Chi tieu tuyen sinh DHSP Ha Noi DHSP Ha Noi 2

Chi tieu tuyen sinh DHSP Ha Noi DHSP Ha Noi 2

Tags: DHSP Ha Noi, SP Giao, SP Ky, Bo GD, DH Su Pham Ha Noi 2, Truong DH Su pham, Giao Duc Quoc Phong, ky thi tuyen sinh, giao duc cong, chi tieu, dao tao, cac nganh, so tuyen, khoi


Tuyen sinh DH, CD 2007:

Chi tieu tuyen sinh DHSP Ha Noi DHSP Ha Noi 2
Thi sinh lam bai thi trong ky thi tuyen sinh DH nam 2006 - Anh: VietNamNet
Trong ky thi tuyen sinh DH 2007, Truong DH Su pham Ha Noi co 2.200 chi tieu, Truong DH Su pham Ha Noi 2 co 1.600 chi tieu. Ca hai truong nay deu co chi tieu dao tao DH ngoai su pham.

>> Thong tin tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007
>> Nganh gi? Truong gi? Lam gi?
>> Cau truc de thi trac nghiem tot nghiep THPT va tuyen sinh 2007
>> Tu lieu diem chuan tuyen sinh DH-CD nam 2006
>> Hop thu tu van tuyen sinh
>> Chi tieu tuyen sinh DH, CD 2007

Truong DH Su pham Ha Noi (SPH)

(136 Xuan Thuy, quan Cau Giay, Ha Noi; DT: 04. 7547802)

Truong DH Su pham Ha Noi tuyen sinh trong ca nuoc. Truong to chuc thi theo lich thi chung va thi theo de chung cua Bo GD-DT: khoi A thi ngay 4 va 5-7-2007, khoi B, C, D1, D2, D3, N, H, T, M thi ngay 9 va 10-7-2007.

Khoi H thi Van (khoi C voi ket qua thi mon Van toi thieu 4.0 diem); Nang khieu (he so 2) (thi hinh hoa chi); Trang tri.

Khoi M thi Van, Toan (khoi D); Nang khieu (he so 1) (thi hat, ke chuyen va doc dien cam).

Khoi N thi Van (khoi C voi ket qua thi mon Van toi thieu 4.0 diem); Nang khieu Nhac (he so 2) (thi tham am, tiet tau, thanh nhac, nhac cu tu chon); Ky xuong am.

Khoi T thi Sinh; Toan (thi theo de khoi B voi tong ket qua thi mon Sinh va Toan toi thieu 8.0 diem); Nang khieu TDTT (he so 2) (thi bat xa, chay 400m). Thi sinh du thi khoi T hoac nganh Su pham Giao duc the chat - Giao duc quoc phong phai dat tieu chuan chieu cao va can nang doi voi nam cao 1,65m, nang 45kg tro len; doi voi nu cao 1,55m, nang 40kg tro len.

Cac khoi H, M, N, T thi tai Ha Noi, khong thi tai cac cum khac, khong tuyen nguyen vong 2 va nguyen vong 3.

Chu y: Vao nganh Su pham My thuat (khoi H) phai so tuyen va dat so tuyen moi duoc thi. Bai so tuyen hinh hoa: ve chan dung nguoi (nam gioi) bang but chi den kho 30cmx40cm. Bai so tuyen trang tri: ve trang tri hinh vuong, hoa tiet hoa la, dong vat, con trung bang chat lieu bot mau, kho 25cmx25cm. Cac bai so tuyen phai ghi ro ho ten, ngay sinh va dia chi cua thi sinh o mat sau, nop truc tiep hoac gui qua buu dien chuyen phat nhanh cho Phong Dao tao cua truong truoc ngay 10-5-2007 kem theo 1 phong bi thu da dan san tem ghi ro ho ten dia chi nguoi nhan (de truong thong bao ket qua so tuyen), kem theo le phi so tuyen 40.000 dong.

Cac nganh Su pham Tieng Anh va Su pham Tieng Phap mon Ngoai ngu tinh he so 2. Mon Ngoai ngu vao cac nganh khong chuyen ngoai ngu tinh he so 1.

Nganh Su pham Giao duc dac biet dao tao giao vien day tre khuyet tat. Nganh Su pham Giao duc cong dan - Giao duc quoc phong dao tao giao vien day hai mon Giao duc cong dan va Giao duc quoc phong.

Cac nganh Su pham khong tuyen nhung thi sinh bi di hinh, di tat, noi ngong, noi lap. Sinh vien hoc cac nganh dao tao cu nhan ngoai su pham va CD phai dong hoc phi.

He CD xet tuyen thi sinh da du thi DH khoi A, B theo de thi chung cua Bo GD-DT tren co so ho so dang ky xet tuyen cua thi sinh.

Truong co 550 cho trong ky tuc xa. Trong 2.200 chi tieu, danh 540 chi tieu dao tao theo dia chi.

