Cac truong DH phia Bac xet tuyen 12.128 chi tieu NV2

Cac truong DH phia Bac xet tuyen 12.128 chi tieu NV2

Tags: Tieng Nga, ky thuat cong nghiep, xa hoi hoc, nganh ky thuat, cac nganh, dao tao, chi tieu, su pham, phia bac, cong nghe, DH, truong, tuyen, xet, toan
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Duoi day la danh sach, dieu kien xet tuyen nguyen vong 2 vao cac truong co to chuc thi khu vuc phia Bac. Diem thong bao duoi day la muc de nhan ho so vao truong.

Cac truong DH phia Bac xet tuyen 12.128 chi tieu NV2

Thi sinh thi DH. Anh: LAD

Can cu vao chi tieu, truong se lay tu tren cao xuong thap cho den khi du. Diem duoc tinh cho hoc sinh pho thong khu vuc 3. Thi sinh huong uu tien theo khu vuc lien ke cach nhau 0,5 diem; huong uu tien theo doi tuong lien ke cach nhau 1 diem. Thoi han nhan ho so qua buu dien: Ngay 10/9/2006.

A Ky hieu truong Ten truong, nganh Ma nganh Khoi thi Chi tieu Muc diem nhan ho so Ghi chu
DH QUOC GIA HA NOI
1 QHI TRUONG DH CONG NGHE
Cac nganh dao tao DH 46
Cong nghe Dien tu - Vien thong 109 A 18 22,0
Vat ly ky thuat 115 A 12 20,5
Co hoc ky thuat 116 A 16 19,5
2 QHX TRUONG DH KHXH -NV
Cac nganh dao tao DH 290
Tam ly hoc 501 C,D1,2,3,4 24 19,0/18,5
Khoa hoc quan ly 502 C,D1,2,3,4 43 20,5/20,0
Xa hoi hoc 503 C,D1,2,3,4 40 19,0/18,5
Triet hoc 504 C,D1,2,3,4 20 19,0
Cong tac xa hoi 512 C,D1,2,3,4 32 19,0/18,5
Ngon ngu hoc 602 C,D1,2,3,4 40 19,5/19,0
Thong tin - Thu vien 605 C,D1,2,3,4 41 19,0/18,5
Luu tru hoc va quan tri van phong 606 D1,2,3,4 10 19,0
Quoc te hoc 608 D1,2,3,4 21 19,5
Han Nom 610 D1,2,3,4 11 19,0
Su pham lich su 613 D1,2,3,4 8 19,5
3 QHT TRUONG DH KH TU NHIEN 365
Cac nganh dao tao DH
Toan hoc 101 A 20 21,0
Toan co 102 A 25 21,0
Khi tuong - Thuy van - Hai duong hoc 110 A 70 19,0
Tho nhuong 203 A 5 19,0
Tho nhuong 203 B 10 21,0
Dia ly 204 A 35 19,0
Dia chinh 205 A 45 19,0
Dia ky thuat - Dia moi truong 208 A 40 19,0
Sinh hoc 301 B 45 22,0
Su pham Toan hoc 111 A 20 21,0
Su pham Vat ly 113 A 20 21,0
Su pham Sinh hoc 304 A 10 21,0
Su pham Sinh hoc 304 B 20 22,0
4 QHF TRUONG DH NGOAI NGU
Cac nganh dao tao DH 227 Ngoai ngu nhan he so 2
Tieng Anh - Phien dich D1 57 28,5
Tieng Nga - Phien dich 702 D1,2 41 24,0
Tieng Phap - Phien dich 703 D3 27 24,6
Tieng Trung Quoc - Phien dich 704 D1,4 18 27,5/27,0
Tieng Duc - Phien dich 705 D1 65 24,0
Tieng Nhat - Phien dich 706 D1 17 27,0
Tieng Han Quoc 707 D1 2 26,5
5 QHL KHOA LUAT 74
Nganh Luat hoc 505 A,D1,3 61 19,0/18,0
Nganh Luat kinh doanh 506 A 13 19,5
6 QHS KHOA SU PHAM
Cac nganh dao tao DH 77
SP Toan hoc 111 A 21 19,5
SP Vat ly 113 A 19 19,5
SP Sinh hoc 304 A,B 29 19,5/21,0
SP Lich su 613 C,D 8 21,0/19,5
7 QHE KHOA KINH TE
Cac nganh dao tao DH 29
Kinh te chinh tri 401 A,D1,2,3,4 11 21/20
Quan tri kinh doanh 403 A,D1,2,3,4 10 21,0/20,5
Tai chinh - Ngan hang 404 A,D1,2,3,4 8 21,0
B DH THAI NGUYEN
9 DKT TRUONG DH KY THUAT CONG NGHIEP
Cac nganh dao tao DH
Nganh ky thuat moi truong 100 A 51 13
10 DTN DH NONG LAM 602
Quan ly dat dai 402 A 16 13,5
Cong nghiep nong thon 403 A 43 13
Phat trien nong thon 404 A 35 13
Nhom nganh Ky thuat Nong nghiep 308 B 507 14
Su pham ky thuat nong nghiep 309 B 19 14
11 DTS TRUONG DH SU PHAM 41
SP Tin hoc 109 A 30 16
SP Tieng Nga 702 D2 11 18 Tieng Nga he so 2
12 DTC KHOA CONG NGHE THONG TIN
Nhom nganh ky thuat CNTT 120 A 103 14
13 DTZ KHOA HOC TU NHIEN 223
Nhom nganh khoi A1, gom: Toan, Vat ly, Toan tin ung dung. 130 A 208 13
Nhom nganh khoi A2, gom: Hoa, Dia, KH Moi truong 230 A 115 13
14 DTU TRUONG CD KINH TE KY THUAT 354
Co khi, Dien - Dien tu C65 A 103 10,0
Kinh te C66 A 49
Cong nghe thong tin C67 A 52
Su pham ky thuat cong nghiep C68 A 50
Trong trot C69 B 50
Quan ly dat dai C70 A 50
15 TGC HOC VIEN BAO CHI TUYEN TRUYEN 50
Xa hoi hoc 521 D1 6 21,0
Triet hoc Mac - Lenin 524 D1 7 21,0
Chu nghia xa hoi khoa hoc 525 C 10 21,0
Tu tuong HCM 532 C 8 21,0
Giao duc chinh tri 533 C 8 21,0
Xuat ban 601 D1 6 21,5
Bao anh 603 D1 5 21,5
16 QHT HOC VIEN QUAN HE QUOC TE
Dao tao nganh QHQT 35
Tieng Anh - QHQT 751 D1 20 Ngoai ngu he so 2
Tieng Phap - QHQT 753 D3 15
17 NHH HOC VIEN NGAN HANG
Cac nganh dao tao he CD khoi A C65 A 476 18,0
C66 A
18 GSA TRUONG DH GIAO THONG VAN TAI 150
Cac nganh dao tao DH tai Co so II Truong DH GTVT
Dieu khien hoc ky thuat 01 A 35 15,0
Co - dien tu 02 A 35
Cong trinh giao thong cong chinh 03 A 40
Quy hoach va quan ly giao thong do thi 04 A 40
19 KMA HOC VIEN KY THUAT MAT MA
Cac nganh dao tao DH, he dan su
Tin hoc (Chuyen nganh an toan thong tin) 106 A 60 18,0
20 LDA TRUONG DH CONG DOAN 60
Nganh Bao ho lao dong 101 A 30 17,0
Nganh Xa hoi hoc 501 C 30 19,5
21 DCN TRUONG DH CONG NGHIEP HA NOI 149
Cac nganh dao tao DH
Cong nghe ky thuat dien 104 A 23 20,0
Cong nghe ky thuat dien tu 105 A 20 20,5
Khoa hoc may tinh 106 A 35 18,5
Ke toan 107 A,D1 40 19,5
Cong nghe ky thuat nhiet lanh 108 A 31 18,5
22 YDD TRUONG DH DIEU DUONG NAM DINH
Dieu duong (he DH) 305 B 30 18,5
23 THP TRUONG DH HAI PHONG
Cac nganh dao tao DHSP 160
Ky thuat cong nghiep 102 A 40 13,0
Cac nganh dao tao cu nhan KH va ky su
Toan 151 A 30 13,0 Cac nganh 102, C65,C67. C68 chi tuyen thi sinh co ho khau HP.
Kinh te van tai va dich vu 402 A 5 13,0
Nong hoc 300 A 10 13,0
Nong hoc 300 B 20 14,0
Nuoi trong thuy san 301 B 10 14,0
Van hoc 651 C 10 14,0
Tieng Nga 752 D1,2 35 13,0
Cac nganh dao tao Cao dang Su pham 75
SP Ly - Hoa C65 A 40 10,0
SP Su - Doan doi C67 C 25 11,0
SP The duc - Sinh C68 T 25 10,0
24 HHA TRUONG DH HANG HAI 560
Cac nganh dao tao he DH Nganh C65,C66 chi tuyen TS da du thi vao DH Hang Hai nam 2006.

