Chi tieu tuyen sinh DH Ngoai thuong DH Ha Noi



Tuyen sinh DH, CD 2007:

Chi tieu tuyen sinh DH Ngoai thuong DH Ha Noi
Thi sinh lam bai thi trong ky thi tuyen sinh DH nam 2006 - Anh: VietNamNet
Nam 2007, Truong DH Ngoai thuong co 2.800 chi tieu dao tao phia Bac va phia Nam, trong do co 500 chi tieu CD; Truong DH Ha Noi co 1.500 chi tieu. Ca hai truong nay deu tuyen sinh khoi A, D1, D2, D3 va D4.

>> Thong tin tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007
>> Nganh gi? Truong gi? Lam gi?
>> Cau truc de thi trac nghiem tot nghiep THPT va tuyen sinh 2007
>> Tu lieu diem chuan tuyen sinh DH-CD nam 2006
>> Hop thu tu van tuyen sinh
>> Chi tieu tuyen sinh DH, CD 2007

Truong DH Ngoai thuong (NTH, NTS)

(Co so o phia Bac: 91 Chua Lang, phuong Lang Thuong,
quan Dong Da, Ha Noi; DT: 04. 8344291;
Co so phia phia Nam: 15 duong D5, phuong 25, quan Binh Thanh,
TP.HCM; DT: 08. 5127258 (xin so 18, 13 hoac 14)

Truong DH Ngoai thuong tuyen sinh trong ca nuoc. Truong to chuc thi theo lich thi chung va thi theo de chung cua Bo GD-DT: khoi A thi ngay 4 va 5-7-2007, khoi D1, D1, D3, D4 thi ngay 9 va 10-7-2007.

Mon Ngoai ngu khong nhan he so. Diem trung tuyen xac dinh theo tung ma nganh dang ky du thi, ket hop voi diem san vao truong theo tung khoi thi.

- Neu thi sinh du diem trung tuyen theo ma nganh dang ky du thi ban dau thi khong can phai dang ky xep nganh va chuyen nganh hoc.

- Neu thi sinh du diem vao truong theo tung khoi thi nhung khong du diem tuyen vao nganh da dang ky du thi ban dau thi duoc dang ky chuyen sang cac nganh va chuyen nganh khac cung khoi thi con chi tieu.

Ho so du thi: Hoc tai Ha Noi (ky hieu truong NTH) nop cho co so phia Bac va thi tai Ha Noi, Vinh va Quy Nhon. Hoc tai TP.HCM (ky hieu truong NTS) nop cho co so o phia Nam va thi tai TP.HCM, Can Tho va Quy Nhon.

He CD: chi tieu 500, khong thi tuyen ma lay ket qua thi DH nam 2007 cua nhung thi sinh da du thi khoi A, D1, D2, D3, D4 vao truong va cac truong DH khac trong ca nuoc theo de thi chung cua Bo GD-DT de xet tuyen, tren co so ho so dang ky xet tuyen cua thi sinh.

Duoi day la chi tieu tuyen sinh chinh thuc nam 2007 cua Truong DH Ngoai thuong va diem chuan 2006:

Ma nganh

Cac nganh dao tao

Khoi

Chi tieu 2007

Diem chuan 2006

Diem NV2 - 2006

Co so o phia Bac: ghi ky hieu NTH

He Dai hoc (phia Bac)

+ Nganh Kinh te:

401

- Chuyen nganh Kinh te doi ngoai thi khoi A:

A

25.5

- Chuyen nganh Kinh te doi ngoai thi khoi D:

