Tu van ve thu tuc sang ten so doThoi gian qua, nhieu ban doc gui cau hoi ve TS muon duoc tu van ve van de chuyen nhuong, sang ten so do, cac thu tuc, giay to can co... Chung toi da co cuoc trao doi voi luat su de giai dap cac thac mac cua ban doc.

Dieu kien sang ten so do

Tu van ve thu tuc sang ten so do
Anh: VNN
Ban Nguyen Thi Lien o Ngoc Thuy, Long Bien, Ha Noi hoi: Nam 2006 toi mua mot thua dat S = 40 m², do chua co ho khau va CMTND tai Ha Noi nen toi da nho nguoi anh re dung ten mua va lam so do. Toi da xay 1 can ho cap 4 tren mieng dat do de o da duoc gan 2 nam nay va duoc cap dia chi la: so nha 22, ngo 562 to 20 P.Ngoc Thuy, Long Bien, Ha Noi).Toi muon duoc dung ten tren so do, vay toi can nhung thu tuc va nhung dieu kien gi? Hien nay HKTT va CMTND cua toi van o tinh ngoai.


Tra loi: Vi ban chua co ho khau tai Ha Noi nen ban can nhap khau truoc khi thuc hien viec chuyen nhuong manh dat do sang ten ban.


Can cu Luat Cu tru nam 2007, de duoc nhap khau tai Ha Noi, ban phai co du cac dieu kien sau:


Co cho o hop phap (truong hop cua ban thi can co van ban dong y cua anh re);
Da tam tru lien tuc tai Ha Noi tu mot nam tro len.


Ho so dang ky thuong tru bao gom:
a) Phieu bao thay doi ho khau, nhan khau; ban khai nhan khau;


b) Giay chuyen ho khau theo quy dinh tai Dieu 28 cua luat nay;


c) Giay to va tai lieu chung minh cho o hop phap. Doi voi truong hop chuyen den thanh pho truc thuoc Trung uong phai co them tai lieu chung minh thuoc mot trong cac truong hop quy dinh tai Dieu 20 cua luat nay.


Noi nop ho so: Cong an quan Long Bien;

Thoi han giai quyet: Trong thoi han muoi lam ngay, ke tu ngay nhan du ho so, Cong an quan Long Bien phai cap so ho khau; truong hop khong cap phai tra loi bang van ban va neu ro ly do.


Sau khi ban da co ho khau tai Ha Noi, ban va anh re lap hop dong tang cho va thuc hien cac thu tuc chuyen quyen su dung doi voi manh dat do theo dung quy dinh cua phap luat.


Chuyen quyen su dung dat tu con sang me

Ban Nguyen Ngoc Dinh o Binh Duong hoi: Nam 1992, gia dinh toi chuyen tu Bac vao Nam sinh song. Me toi co mua mot ngoi nha nhung khong dung ten duoc vi chua co ho khau nen da de cho chi gai toi dung ten ngoi nha tai dia chi tren. Nay, me toi da nhap khau vao Nam va muon dung ten can nha tren vi chi toi sap di lay chong, vay me toi phai lam nhung thu tuc gi theo quy dinh cho hop phap, vi nha dang dung ten chi toi. Rat mong duoc tu van, xin chan thanh cam on.


Tra loi: Ve thac mac ban hoi, de me ban dung ten nha thi chi ban phai lam thu tuc tang, cho nha dat. Thu tuc nhu sau:
Nop ho so tang, cho quyen su dung dat tai van phong dang ky quyen su dung dat; truong hop ho gia dinh, ca nhan su dung dat tai nong thon thi nop tai uy ban nhan dan xa noi co dat de chuyen cho van phong dang ky quyen su dung dat;


Ho so tang, cho quyen su dung dat gom van ban cam ket tang, cho hoac hop dong tang, cho va giay chung nhan quyen su dung dat.


Trong thoi han khong qua muoi ngay lam viec, ke tu ngay nhan du ho so hop le, van phong dang ky quyen su dung dat co trach nhiem tham tra ho so, chuyen ho so den co quan quan ly dat dai thuoc uy ban nhan dan cap co tham quyen cap giay chung nhan quyen su dung dat de lam thu tuc cap giay chung nhan quyen su dung dat.


Truong hop ben nhan quyen su dung dat phai thuc hien nghia vu tai chinh ma nghia vu tai chinh do duoc xac dinh theo so lieu dia chinh thi van phong dang ky quyen su dung dat gui so lieu dia chinh den co quan thue de xac dinh nghia vu tai chinh theo quy dinh cua phap luat; van phong dang ky quyen su dung dat thong bao cho ben nhan quyen su dung dat thuc hien nghia vu tai chinh.


Trong thoi han khong qua nam ngay lam viec, ke tu ngay thuc hien xong nghia vu tai chinh, nguoi nhan quyen su dung dat nhan giay chung nhan quyen su dung dat tai noi da nop ho so.


Thu tuc sang ten so do

Ban Nguyen Thi Nghi Hai, email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó hoi: Toi da mua mot can ho chung cu o quan Thanh Xuan, so do dung ten chu cu. Nay toi muon sang ten toi, vay toi can phai lam nhung thu tuc nhu the nao va lam o dau? Toi da co cac giay to ve can ho do, hop dong uy quyen cong chung, co KT3 o HN duoc 3 nam, vay toi co du dieu kien de sang ten so do duoc khong? Xin chan thanh cam on.


Tra loi: De viec chuyen nhuong hop phap, ban can tien hanh cac thu tuc can thiet de hoan thanh viec chuyen nhuong quyen su dung dat, theo do:


Hai ben phai lap va ky hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat. Hop dong phai co chung nhan cua cong chung nha nuoc hoac chung thuc cua uy ban nhan dan xa, phuong, thi tran noi co dat.