Tieu chuan doi voi cac nganh 101, 102, C65, C66: Nam gioi. Xem dieu kien trong "Nhung dieu can biet"...

Dieu khien tau bien 101 A 60 16,5
Khai thac may tau bien 102 A 120
Cac nganh dao tao he CD
Dieu khien tau bien C65 A 100 13,0
Khai thac may tau bien C66 A 60
Tin hoc C67 A 60
Kinh te van tai bien C68 A 60
Quan tri tai chinh - Ke toan C70 A 100

XEM TIEP CAC TRUONG KHAC TAI DAY

Xem toan canh chi tieu, dieu kien xet tuyen NV2:

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Tieng Nga, ky thuat cong nghiep, xa hoi hoc, nganh ky thuat, cac nganh, dao tao, chi tieu, su pham, phia bac, cong nghe, DH, truong, tuyen, xet, toan

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Các trường ĐH phía Bắc xét tuyển 12.128 chỉ tiêu NV2

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Các trường ĐH phía Bắc xét tuyển 12.128 chỉ tiêu NV2 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cac truong DH phia Bac xet tuyen 12.128 chi tieu NV2

Nhan xet, hay lien he ve tin Cac truong DH phia Bac xet tuyen 12.128 chi tieu NV2 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cac truong DH phia Bac xet tuyen 12.128 chi tieu NV2 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0