DH Da Lat mo hai nganh moi tuyen 2.800 chi tieu DH

DH Da Lat mo hai nganh moi tuyen 2.800 chi tieu DH

Tags: DH Da Lat, Truong DH Da Lat, Bo GD, Cong nghe ky thuat dien, ky thuat dien tu, cong nghe thong tin, chuong trinh dao tao, chi tieu, vien thong, hoa hoc, su pham, tuyen sinh, van hoa, nganh, nam
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>DH Da Lat mo hai nganh moi tuyen 2.800 chi tieu DH
Thi sinh lam bai thi trong ky thi tuyen sinh DH 2006 - Anh: Tien Phong
Truong DH Da Lat trong nam 2007 duoc phep mo hai nganh moi la Cong nghe ky thuat Dien tu - vien thong va Van hoa hoc. Tong chi tieu tuyen nam hoc 2007-2008 cua truong la 3.600, trong do he DH la 2.800, he CD la 500 va he TCCN la 300.

>> Thong tin tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007
>> Nganh gi? Truong gi? Lam gi?
>> Tuyen sinh DH-CD nam 2006
>> Diem chuan va diem NV2, 3 nam 2006
>> Diem chuan va diem NV2, 3 nam 2005
>> Cau truc de thi trac nghiem tot nghiep THPT va tuyen sinh 2007
>> Hop thu tu van tuyen sinh

Nganh moi nam 2007

Nganh Cong nghe ky thuat Dien tu - vien thong (ma nganh 108) dao tao ky su he DH chinh quy co ky nang chuyen sau ve dieu hanh, su dung cac thiet bi dien tu, may tinh, mang truyen thong, he thong vien thong...

Chuong trinh duoc xay dung nham trang bi cho sinh vien nhung kien thuc co ban, toan dien va hien dai ve khoa hoc cong nghe Cong nghe ky thuat Dien tu - vien thong; khong nhung chu trong den cac kien thuc co so va nhan manh den ban chat vat ly cua cac qua trinh ky thuat ma con chu y thich dang den phan thuc hanh cong nghe, giup sinh vien co phuong phap tu duy logic, sang tao de co the ap dung cac thanh tuu khoa hoc vao giai quyet cac van de thuc tien trong cong nghe, ky thuat va trong hoat dong nghe nghiep cua ho.

Cac ky su Cong nghe ky thuat Dien tu - vien thong sau khi tot nghiep co the cong tac tai cac co so dien tu, buu dien, vien thong (hang khong, hang hai), truyen thong (phat thanh, truyen hinh), may tinh dieu khien thuoc cac thanh phan kinh te khac nhau, ke ca phuc vu trong an ninh quoc phong. Ngoai ra, cac ky su Cong nghe ky thuat Dien tu - vien thong co the hoc tiep cac chuong trinh dao tao cao hon nhu thac si va tien si trong va ngoai nuoc.

Thoi gian dao tao la 4,5 nam, chia lam 9 hoc ky (kien thuc toi thieu la 230 tin chi, chua ke Giao duc Quoc phong 165 tiet va Giao duc The chat 5 tin chi). Hoc ky cuoi cung danh cho thuc tap, chuyen de hoac khoa luan. Truong ap dung hoc che tin chi trong dao tao; cac mon hoc duoc cau tao theo cac hoc phan voi so tin chi khong qua nhieu, tao thuan loi cho viec tich luy kien thuc va sinh vien chu dong trong viec sap xep ke hoach hoc tap phu hop voi hoan canh va dieu kien ca nhan.

Nganh Van hoa hoc (ma nganh 503) trang bi cho sinh vien nhung kien thuc co so khoi nganh Khoa hoc xa hoi va Nhan van; dac biet nhung tri thuc chuyen sau ve Van hoa hoc tren co so nhung thanh tuu nghien cuu dao tao trong va ngoai nuoc ve linh vuc nay. Chuong trinh dao tao chu trong cung cap nhung kien thuc mang tinh ly luan, phuong phap nghien cuu, kha nang van dung va tham nhap thuc tien xa hoi cho nguoi hoc.

Sinh vien nganh Van hoa hoc khi ra truong co the lam viec trong cac co quan trung uong va dia phuong o cac linh vuc chinh tri, kinh te, van hoa, xa hoi; co the lam can bo nghien cuu, giang day o cac vien, trung tam va cac truong DH, CD...

Thoi gian dao tao la 4 nam, chia lam 8 hoc ky (kien thuc toi thieu la 190 tin chi, chua ke Giao duc The chat 5 tin chi va Giao duc Quoc phong 165 tiet). Sinh vien duoc dao tao tap trung dai han, theo hoc che tin chi va tich luy du so tin chi theo yeu cau cua chuong trinh dao tao va hoi du cac dieu kien xet tot nghiep duoc quy dinh trong Quy che dao tao se duoc cong nhan tot nghiep va cap bang Cu nhan khoa hoc nganh Van hoa hoc - he DH chinh quy.

Chi tieu tuyen 2007

Truong DH Da Lat tuyen sinh trong ca nuoc; thi sinh duoc huong uu tien khu vuc va doi tuong theo quy che tuyen sinh cua Bo GD-DT.