451

+ Thi tieng Anh hoc tieng Anh

D1

23.5

452

+ Thi tieng Nga hoc tieng Nga

D2

22.5

453

+ Thi tieng Phap hoc tieng Phap

D3

23.5

454

+ Thi tieng Anh hoc tieng Trung

D1

23.5

455

+ Thi tieng Anh hoc tieng Nhat

D1

23.5

456

+ Thi tieng Trung hoc tieng Trung

D4

22.0

457

- Chuyen nganh Thuong mai quoc te

A

Nganh moi tuyen 2007

D1

+ Nganh Quan tri kinh doanh

402

- Chuyen nganh Kinh doanh quoc te

A

23.0

D1

22.0

403

- Chuyen nganh Luat Kinh doanh quoc te

A

23.0

D1

22.0

404

- Chuyen nganh Ke toan

A

Nganh moi tuyen 2007

D1

405

- Chuyen nganh He thong thong tin quan tri

A

D1

+ Nganh Tai chinh - Ngan hang

410

- Chuyen nganh Tai chinh quoc te

A

23.0

D1

22.0

411

- Chuyen nganh Dau tu chung khoan

A

Nganh moi tuyen 2007

D1

+ Nganh Tieng Anh

751

- Chuyen nganh Tieng Anh thuong mai

D1

22.0

+ Nganh Tieng Phap

761

- Chuyen nganh Tieng Phap thuong mai (thi tieng Phap hoc tieng Phap)

D3

23.5

+ Nganh Tieng Trung

771

- Chuyen nganh Tieng Trung thuong mai

+ Thi tieng Anh hoc tieng Trung

D1

22.0

+ Thi tieng Trung hoc tieng Trung

D4

22.0

+ Nganh Tieng Nhat

781

- Chuyen nganh Tieng Nhat thuong mai (thi tieng Anh hoc tieng Nhat)

D1

22.0

He Cao dang (phia Bac)

C65

Nganh Quan tri kinh doanh (chuyen nganh Kinh doanh quoc te)

A,
D1, D2, D3, D4

Co so o phia Nam: ghi ky hieu NTS

He Dai hoc (phia Nam )

+ Nganh Kinh te

401

- Chuyen nganh Kinh te doi ngoai thi khoi A

A

23.0

- Chuyen nganh Kinh te doi ngoai thi khoi D

451

+ Thi tieng Anh hoc tieng Anh

D1

22.0

455

+ Thi tieng Anh hoc tieng Nhat

D1

22.0

+ Nganh Quan tri kinh doanh

402

- Chuyen nganh Kinh doanh quoc te

A

23.0

D1

22.0

+ Nganh Tai chinh - Ngan hang

410

- Chuyen nganh Tai chinh quoc te

A

Moi tuyen phia Nam

D1

He Cao dang (phia Nam )

C65

Nganh Quan tri kinh doanh (chuyen nganh Kinh doanh quoc te)

A,
D1, D2, D3, D4

Truong DH Ha Noi - Truong DH Ngoai ngu Ha Noi truoc day (NHF)

(Km9, duong Nguyen Trai, quan Thanh Xuan, Ha Noi;
DT: 04. 8547453)

Truong DH Ha Noi tuyen sinh trong ca nuoc. Truong to chuc thi theo lich thi chung va thi theo de chung cua Bo GD-DT: khoi A thi ngay 4 va 5-7-2007, khoi D1, D1, D3, D4 thi ngay 9 va 10-7-2007.

Diem trung tuyen theo nganh (mon Ngoai ngu nhan he so 2). Truong co 3.000 chi tieu he vua lam vua hoc, 4.000 chi tieu he dao tao tu xa. Ky tuc xa co the tiep nhan 200 sinh vien cho khoa tuyen sinh 2007.

Thoi gian dao tao doi voi cac nganh Quan tri kinh doanh, Du lich, Quoc te hoc, Khoa hoc may tinh (104), Khoa hoc may tinh (105), Tai chinh - Ngan hang, Ke toan la 4,5 nam.

Chuong trinh du hoc tai cho voi DH Tong hop La Trobe, mot trong muoi truong hang dau cua Uc. Chuyen nganh hoc: Quan tri kinh doanh, Marketing. Chi tieu: 200, xet tuyen theo quy dinh. Hoc mot nam du bi tieng Anh, 3 ky CD (Diploma), dat yeu cau chuyen tiep len hoc DH them 4 ky (co the tai Viet Nam mot hoac hai nam hoac tai DH La Trobe). Toan bo chuong trinh do DH La Trobe quan ly va cap bang nhu hoc tai DH La Trobe.

Chuong trinh hop tac dao tao ba nam hoc trong nuoc, mot nam hoc o nuoc ngoai (3+1) voi cac truong DH o Anh, Uc, New Zealand, Trung Quoc, Dai Loan...

