90 truong DH CD da cong bo diem trung tuyen

90 truong DH CD da cong bo diem trung tuyen

Tags: DH Su, DH Khoa, Ha Noi, DH Kinh, DH Ngoai, DH Y, khoa hoc tu nhien, cong bo, trung tuyen, diem chuan, chi tiet, bam vao, thi sinh, truong, xet
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Hien da co 90 truong, khoa DH, CD cong bo diem trung tuyen nguyen vong 1 va xet tuyen nguyen vong 2.

Ngay 17/8, da co them sau truong cong bo diem xet tuyen: Hoc vien Hanh chinh quoc gia, DH Tay Bac, Lam nghiep, Thuy san Nha Trang, Quy Nhon, va DH Rang-Ham-Mat. Bam vao day, xem diem trung tuyen .

Ngay 16/8: Cac ban bam vao day de xem diem trung tuyen vao: Phan vien Bao chi Tuyen truyen, DH Hai Phong, DH Tay Nguyen, DH dan lap Phuong Dong .

Bam vao day de xem diem trung tuyen vao: DH Y Hai Phong, DH Y Thai Binh, DH Ngoai thuong, DH The duc the thao I, DH Mo-Dia chat va Hoc vien Canh sat nhan dan . Xem chi tiet tai day .

Ca muoi truong tren vua cong bo diem xet tuyen trong ngay 16/8 cung luc voi DH Da Nang. Bam vao DH Da Nang de xem chi tiet diem trung tuyen vao cac truong thanh vien (DH Bach khoa, DH Kinh te, DH Su pham va DH Ngoai ngu Da Nang).

Vao chieu 16/8, tai TP.HCM cung co them sau truong DH, CD cong bo diem xet tuyen. Bam vao day de xem chi tiet diem cua: DH Ngoai thuong (co so 2), DH Ngan hang TP.HCM, DH Thuy loi (co so 2), Hoc vien Cong nghe Buu chinh Vien thong (co so 2), CD Cong nghiep 4, CD Van hoa .

Chieu 15/8, Vien DH Mo Ha Noi, DH Cong doan, DH My thuat Cong nghiep Ha Noi, Hoc vien Quan y, DH dan lap Quan ly Kinh doanh Ha Noi vua co diem trung tuyen. Bam vao day, xem chi tiet .

Sang 14/8, Truong DH An Giang cong bo diem chuan tuyen vao cac nganh dao tao cua truong. Chi tiet, xem o day .

Cac truong DH se tiep tuc cong bo diem trung tuyen trong nhung ngay toi.

Cung trong sang 14/8, truong DH Kien truc TP.HCM da cong bo diem chuan. Truong con xet tuyen thi sinh khoi A cua DH Kien truc TP.HCM va cac truong khac, co ho khau thuong tru thuoc 13 tinh, thanh pho cua DBSCL co diem du thi dap ung yeu cau, cho du chi tieu cac nganh Xay dung, Kien truc cong trinh, hoc tai thi xa Vinh Long. Bam vao day xem chi tiet .

Cung luc, DH Hue vua co thong bao xet tuyen gan 160 chi tieu nguyen vong 2 vao ba truong thanh vien (DH Nong Lam, DH Khoa hoc, DH Su pham) tu nhung thi sinh khong trung tuyen dot I trong ky thi DH 2004. Xem chi tiet tai day .

Cho toi cuoi buoi chieu 13/8, DH Su pham Ky thuat TP.HCM, DH Mo-Ban cong TP.HCM, TT Dao tao va Boi duong Can bo Y te TP.HCM, va CD Tai chinh Ke toan IV da cong bo diem chuan xet tuyen nguyen vong (NV) 1 cho hoc sinh THPT khu vuc 3. Cac truong DH Khoa hoc Tu nhien va DH Quoc te (DHQG TP.HCM) con cong bo tiep diem chuan xet tuyen NV 2. Xem chi tiet diem chuan NV1 cua bon truong tren, va diem chuan NV2 cua hai truong nay, xin bam vao day .

Phia Bac, bon truong DH Ky thuat Cong nghiep, DH Su pham, DH Nong Lam, DH Y khoa, cung hai Khoa Cong nghe Thong tin, Khoa hoc Tu nhien thuoc DH Thai Nguyen da co diem chuan chinh thuc.

Xem chi tiet DH Van hoa, DH Thuy loi cong bo diem xet trung tuyen voi hoc sinh THPT khu vuc 3 tai day .

Vao dau buoi chieu, DH Y Ha Noi, DH Ngoai ngu (Thanh Xuan), Hoc vien Ky thuat Mat ma cong bo diem trung tuyen. Xem diem chuan cua ba truong nay tai day .

Xem diem trung tuyen vao Hoc vien An ninh, Hoc vien Ngan hang, truong DH Nong nghiep Ha Noi, DH Y te cong cong va DH Vinh tai day .

Xem chi tiet diem xet tuyen ky thi tuyen sinh dai hoc nam hoc 2004-2005 cua Dai hoc Can Tho, bam vao day .

Tai TP.HCM, truong DH Luat cung cong bo diem xet tuyen vao he chinh quy nam 2004. Truong khong xet tuyen NV2. Bam vao day de xem chi tiet diem tuyen cua DH Luat TP.HCM.

Vao sang 13/8, Hoi dong Tuyen sinh truong DH Su pham Dong Thap da quyet dinh diem trung tuyen dot I va xet tuyen dot II. Xem bang thong bao chi tiet o day .

Cac truong DH Thuong mai, DH Xay dung, DH Kien truc, DH Phong chay chua chay va Hoc vien Quan he quoc te o phia Bac cung vua cong bo diem trung tuyen DH. Chi tiet diem chuan, xin bam vao day .

