Bang cu nhan va bang ky su khac nhau nhu the nao

Bang cu nhan va bang ky su khac nhau nhu the nao

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Bang cu nhan va bang ky su khac nhau nhu the nao
Thi sinh du thi DH Khoa hoc Tu nhien trong ky thi tuyen sinh 2006.

He cu nhan la gi? Khai niem ve thuong mai dien tu? Dieu kien du thi va nhap hoc? Co duoc phep xet tuyen xuong nganh hoc khac cung truong neu truot NV dang ki? Che do uu tien? Cach thuc lam ho so... Day la nhung thac mac cua thi sinh gui ve bao Toa Soan.

Hoi: He cu nhan DH la nhu the nao? Bang cu nhan co kho xin viec hon so voi cac bang khac?( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ).

+ Tra loi:

- Cac tr

uong DH khoi xa hoi va kinh te dao tao trong vong thoi gian 4 nam thi duoc goi la he cu nhan.

Cac truong DH thuoc khoi ky thuat dao tao trong vong thoi han 5 nam thi duoc goi la ky su.

Nhu vay bang cu nhan la bang cua khoi cac truong nhom xa hoi va kinh te, bang ky su la bang cua khoi cac truong ky thuat.

Viec noi bang cu nhan kho xin viec hon so voi cac bang khac la khong co co so. Viec sinh vien tot nghiep bang cu nhan ra truong co xin duoc viec lam hay khong con phu thuoc vao nhieu yeu to khac nhu: hieu biet ve doi song xa hoi, chiu duoc ap luc cong viec...

Hoi: Nganh thuong mai dien tu thi la gi? Co nhung truong nao dao tao va truong nao dao tao can ban nhat? Nganh nay va nganh cong nghe dien tu vien thong co moi lien he gi voi nhau khong,co the ho tro cong viec cho nhau duoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ).

- Thuong mai dien tu (con goi la thi truong dien tu, thi truong ao, E-Commerce hay E-Business) la quy trinh mua ban ao thong qua viec truyen du lieu giua cac may tinh trong chinh sach phan phoi cua tiep thi. Tai day mot moi quan he thuong mai hay dich vu truc tiep giua nguoi cung cap va khach hang duoc tien hanh thong qua internet.

Hieu theo nghia rong, thuong mai dien tu bao gom tat ca cac loai giao dich thuong mai ma trong do cac doi tac giao dich su dung cac ky thuat thong tin trong khuon kho chao moi, thao thuan hay cung cap dich vu. Day co the coi nhu la chuyen nganh maketing thong qua giao dich bang he thong truyen thong.

Em co the hoc nganh nay o khoi cac truong kinh te nhu DH Kinh te, DH Ngoai thuong....

Nganh dien tu vien thong do khoi cac truong ky thuat dao tao. Sau khi tot nghiep, ky su nganh nay co the cong tac tai cac co so dao tao, nghien cuu va san xuat, dac biet trong cac day chuyen cong nghe hien dai, cac he thong thong tin lien lac tien tien, cong nghiep dien tu, dieu khien tu dong.

Do do co the coi nganh Thuong mai dien tu la mot phan ung dung cua nganh Dien tu vien thong.

Hoi: Hien nay em chi con bang tot nghiep THPT vay em muon du thi DH co duoc khong? Neu trung tuyen thi em co du dieu kien de nhap hoc?( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Theo quy che tuyen sinh DH, CD thi thi sinh chi can co bang tot nghiep THPT hoac chung nhan tot nghiep tam thoi ( doi voi thi sinh tham du ki thi tot nghiep THPT nam 2007) thi hoan toan duoc phep tham du ki thi tuyen sinh.

Theo quy dinh doi voi thi sinh trung tuyen vao cac truong DH, CD can phai co cac loai giay to thiet yeu nhu hoc ba, giay khai sinh...

Viec em khong con giay to nao khac ngoai bang tot nghiep la khong du dieu kien nhap hoc. De co the xin lai cac giay to nay em phai lien he voi cac can bo Phong hoac So GD-DT dia phuong de duoc ho tro lam lai.

