Diem chenh lech giua cac doi tuong uu tien

Diem chenh lech giua cac doi tuong uu tien

Tags: DHQG TP, Truong DH Bach, Ly Chinh Thang, DH Su Pham Ky Thuat TP.HCM, Truong DH Su pham, ky thuat hang khong, dan toc thieu so, lien quan den, ban chi dao, duoc uu tien, nganh ky thuat, tuyen sinh, thi sinh, co the, ban
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Diem chenh lech giua cac doi tuong uu tien
Gio hoc mon sinh cua HS lop 12A5 Truong THPT Tran Khai Nguyen, TP.HCM - Anh: NHU HUNG
Cac ban thi sinh co nhu cau giai dap ve tuyen sinh, co the gui thu ve: “Hop thu tuyen sinh 2004”, bao TS, 161 Ly Chinh Thang, quan 3, TP.HCM hoac e-mail: . Cac phong vien giao duc bao TS, cac thanh vien Ban chi dao tuyen sinh 2004 va cac chuyen gia tuyen sinh se co gang giai dap som nhat cac cau hoi cua cac ban.

Nhung doi tuong duoc uu tien trong tuyen sinh la nhung doi tuong nao? Cach tinh diem duoc thuc hien ra sao? (VOMINHTONG)

- Cac thi sinh duoc huong chinh sach uu tien theo doi tuong trong tuyen sinh duoc sap xep thanh hai nhom. Nhom uu tien thu nhat gom thi sinh la thuong binh, benh binh va nguoi huong chinh sach nhu thuong binh, quan nhan, cong an nhan dan tai ngu duoc cu di hoc hoac da hoan thanh nghia vu ma trong thoi gian tai ngu da chien dau va cong tac tu 12 thang tro len o bien gioi, hai dao; con thuong binh, con liet si, con benh binh, con cua nhung nguoi huong chinh sach nhu thuong binh mat suc lao dong tu 81% tro len, con ba me VN anh hung, con anh hung luc luong vu trang, con anh hung lao dong; nguoi co cha me la dan toc thieu so; cong nhan uu tu truc tiep san xuat da lam viec nam nam tro len, trong do co hai nam la chien si thi dua va duoc tu cap tinh, TP tro len cong nhan va cap bang khen; cong dan VN khong phai la nguoi dan toc thieu so co ho khau thuong tru tu 36 thang tro len tai vung co dieu kien kinh te - xa hoi dac biet kho khan.

Hay tham gia “ngay chu nhat truc tuyen tren TS”

Sang chu nhat 8-2-2004 bat dau tu 9g30, du ban ron den dau ban cung nen danh it thoi gian click vao bao TS dien tu ( www.tuoitre.com.vn ) de dat cau hoi voi Vu truong Vu Dai hoc & sau dai hoc (Bo GD-DT) Banh Tien Long, GS.TS Mai Trong Nhuan (pho giam doc DH Quoc gia Ha Noi) va ong Do Duy Du (thanh vien Ban chi dao tuyen sinh) ve tuyen sinh DH, CD 2004.

Day la co hoi thuan loi danh cho cac ban bay to nhung ban khoan, thac mac cua minh ve moi noi dung lien quan den tuyen sinh 2004 de nhan duoc cau tra loi truc tiep tu nhung nguoi co trach nhiem.

Va tat nhien ban cung dung quen click vao chuyen muc “Tuyen sinh 2004” va khai thac “kho” tu lieu ngon ngon ve tuyen sinh nhu diem chuan, ti le choi, de thi, dap an 2003, phan mem tro giup luyen thi... de lam giau them nhung hieu biet cho minh.

Chuc cac ban mot ngay chu nhat nhu y va bo ich!

Nhom uu tien hai gom nhung thi sinh nhu quan nhan, cong an, thanh nien xung phong duoc cu di hoc; con thuong binh, benh binh, con nhung nguoi huong chinh sach nhu thuong binh mat suc lao dong duoi 81%; nguoi lao dong uu tu thuoc tat ca cac thanh phan kinh te; giao vien da giang day ba nam thi vao cac truong CD, DH su pham; y ta, duoc ta, ho ly, ky thuat vien, y si, duoc si trung cap da cong tac ba nam thi vao cac truong DH, CD khoi nganh y; cong dan VN khong phai la nguoi dan toc thieu so co ho khau thuong tru tai khu vuc 1 nhung khong thuoc vung co dieu kien kinh te - xa hoi dac biet kho khan.

Trong tuyen sinh nam 2004, diem chenh lech giua hai nhom uu tien nay la 1 diem. Nhu vay, diem chenh lech giua thi sinh thuoc doi tuong uu tien cao nhat voi thi sinh khong duoc uu tien ve doi tuong la 2 diem.

