Chi tieu tuyen moi DH Luat Ngoai thuong Mo Dia chat

Chi tieu tuyen moi DH Luat Ngoai thuong Mo Dia chat

Tags: Ha Noi, DH Luat, Bo GD&DT, DH Ngoai, Luat Ha Noi, Dong Da, Truong Dai hoc Ngoai thuong, quan tri kinh doanh, kinh te doi ngoai, thong tin chi tiet, Nganh kinh te, nganh kinh doanh, chuyen nganh, dia chat, tieng Anh, mo
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>- Duoi day la thong tin chi tiet tuyen sinh DH nam hoc 2007 - 2008 cua cac truong DH: Luat Ha Noi, Mo - Dia chat va DH Ngoai thuong.

TRUONG DAI HOC LUAT HA NOI (LPH)

So 87 Nguyen Chi Thanh, Dong Da. Ha Noi

DT: (04).8351879, 8359803

Tuyen sinh trong ca nuoc

Ngay thi, khoi thi theo quy dinh cua Bo GD&DT

Diem trung tuyen theo khoi thi.

So cho trong ky tuc xa: 100

(Khoi A tuyen 35% chi tieu, khoi C tuyen 35% chi tieu, Khoi D1 tuyen 30% chi tieu)

Cac nganh dao tao dai hoc: A,C,D1 1430
Phap luat kinh te 501 A,C,D1
Luat hinh su 502 A,C,D1
Luat dan su 503 A,C,D1
Hanh chinh- Nha Nuoc 504 A,C,D1
Luat quoc te va kinh doanh quoc te 505 A,C,D1
TRUONG DAI HOC MO DIA CHAT (MDA)

Dong Ngac, Tu Liem, Ha Noi; DT:

(04)8386214

2530 Tuyen sinh trong ca nuoc

Mon thi, ngay thi theo quy dinh cua Bo GD&DT

Diem trung tuyen theo nganh hoc

Khi den thi sinh can viet don dang ky noi hoc(mau don phat tai phong thi).Neu co nguyen vong hoc tai Quang Ninh thi ghi MDQ, hoc tai Ba Ria-Vung Tau thi ghi MDV.

He cao dang khong thi tuyen, ma lay ket qua thi dai hoc num 2007 cua nhung thi sinh da du khoi A vao cac truong dai hoc trong ca nuoc theo de thi chung cua Bo de xet tuyen, tren co so dang ky xet tuyen cua thi sinh.

He tai chuc: Bang 1:2300; Bang 2:280

He hoan chinh kien thuc tu Cao dang len Dai hoc: 800

Cac nganh dao tao dai hoc: 2200
Dau khi (Khoan-Khai thac dau khi; Khoan tham do-Khao sat;Thiet bi dau khi va cong trinh; Dia vat ly: dia chat dau khi; Loc- Hoa dau) 101 A
Dia chat (dia chat; Dia chat cong trinh- Dia ky thuat- Dia thuy van- Dia chat cong trinh; Dia sinh thai va cong nghe moi truong; nguyen lieu khoang) 102 A
Trac dia (Trac dia; Ban do: Trac dia mo; Dia chinh) 103 A
Mo( Khai thac mo; Tuyen khoang;Xay dung; Xay dung cong trinh ngam va mo) 104 A
Cong nghe thong tin (Tin hoc trac dia; Tin hoc mo; Tin hoc dia chat; Tin hoc kinh te). 105 A
Co dien ( Dien khi hoa xi nghiep, Tu dong hoa, Co dien mo; Dien- Dien tu; May va thiet bi mo) 106 A
Kinh te- Quan tri kinh doanh (quan tri kinh doanh, Quan tri kinh doanh mo; Quan tri kinh doanh dia chat; Quan tri kinh doanh dia chat; Quan tri kinh doanh dau khi; ke toan doanh nghiep) 401 A
Tai Quang Ninh dao tao Mo 104 A
Tai Ba Ria- Vung Tau dao tao nghanh dau khi 101 A
Cac nganh trinh do cao dang: 330
Dia chat C65 A
Trac dia C66 A
Mo (Khai thac Mo; Xay dung cong trinh ngam va mo) C67 A
Kinh te- Quan tri kinh doanh (Ke toan doanh nghiep) C68 A
Co dien (Dien khi hoa, Tu dong hoa, May va thiet bi mo) C69 A
TRUONG DAI HOC NGOAI THUONG ( NTH )

Co so phia Bac: 91 duong Chua Lang, P.Lang Thuong, Dong Da, Ha Noi

DT:(04)8344291; Fax: (04)8343605

2800 Tuyen sinh trong ca nuoc

_Ngay thi va khoi thi theo quy dinh cua Bo GD&DT

Ngoai ngu he so 1

Sinh vien tu tuc cho o

Diem trung tuyen xac dinh theo tung ma nganh dang ky du thi, ket hop voi diem san vao truong theo tung khoi thi

+Neu thi sinh du diem trung tuyen theo ma nganh dang ky du thi ban dau thi khong can phai dang ky xep nganh va chuyen nganh hoc.

+ Neu thi sinh du diem vao truong theo tung khoi thi nhung khong du diem tuyen vao nganh da dang ky du thi ban dau thi duoc chuyen sang cac nganh va chuyen nganh hoc khac cung khoi thi con chi tieu.

