Co duoc chuyen diem sang nganh khac truong khac

Co duoc chuyen diem sang nganh khac truong khac

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>- Co duoc chuyen diem khong? Co duoc xet NV2 khong? Duoc bao nhieu diem uu tien la nhung thac mac cua nhieu thi sinh. Va con kha nhieu cau hoi: Bbao gio co diem chuan?

Co duoc chuyen diem sang nganh khac truong khac
De me cat giay to cho. (Anh Doan Truc)

Cho em hoi, em thi vao CD Vinh Phuc, khong dau NV1. Nhung diem cua em cao hon diem san va diem trung tuyen cua cac khoa khac, vay em co duoc xet tuyen vao khoa khac khong? Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Theo tra loi cua phong Dao tao, mac du diem chuan cua truong xet theo tung nganh nhung voi nhung nganh cung khoi thi, thi sinh co the chuyen diem duoc. Cu the, cac nganh cung khoi C hoac cung khoi D1 thi co the chuyen diem xuong nganh ma ban du diem chuan.

Em nghe noi Long An moi mo he dao tao DH Su pham nganh Toan lien ket voi DH Su pham TP.HCM co phai khong? Neu co, xin cho em biet chi tieu va cach xet tuyen cua nganh nay. Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Chung toi da lien he voi truong DH Su pham TP.HCM va duoc biet, truong khong co he dao tao nay. Ban thu kiem tra lai thong tin nhe!

Em la HS o TP Viet Tri, tinh Phu Tho. Em la nguoi dan toc thieu so thuoc doi tuong UT1 trong KV2. Vay em duoc uu tien bao nhieu diem theo quy che tuyen sinh cua Bo GD&DT khi em thi vao DH Bach Khoa Ha Noi?

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Ban la nguoi dan toc thieu so se duoc huong diem uu tien la 2 (doi tuong 01, nhom uu tien 1). Neu ho khau cua ban o KV2 thi se duoc them 0,5 diem nua.

Em thi khoi D, truong em nhan doi he so mon Anh. Em muon hoi vay khi xet diem san, em co duoc nhan doi he so mon Anh khong? Hay chi tinh tong 3 mon ma thoi? Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Diem san cua Bo ra chi tinh tong diem cua 3 mon thi ma thoi. Vi vay, xet theo diem san cua Bo, diem cua em khong duoc nhan he so mon nao ca.

Em du thi vao truong DH Ngoai ngu (DH Quoc gia Ha Noi) voi NV1 la nganh tieng Trung. Neu em khong du diem vao nganh nay thi co duoc xet NV2 vao nganh khac cung truong khong? Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Theo thong tin tu truong, ban se khong duoc chuyen diem tu nganh nay qua nganh khac. Nhung ban co the dang ky xet tuyen NV2 nhu nhung thi sinh khac neu truong co xet NV2.

Em xin hoi, diem chuan vao khoi Kinh te DH Quoc gia Ha Noi la bao nhieu. Neu em khong trung tuyen vao nganh da dang ky ban dau nhung lai co diem cao hon nhung nganh dang thieu chi tieu thi em co duoc chuyen nganh khong? Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Ban oi, bay gio thi chua the biet diem chuan cua truong la bao nhieu ca, vi diem tuyen sinh con chua biet ma. Ban se khong duoc chuyen diem tu nganh nay qua nganh khac. Nhung neu truong co chi tieu xet tuyen NV2 thi ban co the tham gia xet tuyen.

Truong DH Cong nghiep Ha Noi co tuyen he CD (xet tuyen). Vay em muon hoi he CD co lay diem san cua DH lam diem chuan khong? Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

He CD cua truong khong thi ma xet tuyen dua tren diem thi tuyen DH cua thi sinh nam 2006. Va Bo cung co diem san danh cho he CD rieng. Cac truong se can cu vao so diem cua thi sinh, luong ho so nop de dua ra diem chuan hop ly. Den luc nay, chua the biet duoc diem chuan cua he CD la bao nhieu ca. Em cho xem thong tin nhe!

He CD cua cac truong DH lay diem xet tuyen tren hay duoi diem san? Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

He CD cung co diem san rieng cho minh. Theo quy dinh thi cac truong khong duoc nhan thi sinh co diem thap hon diem san.

Em muon hoi, truong DH Kinh te Quoc dan Ha Noi mo nganh moi - Tai chinh tieng Anh thuoc khoa Tai chinh. Moi nam Khoa nay lay diem kha cao, lieu nam nay truong co lay diem thap hon khong a! Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Den luc nay thi truong cung chua the biet diem chuan cua cac nganh la bao nhieu. Vi cong tac cham thi con chua hoan tat. Ban rang cho di nhe!

Em thi vao truong DH Su pham Ha Noi, nganh Ngu Van. Nhung em thay diem chuan cua nganh nay o khoa Su pham thuoc DH Quoc gia Ha Noi co diem chuan thap hon. Vay neu em khong dau vao truong DH Su Pham thi em co duoc chuyen diem vao nganh nay o truong DH Quoc gia khong? Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Neu khoa Su pham cua DH Quoc gia Ha Noi co xet tuyen NV2, NV3 thi ban co the dang ky tham gia xet tuyen neu du diem chuan. Ban khong duoc lay diem tu truong nay de xet tuyen NV1 o truong khac neu truong nay co thi tuyen.