Toi doat giai trong ky thi chon hoc sinh gioi cap quoc gia khi dang hoc lop 11 thi co duoc cong diem uu tien khi thi tuyen sinh DH, CD hay khong? (PHAM TU LINH)

- Theo qui che tuyen sinh, ket qua thi quoc gia chon hoc sinh gioi theo chuong trinh lop 12 cua nhung hoc sinh dang hoc lop 11 se duoc bao luu cho ky tuyen sinh DH, CD nam ke tiep.

Nganh thiet ke thoi trang cua Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM thi nhung mon gi, vao ngay nao? Toi o Kien Giang thi vao truong nay co duoc cong diem uu tien khu vuc hay khong? (Lethanhquang)

- Nganh thiet ke thoi trang cua Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM tuyen sinh khoi V (thi cac mon: toan, ly va ve trang tri mau). Thi sinh du thi khoi nay (thi trong hai ngay 4 va 5-7) se khong thi tai cac cum thi dia phuong ma phai den co so cua truong tai TP.HCM de du thi.

Ve khu vuc tuyen sinh, vi truong tuyen sinh trong ca nuoc nen Kien Giang nam trong khu vuc uu tien tuyen sinh. Tuy nhien, uu tien bao nhieu diem con tuy thuoc noi hoc THPT cua ban.

Nganh su pham giao duc dac biet cua Truong DH Su pham TP.HCM dao tao nganh nghe gi? (Email)


- Nganh su pham giao duc dac biet cua Truong DH Su pham TP.HCM dao tao nhung giao vien day tre khuyet tat.

Nganh cong nghe cat may cua Truong DH Bach khoa (DHQG TP.HCM) va Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM co gi khac nhau khong? (tongocnguyen)

- Nganh cong nghe cat may cua Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM dao tao cac mon hoc lien quan den vat lieu may mac, thiet ke… Sau khi ra truong, sinh vien co the day o cac truong hoac lam ky su thuc hanh trong cac doanh nghiep thuoc nganh may. O Truong DH Bach khoa khong dao tao nganh cong nghe cat may ma chi dao tao nganh cong nghe det may.

Nganh nay thien ve cac mon lien quan den cong nghe det nhu: cong nghe det thoi, det kim, gia cong soi hoa hoc, nhuom, keo soi… Hoc chuyen nganh nay, ban co the lam viec tai cac xi nghiep det, det may, san xuat, che bien vai soi, det luoi, nhuom… Ca hai nganh cua hai truong nay deu tuyen sinh khoi A.

Ho khau thuong tru cua toi o Tien Giang. Toi se dang ky NV1 vao Truong DH Y duoc Can Tho. Neu khong trung tuyen, toi co the dang ky xet tuyen NV2 vao mot truong DH tai TP.HCM duoc khong? (buithithuyvan)

- Tat ca thi sinh trong ca nuoc tham du ky thi tuyen sinh DH, CD nam 2004 neu du dieu kien xet tuyen (diem thi bang diem san tro len, khong nam ngoai khu vuc tuyen sinh) deu co the dang ky xet tuyen vao mot truong DH hay CD khac con chi tieu.

Toi muon dang ky du thi (DKDT) vao Hoc vien Cong nghe buu chinh vien thong nhung lai khong biet sau khi hoc xong, ra truong, toi co the lam nhung viec gi? (nguyenthithuyan Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Hoc vien Cong nghe buu chinh vien thong dao tao nhung can bo khoa hoc cong nghe ve linh vuc buu chinh vien thong, dien tu, tin hoc va quan tri kinh doanh. Sau khi tot nghiep, SV co the lam chuyen vien ky thuat, can bo o cac co quan co lien quan den linh vuc buu chinh vien thong nhu: doanh thac buu cuc, buu pham, truyen dua thong tin qua he may tinh va mang vien thong...

Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM co he CD khong? Neu co thi dao tao nhung nganh gi? (lethanhtruongle - email)

- Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM tuyen sinh sau nganh dao tao o trinh do CD bao gom: ky thuat dien - dien tu, co khi che tao may, co khi dong luc, cong nghe cat may va cong nghe thong tin.

Hien nay, tai TP.HCM co nhung truong nao dao tao cac nganh khoi y, duoc he THCN? Cach thuc tuyen sinh nhu the nao? (lankim - email)

- Nhung truong dao tao he THCN khoi y, duoc tai TP.HCM gom he THCN cua Truong DH Y duoc TP.HCM (11 chuyen nganh), he THCN cua Trung tam Dao tao va boi duong can bo y te TP.HCM (nganh dieu duong), Truong trung hoc Quan y 2, Vien Ve sinh y te cong cong (nganh ky thuat vien xet nghiem). Phan lon cac truong deu to chuc thi tuyen. Rieng Truong DH Y duoc TP.HCM dung ket qua thi tuyen sinh DH de xet tuyen.

