Noi nguoi dan the hien quyen dan chu truc tiepNeu dan chu o co so la dan chu truc tiep thi thuat ngu “Dan chu o co so” phai duoc hieu la dan chu o cap thap nhat, la noi nguoi dan the hien truc tiep nhat quyen lam chu cua minh.

Noi nguoi dan the hien quyen dan chu truc tiep
Ve co so nghe dan noi...

(I) Dau la noi nhan dan the hien quyen lam chu truc tiep nhat

Khong it nguoi dan hien nay khi duoc hoi ve qui che thuc hien dan chu o xa thi tra loi voi mot thai do rat bang quan rang do la viec cua chinh quyen, doan the xa.

Nhieu nguoi dan quanh nam song voi dong ruong, nghe nghiep cua ho gan voi manh ruong, voi cai cay, cai cuoc, va hat lua, mot quyet dinh tu Uy ban nhan dan xa ban hanh chu chua noi den nhung cap cao hon la huyen, tinh, roi trung uong, nguoi nong dan luon tu nhin nhan minh voi vi tri la “doi tuong phai thi hanh”; nhieu nguoi dan tam su: “Nhung lan hop thon, chung toi cung co duoc hoi y kien, thi tai cuoc hop y kien cua chung toi duoc chap nhan, nhung len den Uy ban nhan dan xa thi y kien cua chung toi lai bi thay doi; nhieu lan nhu vay chung toi thay nan” . Vay dan chu thuc su o dau va lam cach nao de phat huy co hieu qua dan chu truc tiep hien nay.

Moi ca nhan, moi mot manh dat hien nay deu phai chiu 4 lan chinh quyen va o tat ca cac cap chinh quyen tu trung uong xuong dia phuong thi dan chu dai dien van la hinh thuc noi troi. Dung thuat ngu “dan chu o co so” de dong nhat voi “dan chu o xa” lau nay la chua dung voi muc dich yeu cau cua qua trinh dan chu hoa nong thon. Du sao xa cung la mot cap chinh quyen, khong the co chuyen tat ca nguoi dan viec gi cung den xa de the hien quyen dan chu truc tiep cua minh.

Chinh quyen cap co so duoc hinh thanh tren mot cong dong dan cu, cong dong lanh tho ben vung, duoi cap nay khong hinh thanh mot cap chinh quyen nao khac. Do do neu dan chu o co so la dan chu truc tiep thi thuat ngu “Dan chu o co so” phai duoc hieu la dan chu o cap thap nhat, la noi nguoi dan the hien truc tiep nhat quyen lam chu cua minh. Cap co so o nong thon hien nay chinh la thon, lang, ap, ban - do la nhung don vi hanh chinh tu nhien duoc hinh thanh bang mot cong dong dan cu chat che.

Nhieu qui dinh ve to chuc va hoat dong cua chinh quyen cac cap van con mang nang tinh bao cap. Dieu nay the hien duoi hinh thuc la cac quy dinh ve viec phe chuan cac quyet dinh cua chinh quyen cap tren doi voi cap duoi, cua su huong dan hoat dong cua chinh quyen cap tren doi voi cap duoi, su bao cao cua cap duoi doi voi cap tren … Neu giu mai cach to chuc nhu vay se lam thui chot, han che tinh da dang, tinh chu dong sang tao cua chinh quyen dia phuong.

Qua nhieu cap, nhieu loai bao cao, nhieu su chi dao nhu vay tranh sao duoc viec nhieu mong muon cua nguoi dan co the bi khuc xa, qua nhieu lan khuc xa nhu the thi bao gio chinh quyen moi nghe thau duoc tieng noi that cua nguoi dan.

Su gioi han quyen luc cua chinh quyen xa, su phan cong khoa hoc, co su kiem soat lan nhau giua cac co quan trong chinh quyen xa la dam bao cho hien thuc dan chu. Nguoi dan van thuong nhin chinh quyen xa voi tu cach la to chuc bao ho cho minh nhieu hon, chu chua thay het chieu tac dong tro lai trong viec phat huy quyen lam chu thuc su cua minh . Han che ro nhat lich su to chuc chinh quyen o nuoc ta la tinh dai dien rat cao . Trong viec to chuc chinh quyen, neu tinh dai dien bi day len qua muc thi tinh tap trung se bi han che.

