Ve ngoi nha 20 Truong Dinh TP Hue Giai quyet chua thau tinh dat ly

Ve ngoi nha 20 Truong Dinh TP Hue Giai quyet chua thau tinh dat ly

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>



Ve ngoi nha 20 Truong Dinh TP Hue Giai quyet chua thau tinh dat ly
Ngoi nha 20 Truong Dinh dang duoc giai toa

Tu thang 7.1975 den nay, gia dinh bac si Tran Kiem Khoan lien tuc gui don den cac co quan chuc nang xin lay lai ngoi nha cua minh o so 20 Truong Dinh (TP Hue) nhung khong duoc tra loi chinh thuc. Mai den ngay 19.6.2006, UBND tinh Thua Thien-Hue moi co Quyet dinh so 1535/QD-UB ve van de nay, nhung cach giai thich trong van ban noi tren boc lo nhieu dieu bat cap va khong thoa dang.

Nha 20 Truong Dinh co vang chu?

Nam 1966, gia dinh ong Tran Kiem Khoan mua lai ngoi nha 20 Truong Dinh, phuong Vinh Loi, TP Hue cua gia dinh chu ruot cua minh la ong ba Tran Kim Mai - Ky Ngoc Nguyen (co giay to nghiep chu). Tu do den truoc ngay giai phong TP Hue (nam 1975), gia dinh ong van cu ngu tai ngoi nha nay, rieng ong Tran Kiem Khoan do bi benh dau tim va huyet ap cao phai vao Sai Gon dieu tri tu nam 1974 (thuc chat la do khuoc tu gia nhap dang Dan chu cua che do cu, nen da tu chuc Giam doc Benh vien Trung uong Hue, de vao lam viec tai Sai Gon). Thang 4.1975, ong lam giay uy quyen cho con gai la Tran Kiem Trinh Tien quan ly ngoi nha (giay uy quyen co chung thuc cua Chu tich UBND cach mang phuong).

Ngay giai phong, mot so can bo cua Ty Y te di cung hai nguoi quan quan den "muon" ngoi nha cua ong Tran Kiem Khoan va noi voi cac con ong rang khi nao can thi se tra lai. Cac con ong chap hanh va "cho muon" ngoi nha tren va moi nguoi tu di tim noi o khac.

Thang 7.1975, do cac con qua kho khan ve noi o, ong Khoan (luc do dang lam o Ban quan quan Y te xa hoi Sai Gon-Gia Dinh, sau lam o Benh vien Nhi dong TP.HCM) da viet don xin lay lai ngoi nha noi tren va uy quyen cho con gai Tran Kiem Trinh Tien trinh bay truoc Toa an nhan dan TP Hue ve van de nay. Nhu vay, khong the noi, ngoi nha 20 Truong Dinh la nha vang chu.

Can noi them rang, co Tran Kiem Trinh Tien von hoat dong trong phong trao dau tranh cua sinh vien hoc sinh do thi mien Nam tai Hue, sau giai phong lam viec tai Bao Dan - Co quan cua Dang bo Dang CSVN tinh Thua Thien-Hue (sau do la tinh Binh Tri Thien). Ngoi nha 20 Truong Dinh truoc giai phong la noi anh em phong trao dung lam noi hoi hop, ban thao ke hoach hanh dong dau tranh... Trong hoi ky Hoa trung ga (danh xung cua nhom nu SVHS Lekima (ten goi cong khai cua nhom hoat dong bi mat Vo Thi Sau), cua nha bao Hoang Thi Tho, nay la Pho chu tich Thuong truc Hoi Nha bao Thua Thien-Hueë, dang trong tap san Khuc hat 10 nam nhan ky niem 10 nam giai phong Thua Thien-Hue (1975-1985), do Thanh doan TNCS Ho Chi Minh TP Hue xuat ban, cho biet: "Nha cua Trinh Tien o ngay canh Tong hoi (tuc Tong hoi Sinh vien Hue, 22 Truong Dinh - PV). Can nha quet voi mau hong sang nay thuoc loai "kin cong cao tuong", mot cai garage voi chiec xe mau trang an ngu ngay loi vao cong, khong ai ngo day la mot trong nhung can cu cua phong trao do thi Hue...". Chinh noi day da dien ra phien hop dau tien de bau Ban chap hanh cua nhom Lekima va Tran Kiem Trinh Tien duoc bau lam truong nhom... Va sau nay, khi nhieu nguoi trong phong trao do thi Hue bi bat va bi lo phai len rung, thi Tran Kiem Trinh Tien cung voi mot so anh chi em khac van tiep tuc hoat dong, duoi su chi dao truc tiep cua ong Truong Cong Co, Thuong vu Thanh uy phu trach noi thanh.