Truong to chuc thi tai DH Da Lat (so 1 Phu Dong Thien Vuong, TP Da Lat, tinh Lam Dong) theo lich thi chung va thi theo de chung cua Bo GD-DT: khoi A thi ngay 4 va 5-7-2007; khoi B, C, D1 thi ngay 9 va 10-7-2007.

Nam 2007 truong tuyen 2.800 chi tieu DH he chinh quy, trong do co 200 chi tieu Su pham; thi sinh dang ky du thi Su pham nhung khong trung tuyen se duoc chuyen qua he Tong hop cung nganh (chinh quy) neu dat diem quy dinh (thi sinh khong phai lam don xin xet tuyen).

Ngoai ra, truong con tuyen 500 chi tieu CD va 300 chi tieu TCCN he chinh quy: hai bac hoc nay khong to chuc thi, chi xet tuyen tren co so don xin xet tuyen cua thi sinh va diem thi DH (theo de thi chung cua Bo).

Cac nganh bac DH dao tao trong 4 nam (rieng hai nganh Cong nghe thong tin va Cong nghe Dien tu - vien thong dao tao 4,5 nam). Khi tot nghiep tuy theo nganh dao tao, sinh vien se duoc cap van bang cu nhan Khoa hoc, cu nhan Kinh te hoac van bang Ky su.

Thi sinh muon du tuyen sinh DH phai nop ho so dang ky du thi theo dung quy dinh cua Bo GD-DT: Tu 10-3-2007 den 10-4-2007 nop tai cac truong THPT (doi voi hoc sinh dang hoc lop 12) va cac So GD-DT (doi voi thi sinh tu do); tu 11-4-2007 den 17-4-2007 nop tai Truong DH Da Lat (doi voi thi sinh tu do).

Duoi day la chi tieu tuyen sinh DH 2007 va diem chuan 2006, diem nguyen vong 2 nam 2006 cua Truong DH Da Lat - ma truong TDL:

Ma nganh

Cac nganh dao tao

Khoi

Chi tieu 2007

Diem chuan 2006

Diem NV2 - 2006

He Dai hoc

101

Toan hoc

A

2.800

14.0

15.0

102

Su pham Toan hoc

A

19.5

103

Tin hoc

A

14.0

15.0

104

Su pham Tin hoc

A

19.5

105

Vat ly

A

14.0

15.0

106

Su pham Vat ly

A

18.0

107

Cong nghe thong tin

A

14.0

15.0

108

Dien tu vien thong

A

14.0

201

Hoa hoc

A

14.0

15.0

202

Su pham Hoa hoc

A

18.0

301

Sinh hoc

B

15.0

302

Su pham Sinh hoc

B

18.0

303

Moi truong

B

14.0

15.0

304

Nong hoc

B

14.0

15.0

305

Cong nghe sinh hoc

B

17.0

401

Quan tri kinh doanh

A

14.0

15.0

402

Kinh te nong lam

A

14.0

15.0

403

Ke toan

A

14.0

15.0

501

Luat hoc

C

14.0

17.0

502

Xa hoi hoc

C

14.0

15.0

601

Ngu van

C

14.0

17.0

602

Su pham Ngu van

C

19.0

603

Lich su

C

14.0

604

Su pham Lich su

C

19.0

605

Viet Nam hoc

C

14.0

15.0

606

Du lich

D1

15.0

607

Cong tac xa hoi - Phat trien cong dong

C

14.0

15.0

608

Dong phuong hoc

D1

14.0

15.0

609

Quoc te hoc

D1

14.0

15.0

701

Tieng Anh

D1

14.0

17.0

751

Su pham Tieng Anh

D1

20.0

108

Cong nghe Dien tu - vien thong

A

Nganh moi tuyen nam 2007

503

Van hoa hoc

C

He Cao dang

C65

CD Cong nghe thong tin

A

500

He CD khong to chuc thi tuyen, chi xet tuyen can cu diem thi vao DH.

C66

CD Dien tu vien thong

A

C67

CD Cong nghe sau thu hoach

B

C68

CD Tai chinh ke toan

A

He Trung cap chuyen nghiep

T05

Trung cap Phap ly

C

300

He TCCN khong to chuc thi tuyen, chi xet tuyen.

T06

Trung cap Du lich

D1

T07

Trung cap Ke toan

A

QUOC DUNG

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: DH Da Lat, Truong DH Da Lat, Bo GD, Cong nghe ky thuat dien, ky thuat dien tu, cong nghe thong tin, chuong trinh dao tao, chi tieu, vien thong, hoa hoc, su pham, tuyen sinh, van hoa, nganh, nam

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: ĐH Đà Lạt mở hai ngành mới, tuyển 2.800 chỉ tiêu ĐH

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet ĐH Đà Lạt mở hai ngành mới, tuyển 2.800 chỉ tiêu ĐH bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin DH Da Lat mo hai nganh moi tuyen 2.800 chi tieu DH

Nhan xet, hay lien he ve tin DH Da Lat mo hai nganh moi tuyen 2.800 chi tieu DH co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet DH Da Lat mo hai nganh moi tuyen 2.800 chi tieu DH de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0