Dan chu ve mat chinh tri o co so duoc bieu hien ro nhat thong qua viec bau cu.

Noi nguoi dan the hien quyen dan chu truc tiep

Cuoc bau cu o co so neu nguoi dan bo phieu cho thiet che, hay ca nhan khong co thuc quyen thi cuoc bau cu do cung khong co y nghia nhieu lam.

Bau cu phai la qua trinh lua chon ra mot ca nhan hoac thiet che co thuc quyen. Muon xay dung mot co che dan chu thuc su o co so nong thon khong con cach nao hon la phai xoa bo “tu duy bao cap”, tang cuong tinh canh tranh giua cac thon, lang, ap, ban. Chung toi de xuat y kien can phai lua chon to chuc thi diem mot trong 2 phuong an:

Phuong an thu nhat thua nhan va to chuc don vi hanh chinh tu nhien nhu thon, lang, ap, ban thanh mot cap chinh quyen va trong pham vi phap luat quy dinh, tu chiu trach nhiem truoc phap luat, tu to chuc cac chinh quyen cua minh mot cach da dang, co gang den muc tot nhat, phan viec cua chinh quyen nao chinh quyen do lam va cung thi dua/canh tranh vi nhan dan, day la cap gan dan nhat do do quyen lam chu, tinh chu dong, sang tao de duoc bieu hien va phat huy nhat;

Phuong an thu hai, thi diem to chuc cho nguoi dan dia phuong bau chu tich Uy ban nhan dan xa duoi phuong thuc truc tiep va bo phieu kin the hien duoc y nguyen cua toan the nhan dan xa. Khi duoc dan bau, chu tich Uy ban nhan dan xa se tranh thu duoc su ung ho cua nhan dan nhieu hon, va duong nhien trach nhiem doi voi nhan dan cung cao hon. Qua mot thoi gian can to chuc danh gia, rut kinh nghiem, xem xet de nhan rong neu phu hop. Viec to chuc chinh quyen co so hien nay ra sao se co tinh chat quyet dinh den tinh chat, muc do cua qua trinh dan chu hoa o co so.

Chi khi nao thuat ngu “dan chu o co so” nhu lau nay ta van dung, duoc hieu tro lai dung ban chat la dan chu o don vi hanh chinh tu nhien - thon, lang, ap, ban - noi nhan dan the hien quyen lam chu truc tiep nhat thi khi do dan chu moi tro ve voi y nghia thuan khiet nhat, va cung chi co vay, hinh thuc dan chu truc tiep moi co moi truong de hien thuc hoa.

(II)

Con duong hien thuc hoa dan chu co so nong thon vi muc tieu phat trien ben vung

Khong phai cu ban hanh nhieu van ban phap luat ve dan chu thi co dan chu, quan niem “duy luat” ma khong tinh den su thich ung, phu hop cua luat se khong chi truc tiep nguy hai cho viec phat huy dan chu trong hien tai, ma con dai dang den the he con chau cua chung ta sau nay; Cung khong the phat huy duoc dan chu neu luat khong phat huy dac trung van hoa cua tung dia phuong.

Qui che thuc hien dan chu o co so du co xay dung cong phu den dau thi cung khong bao gio chi tiet hoa duoc het cac cach thuc thuc hanh dan chu cua tung dia phuong, cung nhu khong the lay mo hinh thuc hien cua dia phuong nay dem ap dat no cho dia phuong khac. Kho khan hon gap nhieu lan viec ban hanh van ban phap luat ve dan chu do la xay dung nep song dan chu.

Nep song dan chu khong don thuan chi duoc hieu la viec tuan theo dung nhung gi da qui dinh trong qui che dan chu, ma do phai tro thanh nhu cau thuong truc, thanh hanh vi, phong cach cua moi chu the thuc hien. De hinh thanh nep song dan chu, phap luat cung chi la mot trong nhieu kenh tac dong vao y thuc con nguoi, muon xay dung nep song dan chu can chu y den cac cong cu khac nhu tuyen truyen qua sach bao, phim anh, qua dieu le cua cac to chuc xa hoi, doan the, qua cac hinh thuc van hoa - nghe thuat, qua hinh thuc khen thuong, dong vien ve vat chat hoac tinh than v.v…

Khong the co dan chu thuc su neu khong xay dung mot moi truong, mot bau khong khi coi mo, canh tranh lanh manh, va khong bien dan chu tro thanh luc day cho kinh te, van hoa -xa hoi, an ninh quoc phong phat trien.

