Chi tieu tuyen sinh lop 10 cac truong THPT o TPHCM

Chi tieu tuyen sinh lop 10 cac truong THPT o TPHCM

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Gioi thieu chi tiet chi tieu tuyen sinh vao lop 10 cac truong THPT o TP.HCM, theo ke hoach tuyen sinh cac lop dau cap nam hoc 2004-2005 cua So GD-DT Thanh pho.

Chi tieu tuyen sinh lop 10 nam hoc 2004-2005 o TP.HCM

STT MT Quan Truong Dia chi Loai So lop tuyen So hoc sinh tuyen
DL BC CL TS DL BC CL TS
1 01HC01 1 THPT DL Dang Khoa 83A Nguyen Thai Hoc Dan lap 6 6 210 210
2 01HC02 1 THPT DL Nguyen Trai 302 Tran Hung Dao Dan lap 3 3 120 120
3 03HC01 3 THPT DL Hong Ha 121 Ly Chinh Thang Dan lap 3 3 105 105
4 03HC02 3 THPT DL Huynh Thuc Khang 4 Tu Xuong Dan lap 7 7 280 280
5 03HC03 3 THPT DL Nguyen Binh Khiem 13 Ky Dong Dan lap 6 6 180 180
6 05HC01 5 THPT DL An Dong 91 Nguyen Chi Thanh Dan lap 8 8 400 400
7 05HC02 5 THPT DL Thang Long 114-116 Hai Thuong Lan Ong Dan lap 5 5 175 175
8 06HC01 6 THPT DL Phan Boi Chau 241/17 Ng Van Luong Dan lap 6 6 240 240
9 10HC01 10 THPT DL Nhan Tri 59-63 Su Van Hanh Dan lap 2 2 50 50
10 13HC01 BTH THPT DL Dong Do 12B Nguyen Huu Canh Dan lap 5 5 200 200
11 13HC02 BTH THPT DL Hung Dao 103 Nguyen Van Dau Dan lap 6 6 300 300
12 13HC03 TP THPT DL Hong Duc 17A Cong Hoa Dan lap 14 14 630 630
13 13HC04 TB THPT DL Nguyen Khuyen 132 Cong Hoa Dan lap 22 22 990 990
14 14HC01 GV THPT DL Hermann Gmeiner Lang SOS Dan lap 2 2 90 90
15 14HC02 GV THPT DL Bac Son 112/5 Nguyen Thai Son Dan lap 5 5 200 200
16 14HC03 GV THPT DL Pham Ngu Lao 6 Pham Ngu Lao Dan lap 4 4 200 200
17 14HC04 GV THPT DL Anh Duong 83/1 Pham Van Chieu Dan lap 5 5 200 200
18 15HC01 PN THPT DL Quoc Te 305 Nguyen Trong Tuyen Dan lap 2 2 30 30
19 15HC02 PN THPT DL Duy Tan 149/2 Tran Huy Lieu Dan lap 4 4 120 120
20 16HC01 PN THPT DL Viet Thanh 10 Tran Huy Lieu Dan lap 4 4 140 140
21 16HC02 TB THPT DL Thai Binh 236/10 Nguyen Thai Binh Dan lap 3 3 90 90
22 16HC03 TB THPT DL Thanh Binh 192/16 Nguyen Thai Binh Dan lap 6 6 240 240
23 16HC04 TB THPT DL Hoa Binh 18AB Bau Cat Dan lap 10 10 400 400
24 17HC01 TD THPT DL Phuong Nam KP 6 - Phuong Truong Tho Dan lap 8 8 300 300
25 18HC02 BC THPT DL Van Cao Nong truong Le Minh Xuan Dan lap 3 3 150 150
26 23HC01 TP THPT DL Nhan Van 16/3 Tan ky Tan quy Dan lap 3 3 120 120
27 24HC01 BTA THPT DL Ngoi Sao An Lac Dan lap 4 4 160 160
TONG 156 156 6320 6320
1 01HD01 1 THPT TT Khoi Nguyen 2 Luong Huu Khanh Tu thuc 3 3 150 150
2 03HD01 9 THPT TT Ngo Thoi Nhiem Ap Nam Hoa- P.Phuoc Long A Tu thuc 4 4 120 120
3 05HD01 5 THPT TT Khai Tri Nguyen Trai Tu thuc 4 4 100 100