Hoi: Neu em thi vao truong DH Cong nghiep Ha Noi nhung co diem khong du trung tuyen vao nganh em dang ki thi em co duoc xet xuong nganh khac thap diem hon khong? Co duoc xet tuyen den cac truong DH thi tuyen nganh thap hon khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ).

- Truong DH cong nghiep Ha Noi xet trung tuyen theo nganh hoc vi vay khi em truot nganh minh dang ki thi khong duoc phep chuyen xuong cac nganh khac thap diem hon.

Em hoan toan duoc phep tham gia xet tuyen cac truong DH thi tuyen nganh thap hon voi dieu kien cac truong nay co nhu cau tuyen them NV2 va NV3.

Hoi: Nam hoc 2005-2006 em da dat giai ba ki thi hoc sinh gioi quoc gia mon Toan. Em xin hoi la:

- Nam nay em co duoc tuyen thang vao khoa cong nghe thong tin cua truong DH Bach khoa TPHCM khong?

- Khoa CNTT cua truong DH Bach khoa TPHCM so voi khoa CNTT cua truong DH KHTN, truong DH CNTT va truong DH FPT co dac diem gi noi troi hon? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Theo quy dinh ve tuyen thang thi nam nay em van duoc duoc tuyen thang vao cac truong DH, CD. Do do em hoan toan duoc phep tuyen thang vao truong DH Bach khoa TPHCM. Viec em co duoc xep vao khoa cong nghe thong tin hay khong thi tuy thuoc vao quy dinh cua truong.

Hau het cac truong em noi deu dao tao nganh CNTT kha noi bat. Moi truong co mot uu the rieng vi the kho co the so sanh truong nao dao tao tot hon truong nao. Do do em nen lua chon truong ma minh thuc su dam me thi se phat huy het to chat cua minh trong qua trinh hoc tap

Hoi: Em moi ra Ha noi on thi DH, em chua dang ki tam tru. Khi lam ho so du thi DH em xin dau xac nhan tai dia phuong nhung lai muon nop ho so DKDT tai truong minh du thi thi em ghi ma DKDT la 99 thi dung hay sai? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Theo quy dinh cua Bo GD-DT, sau khi het han nop ho so DKDT tai tinh, thanh pho, thi sinh co the nop truc tiep ho so DKDT cho truong minh dang ki du thi thi ghi ma DKDT la 99. Thoi gian bat dau thu tu ngay 11/4 den het ngay 17/4.

Nhu vay, viec khai ho so cua em la hoan toan chinh xac.

Hoi: Em la nguoi dan toc Thai, hoc truong Huu Nghi 80 Son Tay - Ha Tay la truong dan toc noi tru trung uong. Vay em co duoc huong diem uu tien khu vuc 1 va doi tuong uu tien 01 khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Theo quy che tuyen sinh DH, CD thi hoc sinh cua cac truong pho thong dan toc noi tru se duoc huong uu tien khu vuc theo ho khau thuong tru. Do do ho khau em thuoc KV1 thi duoc huong che do uu tien KV1.

Cung theo quy dinh thi em co bo, me la nguoi dan toc thieu so nen duoc huong chinh sach uu tien theo nhom uu tien 1, doi tuong 01.

Hoi: Em nam nay la hoc sinh lop 12 du thi DH thi ca khoi A va B. Neu trung tuyen ca hai truong o ca hai khoi thi em co the hoc cung mot luc hai truong duoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Em hoan toan co the duoc phep hoc hai truong neu co du nang luc. Tuy nhien em phai co giay to lam ho so trung tuyen day du khi nhap hoc hai truong va phai duoc su dong y cua Ban giam hieu cua mot trong hai truong em dinh theo hoc.

Neu hai truong deu yeu cau nop bang goc, hoc ba goc thi em khong the nhap hoc cung luc hai truong.

Hoi: Bay gio em dang hoc o mot truong dai hoc neu thi tiep va do mot truong dai hoc khac. Vay khi hoc ca hai truong, truong em dang theo hoc ban dau phat hien ra em dang hoc truong khac nhung ket qua hoc tap cua 2 truong em dieu hoc tot. Truong em dang hoc xu ly nhu the nao? Muc do xu ly ra sao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Muc do xu ly cao nhat la huy ket qua hoc tap mot trong hai truong. Do vay truoc khi hoc truong DH thu hai em nen duoc su dong y cua Ban giam hieu nha truong minh dang theo hoc.