Cung luc, cac truong, khoa thanh vien cua DHQG TP.HCM cung da cong bo diem chuan xet tuyen nguyen vong 1 doi voi hoc sinh THPT khu vuc 3: DH Bach khoa TP.HCM, DH Khoa hoc Tu nhien TP.HCM, DH Khoa hoc Xa hoi va Nhan van TP.HCM, Truong DH Quoc te, va Khoa Kinh te. Xem chi tiet tai day .

Cung sang nay, truong DH Y Duoc TP.HCM da cong bo diem xet tuyen doi voi thi sinh la hoc sinh THPT, khu vuc 3. Ngoai ra, truong con duoc giao chi tieu dao tao doi voi thi sinh du thi nganh Bac si Da khoa va Cu nhan Dieu duong voi diem xet tuyen thap hon diem xet tuyen cho tung nhom uu tien va khu vuc tuong ung. Xem chi tiet, bam vao day .

Tiep theo do, sang nay (13/8) lai co them sau truong o TP.HCM la DH Canh sat nhan dan, DH Kinh te, DH My thuat, DH ban cong Ton Duc Thang, DH dan lap Ky thuat Cong nghe va DH dan lap Ngoai ngu-Tin hoc cong bo diem chuan. Xem diem cu the o day .

Ong Phan Cong Nghia, pho hieu truong phu trach dao tao cua truong DH Kinh te quoc dan cho biet: Diem san cua truong dong thoi la diem trung tuyen cua nam nganh la 21,5. Do la cac nganh: Kinh te, Quan tri kinh doanh, He thong thong tin kinh te va Luat hoc, Khoa hoc may tinh.

Nganh Ngan hang-Tai chinh co diem chuan la 22,5 va nganh Ke toan co diem chuan cao nhat voi muc 25,5. Day la muc diem doi voi hoc sinh THPT khu vuc 3.

Voi nhung thi sinh da du thi vao truong DH Kinh te quoc dan va truot hai nganh Ngan hang-Tai chinh, Ke toan nhung lai co muc diem tu diem san cua truong (21,5) tro len thi duoc xet tuyen vao nam nganh con lai. Thi sinh lien he voi truong de biet thong tin cu the.

Truong DH Duoc Ha Noi cung da cong bo diem chuan cua thi sinh. Muc diem chuan doi voi hoc sinh THPT khu vuc 3 la 23,5.

Truong DH dan lap Thang Long cong bo muc diem trung tuyen NV 1 ca hai khoi A va D la 15. Truong se xet tuyen 900 chi tieu NV2 voi muc diem xet tuyen la 16.

Cac truong DH, Hoc vien: Hoc vien Tai chinh, Hoc vien Cong nghe Buu chinh vien thong (co so Bac va Nam), DH Luat Ha Noi, DH Bach khoa Ha Noi, DH Su pham Ha Noi, va DH Giao thong Van tai (co so Bac va Nam) cung da cong bo diem trung tuyen vao chieu nay. Thi sinh du thi vao cac truong nay co the xem diem trung tuyen tai dia chi nay .

Xem diem chuan truong DH Su pham TP.HCM tai day . Thi sinh thi vao truong DH Nong Lam TP.HCM bam vao day de xem diem chuan cu the vao tung nganh cua truong.

Chieu 12/8, sau truong thanh vien cua DH Hue la DH Nong Lam, DH Khoa hoc, DH Y khoa, DH Su pham, DH Nghe thuat va DH Kinh tecung da cong bo diem trung tuyen cua minh. Thi sinh xem tai day .

Truoc do, cac truong DH Khoa hoc Xa hoi va Nhan van, Khoa hoc Tu nhien, Ngoai ngu, Cong nghe, cac Khoa Luat, Su pham va Kinh te cua DHQG Ha Noi cung da cong bo diem chuan . DHQG Ha Noi van con chi tieu xet tuyen NV 2 cua bay nganh.

Sau khi TS thong tin ve diem san, da co nhieu e-mail va dien thoai de nghi giai thich ro hon cac truong hop cu the.

Toa soan xin tra loi chung voi cac ban: Diem san bac DH la 14 voi hai khoi A, D; la 15 voi hai khoi B, C. Diem san bac CD: 11 voi khoi A, D; va 12 voi khoi B, C. Day la muc cua hoc sinh THPT khu vuc 3. Moi khu vuc uu tien ke tiep lui 0,5 diem, moi doi tuong uu tien ke tiep lui 1diem.

Trao doi voi TS, thu truong Bo GD-DT Banh Tien Long cho biet: Muc diem san ma Bo GD-DT dat ra khong phai la diem trung tuyen ma la muc diem toi thieu de thi sinh tham gia xet tuyen. Muc diem trung tuyen phai can cu vao diem chuan cua tung truong DH.

Trong nhung ngay toi, cac truong DH se quyet dinh diem trung tuyen. TS se tiep tuc cap nhat nhanh thong tin nhieu lan trong ngay. Than moi cac ban thi sinh tiep tuc theo doi.

  • Ha Anh

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: DH Su, DH Khoa, Ha Noi, DH Kinh, DH Ngoai, DH Y, khoa hoc tu nhien, cong bo, trung tuyen, diem chuan, chi tiet, bam vao, thi sinh, truong, xet

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 90 trường ĐH, CĐ đã công bố điểm trúng tuyển!

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 90 trường ĐH, CĐ đã công bố điểm trúng tuyển! bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 90 truong DH CD da cong bo diem trung tuyen

Nhan xet, hay lien he ve tin 90 truong DH CD da cong bo diem trung tuyen co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 90 truong DH CD da cong bo diem trung tuyen de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0