV1; KV2 nong thon; KV2)

Diem xet tuyen KV3 cao hon KV2 0,5 diem ung voi tung nhom doi tuong.

Diem xet tuyen vao du bi dai hoc

Truong DH Can Tho xet chon nhung thi sinh thuoc nhom uu tien 1 o tat ca cac khu vuc, rieng khu vuc 1 se xet ca nhom uu tien 2 va 3 vao hoc du bi dai hoc mot so nganh hoc. Diem xet tuyen cho tung doi tuong uu tien, theo tung khu vuc cua tung nganh hoc.

Ma

Nganh

KV2

KV2 NT

KV1

N1

N1

N3

N2

N1

105

Co khi (Nong nghiep, Giao thong, Che bien, Che tao may)

11,0

10,5

12,0

11,0

10,0

106

Thuy cong dong bang

11,0

10,5

12,0

11,0

10,0

107

Cong trinh nong thon

11,0

10,5

12,0

11,0

10,0

108

Tin hoc

11,0

10,5

12,0

11,0

10,0

110

Dien tu

11,0

10,5

12,0

11,0

10,0

111

Ky thuat Dien

11,0

10,5

12,0

11,0

10,0

302

Trong trot

12,0

11,5

13,0

12,0

11,0

303

Chan nuoiThu y

12,0

11,5

13,0

12,0

11,0

306

Nong hoc

12,0

11,5

13,0

12,0

11,0

310

Thu y

12,0

11,5

13,0

12,0

11,0

312

SP SinhKy thuat NN

12,0

11,5

13,0

12,0

11,0

313

Quan ly nghe ca

12,0

11,5

13,0

12,0

11,0

404

Nong nghiep & PTNT

11,0

10,5

12,0

11,0

10,0

Cam Lu

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

Video nổi bật

Chàng "phó nháy" vừa nhảy vừa chụp ảnh cưới
00:00 / --:--

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2015: Sơ tuyển học bạ, kiểm tra riêng

Không chỉ sơ tuyển học bạ, hạnh kiểm để chọn lọc đầu vào, nhiều trường đại học đưa ra cách kiểm tra riêng, cách tính điểm riêng từng môn thi nên thí sinh cần phải nắm rõ để có quyết định đúng đắn khi nộp hồ sơ xét tuyển.

Tuyển sinh 2015: Nhiều phương thức tuyển nhưng vẫn lo thí sinh “ảo”

Đầu năm 2015, thêm nhiều trường đại học, cao đẳng công bố Đề án tuyển sinh riêng. Hầu hết các trường đều xét tuyển theo 2 phương thức là sử dụng kết quả thi THPT quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả quá trình học tập THPT. Mặc dù rộng cửa xét tuyển nhưng các trường vẫn lo thí sinh “ảo”.

Tuyển sinh 2015: Các trường bối rối, Bộ vẫn đang bàn

Khi thông tin “rò rỉ” ra ngoài với các dự báo 6 hay 9 nguyện vọng, bao nhiêu giấy chứng nhận kết quả thi cho mỗi thí sinh, các nhà tuyển sinh không khỏi bối rối về mùa tuyển sinh 2015. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga nói Bộ vẫn đang bàn thảo.

Quy định thi đại học và xét tốt nghiệp 2015

Bộ GD&ĐT tổ chức xây dựng đề thi với định dạng tương tự đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 theo hướng đánh giá năng lực người học ở cả 4 mức độ.

Tìm hiểu: DH Can Tho, Truong Dai Hoc Can Tho, tuyen sinh dai hoc, ky thi tuyen sinh, uu tien, diem chuan, khu vuc, x, xet, cong, nong, KV2

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Điểm chuẩn ĐH Cần Thơ

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Điểm chuẩn ĐH Cần Thơ bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Diem chuan DH Can Tho

Nhan xet, hay lien he ve tin Diem chuan DH Can Tho co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Diem chuan DH Can Tho de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0