Hien nay nhieu truong cung mo rong cua cho sinh vien hoc hai truong voi dieu kien sinh vien co ket qua hoc tap tu loai kha, gioi tro len.

Hoi: Em la mot hoc sinh o Quang Tri, em muon thi vao truong DH Bach khoa Da Nang. Gia su em khong du diem o khoa ma em dang ky nhung van du diem o khoa khac thi em co duoc hoc hay khong? Em co the nop nguyen vong 2 tai truong CDSP Quang Tri duoc khong? Cach thuc viec thuc hien nguyen vong 1, NV2, NV3. ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Truong DH Bach khoa Da Nang xet trung tuyen theo nganh dao tao can cu vao diem thi va nguyen vong cua thi sinh cho den khi het chi tieu. Do do em DKDT o nganh nao chi duoc xet tuyen o nganh do. Em khong duoc phep tham gia xet tuyen o nganh khac.

Nhu vay em truot nganh minh dang ki thi du co du diem vao nganh khac cung khong duoc trung tuyen.

Neu em co ho khau o Quang Tri thi moi duoc phep dang ki nguyen vong 2 vao nganh su pham cua truong CD Su pham Quang Tri, cac nganh ngoai su pham thi co tuyen sinh them mot so tinh lan can.

Nguyen tac tuyen sinh cua truong la khong to chuc thi rieng doi voi cac khoi A,B,C,D1 ma xet tuyen tren co so diem thi cua thi sinh du thi DH nam 2007 theo de chung cua Bo GD-DT co cung khoi thi va co nguyen vong dang ki vao truong. Rieng khoi M truong to chuc thi tuyen rieng.

Nguyen vong 1 chinh la nguyen vong khi em DKDT. NV2, NV3 chi ton tai khi em truot NV1. Neu em truot NV1 va co diem tren san DH thi se duoc cap giay dang ki NV2, NV3. Sau khi nhan duoc giay dang ki NV em se duoc ho tro lam ho so xet tuyen NV2, NV3.

Hoi: Trong ho so DKDT co phan ghi dia chi lien he (de gui giay bao), em la thi sinh tu do nen khong ghi dia chi cua truong duoc. Nhung dia chi nha em lai khong ro rang. Vay em co the ghi theo ten va dia chi noi lam viec cua bo me em duoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ).

- Em co the ghi bat ki dia chi nao ma minh tin tuong mien lam sao dia chi phai ro rang de tranh that lac giay bao du thi.


Hoi: Em la van dong vien boi cua TP Ha Noi da dat kien tuong. Em dat huy chuong vang cap quoc gia nam 2006 thi theo quy che tuyen thang em co duoc tuyen thang vao truong DH The duc the thao khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )


Theo quy che tuyen thang thi nhung hoc sinh co ket qua duoc tuyen thang tu nam 2006 nhung chua tot nghiep THPT thi duoc bao luu ket qua tuyen thang. Do do nam nay em van duoc phep tuyen thang vao tr
uong DH The duc the thao.

Ban Tu van Tuyen sinh

Viet Bao
Comment :Bang cu nhan va bang ky su khac nhau nhu the nao
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bang cu nhan va bang ky su khac nhau nhu the nao bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bang cu nhan va bang ky su khac nhau nhu the nao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bang cu nhan va bang ky su khac nhau nhu the nao ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Bachelors degree in engineering and how different?
University of Technology, Quang Tri, ecommerce, priority mode, bachelor's, like, as prescribed, the commercial register, which can, records, have been, licensed, candidates , I
What is bachelor degree? The concept of e-commerce? Conditions for admission test scores? Allowed admission into other disciplines NV school if registered slide? Priority mode? How to make records ... These are questions of candidates sent to press Dr. ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bằng cử nhân và bằng kỹ sư khác nhau như thế nào?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bằng cử nhân và bằng kỹ sư khác nhau như thế nào? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bang cu nhan va bang ky su khac nhau nhu the nao

Nhan xet, hay lien he ve tin Bang cu nhan va bang ky su khac nhau nhu the nao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bang cu nhan va bang ky su khac nhau nhu the nao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0