4 10HD01 10 THPT TT Van Hanh 781E Le Hong Phong noi dai Tu thuc 10 10 350 350
5 16HD01 TB THPT TT Truong Vinh Ky 43 Banh Van Tran Tu thuc 15 15 500 500
6 24HD01 BTA THPT TT Phan Chau Trinh Binh Tri Dong Tu thuc 10 10 400 400
TONG 46 46 1620 1620
1 01FB01 1 THPT BC Ten Lo Man 8 Tran Hung Dao Ban cong 15 15 675 675
2 01FB02 1 THPT BC Luong The Vinh 131 Co Bac Ban cong 10 10 450 450
3 03FA03 3 PH/THPT Le Thi Hong Gam 174 Nguyen Thi Minh Khai Ban cong 3 7 10 135 315 450
4 03FB01 3 THPT BC Marie Curie 159 Nam Ky Khoi Nghia Ban cong 20 20 900 900
5 03HB01 3 THPT BC Nguyen Thi Dieu 12 Tran Quoc Toan Ban cong 9 9 405 405
6 05FB01 5 THPT BC Tran Khai Nguyen 225 Nguyen Tri Phuong Ban cong 24 24 1080 1080
7 05HB01 5 THPT BC Tran Huu Trang 276 Tran Hung Dao Ban cong 7 7 315 315
8 07HB01 7 THPT BC Nam Sai Gon Phuong Tan Phu Ban cong 2 2 90 90
9 10FB01 10 THPT BC Nguyen An Ninh 93 Tran Nhan Ton Ban cong 15 15 675 675
10 10HB01 10 THPT BC Dien Hong 553 Nguyen Tri Phuong Ban cong 8 8 360 360
11 10HB02 10 THPT BC Suong Nguyet Anh 249 Hoa Hao Ban cong 5 5 250 250
12 11FB01 11 THPT BC Nam Ky Khoi Nghia 46/7 Lo Sieu Ban cong 17 17 765 765
13 13FB01 BTH THPT BC Hoang Hoa Tham 6 Hoang Hoa Tham Ban cong 12 12 540 540
14 14FB01 GV THPT BC Nguyen Trung Truc 9/168 Duong 26/3 Ban cong 22 22 1100 1100
15 15FB01 PN THPT BC Han Thuyen 188 Le Van Si Ban cong 16 16 720 720
16 16FB01 TB PH/THPT BC Ly Tu Trong 390 Hoang Van Thu Ban cong 12 12 540 540
17 16FB02 TB THPT BC Nguyen Thai Binh 913-915 Ly Thuong Kiet Ban cong 16 16 720 720
TONG 213 7 220 9720 315 10035
1 01FA01 1 THPT Trung Vuong 3A Nguyen Binh Khiem Cong lap 12 12 540 540
2 01FA02 1 THPT Bui Thi Xuan 73-75 Bui Thi Xuan Cong lap 2 13 15 90 585 675
3 01FA03 1 THPT Nang khieu TDTT Dien Bien Phu Cong lap 2 2 4 90 90 180
4 01HA01 1 THPT Chuyen Tran Dai Nghia 53 Nguyen Du Cong lap 3 7 10 90 210 300
5 02FA01 2 THPT Giong Ong To Phuong An Khanh Cong lap 2 8 10 90 360 450
6 02HA01 2 THPT Thu Thiem Phuong Binh Trung Cong lap 3 9 12 135 405 540
7 03FA01 3 THPT Le Quy Don 110 Ng Thi Minh Khai Cong lap 5 10 15 225 450 675
8 03FA02 3 THPT Nguyen Thi Minh Khai 275 Dien Bien Phu Cong lap 7 18 25 285 780 1065
9 04FA01 4 THPT Nguyen Trai 364 Nguyen Tat Thanh Cong lap 4 14 18 180 630 810
10 05FA01 5 THPT Chuyen Le Hong Phong 235 Nguyen Van Cu Cong lap 5 17 22 200 660 860
11 05FA02 5 THPT Hung Vuong 124 Hung Vuong Cong lap 6 21 27 270 945 1215
12 05FA03 5 THPT Nang khieu 153 Nguyen Chi Thanh Cong lap 1 7 8 40 210 250
13 05FA04 5 TH Thuc Hanh DHSP 280 An Duong Vuong Cong lap 1 4 5 40 160 200
14 06FA01 6 THPT Mac Dinh Chi 4 Tan Hoa Dong Cong lap 14 15 29 630 675 1305