Suot 30 nam qua, gia dinh ong Tran Kiem Khoan gui don di nhieu noi, tu chinh quyen TP Hue, tinh Thua Thien-Hue, len ca Bo Xay dung va Thu tuong Chinh phu nhung khong co bat ky co quan nao co van ban tra loi chinh thuc.

Ngoi nha cua bac si Tran Kiem Khoan co thuoc dien Nha nuoc quan ly?

Mai den ngay 19.6.2006, UBND tinh Thua Thien-Hue moi co Quyet dinh so 1535/QD-UB ve viec giai quyet don cua ba Ngo Thi Vinh (vo ong Khoan) khieu nai doi lai ngoi nha 20 Truong Dinh. Cong van nay dua ra hai lap luan, mot la, ngoi nha nay sau giai phong khong co nguoi o (vang chu), van de nay chung toi da chung minh o phan tren la khong dung; hai la, nha dat cua ong Khoan thuoc dien do Nha nuoc quan ly. Ve van de thu hai xin duoc noi ro nhu sau:

Bac si Tran Kiem Khoan co lam Truong ty Y te Thua Thien-Hue (1960-1968), sau do la Giam doc Benh vien Trung uong Hue (1969-1972), nam 1972, do tu khuoc viec gia nhap dang Dan chu, ong Tran Kiem Khoan da xin tu chuc giam doc benh vien, chuyen vao cong tac tai Sai Gon. Giai doan nay, ong chi hoat dong chuyen mon, cham soc suc khoe nguoi benh chu khong tham gia bat ky hoat dong chinh tri nao cua che do cu. Hau het cac anh chi em hoat dong trong phong trao SV HS Hue nhu: ong Nguyen Duy Hien, Truong phong VH-TT TP Hue, ba Phan Le Dung, Giam doc Nha thieu nhi Hue, ong Nguyen Nhien, Truong phong Doi ngoai TP Hue... deu thua nhan can nha ong Khoan la co so hoat dong cua phong trao do thi... Khong nhung the, bac si Tran Kiem Khoan con la mot tri thuc co khuynh huong than cach mang. Nha bao Hoang Thi Tho cho biet: "Ong cu (tuc Tran Kiem Khoan - PV) moi lan thay cac anh chi em trong phong trao hoi hop, ban tan ke hoach hanh dong, xuong duong... thuong khong co bat ky phan ung gi. Thuc chat, ong cu da ngam ngam ung ho va che giau".

Sau giai phong, ong Tran Kiem Khoan khong thuoc dien hoc tap cai tao. Hon the, ong van duoc Ban quan quan Y te xa hoi Sai Gon-Gia Dinh cho tiep tuc lam viec, sau do lam o Benh vien Nhi dong TP.HCM.

Theo Quyet dinh 35/CP cua Chinh phu ban hanh ngay 17.11.1977 ve viec bo sung mot so diem trong chinh sach quan ly va cai tao XHCN doi voi nha dat o cac do thi cac tinh phia Nam con noi them rang, tuy theo thai do chinh tri truoc va hien nay, tuy theo toi ac voi nhan dan nhieu hay it va tuy theo nguon goc gia tri su dung dat dai cua ho ma Nha nuoc tich thu, trung thu, trung dung, trung mua hoac de cho ho su dung.

Quyet dinh so 1535/QD-UB cua UBND tinh Thua Thien-Hue khong thua nhan don khieu nai cua gia dinh ba Ngo Thi Vinh (dieu 1) nhung cung khong noi ro ngoi nha 20 Truong Dinh thuoc dien nao (Nha nuoc tich thu, trung thu, trung dung, trung mua...) (nhu da dan van ban o tren).

So Y te da hua...