Ho so du thi:

+ Hoc tai Ha Noi (ky hieu truong NTH) nop cho co so phia Bac avf thi tai Ha Noi, Vinh va Quy Nhon.

+ Hoc tai TP HCM (ky hieu truong NTS) nop cho co so phia Nam va thi tai TP.HCM, Can Tho va Quy Nhon.

He cao dang: chi tieu 500, khong thi tuyen ma lay ket qua thi Dai hoc nam 2007 cua nhung thi sinh thi khoi A,D1,2,3,4 vao truong va cac truong dai hoc khac trong ca nuoc theo de thi chung cua Bo GD&DT de xet tuyen, tren co so hho so dang ky xet tuyen cua thi sinh..

Thi sinh muon biet them thong tin tuyen sinh cua truong hoac cac thong tin ve chuyen nganh avf chuong trinh dao tao, de nghi tham khao tren trang Web cua truong theo dia chi: ( http://.flu.edu.vn )

De nghi So GD&DT cac tinh co thi sinh dang ky du thi:

+ Tai co so phia Bac (NTH) chuyen le phi dang ky du thi cho truong theo tai khoan so: 102010000068787 tai Ngan hang cong thuong Dong Da, Ha Noi. Don vi nhan tien: Truong Dai hoc Ngoai thuong

Tai co so phia Nam(NTS) chuyen le phi dang ky theo tai khoan so: 931.01.01.00002 tai kho bac Nha nuoc Quan Phu Nhuan, TP.Ho Chi Minh. Don vi nhan tien: Co so 2: truong Dai hoc Ngoai thuong tai TP.HCM

Cac nganh dao tao dai hoc:
*Nganh Kinh te
Chuyen nganh kinh te doi ngoai thi khoi A 401 A
Chuyen nganh kinh te doi ngoai thi khoi D
+Thi tieng Anh hoc tieng Anh 451 D1
+Thi tieng Nga hoc tieng Nga 452 D2
+ Thi tieng Phap hoc tieng Phap 453 D3
+Thi tieng Anh hoc tieng Trung 454 D1
+Thi tieng Anh hoc tieng Nhat 455 D1
+Thi tieng Trung hoc tieng Trung 456 D4
Chuyen nganh Thuong mai quoc te 457 A, D1
*Nganh Quan tri kinh doanh
Chuyen nganh kinh doanh quoc te 402 A, D1
Chuyen nganh Luat kinh doanh quoc te 403 A, D1
Chuyen nganh Ke toan 404 A, D1
Chuyen nganh He thong thong tin quan tri 405 A, D1
*Nganh Tai chinh- Ngan hang
Chuyen nganh Tai chinh Tai chinh Quoc te 410 A,D1
Chuyen nganh Dau tu chung khoan 411 A,D1
*Nganh tieng Anh
Chuyen nganh tieng Anh thuong mai 451 D1
*Nganh tieng Phap
Chuyen nganh tieng Phap thuong mai (thi tieng Phap hoc tieng Phap) 761 D3
*Nganh tieng Trung
Chuyen nganh tieng Trung thuong mai 771
+Thi tieng Anh hoc tieng Trung D1
+Thi tieng Trung hoc tieng Trung D4
*Nganh tieng Nhat
Chuyen nganh tieng Nhat thuong mai (thi tieng Anh hoc tieng Nhat) 781 D1
Cac nganh dao tao cao dang:
Nganh quan tri kinh doanh ( Chuyen nganh kinh doanh quoc te) C65 A, D1,2,3,4
Co so o phia Nam: so 15 duong D5, P.25,Q.Tan Binh, Tp Ho Chi Minh, DT:08-5127258 (xin 18, 13, hoac 14)
*Nganh kinh te
Chuyen nganh kinh te doi ngoai thi khoi A 401 A
Chuyen nganh kinh te doi ngoai thi khoi D
+Thi tieng Anh hoc tieng Anh 451 D1
+Thi tieng Anh hoc tieng Nhat 455 D1
*Nganh Quan tri kinh doanh
Chuyen nganh kinh doanh quoc te 402 A, D1
*Nganh Tai chinh- Ngan hang
Chuyen nganh Tai chinh Tai chinh Quoc te 410 A, D1
Cac nganh dao tao cao dang:
Nganh quan tri kinh doanh ( Chuyen nganh kinh doanh quoc te) C65 A, D1,2,3,4

(Nguon: Bo GD - DT)

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Ha Noi, DH Luat, Bo GD&DT, DH Ngoai, Luat Ha Noi, Dong Da, Truong Dai hoc Ngoai thuong, quan tri kinh doanh, kinh te doi ngoai, thong tin chi tiet, Nganh kinh te, nganh kinh doanh, chuyen nganh, dia chat, tieng Anh, mo

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chỉ tiêu tuyển mới ĐH Luật, Ngoại thương, Mỏ - Địa chất

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chỉ tiêu tuyển mới ĐH Luật, Ngoại thương, Mỏ - Địa chất bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chi tieu tuyen moi DH Luat Ngoai thuong Mo Dia chat

Nhan xet, hay lien he ve tin Chi tieu tuyen moi DH Luat Ngoai thuong Mo Dia chat co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chi tieu tuyen moi DH Luat Ngoai thuong Mo Dia chat de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0