Nhieu chuong trinh hop tac dao tao voi cac DH ooi tieng nuoc ngoai khac. Tham khao them thong tin tai website cua truong: www.hanu.edu.vn .

Duoi day la chi tieu tuyen sinh chinh thuc nam 2007 cua Truong DH Ha Noi va diem chuan 2006:

Ma nganh

Cac nganh dao tao

Khoi

Chi tieu 2007

Diem chuan 2006

Diem NV2 - 2006

He Dai hoc (chi tieu 1.500)

104

Khoa hoc may tinh (day bang tieng Anh)

A, D1

100

27.0

105

Khoa hoc may tinh (day bang tieng Nhat)

A, D1

75

Nganh moi tuyen 2007

400

Quan tri kinh doanh (day bang tieng Anh)

A, D1

100

29.0

401

Ke toan (day bang tieng Anh)

A, D1

100

Nganh moi tuyen 2007

404

Tai chinh - Ngan hang (day bang tieng Anh)

A, D1

100

31.0

608

Quoc te hoc (day bang tieng Anh)

D1

50

26.5

609

Du lich (day bang tieng Anh)

D1

50

28.5

701

Tieng Anh

D1

250

30.0

702

Tieng Nga

D1, D2

100

24.0

703

Tieng Phap

D1, D3

100

25.0

704

Tieng Trung Quoc

D1, D4

150

28.0

705

Tieng Duc

D1

100

27.5

706

Tieng Nhat

D1

100

30.0

707

Tieng Han Quoc

D1

50

29.0

708

Tieng Tay Ban Nha

D1

25

27.5

709

Tieng Italia

D1

25

24.0

710

Tieng Bo Dao Nha

D1

25

25.5

TT tong hop

Viet Bao

Video nổi bật

Khi CSGT bó tay....
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH CĐ TCCN 2007

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2015: Sơ tuyển học bạ, kiểm tra riêng

Không chỉ sơ tuyển học bạ, hạnh kiểm để chọn lọc đầu vào, nhiều trường đại học đưa ra cách kiểm tra riêng, cách tính điểm riêng từng môn thi nên thí sinh cần phải nắm rõ để có quyết định đúng đắn khi nộp hồ sơ xét tuyển.

Tuyển sinh 2015: Nhiều phương thức tuyển nhưng vẫn lo thí sinh “ảo”

Đầu năm 2015, thêm nhiều trường đại học, cao đẳng công bố Đề án tuyển sinh riêng. Hầu hết các trường đều xét tuyển theo 2 phương thức là sử dụng kết quả thi THPT quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả quá trình học tập THPT. Mặc dù rộng cửa xét tuyển nhưng các trường vẫn lo thí sinh “ảo”.

Tuyển sinh 2015: Các trường bối rối, Bộ vẫn đang bàn

Khi thông tin “rò rỉ” ra ngoài với các dự báo 6 hay 9 nguyện vọng, bao nhiêu giấy chứng nhận kết quả thi cho mỗi thí sinh, các nhà tuyển sinh không khỏi bối rối về mùa tuyển sinh 2015. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga nói Bộ vẫn đang bàn thảo.

Quy định thi đại học và xét tốt nghiệp 2015

Bộ GD&ĐT tổ chức xây dựng đề thi với định dạng tương tự đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 theo hướng đánh giá năng lực người học ở cả 4 mức độ.

Tìm hiểu: Truong DH Ngoai, Truong DH Ha Noi, DH Ngoai, Ha Noi, DH Ha Noi, Nganh Quan, Tai chinh - ngan hang, quan tri kinh doanh, kinh te doi ngoai, khoa hoc may tinh, Nganh kinh te, nganh kinh doanh, chi tieu, chuyen nganh, tuyen sinh, khoi

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Ngoại thương, ĐH Hà Nội

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Ngoại thương, ĐH Hà Nội bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chi tieu tuyen sinh DH Ngoai thuong DH Ha Noi

Nhan xet, hay lien he ve tin Chi tieu tuyen sinh DH Ngoai thuong DH Ha Noi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chi tieu tuyen sinh DH Ngoai thuong DH Ha Noi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de DH CD THCN trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... DH CD THCN
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0