Duoi day la chi tieu tuyen sinh chinh thuc nam 2007 cua Truong DH Su pham Ha Noi va diem chuan 2006, diem xet tuyen nguyen vong 2 nam 2006:

Ma nganh

Cac nganh dao tao

Khoi

Chi tieu 2007

Diem chuan 2006

Diem NV2 - 2006

He Dai hoc (chi tieu 2.200)

101

SP Toan hoc

A

155

25.0

102

SP Tin hoc

A

40

18.5

103

SP Vat ly

A

90

21.5

104

SP Ky thuat

A

45

17.5

201

SP Hoa hoc

A

65

24.5

301

SP Sinh - Ky thuat nong nghiep

B

60

22.0

601

SP Ngu van

C

115

21.5

D1, D2, D3

40

21.5

602

SP Lich su

C

40

21.5

D1, D2, D3

30

20.0

603

SP Dia ly

A

55

20.0

C

35

22.0

604

SP Tam ly giap duc

C

40

18.0

21.5

605

SP Giao duc chinh tri

C

45

20.5

D1, D2, D3

45

19.5

610

SP Giao duc cong dan - Giao duc quoc phong

C

40

Nganh moi tuyen sinh

701

SP Tieng Anh

D1

30

28.0

703

SP Tieng Phap

D3

30

26.0

28.0

801

SP Am nhac

N

25

30.0

802

SP My thuat

H

30

30.5

901

SP The duc the thao

T

50

24.0

903

SP Giao duc mam non

M

40

19.5

904

SP Giao duc tieu hoc

D1, D2, D3

40

22.0

905

SP Giao duc dac biet

D1

40

17.0

19.0

Cac nganh dao tao DH ngoai su pham:

105

Cong nghe thong tin

A

80

18.5

21.5

202

Hoa hoc

A

40

19.0

21.5

302

Sinh hoc

B

45

19.5

606

Viet Nam hoc

C

40

18.0

20.0

D1

20

19.0

20.0

607

Dia ly

A

45

Nganh moi

608

Lich su

C

45

19.0

609

Cong tac xa hoi

C

60

Nganh moi

Cac nganh dao tao CD ngoai su pham:

C65

Cong nghe thiet bi truong hoc

A

40

10.5

B

20

14.5

Truong DH Su pham Ha Noi 2 (SP2)

(Phuong Xuan Hoa, thi xa Phuc Yen, tinh Vinh Phuc,
DT: 0211. 863203)

Truong DH Su pham Ha Noi 2 tuyen sinh trong ca nuoc. Truong to chuc thi theo lich thi chung va thi theo de chung cua Bo GD-DT: khoi A thi ngay 4 va 5-7-2007, khoi B, C, D1, T, M thi ngay 9 va 10-7-2007. Diem trung tuyen theo nganh hoc.

Cac nganh Su pham khong tuyen nhung thi sinh bi di hinh, di tat. Cac khoi T, M sau khi thi xong cac mon van hoa se thi tiep cac mon nang khieu.

Khoi T yeu cau vao nganh The duc the thao - Giao duc quoc phong the hinh can doi (nam cao 1,65m nang 45kg; nu cao 1,55m nang 40kg tro len).

Sinh vien cac nganh ngoai Su pham phai dong hoc phi. Trong 1.600 chi tieu he chinh quy co 300 chi tieu dao tao su pham theo dia chi. So cho trong ky tuc xa dap ung du.

Duoi day la chi tieu tuyen sinh chinh thuc nam 2007 cua Truong DH Su pham Ha Noi 2 va diem chuan 2006, diem xet tuyen nguyen vong 2 nam 2006:

Ma nganh

Cac nganh dao tao

Khoi

Chi tieu 2007

Diem chuan 2006

Diem NV2 - 2006

He Dai hoc (chi tieu 1.600)

101

SP Toan

A

22.5

102

SP Vat ly

A

20.0

22.0

104

SP Ky thuat

A

16.5

201

SP Hoa

A

20.5

301

SP Sinh

B

21.0

601

SP Ngu van

C

20.0

602

SP Giao duc cong dan

C

19.0

901

SP The duc the thao - Giao duc quoc phong

T

25.5

904

SP Giao duc tieu hoc

M

Nam 2006 thi khoi A, C

903

SP Giao duc mam non

M

17.0

303

SP Ky thuat nong nghiep (ghep SP Ky thuat cong nghiep va SP Kinh te gia dinh)

B

15.0

19.0

Cac nganh dao tao Cu nhan khoa hoc:

105

Toan

A

15.5

20.0

103

Tin hoc

A

15.0

16.0

603

Van hoc

C

16.0

16.0

751

Tieng Anh

D1

19.0

20.0

202

Hoa hoc

A

15.0

20.5

302

Sinh hoc

B

17.5

19.5

106

Vat ly

A

15.0

19.0

604

Lich su

C

17.5

19.5

605

Viet Nam hoc

C

15.0

20.0

TT tong hop

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH CĐ TCCN 2007

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: DHSP Ha Noi, SP Giao, SP Ky, Bo GD, DH Su Pham Ha Noi 2, Truong DH Su pham, Giao Duc Quoc Phong, ky thi tuyen sinh, giao duc cong, chi tieu, dao tao, cac nganh, so tuyen, khoi

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chỉ tiêu tuyển sinh ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Hà Nội 2

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chỉ tiêu tuyển sinh ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Hà Nội 2 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chi tieu tuyen sinh DHSP Ha Noi DHSP Ha Noi 2

Nhan xet, hay lien he ve tin Chi tieu tuyen sinh DHSP Ha Noi DHSP Ha Noi 2 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chi tieu tuyen sinh DHSP Ha Noi DHSP Ha Noi 2 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de DH CD THCN trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... DH CD THCN
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0