15 06FA02 6 THPT Binh Phu 84/47 Ly Chieu Hoang Cong lap 15 15 675 675
16 07FA01 7 THPT Le Thanh Ton KP 2, Thi tran Cong lap 2 8 10 90 360 450
17 07HA01 7 THPT Ngo Quyen Phuong Tan Quy Dong Cong lap 3 12 15 135 540 675
18 07HA02 7 THPT Tan Phong 19F, KP 1, phuong Tan Phong Cong lap 3 12 15 135 540 675
19 08FA01 8 THPT Luong Van Can 173 Chanh Hung Cong lap 4 13 17 180 585 765
20 08FA02 8 THPT Ngo Gia Tu 360E Ben Binh Dong Cong lap 3 10 13 135 450 585
21 08FA03 8 THPT Ta Quang Buu 909 Ta Quang Buu Cong lap 9 9 405 405
22 08HA01 8 THPT TDTT Nguyen Thi Dinh Phuong 16 Cong lap 6 6 180 180
23 09FA01 9 THPT Nguyen Hue Phuong Long Thanh My Cong lap 3 11 14 135 495 630
24 09FA02 9 THPT Phuoc Long Phuong Phuoc Long Cong lap 3 9 12 135 405 540
25 09FA03 9 THPT Long Truong Phuong Long Truong Cong lap 4 14 18 180 630 810
26 10FA01 10 THPT Nguyen Khuyen 514 Nguyen Tri Phuong Cong lap 4 14 18 180 630 810
27 10FA02 10 THPT Nguyen Du 21 Dong nai - CX Bac Hai Cong lap 4 14 18 180 630 810
28 11FA01 11 THPT Nguyen Hien 1/3 Cu xa Binh Thoi Cong lap 2 10 12 90 450 540
29 12FA01 12 THPT Hiep Thanh Phuong Hiep Thanh Cong lap 12 12 540 540
30 12FA02 12 THPT Truong Chinh Phuong Dong Hung Thuan Cong lap 4 14 18 180 630 810
31 12HA01 12 THPT Thanh Loc Phuong Thanh Loc Cong lap 3 9 12 135 405 540
32 13FA01 BTH THPT Thanh Da Lo G Cu xa Thanh Da Cong lap 3 9 12 135 405 540
33 13FA02 BTH THPT Vo Thi Sau 95 Dinh Tien Hoang Cong lap 8 12 20 360 540 900
34 13FA03 BTH THPT Gia Dinh 195/29 XVNT Cong lap 5 19 24 225 855 1080
35 13FA04 BTH THPT Phan Dang Luu 27 Nguyen Van Dau Cong lap 6 13 19 270 585 855
36 14FA01 GV THPT Go Vap 90 Nguyen Thai Son Cong lap 14 14 630 630
37 14FA02 GV THPT Nguyen Cong Tru 97 Quang Trung Cong lap 5 17 22 225 765 990
38 15FA01 PN THPT Phu Nhuan 45B Nguyen Van Ngu Cong lap 4 13 17 180 585 765
39 16FA01 TB THPT Nguyen Chi Thanh 189/4 Hoang Hoa Tham Cong lap 3 9 12 135 405 540
40 16FA02 TB THPT Nguyen Thuong Hien 544 CMT8 Cong lap 17 17 765 765
41 17FA01 TD THPT Nguyen Huu Huan 1 Doan Ket Cong lap 3 12 15 135 540 675
42 17FA02 TD THPT Thu Duc 45/1 Dang Van Bi Cong lap 15 15 675 675
43 17FA03 TD THPT Tam Phu Phuong Tam Phu Cong lap 12 12 540 540
44 18FA01 BC THPT Binh Chanh Xa Binh Chanh Cong lap 4 14 18 180 630 810
45 18HA02 BC THPT Le Minh Xuan Xa Le Minh Xuan Cong lap 12 12 540 540
46 18HA03 BC THPT Da Phuoc Xa Da Phuoc Cong lap 2 6 8 90 270 360
47 19FA01 CG THPT Binh Khanh Xa Binh Khanh Cong lap 14 14 630 630
48 19FA02 CG THPT Can Thanh Xa Can Thanh Cong lap 8 8 360 360
49 20FA01 CC THPT Cu Chi Khu pho 1 Thi tran Cong lap 3 12 15 135 540 675