Thuc te la tu khi can bo Ty Y te "muon nha" ong Khoan cho den nay (da hon 30 nam) nhung tuyet nhien khong co mot giay to nao noi rang ngoi nha do thuoc dien Nha nuoc tich thu, trung thu, trung dung, trung mua ma giay to so huu van thuoc gia dinh ong Tran Kiem Khoan. Trong Quyet dinh so 1535/QD-UB da dan, UBND tinh Thua Thien-Hue cung da xac nhan (nguyen van): "Thang 4.1975 vo va em gai ong Khoan (nguoi duoc ong Khoan uy quyen trong coi ngoi nha 20 Truong Dinh) tro lai Hue dat van de doi lai ngoi nha nay. Tai thoi diem do, So Y te co dat van de neu gia dinh ong Khoan tro ve Hue sinh song thuc su, dong thoi duoc su chap thuan cua tinh va Phong Nha dat tinh thi So Y te se ban bac ky voi gia chu giao lai hoac su dung mot phan truoc kho khan hien tai cua doi ben. Nhung gia dinh ong Khoan da dinh cu o Sai Gon khong ve Hue sinh song, nen So Y te tiep tuc quan ly. Nhu vay, nha 20 Truong Dinh khong co quyet dinh quan ly cua cap co tham quyen, nhung tren thuc te, So Y te da lien tuc quan ly, su dung bo tri cho can bo, nhan vien o tai khu nha nay tu ngay giai phong cho den nay".

Con cai ong Khoan du van tim noi o khac o Hue va van sinh song lam viec o do, nhung van de So Y te "lien tuc quan ly" ngoi nha la vi nhung ly do da noi o tren. Con viec gia dinh doi lai nha nhung chua duoc giai quyet thi lam sao co the tro ve sinh song o Hue duoc (trong luc gia dinh van phai thue nha tai Sai Gon)?

Tro lai van de cac can bo, nhan vien So Y te (nhieu ho) o trong khuon vien nay, tat ca deu khong co giay to nao chung minh la minh duoc phan nha o day. Theo Nghi quyet 755/2005/NQ-UBTVQH thi ngoi nha nay khong thuoc dien Nha nuoc trung dung, va neu duoc Nha nuoc trung dung co thoi han thi "UBND cap tinh giao lai nha do cho chu so huu...".

Cung can noi them rang, trong quyet dinh cua UBND tinh co ghi: Day la quyet dinh giai quyet khieu nai lan dau, trong truong hop khong dong y, gia dinh ba Vinh co quyen khieu nai len Bo truong Bo Xay dung. Tuy nhien, khi chung toi thuc hien bai viet nay thi duoc biet, tinh Thua Thien-Hue da giai toa khu nha nay (cac ho gia dinh o day da di noi khac) va co y dinh giao dat cho muc dich phat trien kinh te. Chung toi co them mot thong tin: Con trai cua ong Tran Kiem Khoan la Tran Duy Tan, Tong giam doc Cong ty Silicon Design Solutions, dang dau tu rat thanh cong trong linh vuc cong nghe dien tu tai TP.HCM va Da Nang, vua qua da co dot khao sat de tien hanh dau tu them mot co so tai Hue. Nguyen vong cua anh Tan la hoan toan phu hop voi chu truong phat trien kinh te cua tinh Thua Thien-Hue. Neu duoc dau tu ngay tren dat nha minh, viec giai quyet so huu khu dat tren doi voi UBND tinh Thua Thien-Hue theo huong nay theo chung toi la thau tinh, dat ly.

To PVMT

Viet Bao
Comment :Ve ngoi nha 20 Truong Dinh TP Hue Giai quyet chua thau tinh dat ly
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ve ngoi nha 20 Truong Dinh TP Hue Giai quyet chua thau tinh dat ly bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ve ngoi nha 20 Truong Dinh TP Hue Giai quyet chua thau tinh dat ly ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ve ngoi nha 20 Truong Dinh TP Hue Giai quyet chua thau tinh dat ly ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Trang Ban Đọc
Back to house 20 Truong Dinh (Hue City): Settlement not comprehend love, to reason!
Truong Dinh Tran Cum Drilling, Hue, Saigon, Trinh Kiem Tran Tien, Department of Health, on the issue, Liberation Day, siblings, home, family, Thua Thien-Hue, decisions and solutions resolution, 20
7.1975 From May to now, the family physician continuity Drilling Trankiem submit an application to the authorities would take back his house at No. 20 Truong Dinh (Hue), but not official reply . Not until 06/19/2006, Thua Thien-Hue province last ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Về ngôi nhà 20 Trương Định (TP Huế): Giải quyết chưa thấu tình, đạt lý!

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Về ngôi nhà 20 Trương Định (TP Huế): Giải quyết chưa thấu tình, đạt lý! bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ve ngoi nha 20 Truong Dinh TP Hue Giai quyet chua thau tinh dat ly

Nhan xet, hay lien he ve tin Ve ngoi nha 20 Truong Dinh TP Hue Giai quyet chua thau tinh dat ly co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ve ngoi nha 20 Truong Dinh TP Hue Giai quyet chua thau tinh dat ly de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Y kien doc gia trong chuyen muc Trang ban doc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Y kien doc gia
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0