Ton trong tu do tu tuong va ngon luan la mot bieu hien cua xa hoi van minh. Qui dinh phap luat ve dan chu o xa cung can phai thua nhan nhung luong quan diem, tham chi la doi lap nhung la doi lap co trach nhiem vi muc tieu chung tren co so dong thuan xa hoi - cung xay dung nhung nguyen tac chung tat ca vi dan toc, vi dat nuoc.

Khi co su canh tranh co trach nhiem giua cac thon, lang, ap, ban trong cung mot xa, mot mat trach nhiem ganh vac, giai quyet cac cong viec trong xa se duoc chia se, y thuc dan chu cua ca nhan se duoc nang cao mat khac cung giam bot ganh nang quan ly qua sau khong can thiet nhu lau nay cua chinh quyen xa.

Ket luan

Dan chu dac biet la o thon, lang, ap ban cung can thiet phai duoc dinh huong. Loai nguoi da va se co nhieu phat minh vi dai lam thay doi the gioi nhung chac chan se khong bao gio tim ra duoc cong thuc chung ve dan chu de dem ap dung cho moi quoc gia, dan toc, moi cong dong, cung nhu xay dung the che mien dich hoan toan voi tinh trang loi dung dan chu, mat dan chu...

Muon hoi nhap voi the gioi, khong the bang long, khong the tu man de roi tro thanh mot thu dan chu lac dieu voi the gioi, nhung nguoc lai se tro thanh khong tuong neu ap dung mot thu triet ly dan chu co so hoan toan xa la hoac qua cao voi hien thuc o nong thon.

ThS.Nguyen Minh Tuan

Khoa Luat, Dai hoc Quoc gia Ha Noi

Viet Bao

Video nổi bật

Vietnam Idol 2015 - "Hot Boy Kẹo Kéo" chế Hit của Sơn Tùng M-TP
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Trang Ban Đọc NỔI BẬT

Cách đơn giản tìm game, ứng dụng miễn phí trên Google Play

Sử dụng tính năng mới của mạng xã hội chia sẻ ứng dụng ePlay, người dùng smartphone, tablet chạy Android sẽ dễ dàng tìm được những ứng dụng miễn phí, ứng dụng trả phí vừa giảm giá…

BNG trả lời tình hình người Việt ở Nepal

Ngày 26/4/2015, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình người Việt Nam tại Nepal sau vụ động đất ngày 25/4 và công tác bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.

Căn hộ quy mô vừa và nhỏ phát triển ổn định trong năm 2015

Báo cáo của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HOREA) cho thấy, đến hết năm 2014, Thành phố có khoảng 1.403 dự án phát triển nhà ở, trong đó có 426 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 201 dự án đang triển khai xây dựng, 689 dự án đang ngưng triển khai đầu tư và 85 dự án đã bị thu hồi hoặc hủy bỏ chủ trương đầu tư.

Anh chàng thủ môn "nhọ" nhất năm

Không có lời bình luận nào có thể diễn tả được hết cảm xúc mà anh chàng thủ môn trong clip đã phải trải qua trong loạt sút phạt đền đầy may mắn đối với đội bóng của anh ta.

Tìm hiểu: Dan chu truc tiep, uy ban nhan dan, don vi hanh chinh, chinh quyen, co so, nguoi dan, the hien, to chuc, lam chu, xa, viec, noi, tinh, ban

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nơi người dân thể hiện quyền dân chủ trực tiếp

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nơi người dân thể hiện quyền dân chủ trực tiếp bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Noi nguoi dan the hien quyen dan chu truc tiep

Nhan xet, hay lien he ve tin Noi nguoi dan the hien quyen dan chu truc tiep co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Noi nguoi dan the hien quyen dan chu truc tiep de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Y kien doc gia trong chuyen muc Trang ban doc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Y kien doc gia
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0