50 20FA02 CC THPT Quang Trung Xa Phuoc Thanh Cong lap 2 8 10 90 360 450
51 20FA03 CC THPT An Nhon Tay Xa An Nhon Tay Cong lap 2 8 10 90 360 450
52 20FA04 CC THPT Trung Phu Xa Tan Thanh Dong Cong lap 3 11 14 135 495 630
53 20FA05 CC THPT Trung Lap Xa Trung Lap Cong lap 12 12 540 540
54 20FA06 CC THPT Phu Hoa Xa Phu Hoa Dong Cong lap 11 11 495 495
55 20FA07 CC THPT Tan Thong Hoi Xa Tan Thong Hoi Cong lap 3 12 15 135 540 675
56 20HA01 CC THPT Thieu Sinh Quan Xa An Nhon Tay Cong lap 3 3 105 105
57 21FA01 HM THPT Nguyen Huu Cau Xa Trung Chanh Cong lap 3 9 12 135 405 540
58 21FA02 HM THPT Ly Thuong Kiet Xa Thoi Tam Cong lap 3 11 14 135 495 630
59 21FA03 HM THPT Ba Diem Xa Ba Diem Cong lap 3 9 12 135 405 540
60 21FA04 HM THPT Nguyen Van Cu Xa Xuan Thoi Thuong Cong lap 2 8 10 90 360 450
61 21FA05 HM THPT Nguyen Huu Tien Xa Dong Thanh Cong lap 4 16 20 180 720 900
62 22FA01 NB THPT Long Thoi Xa Long Thoi Cong lap 15 15 675 675
63 23FA01 TP THPT Tan Binh Duong 27/3 - P14 Cong lap 4 14 18 180 630 810
64 23FA02 TP THPT Tran Phu Duong so 37 - P18 Cong lap 8 14 22 360 630 990
65 24HA01 BTA THPT An Lac Quoc lo 1 Cong lap 6 8 14 270 360 630
Cong lap co lop ban cong Tong 186 746 932 8260 33085 41345
Toan thanh 202 399 753 1354 7940 17980 33400 59320
  • Cam Lu
Viet Bao
Comment :Chi tieu tuyen sinh lop 10 cac truong THPT o TPHCM
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chi tieu tuyen sinh lop 10 cac truong THPT o TPHCM bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chi tieu tuyen sinh lop 10 cac truong THPT o TPHCM ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chi tieu tuyen sinh lop 10 cac truong THPT o TPHCM ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Only the grade 10 enrollment in city schools
Nguyen Tri Phuong, Tran Hung Dao, DT Member, Department of Education, under the plan, Nguyen Thai Binh, Nguyen Chi Thanh, Hoang Hoa Tham, public , people-founded and semi-public, enrollment, grade 10, criteria and Forums
About detailed target enrollment in grade 10 high schools in the city, the planned enrollment levels in the first academic year 2004 - 2005 of the City Department of Education and Training ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT ở TP.HCM

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT ở TP.HCM bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chi tieu tuyen sinh lop 10 cac truong THPT o TPHCM

Nhan xet, hay lien he ve tin Chi tieu tuyen sinh lop 10 cac truong THPT o TPHCM co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chi tieu tuyen sinh lop 10 cac truong THPT o TPHCM de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0