Toi la thi sinh tu do thi ho so DKDT co can xac nhan cua chinh quyen dia phuong? Ho so DKDT neu khong nop cho so GD-DT co duoc khong? Diem uu tien khu vuc co bi mat? (Do Van The - email)

- Thi sinh tu do van phai xin xac nhan cua chinh quyen dia phuong hoac co quan quan ly trong ho so DKDT. Qui che tuyen sinh 2004 cho phep tu ngay 15-3 den 15-4, thi sinh tu do nop ho so DKDT qua so GD-DT. Tu ngay 16-4 den han chot la ngay 22-4, thi sinh co the nop ho so DKDT truc tiep tai cac truong DH, CD. Do vay, khong nhat thiet tat ca ho so DKDT phai nop qua so GD-DT. Qui dinh ve diem uu tien khu vuc tuyen sinh duoc ap dung cho ca nhung thi sinh da tot nghiep nhung nam truoc. Vi vay, neu ban thuoc khu vuc duoc uu tien thi van se duoc huong nhu nhung thi sinh khac.

Nganh cong nghe vien thong cua Truong DH Bach khoa (DHQG TP.HCM) dao tao nhung gi? (Mot hoc sinh o Quang Ngai)

- Truong DH Bach khoa (DHQG TP.HCM) khong dao tao nganh cong nghe vien thong. Lien quan den vien thong chi co nganh dien - dien tu voi cac chuyen nganh dien nang, dieu khien tu dong va dien tu - vien thong.

Toi thich nghien cuu thien van hoc va ky thuat hang khong thi co the DKDT nganh nao de duoc hoc? (anan - email)

- Neu muon nghien cuu thien van hoc, ban co the DKDT vao nganh vat ly cua Truong DH Khoa hoc tu nhien (DHQG TP.HCM) voi chuyen nganh vat ly dia cau. Chuyen nganh nay se trang bi nhung kien thuc giup ban sau khi ra truong co the lam viec tai cac vien nghien cuu bien, dai khi tuong thuy van…

Ve nhung ky thuat hang khong, ban co the hoc chuyen nganh ky thuat hang khong thuoc nhom nganh ky thuat giao thong cua Truong DH Bach khoa (DHQG TP.HCM). Chuyen nganh nay cung cap cac kien thuc ve vat lieu moi, dong co, ket cau hang khong, khi dan hoi, nghien cuu thuyet trinh…

NHOM PV GIAO DUC

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

'Pháp sư' cưỡng hiếp 2 chị em suốt 3 năm

Hai chị em gái đều bị một gã đàn ông đốn mạt ngoài 50 tuổi cưỡng hiếp và mối quan hệ khủng khiếp này duy trì suốt 3 năm. Nội tình câu chuyện càng khiến người ta… căm phẫn.

Từ bỏ giàu sang về khám bệnh ở quê nhà

Bác sĩ Trần Hoàng Minh, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ, học Trường ĐH Houston (Mỹ) và tốt nghiệp ĐH Queensland (Úc) đã chọn Bệnh viện Gò Vấp, TP.HCM làm việc. Vị bác sĩ này làm chuyện rất "lạ": gọi điện hỏi thăm sau khi bệnh nhân xuất viện...

Vụ siết nợ Chung cư Harmona: BIDV khẳng định không phát ngôn "đuổi dân ra khỏi nhà"

Việc BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn yêu cầu CTCP Thanh Niên bàn giao tài sản bảo đảm là chung cư The Harmona đang gây xôn xao dư luận, đặc biệt là gần 600 hộ dân đang sinh sống tại đây. Ý kiến chính thức của BIDV khẳng định, việc xử lý tài sản đảm bảo của BIDV là hoàn toàn hợp pháp và BIDV cũng không hề phát ngôn "đuổi dân ra khỏi nhà".

Tìm hiểu: DHQG TP, Truong DH Bach, Ly Chinh Thang, DH Su Pham Ky Thuat TP.HCM, Truong DH Su pham, ky thuat hang khong, dan toc thieu so, lien quan den, ban chi dao, duoc uu tien, nganh ky thuat, tuyen sinh, thi sinh, co the, ban

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Điểm chênh lệch giữa các đối tượng ưu tiên?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Điểm chênh lệch giữa các đối tượng ưu tiên? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Diem chenh lech giua cac doi tuong uu tien

Nhan xet, hay lien he ve tin Diem chenh lech giua cac doi tuong uu tien co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Diem chenh lech giua cac doi tuong uu tien de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hop thu tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hop thu tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0