Ho so chuyen nhuong quyen su dung dat (gom hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat va giay chung nhan quyen su dung dat) nop tai van phong dang ky quyen su dung dat; truong hop ho gia dinh, ca nhan su dung dat tai nong thon thi nop tai uy ban nhan dan xa noi co dat de chuyen cho van phong dang ky quyen su dung dat.


Trong thoi han khong qua muoi lam ngay lam viec, ke tu ngay nhan du ho so hop le, van phong dang ky quyen su dung dat co trach nhiem tham tra ho so, gui ho so cho co quan quan ly dat dai thuoc uy ban nhan dan cap co tham quyen cap giay chung nhan quyen su dung dat de lam thu tuc cap giay chung nhan quyen su dung dat.


Truong hop cac ben chuyen nhuong phai thuc hien nghia vu tai chinh ma nghia vu tai chinh do duoc xac dinh theo so lieu dia chinh thi van phong dang ky quyen su dung dat gui so lieu dia chinh den co quan thue de xac dinh nghia vu tai chinh theo quy dinh cua phap luat; van phong dang ky quyen su dung dat thong bao cho cac ben chuyen nhuong thuc hien nghia vu tai chinh.


Trong thoi han khong qua nam ngay lam viec, ke tu ngay thuc hien xong nghia vu tai chinh, cac ben tham gia chuyen nhuong quyen su dung dat nhan giay chung nhan quyen su dung dat tai noi da nop ho so.


Tien thue phai dong khi tach bia do?


Ban Phan Van Giang o Huong Khe, Ha Tinh hoi: Cha me toi co mot manh dat vuon gan 2.000 m², gia dinh chung toi co 4 con trai va 2 con gai. Nay cha me toi co cho toi mot manh trong vuon nha. Toi muon tach rieng bia do thi can nhung thu tuc gi? Toi co hoi can bo dia chinh xa ve khoan thue thi duoc bao la day la dat vuon nen phai chiu muc thue la 50% gia dat co dung khong? Xin chuyen muc tu van giup toi. Toi xin chan thanh cam on!


Ve cau hoi cua ban, chung toi xin tra loi nhu sau:
Ve thu tuc xin cap giay chung nhan quyen su dung dat:


Nop ho so tang cho quyen su dung dat tai van phong dang ky quyen su dung dat; truong hop ho gia dinh, ca nhan su dung dat tai nong thon thi nop tai uy ban nhan dan xa noi co dat de chuyen cho van phong dang ky quyen su dung dat;


Ho so tang, cho quyen su dung dat gom van ban cam ket tang, cho hoac hop dong tang, cho va giay chung nhan quyen su dung dat.


Trong thoi han khong qua muoi ngay lam viec, ke tu ngay nhan du ho so hop le, van phong dang ky quyen su dung dat co trach nhiem tham tra ho so, chuyen ho so den co quan quan ly dat dai thuoc uy ban nhan dan cap co tham quyen cap giay chung nhan quyen su dung dat de lam thu tuc cap giay chung nhan quyen su dung dat.


Truong hop ben nhan quyen su dung dat phai thuc hien nghia vu tai chinh ma nghia vu tai chinh do duoc xac dinh theo so lieu dia chinh thi van phong dang ky quyen su dung dat gui so lieu dia chinh den co quan thue de xac dinh nghia vu tai chinh theo quy dinh cua phap luat; van phong dang ky quyen su dung dat thong bao cho ben nhan quyen su dung dat thuc hien nghia vu tai chinh.


Trong thoi han khong qua nam ngay lam viec, ke tu ngay thuc hien xong nghia vu tai chinh, nguoi nhan quyen su dung dat nhan giay chung nhan quyen su dung dat tai noi da nop ho so.


Ngoai ra, tien su dung dat ma ban phai nop cho Nha nuoc khi chuyen muc dich su dung dat tu dat vuon sang dat o la 50% chenh lech giua tien su dung dat tinh theo gia dat o voi tien su dung dat tinh theo gia dat nong nghiep.


(Xin cam on Luat su Pham Trung Hieu - Cong ty Tu van Cong Minh: www.luatcongminh.com da giup do chung toi thuc hien chuyen muc nay).


Ban co thac mac ve phap luat, xin gui cau hoi cho chung toi theo mau sau:

Viet Bao

Video nổi bật

Thai nhi 14 tuần tuổi vỗ tay theo nhạc ngay trong bụng mẹ gây sốt
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Trang Ban Đọc NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

TS Nguyễn Thành Như: Việt Nam đứng đầu thế giới về tai nạn "gãy súng"

Gãy dương vật là một "đặc sản" của nam khoa và tại Việt Nam các bác sĩ đã ghi nhận số bệnh nhân bị gãy dương vật ngày càng tăng lên, có thể đánh giá là đứng đầu thế giới về tai nạn này.

TQ xây dựng căn cứ HQ ở Nam Đại Tây Dương để làm gì?

Tờ báo mạng The Epoch Times, trụ sở tại New York, trong ấn bản ngày 29/03/2015 tiết lộ Trung Quốc chuẩn bị kế hoạch xây dựng một căn cứ hải quân tại vịnh Walvis của Namibia. Chính quyền Windhoek không bình luận về tin trên.

Tìm hiểu: Long Bien, quyen su dung dat, van phong dang ky, cap giay chung nhan, Vu Tai chinh, ngay lam viec, tai Ha Noi, theo quy dinh, ho so, nghia vu, So do, sang ten, thuc hien, tu van, ban
Y kien doc gia
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0