Em ten la Nguyen Tu Hanh, vua roi em thi vao truong Kinh te Quoc dan. Va em duoc giai khuyen khich quoc gia, tot nghiep loai kha, nhu vay la em duoc cong 0,5 diem. Nhung vua qua em khong nop kem giay chung nhan quoc gia kem theo. Vay gio em co the nop duoc khong? Em la con thuong binh hang 4/4 (doi tuong 06), KV2 nua thi em se duoc cong bao nhieu diem?

Neu ban thuoc doi tuong 06 thi se duoc cong 1 diem uu tien. Ho khau ban o KV2 thi se duoc huong 0,5 diem. Chung toi da lien lac voi nha truong, ban nen mang giay chung nhan giai khuyen khich den nop gap.

Trong cuon Nhung dieu can biet ve tuyen sinh DH, CD 2006, co ghi ve truong DH Xay dung Ha Noi: "Khoi A phan nganh hoc ngay tu nam dau, dua vao ket qua thi tuyen sinh va nguyen vong cua sinh vien". Nhu vay co nghia la truong se xet diem rieng theo tung nganh hay la xet diem chung cua truong? Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Trong cuon Nhung dieu can biet co ghi ro: Diem trung tuyen theo khoi thi. Vi the diem trung tuyen cua truong se xet theo tung khoi thi A, V.

Den luc nay, Bo chua co thong bao gi ve viec thi trac nghiem hai mon ma ban hoi. Neu co, chung toi se thong tin den ban doc som.

Em hoi chut xiu. Em thi vao mot truong CD, vay em co the lay diem nay de xet vao he CD o mot truong DH khong? Em xin cam on! Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Cac truong CD khong thi tuyen thi se xet tuyen dua tren diem thi cua thi sinh thi DH nam hoc 2006. Vi the, neu em thi o 1 truong CD khac thi se khong duoc dung ket qua de tham gia xet tuyen vao he CD cua cac truong DH. Boi cac truong CD ra de rieng cho truong minh ma thoi.

Toi co 2 dieu thac mac muon hoi cho ro: 1. Cu nhan hanh chinh do Hoc vien hanh chinh Quoc gia dao tao thuoc nhom nganh nao? 2. Nhung nguoi tot nghiep DH chinh quy cac truong Kinh te, Ky thuat neu muon hoc van bang 2 cu nhan hanh chinh he vua hoc vua lam thi co phai thi tuyen khong? Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó Em muon thi vao he tai chuc van bang 2 Hoc vien hanh chinh quoc gia dia diem phia Bac. Xin hoi bao gio thi truong nhan ho so va thu tuc the nao? Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Khoang cuoi nam truong moi to chuc dot thi van bang 2. Cuoi thang 9 la truong bat dau co thong tin ve thu tuc du thi, nop ho so... Cac ban co the lien he voi nha truong de biet them thong tin chi tiet va duoc huong dan cac thu tuc. Van bang 2 cua truong tiep nhan moi thi sinh da co 1 bang DH. Va tat ca deu phai thi tuyen voi 2 mon: Quan ly hoc dai cuong va Triet hoc Mac-Le Nin

Em muon hoi, em thi CD neu khong du diem vao nganh ma em co nguyen vong hoc. Vay em co duoc chuyen qua nganh khac neu du diem khong? Hay em phai lam NV2, nhung thuong NV2 thi lay diem chuan cao hon NV1. Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Em khong noi ro minh thi vao truong nao, nen chung toi kho co cau tra loi chinh xac, tu phia nha truong cho em duoc. Se co nhung truong lay diem chuan chung cho cac nganh, nhung se co truong lay diem chuan cho tung nganh. Nen co truong thi em chuyen diem tu nganh nay qua nganh khac duoc, nhung cung co truong khong cho phep. Em thu lien lac voi truong minh thi de biet them thong tin nhe!

  • Ban Giao duc

Tra diem thi:

Soan tin: DT so bao danh gui toi 996

Vi du: De xem diem thi cua thi sinh co so bao danh la VHHD110433, soan tin DT VHHD110433 gui so 996

(So bao danh ghi giong nhu trong phieu bao thi, bao gom ca ma truong).

Tra diem chuan:

Soan tin: DC ma truong gui toi 996

Vi du: De xem diem chuan cua truong DH Van hoa Ha Noi (co ma truong la VHH), soan tin: DC VHH va gui toi so 996

Ban co the nhan tin ngay tu bay gio va chung toi se gui ket qua cho ban ngay khi co diem tuyen sinh.

Viet Bao

Comment :Co duoc chuyen diem sang nganh khac truong khac
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Co duoc chuyen diem sang nganh khac truong khac bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Co duoc chuyen diem sang nganh khac truong khac ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Co duoc chuyen diem sang nganh khac truong khac ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
There are transfer points to other sectors, other schools?
System colleges, National University Hanoi University of Education, this time, the benchmark, there are candidates, maybe, how much priority you, Reviews
There are transfer credits? There are no reviews NV2? How many points are questions of priority of many candidates. And quite a lot of questions: Bbao now have benchmarks?.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Có được chuyển điểm sang ngành khác, trường khác?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Có được chuyển điểm sang ngành khác, trường khác? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Co duoc chuyen diem sang nganh khac truong khac

Nhan xet, hay lien he ve tin Co duoc chuyen diem sang nganh khac truong khac co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Co duoc chuyen diem sang nganh khac truong khac de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hop thu tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hop thu tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0